Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
κ. Μάριος Παναγίδης 1/9/2020 - σήμερα Αρ. 89.860 και ημερ. 29.7.2020
κ. Στέλιος Χειμώνας 22/04/2013 – 31/8/2020 Αρ. 74.910 και ημερ. 10/4/2013
κ. Γιάννης Κοντός 15/04/2013 –21/04/2013 (Αναπληρωτής) Αρ. 74.911 και ημερ. 15 και 16/4/2013
κα Γεωργία Αιμιλιανίδου 15/03/2010 – 02/04/2013 Αρ. 70.088 και ημερ. 8/3/2010
κ. Χρίστος Μαληκκίδης 01/02/2010 –14/03/2010 (Αναπληρωτής) Αρ. 70.017 και ημερ. 23/2/2010
Αρ. 69.709 και ημερ.16/12/2009
κα Αφροδίτη Κουφτερού 02/01/2010 – 31/01/2010 (Αναπληρωτής) Αρ. 69.709 και ημερ. 16/12/2009
κ. Ευστάθιος Χαμπουλλάς 23/10/2006 – 31/12/2009 Αρ. 64.472 και ημερ. 18/10/2006
κ. Χρίστος Λοϊζίδης 28/06/2006 – 22/10/2006 (Αναπληρωτής) Αρ. 63.823 και ημερ.1/6/2006
κ. Ανδρέας Πετρώνδας 01/12/2004 – 27/06/2006 Αρ. 61.074 και ημερ. 10/11/2004
κ. Σωτήρης Σωτηρίου 11/06/2001 – 30/11/2004 Αρ. 53.807 και ημερ. 8/6/2001
κ. Ανδρέας Πετρώνδας 10/05/2001 – 10/06/2001 (Αναπληρωτής) Αρ. 53.203 και ημερ.21/2/2001
κ. Γεώργιος Μυτίδης 10/04/2001 – 09/05/2001 (Αναπληρωτής) Αρ. 53.203 και ημερ.21/2/2001
κ. Ερωτόκριτος Χλωρακιώτης 10/03/2001 – 09/04/2001 (Αναπληρωτής) Αρ. 53.203 και ημερ.21/2/2001
κ. Χρίστος Λοϊζίδης 10/02/2001 – 09/03/2001 (Αναπληρωτής) Αρ. 52.427 και ημερ. 6/10/2000
κα Μαρία Κυριακού 10/01/2001– 09/02/2001 (Αναπληρωτής) Αρ. 52.427 και ημερ. 6/10/2001
κ. Ανδρέας Πετρώνδας 10/12/2000 – 09/01/2001 (Αναπληρωτής) Αρ. 52.427 και ημερ. 6/10/2002
κ. Γεώργιος Μυτίδης 10/11/2000 – 09/12/2000 (Αναπληρωτής) Αρ. 52.427 και ημερ. 6/10/2003
κ. Ερωτόκριτος Χλωρακιώτης 10/10/2000 – 09/11/2000 (Αναπληρωτής) Αρ. 52.427 και ημερ. 6/10/2004
κ. Μιχάλης Ερωτόκριτος 01/05/1995 – 18/09/2000 Αρ. 42.468 και ημερ. 19/4/1995
κ. Αβραάμ Λούκα 07/10/1991 – 30/04/1995 Αρ. 36.154 και ημερ. 2/10/1991
κ. Κυριάκος Χριστοφή 12/06/1989 – 06/10/1991 Αρ. 31.801 και ημερ. 18 /5/1989
κ. Μιχάλης Ρ. Ερωτόκριτος 15/04/1981 – 11/06/1989 Επ. Εφημερίδα ημερ. 17/4/1981
κ. Γιώργος Ηλιάδης 01/01/1961 – 26/09/1980 Επ. Εφημερίδα ημερ. 23/05/1961
Back To Top