Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
1
Έλενα Οικονομίδου-Αζίνα
Γραμματέας
Υπουργικού Συμβουλίου

22602844/46
eazina@papd.mof.gov.cy
2
Αγάθη Σολωμού
Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός - Ιδ. Γραμματέας

22602844
3
Αλεξία Γιαννάκη
Βοηθός Γραμμ. Λ/ργός - Ιδ. Γραμματέας

22602846
4
Γιώργος Ιουλιανού
Πρώτος Διοικητικός
Λειτουργός
- Προϊστάμενος Γραφείου Γραμματέα

22602850
gioulianou@cm.gov.cy
5
Λεωνίδας Πιερή
Διοικητικός Λειτουργός Α΄
22602945

6
Σόνια Γεωργιάδου
Έκτ. Διοικητικός Λ/ργός – Αορίστου Χρόνου

22602859
7
Σωτήρης Κων/νου
Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός -
Προϊστάμενος Αρχείου

22602857
8
Έλενα Ζαννετίδου
Γραμματειακός Λειτουργός

22602848
9
Μαρία Νικολάου
Βoηθός Γραμμ. Λ/ργός

22602880
10
Μαρία Κυπριανού
Βoηθός Γραμμ. Λ/ργός

22602931
11
Σκεύη Σαρρή
Βoηθός Γραμμ. Λ/ργός

22602937
12
Ελίνα Στυλιανίδου
Βoηθός Γραμμ. Λ/ργός

22602886
13
Ευαγγελία Μουσούλη
Βoηθός Γραμμ. Λ/ργός

22602896
14
Μαρία Δράκου
Βoηθός Γραμμ. Λ/ργός

22602933
madrakou@papd.mof.gov.cy
15
Δώρα Παντελή
Εργοδοτούμενη Αορίστου Χρόνου

22602884
16
Χρήστος Μουττάς
Αχθοφόρος / Κλητήρας

22602947
17
Χριστάκης Μιχαήλ
Αχθοφόρος / Κλητήρας


22602947
18
Αφροδίτη Καλογήρου
Καθαρίστρια
22602947

Back To Top