Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
90.620 22/12/2020 Μέτρα για αντιμετώπιση της Πανδημίας του COVID-19. ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 319 Acrobat Reader File 90.620.pdf
90.602 22/12/2020 Βελτιστοποίηση Θεσμικού και Νομοθετικού Πλαισίου για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Επιθεώρηση. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 309 Acrobat Reader File 90.602.pdf
90.585 22/12/2020 Ορισμός της Εθνικής Αρχής και των Εθνικών Υπηρεσιών του ERASMUS+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην Κύπρο για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4713, ημερ. 12.5.2021, αρ. γνωστ. 299 Acrobat Reader File 90.585.pdf
90.593 22/12/2020 Σύνθεση Εκτελεστικού Συμβουλίου Έργων Παραχώρησης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 302 Acrobat Reader File 90.593.pdf
90.583 22/12/2020 Διαπίστευση του κου Louciano Ncogo Ndong Ayecaba ως νέου Πρέσβη της Ισημερινής Γουινέας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4713, ημερ. 12.5.2021, αρ. γνωστ. 297 Acrobat Reader File 90.583.pdf
90.584 22/12/2020 Διαπίστευση Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Σεϋχέλλες και στην Τανζανία, με έδρα το Μουσκάτ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4713, ημερ. 12.5.2021, αρ. γνωστ. 298 Acrobat Reader File 90.584.pdf
90.603 22/12/2020 Δημοπράτηση Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (Περίοδος 2021 – 2030) - Συμφωνία Υπηρεσιών με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για την περίοδο 1/01/2021 – 31/12/2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 310 Acrobat Reader File 90.603.pdf
90.608 22/12/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διακυβερνητικής Συμφωνίας αναφορικά με το Καταστατικό του Διεθνούς Οργανισμού East Mediterranean Gas Forum (EMGF) (Κυρωτικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 313 Acrobat Reader File 90.608.pdf
90.617 22/12/2020 Εξασφάλιση υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων/ ξενοδοχείων για φιλοξενία όσων ατόμων αφικνούνται στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 317 Acrobat Reader File 90.617.pdf
ΠΧ90.581 22/12/2020 Αλλαγές στην σύνθεση της Επιτροπείας της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ) και της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4713, ημερ. 12.5.2021, αρ. γνωστ. 296 Acrobat Reader File ΠΧ90.581.pdf
90.595 22/12/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 304 Acrobat Reader File 90.595.pdf
90.594 22/12/2020 Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 303 Acrobat Reader File 90.594.pdf
90.610 22/12/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 314 Acrobat Reader File 90.610.pdf
90.607 22/12/2020 Διάταγμα για προσθήκη στο Έκτο Παράρτημα «των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων του 2000 έως (Αρ. 3) του 2020» ορισμένων προϊόντων για αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 312 Acrobat Reader File 90.607.pdf
90.600 22/12/2020 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 308 Acrobat Reader File 90.600.pdf
90.612 22/12/2020 Ανανέωση των διαπιστευτηρίων των Μελών της Κύπρου στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης Σύνθεση της Κυπριακής Αντιπροσωπείας για την περίοδο Μαρτίου 2021 – Μαρτίου 2026. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 315 Acrobat Reader File 90.612.pdf
90.586 22/12/2020 Παράταση της απασχόλησης εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, στα πλαίσια του Κανονισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη – Connecting Europe Facility» του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4713, ημερ. 12.5.2021, αρ. γνωστ. 300 Acrobat Reader File 90.586.pdf
90.587 22/12/2020 Παραχώρηση επιστολής κάλυψης ευθύνης προς τον Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου και τον εκτελούντα χρέη Διευθυντή. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4713, ημερ. 12.5.2021, αρ. γνωστ. 301 Acrobat Reader File 90.587.pdf
90.616 22/12/2020 Κατάργηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 316 Acrobat Reader File 90.616.pdf
90.598 22/12/2020 Τερματισμός Τοποθέτησης Αρχηγών Διπλωματικής Αποστολής της Δημοκρατίας (Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη και την Πρεσβεία Βουδαπέστης). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 306 Acrobat Reader File 90.598.pdf
90.606 22/12/2020 Επικύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 311 Acrobat Reader File 90.606.pdf
90.618 22/12/2020 Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2021-2025 της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Εφαρμογή του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 318 Acrobat Reader File 90.618.pdf
90.599 22/12/2020 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ) για το 2021 και ΜΔΠ 2021 -2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4713, ημερ. 12.3.2021, αρ. γνωστ. 307 Acrobat Reader File 90.599.pdf
90.560 16/12/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας Μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 279 Acrobat Reader File 90.560.pdf
90.533 16/12/2020 Οι περί Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (Σχέδια Υπηρεσίας)- Θέση Πρώτου Λειτουργού Διεκπεραίωσης Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 257 Acrobat Reader File 90.533.pdf
90.538 16/12/2020 Έκδοση Διατάγματος για Πρόσκληση των Στρατευσίμων της κλάσης 2021 και συνυπόχρεων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 259 Acrobat Reader File 90.538.pdf
90.526 16/12/2020 Διορισμός νέου Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ειδική Διοικητική περιοχή του Χονγκ Κονγκ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 251 Acrobat Reader File 90.526.pdf
90.548 16/12/2020 Υλοποίηση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για δημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πώληση κατάλληλων ακινήτων προς τη Δημοκρατία για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπουργείων και των Υπηρεσιών τους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 268 Acrobat Reader File 90.548.pdf
90.571 16/12/2020 Κατά χάριν στήριξη πληγέντων από τη θεομηνία (ανεμοστρόβιλος) που έπληξε κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας, στις 14.12.2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 287 Acrobat Reader File 90.571.pdf
90.540 16/12/2020 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του Γυμνασίου Πεδουλά στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πεδουλά, Επαρχία Λευκωσίας (Τεμ. 2918, Αρ. Εγγραφής 1/14474, Φ/Σχ. 37/26, Τμήμα 0). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 261 Acrobat Reader File 90.540.pdf
90.569 16/12/2020 Καταβολή Έκτακτης Χορηγίας προς τους Επαγγελματίες των Τεχνών και του Πολιτισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 285 Acrobat Reader File 90.569.pdf
90.570 16/12/2020 Καταβολή απολαβών των απασχολούμενων στα διάφορα Προγράμματα (Απογευματινά, Βραδινά και άλλα) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για το σχολικό έτος 2020-21 σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιου COVID -19. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 286 Acrobat Reader File 90.570.pdf
90.568 16/12/2020 Υλοποίηση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για απόκτηση ακινήτων της πρώην ΣΚΤ από τη Δημοκρατία και κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπουργείων και των Υπηρεσιών τους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 284 Acrobat Reader File 90.568.pdf
90.573 16/12/2020 Επιτήρηση – Στήριξη των οίκων ευγηρίας και κλειστών δομών. ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 289 Acrobat Reader File 90.573.pdf
90.572 16/12/2020 Σύσταση Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, Άμυνας και Ασφάλειας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 288 Acrobat Reader File 90.572.pdf
90.527 16/12/2020 Διαπίστευση της Πρέσβειρας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βασίλειο της Ισπανίας και ως Πρέσβειρας στην Ανδόρρα και στο Μεξικό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 252 Acrobat Reader File 90.527.pdf
90.528 16/12/2020 Διαπίστευση της κα Ely Salem Zeineb, ως νέας Πρέσβειρας της Μαυριτανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 253 Acrobat Reader File 90.528.pdf
90.558 16/12/2020 Έναρξη συλλογής στοιχείων πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, βάσει σχετικού Σημειώματος της Συμβουλευτικής Αρχής προς το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 57(β) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων του 2007 έως 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 278 Acrobat Reader File 90.558.pdf
90.566 16/12/2020 Επέκταση του «Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ)». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 282 Acrobat Reader File 90.566.pdf
90.554 16/12/2020 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021 – 2023. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 274 Acrobat Reader File 90.554.pdf
90.530 16/12/2020 Αντικατάσταση μέλους της Μόνιμης Τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή των Ενδοτμηματικών Εξετάσεων στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 255 Acrobat Reader File 90.530.pdf
90.561 16/12/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 280 Acrobat Reader File 90.561.pdf
90.552 16/12/2020 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021 – 2023. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 272 Acrobat Reader File 90.552.pdf
90.525 16/12/2020 Διορισμός του κ. Χαράλαμπου Τύμβιου ως νέου Επίτιμου Προξένου της Ναμίμπια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 250 Acrobat Reader File 90.525.pdf
90.541 16/12/2020 Επιχορήγηση έργου δημιουργίας ανοικτού αρχαιολογικού πάρκου και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου των αρχιτεκτονικών κατάλοιπων του Παλαιοχριστιανικού ναού του Προφήτη Ηλία στη Γερμασόγεια και ανάληψη από το Δήμο Γερμασόγειας ως αναθέτουσα αρχή. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 262 Acrobat Reader File 90.541.pdf
90.529 16/12/2020 Παράταση τετραετούς περιόδου υπηρεσίας της κας Γεωργίας Νικολάου, Λειτουργού Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών, Υπουργείο Οικονομικών – Διοίκηση, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 254 Acrobat Reader File 90.529.pdf
90.544 16/12/2020 Γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη ισχύος του «περί Κρατικού Αρχείου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 265 Acrobat Reader File 90.544.pdf
90.550 16/12/2020 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 270 Acrobat Reader File 90.550.pdf
90.549 16/12/2020 Ετοιμασία Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Διαβούλευση με Κοινοβουλευτικά Κόμματα και Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 269 Acrobat Reader File 90.549.pdf
90.547 16/12/2020 Επιλογή διορισμού Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 267 Acrobat Reader File 90.547.pdf
90.556 16/12/2020 Μέτρα για στήριξη των Αεροδρομίων και μετριασμό των επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημία COVID-19 στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 276 Acrobat Reader File 90.556.pdf
90.555 16/12/2020 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 275 Acrobat Reader File 90.555.pdf
90.532 16/12/2020 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. β)Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 256 Acrobat Reader File 90.532.pdf
90.562 16/12/2020 Τουριστικά καταλύματα για φιλοξενία ξένων τουριστών που αποτελούν ιχνηλατήσεις επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορωνοϊού, για περιορισμό ατόμων μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων και για περιορισμό ατόμων για 14 ημέρες προερχόμενοι από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β και τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια εργασίας στη Δημοκρατία. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 281 Acrobat Reader File 90.562.pdf
90.543 16/12/2020 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2020. β)Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών (Καταργητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 264 Acrobat Reader File 90.543.pdf
90.567 16/12/2020 Προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ) για το έτος 2021 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 283 Acrobat Reader File 90.567.pdf
90.542 16/12/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 263 Acrobat Reader File 90.542.pdf
90.551 16/12/2020 Διαδικασία εκτίμησης αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας που απαιτείται από Αρχή που διορίζεται από την Κυβέρνηση. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 271 Acrobat Reader File 90.551.pdf
90.557 16/12/2020 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2021 – Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-2023. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 277 Acrobat Reader File 90.557.pdf
90.539 16/12/2020 Αίτημα για τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Πέρα Πεδίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 260 Acrobat Reader File 90.539.pdf
90.546 16/12/2020 Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού – Ορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 266 Acrobat Reader File 90.546.pdf
90.535 16/12/2020 Χορηγίες προς τη Μαρωνιτική Κοινότητα στα πλαίσια του Τριετούς Σχεδίου Ανάπτυξης Μαρωνιτικής Κοινότητας 2019-2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 258 Acrobat Reader File 90.535.pdf
90.553 16/12/2020 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-2023. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4711, ημερ. 26.2.2021, αρ. γνωστ. 273 Acrobat Reader File 90.553.pdf
90.515 11/12/2020 Σχέδιο Επιχορήγησης για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε Εκπαιδευτικούς Δημόσιων Σχολείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 241 Acrobat Reader File 90.515.pdf
90.518 11/12/2020 Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας για αναδρομική κάλυψη της απώλειας εισοδήματος που προκαλείται στους αλιείς από δελφίνια κατά την περίοδο 01.01.2015 – 31.12.2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 244 Acrobat Reader File 90.518.pdf
90.504 11/12/2020 Οι περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 231 Acrobat Reader File 90.504.pdf
90.516 11/12/2020 Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας ύψους €167.180,90 σε επαγγελματίες αλιείς, για κάλυψη της απώλειας εισοδήματός τους από ζημιές που προκαλούνται από δελφίνια και θα αφορά στην περίοδο από 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 242 Acrobat Reader File 90.516.pdf
90.513 11/12/2020 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2021. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 240 Acrobat Reader File 90.513.pdf
90.507 11/12/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 234 Acrobat Reader File 90.507.pdf
90.501 11/12/2020 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από την διεύρυνση/βελτίωση της Λεωφόρου Κάππαρη στο Παραλίμνι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 228 Acrobat Reader File 90.501.pdf
90.508 11/12/2020 Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 235 Acrobat Reader File 90.508.pdf
90.506 11/12/2020 Αναθεώρηση των Σχεδίων, λόγω της παράτασης της περιόδου εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής και πρόσθετων αναγκαίων τροποποιήσεων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 233 Acrobat Reader File 90.506.pdf
90.512 11/12/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 239 Acrobat Reader File 90.512.pdf
90.503 11/12/2020 Οι περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Αφερεγγυότητας, Λειτουργού Αφερεγγυότητας Α’ και Λειτουργού Αφερεγγυότητας Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 230 Acrobat Reader File 90.503.pdf
90.510 11/12/2020 Αντικατάσταση μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 237 Acrobat Reader File 90.510.pdf
90.511 11/12/2020 Μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού – Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης προς Οργανωμένα Σύνολα Παραγωγών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 238 Acrobat Reader File 90.511.pdf
90.509 11/12/2020 Σχέδιο Ετήσιων Χορηγιών Οργανώσεων – Μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) Συμμαχία Γυναικών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 236 Acrobat Reader File 90.509.pdf
90.505 11/12/2020 Παράταση Εθνικού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 232 Acrobat Reader File 90.505.pdf
90.517 11/12/2020 Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας για αναδρομική κάλυψη της απώλειας εισοδήματος που προκλήθηκε στους αλιείς από δελφίνια κατά την περίοδο 1.1.2019 – 31.12.2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021, αρ. γνωστ. 243 Acrobat Reader File 90.517.pdf
90.470 3/12/2020 Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα Αλιείας Νόμος – Έκδοση Διατάγματος με τίτλο: «Το περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας (Αδειοδότηση Σκαφών Ψυγείων) Διάταγμα του 2020». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 199 Acrobat Reader File 90.470.pdf
90.478 3/12/2020 Λειτουργία χώρου καραντίνας σε ξενοδοχειακή μονάδα για απομόνωση αιτητών ασύλου από τα Κέντρα υποδοχής/φιλοξενίας Πουρνάρα και Κοφίνου, που διαπιστώνονται θετικοί στον κορωνοϊό. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 207 Acrobat Reader File 90.478.pdf
90.467 3/12/2020 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από την Βελτίωση των Λεωφόρων (α) Ευαγόρα Παλληκαρίδη (μέρος) και Ελλάδος, (β) Γρίβα Διγενή και (γ) Νεοφύτου Νικολαΐδη στη Πάφο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 196 Acrobat Reader File 90.467.pdf
90.483 3/12/2020 Τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης Διυπουργικής Επιτροπής για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και Επαναλειτουργίας Αερολιμένων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 212 Acrobat Reader File 90.483.pdf
90.471 3/12/2020 Οι περί Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Α΄ Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 200 Acrobat Reader File 90.471.pdf
90.480 3/12/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 209 Acrobat Reader File 90.480.pdf
90.490 3/12/2020 Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού 2021 και Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΜΔΠ) 2021 – 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 218 Acrobat Reader File 90.490.pdf
90.494 3/12/2020 Αξιοποίηση μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά στην κρατική φοιτητική μέριμνα, για λήψη πρόσθετων μέτρων κοινωνικής στήριξης των φοιτητών - Επιδόματα σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 221 Acrobat Reader File 90.494.pdf
90.488 3/12/2020 Προϋπολογισμός για το 2021 του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α.). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 216 Acrobat Reader File 90.488.pdf
90.484 3/12/2020 Επέκταση του Σχεδίου Κινήτρων προς Αεροπορικές Εταιρείες για αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19, στη συνδεσιμότητα της Κύπρου και στην ανάπτυξη των αερομεταφορών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 213 Acrobat Reader File 90.484.pdf
90.474 3/12/2020 Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – Μέτρα για βελτίωση της απόδοσης της Κύπρου σε σχέση με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 203 Acrobat Reader File 90.474.pdf
90.477 3/12/2020 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 206 Acrobat Reader File 90.477.pdf
90.469 3/12/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για δύο μήνες για την προμήθεια: α)Θερμοπλαστικής Μπογιάς και β)Υαλοψηφίδας (Glass Beads) – Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/32/2018/Π(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 198 Acrobat Reader File 90.469.pdf
90.497 9/12/2020 Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού 2021 και Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΜΔΠ) 2021 – 2023-Τροποποίηση και αντικατάσταση των τροποποιήσεων με αρ. 8 και 16 ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 224 Acrobat Reader File 90.497.pdf
90.486 3/12/2020 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Συλλογή, Αξιολόγηση, Ανάλυση και Αποθήκευση Αναφορών Περιστατικών στην Πολιτική Αεροπορία) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 214 Acrobat Reader File 90.486.pdf
90.487 3/12/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 215 Acrobat Reader File 90.487.pdf
90.495 9/12/2020 Επιπρόσθετα μέτρα για αντιμετώπιση της Πανδημίας του COVID-19. ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 222 Acrobat Reader File 90.495.pdf
90.462 3/12/2020 Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση ποσού €20.000 στον εκτοπισθέντα Θεόδωρο Θεοδώρου για αγορά διαμερίσματος. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 195 Acrobat Reader File 90.462.pdf
90.492 3/12/2020 Προϋπολογισμός της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ (ΕΥΚ) για το 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 219 Acrobat Reader File 90.492.pdf
90.476 3/12/2020 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το έτος 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 205 Acrobat Reader File 90.476.pdf
90.473 3/12/2020 Κάλυψη του κόστους λεωφορείου της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσίας μεταφοράς των αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών από τις περιοχές Πόλης Χρυσοχούς και Πύργου Τυλληρίας, για αιμοδιάλυση, στη Μονάδα Αιμοκάθαρσης του Γ.Ν. Πάφου τρεις φορές την εβδομάδα και την επιστροφή τους. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 202 Acrobat Reader File 90.473.pdf
90.472 3/12/2020 Εξασφάλιση χώρου για μόνιμη και αισθητή παρουσία της Αστυνομίας στην Οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 201 Acrobat Reader File 90.472.pdf
90.461 3/12/2020 Οι περί Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή – Πρώτου Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας, Ανώτερου Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας, Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας (Μηχανικού), Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας (Νομικού) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 194 Acrobat Reader File 90.461.pdf
90.482 3/12/2020 Ανάγκη για εργοδότηση πρόσθετου αριθμού σχολικών βοηθών Δημόσιων Νηπιαγωγείων, για τη σωστή εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων στα Δημόσια Νηπιαγωγεία. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 211 Acrobat Reader File 90.482.pdf
90.481 3/12/2020 α)Τροποποίηση πλαισίου παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων βάσει των περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμων του 2015 έως 2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. β)Παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Επιδόματος σε όσους φοιτητές έχουν λάβει φοιτητική χορηγία και πληρούν τις προϋποθέσεις του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 έως 2019 για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 210 Acrobat Reader File 90.481.pdf
