Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
71.026 27/9/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4253, ημερ. 3.12.2010, αρ. γνωστ. 217 Acrobat Reader File 71.026.pdf
70.096 8/3/2010 Αντικατάσταση μελών της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου που έχουν παραιτηθεί από το αξίωμά τους. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 142 Acrobat Reader File 70.096.pdf
71.025 27/9/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4253, ημερ. 3.12.2010, αρ. γνωστ. 216 Acrobat Reader File 71.025.pdf
70.332 30/4/2010 Αίτηση της κας Μαρίας Αλιφάντη και της κας Αλεξάνδρας Αλιφάντη (ΛΕΜ/0996/2006) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για την ανέγερση καταστημάτων και γραφείων, στο τεμάχιο με αρ. 201, φ/σχ. LIV.51.1.1, στη Μέσα Γειτονιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 έως 2006. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4241, ημερ. 23.7.2010, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader File 70.332.pdf
71.161 22/10/2010 Αίτηση του κ. Μιλτιάδη Παντελίδη, του κ. Βασίλη Παντελίδη και της κας Χρυστάλλας Παντελίδη (ΛΕΥ/1606/2003, ΛΕΥ/1607/2003), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές, ενοποίηση και αλλαγή χρήσης δύο καταστημάτων (κατάστημα ετοιμασίας και πώλησης έτοιμων ζεστών φαγητών και κρεοπωλείο) σε εστιατόριο/take away (σουβλιτζίδικο) στα τεμάχια με αρ. 1331 και 1195, φ/σχ. ΧΧΧ.23.W1, στα Λατσιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4260, ημερ. 31.1.2011, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 71.161.pdf
69.836 7/1/2010 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2010. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4236, ημερ. 4.6.2010, αρ. γνωστ.80 Acrobat Reader File 69.836.pdf
71.253 2/12/2010 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2011. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστ. 121 Acrobat Reader File 71.253.pdf
71.427 20/12/2010 Συνέχιση του προγράμματος επιχορήγησης μαθητών της Β΄ τάξης των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνασίου) για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011 και εφαρμογή του προγράμματος για μαθητές της Β΄ τάξης των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και της Προπαρασκευαστικής τάξης των Εσπερινών Γυμνασίων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4278, ημερ. 17.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 150 Acrobat Reader File 71.427.pdf
70.498 3/6/2010 Έγκριση Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31.12.2010. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4255, ημερ. 17.12.2010, αρ. γνωστ. 226 Acrobat Reader File 70.498.pdf
70.105 8/3/2010 Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 144 Acrobat Reader File 70.105.pdf
71.349 13/12/2010 Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2011. Υπουργείο Οικονομικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 132 Acrobat Reader File 71.349.pdf
70.918 25/8/2010 Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων/Λήξη θητείας Κύπριου Εμπειρογνώμονα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 70.918.pdf
70.042 23/2/2010 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2010. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 124 Acrobat Reader File 70.042.pdf
70.333 30/4/2010 Αίτηση της Εταιρείας Nestoras Hotels Ltd (ΑΜΧ/0234/2000), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, στο τεμάχιο με αρ. 155, φ/σχ. XLII/22.3.IV, Τμήμα C, στην Αγία Νάπα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 έως 2006. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4241, ημερ. 23.7.2010, αρ. γνωστ. 115 Acrobat Reader File 70.333.pdf
69.978 17/2/2010 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το 2010. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4240, ημερ. 9.7.2010, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader File 69.978.pdf
70.270 22/4/2010 Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4250, ημερ. 29.10.2010, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader File 70.270.pdf
71.227 10/11/2010 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε αρ. 4256, ημερ. 23.12.2010, αρ. γνωστ. 234 Acrobat Reader File 71.227.pdf
70.432 27/5/2010 Τροποποίηση του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-EMAS. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4255, ημερ. 17.12.2010, αρ. γνωστ. 219 Acrobat Reader File 70.432.pdf
70.145 12/3/2010 Παραχώρηση πασχαλινού επιδόματος σε συνταξιούχους το 2010. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 149 Acrobat Reader File 70.145.pdf
70.052 23/2/2010 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2010. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 125 Acrobat Reader File 70.052.pdf
70.802 14/7/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4244, ημερ. 20.8.2010, αρ. γνωστ. 137. Acrobat Reader File 70.802.pdf
70.130 12/3/2010 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2010. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 148 Acrobat Reader File 70.130.pdf
70.427 27/5/2010 Έγκριση του διορισμού του κ. Χριστόδουλου Καλού στη θέση Διευθυντή στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. αρ. 4255, ημερ. 17.12.2010, αρ. γνωστ. 218 Acrobat Reader File 70.427.pdf
71.011 27/9/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Καλό Χωριό (Περιοχή Λ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4269, ημερ. 8.4.2011, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 71.011.pdf
70.284 22/4/2010 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το 2009. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4250, ημερ. 29.10.2010, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader File 70.284.pdf
71.354 13/12/2010 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2010. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 136 Acrobat Reader File 71.354.pdf
70.820 21/7/2010 Τροποποίηση πρόνοιας/κριτηρίου του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 70.820.pdf
69.890 22/1/2010 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το έτος 2010. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 69.890.pdf
69.941 4/2/2010 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2010. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 4.2.2010, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 69.941.pdf
69.859 22/1/2010 Πιστοποιητικά απορίας για Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν στα Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 69.859.pdf
71.247 2/12/2010 Διορισμός των μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε αρ. 4258, ημερ. 14.1.2011, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 71.247.pdf
69.940 4/2/2010 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Α.Α.) για το 2010. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 69.940.pdf
