Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 140 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 139 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 138 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 137 - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 136 - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 135 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 134 - ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 133 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 132 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 131 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 05.02.2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 9.12.2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 129 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ - 18.8.2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 128 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - 11/06/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 124 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 125 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 127 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ - 30/01/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 126 - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 29/07/2013Αρχείο Προηγούμενων Ετών


Back To Top