Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
κ. Λοίζος Παναγή 1/9/2020 - σήμερα Αρ. 89.860 και ημερ. 29.7.2020
κ. Ανδρέας Γρηγορίου 19/12/2019 – 31/08/2020 (Αναπληρωτής) Αρ. 88.749 και ημερ. 18.12.2019
Αρ. 88.927 και ημερ. 12.2.2020
κ. Ανδρέας Ασσιώτης 12/04/2018 – 27/11/2019 Αρ. 84.682 και ημερ. 28.3.2018
κα Μαριάννα Σανταμά Πατσαλίδου 12/01/2018 – 11/04/2018 (Αναπληρωτής) Αρ. 84.107 και ημερ. 9.1.2018
κ. Ανδρέας Μυλωνάς 16/02/2015 – 11/01/2018 Αρ. 78.317 και ημερ. 4.2.2015
κ. Ανδρέας Λουκά 22/04/2013 – 15/02/2015 (Αναπληρωτής) Αρ. 74.920 και ημερ. 16.4.2013
κ. Στέλιος Δ. Χειμώνας 01/04/2012 – 21/04/2013 Αρ. 73.327 και ημερ. 20/3/2012
κ. Γιώργος Παπαγεωργίου 27/12/2011 – 31/03/2012 (Αναπληρωτής) Αρ. 72.857 και ημερ. 23.11.2011
κ. Πέτρος Καρεκλάς 04/06/2010 – 26/12/2011
28/05/2010 – 03/06/2010 (Αναπληρωτής)
Αρ. 70.455 και ημερ. 27.5.2010
Αρ. 70.455 και ημερ. 27.5.2010
κ. Ανδρέας Τρυφωνίδης 01/12/2004 – 27/05/2010 Αρ. 61.074 και ημερ. 10.11.2004
κ. Λάζαρος Σαββίδης 19/05/1999 – 30/11/2004 Αρ. 49.694 και ημερ. 19.5.1999
κ. Ανδρέας Παναγιώτου 15/09/1998 – 18/05/1999 Αρ. 48.359Α και ημερ. 9/9/1998
κ. Δημήτρης Πελεκάνος 01/03/1998 – 30/06/1998 Αρ. 47.474 και ημερ. 25/2/1998
κ. Γεώργιος Αναστασιάδης 01/05/1995 – 24/02/1998 Αρ. 42.468 και ημερ. 19/4/1995
κ. Αντώνης Μαλαός 01/09/1990 – 30/04/1995 Αρ. 34.011 και ημερ. 23/8/1990
κ. Παναγιώτης Αδαμίδης 08/08/1985 – 30/08/1990 Αρ. 26.138 και ημερ. 2/8/1985
κ. Νίκος Συμεωνίδης 15/12/1982 – 07/08/1985 Επ. Εφημερίδα ημερ. 17/12/1982
κ. Λίνος Σιακαλλής 17/07/1982 – 14/12/1982 (Αναπληρωτής) Επ. Εφημερίδα ημερ. 30/7/1982
κ. Φρίξος Μιχαηλίδης 01/08/1976 – 31/05/1982
15/12/1971 – 31/07/1976 (Αναπληρωτής)
Επ. Εφημερίδα ημερ. 27/8/1976
Επ. Εφημερίδα ημερ.23/12/1971
κ. Αναστάσιος Κεφάλας 21/12/1963 – 30/04/1971 (Αναπληρωτής) Επ. Εφημερίδα ημερ.15/10/1964
κ. Ι. Β. Αβνή 15/11/1963 - 20/12/1963 Επ. Εφημερίδα ημερ.21/11/1963
κ. Αναστάσιος Κεφάλας 01/07/1963 – 14/11/1963 (Αναπληρωτής) Επ. Εφημερίδα ημερ.21/11/1963
κ. Νίκος Στυλιανάκης 01/01/1961 – 31/12/1962 Επ. Εφημερίδα ημερ. 23/05/1961
Back To Top