Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Στα πλαίσια της περαιτέρω διαφάνειας και αδιάλειπτης πληροφόρησης και ενημέρωσης του πολίτη και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα/ αρχής, η Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιοποιεί, από σήμερα 24.2.2020, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, Κατάλογο με τα ονόματα των προσώπων οι οποίοι υπηρέτησαν/ υπηρετούν στη θέση Γενικού Διευθυντή (και ως Αναπληρωτή) από το 1961 έως και σήμερα, σε όλα τα Υπουργεία/Υφυπουργεία και στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ). Εξαίρεση αποτελεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο οποίο οι Γενικοί Διευθυντές αναφέρονται από το 1965, έτος το οποίο δημιουργήθηκε το εν λόγω Υπουργείο, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και το Υφυπουργείο Τουρισμού, στα οποία οι Γενικοί Διευθυντές αναφέρονται από το 2018 και το 2019, αντίστοιχα, έτη τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα εν λόγω Υφυπουργεία με σχετικές Νομοθεσίες.

Η εν λόγω ενημέρωση παρέχει στοιχεία και πληροφορίες για τη χρονική περίοδο που αυτοί υπηρέτησαν σε έκαστο Υπουργείο/Υφυπουργείο και στη ΓΔ ΕΠΣΑ. Πρόσθετα, έναντι της κάθε περιόδου, παρέχεται αντίστοιχη αναφορά, στη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στη βάση της οποίας τοποθετήθηκε/διορίστηκε ως Αναπληρωτής ή ως Γενικός Διευθυντής στο συγκεκριμένο Υπουργείο (για την περίοδο από το 1984 μέχρι και σήμερα) ή στο σχετικό Απόσπασμα από την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (για την περίοδο από το 1961 έως 1984).

Διευκρινίζεται ότι, οι διατελέσαντες Γενικοί Διευθυντές οι οποίοι αναφέρονται ως Αναπληρωτές, αναγράφονται μόνο στις περιπτώσεις που αυτοί διορίστηκαν λόγω του γεγονότος ότι οι υπηρετούντες Γενικοί Διευθυντές βρίσκονταν με προαφυπηρετική άδεια.

Σημειώνεται ότι, το 1961 η θέση του Γενικού Διευθυντή ονομαζόταν «Διοικητικός Λειτουργός» («Administrative Officer») και εντός του 1962 μετονομάστηκε σε «Γενικός Διευθυντής», με την έγκριση των σχετικών Σχεδίων Υπηρεσίας Γενικού Διευθυντή για κάθε Υπουργείο, δεδομένου ότι υπήρχε μία μόνιμη οργανική θέση Γενικού Διευθυντή στον Προϋπολογισμό του κάθε Υπουργείου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αρ. 23.778 και ημερ. 27/10/1983 ενέκρινε όπως οι θέσεις Γενικών Διευθυντών (εκτός του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου της Βουλής των Αντιπροσώπων) γίνουν εναλλάξιμες με ένα κοινό Σχέδιο Υπηρεσίας και υπαχθούν κάτω από το Υπουργικό Συμβουλίου και η εν λόγω Απόφαση υλοποιήθηκε με τον Προϋπολογισμό του 1984. Έκτοτε και με βάση το άρθρο 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, η αρμόδια Αρχή για τους Γενικούς Διευθυντές είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την τοποθέτησή τους στα Υπουργεία/Υφυπουργεία/ΓΔ ΕΠΣΑ με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Απαιτούμενα Προσόντα Διορισμού ή Προαγωγής, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκάστης Θέσεως) Κανονισμούς του 1966 έως 2009, για την άσκηση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Εξωτερικών, τοποθετείται από τον Υπουργό Εξωτερικών πρόσωπο που υπηρετεί στην Εξωτερική Υπηρεσία με τον βαθμό του Πρέσβη, για όση περίοδο ήθελε ορίσει ο Υπουργός Εξωτερικών.

Αναφέρεται ότι, η όλη εργασία για την συλλογή/επεξεργασία όλων των στοιχείων, διεκπεραιώθηκε από τον κ. Γεώργιο Π. Ιουλιανού, Προϊστάμενο του Γραφείου του Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από σχετικές οδηγίες και καθοδήγηση από τον Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία λήφθηκαν από το Αρχείο της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και από όλα τα Υπουργεία, την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και το Κρατικό Αρχείο, τους οποίους ευχαριστούμε για την όλη συνεισφορά τους.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΠΟ 1960 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ-ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ - 2020601.pdf


Back To Top