71.222 10/11/2010 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2010. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε αρ. 4275, ημερ. 20.5.2011, αρ. γνωστ. 117 Acrobat Reader File 71.222.pdf
70.110 8/3/2010 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2010. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 147 Acrobat Reader File 70.110.pdf
69.865 22/1/2010 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμων του 1993 και 2004. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 69.865.pdf
71.140 22/10/2010 Διορισμός των μελών της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» 2010 – 2013. Υπουργείο Υγείας ε.ε αρ. 4265, ημερ. 11.3.2011, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 71.140b.pdf
71.112 13/10/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Επισκοπή (Περιοχή Ξ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 71.112.pdf
70.037 23/2/2010 Διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 123 Acrobat Reader File 70.037.pdf
70.997 27/9/2010 Αντικατάσταση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε αρ. 4269, ημερ. 22.10.2010, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader File 70.997.pdf
70.158 31/3/2010 Αντικατάσταση μέλους στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4246, ημερ. 30.9.2010, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader File 70.158.pdf
70.878 2/8/2010 Προϋπολογισμός του Ταμείου Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων για το 2011. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 70.878.pdf
69.908 4/2/2010 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 69.908.pdf
70.822 21/7/2010 Τροποποίηση Στεγαστικού Σχεδίου για τη διάθεση οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα σε κοινότητες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 70.822.pdf
70.886 2/8/2010 Διορισμός μελών της Επιτροπής Μνημείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 207 Acrobat Reader File 70.886.pdf
69.881 22/1/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 5.3.2010, αρ. γνωστ. 23 Acrobat Reader File 69.881.pdf
70.916 25/8/2010 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 208 Acrobat Reader File 70.916.pdf
70.743 30/6/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4244, ημερ. 20.8.2010, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader File 70.743.pdf
70.479 3/6/2010 Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4255, ημερ. 17.12.2010, αρ. γνωστ. 223 Acrobat Reader File 70.479.pdf
70.893 2/8/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στην Κοινότητα Δένειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 70.893.pdf
71.068 8/10/2010 α) Απόφαση-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου, 2009 σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των Κρατών Μελών. β)Απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 11 της Απόφασης-Πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ. Yπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 71.068.pdf
71.410 20/12/2010 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, σύμφωνα με τους κανονισμούς 14(1) και 19(2) των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4257, ημερ. 7.1.2011, αρ. γνωστοποίησης 1 Acrobat Reader File 71.410.pdf
70.299 30/4/2010 Διορισμός πρόσθετου μέλους του Κυπριακού Επιστημονικού Συμβουλίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4250, ημερ. 29.10.2010, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader File 70.299.pdf
70.718 23/6/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 119 Acrobat Reader File 70.718.pdf
70.862 27/7/2010 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2010. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 70.862.pdf
69.842 7/1/2010 Αίτηση της Εταιρείας Stapestel Estates Ltd (ΛΕΜ/1450/2003, ΛΕΜ/1451/2003), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για αλλαγή χρήσης εστιατορίου σε καμπαρέ στο τεμάχιο με αρ. 3, φ/σχ. LIV/51.E2, στον Άγιο Αθανάσιο, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4223, ημερ. 12.2.2010, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 69.842.pdf
70.095 8/3/2010 Αντικατάσταση μέλους της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 141 Acrobat Reader File 70.095.pdf
69.852 22/1/2010 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 69.852.pdf
71.152 22/10/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στη Σωτήρα Λεμεσού (Περιοχή Δ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 71.152.pdf
71.510 28/12/2010 Διορισμός νέου Προέδρου και μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστοποίησης 72 Acrobat Reader File 71.510.pdf
70.863 27/7/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Κοκκινοτριμιθιά (Περιοχή Θ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 70.863.pdf
71.194 2/11/2010 Διορισμός Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 212 Acrobat Reader File 71.194.pdf
69.975 17/2/2010 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4240, ημερ. 9.7.2010, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 69.975.pdf
70.660 16/6/2010 Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 191 Acrobat Reader File 70.660.pdf
71.343 13/12/2010 Οικονομική βοήθεια σε κατοίκους ορεινών περιοχών με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων. Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 130 Acrobat Reader File 71.343.pdf
71.113 13/10/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στη Σωτήρα Λεμεσού (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 71.113.pdf
71.314 13/12/2010 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4262, ημερ. 11.2.2011, αρ. γνωστοποίησης 31 Acrobat Reader File 71.314.pdf
70.456 27/5/2010 Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4255, ημερ. 17.12.2010, αρ. γνωστ. 221 Acrobat Reader File 70.456.pdf
70.093 8/3/2010 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 139 Acrobat Reader File 70.093.pdf
70.020 23/2/2010 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4227, ημερ. 12.3.2010, αρ. γνωστ. 27 Acrobat Reader File 70.020.pdf
70.667 16/6/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στην Αγία Βαρβάρα (Περιοχή Γ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 70.667.pdf
70.239 8/4/2010 Διορισμός Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4240, ημερ. 9.7.2010, αρ. γνωστ. 112 Acrobat Reader File 70.239.pdf
71.392 13/12/2010 Αίτηση της Εταιρείας Kanika Developers Ltd (ΑΜΧ/485/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αγίας Νάπας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στα τεμάχια με αρ. 282, 283, 284, 285, 290, 281 (½ μερίδιο), 286, 287 και 289 φ/σχ. 2-287-373, στην Αγία Νάπα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4263, ημερ. 18.2.2011, αρ. γνωστοποίησης 35 Acrobat Reader File 71.392.pdf
71.494 28/12/2010 Διορισμός της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστοποίησης 73 Acrobat Reader File 71.494.pdf
70.950 1/9/2010 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 70.950.pdf
