Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
κ Ελλίκος Ηλία 1/7/2023 - σήμερα Ημερ. Συνεδρίας 28.6.2023
κ Κώστας Κωνσταντίνου 1/9/2020 - 30/6/2023 Αρ. 89.860 και ημερ. 29.7.2020
κ. Κύπρος Κυπριανού 1/12/2017 - 31/8/2020
27/05/2017 – 30/11/2017 (Αναπληρωτής)
Αρ. 83.949 και ημερ.7/12/2017
Αρ. 82.653 και ημερ.18/5/2017
κ. Κωνσταντίνος Νικολαίδης 16/2/2015 -26/5/2017
27/11/2013- 15/2/2015 (Αναπληρωτής)
Αρ.78.317 και ημερ. 4.2.2015
Αρ. 76.031 και ημερ.6/11/2013
κ. Ανδρέας Ασσιώτης 01/04/2012 – 26/11/2013
15/07/2011 – 31/03/2012 (Αναπληρωτής)
Αρ. 73.327 και ημερ. 20/3/2012
Αρ. 72.236 και ημερ. 29/6/2011
κ. Λάζαρος Σαββίδης 01/12/2004 – 14/07/2011
21/01/2004 – 30/11/2004 (Αναπληρωτής)
Αρ. 61.074 και ημερ. 10/11/2004
Αρ. 59.292 και ημερ.21/1/2004
κ. Κυριάκος Τριανταφυλλίδης 02/05/2000 – 20/01/2004 Αρ. 51.588 και ημερ. 12/4/2000
κ. Ανδρέας Παναγιώτου 19/05/1999 – 01/05/2000
11/01/1999 – 18/05/1999 (Αναπληρωτής)
Αρ. 49.694 και ημερ. 19/5/1999
Αρ. 48.970 και ημερ. 7/1/1999
κ. Θάνος Μιχαήλ 15/10/1996 - 01/01/1999 Αρ. 44.870 και ημερ. 19/9/1996
κ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης 18/11/1994 – 31/07/1996 (Αναπληρωτής) Αρ. 42.504 και ημερ.2/5/1995
Αρ. 41.819 και ημερ. 18/11/1994
κ. Χαράλαμπος Χ’’ Παναγιώτου 12/06/1989 – 15/11/1994 Αρ. 31.801 και ημερ. 18/5/1989
κ. Κυριάκος Χριστοφή 01/08/1982 – 11/06/1989 Επ. Εφημερίδα ημερ. 13/8/1982
κ. Τομάζος Κοντοζής 05/02/1979 – 31/07/1982 (Αναπληρωτής)
Για την περίοδο από 01/08/1964 μέχρι και στις 31/07/1982 ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής που υπηρετούσε στο Υπουργείο Εσωτερικών, εκτελούσε παράλληλα και καθήκοντα ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και στο Υπουργείο Άμυνας.
κ. Αντώνης Κ. Αναστασίου 01/01/1961 – 04/02/1979
Για την περίοδο από 01/08/1964 μέχρι και στις 31/07/1982 ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής που υπηρετούσε στο Υπουργείο Εσωτερικών, εκτελούσε παράλληλα και καθήκοντα ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και στο Υπουργείο Άμυνας.
Επ. Εφημερίδα ημερ. 23/05/1961
Back To Top