Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
κ. Ανδρέα Ζαχαριάδη 1/7/2023 - 16/6/2024 (Αναπληρωτής)
17/6/2024 - σήμερα
Απόφαση με αρ. 95.002 και ημερ. 28.6.2023
Ημερ. Συνεδρίας 5.6.2024
κ. Γιώργος Παντελή 2/11/2022 - 30/6/2023(Αναπληρωτής) Αρ. 93.856 και ημερ. 26.10.2022
κ. Θεοδόσης Α. Τσιόλας 15/10/2019 – 1/11/2022 Αρ. 88.362 και ημερ. 15/10/2019
κα Γεωργία Χριστοφίδου 20/08/2019 – 14/10/2019 (Αναπληρωτής) Αρ. 87.729 και ημερ. 18/6/2019
κα Μαρίνα Jensen 24/06/2019 – 19/08/2019 (Αναπληρωτής) Αρ. 87.729 και ημερ. 18/6/2019
κ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης 12/04/2018 – 23/06/2019 (Αναπληρωτής) Αρ. 84.682 και ημερ. 28.3.2018
κ. Γεώργιος Γεωργίου 15/03/2010 – 11/04/2018
15/02/2010 – 14/03/2010 (Αναπληρωτής)
Αρ. 70.088 και
ημερ. 8.3.2010

Αρ. 69.553 και ημερ. 5/11/2009
κ. Κώστας Ιακώβου 28/12/2009 – 14/02/2010 (Αναπληρωτής) Αρ. 69.553 και ημερ. 5/11/2009
κα Μαρίνα Jensen 09/11/2009 – 27/12/2009 (Αναπληρωτής) Αρ. 69.553 και ημερ. 5/11/2009
Δρ Ανδρέας Μολέσκης 01/12/2004 – 08/11/2009 Αρ. 61.074 και ημερ. 10/11/2014
κ. Πανίκος Πούρος ***
Η ΓΔΕΠΣΑ ονομαζόταν «Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Ευρωπαϊκής Ένωσης»
01/10/1997 – 30/11/2004 Αρ. 46.568 και ημερ. 27/8/1997
κ. Συμεών Μάτσης 01/05/1995 – 05/10/1997 Αρ. 42.468 και ημερ. 19/4/1995
κ. Γεώργιος Χατζηαναστασίου 12/06/1989 – 30/04/1995 Αρ. 31.801και ημερ. 18/5/1989
κ. Ιάκωβος Αριστείδου
** Είχε οριστεί ως Προϊστάμενος Τμήματος του Γραφείου Προγραμματισμού, δηλ. ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού
15/09/1973 – 11/06/1989
15/02/1971 – 14/09/1973 (Αναπληρωτής)
Επ. Εφημερίδα ημερ. 5/10/1973
Αρ. 10.462 και ημερ.13/5/1971
κ. Ανδρέας Ανδρονίκου **
Είχε οριστεί ως Προϊστάμενος Τμήματος του Γραφείου Προγραμματισμού, δηλ. ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού.
13/02/1969 – 14/02/1971 (Αναπληρωτής) Αρ. 8510 και ημερ. 12/2/1969
κ. Ανδρέας Χρ. Πατσαλίδης *
Η ΓΔΕΠΣΑ ονομαζόταν Επιτροπή Προγραμματισμού και καθήκοντα Γενικού Διευθυντή εκτελούσε ο Γραμματέας της Επιτροπής.
01/01/1963 – 24/06/1968 Επ. Εφημερίδα ημερ. 7/2/1963
Back To Top