70.885 2/8/2010 Διορισμός Προέδρου και μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 206 Acrobat Reader File 70.885.pdf
70.261 14/4/2010 Αίτηση της Εταιρείας Kosmoplastic Enterprises Ltd (ΠΑΦ/2303/2003), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθήκες σε υφιστάμενο εργοστάσιο πλαστικών ειδών, στα τεμάχια με αρ. 305, 306 και 307, φ/σχ. 51/20, στη Γεροσκήπου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4235, ημερ. 19.5.2010, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 70.261.pdf
71.193 2/11/2010 Αντικατάσταση τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε αρ. 4256, ημερ. 23.12.2010, αρ. γνωστ. 233 Acrobat Reader File 71.193.pdf
70.429 27/5/2010 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 182 Acrobat Reader File 70.429.pdf
70.873 27/7/2010 Αίτηση της Εταιρείας Κυριάκος Αριστείδης & Υιοί Λτδ (ΛΕΜ/0348/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο, στο τεμάχιο με αρ. 37, φ/σχ. LIV.24.E1, στο Μοναγρούλλι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 151 Acrobat Reader File 70.873.pdf
71.411 20/12/2010 Ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων με βάση τον περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο του 2010 [79(Ι)/2010]. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4263, ημερ. 18.2.2011, αρ. γνωστοποίησης 38 Acrobat Reader File 71.411.pdf
70.010 17/2/2010 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2010. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4240, ημερ. 9.7.2010, αρ. γνωστ. 111 Acrobat Reader File 70.010.pdf
71.151 22/10/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Αγία Βαρβάρα (Περιοχή Δ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 71.151.pdf
71.138 22/10/2010 Πρόσκληση Στρατευσίμων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε αρ. 4251, ημερ. 5.9.2010, αρ. γνωστ. 181 Acrobat Reader File 71.138.pdf
70.851 27/7/2010 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Οπτικών Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 205 Acrobat Reader File 70.851.pdf
70.262 14/4/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4235, ημερ. 19.5.2010, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 70.262.pdf
70.073 3/3/2010 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το έτος 2010. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 129 Acrobat Reader File 70.073.pdf
70.094 8/3/2010 Διορισμός Μελών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 140 Acrobat Reader File 70.094.pdf
70.196 31/3/2010 Διορισμός μελών της Κυπριακής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS - ICOM). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. αρ. 4246, ημερ. 30.9.2010, αρ. γνωστ. 161 Acrobat Reader File 70.196.pdf
70.420 27/5/2010 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 183 Acrobat Reader File 70.420.pdf
69.923 4/2/2010 Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από το Υπουργείο Άμυνας προς την Αϊτή. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 69.923.pdf
70.712 23/6/2010 Διορισμός Προέδρου και δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 195 Acrobat Reader File 70.712.pdf
70.059 3/3/2010 Παραχώρηση 13ου επιδόματος στις οικογένειες με τρία εξαρτώμενα τέκνα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader File 70.059.pdf
71.211 10/11/2010 Αντικατάσταση μέλους της Αρχής Αδειών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 213 Acrobat Reader File 71.211.pdf
70.241 14/4/2010 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Κυπριακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΚΕΣ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4250, ημερ. 29.10.2010, αρ. γνωστ. 169 Acrobat Reader File 70.241.pdf
71.254 2/12/2010 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για το 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 71.254.pdf
70.727 30/6/2010 Σύσταση Στατιστικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 199 Acrobat Reader File 70.727.pdf
70.075 3/3/2010 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για το έτος 2010. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 131 Acrobat Reader File 70.075.pdf
71.062 8/10/2010 Αίτημα για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό. Υπουργείο Υγείας ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 71.062.pdf
71.114 13/10/2010 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 71.114.pdf
70.762 7/7/2010 Ορισμός Εθνικού Εκτελεστικού Φορέα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντικών Δραστηριοτήτων που προωθούν την Ενεργό Συμμετοχή του Πολίτη (2011). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 23. Acrobat Reader File 70.762.pdf
70.751 7/7/2010 Διορισμός μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 200. Acrobat Reader File 70.751.pdf
70.486 3/6/2010 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 188 Acrobat Reader File 70.486.pdf
69.910 4/2/2010 Διορισμός του κ. Χρυσόστομου Πασιαρδή ως μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader File 69.910.pdf
71.071 8/10/2010 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2011. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 71.071.pdf
70.771 14/7/2010 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε αρ. 4261, ημερ.4.2.2011, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader File 70.771.pdf
70.559 9/6/2010 Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 70.559.pdf
71.394 13/12/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4263, ημερ. 18.2.2011, αρ. γνωστοποίησης 37 Acrobat Reader File 71.394.pdf
71.368 13/12/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στη Σωτήρα Λεμεσού (Περιοχή Γ). Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 140 Acrobat Reader File 71.368.pdf
69.851 22/1/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο χωριό Κολόσσι (Περιοχή Λ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 69.851.pdf
70.917 25/8/2010 Εγκαθίδρυση Συμβουλίου Εκμετάλλευσης του Χώρου Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 209 Acrobat Reader File 70.917.pdf
70.107 8/3/2010 Οικονομική βοήθεια σε κατοίκους ορεινών περιοχών με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader File 70.107.pdf
71.124 13/10/2010 Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε αρ. 4256, ημερ. 23.12.2010, αρ. γνωστ. 229 Acrobat Reader File 71.124.pdf
70.160 31/3/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στο Δάλι (Περιοχή Η). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4246, ημερ. 30.9.2010, αρ. γνωστ. 156 Acrobat Reader File 70.160.pdf
71.261 2/12/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4263, ημερ. 18.2.2011, αρ. γνωστοποίησης 32 Acrobat Reader File 71.261.pdf
70.144 12/3/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4231, ημερ. 14.4.2010, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 70.144.pdf
71.010 27/9/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Λιοπέτρι (Περιοχή Η). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4269, ημερ. 8.4.2011, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 71.010.pdf
