Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
κ Στέλιος Χειμώνας 1/7/2023 - σήμερα Αρ. 95.002 και ημερ. 28.6.2023
κα Λιάνα Χαραλάμπους-Τάνου 10/9/2021- 30/6/2023 (Αναπληρώτρια) Αρ. 91.819 ημερ. 2.9.2021
κ. Νεόφυτος Παπαδόπουλος 16/3/2021 - 9/9/2021
16/9/2020 - 15/3/2021 (Αναπληρωτής)
Αρ. 90.969 και ημερ.13.3.2021
Αρ.90.004 και ημερ. 3.9.2020
κ. Ανδρέας Λουκά 1/9/2020 - 14/9/2020 Αρ. 89.860 και ημερ. 29.7.2020
κ. Σταύρος Μιχαήλ 19/2/2020 - 31/8/2020 (Αναπληρωτής) Αρ. Απόφασης 88.949 και ημερ. 18/2/2020
κ. Θεοφάνης Τρύφωνος 13/2/2020 - 18/2/2020 (Αναπληρωτής) Αρ. Απόφασης 88.919 και ημερ. 12.2.2020
κ. Κώστας Ιακώβου 01/12/2018 – 12/2/2020
03/04/2018 – 30/11/2018 (Αναπληρωτής)
Αρ. 86.229 και ημερ. 13/11/2018
Αρ. 84.682 και ημερ. 28.3.2018
Back To Top