Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη Δημοκρατία στις 16 Αυγούστου του 1960, με τις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου μεταξύ της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας, οι οποίες υπογράφηκαν επίσης από την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 60 του Συντάγματος, συνεστήθη κοινή Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία διευθύνετο από δύο Γραμματείς, που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας ανήκε στην Ελληνοκυπριακή και ο άλλος στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα.


Ορισμένες πρόνοιες τόσο των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου όσο και του Συντάγματος, οι οποίες δημιούργησαν δυσκολίες όσον αφορά στην εύρυθμη λειτουργία της νεοσυσταθείσας Κυπριακής Δημοκρατίας, οδήγησαν τον αείμνηστο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, το Νοέμβριο του 1963, να εισηγηθεί στους ηγέτες της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας τροποποίηση του Συντάγματος. Η Κυβέρνηση της Τουρκίας απέρριψε τις προτάσεις του Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου, προτού ακόμη συζητηθούν από τους Τουρκοκύπριους ηγέτες, οι οποίοι ευθυγραμμίστηκαν με την πολιτική της Τουρκίας.


Στη συνέχεια, οι Τουρκοκύπριοι Υπουργοί αποσύρθηκαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση, οι Τουρκοκύπριοι Βουλευτές από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι Τουρκοκύπριοι δημόσιοι υπάλληλοι από τη Δημόσια Υπηρεσία. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1963 ο τότε Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Φαζίλ Κουτσιούκ, ανακοίνωσε ότι το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν νεκρό.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα πρακτικά των Συνεδριών του Υπουργικού Συμβουλίου, η 19/12/1963 ήταν η τελευταία Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην οποία συμμετείχαν ο Τουρκοκύπριος Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. A. Vehid, ο Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Φαζίλ Κουτσιούκ, και οι 3 Τουρκοκύπριοι Υπουργοί, ήτοι ο Dr. Ν. Manyera, Υπουργός Υγείας, ο κ. O. Orek, Υπουργός Άμυνας και ο κ. F. Plumer, Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Έκτοτε, τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου διευθύνει μόνο ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος ανήκει στην Ελληνική Κοινότητα.

Γραμματείς του Υπουργικού Συμβουλίου, από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, διετέλεσαν οι ακόλουθοι:

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1
κ. Ali Vehid1/1/1960 – 19/12/1963
2
κ. Tάκης E. Μαρκαντώνης1/1/1960 – 14/2/1971
3
κ. Αντώνης Ανδρονίκου15/2/1971 – 3/12/1973*
4
κ. Κώστας Κλεάνθους1/1/1974 – 28/2/1982**
5
κ. Γεώργιος Αχιλλίδης15/9/1983 – 30/4/1995***
6
κ. Χρυσόστομος Α. Σοφιανός1/5/1995 – 28/2/2003
7
κ. Ανδρέας Μολέσκης23/4/2003 – 28/5/2009****
8
κ. Γιώργος Γεωργίου29/5/2009 - 6/3/2013
9
κ. Θεοδόσης Α. Τσιόλας7/3/2013 – 24/10/2022
10
κα Έλενα Οικονομίδου-Αζίνα 25/10/2022 - 1/3/2023
11
κα Πηνελόπη Παπαβασιλείου 2/3/2023- σήμερα* Για την περίοδο από 11/9/1973 έως 31/12/1973 καθήκοντα Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου εκτελούσε ο κ. Πάτροκλος Σταύρου, Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, επιπρόσθετα από τα καθήκοντα της θέσης του, δεδομένου ότι ο κ. Αντώνης Ανδρονίκου βρισκόταν με προαφυπηρετική άδεια.

** Την περίοδο από 1/3/1982 μέχρι 14/9/1983 καθήκοντα Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου εκτελούσε η κα Αλίκη Σιδερά, Βοηθός Γραμματέας, λόγω αφυπηρέτησης του κ. Κλεάνθους.

*** Την περίοδο από 15/9/1983 έως 14/7/1984, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας είχε προβεί σε αναπληρωτικό διορισμό του κ. Γεώργιου Αχιλλίδη στη μόνιμη θέση του Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία διορίστηκε στις 15/7/1984.

**** Για την περίοδο από 1/3/2003 έως 22/4/2003, ο κ. Ανδρέας Μολέσκης, Βοηθός Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου, παρακαθόταν στις Συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, στον οποίο του ανατέθηκαν τα καθήκοντα της θέσης Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου στις 23/4/2003.

Σημειώσεις :

Στους περί Προϋπολογισμούς Νόμους προβλεπόταν μόνιμη θέση Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 41.168 και ημερ. 1/6/1994, καταργήθηκε με τον περί Προϋπολογισμό Νόμο του 1995, με την αφυπηρέτηση του τελευταίου κατόχου της μόνιμης θέσης κ. Γεώργιου Αχιλλίδη. Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 42.336 και ημερ. 15.3.1995 αποφασίστηκε όπως για την εκτέλεση των καθηκόντων Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου να αποσπάται στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου δημόσιος υπάλληλος από την ανώτερη δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία, οποίος θα εκτελεί τα εν λόγω καθήκοντα.

Σημειώνεται ότι, στους περί Προϋπολογισμούς Νόμους προβλεπόταν και η μόνιμη θέση Βοηθού Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία καταργήθηκε με τον περί Προϋπολογισμό Νόμο του 2006. Τη θέση Βοηθού Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου κατείχαν η κα Αλίκη Σιδερά για την περίοδο από 1/1/1976 έως 31/8/1989 και ο κ. Ανδρέας Μολέσκης για την περίοδο από 15/9/1990 έως 30/11/2004.


Back To Top