Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
κ. Ανδρέας Ζαχαριάδης 1/9/2020 - σήμερα Αρ. 89.860 και ημερ. 29.7.2020
κ. Ανδρέας Ζαχαριάδης 22/05/2020 - 31/8/2020 (Αναπληρωτής) Αρ. 89.408 και ημερ. 13.5.2020
κ. Χρίστος Μαληκκίδης 12/04/2018 – 21/5/2020 Αρ. 84.682 και ημερ. 28.3.2018
κ. Ανδρέας Ασσιώτης 27/11/2013 – 11/04/2018 Αρ. 76.030 και ημερ. 6/11/2013
κα Τούλα Κούλουμου 27/10/2013 – 26/11/2013 (Αναπληρωτής) Αρ. 75.753 και ημερ. 18/9/2013
κ. Θεοφάνη Χρ. Τρύφωνος 27/09/2013 – 26/10/2013 (Αναπληρωτής) Αρ. 75.753 και ημερ. 18/9/2013
κ. Ανδρέας Μυλωνάς 27/08/2013 – 26/09/2013 (Αναπληρωτής) Αρ. 75.566 και ημερ. 2/8/2013
κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου 02/04/2008 – 26/08/2013 Αρ. 66.985 και ημερ. 19.3.2008
κ. Λέανδρος Νικολαϊδης 29/08/2007 – 01/04/2008 (Αναπληρωτής) Αρ. 65.965 και ημερ. 29.8.2007
κα Ελπινίκη Κουτουρούση 15/07/2006 – 28/08/2007
11/04/2005 – 14/07/2006 (Αναπληρωτής)
Επ. Εφημερίδα ημερ. 21/7/2006
Αρ. 61.843 και ημερ. 6.4.2005
κα Λένια Σαμουήλ 15/12/2000 – 04/04/2005 Αρ. 52.862 και ημερ. 13/12/2000
κ. Δώρος Ιωάννου 27/11/2000 – 14/12/2000 (Αναπληρωτής) Αρ. 52.574 και ημερ. 26/10/2000
κα Λένια Σαμουήλ 30/10/2000 – 26/11/2000 (Αναπληρωτής) Αρ. 52.252 και ημερ. 30/8/2000
κ. Σωτήρης Σωτηρίου 02/10/2000 – 29/10/2000 (Αναπληρωτής) Αρ. 52.252 και ημερ. 30/8/2001
κ. Δώρος Ιωάννου 05/09/2000 – 01/10/2000 (Αναπληρωτής) Αρ. 52.252 και ημερ. 30/8/2002
κα Λένια Σαμουήλ 03/07/2000 – 03/09/2000 (Αναπληρωτής) Αρ. 51.617 και ημερ. 19/4/2000
κ. Σωτήρης Σωτηρίου 24/04/2000 – 02/07/2000 (Αναπληρωτής) Αρ. 51.617 και ημερ. 19/4/2001
κ. Δώρος Ιωάννου 28/02/2000 – 23/04/2000 (Αναπληρωτής) Αρ. 51.617 και ημερ. 19/4/2002
κα Λένια Σαμουήλ 17/01/2000 – 27/02/2000 (Αναπληρωτής) Αρ. 50.962 και ημερ. 19/12/1999
κ. Σωτήρης Σωτηρίου 20/12/1999 – 16/01/2000 (Αναπληρωτής) Aρ. 50.425 και ημερ. 8/10/1999
κ. Δώρος Ιωάννου 08/11/1999 – 19/12/1999 (Αναπληρωτής) Aρ. 50.425 και ημερ. 8/10/2000
κα Λένια Σαμουήλ 04/10/1999 – 07/11/1999 (Αναπληρωτής) Aρ. 50.425 και ημερ. 8/10/2001
κ. Σωτήρης Σωτηρίου 13/09/1999 – 03/10/1999 (Αναπληρωτής) Αρ. 49.739 και ημερ. 27/5/1999
κ. Δώρος Ιωάννου 16/08/1999 – 12/09/1999 (Αναπληρωτής) Αρ. 49.739 και ημερ. 27/5/2000
κα Λένια Σαμουήλ 19/07/1999 – 15/08/1999 (Αναπληρωτής) Αρ. 49.739 και ημερ. 27/5/2001
κ. Σωτήρης Σωτηρίου 22/06/1999 – 18/07/1999 (Αναπληρωτής) Αρ. 49.739 και ημερ. 27/5/2002
κ. Δώρος Ιωάννου 01/06/1999 – 21/06/1999 (Αναπληρωτής) Αρ. 49.739 και ημερ. 27/5/2003
κα Λένια Σαμουήλ 17/05/1999 – 31/05/1999 (Αναπληρωτής) Αρ. 49.618 και ημερ. 12/5/1999
κ. Σωτήρης Σωτηρίου 03/05/1999 – 16/05/1999 (Αναπληρωτής) Αρ. 49.392 και ημερ. 31/3/1999
κ. Δώρος Ιωάννου 19/04/1999 – 02/05/1999 (Αναπληρωτής) Αρ. 49.392 και ημερ. 31/3/2000
κα Λένια Σαμουήλ 05/04/1999 – 18/04/1999 (Αναπληρωτής) Αρ. 49.392 και ημερ. 31/3/2001
κ. Ανδρέας Δημητριάδης 18/03/1999 – 04/04/1999 (Αναπληρωτής) Αρ. 49.378 και ημερ. 17/3/1999
κ. Νίκος Συμεωνίδης 01/05/1995 – 17/03/1999 Αρ. 42.468 και ημερ. 19/4/1995
κ. Γεώργιος Αναστασιάδης 12/06/1989 – 30/04/1995 Αρ. 31.801 και ημερ. 18/5/1989
κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου 01/03/1985 – 11/06/1989 Αρ. 25.532 και ημερ. 21/2//1985
κ. Νίκος Συμεωνίδης 13/04/1984 – 30/04/1985 (Αναπληρωτής) Αρ. 24.425 και ημερ. 12/4/1984
κ. Μίκης Σπαρσής 15/10/1965 – 31/03/1984
02/01/1964 – 14/10/1965 (Αναπληρωτής)
Επ. Εφημερίδα ημερ. 29/10/1965
Επ. Εφημερίδα ημερ. 31/10/1964
κ. Ιρφάν Σουλεϊμάν 01/03/1962 – 31/12/1963 Επ. Εφημερίδα ημερ.16/4/1962
κ. Μ. Σαλαχιτίν 01/01/1961 – 28/02/1962 Επ. Εφημερίδα ημερ. 23/05/1961
Back To Top