90.457 3/12/2020 Έγκριση τοποθέτησης της κας Λίνας Θεμιστοκλέους στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κίεβο της Ουκρανίας για άσκηση καθηκόντων που εξομοιώνονται με διπλωματικά καθήκοντα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 192 Acrobat Reader File 90.457.pdf
90.489 3/12/2020 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» β) Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020. γ)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 217 Acrobat Reader File 90.489.pdf
90.468 3/12/2020 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου, Επαρχία Λεμεσού (Τεμ. 1120, Αρ. Εγγραφής 0/582, Φ/Σχ. 37/49, Τμήμα 0). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 197 Acrobat Reader File 90.468.pdf
90.496 9/12/2020 Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 223 Acrobat Reader File 90.496.pdf
90.459 3/12/2020 Διευθέτηση δανείων Συμβουλίων Κοινωνικής Ευημερίας (ΣΚΕ) που διατηρεί η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 193 Acrobat Reader File 90.459.pdf
90.475 3/12/2020 Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 204 Acrobat Reader File 90.475.pdf
90.493 3/12/2020 Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊου COVID-19 όσον αφορά την απασχόληση και τις επιχειρήσεις – Υλοποίηση Ειδικών Σχεδίων για τον μήνα Νοέμβριο 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 220 Acrobat Reader File 90.493.pdf
90.479 3/12/2020 Πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥ.ΟΠ) στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4709, ημερ. 12.2.2021, αρ. γνωστ. 208 Acrobat Reader File 90.479.pdf
90.436 25/11/2020 Προσωρινή ανάθεση της διαχείρισης του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου «Φιλοξενία» στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 180 Acrobat Reader File 90.436.pdf
90.449 27/11/2020 Μέτρα για αντιμετώπιση της Πανδημίας του COVID-19. ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 188 Acrobat Reader File 90.449.pdf
90.445 25/11/2020 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 – Δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 186 Acrobat Reader File 90.445.pdf
90.424 25/11/2020 Παραχώρηση Χορηγιών προς Σχολικές Εφορείες και Δήμο για Υλοποίηση υποδομών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader File 90.424.pdf
90.416 25/11/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς του διαγωνισμού ΤΥΠ2018/015/Α/Α που αφορά στην προμήθεια, εφαρμογή, συντήρηση και λειτουργία μιας Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαχείρισης Μητρώων για το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΟΠΔΜ ΤΕΕΕΠ). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 161 Acrobat Reader File 90.416.pdf
90.415 25/11/2020 Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 160 Acrobat Reader File 90.415.pdf
90.399 25/11/2020 Διαπίστευση του κ. Giovanni E. Palec, ως νέου Πρέσβη των Φιλιππινών στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 151 Acrobat Reader File 90.399.pdf
90.441 25/11/2020 Προϋπολογισμός Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για το 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2023. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 184 Acrobat Reader File 90.441.pdf
90.421 25/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διάλυσης του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης (Καταργητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 90.421.pdf
90.427 25/11/2020 Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου για το έτος 2021. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 171 Acrobat Reader File 90.427.pdf
90.446 25/11/2020 Τοποθέτηση ωρομίσθιου υπαλλήλου από την Αρχή Λιμένων Κύπρου στο Υφυπουργείο Τουρισμού, για την άσκηση καθηκόντων ναύκληρου στη Μαρίνα Λάρνακα. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 187 Acrobat Reader File 90.446.pdf
90.434 25/11/2020 Στρατηγικός σχεδιασμός για την παραχώρηση Rapid-Tests για διενέργεια δειγματοληπτικών εξετάσεων για το νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2). Υπουργείο Υγείας ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 178 Acrobat Reader File 90.434.pdf
90.419 25/11/2020 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021 -2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader File 90.419.pdf
90.439 25/11/2020 Έγκριση των όρων εργασίας της θέσης Γενικού Διευθυντή Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 183 Acrobat Reader File 90.439.pdf
90.437 25/11/2020 Παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β – Πληρωμή κόστους φιλοξενίας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 181 Acrobat Reader File 90.437.pdf
90.404 25/11/2020 Κατ’ εξαίρεση τιτλοποίηση οικοπέδου στις Κυβίδες που έχει παραχωρηθεί μέσω του Στεγαστικού Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 153 Acrobat Reader File 90.404.pdf
90.431 25/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημοσίων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader File 90.431.pdf
90.450 27/11/2020 Ρυθμίσεις Απασχόλησης του προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας για σκοπούς παρεμπόδισης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 189 Acrobat Reader File 90.450.pdf
90.430 25/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader File 90.430.pdf
90.432 25/11/2020 Διορισμός Προέδρου και Μελών της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων που διορίζονται με βάση το άρθρο 4 Α του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου του 2008. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 176 Acrobat Reader File 90.432.pdf
90.417 25/11/2020 Διαχείριση Διεθνών Συμβατικών Κειμένων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 162 Acrobat Reader File 90.417.pdf
90.428 25/11/2020 Οικονομική Ενίσχυση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Εφαρμογή Προγραμμάτων Χωριστής Συλλογής Δημοτικών Αποβλήτων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader File 90.428.pdf
90.422 25/11/2020 Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στα πλαίσια στήριξης των κατοίκων κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader File 90.422.pdf
90.425 25/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 2) του 2020». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 169 Acrobat Reader File 90.425.pdf
90.408 25/11/2020 Αίτημα για δεύτερη τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πισσουρίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader File 90.408.pdf
90.435 25/11/2020 Σχέδιο Επιχορήγησης για Ενθάρρυνση Έργων για την Ποιοτική και Αισθητική Αναβάθμιση των Παραλιών. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 179 Acrobat Reader File 90.435.pdf
90.429 25/11/2020 Δημιουργία κινητών συνεργείων για την εξυπηρέτηση ευάλωτων προσώπων, έτσι ώστε να μπορούν να προμηθεύονται τα αγαθά που έχουν ανάγκη, εάν οι οικείοι τους δεν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν λόγω των Διαταγμάτων προς αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader File 90.429.pdf
90.411 25/11/2020 Σύναψη Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 157 Acrobat Reader File 90.411.pdf
90.409 25/11/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τρεις μήνες για την ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με μηχανοδηγό για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσίων Έργων – Διαγωνισμός Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σίας) 25/2020). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader File 90.409.pdf
90.410 25/11/2020 Κήρυξη αρχαίων μνημείων Δεύτερου Πίνακα – Οικίες λαϊκής αρχιτεκτονικής στο Πελένδρι της επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 156 Acrobat Reader File 90.410.pdf
90.444 25/11/2020 Παραχώρηση εφάπαξ χορηγίας στους δέκα οικισμούς του Συμπλέγματος Κοκκινοχωριών, για βελτίωση του οδικού δικτύου στο πλαίσιο της κατασκευής του αποχετευτικού Συστήματος Συμπλέγματος Κοκκινοχωριών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 185 Acrobat Reader File 90.444.pdf
90.414 25/11/2020 Διορισμός μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 159 Acrobat Reader File 90.414.pdf
90.438 25/11/2020 Εργοδότηση Σχολικών βοηθών/ συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 182 Acrobat Reader File 90.438.pdf
90.426 25/11/2020 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το έτος 2021. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 170 Acrobat Reader File 90.426.pdf
90.401 25/11/2020 Σύναψη συμφωνιών μίσθωσης υπηρεσιών πέντε (5) δικηγόρων για την παροχή υπηρεσιών Δημόσιου Κατήγορου, για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε τρεις Επαρχίες. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 152 Acrobat Reader File 90.401.pdf
90.413 25/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Εφαρμογής μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για το Υπό-Περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τη Θαλάσσια Ρύπανση (Κυρωτικός) Νόμος του 2020». - Αναθεωρημένο Παράρτημα του Σχεδίου Δράσης για Αντιμετώπιση της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 158 Acrobat Reader File 90.413.pdf
90.420 25/11/2020 Πρόσθετα έκτακτα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 165 Acrobat Reader File 90.420.pdf
90.433 25/11/2020 Προϋπολογισμός της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το 2021 και ΜΔΠ 2021-2023. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader File 90.433.pdf
90.418 25/11/2020 Προϋπολογισμός 2020 – Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ.5/2020). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4708, ημερ. 5.2.2021, αρ. γνωστ. 163 Acrobat Reader File 90.418.pdf
90.359 13/11/2020 Οικονομικές Καταστάσεις Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Π.Ε.Π) για το έτος 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 124 Acrobat Reader File 90.359.pdf
90.369 13/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 90.369.pdf
90.306 13/11/2020 Διαπίστευση της κα Salina Grenet – Catalano, ως νέας Πρέσβειρας της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 90.306.pdf
90.324 13/11/2020 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με τα εδάφια (γ) και (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 94, ε.ε. 4712, ημερ. 5.3.2021 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 90.324.pdf
90.332 13/11/2020 Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Λευκάρων (2018) μετά την εξέταση των ενστάσεων των Επιτροπών Μελέτης Ενστάσεων (ΕΜΕ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 90.332.pdf
90.309 13/11/2020 Παράταση της απασχόλησης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αρχαιοτήτων στα πλαίσια της πρώτης φάσης του ερευνητικού προγράμματος «CYPRUS COASTAL ASSESSMENT PROJECT» (CCAP). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 90.309.pdf
90.328 13/11/2020 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 176/2015), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 90.328.pdf
90.376 13/11/2020 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. β)Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 139 Acrobat Reader File 90.376.pdf
90.365 13/11/2020 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-2023. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 129 Acrobat Reader File 90.365.pdf
90.370 13/11/2020 Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – Συγκρότηση νέου Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης (Μετεξέλιξη υφιστάμενης δομής για Ενέργειας και Κλίμα). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader File 90.370.pdf
90.375 13/11/2020 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2021 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2023. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 138 Acrobat Reader File 90.375.pdf
90.305 13/11/2020 Διορισμός Επίτιμου Προξένου του Βασιλείου των νήσων Τόνγκα στην Κύπρο κ. Joseph Borghese. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 90.305.pdf
90.357 13/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 90.357.pdf
90.334 13/11/2020 Οι περί Δημοτικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμμοχώστου Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 90.334.pdf
90.368 13/11/2020 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για το έτος 2021. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader File 90.368.pdf
90.325 13/11/2020 Έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής Μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σε μέρος γης που ανήκει σε Τουρκοκύπριους και δεν έχει απαλλοτριωθεί και σε μέρος Κρατικής γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 90.325.pdf
90.373 13/11/2020 Επιδόματα σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Παιδιά Εγκλωβισμένων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 136 Acrobat Reader File 90.373.pdf
90.321 13/11/2020 Επέκταση των ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας με την ένταξη του Δήμου Λιβαδιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 90.321.pdf
90.352 13/11/2020 Σχέδιο Ετήσιων Χορηγιών Οργανώσεων – μελών και μη-μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader File 90.352.pdf
90.383 13/11/2020 Πλαίσιο Στρατηγικής και Προώθησης Έξυπνων Πόλεων «Smart Cities». Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 142 Acrobat Reader File 90.383.pdf
90.390 13/11/2020 Διενέργεια μέχρι 20.000 δειγματοληπτικών εργαστηριακών εξετάσεων (PCR) για τον κορωνοϊό Covid-19 στους εργαζόμενους που επιτρέπεται να μετακινούνται από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου καθώς και μεταξύ των δύο Επαρχιών. ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 145 Acrobat Reader File 90.390.pdf
90.388 13/11/2020 Μεταφορά της έδρας της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, από τη Λάρνακα, στο Παραλίμνι, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 144 Acrobat Reader File 90.388.pdf
90.336 13/11/2020 α)Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Διευθυντή Κανονισμοί του 2020. β)Έγκριση όρων εργασίας του Διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 106, ε.ε. 4717, ημερ. 9.4.2021 (Διορθ) Acrobat Reader File 90.336.pdf
90.329 13/11/2020 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 388/2013), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 90.329.pdf
90.338 13/11/2020 Απονομή Στρατιωτικών Μεταλλίων σε μόνιμους Αξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader File 90.338.pdf
90.351 13/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 117 Acrobat Reader File 90.351.pdf
90.356 13/11/2020 Προϋπολογισμός Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2021 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021 – 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 121 Acrobat Reader File 90.356.pdf
90.374 13/11/2020 Παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2020 στους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος, στους χαμηλοσυνταξιούχους και σε άλλους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 137 Acrobat Reader File 90.374.pdf
90.344 13/11/2020 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βάβλας στο Κοινοτικό Συμβούλιο Βάβλας της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 111 Acrobat Reader File 90.344.pdf
90.342 13/11/2020 Απαλλοτρίωση γης για την ανέγερση Δημόσιου Νηπιαγωγείου στην Πάνω Δευτερά- τεμ.394, Φ/Σχ 30/27W2, Τμήμα 7. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 90.342.pdf
90.350 13/11/2020 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 116 Acrobat Reader File 90.350.pdf
90.304 13/11/2020 Διαπίστευση του Υποστράτηγου Jahangir Al Mustahidur Rahman, ως νέου Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπανγκλαντές στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 90.304.pdf
90.339 13/11/2020 Παράταση ισχύος των προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης χημικών αναλύσεων καυσίμων (Αρ. Διαγωνισμού ΔΙΔΜ/06/2020). Υπουργείο Άμυνας ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader File 90.339.pdf
90.327 13/11/2020 Ανανέωση Διατάγματος για τον επανακαθορισμό Λευκής Ζώνης σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Λέμπας, Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 90.327.pdf
90.347 13/11/2020 Αλλαγή χρήσης Απαλλοτριωθείσας Ακίνητης Ιδιοκτησίας στον Δήμο Αγλαντζιάς, Επαρχία Λευκωσίας, για χρήση της ως χώρου στάθμευσης του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου – Διάταγμα Επίσχεσης. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader File 90.347.pdf
90.371 13/11/2020 Πρόσθετη ενίσχυση στην οικονομική βοήθεια που χορηγείται στις Αγροτικές Οργανώσεις. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader File 90.371.pdf
90.381 13/11/2020 Επέκταση Προγράμματος Πληθυσμιακού Ελέγχου Ανίχνευσης Καρκίνου του Μαστού. Αύξηση αποζημίωσης για την ανάγνωση των μαστογραφιών για σκοπούς πληθυσμιακού ελέγχου. Υπουργείο Υγείας ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 141 Acrobat Reader File 90.381.pdf
90.358 13/11/2020 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 123 Acrobat Reader File 90.358.pdf
90.343 13/11/2020 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Νικηταρίου στο Κοινοτικό Συμβουλίου Νικηταρίου της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 110 Acrobat Reader File 90.343.pdf
90.363 13/11/2020 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-2023. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader File 90.363.pdf
90.361 13/11/2020 Τροποποίηση των Συμβάσεων Απασχόλησης Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader File 90.361.pdf
90.366 13/11/2020 Κλειστή Αίθουσα Σωτήρης Μέσσιος στα Λατσιά. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader File 90.366.pdf
90.323 13/11/2020 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 93, ε.ε. 4712, ημερ. 5.3.2021 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 90.323.pdf
90.335 13/11/2020 Οι περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Θέση Λειτουργού) - (Σχέδιο Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 90.335.pdf
90.386 13/11/2020 Αναθεώρηση του Νέου Πλαισίου Στεγαστικής Πολιτικής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 143 Acrobat Reader File 90.386.pdf
90.322 13/11/2020 Τροποποίηση/περιορισμός των ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου με την αποένταξη του Δήμου Πέγειας και της Κοινότητας Τάλας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 90.322.pdf
90.348 13/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Τροποποίηση προνοιών του Βασικού Νόμου (Ν.127(Ι)/2018) σε σχέση με το Μητρώο Μελετητών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 115 Acrobat Reader File 90.348.pdf
90.345 13/11/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για έξι μήνες για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1 – Φάση Α, Αρ. Διαγωνισμού: PS/DB/16. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 112 Acrobat Reader File 90.345.pdf
90.360 13/11/2020 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών για το έτος 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 125 Acrobat Reader File 90.360.pdf
90.331 13/11/2020 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 232/2018), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 90.331.pdf
90.379 13/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης στη Δημοκρατία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II), Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 140 Acrobat Reader File 90.379.pdf
90.303 13/11/2020 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο, με έδρα τη Χάγη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader File 90.303.pdf
90.310 13/11/2020 Προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το έτος 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021 – 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 90.310.pdf
90.367 13/11/2020 Έκθεση της Τεχνικής Επιτροπής για τη Χωροθέτηση Φωτοβολταϊκών (ΦΒ) Πάρκων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 131 Acrobat Reader File 90.367.pdf
90.354 13/11/2020 Πρόσθετη κατά χάριν οικονομική βοήθεια για την ολοκλήρωση ανέγερσης Μνημείου Αγνοουμένων στη Λεμεσό. ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 120 Acrobat Reader File 90.354.pdf
90.326 13/11/2020 Ανανέωση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Δήμου Αθηένου λόγω σοβαρών εδαφολογικών προβλημάτων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 90.326.pdf
90.307 13/11/2020 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μονακό και ως Μόνιμου Αντιπροσώπου της Δημοκρατίας στον Διεθνή Οργανισμό UNESCO. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 90.307.pdf
90.333 13/11/2020 Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 90.333.pdf
90.391 13/11/2020 Παραχώρηση ωφελημάτων σε οικογένειες που αποκτούν τρίδυμα και άνω. ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader File 90.391.pdf
90.353 13/11/2020 Μνημόνιο Συναντίληψης Κύπρου - Ελλάδας - Αιγύπτου σε θέματα Διασποράς. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 119 Acrobat Reader File 90.353.pdf
90.330 13/11/2020 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 180/2019), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 90.330.pdf
90.346 13/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανόνες και Πρότυπα Ασφαλείας Επιβατηγών Πλοίων) Νόμος του 2020». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader File 90.346.pdf
90.364 13/11/2020 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-2023. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε.4707, ημερ. 29.1.2021, αρ. γνωστ. 128 Acrobat Reader File 90.364.pdf
90.613 22/12/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4706, ημερ. 22.1.2021, αρ, γνωστ. 82 Acrobat Reader File 90.613.pdf
90.256 22/10/2020 Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 90.256.pdf
90.286 4/11/2020 Παράταση της χρονικής διάρκειας του Σχεδίου Ενίσχυσης του Εγχώριου Τουρισμού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 90.286.pdf
90.272 4/11/2020 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το έτος 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 61 Acrobat Reader File 90.272.pdf
90.283 4/11/2020 Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 90.283.pdf
90.291 4/11/2020 Μέτρα Στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 όσον αφορά την απασχόληση και τις επιχειρήσεις – Επέκταση Υλοποίησης Ειδικών Σχεδίων πέραν του Οκτωβρίου 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 90.291.pdf
90.924 11/11/2020 Επιπρόσθετα μέτρα για αντιμετώπιση της Πανδημίας του COVID-19. ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 90.294.pdf
90.270 4/11/2020 Προϋπολογισμός της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) για το έτος 2021 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021 – 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 90.270.pdf
90.293 4/11/2020 Λήψη νέων μέτρων για αντιμετώπιση της Πανδημίας του COVID-19. ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 90.293.pdf