70.089 8/3/2010 Προϋπολογισμός του Ταμείου για την ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το έτος 2010. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 138 Acrobat Reader File 70.089.pdf
69.942 4/2/2010 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το έτος 2010. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 69.942.pdf
71.393 13/12/2010 Αίτηση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (για τον κ. Ανδρέα Ματόλη) (Α85/2010), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο Λούνα-Πάρκ στα τεμάχια με αρ. 55 και 64, φ/σχ. L.8.E2, Τμήμα 9, στη Λάρνακα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4263, ημερ. 18.2.2011, αρ. γνωστοποίησης 36 Acrobat Reader File 71.393.pdf
70.513 3/6/2010 Διορισμός Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4237, ημερ. 11.6.2010, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 70.513.pdf
70.700 23/6/2010 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2010. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 70.700.pdf
70.780 14/7/2010 Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Εφορείας Αρμενικών Σχολείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 70.780.pdf
69.879 22/1/2010 Αίτηση του κ. Ανδρέα Χατζηθεοχάρους (ΛΕΥ/3063/2003), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα εκτροφής αγελάδων, στο τεμάχιο με αρ. 1943, φ/σχ. XXIX.5, στο Ακάκι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4226, ημερ. 5.3.2010, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 69.879.pdf
70.320 30/4/2010 Διορισμός μελών του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4250, ημερ. 29.10.2010, αρ. γνωστ. 178 Acrobat Reader File 70.320.pdf
70.227 8/4/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Καντού (Περιοχή Γ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4249, ημερ. 22.10.2010, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader File 70.227.pdf
69.824 7/1/2010 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, σύμφωνα με τους κανονισμούς 14(1) και 19(2) των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4221, ημερ. 22.1.2010, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 69.824.pdf
71.072 8/10/2010 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2010. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 71.072.pdf
70.182 31/3/2010 Αίτηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και άλλων (ΠΠΑ315/07), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκη δύο ορόφων σε πενταόροφη οικοδομή, στους Αγίους Ομολογητές, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4234, ημερ. 14.5.2010, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 70.182.pdf
70.421 27/5/2010 Αίτηση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου (ΛΕΥ/0878/2002), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για την ανέγερση (νομιμοποίηση υφιστάμενων) εστιατορίου και αιθουσών δεξιώσεων, στο τεμάχιο με αρ. 94 φ/σχ. XΧΙ.60.Ε1 και στο τεμάχιο με αρ. 5557 φ/σχ. ΧΧΙ.52.Ε2, στην Έγκωμη, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4241, ημερ. 23.7.2010, αρ. γνωστ. 116 Acrobat Reader File 70.421.pdf
70.194 31/3/2010 Αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4246, ημερ. 30.9.2010, αρ. γνωστ. 159 Acrobat Reader File 70.194.pdf
70.810 21/7/2010 Αντικατάσταση Μελών Επιτροπών που προβλέπονται από τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο 113(Ι) 1999. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 204. ε.ε αρ. 4284, ημερ. 29.7.2011,(Διόρθωση) Acrobat Reader File 70.810.pdf
ZIZ ATT8PZIZ
Acrobat Reader File 70.810 διορθ.pdf
71.255 2/12/2010 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 123 Acrobat Reader File 71.255.pdf
70.650 16/6/2010 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το έτος 2010. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 70.650.pdf
71.307 13/12/2010 Κοινοτάρχες των ενοριών των δημαρχούμενων περιοχών. Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 128 Acrobat Reader File 71.307.pdf
70.257 14/4/2010 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κρατικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4250, ημερ. 29.10.2010, αρ. γνωστ. 171 Acrobat Reader File 70.257.pdf
70.811 21/7/2010 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων (Σ.Α.Τ.). Υπουργείο Υγείας ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 203. Acrobat Reader File 70.811.pdf
70.489 3/6/2010 Επαναδιορισμός των επτά μελών της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 190 Acrobat Reader File 70.489.pdf
70.699 23/6/2010 Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 197 Acrobat Reader File 70.699.pdf
70.853 27/7/2010 Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 44 Acrobat Reader File 70.853.pdf
70.866 27/7/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στη Σιά (Περιοχή Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 70.866.pdf
69.936 4/2/2010 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2010. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 69.936.pdf
70.904 2/8/2010 Αίτηση της κας Αλεξάνδρας Στεφάνου Χριστοδούλου (ΠΑΦ/0238/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση πτηνοσφαγείου στο τεμάχιο με αρ. 398, φ/σχ. 35/55, στη Μηλιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4248, ημερ. 15.10.2010, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader File 70.904.pdf
69.893 22/1/2010 Διορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 69.893.pdf
70.319 30/4/2010 Διορισμός μελών Συμβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4250, ημερ. 29.10.2010, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader File 70.319.pdf
70.698 23/6/2010 Αντικατάσταση Προέδρου και μέλους του Συμβουλίου Φυλακών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 196 Acrobat Reader File 70.698.pdf
70.143 12/3/2010 Αίτηση της Εταιρείας Pagona Apts Ltd (118/2007), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για την αλλαγή χρήσης 24 οικιστικών διαμερισμάτων σε οργανωμένα διαμερίσματα και ενοποίησή τους με υφιστάμενο συγκρότημα οργανωμένων διαμερισμάτων, στο τεμάχιο με αρ. 543, φ/σχ. 51/100604, στην Κάτω Πάφο, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4231, ημερ. 14.4.2010, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 70.143.pdf
71.101 13/10/2010 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των Μεταναστών που Διαμένουν Νόμιμα στην Κύπρο 2010-2012. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 71.101.pdf
70.219 8/4/2010 Αναβάθμιση του κέντρου της Κοινότητας Άνω Κερύνειας Δήμου Διακοπτού, Νομού Αχαΐας, μέσω οικονομικών δωρεών που συνελέγησαν στην Κύπρο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4249, ημερ. 22.10.2010, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 70.219.pdf
71.094 8/10/2010 Πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε αρ. 4251, ημερ. 5.11.2010, αρ. γνωστ. 180 Acrobat Reader File 71.094.pdf
