Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
κ. Ανδρέας Γρηγορίου 01/09/2020 - σήμερα Αρ. 89.860 και ημερ. 29.7.2020
κ. Ανδρέας Λουκά 15/10/2019 – 31/8/2020
19/04/2019 – 14/10/2019 (Αναπληρωτής)
Αρ. 88.362 και ημερ. 15/10/2019
Αρ. 86.878 και ημερ. 13/2/2019
κα Ολυμπία Στυλιανού 10/01/2014 – 18/04/2019 Αρ. 76.258 και ημερ. 31/12/2013
κα Αίγλη Παντελάκη 15/03/2010 – 09/01/2014 Αρ. 70.088 και ημερ. 8/3/2010
κα Αίγλη Παντελάκη 06/07/2009 – 14/03/2010 (Αναπληρωτής) Αρ. 69.051 και ημερ. 1/7/2009
κ. Πανίκος Πούρος 01/12/2004 – 05/07/2009 Αρ. 61.074 και ημερ. 10/11/2004
κ. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης 02/05/2000 – 30/11/2004 Αρ. 51.588 και ημερ. 12/4/2000
κ. Συμεών Μάτσης 01/10/1997 – 01/05/2000 Αρ. 46.568 και ημερ. 27/8/1997
κ. Λουκής Παιονίδης 15/10/1996 – 30/09/1997 Αρ. 44.870 και ημερ. 19/9/1996
κ. Παναγιώτη Αριστοτέλους 05/07/1996 – 14/10/1996 (Αναπληρωτής) Αρ. 44.508 και ημερ. 3/7/1996
κ. Αβράαμ Λούκα 01/05/1995 – 04/07/1996 Αρ. 42.468 και ημερ. 19/4/1995
κ. Παναγιώτης Καλημέρας 17/04/1995 – 30/04/1995 (Αναπληρωτής) Αρ. 42.169 και ημερ. 1/2/1995
κ. Λουκής Παιονίδης 27/03/1995 –16/04/1995 (Αναπληρωτής) Αρ. 42.169 και ημερ. 1/2/1996
κ. Γεώργιος Κωνσταντίου 06/03/1995 – 26/03/1995 (Αναπληρωτής) Αρ. 42.169 και ημερ. 1/2/1997
κ. Παναγιώτης Αριστοτέλους 13/02/1995 – 05/03/1995 (Αναπληρωτής) Αρ. 42.169 και ημερ. 1/2/1998
κ. Παναγιώτης Καλημέρας 23/01/1995 –12/02/1995 (Αναπληρωτής) Αρ. 41.922 και ημερ. 9/2/1994
κ. Λουκής Παιονίδης 02/01/1995 – 22/01/1995 (Αναπληρωτής) Αρ. 41.922 και ημερ. 9/2/1995
κ. Γεώργιος Κωνσταντίου 12/12/1994 – 01/01/1995 (Αναπληρωτής) Αρ. 41.922 και ημερ. 9/2/1996
κ. Παναγιώτης Αριστοτέλους 18/11/1994 – 11/12/1994 (Αναπληρωτής) Αρ. 41.813 και ημερ. 18/11/1994
κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου 12/06/1989 – 06/11/1994 Αρ. 31.801 και ημερ. 18/5/1989
κ. Λίνος Σιακαλλή 07/11/1987 – 11/06/1989 Αρ. 29.282 και ημερ. 6/11/1987
κ. Αβράαμ Λούκα 15/04/1985 – 06/11/1987
01/02/1985 – 14/04/1985 (Αναπληρωτής)
Αρ. 25.693 και ημερ. 10/4/1985
Επ. Εφημερίδα ημερ. 19/4/1985
κ. Ανδρέας Παπασολομώντος 01/04/1976 – 31/01/1985 Επ. Εφημερίδα ημερ. 16/4/1976
κ. Ρογήρος Χρ. Μιχαηλίδης 15/07/1968 –18/03/1975 Επ. Εφημερίδα ημερ. 19/7/1968
κ. Ιωάννης Χρ. Μούσκος 01/07/1964 – 30/06/1968 Επ. Εφημερίδα ημερ. 9/7/1964
κ. Μ. Φ. Σαμή 01/01/1961 – 30/06/1964 Επ. Εφημερίδα ημερ. 23/05/1961
Back To Top