90.271 4/11/2020 Προσωρινή μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στη Δημόσια Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader File 90.271.pdf
90.273 4/11/2020 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 90.273.pdf
90.290 4/11/2020 Αύξηση της τιμητικής αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών της Ερευνητικής Επιτροπής των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 90.290.pdf
90.274 4/11/2020 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2021 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 90.274.pdf
90.287 4/11/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών του Διαγωνισμού ΤΥΠ2019/031/Α/Α που αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης σειράς προτεραιότητας και εξυπηρέτησης για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα Πολίτη (ΚΕΠΟ). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 90.287.pdf
90.280 4/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020». Ορθή ενσωμάτωση διατάξεων της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2014/52/ΕΕ, σχετικά με την Εκτίμηση των Επιπτώσεων Ορισμένων Σχεδίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων στο Περιβάλλον. Παράβαση 2020/2203 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 90.280.pdf
90.292 4/11/2020 Θεσμοθέτηση Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader File 90.292.pdf
90.284 4/11/2020 Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 90.284.pdf
90.289 4/11/2020 Παραβάσεις κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 90.289.pdf
90.281 4/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 90.281.pdf
90.276 4/11/2020 Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2023. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 90.276.pdf
90.277 4/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της προστασίας της Τεχνογνωσίας και των Επιχειρηματικών Πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (Εμπορικό Απόρρητο) από την παράνομη Απόκτηση, Χρήση και Αποκάλυψή τους Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 90.277.pdf
90.282 4/11/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 90.282.pdf
90.278 4/11/2020 Τροποποίηση Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την Αντιστάθμιση Ζημιών στον Τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020 (SA.56658). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 90.278.pdf
90.285 4/11/2020 Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 90.285.pdf
90.245 22/10/2020 Τροποποίηση του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για την εγκατάσταση/επέκταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε οικίες για τη φόρτιση ηλεκτρισμού οχήματος ή υβριδικού τύπου plug-in. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 43 Acrobat Reader File 90.245.pdf
90.250 22/10/2020 Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 90.250.pdf
90.246 22/10/2020 Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 44 Acrobat Reader File 90.246.pdf
90.227 22/10/2020 Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη, Συσκευών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε διάφορα σημεία του Οδικού Δικτύου της Κύπρου. Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader File 90.227.pdf
90.222 22/10/2020 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Σκούλλη της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 24 Acrobat Reader File 90.222.pdf
90.244 22/10/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 90.244.pdf
90.191 22/10/2020 Διαπίστευση του κ. Abdelkrim Rekaibi, ως Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 90.191.pdf
90.223 22/10/2020 Μνημόνιο Συναντίληψης στον Τομέα της Πολιτικής για τη Νεολαία μεταξύ Κύπρου – Σερβίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader File 90.223.pdf
90.228 22/10/2020 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Χλώρακα, της Επαρχίας Πάφου Φ/Σχ. 45/50W2, αρ. τεμ. 414 (πρώην 91) και 356 (πρώην 90). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 90.228.pdf
90.195 22/10/2020 Προσχώρηση στις τροποποιήσεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Χημικών Ουσιών στη Σύμβαση για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων του 1993. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 90.195.pdf
90.206 22/10/2020 Διαγραφή οφειλής του ομόρρυθμου συνεταιρισμού AFAS UNION BETON PAPHOS. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 90.206.pdf
90.236 22/10/2020 Μεταβίβαση ακινήτου, ιδιοκτησίας του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνας στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη δημιουργία Πυροσβεστικού Σταθμού. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader File 90.236.pdf
90.237 22/10/2020 Πλήρωση κενής θέσης Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες για την ικανοποίηση της ανάγκης α)Προσωπικό του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, β)Μηχανισμό της Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας, γ)Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 90.237.pdf
90,256 22/10/2020 Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος 2021. Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 90.256.pdf
90.188 22/10/2020 Διαπίστευση της Πρέσβειρας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βασίλειο της Ισπανίας και ως Μόνιμης Αντιπροσώπου της Δημοκρατίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 90.188.pdf
90.235 22/10/2020 Ανανέωση Απόσπασης μέλους της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUBAM στην Μολδαβία – Ουκρανία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 90.235.pdf
90.232 22/10/2020 Οι περί Τμήματος Μετεωρολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέσεις Μετεωρολογικού Βοηθού 1ης Τάξης και Μετεωρολογικού Βοηθού Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 90.232.pdf
90.202 22/10/2020 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 90.202.pdf
90.254 22/10/2020 Καθορισμός αρμόδιων ατόμων από όλους τους Κυβερνητικούς Οργανισμούς, (Υπουργεία, Υφυπουργεία, Τμήματα κτλ.) που θα εκτελούν χρέη Υπεύθυνου Διαδικτυακών Τόπων (ΔΤ). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 90.254.pdf
90.187 22/10/2020 Διαπίστευση του κ. Milton Inniss, ως νέου Ύπατου Αρμοστή των Μπαρμπάντος στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Λονδίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 90.187.pdf
90.243 22/10/2020 Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (ΣΕΕΕ) για το έτος 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 41 Acrobat Reader File 90.243.pdf
90.239 22/10/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2020» Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 90.239.pdf
90.229 22/10/2020 Καθορισμός Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Φορέα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – rescEU. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 90.229.pdf
90.258 22/10/2020 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 90.258.pdf
90.262 22/10/2020 Πλαίσιο Λειτουργίας Δικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 90.262.pdf
90.205 22/10/2020 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου SAXEL TRADING CO LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 90.205.pdf
90.225 22/10/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για την Επαρχία Αμμοχώστου και τις Υπεραστικές επιβατικές μεταφορές μεταξύ πόλεων για ακόμα δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι 25 Οκτωβρίου 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 27 Acrobat Reader File 90.225.pdf
90.251 22/10/2020 Προκήρυξη Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Δικαστικό Μέγαρο Λευκωσίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 90.251.pdf
90.192 22/10/2020 Διαπίστευση της κας Julie Lymperopoulos Cosiori, ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας του Παναμά στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 90.192.pdf
90.265 22/10/2020 Λήψη επιπρόσθετων μέτρων για αποτροπή της περαιτέρω μετάδοσης και της διασποράς της πανδημίας του COVID-19 στην κοινότητα και στην προφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 90.265.pdf
90.257 22/10/2020 Επιλογή διορισμού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Θ.Ο.Κ.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 90.257.pdf
90.234 22/10/2020 Κύριοι Αντιπρόσωποι και αναπληρωτές αυτών οριζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Ρυθμίσεως της Απασχόλησης Λιμενεργατών (Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λάρνακας Βασιλικού) Διάταγμα του 2020. Το περί Ρυθμίσεως της Απασχόλησης Λιμενεργατών (Συμβούλιο Λιμενεργασίας Βασιλικού) Διάταγμα του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 90.234.pdf
90.186 22/10/2020 Διαπίστευση του κ. Sorin Dan Mihalache, ως νέου Πρέσβη της Ρουμανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 90.186.pdf
90.249 22/10/2020 Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 90.249.pdf
90.204 22/10/2020 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου A. & G. YEROLEMOU LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 90.204.pdf
90.193 22/10/2020 Διαπίστευση της κας Mietani Chauke, ως νέας Πρέσβειρας της Ζιμπάμπουε στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 90.193.pdf
90.240 22/10/2020 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021/2023. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 39 Acrobat Reader File 90.240.pdf
90.203 22/10/2020 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου A&G NICOLAOU LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 90.203.pdf
90.207 22/10/2020 Σύναψη σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους Φόρους στο Εισόδημα και για την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής και Φοροαποφυγής καθώς επίσης και του σχετικού Πρωτοκόλλου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 90.207.pdf
90.194 22/10/2020 Ανανέωση της απόσπασης της κας Έλενας Παπασολομώντος, Ανώτερης Λειτουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 90.194.pdf
90.253 22/10/2020 Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως: «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Προαιρετικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2020». Ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Προαιρετικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 90.253.pdf
90.201 22/10/2020 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΗ ΛΤΔ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 90.201.pdf
90.190 22/10/2020 Διαπίστευση του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αίγυπτο και ως Πρέσβη στο Μάλι και στο Σουδάν και Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γκάνα και Μόνιμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Αραβικό Σύνδεσμο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 90.190.pdf
90.220 22/10/2020 Διάθεση κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Οίκου, για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με το εδάφιο (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 23 Acrobat Reader File 90.220.pdf
90.499 11/12/2020 Αίτηση των Μαρίας, Δέσπως και Λουκίας Καρίττεβλη (ΛΑΡ/0453/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4704, ημερ. 8.1.2021, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 90.499.pdf
90.500 11/12/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4704, ημερ. 8.1.2021, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 90.500.pdf
90.189 22/10/2020 Διαπίστευση του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βραζιλία και ως Πρέσβη σε Αργεντινή, Βολιβία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Περού, Χιλή και Υπάτου Αρμοστή σε Γουιάνα, με έδρα τη Μπραζίλια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ.7 Acrobat Reader File 90.189.pdf
90.224 22/10/2020 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Λειτουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 90.224.pdf
90.247 22/10/2020 Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 45 Acrobat Reader File 90.247.pdf
90.233 22/10/2020 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010. Διορισμός Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 90.233.pdf
90.178 13/10/2020 Παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β – Προσθήκη κατηγορίας. ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 90.178.pdf
90.241 22/10/2020 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 90.241.pdf
90.261 22/10/2020 α)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». β)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». γ)Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 90.261.pdf
90.209 22/10/2020 Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμος του 2004 (Αριθμός 38(Ι)/2004) Διάταγμα με βάση το άρθρο 6. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 90.209.pdf
90.208 22/10/2020 Οι περί της Νομικής Υπηρεσίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Κατήγορου Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 90.208.pdf
90.252 22/10/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Όρκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 90.252.pdf
90.248 22/10/2020 Ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 90.248.pdf
90.226 22/10/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τρείς (3) μήνες για εργασίες αφαίρεσης υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης γραμμών/σχημάτων και προμήθεια και εφαρμογή αντανακλαστικής θερμοπλαστικής μπογιάς σήμανσης δρόμων σε άσπρο και κίτρινο χρώμα για γραμμές και οριζόντια σήματα τροχαίας σε διάφορους δρόμους της Επαρχίας Λευκωσίας (Αριθμός Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας): 27/2019). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4705, ημερ. 15.1.2021, αρ. γνωστ. 28 Acrobat Reader File 90.226.pdf
90.609 22/12/2020 Διορισμός του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4703, ημερ. 31.12.2020, αρ. γνωστ. 1241 Acrobat Reader File 90.609.pdf
90.605 22/12/2020 Επικύρωση διορισμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4703, ημερ. 31.12.2020, αρ. γνωστ. 1240, ε.ε. 4717, ημερ. 9.4.2021, αρ. γνωστ. 370 Acrobat Reader File 90.605-2.pdf
90.596 22/12/2020 Αντικατάσταση μέλους και Προέδρου του Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4703, ημερ. 31.12.2020, αρ.γνωστ. 1239 Acrobat Reader File 90.596.pdf
90.591 22/12/2020 Ενεργοποίηση του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και Ορισμένων Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικού) Νόμου του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4703, ημερ. 31.12.2020, αρ. γνωστ. 1238 Acrobat Reader File 90.591.pdf
ΑΠ90.520 16/12/2020 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4701, ημερ. 21.12.2020, αρ. γνωστ. 1166 Acrobat Reader File ΑΠ90.520.pdf
90.157 7/10/2020 Κάλυψη Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας που διαμένουν σε Ξενοδοχειακές Μονάδες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1219 Acrobat Reader File 90.157.pdf
90.159 7/10/2020 Ψηφιακή Τεχνολογική Ενδυνάμωση και Εκπαίδευση Γυναικείων Οργανώσεων του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας μέσα από το Σχέδιο Χορηγιών για Προγράμματα/Δράσεις. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1221 Acrobat Reader File 90.159.pdf
90.137 7/10/2020 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. β)Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1205 Acrobat Reader File 90.137.pdf
90.148 7/10/2020 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος 2021 και το ΜΔΠ 2021-2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1213 Acrobat Reader File 90.148.pdf
90.156 7/10/2020 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Σύστημα Επιθεωρήσεων για την Ασφαλή Εκτέλεση Τακτικών Γραμμών από Επιβατηγά Πλοία Ro-Ro και Ταχύπλοα Επιβατηγά Σκάφη) Νόμος του 2020. β)Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1218 Acrobat Reader File 90.156.pdf
90.121 7/10/2020 Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1192 Acrobat Reader File 90.121.pdf
90.124 7/10/2020 Πλαίσιο Δράσης για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών: Ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου στην εξωτερική πολιτική 2019-2023. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1195 Acrobat Reader File 90.124.pdf
90.138 7/10/2020 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». β)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». γ)Οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1206 Acrobat Reader File 90.138.pdf
90.093 7/10/2020 Διαπίστευση του κ. Liu Yantao, ως νέου Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1171 Acrobat Reader File 90.093.pdf
90.146 7/10/2020 Προϋπολογισμός 2021 - Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1211 Acrobat Reader File 90.146.pdf
90.091 7/10/2020 Διαπίστευση του κ. Sergio Daniel Urribarri, ως νέου Πρέσβη της Αργεντινής στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1169 Acrobat Reader File 90.091.pdf
90.128 7/10/2020 Παραχώρηση Κυβερνητικής Εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη σύναψη δανείου ύψους μέχρι 150 εκ. ευρώ από την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) για χρηματοδότηση του ενεργειακού έργου «CyprusGas2EU» για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1198 Acrobat Reader File 90.128.pdf
90.110 7/10/2020 Αίτημα για επιστροφή απαλλοτριωμένης γης που δεν χρησιμοποιήθηκε (πλεονάζουσα) για τον δρόμο Καλού Χωριού -Γουρρίου, τεμάχιο με αρ. 153, Τμήμα 3, Φ/ΣΧ. 0/2-214-373, στο Καλό Χωριό Ορεινής. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1182 Acrobat Reader File 90.110.pdf
90.123 7/10/2020 Αναδιάρθρωση της Διαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνων. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1194 Acrobat Reader File 90.123.pdf
90.168 7/10/2020 Εξασφάλιση Χώρου για Μόνιμη και Αισθητή Παρουσία της Αστυνομίας στην Οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1229 Acrobat Reader File 90.168.pdf
90.120 7/10/2020 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Οστεοπαθητικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1191 Acrobat Reader File 90.120.pdf
90.115 23/12/2020 Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (“de-minimis”) ως αντισταθμιστικό μέτρο για τις επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία της θαλάσσιας αποβάθρας φορτοεκφόρτωσης καυσίμων στην περιοχή του Βασιλικού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1187 Acrobat Reader File 90.115.pdf
90.105 7/10/2020 Επέκταση των ορίων υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού με την ένταξη νέας περιοχής της Κοινότητας Τσιερκέζ Τσιφτλίκ. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1178 Acrobat Reader File 90.105.pdf
90.127 7/10/2020 Παραχώρηση Κυβερνητικής Εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως (ΕΤΑΑ) για τη σύναψη δανείου ύψους μέχρι 80 εκ. ευρώ από την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) για χρηματοδότηση του ενεργειακού έργου «CyprusGas2EU» για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1197 Acrobat Reader File 90.127.pdf
90.097 7/10/2020 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1175 Acrobat Reader File 90.097.pdf
90.119 7/10/2020 Το περί Εκδόσεως Φυγοδίκων (Καθορισμένες χώρες της Κοινοπολιτείας) Διάταγμα του 2020. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1190 Acrobat Reader File 90.119.pdf
90.164 7/10/2020 Αρμοδιότητες Υφυπουργείου Τουρισμού για πραγματοποίηση ορισμένων έργων τοπικού χαρακτήρα με τουριστική πτυχή. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1226 Acrobat Reader File 90.164.pdf
90.162 7/10/2020 Ο περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1224 Acrobat Reader File 90.162.pdf
90.118 7/10/2020 Διορισμός Προέδρου και μέλους της Ad Hoc Επιτροπής για μελέτη του θέματος του υπερπληθυσμού στις φυλακές και υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για επίλυσή του. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1189 Acrobat Reader File 90.118.pdf
90.129 7/10/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1199 Acrobat Reader File 90.129.pdf
90.160 7/10/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Υγείας (Κυρωτικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1222 Acrobat Reader File 90.160.pdf
90.169 7/10/2020 Ανανέωση Απόσπασης Μελών της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης EUMM στη Γεωργία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1230 Acrobat Reader File 90.169.pdf
90.174 7/10/2020 Παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β – Προσθήκη κατηγορίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1232 Acrobat Reader File 90.174.pdf
90.106 7/10/2020 Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Κτηματολογικού Λειτουργού και Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1179 Acrobat Reader File 90.106.pdf
90.092 7/10/2020 Διαπίστευση του κ. Mohammed Sbihi, ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου του Μαρόκο στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1170 Acrobat Reader File 90.092.pdf
90.167 7/10/2020 Tροποποίηση της Πολιτικής για την Έκδοση και Ανανέωση των Αδειών Προσωρινής Διαμονής και Απασχόλησης του Προσωπικού από Τρίτες Χώρες που Εργοδοτείται από Εταιρείες/Επιχειρήσεις Ξένων Συμφερόντων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1228 Acrobat Reader File 90.167.pdf
90.135 7/10/2020 Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 όσον αφορά στην απασχόληση και τις επιχειρήσεις. α)Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων. β)Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων. γ)Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων ηλικίας από 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (για άμεση πρόσληψη). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1203 Acrobat Reader File 90.135.pdf
90.149 7/10/2020 Καταβολή μερίσματος από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1214 Acrobat Reader File 90.149.pdf
90.147 7/10/2020 Προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2021 και το ΜΔΠ 2021-2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1212 Acrobat Reader File 90.147.pdf
90.534 16/12/2020 Διορισμός Προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1236 Acrobat Reader File 90.534.pdf
90.089 7/10/2020 Διαπίστευση κ. Menik Hitihamy Mudiyanselage Nimal Bandara, ως νέου Γενικού Προξένου της Σρι Λάνκα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1167 Acrobat Reader File 90.089.pdf
90.098 7/10/2020 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1176 Acrobat Reader File 90.098.pdf
90.133 7/10/2020 Σύσταση Επιτροπής για μελέτη των επιλογών μελλοντικής χρήσης του παλαιού κτηρίου του πρώην Οικοτροφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας στο Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1201 Acrobat Reader File 90.133.pdf
90.126 7/10/2020 Βελτιστοποίηση αρμοδιοτήτων Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1196 Acrobat Reader File 90.126.pdf
90.090 7/10/2020 Διαπίστευση της κας Rethabile Mahlompho Mokaeane, ως νέας Ύπατης Αρμοστή του Βασιλείου του Λεσότο στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Λονδίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1168 Acrobat Reader File 90.090.pdf
