Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
κ. Θεοφάνης Τρύφωνος 15/10/2019 – σήμερα
03/01/2019 – 14/10/2019 (Αναπληρωτής)
Αρ. 88.362 και ημερ. 15/10/2019
Αρ. 86.541 και ημερ. 2/1/2019
Back To Top