71.009 27/9/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στην Κοκκινοτριμιθιά (Περιοχή Α) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες και σε δικαιούχους εκτοπισθέντες, των οποίων οι κατοικίες βρίσκονται μερικά ή συνολικά σε τουρκοκυπριακές ιδιοκτησίες που δεν έχουν απαλλοτριωθεί. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4269, ημερ. 8.4.2011, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 71.009.pdf
71.413 20/12/2010 Εγκαθίδρυση Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρου Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4263, ημερ. 18.2.2011, αρ. γνωστοποίησης 39 Acrobat Reader File 71.413.pdf
71.123 13/10/2010 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε αρ. 4256, ημερ. 23.12.2010, αρ. γνωστ. 228 Acrobat Reader File 71.123.pdf
69.943 4/2/2010 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2010. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 69.943.pdf
70.659 16/6/2010 Διορισμός του Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 70.659.pdf
71.229 10/11/2010 Αίτηση της Ιεράς Μονής Κύκκου (ΛΕΥ/2031/1999), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για επέκταση και μετατροπές του υφιστάμενου Kykko Bowling και διαμορφώσεις στον ελεύθερο χώρο που περιβάλλει τις κτιριακές του εγκαταστάσεις (νέες είσοδοι/έξοδοι και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) στα τεμάχια με αρ. 4496, 1674, 1679 και 1680, φ/σχ. ΧΧΙ.53.W1, στην Έγκωμη, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4260, ημερ. 31.1.2011, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 71.229.pdf
70.072 3/3/2010 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2010. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ.128 Acrobat Reader File 70.072.pdf
70.856 27/7/2010 Εκμίσθωση στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού δασικής γης, μέρος του δάσους «Άγιος Λάζαρος» για δημιουργία Πολύκεντρου Νεολαίας στη Λάρνακα. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 45 Acrobat Reader File 70.856.pdf
71.007 27/9/2010 Προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α.) για το 2011. Υπουργείο Υγείας ε.ε αρ. 4269, ημερ. 8.4.2011, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 71.007.pdf
70.823 21/7/2010 Αναθεώρηση στεγαστικών σχεδίων που εφαρμόζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 43 Acrobat Reader File 70.823.pdf
70.948 1/9/2010 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 210 Acrobat Reader File 70.948.pdf
70.485 3/6/2010 Διορισμός Προέδρου Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 187 Acrobat Reader File 70.485.pdf
71.162 22/10/2010 Αίτηση της Εταιρείας Γεννάδιος Θεολόγου και Υιοί Λτδ (ΠΑΦ/0626/2000), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Πόλης Χρυσοχούς, για την ανέγερση εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στο τεμάχιο με αρ. 17, φ/σχ. 26/52, στην Πόλη Χρυσοχούς, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4260, ημερ. 31.1.2011, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 71.162.pdf
70.785 14/7/2010 Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 28. Acrobat Reader File 70.785.pdf
70.648 16/6/2010 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός (Αρ.1) για το 2010 και Τροποποιητικός Προϋπολογισμός για το 2009 του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 70.648.pdf
70.460 27/5/2010 Σχέδιο επιχορήγησης αδειών εργοδοτουμένων και επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2010 από τα πλεονάσματα του Κεντρικού Ταμείου Αδειών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4255, ημερ. 17.12.2010, αρ. γνωστ. 222 Acrobat Reader File 70.460.pdf
71.212 10/11/2010 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε αρ. 4273, ημερ. 6.5.2011, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 71.212.pdf
70.263 14/4/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4235, ημερ. 19.5.2010, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader File 70.263.pdf
70.459 27/5/2010 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 184 Acrobat Reader File 70.459.pdf
70.949 1/9/2010 Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής για τον Καρκίνο. Υπουργείο Υγείας ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 211 Acrobat Reader File 70.949.pdf
71.122 13/10/2010 Διορισμός Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Τροφίμων. Υπουργείο Υγείας ε.ε αρ. 4256, ημερ. 23.12.2010, αρ. γνωστ. 227 Acrobat Reader File 71.122.pdf
69.843 7/1/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4223, ημερ. 12.2.2010, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 69.843.pdf
71.186 2/11/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4260, ημερ. 31.1.2011, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 71.186.pdf
71.130 13/10/2010 Αίτηση του κ. Θεοδόση Ξενοφώντος Στεφάνου (ΛΕΥ/2355 και 2356/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη μονάδα αιγοπροβάτων και αλλαγή της χρήσης της σε μονάδα εκτροφής περδικιών στα τεμάχια με αρ. 1030, 1031, 1032 και 1154, φ/σχ. 30/1, στους Αγίους Τριμιθιάς, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4260, ημερ. 31.1.2011, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 71.130.pdf
69.867 22/1/2010 Αναστολή κατάταξης στρατεύσιμου Πελαγία Γεωργίου του Δαμιανού, ΣΑ: 30218/09. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 69.867.pdf
71.309 13/12/2010 Διορισμός Μελών στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου. Υπουργείο Υγείας Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4262, ημερ. 11.2.2011, αρ. γνωστοποίησης 29 Acrobat Reader File 71.309.pdf
71.391 13/12/2010 Αίτηση της Εταιρείας C & N Christou Bros Developers Ltd (ΠΑΦ/0015/2010), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Πόλης Χρυσοχούς, για μετατροπές και αλλαγή χρήσης τμήματος εκθεσιακού χώρου σε υπεραγορά τροφίμων στο τεμάχιο με αρ. 199, φ/σχ. 26/51, στην Πόλη Χρυσοχούς, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4263, ημερ. 18.2.2011, αρ. γνωστοποίησης 34 Acrobat Reader File 71.391.pdf
70.872 27/7/2010 Αίτηση του Λοΐζου Φραγκεσκίδη (ΛΕΥ/0040/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες σε αδειούχα κτηνοτροφική μονάδα (φάρμα αλόγων), στο τεμάχιο με αρ. 257, φ/σχ. ΧΧΧ.43.Ε1, στο χωριό Ψημολόφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 150 Acrobat Reader File 70.872.pdf
70.996 27/9/2010 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, σύμφωνα με τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4247, ημερ. 8.10.2010, αρ. γνωστ. 162 Acrobat Reader File 70.996.pdf
69.888 22/1/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στο Φρέναρος (Περιοχή Κ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 69.888.pdf
70.142 12/3/2010 Αίτηση του κ. Σάββα Αγαπίου (ΛΑΡ/0511/2007), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για την ανέγερση χοιροστασίου (υφιστάμενες εγκαταστάσεις και επεκτάσεις), στα τεμάχια με αρ. 9, 11, 28, 29 και 420, φ/σχ. XL.30.Ε1, στην Αραδίππου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4231, ημερ. 14.4.2010, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader File 70.142.pdf