90.116 7/10/2020 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1188 Acrobat Reader File 90.116.pdf
90.144 7/10/2020 Θαλάσσια Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1210 Acrobat Reader File 90.144.pdf
90.114 7/10/2020 Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1186 Acrobat Reader File 90.114.pdf
90.108 23/12/2020 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης μέρους της αυλής του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Πύργου της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1180 Acrobat Reader File 90.108.pdf
90.158 7/10/2020 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Σουλτανάτου του Ομάν για συνεργασία σε θέματα δημόσιας ασφάλειας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1220 Acrobat Reader File 90.158.pdf
90.165 7/10/2020 Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1227 Acrobat Reader File 90.165.pdf
90.140 7/10/2020 Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου πιστοποίησης θανάτου για υποθέσεις αγνοουμένων και πεσόντων τα οστά των οποίων ανευρίσκονται και ταυτοποιούνται από τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων και από την Κυπριακή Δημοκρατία. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πιστοποίησης Θανάτου και Ταφής Αγνοούμενων και Πεσόντων Προσώπων Νόμος του 2020». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1207 Acrobat Reader File 90.140.pdf
90.502 11/12/2020 Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1235, ε.ε. 4710, ημερ.19.2.2021, αρ. γνωστ. 229 Acrobat Reader File 90.502.pdf
90.150 7/10/2020 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Αλκυονίδες» για το ποσό ΦΠΑ που κατέβαλε στα πλαίσια των προγραμμάτων που εφαρμόζει. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1215 Acrobat Reader File 90.150.pdf
90.113 7/10/2020 Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1185 Acrobat Reader File 90.113.pdf
90.134 7/10/2020 Ο Περί του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021- 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1202 Acrobat Reader File 90.134.pdf
90.176 7/10/2020 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/ θεώρηση σε υποψήφιους φοιτητές από Τρίτες χώρες οι οποίοι πρόκειται να φοιτήσουν σε προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1234 Acrobat Reader File 90.176.pdf
90.151 7/10/2020 Οι περί Τμήματος Φορολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Πρώτου Βοηθού Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Ανώτερου Βοηθού Φορολογίας Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1216 Acrobat Reader File 90.151.pdf
90.175 7/10/2020 Εγκαθίδρυση Εκπαιδευτικού Κέντρου «Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security (CYCLOPS)» - Παραχώρηση στο Υπουργείο Εξωτερικών Ειδικού Κρατικού Τεμαχίου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1233 Acrobat Reader File 90.175.pdf
90.132 7/10/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1200 Acrobat Reader File 90.132.pdf
90.163 7/10/2020 α)Το περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Ελεγχόμενα Φάρμακα) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2020. β)Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1225 Acrobat Reader File 90.163.pdf
90.111 23/12/2020 Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, για την παρεμπόδιση της κλοπής, των λαθραίων ανασκαφών και της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή μεταβίβασης ιδιοκτησίας πολιτιστικής περιουσίας και την προώθηση της αποκατάστασής της. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1183 Acrobat Reader File 90.111.pdf
90.545 16/12/2020 Διορισμός Συμβουλίου Καλλυντικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ, γνωστ. 1237 Acrobat Reader File 90.545.pdf
90.122 7/10/2020 Διορισμός Προέδρου και Μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής στα πλαίσια των περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμων του 2016 και 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1193 Acrobat Reader File 90.122.pdf
90.155 7/10/2020 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1217 Acrobat Reader File 90.155.pdf
90.143 7/10/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «O περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καταγραφή Aτόμων που Ταξιδεύουν με Επιβατηγά Πλοία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1209 Acrobat Reader File 90.143.pdf
90.136 7/10/2020 Αναθεώρηση του εβδομαδιαίου και ετήσιου ποσού των βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών του έτους 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1204 Acrobat Reader File 90.136.pdf
90.094 7/10/2020 Ετήσια Έκθεση Εθνικού Συντονιστικού Μηχανισμού για Θέματα Τριμερών Συνεργασιών. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1172 Acrobat Reader File 90.094.pdf
90.142 7/10/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Σήμανσης της Ενεργειακής Απόδοσης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα κατά τη Χρήση τους Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1208 Acrobat Reader File 90.142.pdf
90.170 7/10/2020 Εκπαίδευση μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα με θέμα τις διαδικασίες διάσωσης από ιπτάμενο μαχητικό. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1231 Acrobat Reader File 90.170.pdf
90.095 7/10/2020 Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης – Ορισμός μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1173 Acrobat Reader File 90.095.pdf
90.112 7/10/2020 Ακύρωση Διατάγματος Κήρυξης Ζώνης Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων – Ναυάγιο Μαζωτού, Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1184 Acrobat Reader File 90.112.pdf
90.101 7/10/2020 Ετήσια Έκθεση και Λογαριασμοί Χρήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το έτος 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1177 Acrobat Reader File 90.101.pdf
90.096 7/10/2020 Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης – Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1174 Acrobat Reader File 90.096.pdf
90.161 7/10/2020 Ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1223 Acrobat Reader File 90.161.pdf
90.109 7/10/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για ένα (1) μήνα για την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη προστασίας και βελτίωσης του παραλιακού μετώπου της Κοινότητας Επισκοπής Λεμεσού – Αρ. Διαγωνισμού: KPS/17/2019/Y(A). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4702, ημερ. 23.12.2020, αρ. γνωστ. 1181 Acrobat Reader File 90.109.pdf
90.458 3/12/2020 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020, αρ. γνωστ. 1165 Acrobat Reader File 90.458.pdf
90.315 13/11/2020 Αίτηση του Οργανισμού Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ) Λτδ (ΛΕΥ/0947/2017 και ΛΕΥ/0840/2017) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020, αρ. γνωστ. 1161 Acrobat Reader File 90.315.pdf
90.318 13/11/2020 Αίτηση του κ. Ξενοφώντος Μ. Τσιαϊλή (για κ. Ευάγγελο Δημητρίου Παφίτη) (ΛΑΡ/0087/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/ μετατροπές σε υφιστάμενο θεματικό πάρκο καμήλων και πρατήριο πετρελαιοειδών, στο Μαζωτό, στην επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020, αρ. γνωστ. 1164 Acrobat Reader File 90.318.pdf
90.312 13/11/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020, αρ. γνωστ. 1158 Acrobat Reader File 90.312.pdf
90.317 13/11/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020, αρ. γνωστ. 1163 Acrobat Reader File 90.317.pdf
90.313 13/11/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020, αρ. γνωστ. 1159 Acrobat Reader File 90.313.pdf
90.316 13/11/2020 Αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (δια Ανδρέα και Λουκά Λουκά) και της Εταιρείας Φρουταρία Αλακάτι Λτδ (ΛΕΜ/0645/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020, αρ. γνωστ. 1162 Acrobat Reader File 90.316.pdf
90.314 13/11/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020, αρ. γνωστ. 1160 Acrobat Reader File 90.314.pdf
90.080 15/9/2020 Μετακίνηση Τμημάτων/Υπηρεσιών από τα κτήρια του παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας στον 2ο όροφο της Νέας Πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1154 Acrobat Reader File 90.080μέρος.pdf
90.067 15/9/2020 Διορισμός Εκπροσώπου των Φοιτητών στο Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης προς αντικατάσταση του κ. Μάριου Μούγη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1142 Acrobat Reader File 90.067.pdf
90.070 15/9/2020 Το περί Ρυθμίσεως της Απασχόλησης Λιμενεργατών (Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λεμεσού) Διάταγμα 2018. Αντικατάσταση Ανάκληση Αντιπροσωπευτικών μελών Συμβουλίου Λιμενεργασίας Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1145 Acrobat Reader File 90.070.pdf
90.060 15/9/2020 Διαπίστευση του Δρος Morie Komba Manyeh, ως Ύπατου Αρμοστή της Σιέρα Λεόνε στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Λονδίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1138 Acrobat Reader File 90.060.pdf
90.065 15/9/2020 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης εντός της Δημοτικής Περιοχής Πέγειας της Επαρχίας Πάφου (Περιοχές Τοξεύτρας και Αγίου Γεωργίου). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1141 Acrobat Reader File 90.065.pdf
90.083 15/9/2020 Παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β- Προσθήκη κατηγορίας. ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1157 Acrobat Reader File 90.083.pdf
90.073 15/9/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1148 Acrobat Reader File 90.073.pdf
90.064 15/9/2020 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1140 Acrobat Reader File 90.064.pdf
90.068 15/9/2020 Αίτημα από τη Σχολική Εφορεία Γεροσκήπου για αποδοχή ποσού αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης μέρους του τεμαχίου της Εφορείας αρ. 496 του Φ/Σχ. 51/6010V01 στο Δήμο Γεροσκήπου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1143 Acrobat Reader File 90.068.pdf
90.071 15/9/2020 Αντικατάσταση Υφιστάμενων Ενεργοβόρων Φωτιστικών Οδικού και Περιμετρικού Φωτισμού σε Στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, με Φωτιστικά Τύπου LED. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1146 Acrobat Reader File 90.071.pdf
90.076 15/9/2020 Διενέργεια δειγματοληπτικών εργαστηριακών εξετάσεων για το νέο κορωνοϊό (COVID-19) σε συμμετέχοντες των πρωταθλημάτων της ΚΟΠ. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1150 Acrobat Reader File 90.076.pdf
90.077 15/9/2020 Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας για την περίοδο από 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως 15 Νοεμβρίου 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1151 Acrobat Reader File 90.077.pdf
90.062 15/9/2020 Παραχώρηση χώρου στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Λειβαδιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1139 Acrobat Reader File 90.062.pdf
90.079 15/9/2020 Τριετής Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για τη δημιουργία Προγράμματος Μετάβασης Ασυνόδευτων Ανήλικων, αιτητών διεθνούς προστασίας, στην Ενηλικίωση. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1153 Acrobat Reader File 90.079.pdf
90.082 15/9/2020 Ετοιμασία Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Τροποποίηση Απόφασης. ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1156 Acrobat Reader File 90.082.pdf
90.081 15/9/2020 Έγκριση νέας δομής θέσεων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1155 Acrobat Reader File 90.081.pdf
90.072 15/9/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1147 Acrobat Reader File 90.072.pdf
90.074 15/9/2020 Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου πιστοποίησης θανάτου για υποθέσεις αγνοουμένων και πεσόντων τα οστά των οποίων ανευρίσκονται και ταυτοποιούνται από τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων και από την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1149 Acrobat Reader File 90.074.pdf
90.069 15/9/2020 Τροποποίηση άρθρων της Ιδρυτικής Πράξης και του Οργανισμού του «Ιδρύματος Μουσείου Κώστα Αργυρού» που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του, στην έκταση των εξουσιών και στη σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού του Συμβουλίου και σε άλλα θέματα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1144 Acrobat Reader File 90.069.pdf
90.078 15/9/2020 Επέκταση περιόδου ισχύος του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμος του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1152 Acrobat Reader File 90.078.pdf
90.442 25/11/2020 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1114 Acrobat Reader File 90.442.pdf
90.403 25/11/2020 Διορισμός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1109 Acrobat Reader File 90.403.pdf
90.400 25/11/2020 Αντικατάσταση ενός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1108 Acrobat Reader File 90.400.pdf
90.412 25/11/2020 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1112 Acrobat Reader File 90.412.pdf
90.443 25/11/2020 Αντικατάσταση μέλους του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1115 Acrobat Reader File 90.443.pdf
90.405 24/11/2020 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1110 Acrobat Reader File 90.405.pdf
90.406 25/11/2020 Διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (Α.Ξ.Ι.Κ.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1111, ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021 Acrobat Reader File 90.406.pdf
90.440 25/11/2020 Έγκριση Διορισμού Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1113 Acrobat Reader File 90.440.pdf
90.042 9/9/2020 Αγορά του τεμαχίου 317, Φύλλο/Σχέδιο 39/7W1 στο χωριό Νήσου, στη Λευκωσία από το Κράτος, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση αποθηκών του Γραφείου του Επαρχιακού Μηχανικού Τμήματος Δημοσίων Έργων Λευκωσίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1128 Acrobat Reader File 90.042.pdf
90.045 9/9/2020 Εξαίρεση από τις πρόνοιες της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 7.5.2020 με τίτλο: «Προϋπολογισμός 2020 – Συγκράτηση Δαπανών», που αφορούν στην αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1131 Acrobat Reader File 90.045.pdf
90.044 9/9/2020 Διορισμός Ερευνητικής Επιτροπής για διερεύνηση της διαδικασίας και χορήγησης αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών από το 2007 μέχρι τις 17η Αυγούστου 2020 - Τερματισμός εργασιών Τριμελούς Επιτροπής. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1130 Acrobat Reader File 90.044.pdf
90.034 9/9/2020 Αντικατάσταση Εφόρου του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1124 Acrobat Reader File 90.034.pdf
90.032 9/9/2020 Απόσυρση Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί συναφών Πρωτοκόλλων (Τεχνητοί Ύφαλοι) Κανονισμοί του 2017». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1122 Acrobat Reader File 90.032.pdf
90.053 9/9/2020 Διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για το νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) σε κατηγορίες πολιτών που κρίνεται απαραίτητη η διέλευσή τους στις κατεχόμενες περιοχές – Τροποποίηση Απόφασης. ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1136 Acrobat Reader File 90.053.pdf
90.043 9/9/2020 Έκτακτο σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες γεωργοκτηνοτρόφους και αλιείς, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των σχετικών τους δραστηριοτήτων, κατά το 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1129 Acrobat Reader File 90.043.pdf
90.054 9/9/2020 Παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β- Προσθήκη κατηγορίας. ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1137 Acrobat Reader File 90.054.pdf
90.027 9/9/2020 Ανανέωση Διατάγματος καθορισμού Λευκής Ζώνης σε περιοχή του χωριού Πισσούρι λόγω σοβαρών εδαφολογικών προβλημάτων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1118 Acrobat Reader File 90.027.pdf
90.026 9/9/2020 Ανανέωση Διατάγματος καθορισμού Λευκής Ζώνης σε περιοχές του Δήμου Δερύνειας για σκοπούς περιορισμού της κτηνοτροφικής ανάπτυξης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1117 Acrobat Reader File 90.026.pdf
90.031 9/9/2020 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 εδάφιο (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1121 Acrobat Reader File 90.031.pdf
90.029 9/9/2020 Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε στους πρώην ιδιοκτήτες της. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1120 Acrobat Reader File 90.029.pdf
90.041 9/9/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και Ορισμένων Πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1127 Acrobat Reader File 90.041.pdf
90.033 9/9/2020 Διορισμός Εφόρου του Συμβουλίου Εγγραφής Οστεοπαθητικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1123 Acrobat Reader File 90.033.pdf
90.051 9/9/2020 Παρέλαση 1ης Οκτωβρίου 2020 / COVID-19. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1134 Acrobat Reader File 90.051μέρος.pdf
90.052 9/9/2020 Επιλογή προσώπων για διορισμό Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1135 Acrobat Reader File 90.052.pdf
90.047 9/9/2020 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020». β)Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1132 Acrobat Reader File 90.047.pdf
90.050 9/9/2020 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός για την πρόληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1133 Acrobat Reader File 90.050.pdf
90.028 9/9/2020 Αίτημα Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Παθόντων και Αναπήρων Πολέμου για Κάλυψη του Κόστους Εγγραφής στην Παγκόσμια Οργάνωση Βετεράνων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1119 Acrobat Reader File 90.028.pdf
90.025 9/9/2020 Ανανέωση Διατάγματος καθορισμού Λευκής Ζώνης στο διάδρομο όδευσης του προγραμματιζόμενου αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1116 Acrobat Reader File 90.025.pdf
90.040 9/9/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1126 Acrobat Reader File 90.040.pdf
90.039 9/9/2020 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. β)Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. γ)Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. δ)Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. ε)Ο περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. στ)Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) του 2020. ζ)Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4700, ημερ. 11.12.2020. αρ. γνωστ. 1125 Acrobat Reader File 90.039.pdf
90.004 3/9/2020 Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Άμυνας και αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1098 Acrobat Reader File 90.004.pdf
90.005 3/9/2020 Ενέργειες και μέτρα διαχείρισης της επιδημίας του νέου κορωνοïού COVID-19. ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1099 Acrobat Reader File 90.005.pdf
89.995 3/9/2020 Συμφωνία Δανείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SURE λόγω COVID-19. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1091 Acrobat Reader File 89.995.pdf
90.000 3/9/2020 Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού - Επιπρόσθετη απαλλοτρίωση ενόψει υλοποίησης μέτρων φυσικής ασφάλειας/προστασίας ενεργειακών υποδομών και παραχώρηση χώρου στην Αστυνομία Κύπρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, για ανέγερση Ειδικού Κέντρου Ασφάλειας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1095 Acrobat Reader File 90.000.pdf
90.011 3/9/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1102 Acrobat Reader File 90.011.pdf
89.984 3/9/2020 Οι περί Πολιτικής Άμυνας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Βοηθού Λειτουργού Πολιτικής Άμυνας 1ης Τάξεως Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1081 Acrobat Reader File 89.984.pdf
89.999 3/9/2020 Ένταξη τεμαχίων που εκχωρήθηκαν στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού (ΕΒΠΒ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1094 Acrobat Reader File 89.999.pdf
89.996 3/9/2020 Μεταφορά του Ωρομίσθιου Προσωπικού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στη Δημόσια Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1092 Acrobat Reader File 89.996.pdf
89.989 3/9/2020 Εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό δύο ομάδων προσωπικού συμπεριλαμβανόμενων μελών της Ad Hoc Επιτροπής αξιολόγησης εκτάκτων σχεδίων αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για το 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1085 Acrobat Reader File 89.989.pdf
89.992 3/9/2020 Παράταση της ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού με θέμα: «Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας σε όλα τα κρατικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1088 Acrobat Reader File 89.992.pdf
90.008 3/9/2020 Μέτρα Στήριξης για Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 όσον αφορά την απασχόληση και τις επιχειρήσεις. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1100 Acrobat Reader File 90.008.pdf
89.979 3/9/2020 Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Συμφωνία για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους Φόρους στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1078 Acrobat Reader File 89.979.pdf
90.013 3/9/2020 Προσέλκυση εταιρειών τρίτων χωρών στην Κύπρο-Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1104 Acrobat Reader File 90.013.pdf
89.994 3/9/2020 Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Οδοντίατροι) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1090 Acrobat Reader File 89.994.pdf
90.001 3/9/2020 Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε πληγέντες εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες γεωργούς εξαιτίας πυρκαγιάς στον κατεχόμενο Κορμακίτη. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1096 Acrobat Reader File 90.001.pdf
90.010 3/9/2020 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1101 Acrobat Reader File 90.010.pdf
89.977 3/9/2020 Διαπίστευση του κ. Vladimir Nĕmec, ως νέου Πρέσβη της Τσεχίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1076 Acrobat Reader File 89.977.pdf
90.002 3/9/2020 Υπογραφή του καταστατικού του νεοσύστατου Οργανισμού ROADPOL (European Roads Policing Network). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1097 Acrobat Reader File 90.002.pdf
89.983 3/9/2020 Διάλυση των Αρδευτικών Τμημάτων Άγιος Γεώργιος και Άγιος Νήπιος Γιόλου της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1080 Acrobat Reader File 89.983.pdf
90.016 3/9/2020 Διορισμός Ανεξάρτητης Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 113 των περί Αρχείων Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2020. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1107 Acrobat Reader File 90.016.pdf
90.015 3/9/2020 Προσωρινή απόλυση νεοσύλλεκτων εθνοφρουρών λόγω εξαιρετικών περιστάσεων και αντικατάστασή τους με Συμβασιούχους Οπλίτες (ΣΥΟΠ). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1106 Acrobat Reader File 90.015.pdf
89.986 3/9/2020 Αίτημα για επιστροφή απαλλοτριωμένης γης που δεν χρησιμοποιήθηκε (πλεονάζουσα) για τον δρόμο Γουρρίου-Καλού Χωρίου, τεμάχιο με αρ. 1261, Φ/Σχ. 38/38, στο Γούρρι (εφάπτεται επί της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1082 Acrobat Reader File 89.986.pdf
