Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
1
Πηνελόπη Παπαβασιλείου
Γραμματέας
Υπουργικού Συμβουλίου

22602844/46
ppapavassiliou@cm.gov.cy


2
Αγάθη Σολωμού
Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός - Ιδ. Γραμματέας

22602844
3
Αλεξία Γιαννάκη
Βοηθός Γραμμ. Λ/ργός - Ιδ. Γραμματέας

22602846
4
Λεωνίδας Πιερή
Διοικητικός Λειτουργός Α΄
22602945

5
Σόνια Γεωργιάδου
Έκτ. Διοικητικός Λ/ργός – Αορίστου Χρόνου

22602859
6
Σωτήρης Κων/νου
Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός -
Προϊστάμενος Αρχείου

22602857
7
Έλενα Ζαννετίδου
Γραμματειακός Λειτουργός

22602848
8
Μαρία Νικολάου
Βoηθός Γραμμ. Λ/ργός

22602880
9
Μαρία Κυπριανού
Βoηθός Γραμμ. Λ/ργός

22602931
10
Σκεύη Σαρρή
Βoηθός Γραμμ. Λ/ργός

22602937
11
Ελίνα Στυλιανίδου
Βoηθός Γραμμ. Λ/ργός

22602886
12
Ευαγγελία Μουσούλη
Βoηθός Γραμμ. Λ/ργός

22602896
13
Μαρία Δράκου
Βoηθός Γραμμ. Λ/ργός

22602933
madrakou@papd.mof.gov.cy
14
Δώρα Παντελή
Εργοδοτούμενη Αορίστου Χρόνου

22602884
15
Χρήστος Μουττάς
Αχθοφόρος / Κλητήρας

22602947
16
Χριστάκης Μιχαήλ
Αχθοφόρος / Κλητήρας


22602947
17
Αφροδίτη Καλογήρου
Καθαρίστρια
22602947

Back To Top