Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
κ. Ανδρέας Λουκά 15.9.2020 - σήμερα Αρ. 90.004 και ημερ. 3.9.2020
κ. Γιώργος Γεωργίου 12/04/2018 – 14/9/2020 Αρ. 84.682 και ημερ. 28/3/2018
κ. Χριστάκης Μαληκκίδης 15/11/2010 – 11/04/2018 Αρ. 71.187 και ημερ. 2/11/2010
κ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης 04/06/2010 – 14/11/2010 (Αναπληρωτής) Αρ. 70.455 και ημερ. 27/5/2010
Δρ. Πέτρος Καρεκλάς 01/12/2004 – 03/06/2010
21/04/2004 – 30/11/2004 (Αναπληρωτής)
Αρ. 61.074 και ημερ. 10/11/2004
Αρ. 60.048 και ημερ. 21/4/2004
Δρ. Χρίστος Παπαδόπουλος 15/12/2000 – 09/04/2004 Αρ. 52.862 και ημερ. 13/12/2000
κ. Συμεών Μάτσης 08/06/2000 –14/12/2000 (Αναπληρωτής)
02/05/2000 – 07/06/2000
Αρ. 51.915 και ημερ. 7/6/2000
Αρ. 51.588 και ημερ. 12/4/2000
Δρ. Πέτρος Καρεκλάς 19/05/1999 – 01/05/2000 Αρ. 49.694 και ημερ. 19/5/1999
κ. Γεώργιος Χατζηαναστασίου 21/12/1995 - 18/05/1999 Αρ. 43.535 και ημερ. 20/12/1995
κ. Βάσος Πύργος 01/05/1995 - 20/12/1995 Αρ. 42.468 και ημερ. 19/4/1995
κ. Λίνος Σιακαλλής 12/06/1989 - 27/03/1995 Αρ. 31.801 και ημερ. 18/5/1989
κ. Γεώργιος Αναστασιάδης 15/11/1985 - 11/06/1989
08/08/1985 - 14/11/1985 (Αναπληρωτής)
31/12/1983 – 07/08/1985
Αρ. 26.465 και ημερ. 14/11/1985
Αρ. 26.138 και ημερ. 2/8/1985
Επ. Εφημερίδα ημερ. 13/1/1984
κ. Κυριάκος Χριστοφή 01/11/1983 – 30/12/1983 (Αναπληρωτής) Επ. Εφημερίδα ημερ. 13/1/1984
κ. Νίκος Φυλακτού 01/08/1982 – 30/10/1983 Επ. Εφημερίδα ημερ. 13/8/1982
κ. Τομάζος Κοντοζής 01/07/1979 – 30/07/1982 (Αναπληρωτής)
Για την περίοδο από 01/08/1964 μέχρι και στις 31/07/1982 ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής που υπηρετούσε στο Υπουργείο Εσωτερικών, εκτελούσε παράλληλα και καθήκοντα ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και στο Υπουργείο Άμυνας.
κ. Αντώνης Κ. Αναστασίου 01/08/1964 – 30/06/1979
Για την περίοδο από 01/08/1964 μέχρι και στις 31/07/1982 ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής που υπηρετούσε στο Υπουργείο Εσωτερικών, εκτελούσε παράλληλα και καθήκοντα ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και στο Υπουργείο Άμυνας.
Επ. Εφημερίδα ημερ. 6/8/1964
κ. Αρίφ Ολγκούν 01/01/1961 – 31/12/1963 Επ. Εφημερίδα ημερ. 23/05/1961
Back To Top