89.988 3/9/2020 Παροχή Υπηρεσιών Εξόφλησης Λογαριασμών Τρίτων στα Ταχυδρομικά Γραφεία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1084 Acrobat Reader File 89.988.pdf
90.012 3/9/2020 Εισήγηση για διορισμό από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Ερευνητικής Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή και λειτουργία του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1103 Acrobat Reader File 90.012.pdf
89.993 3/9/2020 Προσχέδια Κανονισμών Σχεδίων Υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Α’ και Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1089 Acrobat Reader File 89.993.pdf
89.982 3/9/2020 Απαλλοτρίωση ιδιωτικού τεμαχίου αρ. 933 Φ/Σχ. 2-291-379, Τμήμα 9 που επηρεάζεται από τη βελτίωση των Οδών Αδαμάντιου Κοραή, Γιωρκή Παπαδοπούλου και Μεγάλου Αλέξανδρου στο Παραλίμνι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1079 Acrobat Reader File 89.982.pdf
89.990 3/9/2020 Κήρυξη έκτασης γης που απαλλοτριώθηκε ως πλεονάζουσας και μη αναγκαίας για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1086 Acrobat Reader File 89.990.pdf
90.014 3/9/2020 α)Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στη Χειμερινή εσοδεία πατατών 2019-20 κατά τους μήνες Οκτώβριο 2019 μέχρι Φεβρουάριο 2020. β)Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν κατά το 2019 σε σιτηρά από πλημμύρα, πολυομβρία, χαλάζι και κίτρινη σκωρίαση. γ)Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν κατά το 2019 σε λαχανικά και άλλες εποχιακές καλλιέργειες. δ)Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν κατά το 2019 σε δενδρώδεις καλλιέργειες. ε)Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν κατά το 2019 στο πάγιο κεφάλαιο και τις γεωργικές υποδομές. στ)Καταβολή ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για ζημιές του 2019 σε λοιπές δενδρώδεις και εποχιακές καλλιέργειες. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1105 Acrobat Reader File 90.014.pdf
89.978 3/9/2020 Διαπίστευση του κ. Amr Mohsen Hamza, ως νέου Πρέσβη της Αιγύπτου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1077 Acrobat Reader File 89.978.pdf
89.987 3/9/2020 Κήρυξη Αρχαίου Μνημείου Δευτέρου Πίνακα στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1083 Acrobat Reader File 89.987.pdf
89.991 3/9/2020 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος του 2020». β)Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ. 1087 Acrobat Reader File 89.991.pdf
89.997 3/9/2020 Εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 και του Περί Απορρυπαντικών Νόμου του 2006 (125(Ι)/2006) – Έλεγχος σε Απορρυπαντικά που Διατίθενται στην Αγορά. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4699, ημερ. 4.12.2020, αρ. γνωστ.1093 Acrobat Reader File 89.997.pdf
90.382 13/11/2020 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1075 Acrobat Reader File 90.382.pdf
90.362 13/11/2020 Αντικατάσταση Προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1074 Acrobat Reader File 90.362.pdf
90.349 13/11/2020 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1073 Acrobat Reader File 90.349.pdf
89.943 27/8/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για την προμήθεια: α)θερμοπλαστικής μπογιάς. β)Yαλοψηφίδας (Glass Beads) – Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/32/2018/Π(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1047 Acrobat Reader File 89.943.pdf
89.948 27/8/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για την παραχώρηση άδειας χρήσης των Περιπτέρων Αρ. 2, 3, 4 και 6 της Πλατείας Τροόδους. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1052 Acrobat Reader File 89.948.pdf
89.934 27/8/2020 Επέκταση των ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας με την ένταξη του τεμαχίου αρ. 1077, Τμήμα 7, Φ/Σχ. 40/55Ε1, στην Ενορία Αγίου Φανουρίου του Δήμου Αραδίππου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1039 Acrobat Reader File 89.934.pdf
89.952 27/8/2020 Τροποποίηση του Σχεδίου Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1055 Acrobat Reader File 89.952.pdf
89.937 27/8/2020 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της, ακίνητης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1042 Acrobat Reader File 89.937.pdf
89.956 27/8/2020 Καταβολή αποζημιώσεων για ατομικές εκκρεμότητες γεωργών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1059 Acrobat Reader File 89.956.pdf
89.946 27/8/2020 Αίτημα για αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε με αγορά από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου – Υποσταθμός διανομής «ΕΒΕΡΕΣΤ». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1050 Acrobat Reader File 89.946.pdf
89.969 27/8/2020 Έγκριση διαδικασίας εκπόνησης Γραπτού Κειμένου Δήλωσης Πολιτικής Τροόδους. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1069 Acrobat Reader File 89.969.pdf
89.939 27/8/2020 Έγκριση των Δημοτικών (Γενικών) Κανονισμών του Δήμου Ύψωνα του 2020. Οι Δημοτικοί (Γενικοί) Κανονισμοί του Δήμου Ύψωνα του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1044 Acrobat Reader File 89.939.pdf
89.947 27/8/2020 Κήρυξη έκτασης γης που απαλλοτριώθηκε ως μη αναγκαίας για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε – Υποσταθμός διανομής οδός Κορυτσάς. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1051 Acrobat Reader File 89.947.pdf
89.966 27/8/2020 Πρόθεση αγοράς κτηρίου για στέγαση της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου και του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1067 Acrobat Reader File 89.966.pdf
89.955 27/8/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1058 Acrobat Reader File 89.955.pdf
89.942 27/8/2020 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Χοιροκοιτίας της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1046 Acrobat Reader File 89.942.pdf
89.953 27/8/2020 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. β)Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1056 Acrobat Reader File 89.953.pdf
89.972 27/8/2020 Παραχώρηση 16.050 δωρεάν μοριακών δειγματοληπτικών ελέγχων για ανίχνευση του κορωνοϊού (SARS-CoV-2), στο Υπουργείο Παιδείας για το προσωπικό των σχολικών μονάδων και τους μαθητές, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2020 – 2021. ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1072 Acrobat Reader File 89.972.pdf
89.932 27/8/2020 Αίτημα του Δήμου Αραδίππου για πώληση βιοτεχνικών οικοπέδων Βιοτεχνικής Περιοχής Αραδίππου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1037 Acrobat Reader File 89.932.pdf
89.959 27/8/2020 Σύσταση Ad-Hoc Υπουργικής Επιτροπής για την Παιδική Προστασία στην Κύπρο. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1061 Acrobat Reader File 89.959.pdf
89.936 27/8/2020 Αναπροσαρμογή διοικητικών ορίων Δήμου Γερμασόγειας και Κοινότητας Μουτταγιάκας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1041 Acrobat Reader File 89.936.pdf
89.967 27/8/2020 Εφαρμογή πολιτικής για αύξηση της επισκεψιμότητας στα Μουσεία που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων – «Μουσεία για Όλους». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1068 Acrobat Reader File 89.967.pdf
89.964 27/8/2020 Έλεγχοι κριτηρίων καταλληλότητας προσώπων που επιλέγονται για διορισμό σε θέσεις Διοικητικών Συμβουλίων Οργανισμών που εμπίπτουν στις πρόνοιες των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 έως 2019. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1065 Acrobat Reader File 89.964.pdf
89.962 27/8/2020 Πρόωρη αφυπηρέτηση του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Άμυνας και εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης μίας θέσης Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1064 Acrobat Reader File 89.962.pdf
89.933 27/8/2020 Επέκταση των ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας με την ένταξη της Κοινότητας Βορόκληνης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1038 Acrobat Reader File 89.933.pdf
89.971 27/8/2020 Παραχώρηση άδειας κατ’ εξαίρεση εγγραφής στα Δημόσια Σχολεία για μαθητές από Λίβανο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1071 Acrobat Reader File 89.971.pdf
89.926 27/8/2020 Καθορισμός της Μόνιμης Τριμελούς Επιτροπής και των κανόνων για τη διεξαγωγή των Ενδοτμηματικών Εξετάσεων στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1035 Acrobat Reader File 89.926.pdf
89.941 27/8/2020 Διορισμός νέου μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Φροντιστηρίων (ΣΕΙΦ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1045 Acrobat Reader File 89.941.pdf
89.927 27/8/2020 Παράταση εργοδότησης Συζύγων Ελλαδιτών Στρατιωτικών στη Δημόσια Υπηρεσία της Κύπρου, λόγω δεύτερου παιδιού το οποίο θα φοιτήσει διαδοχικά στη Γ΄ τάξη Λυκείου αμέσως μετά το πρώτο παιδί. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1036 Acrobat Reader File 89.927.pdf
89.925 27/8/2020 Διαπίστευση του κ. Satybaldy Burshakov, ως Πρέσβη της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1034 Acrobat Reader File 89.925.pdf
89.954 27/8/2020 Απαλλοτριώσεις για την εγκαθίδρυση Ηλεκτρικού Υποσταθμού μεταφοράς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στο Τσέρι. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1057 Acrobat Reader File 89.954.pdf
89.938 27/8/2020 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από τη βελτίωση της Οδού Σφαλαγγιωτίσσης στον Άγιο Αθανάσιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1043 Acrobat Reader File 89.938.pdf
89.951 27/8/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού ΤΥΠ2018/015/Α/Α που αφορά στην προμήθεια, εφαρμογή, συντήρηση και λειτουργία μιας Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαχείρισης Μητρώων για το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΟΠΔΜ ΤΕΕΕΠ). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1054 Acrobat Reader File 89.951.pdf
89.970 27/8/2020 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το έτος 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1070 Acrobat Reader File 89.970.pdf
89.945 27/8/2020 Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)) στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1049 Acrobat Reader File 89.945.pdf
89.961 27/8/2020 Συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN). Υφυπουργείο Έρευνας. Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1063 Acrobat Reader File 89.961.pdf
89.958 27/8/2020 Τροποποίηση του Σχεδίου Παραχώρησης Πιστοποιητικών Απορίας για Κύπριους Φοιτητές που σπουδάζουν στα Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1060 Acrobat Reader File 89.958.pdf
89.944 27/8/2020 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από την κατασκευή δευτερεύοντος οδικού δικτύου που συνδέει τον Παλαιό Δρόμο Λεμεσού – Πάφου με το Ζακάκι (Τραχώνι). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1048 Acrobat Reader File 89.944.pdf
89.960 27/8/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1062 Acrobat Reader File 89.960.pdf
89.935 27/8/2020 Επέκταση των ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας με την ένταξη του Δήμου Αραδίππου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1040 Acrobat Reader File 89.935.pdf
89.949 27/8/2020 Διορισμός μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4698, ημερ. 20.11.2020, αρ. γνωστ. 1053 Acrobat Reader File 89.949.pdf
90.288 4/11/2020 Διορισμός μέλους του Τριμελούς Συμβουλίου, δυνάμει των περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμων του 2004 έως 2018. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1033 Acrobat Reader File 90.288.pdf
90.275 4/11/2020 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1032 Acrobat Reader File 90.275.pdf
89.921 21/8/2020 Οικονομική βοήθεια προς την Κυβέρνηση του Λιβάνου. ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1031 Acrobat Reader File 89.921.pdf
89.892 21/8/2020 Αποστολή μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Λίβανο για παροχή βοήθειας στις έρευνες για εντοπισμό επιζώντων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1023 Acrobat Reader File 89.892.pdf
89.893 21/8/2020 Έκδοση Υπηρεσιακού Διαβατηρίου στον κ. Γρηγόρη Μιχαήλ, Επιτόπιο Προσωπικό στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κίεβο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1024 Acrobat Reader File 89.893.pdf
89.884 21/8/2020 Εορτασμός Επετείου 60 χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1017 Acrobat Reader File 89.884.pdf
89.888 21/8/2020 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1019 Acrobat Reader File 89.888.pdf
89.890 21/8/2020 Απορρέοντα τηλεδιάσκεψης Υπουργού Υγείας με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον ιό SARS-CoV-2, εν όψει της αξιολόγησης των επιδημιολογικών δεικτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1021 Acrobat Reader File 89.890.pdf
89.889 21/8/2020 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρησης σε υποψήφιους φοιτητές από τρίτες χώρες οι οποίοι πρόκειται να φοιτήσουν σε Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1020 Acrobat Reader File 89.889.pdf
89.918 21/8/2020 Έναρξη Σχολικής Χρονιάς 2020-2021. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1028 Acrobat Reader File 89.918.pdf
89.887 21/8/2020 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1018 Acrobat Reader File 89.887.pdf
89.916 21/8/2020 Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας στην Κύπρο. Πρόταση για Εφαρμογή των Προνοιών της Εντολής 1/2017 στις Τουριστικές Ζώνες και στην Ειδική Ζώνη Μαρίνας του Δήμου Παραλιμνίου και για Διευθέτηση Θεμάτων σε Αναπτύξεις με Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1026 Acrobat Reader File 89.916.pdf
89.894 21/8/2020 Λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας από τη Δημοκρατία, για τη βελτίωση του Δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα (οδός Σταδίου στη Δερύνεια και οδός Αμμοχώστου στη Σωτήρα). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1025 Acrobat Reader File 89.894.pdf
89.891 21/8/2020 Μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. α)Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε αμπελουργούς. β)Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε Οινοποιητικές Επιχειρήσεις. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1022 Acrobat Reader File 89.891.pdf
89.919 21/8/2020 Ετοιμασία Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1029 Acrobat Reader File 89.919.pdf
89.920 21/8/2020 Σύσταση Τεχνικής Επιτροπής για την κατηγοριοποίηση των χωρών βάσει την εκτίμησης του κινδύνου ως προς την πανδημία του κορωνοϊου. ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1030 Acrobat Reader File 89.920.pdf
89.917 21/8/2020 Παραχώρηση αναλωσίμων και φαρμακευτικής βοήθειας στον Λίβανο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1027 Acrobat Reader File 89.917.pdf
89.883 21/8/2020 Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1016 Acrobat Reader File 89.883.pdf
89.840 29/7/2020 Ανανέωση Απόσπασης μέλους της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUMM στη Γεωργία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 995 Acrobat Reader File 89.840.pdf
89.865 29/7/2020 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων με αρ.129 (μέρος), 131, 132 και 133 (μέρος), Τμήμα 0, του Φ/Σχ. 53/44 και του τεμ. 124, Τμήμα 0, του Φ/Σχ. 53/52, συνολικής εκτάσεως 125233 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην κοινότητα Καντού, στην τοποθεσία Κουφόβουνος, της Επαρχίας Λεμεσού». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1005 Acrobat Reader File 89.865.pdf
89.860 29/7/2020 Τοποθέτηση τεσσάρων νέων Γενικών Διευθυντών, Υπουργικό Συμβούλιο και Μετακινήσεις Γενικών Διευθυντών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1004 Acrobat Reader File 89.860.pdf
89.839 29/7/2020 Παράταση της υπηρεσίας της κας Μαρίας Τσίγγου, Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) για εκτέλεση Ειδικών Καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 994 Acrobat Reader File 89.839.pdf
89.837 29/7/2020 Διαπίστευση του κ. Ruslan Nimchynskyi, ως νέου Πρέσβη της Ουκρανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 993 Acrobat Reader File 89.837.pdf
89.833 29/7/2020 Συμμετοχή 15 έως 20 μελών της Πολιτικής Άμυνας σε άσκηση που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2020, στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου «ΑΙΓΙΣ». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 989 Acrobat Reader File 89.833.pdf
89.871 29/7/2020 Χορήγηση, ατελώς, ταξιδιωτικών εγγράφων προς τους πολίτες, οι οποίοι θα ταξιδεύσουν προς την Ελλάδα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1010 Acrobat Reader File 89.871.pdf
89.857 29/7/2020 Διενέργεια δειγματοληπτικών εργαστηριακών εξετάσεων για το νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) σε χώρους όπου υπάρχει μεγάλη συνάθροιση ατόμων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1002 Acrobat Reader File 89.857.pdf
89.869 29/7/2020 Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας για την περίοδο από 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως 15 Νοεμβρίου 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1009 Acrobat Reader File 89.869.pdf
89.855 29/7/2020 Πρόσληψη κας Ευθυμίας Θρασυβούλου, συζύγου κ. Χριστόφορου Χατζηττοφή, Γραμματέα Α΄, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο για εκτέλεση διπλωματικών καθηκόντων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1000 Acrobat Reader File 89.855.pdf
89.831 29/7/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 987 Acrobat Reader File 89.831.pdf
89.858 29/7/2020 Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1003 Acrobat Reader File 89.858.pdf
89.834 29/7/2020 Συμμετοχή της Κύπρου στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών 2019 (WRC- 19) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών Sharm El Sheikh, 28 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου 2019-Έγκριση των Τελικών Πράξεων. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 990 Acrobat Reader File 89.834.pdf
89.836 29/7/2020 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς την Κυπριακή Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 992 Acrobat Reader File 89.836.pdf
89.875 29/7/2020 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1012 Acrobat Reader File 89.875.pdf
89.842 29/7/2020 Παράταση τελευταίας προθεσμίας λήψης απόφασης για αιτήσεις του Σχεδίου Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εξαγγέλθηκε την περίοδο 2009-2013. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 996 Acrobat Reader File 89.842.pdf
89.850 29/7/2020 Επέκταση Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΟΣ) σε Σχολεία Ορεινών Κοινοτήτων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 998 Acrobat Reader File 89.850.pdf
89.866 29/7/2020 Προώθηση Έργου για Δημιουργία Υποδομών, Στάσεων και Στεγάστρων Λεωφορείων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1006 Acrobat Reader File 89.866.pdf
89.868 29/7/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1008 Acrobat Reader File 89.868.pdf
89.877 29/7/2020 Δημιουργία Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1013 Acrobat Reader File 89.877.pdf
89.873 29/7/2020 (α)Δημιουργία Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων για τον Πολιτισμό. (β)Μεταφορά του Κέντρου Μουσικής Έρευνας, Καινοτομίας και Διεθνούς Δικτύωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1011 Acrobat Reader File 89.873.pdf
89.851 29/7/2020 Το περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 999 Acrobat Reader File 89.851.pdf
89.832 29/7/2020 Οι περί της Θέσπισης Ελάχιστων Απαιτήσεων Δημιουργίας Ειδικά Διαμορφωμένων Χώρων Μητρικού Θηλασμού ή/και Άντλησης Γάλακτος σε Χώρους όπου Εργάζονται Θηλάζουσες Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 988 Acrobat Reader File 89.832.pdf
89.829 29/7/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 985 Acrobat Reader File 89.829.pdf
89.830 29/7/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 986 Acrobat Reader File 89.830.pdf
89.856 29/7/2020 Παραχώρηση Υπηρεσιών Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης στα Ελληνορθόδοξα Σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1001 Acrobat Reader File 89.856.pdf
89.835 29/7/2020 Δημιουργία θέσης Προξενικού Υπαλλήλου, με όρους απασχόλησης επιτόπιου προσωπικού στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 991 Acrobat Reader File 89.835.pdf
89.878 29/7/2020 Μέτρα στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού. ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1014 Acrobat Reader File 89.878.pdf
89.843 29/7/2020 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στα Εθνικόφρονα Σωματεία Αγκαστίνας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 997 Acrobat Reader File 89.843.pdf
89.879 29/7/2020 Τουριστικά καταλύματα για φιλοξενία Κυπρίων πολιτών που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορωνοϊού. ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1015 Acrobat Reader File 89.879.pdf
89.867 29/7/2020 Κήρυξη Τμήματος Εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρου Ελλιμενισμού και Εξυπηρέτησης Σκαφών Αναψυχής σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου (Ν.46(Ι)/2007). Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4697, ημερ. 13.11.2020, αρ. γνωστ. 1007 Acrobat Reader File 89.867.pdf
90.104 7/10/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4696, ημερ. 6.11.2020, αρ. γνωστ. 983 Acrobat Reader File 90.104.pdf
90.152 7/10/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4696, ημερ. 6.11.2020, αρ. γνωστ. 984 Acrobat Reader File 90.152.pdf
90.230 22/10/2020 Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λάρνακας/Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 980 Acrobat Reader File 90.230.pdf
90.266 22/10/2020 Κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (Cyprus Investment Program). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4695, ημερ, 30.10.2020, αρ. γνωστ. 982 Acrobat Reader File 90.266.pdf
90.177 13/10/2020 Κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (Cyprus Investment Program). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 977 Acrobat Reader File 90.177.pdf
90.210 22/10/2020 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 978 Acrobat Reader File 90.210.pdf
90.221 22/10/2020 Διορισμός Μελών της Επιτροπής Μνημείων (2020-2023). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 979 Acrobat Reader File 90.221.pdf
90.260 22/10/2020 Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 981 Acrobat Reader File 90.260.pdf
89.780 22/7/2020 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 952 Acrobat Reader File 89.780.pdf
89.783 22/7/2020 Προτάσεις Κανονισμών για εναρμόνιση με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2020/177 της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2020. α)Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλωπιστικών Φυτών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. β)Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυταρίων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών εκτός των Σπόρων προς Σπορά (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020. γ)Οι περί Καθορισμού των Ελαχίστων Προϋποθέσεων και των Ενωσιακών Κλάσεων του Προβασικού Πατατοσπόρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. δ)Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 955 Acrobat Reader File 89.783.pdf
