Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε και να έχετε πλήρη εικόνα για την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Γραμματείας, το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τη σύσταση και λειτουργία της καθώς και για εκείνες τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, για τις οποίες το Συμβούλιο αποφασίζει να δημοσιευθούν για ενημέρωση του κοινού.


Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου είναι η κυρία Πηνελόπη Παπαβασιλείου
.

Back To Top