70.001 17/2/2010 Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4240, ημερ. 9.7.2010, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 70.001.pdf
70.717 23/6/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader File 70.717.pdf
70.821 21/7/2010 Βελτίωση/Αναθεώρηση των Στεγαστικών Σχεδίων που διατίθενται για Εκτοπισθέντες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 41 Acrobat Reader File 70.821.pdf
70.695 23/6/2010 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 70.695.pdf
69.880 22/1/2010 Αίτηση της Ιεράς Μονής Κύκκου και της Εταιρείας Canaletto Ltd (ΛΕΥ/1695/2008), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για την ανέγερση εμπορικού κέντρου σύνθετου τύπου το οποίο διαλαμβάνει οκτώ υπεραγορές, 114 καταστήματα και ανάπτυξη αναψυχής/ψυχαγωγίας (κινηματογράφο τριών αιθουσών προβολής, 11 εστιατόρια και ένα bowling), στα τεμάχια με αρ. 3489, 3490 και 3492 (υπό δημιουργία οικόπεδο), φ/σχ. ΧΧΧ.3.Ε1 και ΧΧΧ.3.Ε2, Τμήμα 3, στη Λακατάμια, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4226, ημερ. 5.3.2010, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 69.880.pdf
71.353 13/12/2010 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το έτος 2011. Υπουργείο Οικονομικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 135 Acrobat Reader File 71.353.pdf
70.528 9/6/2010 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4243, ημερ. 13.8.2010, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader File 70.528.pdf
70.148 31/3/2010 Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4246, ημερ. 30.9.2010, αρ. γνωστ. 153 Acrobat Reader File 70.148.pdf
70.542 9/6/2010 Κοινοτάρχες των ενοριών των δημαρχούμενων περιοχών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 70.542.pdf
70.481 3/6/2010 Κεφαλική επιδότηση αιγοπροβάτων για το έτος 2010. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4255, ημερ. 17.12.2010, αρ. γνωστ. 224 Acrobat Reader File 70.481.pdf
70.030 23/2/2010 Συνεισφορά της Δημοκρατίας προς το Asia-Europe Foundation (ASEF). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 70.030.pdf
70.484 3/6/2010 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 186 Acrobat Reader File 70.484.pdf
70.696 23/6/2010 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 70.696.pdf
70.634 16/6/2010 Διορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 192 Acrobat Reader File 70.634.pdf
70.106 8/3/2010 Παραχώρηση έκτακτου πασχαλινού δώρου στους βοηθούμενους από το δημόσιο βοήθημα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 145 Acrobat Reader File 70.106.pdf
70.637 16/6/2010 Διορισμός Προέδρου του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμων του 1993 και 2004. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 194 Acrobat Reader File 70.637.pdf
71.344 13/12/2010 Παραχώρηση 13ου επιδόματος στις οικογένειες πολυτέκνων και στις οικογένειες με τρία εξαρτώμενα τέκνα. Υπουργείο Οικονομικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 131 Acrobat Reader File 71.344.pdf
71.370 13/12/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Γέρι (Περιοχή Κ). Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 142 Acrobat Reader File 71.370.pdf
70.074 3/3/2010 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το έτος 2010. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader File 70.074.pdf
70.488 3/6/2010 Διορισμός μέλους στο Συμβούλιο Καλλυντικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 189 Acrobat Reader File 70.488.pdf
70.293 22/4/2010 Αίτηση του κ. Παναγιώτη Παναγή (ΛΕΥ/2395/2005), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μάντρας αιγοπροβάτων και δεξαμενών χοιρολυμάτων, στα τεμάχια με αρ. 839, 840, 855, 865 και 1152, φ/σχ. 21/57, στο Παλιομέτοχο, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4238, ημερ. 18.6.2010, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader File 70.293.pdf
70.097 8/3/2010 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 143 Acrobat Reader File 70.097.pdf
71.430 20/12/2010 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 2011. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4278, ημερ. 17.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 151 Acrobat Reader File 71.430.pdf
69.979 17/2/2010 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για το 2010. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4240, ημερ. 9.7.2010, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader File 69.979.pdf
71.278 2/12/2010 Προϋπολογισμός Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2011. Υπουργείο Οικονομικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 127 Acrobat Reader File 71.278.pdf
69.939 4/2/2010 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γραφείου της ΡΑΕΚ για το έτος 2010. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 69.939.pdf
70.070 3/3/2010 Αποδέσμευση Εθνοφυλάκων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader File 70.070.pdf
71.270 2/12/2010 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2011. Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 126 Acrobat Reader File 71.270.pdf
70.874 27/7/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 152 Acrobat Reader File 70.874.pdf
71.316 13/12/2010 Πλήρωση της θέσης Διευθυντή στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 129 Acrobat Reader File 71.316.pdf
71.425 20/12/2010 Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά τη γεωργική τους απασχόληση. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4278, ημερ. 17.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 149 Acrobat Reader File 71.425.pdf
70.009 17/2/2010 Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου για το 2010. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4240, ημερ. 9.7.2010, αρ. γνωστ. 110 Acrobat Reader File 70.009.pdf
70.022 23/2/2010 Ανανέωση της θητείας των επισήμων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 121 Acrobat Reader File 70.022.pdf
70.244 14/4/2010 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4250, ημερ. 29.10.2010, αρ. γνωστ. 170 Acrobat Reader File 70.244.pdf
71.369 13/12/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Κοκκινοτριθιά (Περιοχή Κ). Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 141 Acrobat Reader File 71.369.pdf
70.083 3/3/2010 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 70.083.pdf
71.367 13/12/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στον Κόρνο (Περιοχή Γ). Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 139 Acrobat Reader File 71.367.pdf
70.726 30/6/2010 Διορισμός Οδοντιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 198 Acrobat Reader File 70.726.pdf
70.633 16/6/2010 Διορισμός της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Κοινό Εποπτικό Όργανο της EUROJUST. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 70.633.pdf