89.813 22/7/2020 Καταβολή εισφορών στα ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 971 Acrobat Reader File 89.813.pdf
89.792 22/7/2020 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στον Οργανισμό Hope For Children. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 961 Acrobat Reader File 89.792.pdf
89.784 22/7/2020 Προτάσεις Κανονισμών για εναρμόνιση της περί Σπόρων Νομοθεσίας με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2020/177 της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2020. α) Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. β) Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. γ) Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ.3) Κανονισμοί του 2020. δ) Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 956 Acrobat Reader File 89.784.pdf
89.785 22/7/2020 Διαπίστευση της κας Jackline Lumumba YONGA, ως Ύπατης Αρμοστή της Δημοκρατίας της Κένυας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 957 Acrobat Reader File 89.785.pdf
89.793 22/7/2020 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το Σύνδεσμο Δημοκρατικών Αντιστασιακών Λευκωσίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 962 Acrobat Reader File 89.793.pdf
89.820 22/7/2020 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για το 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 975 Acrobat Reader File 89.820.pdf
89.777 22/7/2020 Τετραετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης/Αναβίωσης Περιοχών της Πράσινης Γραμμής Λευκωσίας (Δήμοι Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου) για τα έτη 2017 – 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 949 Acrobat Reader File 89.777.pdf
89.818 22/7/2020 Συμφωνία Μόνιμης Φιλοξενίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στη Δημοκρατία. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας για τη Φιλοξενία των Επιχειρησιακών Γραφείων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο στην Κυπριακή Δημοκρατία (Κυρωτικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 973 Acrobat Reader File 89.818.pdf
89.819 22/7/2020 Μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. (i) Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε γεωργούς επιλεγμένων καλλιεργειών στις ορεινές περιοχές της Κύπρου. (ii) Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε γεωργούς καλλιεργειών καρπουζιού και ελιάς. (iii) Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε χοιροτρόφους. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 974 Acrobat Reader File 89.819.pdf
89.790 22/7/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για δυο μήνες για εργασίες αφαίρεσης υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης γραμμών/σχημάτων και προμήθεια και εφαρμογή αντανακλαστικής θερμοπλαστικής μπογιάς σήμανσης δρόμων σε άσπρο και κίτρινο χρώμα για γραμμές και οριζόντια σήματα τροχαίας σε διάφορους δρόμους της Επαρχίας Λευκωσίας (Αριθμός Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας): 27/2019). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 960 Acrobat Reader File 89.790.pdf
89.805 22/7/2020 Οικονομική βοήθεια για σκοπούς αποκατάστασης επτά δύσκολων περιπτώσεων παιδιών υπό τη νομική φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 968 Acrobat Reader File 89.805.pdf
89.804 22/7/2020 Επιχορήγηση ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που ανεγέρθηκαν σε Τουρκοκυπριακά Τεμάχια. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 967 Acrobat Reader File 89.804.pdf
89.801 22/7/2020 Διορισμός μέλους του Πολεοδομικού Συμβουλίου ως εκπροσώπου του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 965 Acrobat Reader File 89.801.pdf
89.775 22/7/2020 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 947 Acrobat Reader File 89.775.pdf
89.798 22/7/2020 Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 964 Acrobat Reader File 89.798.pdf
89.782 22/7/2020 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για συνεργασία σε θέματα Δημόσιας Ασφάλειας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 954 Acrobat Reader File 89.782.pdf
89.807 22/7/2020 Αποχαρακτηρισμός μολυσμένης τοπικής περιοχής με βάση το άρθρο 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου (Κεφ. 260). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 969 Acrobat Reader File 89.807.pdf
89.814 22/7/2020 Μέτρα Στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 972 Acrobat Reader File 89.814.pdf
89.802 22/7/2020 Προαγωγή επ΄ ανδραγαθία μελών του Στρατού της Δημοκρατίας που πέθαναν ή κατέστησαν ανάπηρα λόγω τραυμάτων που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων του 1974 – Συνταγματάρχης (ΜΧ) Ανδρέας Αρέστη, Α.Μ. 2329 Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 966 Acrobat Reader File 89.802.pdf
89.781 22/7/2020 Σύναψη Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και για την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 953 Acrobat Reader File 89.781.pdf
89.797 22/7/2020 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων με αρ.135 και 136, τμήμα 0, του Φ/Σχ.52/41, συνολικής εκτάσεως 74.918 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην κοινότητα Κουκλιών, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 963 Acrobat Reader File 89.797.pdf
89.789 22/7/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών του Διαγωνισμού 06/2017 – Υλοποίηση, Συντήρηση και Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης του Τμήματος Φορολογίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 959 Acrobat Reader File 89.789.pdf
89.809 22/7/2020 Παράταση των δύο υφιστάμενων μητρώων/συμβάσεων για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο έργο «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» (ΕΚΤ05/17 και ΕΚΤ12/18 για ακόμη ένα έτος (μέχρι την 31/08/2021) και αύξηση προσυπολογιζόμενου ποσού για το διαγωνισμό ΕΚΤ/0517 κατά €3.050.000,00. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 970 Acrobat Reader File 89.809.pdf
89.786 22/7/2020 Παράταση της τετραετούς περιόδου υπηρεσίας του κ. Κώστα Χρυσάνθου, Γραμματειακού Λειτουργού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση καθηκόντων στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Αμμάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 958 Acrobat Reader File 89.786.pdf
89.778 22/7/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 950 Acrobat Reader File 89.778.pdf
89.776 22/7/2020 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Αρ. 01/2020 για το έτος 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 948 Acrobat Reader File 89.776.pdf
89.779 22/7/2020 Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσταση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4695, ημερ. 30.10.2020, αρ. γνωστ. 951 Acrobat Reader File 89.779.pdf
89.766 8/7/2020 Εξαίρεση από τις πρόνοιες της Απόφασης με αρ. 89.365 και ημερ. 7.5.2020 με τίτλο «Προϋπολογισμός 2020 – Συγκράτηση Δαπανών» και την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων, της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 942 Acrobat Reader File 89.766.pdf
89.769 8/7/2020 Παράταση για δύο μήνες της υποχρέωσης υποβολής αίτησης για ένταξη στο «Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ)». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 943 Acrobat Reader File 89.769.pdf
89.728 8/7/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 925 Acrobat Reader File 89.728.pdf
89.731 8/7/2020 Κατανομή των αποθεμάτων νερού κατά περιοχή και χρήση για το 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 928 Acrobat Reader File 89.731.pdf
89.751 8/7/2020 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το Πολιτικό Κόμμα Ενωμένοι Δημοκράτες για κάλυψη της συνδρομής τους στο ALDE Party. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 937 Acrobat Reader File 89.751.pdf
89.739 8/7/2020 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 933 Acrobat Reader File 89.739.pdf
89.738 8/7/2020 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου P.K.N. DISTRIBUTORS LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 932 Acrobat Reader File 89.738.pdf
89.773 15/7/2020 Σχέδια Κανονισμών με τίτλο: α)Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. β)Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 945 Acrobat Reader File 89.773.pdf
89.757 8/7/2020 Παράταση υπηρεσιών, μετά την ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 940 Acrobat Reader File 89.757.pdf
89.748 8/7/2020 Αίτημα του Δήμου Λευκωσίας για έγκριση πώλησης υποσταθμού στην ΑΗΚ για σκοπούς ηλεκτροδότησης του κτιρίου του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 934 Acrobat Reader File 89.748.pdf
89.733 8/7/2020 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 930 Acrobat Reader File 89.733.pdf
89.765 8/7/2020 Κηδεία δημοσία δαπάνη του Ιερέα Παπαλάζαρου Νεοφύτου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 941 Acrobat Reader File 89.765.pdf
89.754 8/7/2020 Εργοδότηση μέλους της Αστυνομίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 938 Acrobat Reader File 89.754.pdf
89.750 8/7/2020 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δεύτερου Πίνακα στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 936 Acrobat Reader File 89.750.pdf
89.749 8/7/2020 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 110, Τμήμα 0, του Φ/Σχ. 51/48, συνολικής έκτασης 5.352 τετραγωνικών μέτρων, περίπου, στην κοινότητα Κουκλιών, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 935 Acrobat Reader File 89.749.pdf
89.734 8/7/2020 Διαπίστευση του κ. Temur Kekelidze, ως νέου Πρέσβη της Γεωργίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 931 Acrobat Reader File 89.734.pdf
89.730 8/7/2020 Εκδηλώσεις για τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 927 Acrobat Reader File 89.730.pdf
89.727 8/7/2020 Ενημέρωση του Υπουργικού Συμβούλιου σχετικά με την ετοιμασία της απάντησης της Δημοκρατίας στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κήρυξη του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ως έργου υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 924 Acrobat Reader File 89.727.pdf
89.755 8/7/2020 Επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ για το 2020 από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 939 Acrobat Reader File 89.755.pdf
89.729 8/7/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 926 Acrobat Reader File 89.729.pdf
89.774 15/7/2020 Μέτρα στήριξης του Αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 946 Acrobat Reader File 89.774.pdf
89.732 8/7/2020 Ακύρωση διοργάνωσης Υπουργικής Συνάντησης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων για ανάδειξη του Διεθνούς Έτους Φυτοϋγείας 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 929 Acrobat Reader File 89.732.pdf
89.771 8/7/2020 Δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού. ε.ε. 4694, ημερ. 23.10.2020, αρ. γνωστ. 944 Acrobat Reader File 89.771.pdf
90.172 7/10/2020 Διορισμός Οικονομικού Διευθυντή Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4693, ημερ. 16.10.2020, αρ. γνωστ. 922 Acrobat Reader File 90.172.pdf
90.088 7/10/2020 Διορισμός Αντιπροέδρου και ενός Μέλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4693, ημερ. 16.10.2020, αρ.γνωστ. 918 Acrobat Reader File 90.088.pdf
90.154 7/10/2020 α)Καταστατικό του Ιδρύματος «Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων για τον Πολιτισμό». β)Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4693, ημερ. 16.10.2020, αρ. γνωστ. 921 Acrobat Reader File 90.154.pdf
90.125 7/10/2020 Διορισμός Μη Εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4693, ημερ. 16.10.2020, αρ. γνωστ. 919 Acrobat Reader File 90.125.pdf
90.173 7/10/2020 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4693, ημερ. 16.10.2020, αρ.γνωστ. 923 Acrobat Reader File 90.173.pdf
90.141 7/10/2020 Αντικατάσταση Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4693, ημερ. 16.10.2020, αρ.γνωστ. 920 Acrobat Reader File 90.141.pdf
90.023 9/9/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 914 Acrobat Reader File 90.023.pdf
90.131 7/10/2020 Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 35(Ι)/2019) και ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 36(Ι)/2019). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 916 Acrobat Reader File 90.131.pdf
90.024 9/9/2020 Αίτηση της Εταιρείας Polycast (Panels) Ltd (Lophitis Group/Alkaia Buildings Ltd) (ΠΑ356/15), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για τροποποιήσεις σε υφιστάμενη οικοδομή γραφείων, στην Ενορία Αγίας Τριάδας, στο Δήμο Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 915 Acrobat Reader File 90.024.pdf
90.153 7/10/2020 Διορισμός Γενικού Διευθυντή στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) σε συνέχεια Ακυρωτικής Απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ.γνωστ. 917 Acrobat Reader File 90.153.pdf
90.021 9/9/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ.γνωστ. 912 Acrobat Reader File 90.021.pdf
90.022 9/9/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 913 Acrobat Reader File 90.022.pdf
89.699 1/7/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για ένα μήνα για την κατασκευή θωράκισης για την προστασία από τη θαλάσσια διάβρωση του παραλιακού δρόμου στην Περιοχή Πότιμα – Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/31/2019/Ε(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 902 Acrobat Reader File 89.699.pdf
89.716 1/7/2020 Διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για το νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) σε κατηγορίες πολιτών που κρίνεται απαραίτητη η διέλευσή τους στις κατεχόμενες περιοχές. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 908 Acrobat Reader File 89.716.pdf
89.697 1/7/2020 Υπογραφή Προαιρετικού Πρωτοκόλλου που αφορά στο Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 900 Acrobat Reader File 89.697.pdf
89.698 1/7/2020 Διορισμός (Αντικατάσταση) νέων μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Φροντιστηρίων (ΣΕΙΦ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 901 Acrobat Reader File 89.698.pdf
89.695 1/7/2020 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 898 Acrobat Reader File 89.695.pdf
89.696 1/7/2020 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 899 Acrobat Reader File 89.696.pdf
89.719 1/7/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ταχύπλοων Σκαφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 910 Acrobat Reader File 89.719.pdf
89.720 1/7/2020 Τροποποίηση της Απόφασης με αρ. 89.453 και ημερ. 22.5.2020 με τίτλο «Σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στις πτήσεις από και προς τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και τη λειτουργία των Αεροδρομίων και ξενοδοχείων». Υπουργείο Υγείας ε.ε 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 911 Acrobat Reader File 89.720.pdf
89.715 1/7/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τρεις μήνες για την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη προστασίας και βελτίωση του παραλιακού μετώπου της Κοινότητας Επισκοπής Λεμεσού – Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/17/2019/Υ(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 907 Acrobat Reader File 89.715.pdf
89.688 1/7/2020 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρηση σε υποψήφιους φοιτητές από τρίτες χώρες, οι οποίοι πρόκειται να φοιτήσουν σε Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 891 Acrobat Reader File 89.688.pdf
89.692 1/7/2020 Συνδρομή της Κύπρου στη Διεθνή Ένωση Ασφαλιστών Γεωργικής Παραγωγής (AIAG). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 895 Acrobat Reader File 89.692.pdf
89.694 1/7/2020 Μνημόνιο Συναντίληψης για τη Συνεργασία στους Τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Έρευνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 897 Acrobat Reader File 89.694.pdf
89.689 1/7/2020 Τερματισμός της Αποκέντρωσης των Υπηρεσιών Πληροφορικής. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 892 Acrobat Reader File 89.689.pdf
89.707 1/7/2020 Καθορισμός των διδάκτρων για το αυτοχρηματοδοτούμενο, διαπανεπιστημιακό εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου μάστερ στον Διαδραστικό Σχεδιασμό (Interaction Design) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Τροποποίηση Απόφασης με ημερομηνία 7 Μαΐου 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 904 Acrobat Reader File 89.707.pdf
89.693 1/7/2020 α)Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της Ελλάδας. β)Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών της Ελλάδας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 896 Acrobat Reader File 89.693.pdf
89.691 1/7/2020 α)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». β)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2020. γ)Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 894 Acrobat Reader File 89.691.pdf
89.690 1/7/2020 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 893 Acrobat Reader File 89.690.pdf
89.709 1/7/2020 Διενέργεια δειγματοληπτικών εργαστηριακών εξετάσεων για το νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) σε νεοσύλλεκτους εθνοφρουρούς που θα καταταγούν στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 906 Acrobat Reader File 89.709.pdf
89.717 1/7/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 909 Acrobat Reader File 89.717.pdf
89.708 1/7/2020 Επέκταση της ισχύος των Ειδικών Διατάξεων για το Ωράριο των Δασικών Υπαλλήλων και για το προσωπικό της Μονάδας Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ) του Τμήματος Δασών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 905 Acrobat Reader File 89.708.pdf
89.704 1/7/2020 Αίτημα για επιστροφή απαλλοτριωμένης γης που δεν χρησιμοποιήθηκε (πλεονάζουσα) για τον δρόμο Λινού-Ευρύχου-Γαλάτας, τεμάχιο με αρ. 734 (πρώην τεμάχιο 267/1 και 267), Φ/ΣΧ.28/53W1, στην Ευρύχου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4692, ημερ. 9.10.2020, αρ. γνωστ. 903 Acrobat Reader File 89.704.pdf
89.639 24/6/2020 α)Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. β)Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυταρίων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών εκτός των Σπόρων προς Σπορά (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 871 Acrobat Reader File 89.639.pdf
89.646 24/6/2020 Παραχώρηση χορηγίας για κάλυψη του κόστους λεωφορείου (minibus) της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσίας μεταφοράς αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών περιοχής Τροόδους, για αιμοδιάλυση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και την επιστροφή τους. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 876 Acrobat Reader File 89.646.pdf
89.641 24/6/2020 Ανανέωση της απόσπασης της κας Δέσπως Σεργίου, Δασκάλας Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 873 Acrobat Reader File 89.641.pdf
89.669 24/6/2020 Εφαρμογή της Οδηγίας για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων 91/271/ΕΟΚ - Εθνικό Πρόγραμμα Εφαρμογής (Άρθρο 17). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 884 Acrobat Reader File 89.669.pdf
89.634 24/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κανόνων Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας του 2020». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 867 Acrobat Reader File 89.634.pdf
89.630 24/6/2020 Γραπτές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 863 Acrobat Reader File 89.630.pdf
89.633 24/6/2020 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. β)Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος του 2020. γ)Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση Νόμος του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 866 Acrobat Reader File 89.633.pdf
89.683 24/6/2020 Πολεοδομικές ρυθμίσεις για υποβοήθηση ανάκαμψης της οικονομίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 885 Acrobat Reader File 89.683.pdf
89.640 24/6/2020 Ανανέωση της απόσπασης του κ. Ευτύχιου Ευτυχίου, Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ), Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 872 Acrobat Reader File 89.640.pdf
89.662 24/6/2020 Αναστολή Φορολογικών Οφειλών των Ποδοσφαιρικών Σωματείων/Εταιρειών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 879 Acrobat Reader File 89.662.pdf
89.644 24/6/2020 Καταβολή εισφορών στα ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 874 Acrobat Reader File 89.644.pdf
89.684 24/6/2020 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». β)Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια Διαβούλευση) Κανονισμοί του 2020. γ)Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 886 Acrobat Reader File 89.684.pdf
89.665 24/6/2020 Αλλαγή του μοναδικού μέλους της Εταιρείας Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA), το οποίο ενεργεί διά και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 882 Acrobat Reader File 89.665.pdf
89.636 24/6/2020 Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 869 Acrobat Reader File 89.636.pdf
89.629 24/6/2020 Αγορά του κτιρίου «WELBON TOWER» (Athienitis Tower) για μεταστέγαση του Ενοποιημένου Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας του Τμήματος Φορολογίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 862 Acrobat Reader File 89.629.pdf
89.686 24/6/2020 Διενέργεια δειγματοληπτικών εργαστηριακών εξετάσεων για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) στα σημεία διέλευσης (οδοφράγματα) εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 888 Acrobat Reader File 89.686.pdf
89.631 24/6/2020 Σχέδιο στήριξης του τομέα υδατοκαλλιέργειας, ως ειδικό μέτρο για μετριασμό των επιπτώσεων στον αλιευτικό τομέα από την εξάπλωση του COVID – 19. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 864 Acrobat Reader File 89.631.pdf
89.685 24/6/2020 Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2021 – 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 887 Acrobat Reader File 89.685.pdf
89.666 24/6/2020 Αναπληρώσεις μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και Υφυπουργών κατά την απουσία τους στο εξωτερικό- Αναπλήρωση Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 883 Acrobat Reader File 89.666.pdf
89.658 24/6/2020 Οι περί Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – Θέσεις Ανώτερου Εργοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή Α΄ και Εργοθεραπευτή (Σχέδια Υπηρεσίας) – Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 877 Acrobat Reader File 89.658.pdf
89.659 24/6/2020 Οι περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 878 Acrobat Reader File 89.659.pdf
89.635 24/6/2020 α)Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. β)Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Κλινική Πρακτική) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 868 Acrobat Reader File 89.635.pdf
89.638 24/6/2020 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Διαχείρισης Υδάτων της Δημοκρατίας της Μάλτας για συνεργασία σε θέματα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 870 Acrobat Reader File 89.638.pdf
