Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
κ Κώστα Χατζηπαναγιώτου 1.7.2023 - σήμερα Αρ. 95.002 και ημερ. 28.6.2023
Back To Top