70.317 30/4/2010 Διορισμός κυπριακών μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. αρ. 4250, ημερ. 29.10.2010, αρ. γνωστ. 176 Acrobat Reader File 70.317.pdf
71.312 13/12/2010 Αντικατάσταση του Αντιπροέδρου και ενός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4262, ημερ. 11.2.2011, αρ. γνωστοποίησης 30 Acrobat Reader File 71.312.pdf
70.283 22/4/2010 Εφαρμογή του μέτρου πρώιμου τρύγου. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4250, ημερ. 29.10.2010, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader File 70.283.pdf
70.331 30/4/2010 Αίτηση του κ. Σολωμού Σούγλη (ΛΕΜ/1249/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη οικοδομή, στο τεμάχιο με αρ. 962, φ/σχ. LIV.51, στον Άγιο Αθανάσιο, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 έως 2006. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4241, ημερ. 23.7.2010, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader File 70.331.pdf
71.143 22/10/2010 Ορισμός του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως ως Ανώτατη Αρχή Πιστοποίησης [Root CA, δηλαδή Αρχή Εγγραφής (Country Signing Certification Authority)] και Αρχή Πιστοποίησης (Country Verifying Certification Authority) Ηλεκτρονικών Υπογραφών για την έκδοση των βιομετρικών διαβατηρίων (e-passports), των βιομετρικών ταυτοτήτων και των βιομετρικών αδειών παραμονής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 71.143.pdf
70.430 27/5/2010 Αντικατάσταση μέλους της Αναθεωρητικής Αρχής του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών α) ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστοποίησης 105 (Απόφαση). β) ε.ε. αρ. 4259 και ημερ. 28.1.2011, (Διόρθωση ). Acrobat Reader File 70.430.pdf
Acrobat Reader File 70.430(διόρθωση).pdf
71.184 2/11/2010 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το 2010. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ. 4273, ημερ. 6.5.2011, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader File 71.184.pdf
70.154 31/3/2010 Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012 - Ορισμός του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ως του Φωτογραφικού Οργανισμού Υποδοχής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4246, ημερ. 30.9.2010, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader File 70.154.pdf
71.024 27/9/2010 Αίτηση της Εταιρείας Αδελφοί Πίπης Φαρμ Λτδ (ΛΕΥ/2721/2007), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/μετατροπές σε εγκριμένο πτηνοσφαγείο στο τεμάχιο με αρ. 227 (μέρος κρατικού τεμαχίου), φ/σχ. ΧΧ.48 και ΧΧ.56, στην Κοκκινοτριμιθιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4253, ημερ. 3.12.2010, αρ. γνωστ. 215 Acrobat Reader File 71.024.pdf
70.801 14/7/2010 Αίτηση της Εταιρείας Α/φοί Β & Κ Καραλούκα Λτδ (ΛΕΥ/1829/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση εργοστασίου παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος, που περιλαμβάνει εκτός από τη μονάδα παραγωγής, γραφεία εμβαδού της τάξης των 65 τ.μ., αποθήκες (καυσίμων, εξαρτημάτων, αδρανών υλικών κλπ) καθώς και μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών, στο τεμάχιο με αρ. 658,φ/σχ. XΧΙΧ.55, στη Μαλούντα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4244, ημερ. 20.8.2010, αρ. γνωστ. 136. Acrobat Reader File 70.801.pdf
71.058 8/10/2010 Αναθεώρηση εκταρικών επιδοτήσεων για το 2010. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 71.058.pdf
71.256 2/12/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Τερσεφάνου (Περιοχή Η). Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 124 Acrobat Reader File 71.256.pdf
70.422 27/5/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4241, ημερ. 23.7.2010, αρ. γνωστ. 117 Acrobat Reader File 70.422.pdf
71.163A 22/10/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4260, ημερ. 31.1.2011, αρ. γνωστ. 7 Acrobat Reader File 71.163.pdf
71.191 2/11/2010 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Έρικ Ερωτοκρίτου ο οποίος απεβίωσε. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε αρ. 4256, ημερ. 23.12.2010, αρ. γνωστ. 231 Acrobat Reader File 71.191.pdf
71.108 13/10/2010 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2011. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 71.108.pdf
71.149 22/10/2010 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2011. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 71.149.pdf
70.195 31/3/2010 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4246, ημερ. 30.9.2010, αρ. γνωστ. 160 Acrobat Reader File 70.195.pdf
70.328 30/4/2010 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4250, ημερ. 29.10.2010, αρ. γνωστ. 179 Acrobat Reader File 70.328.pdf
71.352 13/12/2010 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2011. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 134 Acrobat Reader File 71.352.pdf
71.110 13/10/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Ξυλοφάγου (Περιοχή Μ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader File 71.110.pdf
70.865 27/7/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στον Κοτσιάτη (Περιοχή Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 70.865.pdf
69.937 4/2/2010 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2010. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 69.937.pdf
70.082 3/3/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4230, ημερ. 9.4.2010, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 70.082.pdf
70.165 31/3/2010 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το έτος 2010. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4246, ημερ. 30.9.2010, αρ. γνωστ. 157 Acrobat Reader File 70.165.pdf
71.192 2/11/2010 Διορισμός νέου μέλους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου σύμφωνα με το άρθρο 5(1)(α) του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4256, ημερ. 23.12.2010, αρ. γνωστ. 232 Acrobat Reader File 71.192.pdf
69.938 4/2/2010 Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2010. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 69.938.pdf
71.264 2/12/2010 Παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου στους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 125 Acrobat Reader File 71.264.pdf
70.778 14/7/2010 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 201. Acrobat Reader File 70.778.pdf
69.933 4/2/2010 Καθορισμός εκπαιδευτικής περιφέρειας νέου Γυμνασίου Λακατάμειας και αναθεώρηση εκπαιδευτικής περιφέρειας Γυμνασίου Αρχαγγέλου Λακατάμειας και Αγίου Στυλιανού Στροβόλου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 69.933.pdf
69.826 7/1/2010 Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4236, ημερ. 4.6.2010, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 69.826.pdf
71.006 27/9/2010 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2011. Υπουργείο Υγείας ε.ε αρ. 4269, ημερ. 8.4.2011, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader File 71.006.pdf