89.663 24/6/2020 Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στους Υπαλλήλους Διαφόρων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 880 Acrobat Reader File 89.663.pdf
89.645 24/6/2020 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στο ΕΒΕ Λεμεσού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 875 Acrobat Reader File 89.645.pdf
89.632 24/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία (Καταργητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 865 Acrobat Reader File 89.632.pdf
89.664 24/6/2020 Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας – Εξουσιοδοτήσεις σκαφών ψυγείων (Reefers) για μεταφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 881 Acrobat Reader File 89.664.pdf
89.981 3/9/2020 Αίτηση της κας Παναγιώτας Δημητρίου (ΛΕΜ/0441/2018) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ. γνωστ. 887 Acrobat Reader File 89.981.pdf
89.980 3/9/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ. γνωστ. 888 Acrobat Reader File 89.980.pdf
89.606 17/6/2020 Ανανέωση του αναπληρωτικού διορισμού του κ. Νίκου Τρυπάτσα, Πρώτου Λειτουργού, Κλ.Α14(ii) στη θέση Γενικού Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 848 Acrobat Reader File 89.606μέρος.pdf
89.621 17/6/2020 Καταβολή της αντιμισθίας των σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες από τις Σχολικές Εφορείες, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορωνοϊού (COVID -19). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 859 Acrobat Reader File 89.621.pdf
89.585 17/6/2020 Αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών για την παροχή υπηρεσιών (Μελέτη – Επίβλεψη) Συμβούλων Μελετητών Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Επιμετρητή Ποσοτήτων για την αντικατάσταση – ανέγερση της Ειδικής Σχολής Αποστόλου Λουκά Ερυθρού Σταυρού στην Λεμεσό. (Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 32/2019). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 839 Acrobat Reader File 89.585.pdf
89.607 17/6/2020 Παράταση της απασχόλησης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στη Δικαστική Υπηρεσία για το έργο της εκκαθάρισης του όγκου καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν στα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 849 Acrobat Reader File 89.607.pdf
89.566 17/9/2020 Απόφαση των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για στέγαση των γραφείων της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη (ΜΑΝΥ). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 823 Acrobat Reader File 89.566.pdf
89.578 17/6/2020 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Frederick. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 835 Acrobat Reader File 89.578.pdf
89.622 17/6/2020 Μέτρα Στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊου COVID-19. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 860 Acrobat Reader File 89.622.pdf
89.618 17/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Νόμος που τροποποιεί τον περί Στοιχημάτων Νόμο». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 858 Acrobat Reader File 89.618.pdf
89.574 17/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σε θέματα Δημόσιας Ασφάλειας (Κυρωτικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 831 Acrobat Reader File 89.574.pdf
89.613 17/6/2020 Επέκταση του προγράμματος για αύξηση της παραγωγικότητας στα δημόσια νοσηλευτήρια εκτός ωρών εργασίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 854 Acrobat Reader File 89.613.pdf
89.611 17/6/2020 Κάλυψη εξόδων χρήσης του Συνεδριακού Κέντρου για τις εργασίες της Βουλής των Αντιπροσώπων. ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 852 Acrobat Reader File 89.611.pdf
89.567 17/6/2020 Συμμετοχή Κυπριακής Δημοκρατίας στο μηχανισμό «SURE» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 824 Acrobat Reader File 89.567.pdf
89.614 17/6/2020 Οι περί Υπηρεσίας Ασύλου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Ασύλου, Λειτουργού Ασύλου Α’ και Λειτουργού Ασύλου Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 855 Acrobat Reader File 89.614.pdf
89.573 17/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συνεργασίας μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για την Επιβολή της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 830 Acrobat Reader File 89.573.pdf
89.572 17/6/2020 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. β)Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 829 Acrobat Reader File 89.572.pdf
89.593 17/6/2020 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 844 Acrobat Reader File 89.593.pdf
89.577 17/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 834 Acrobat Reader File 89.577.pdf
89.623 17/6/2020 Παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β. ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 861 Acrobat Reader File 89.623.pdf
89.596 17/6/2020 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Μαμωνιών της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 845 Acrobat Reader File 89.596.pdf
89.582 17/6/2020 Οι περί Τμήματος Περιβάλλοντος (Σχέδια Υπηρεσίας)-Θέσεις Ανώτερου Τεχνικού και Τεχνικού Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 838 Acrobat Reader File 89.582.pdf
89.589 17/6/2020 Παραχώρηση χορηγίας προς τη Μαρωνιτική Κοινότητα για το έτος 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 842 Acrobat Reader File 89.589.pdf
89.608 17/6/2020 Παράταση της απασχόλησης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 850 Acrobat Reader File 89.608.pdf
89.592 17/6/2020 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου Κ. & Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 843 Acrobat Reader File 89.592.pdf
89.586 17/6/2020 Αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών για την παροχή υπηρεσιών (Μελέτη – Επίβλεψη) Συμβούλων Μελετητών Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Επιμετρητή Ποσοτήτων για την ανέγερση της νέας Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου Επαρχίας Λάρνακας. (Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 107/2019). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 840 Acrobat Reader File 89.586.pdf
89.615 17/6/2020 Οι περί Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Λειτουργού Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Α’ Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 856 Acrobat Reader File 89.615.pdf
89.569 17/6/2020 Μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού – Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης προς οργανωμένα σύνολα παραγωγών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 826 Acrobat Reader File 89.569.pdf
89.597 17/6/2020 Ανάθεση πρόσθετων ειδικών καθηκόντων βάσει του άρθρου 115 του περί Κοινοτήτων Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 846 Acrobat Reader File 89.597.pdf
89.576 17/6/2020 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 833 Acrobat Reader File 89.576.pdf
89.571 17/6/2020 Εξαίρεση από τις πρόνοιες της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 7.5.2020 με τίτλο: «Προϋπολογισμός 2020 – Συγκράτηση Δαπανών», που αφορούν στην αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 828 Acrobat Reader File 89.571.pdf
89.570 17/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 827 Acrobat Reader File 89.570.pdf
89.616 17/6/2020 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 857 Acrobat Reader File 89.616.pdf
89.612 17/6/2020 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 853 Acrobat Reader File 89.612.pdf
89.568 17/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μετονομασίας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος του 2020». Μετονομασία Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 825 Acrobat Reader File 89.568.pdf
89.605 17/6/2020 Αίτημα για επιστροφή απαλλοτριωμένης γης που δεν χρησιμοποιήθηκε (πλεονάζουσα) για το δρόμο Αυδήμου – Ανώγυρας, τεμάχιο με αρ. 704, Φ/ΣΧ.52/30, στην Ανώγυρα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 847 Acrobat Reader File 89.605.pdf
89.588 17/6/2020 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου για καταβολή ΦΠΑ στην επέκταση του Κέντρου Ανακουφιστικής φροντίδας «Αροδαφνούσα». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 841 Acrobat Reader File 89.588.pdf
89.581 17/6/2020 α)Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. β)Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 837 Acrobat Reader File 89.581.pdf
89.609 17/6/2020 Διορισμός των Οπλιτών του Στρατού της Δημοκρατίας, που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, με τον βαθμό Ανθυπολοχαγού και Λοχία, αντίστοιχα. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 851 Acrobat Reader File 89.609.pdf
89.580 17/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 836 Acrobat Reader File 89.580.pdf
89.575 17/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4691, ημερ. 2.10.2020, αρ, γνωστ. 832 Acrobat Reader File 89.575.pdf
89.965 27/8/2020 Αίτημα του Τμήματος Δασών (για Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού), για εξασφάλιση της έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών, για τροποποίηση μη ουσιώδους πτυχής παρέκκλισης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 30 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (ΚΔΠ 309/99) - Αρ. Πολεοδομικών αιτήσεων ΛΕΜ/758/2015- ΛΕΜ/759/2015). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4690, ημερ. 25.9.2020, αρ. γνωστ. 822 Acrobat Reader File 89.965.pdf
89.931 27/8/2020 Αίτηση της Εταιρείας Π. Μάγκας και Υιοί ΛΤΔ (ΛΕΜ/1196/2014/Α και ΛΕΜ/1134/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για αλλαγή χρήσης αποθηκευτικής ανάπτυξης σε εμπορική ανάπτυξη (υπερκατάστημα λιανικής πώλησης ειδών υγιεινής, υδραυλικών, κεραμικών, ειδών κατοικίας και κήπου), στον Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4690, ημερ. 25.9.2020, αρ. γνωστ. 821 Acrobat Reader File 89.931.pdf
90.038 9/9/2020 Διορισμός Μέλους του Συμβουλίου του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4689, ημερ. 18.9.2020, αρ. γνωστ. 818 Acrobat Reader File 90.038.pdf
90.075 15/9/2020 Διορισμός Αντιπροέδρου και μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4689, ημερ. 18.9.2020, αρ. γνωστ. 820 Acrobat Reader File 90.075.pdf
90.035 9/9/2020 Αντικατάσταση μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4689, ημερ. 18.9.2020, αρ. γνωστ. 817 Acrobat Reader File 90.035.pdf
90.049 9/9/2020 Διορισμός Επιχειρησιακού Διευθυντή Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4689, ημερ. 18.9.2020, αρ. γνωστ. 819 Acrobat Reader File 90.049.pdf
90.020 9/9/2020 Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥ.Π.Ε.). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4689, ημερ. 18.9.2020, αρ. γνωστ. 816 Acrobat Reader File 90.020.pdf
90.009 3/9/2020 Διορισμός Αντιπροέδρου και μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4688, ημερ. 11.9.2020, αρ. γνωστ. 815 Acrobat Reader File 90.009.pdf
89.957 27/8/2020 Έγκριση διορισμού Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 814 Acrobat Reader File 89.957.pdf
89.950 27/8/2020 Αντικατάσταση μέλους και Προέδρου του Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 813 Acrobat Reader File 89.950.pdf
89.534 10/6/2020 Στήριξη εργασιών για συντήρηση κατεχόμενων ναών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 792 Acrobat Reader File 89.534.pdf
89.555 10/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις, και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 805 Acrobat Reader File 89.555.pdf
89.546 10/6/2020 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». β)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». γ)Οι περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος και Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επιχειρηματιών ή Επενδυτών Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 799 Acrobat Reader File 89.546.pdf
89.549 10/6/2020 Τροποποίηση Σχεδίου παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση (accreditation) στο πλαίσιο παροχής κινήτρων ενόψει Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 801 Acrobat Reader File 89.549.pdf
89.557 10/6/2020 Οργάνωση Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και των συναφών αυτού αρμοδιοτήτων. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 807 Acrobat Reader File 89.557.pdf
89.535 10/6/2020 Αντικατάσταση μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 793 Acrobat Reader File 89.535.pdf
89.543 10/6/2020 Οι περί της Νομικής Υπηρεσίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανακριτή Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 798 Acrobat Reader File 89.543.pdf
89.561 10/6/2020 Αναθεώρηση Κατηγοριών/Ομάδων των πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 811 Acrobat Reader File 89.561.pdf
89.560 10/6/2020 Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 810 Acrobat Reader File 89.560.pdf
89.559 10/6/2020 Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΝΕR300 για Έργα Επίδειξης Καινοτόμων Τεχνολογιών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Έργο «CΥ CSPc EOS Green Energy» της εταιρείας Alfa Mediterranean Enterprises Ltd – Σύναψη Συμφωνίας (Νομικά Δεσμευτικής Πράξης) – Διερεύνηση πρότασης για μηχανισμό στήριξης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 809 Acrobat Reader File 89.559.pdf
89.562 10/6/2020 Αξιολόγηση των φάσεων του στρατηγικού σχεδιασμού για την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19 - Κάλυψη κόστους πραγματοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων. ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 812 Acrobat Reader File 89.562.pdf
89.547 10/6/2020 Διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) στο προσωπικό που εργάζεται στα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών (ΚΠΑΠ), στα Κέντρα Ενηλίκων και στους κατ’ οίκον Παιδοκόμους. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 800 Acrobat Reader File 89.547.pdf
89.552 10/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 804 Acrobat Reader File 89.552.pdf
89.533 10/6/2020 Γραπτές εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 791 Acrobat Reader File 89.533.pdf
89.541 10/6/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για δυο μήνες για την ανάπλαση της Λεωφόρου Μακαρίου, της Λεωφόρου Διγενή Ακρίτα, της οδού Εθνικής Φρουράς και των Ενδιάμεσων Δρόμων – Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/9/2016/Ε(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 796 Acrobat Reader File 89.541.pdf
89.536 10/6/2020 Ανανέωση της απόσπασης του κ. Αντώνη Λεμεσιανού, Ανώτερου Λειτουργού Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ), στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) με έδρα το Μοντρέαλ/Καναδά. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 794 Acrobat Reader File 89.536.pdf
89.550 10/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 802 Acrobat Reader File 89.550.pdf
89.558 10/6/2020 Ανάγκες Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε εκπαιδευτικό προσωπικό για τη σχολική χρονιά 2020-2021. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 808 Acrobat Reader File 89.558.pdf
89.537 10/6/2020 Ανανέωση της απόσπασης της κας Μαριλένας Στυλιανού, Τελωνειακού Λειτουργού, Τμήμα Τελωνείων, Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εξωτερικών για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ.795 Acrobat Reader File 89.537.pdf
89.551 10/6/2020 Διορισμός Προέδρου Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 803 Acrobat Reader File 89.551.pdf
89.556 10/6/2020 Εισαγωγή Νέου Σχεδίου Κινήτρων προς Αεροπορικές Εταιρείες για αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στη συνδεσιμότητα της Κύπρου, στην ανάπτυξη των αερομεταφορών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 806 Acrobat Reader File 89.556.pdf
89.542 10/6/2020 Οι περί Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4687, ημερ. 4.9.2020, αρ. γνωστ. 797 Acrobat Reader File 89.542.pdf
89.796 22/7/2020 Αίτημα για εξασφάλιση πολεοδομικής συναίνεσης για την ανέγερση του νέου Νηπιαγωγείου Ζακακίου (τεμάχιο με αριθμό 189 (μέρος), Φ/Σχ. 59/010404, τμήμα 2, στο Δήμο Λεμεσού), κατ’ απόκλιση από τις Αποφάσεις με αρ. 36.473 και 40.222 με ημερ. 21.11.1991 και 1.12.1993, αντίστοιχα και τις πρόνοιες του Κεφαλαίου 30 του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ. γνωστ. 790 Acrobat Reader File 89.796.pdf
89.464 27/5/2020 Διαπίστευση του κ. Harri Mäki – Reinikka, ως νέου Πρέσβη της Φινλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 741 Acrobat Reader File 89.464.pdf
89.476 27/5/2020 Οι περί Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 749 Acrobat Reader File 89.476.pdf
89.465 27/5/2020 Διορισμός κ. Κρίτωνα Τορναρίτη, ως νέου Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας των Φιλιππινών στην Κύπρο, με δικαιοδοσία στη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 742 Acrobat Reader File 89.465.pdf
89.460 27/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του 2020». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 737 Acrobat Reader File 89.460.pdf
89.479 27/5/2020 Διορισμός Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 752 Acrobat Reader File 89.479.pdf
89.466 27/5/2020 Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 743 Acrobat Reader File 89.466.pdf
89.483 27/5/2020 Νέο Πακέτο Στήριξης της Οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 756 Acrobat Reader File 89.483.pdf
89.473 27/5/2020 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 272/2019), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 747 Acrobat Reader File 89.473.pdf
89.484 27/5/2020 Νομοσχέδιο και Προσχέδια Κανονισμών για εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1910 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου του 2018, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών. α)Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. β)Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. γ)Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Μετακινήσεις Αγαθών για Αποθέματα στη Διάθεση Συγκεκριμένου Αποκτώντος) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 757 Acrobat Reader File 89.484.pdf
89.485 27/5/2020 Καταβολή απολαβών των απασχολούμενων στα διάφορα Προγράμματα (Απογευματινά, Βραδινά και άλλα) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την περίοδο Μαρτίου 2020 – Μαΐου 2020, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID – 19. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 758 Acrobat Reader File 89.485.pdf
89.467 27/5/2020 Αντικατάσταση μέλους της Εθνικής Επιτροπής για την Προστασία, την Προαγωγή και την Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 744 Acrobat Reader File 89.467.pdf
89.474 27/5/2020 Επέκταση των Ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας με την ένταξη του Δήμου Αραδίππου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 748 Acrobat Reader File 89.474.pdf
89.518 3/6/2020 Τροποποίηση υφιστάμενης Σύμβασης Μίσθωσης Κρατικής Δασικής Γης στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 777 Acrobat Reader File 89.518.pdf
89.478 27/5/2020 Οι Δημοτικοί (Γενικοί) Κανονισμοί του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 751 Acrobat Reader File 89.478.pdf
89.513 3/6/2020 Καταβολή εισφορών στα ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 774 Acrobat Reader File 89.513.pdf
89.526 3/6/2020 Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 2/2020). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 784 Acrobat Reader File 89.526.pdf
89.491 3/6/2020 α)Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. β)Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020. γ)Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 762 Acrobat Reader File 89.491.pdf
89.502 3/6/2020 Παραχώρηση κρεβατιών για τη Στέγη Ηλικιωμένων Φοινιού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 770 Acrobat Reader File 89.502.pdf
89.529 3/6/2020 Πρόγραμμα Παραχώρησης επιπλέον 10.000 Δωρεάν Εργαστηριακών Εξετάσεων για ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 787 Acrobat Reader File 89.529.pdf
89.528 3/6/2020 Μέτρα στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 786 Acrobat Reader File 89.528.pdf
89.524 3/6/2020 Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 782 Acrobat Reader File 89.524.pdf
89.496 3/6/2020 Διαπίστευση της κας Elke Merks – Schaapveld, ως νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου Ολλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 766 Acrobat Reader File 89.496.pdf
89.520 3/6/2020 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 779 Acrobat Reader File 89.520.pdf
89.527 3/6/2020 Τροποποίηση του Σχεδίου Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 785 Acrobat Reader File 89.527.pdf
89.497 3/6/2020 Παράταση τετραετούς περιόδου υπηρεσίας της κας Ηλιάνας Αργυρίου, Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 767 Acrobat Reader File 89.497.pdf
89.489 3/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 760 Acrobat Reader File 89.489.pdf
89.514 3/6/2020 Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης και Στήριξης Αποφυλακισθέντων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 775 Acrobat Reader File 89.514.pdf
89.525 3/6/2020 Καταβολή Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων στα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 783 Acrobat Reader File 89.525.pdf
89.490 3/6/2020 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/125) Νόμος του 2020». β)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)1236/2005) (Καταργητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 761 Acrobat Reader File 89.490.pdf
89.521 3/6/2020 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 780 Acrobat Reader File 89.521.pdf
89.512 3/6/2020 Διαδικασία Αναγνώρισης Εθνικών Κέντρων Αριστείας και Εθνικών Κέντρων Αναφοράς. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 773 Acrobat Reader File 89.512.pdf
89.531 3/6/2020 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στο Μουσείο Παραμυθιού. ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 789 Acrobat Reader File 89.531.pdf
89.463 27/5/2020 Οι περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικοί) Νόμοι του 2004 έως 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 740 Acrobat Reader File 89.463.pdf
89.480 27/5/2020 Διορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 753 Acrobat Reader File 89.480.pdf
89.493 3/6/2020 Έγκριση των περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 764 Acrobat Reader File 89.493.pdf
89.482 27/5/2020 Σύνθεση και όροι εντολής της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης και της Τεχνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης για τα έτη 2021 – 2027. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 755 Acrobat Reader File 89.482.pdf
89.470 27/5/2020 Διαγραφή οφειλής που ομόρρυθμου συνεταιρισμού P. KOURRIS CONSTRUCTIONS & CO. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 746 Acrobat Reader File 89.470.pdf
89.459 27/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 736 Acrobat Reader File 89.459.pdf
