Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
κ Κώστας Α Κωνσταντίνου 1/7/2023 - σήμερα Αρ. 95.002 και ημερ. 28/6/2023
κ. Αντώνης Κουτσούλλη 27/4/2022 - 30/6/2023 (Αναπληρωτής) Αρ. 92.900 ημερ. 13.4.2022
κ. Ανδρέας Λουκά 11/4/2022 - 25/4/2022 (Αναπληρωτής)
4/4/2022 - 10/4/2022 (Αναπληρωτής)
24/3/2022 - 3/4/2022 (Αναπληρωτής)
Αρ.92.874 και ημερ.7.4.2022
Αρ.92.826 και ημερ. 30.3.2022
Αρ.92.769 και ημερ. 22.3.2022
κ. Θεοφάνης Τρύφωνος 15/10/2019 – 23/3/2022
03/01/2019 – 14/10/2019 (Αναπληρωτής)
Αρ. 88.362 και ημερ. 15/10/2019
Αρ. 86.541 και ημερ. 2/1/2019
Back To Top