70.903 2/8/2010 Μερική Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 64.503 και ημερ. 18.10.2006, σε σχέση με την έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18(7) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4248, ημερ. 15.10.2010, αρ. γνωστ. 163 Acrobat Reader File 70.903.pdf
70.784 14/7/2010 Παράταση για το σχολικό έτος 2010-2011 της διδασκαλίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης μαθημάτων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 27. Acrobat Reader File 70.784.pdf
70.193 31/3/2010 Προσωρινός διορισμός Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4246, ημερ. 30.9.2010, αρ. γνωστ. 158 Acrobat Reader File 70.193.pdf
70.551 9/6/2010 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 70.551.pdf
71.111 13/10/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Κιβισίλι (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 71.111.pdf
71.366 13/12/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Κόρνο (Περιοχή Α) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 138 Acrobat Reader File 71.366.pdf
70.543 9/6/2010 Έγκριση της σύνθεσης του Εθνικού Σημείου Επαφής της Δημοκρατίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης και ορισμός του Υπουργείου Εσωτερικών ως Εθνικού Συντονιστή. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 70.543.pdf
71.390 13/12/2010 Αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου (122/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για την ανέγερση καθεδρικού ναού στο τεμάχιο με αρ. 3232, φ/σχ. 51/030413, στην Ενορία Άγιος Θεόδωρος, στο Δήμο Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4263, ημερ. 18.2.2011, αρ. γνωστοποίησης 33 Acrobat Reader File 71.390.pdf
71.495 28/12/2010 Διορισμός Επιτροπών που προβλέπονται από τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο 113(Ι)/1999. α)Αντικατάσταση μελών της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. β)Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστοποίησης 74 Acrobat Reader File 71.495.pdf
70.765 7/7/2010 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κρατικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 24. Acrobat Reader File 70.765.pdf
70.779 14/7/2010 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 202. Acrobat Reader File 70.779.pdf
71.047 8/10/2010 Επιτροπή Ελέγχου Μεταναστεύσεως. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 71.047.pdf
70.081 3/3/2010 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2010. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader File 70.081.pdf
70.905 2/8/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4248, ημερ. 15.10.2010, αρ. γνωστ. 165 Acrobat Reader File 70.905.pdf
71.200 2/11/2010 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2011. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4273, ημερ. 6.5.2011, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader File 71.200.pdf
70.437 27/5/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Κολόσσι (Περιοχή Μ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4255, ημερ. 17.12.2010, αρ. γνωστ. 220 Acrobat Reader File 70.437.pdf
69.849A 7/1/2010 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2010. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4236, ημερ. 4.6.2010, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 69.849A.pdf
71.163 22/10/2010 Αίτηση της Εταιρείας Anemi Developers Ltd (84/1998), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για αλλαγή χρήσης υφιστάμενων οικιστικών διαμερισμάτων σε οργανωμένα διαμερίσματα και ενοποίησή τους με υφιστάμενο συγκρότημα οργανωμένων διαμερισμάτων καθώς και την προσθήκη νέων διαμερισμάτων (ώστε να διαθέτει συνολικά 89 διαμερίσματα) και εσωτερικές μετατροπές στα τεμάχια με αρ. 304, 145Β, 305, 148 και 149 (νέο τεμάχιο αρ. 595), φ/σχ. LI.18.3.2, στην Κάτω Πάφο, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4260, ημερ. 31.1.2011, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 71.163b.pdf
71.252 2/12/2010 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος 2010. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστ. 120 Acrobat Reader File 71.252.pdf
71.355 13/12/2010 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2010. Υπουργείο Οικονομικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 137 Acrobat Reader File 71.355.pdf
71.139 22/10/2010 Διορισμός Συμβουλίου Κλινικών Εργαστηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε αρ. 4256, ημερ. 23.12.2010, αρ. γνωστ. 230 Acrobat Reader File 71.139.pdf
70.327 30/4/2010 Διορισμός Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4233, ημερ. 7.5.2010, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 70.327.pdf
70.021 23/2/2010 Διορισμός Κτηνιατρικού Λειτουργού ως μέλους του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 120 Acrobat Reader File 70.021.pdf
69.837 7/1/2010 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για το 2010. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4236, ημερ. 4.6.2010, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 69.837.pdf
71.238 16/11/2010 Διορισμός πρόσθετου μέλους του Κυπριακού Επιστημονικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε αρ. 4275, ημερ. 20.5.2011, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader File 71.238.pdf
70.864 27/7/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο χωριό Αναλιόντας (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 70.864.pdf
71.371 13/12/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στον Ψευδά (Περιοχή Γ). Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 143 Acrobat Reader File 71.371.pdf
70.487 3/6/2010 Διορισμός ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. αρ. 4255, ημερ. 17.12.2010, αρ. γνωστ. 225 Acrobat Reader File 70.487.pdf
71.350 13/12/2010 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2011. Υπουργείο Οικονομικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 133 Acrobat Reader File 71.350.pdf
70.548 9/6/2010 Αντικατάσταση Αριστίνδην Μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 70.548.pdf
70.636 16/6/2010 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 193 Acrobat Reader File 70.636.pdf
71.235 16/11/2010 Διορισμός Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού α) ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 214 (Απόφαση), β) ε.ε. αρ. 4275, ημερ. 20.5.2011, (Διόρθωση). Acrobat Reader File 71.235.pdf
Acrobat Reader File 71.235(διόρθωση).pdf
70.810 21/7/2010 Αντικατάσταση Μελών Επιτροπών που προβλέπονται από τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο 113(Ι) 1999. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού α) Η Απόφαση δημοσιεύτηκε στο Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστοποίησης 204. β) Η Διόρθωση της Απόφασης δημοσιεύτηκε στο Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι,της ε.ε αρ. 4284, ημερ. 29.7.2011, Acrobat Reader File 70.810.pdf
ZIZ ATT8PZIZ
Acrobat Reader File 70.810 διορθ.pdf

Back To Top