Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
Κα Αθηνά Μιχαηλίδου 7.7.2022 - σήμερα (Αναπληρώτρια) Αρ. 93.345 ημερ. 6.7.2022
Back To Top