Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
κ Νεόφυτος Παπαδόπουλος 1/7/2023 - σήμερα Αρ. 95.002 και ημερ. 28/6/2023
κ. Στέλιος Χειμώνας 1/9/2020 - 30/6/2023
3/3/2020 - 31/8/2020 (Αναπληρωτής)
Aρ. 89.860 και ημερ. 29.7.2020
Αρ. 88.990 και ημερ. 27/2/2020
Back To Top