Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Όραμα της Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου, είναι η συνεχής ποιοτική και επαγγελματική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το Υπουργικό Συμβούλιο και την Προεδρία, Προεδρικό Μέγαρο, με την εξασφάλιση της απόλυτης προστασίας των εγγράφων και τη διασφάλιση του αδιάβλητου όλων των πληροφοριών που τηρούνται στα αρχεία της, μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του έργου τους.






Back To Top