89.462 27/5/2020 Οι περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικοί) Νόμοι του 2004 έως 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 739 Acrobat Reader File 89.462.pdf
89.468 27/5/2020 Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (de minimis) για το 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 745 Acrobat Reader File 89.468.pdf
89.461 27/5/2020 Ο περί της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με σύστημα αγωγών για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές Αγορές (Κυρωτικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 738 Acrobat Reader File 89.461.pdf
89.477 27/5/2020 Οι περί Δημοσιονομικού Συμβουλίου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Προϊστάμενου Δημοσιονομικού Συμβουλίου και Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 750 Acrobat Reader File 89.477.pdf
89.481 27/5/2020 Τουριστικά καταλύματα για φιλοξενία ξένων τουριστών που αποτελούν ιχνηλατήσεις επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορωνοϊού και για περιορισμό ατόμων μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 754 Acrobat Reader File 89.481.pdf
89.523 3/6/2020 Διορισμός Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 781 Acrobat Reader File 89.523.pdf
89.494 3/6/2020 Οι περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμοι του 1977 έως 2019. Το περί Διάλυσης και Εκκαθάρισης του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 765 Acrobat Reader File 89.494.pdf
89.488 3/6/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 759 Acrobat Reader File 89.488.pdf
89.508 3/6/2020 Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 772 Acrobat Reader File 89.508.pdf
89.498 3/6/2020 Κατάργηση της Επιτροπής Εξέτασης Εργατικών Διαφορών αλλοδαπών εργαζομένων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 768 Acrobat Reader File 89.498.pdf
89.519 3/6/2020 Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 778 Acrobat Reader File 89.519.pdf
89.500 3/6/2020 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου HYPER BAG LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 769 Acrobat Reader File 89.500.pdf
89.516 3/6/2020 Υποβολή υποψηφιότητας Κυπριακής Δημοκρατίας για εκλογή ως μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τη διετία 2022 – 2023. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 776 Acrobat Reader File 89.516.pdf
89.492 3/6/2020 Συμφωνία Αμοιβαίας Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 763 Acrobat Reader File 89.492.pdf
89.530 3/6/2020 Αξιολόγηση των φάσεων του στρατηγικού σχεδιασμού για την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 788 Acrobat Reader File 89.530.pdf
89.503 3/6/2020 Πρόγραμμα Πρόληψης της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου σε μαθητές των σχολείων του Ριζοκαρπάσου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4686, ημερ. 21.8.2020, αρ, γνωστ. 771 Acrobat Reader File 89.503.pdf
89.853 29/7/2020 Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4685, ημερ. 7.8.2020, αρ. γνωστ. 734 Acrobat Reader File 89.853.pdf
89.794 22/7/2020 Αναβολή κατάταξης στην Εθνική Φρουρά του στρατεύσιμου ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΣΑ:30026/2017 λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4685, ημερ. 7.8.2020, αρ. γνωστ. 733 Acrobat Reader File 89.794.pdf
89.854 29/7/2020 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4685, ημερ. 7.8.2020, αρ. γνωστ. 735 Acrobat Reader File 89.854.pdf
89.810 22/7/2020 Διορισμός των μελών του Συμβουλίου της Δημόσιας Σχόλης Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 729 Acrobat Reader File 89.810.pdf
89.852 29/7/2020 Διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 732 Acrobat Reader File 89.852.pdf
89.841 29/7/2020 Διορισμός μέλους του Πολεοδομικού Συμβουλίου ως εκπρόσωπου του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 731 Acrobat Reader File 89.841.pdf
89.702 1/7/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 726 Acrobat Reader File 89.702.pdf
89.812 22/7/2020 Διορισμός Προέδρου και νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ.730 Acrobat Reader File 89.812.pdf
89.703 1/7/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ.727 Acrobat Reader File 89.703.pdf
89.701 1/7/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 725 Acrobat Reader File 89.701.pdf
89.800 22/7/2020 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 728 Acrobat Reader File 89.800.pdf
89.423 19/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 700 Acrobat Reader File 89.423.pdf
89.451 19/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί στήριξης των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του COVID-19 Νόμος του 2020». ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 720 Acrobat Reader File 89.451.pdf
89.422 19/5/2020 Μέτρα στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊου COVID-19. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 699 Acrobat Reader File 89.422.pdf
89.444 19/5/2020 Διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για το νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) σε άτομα που εργάζονται σε χώρους των Δικαστηρίων της Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 714 Acrobat Reader File 89.444.pdf
89.432 19/5/2020 Οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 707 Acrobat Reader File 89.432.pdf
89.424 19/5/2020 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. β)Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. γ)Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 701 Acrobat Reader File 89.424.pdf
89.455 22/5/2020 Δημιουργία νοσοκομείου αναφοράς για COVID-19 στην νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Λάρνακας. ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 724 Acrobat Reader File 89.455.pdf
89.454 22/5/2020 Μεταφορά του πυροσβεστικού αεροσκάφους του Τμήματος Δασών από το Ισραήλ στην Κύπρο. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 723 Acrobat Reader File 89.454.pdf
89.428 19/5/2020 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/493 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020 σχετικά με το σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων («FADO») και την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 705 Acrobat Reader File 89.428.pdf
89.430 19/5/2020 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στην Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού για τη δημιουργία πολυδύναμου χώρου για φιλοξενία και φροντίδα ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 706 Acrobat Reader File 89.430.pdf
89.448 19/5/2020 Διευκολύνσεις γονέων ύστερα από την επαναλειτουργία των σχολείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 717 Acrobat Reader File 89.448.pdf
89.435 19/5/2020 Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 709 Acrobat Reader File 89.435.pdf
89.453 22/5/2020 Σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στις πτήσεις από και προς τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και τη λειτουργία των Αεροδρομίων και ξενοδοχείων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 722 Acrobat Reader File 89.453.pdf
89.449 19/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 718 Acrobat Reader File 89.449.pdf
89.425 19/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 702 Acrobat Reader File 89.425.pdf
89.427 19/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 704 Acrobat Reader File 89.427.pdf
89.443 19/5/2020 Παραπομπή ειδικών κατηγοριών ατόμων για εργαστηριακή εξέταση του νέου κορωνοϊού SARS-COV-2. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 713 Acrobat Reader File 89.443.pdf
89.434 19/5/2020 Σύνταξη Νομοσχεδίου για την Ορεινότητα. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 708 Acrobat Reader File 89.434.pdf
89.426 19/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 703 Acrobat Reader File 89.426.pdf
89.446 19/5/2020 Κήρυξη μολυσμένης τοπικής περιοχής με βάση το άρθρο 4 του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου (Κεφ. 260). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 715 Acrobat Reader File 89.446.pdf
89.437 19/5/2020 Αγορά είκοσι διπλοκάμπινων οχημάτων και είκοσι αυτόνομων πυροσβεστικών συστημάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 711 Acrobat Reader File 89.437.pdf
89.450 19/5/2020 Δεύτερη φάση άρσης των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 719 Acrobat Reader File 89.450.pdf
89.452 22/5/2020 Νομοσχέδια με τίτλο: α) «Ο περί Λοιμοκάθαρσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020». β) «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3 ) Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 721 Acrobat Reader File 89.452.pdf
89.447 19/5/2020 Λειτουργία των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 716 Acrobat Reader File 89.447.pdf
89.438 19/5/2020 Διαχείριση μεταναστευτικών ροών. α)Ο περί της Δέκατης Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος τους 2020. β)Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. γ)Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. δ)Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 712 Acrobat Reader File 89.438.pdf
89.436 19/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 (τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Επέκταση περιόδου ισχύος του περί των Έκτακτων Μέτρων που λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του Κορωνοϊού Νόμος του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 710 Acrobat Reader File 89.436.pdf
89.382 13/5/2020 α)Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. β)Οι περί ρυθμίσεως του Ανοίγματος και Κλεισίματος των Φαρμακείων (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 682 Acrobat Reader File 89.382.pdf
89.405 13/5/2020 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε Εισακτέους Προπτυχιακούς Φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 686 Acrobat Reader File 89.405.pdf
89.403 13/5/2020 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας VI – Άλασσα, της Επαρχίας Λεμεσού). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 684 Acrobat Reader File 89.403.pdf
89.404 13/5/2020 Οι περί Τυπογραφείου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Τυπογράφου Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 685 Acrobat Reader File 89.404.pdf
89.406 13/5/2020 Μη καταβολή της τελευταίας δόσης των τελών της Φοιτητικής Εστίας του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου από τη μη χρήση της, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 687 Acrobat Reader File 89.406.pdf
89.390 13/5/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για δύο μήνες για εργασίες αφαίρεσης υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης γραμμών/σχημάτων και προμήθεια και εφαρμογή αντανακλαστικής θερμοπλαστικής μπογιάς σήμανσης δρόμων σε άσπρο και κίτρινο χρώμα για γραμμές και οριζόντια σήματα τροχαίας σε διάφορους δρόμους της Επαρχίας Λευκωσίας (Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας): 27/2019). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 683 Acrobat Reader File 89.390.pdf
89.409 13/5/2020 Καταβολή ενισχύσεως ήσσονος σημασίας στην πατατοκαλλιέργεια. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 690 Acrobat Reader File 89.409.pdf
89.420 13/5/2020 Πρόγραμμα Παραχώρησης 10.000 Δωρεάν Εργαστηριακών Εξετάσεων για ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19. ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 698 Acrobat Reader File 89.420.pdf
89.411 13/5/2020 Πρόταση του Υπουργικού Συμβούλιου σχετικά με την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πληροφόρηση που έλαβε για την κήρυξη του δρόμου Πάφου-Πόλης ως έργου υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 692 Acrobat Reader File 89.411.pdf
89.381 13/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 681 Acrobat Reader File 89.381.pdf
89.413 13/5/2020 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου και μεταφορά του προϋπολογισμού στη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 693, ε.ε. 4710, ημερ. 19.2.2021 (Διορθ). Acrobat Reader File 89.413διορθ.pdf
89.414 13/5/2020 Προσφορά για τη Διαμόρφωση του Αλιευτικού Καταφυγίου και του Ποταμού στο Λιοπέτρι (Φάση Α) - Αριθμός Προσφοράς 55/2019 - Παράταση της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 694 Acrobat Reader File 89.414.pdf
89.419 13/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 697 Acrobat Reader File 89.419.pdf
89.407 13/5/2020 Καταβολή εισφορών στα ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 688 Acrobat Reader File 89.407.pdf
89.416 13/5/2020 Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 695 Acrobat Reader File 89.416.pdf
89.410 13/5/2020 Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 691 Acrobat Reader File 89.410.pdf
89.417 13/5/2020 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχές του Δήμου Σωτήρας και των Κοινοτικών Συμβουλίων Λιοπετρίου, Φρενάρου, Αυγόρου, Αγίου Γεωργίου Αχερίτου (Βρυσούλλων) και Άχνας (περιοχή εκτός των Βρετανικών Βάσεων) της Επαρχίας Αμμοχώστου και του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου (περιοχή εκτός των Βρετανικών Βάσεων) της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 696 Acrobat Reader File 89.417.pdf
89.408 13/5/2020 Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4684, ημερ. 31.7.2020, αρ. γνωστ. 689 Acrobat Reader File 89.408.pdf
89.363 7/5/2020 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρηση σε υποψήφιους φοιτητές από τρίτες χώρες οι οποίοι πρόκειται να φοιτήσουν σε Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 668 Acrobat Reader File 89.363.pdf
89.340 7/5/2020 Οι περί Υπουργείου Άμυνας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή Άμυνας, Ανώτερου Λειτουργού Άμυνας και Λειτουργού Άμυνας Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 650 Acrobat Reader File 89.340.pdf
89.307 7/5/2020 Αριθμός προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 627 Acrobat Reader File 89.307.pdf
89.378 7/5/2020 Νομοσχέδια με τίτλο: i)Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. ii)Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 679 Acrobat Reader File 89.378.pdf
89.372 7/5/2020 Διάταγμα με τίτλο: «Το περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές, Τροποποιητικό Διάταγμα του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 673 Acrobat Reader File 89.372.pdf
89.360 7/5/2020 Ορισμός του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης Επαληθευτών (Εξακριβωτών) για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ). Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 666 Acrobat Reader File 89.360.pdf
89.353 7/5/2020 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 661 Acrobat Reader File 89.353.pdf
89.377 7/5/2020 Παράταση Περιόδου Ισχύος των Προσφορών Δ.Ο. 32/2019 και Δ.Ο. 33/2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 678 Acrobat Reader File 89.377.pdf
89.373 7/5/2020 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 674 Acrobat Reader File 89.373.pdf
89.324 7/5/2020 Αίτημα για παράταση της άδειας Χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Ανώγυρας της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 643 Acrobat Reader File 89.324.pdf
89.344 7/5/2020 Παραχώρηση κατά χάριν οκτώ παλαιών μικρών πυροσβεστικών οχημάτων του Τμήματος Δασών σε κοινότητες της υπαίθρου και ενός παλαιού μεγάλου πυροσβεστικού οχήματος για την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 654 Acrobat Reader File 89.344.pdf
89.333 7/5/2020 Αίτημα του Δήμου Παραλιμνίου για πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 648 Acrobat Reader File 89.333.pdf
89.345 7/5/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τέσσερις μήνες για την προμήθεια (α) θερμοπλαστικής μπογιάς και (β) υαλοψηφίδας (Glass Beads) – Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/32/2018/Π(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 655 Acrobat Reader File 89.345.pdf
89.306 7/5/2020 Σχέδιο Δράσης για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στις πτήσεις από και προς τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και τη λειτουργία Αεροδρομίων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 626 Acrobat Reader File 89.306.pdf
89.342 7/5/2020 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 652 Acrobat Reader File 89.342.pdf
89.358 7/5/2020 Μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοίου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 665 Acrobat Reader File 89.358.pdf
89.365 7/5/2020 Προϋπολογισμός 2020 – Συγκράτηση Δαπανών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 669 Acrobat Reader File 89.365.pdf
89.327 7/5/2020 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου ARCO SPORTS CENTRE LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 646 Acrobat Reader File 89.327.pdf
89.376 7/5/2020 Παροχή Διευκολύνσεων Αποπληρωμής σε Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Δήμους και άλλες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Αγορά Νερού Ύδρευσης από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 677 Acrobat Reader File 89.376.pdf
89.305 7/5/2020 Σύναψη δανείου ύψους 150 εκ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω του υφιστάμενου Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 625 Acrobat Reader File 89.305.pdf
89.343 7/5/2020 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου CHR. VAS CATERING SERVICES LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 653 Acrobat Reader File 89.343.pdf
89.369 7/5/2020 Παράταση υποβολής αίτησης των Σχεδίων Ετήσιων Χορηγιών Οργανώσεων Μελών και Μη-Μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 670 Acrobat Reader File 89.369.pdf
89.315 7/5/2020 Πρόταση για σύσταση Εθνικής Επιτροπής για το διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 635 Acrobat Reader File 89.315.pdf
89.354 7/5/2020 Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών, Διοίκηση (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Λειτουργού Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 662 Acrobat Reader File 89.354.pdf
89.308 7/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 628 Acrobat Reader File 89.308.pdf
89.326 7/5/2020 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου «DEMETRA» LE GRAND CAFE LIMITED. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 645 Acrobat Reader File 89.326.pdf
89.374 7/5/2020 Παραχώρηση 20.000 δωρεάν εξετάσεων για ανίχνευση του κορωνοϊού (SARS-CoV-2), στο Υπουργείο Παιδείας για το προσωπικό των σχολικών μονάδων και τους μαθητές. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 675 Acrobat Reader File 89.374.pdf
89.379 7/5/2020 Καταβολή Έκτακτης Χορηγίας προς τους Επαγγελματίες των Τεχνών και του Πολιτισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 680 Acrobat Reader File 89.379.pdf
89.311 7/5/2020 (i)Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (ii) Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (iii)Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 631 Acrobat Reader File 89.311.pdf
89.349 7/5/2020 Διάθεση της ιδιοκτησίας του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Αγίου Δημητριανού για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 659 Acrobat Reader File 89.349.pdf
89.370 7/5/2020 Μεταστέγαση Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 671 Acrobat Reader File 89.370.pdf
89.325 7/5/2020 Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων και λειτουργία δημοτικών Σχολείων και νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών/τριών κάτω των δεκαπέντε και δέκα αντίστοιχα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 644 Acrobat Reader File 89.325.pdf
89.314 7/5/2020 Έγκριση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος 2020. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 634 Acrobat Reader File 89.314.pdf
89.361 7/5/2020 Σύσταση Ad Hoc Επιτροπής για μελέτη του θέματος του υπερπληθυσμού στις Κεντρικές Φυλακές και υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για επίλυσή του. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 667 Acrobat Reader File 89.361.pdf
89.320 7/5/2020 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και άλλων Ωφελημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτωμένους Αυτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 640 Acrobat Reader File 89.320.pdf
89.332 7/5/2020 Αίτημα του Δήμου Αθηένου για πώληση κτηρίου υποσταθμού στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 647 Acrobat Reader File 89.332.pdf
89.323 7/5/2020 Επιβεβαίωση Ετήσιας Χορηγίας Ιστορικού Πολιτιστικού Κέντρου Εθνάρχη Μακαρίου Γ' Παναγίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 642 Acrobat Reader File 89.323.pdf
89.317 7/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 637 Acrobat Reader File 89.317.pdf
89.350 7/5/2020 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Ασπρογιά στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με τα εδάφια (γ) και (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 660 Acrobat Reader File 89.350.pdf
89.319 7/5/2020 Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 639 Acrobat Reader File 89.319.pdf
89.316 7/5/2020 Τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 636 Acrobat Reader File 89.316.pdf
89.309 7/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 629 Acrobat Reader File 89.309.pdf
89.313 7/5/2020 Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020-2023 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 633 Acrobat Reader File 89.313.pdf
89.339 7/5/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για δύο (2) μήνες για την προμήθεια Πλαστικών Οριοδεικτών (Road Marker Posts – Delineators) – Αρ. Διαγωνισμού: KΠΣ/26/2019/Π(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 649 Acrobat Reader File 89.339.pdf
89.355 7/5/2020 Απόκτηση ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας από τη Δημοκρατία – Αιτήματα Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ (Σ.Ι.Μ.Α.Ε.), Κοινοτικών Συμβουλίων Κοίλης και Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας για την παραχώρηση κτιρίων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 663 Acrobat Reader File 89.355.pdf
89.348 7/5/2020 Διαχωρισμός Κρατικών Οικοπέδων για Αυτοστέγαση Εκτοπισθέντων Κατοίκων των Κοινοτήτων Αχερίτου και Άχνας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 658 Acrobat Reader File 89.348.pdf
89.356 7/5/2020 Καθορισμός διδάκτρων για το αυτοχρηματοδοτούμενο, διαπανεπιστημιακό εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου μάστερ στον Διαδραστικό Σχεδιασμό (Interaction Design) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 664 Acrobat Reader File 89.356.pdf
89.312 7/5/2020 Αποζημίωση προς τις Κυπριακές Αερογραμμές λόγω της πανδημίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 632 Acrobat Reader File 89.312.pdf
89.318 7/5/2020 Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 638 Acrobat Reader File 89.318.pdf
89.310 7/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) με αριθμό 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την Εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Νόμος του 2020. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 630 Acrobat Reader File 89.310.pdf
89.346 7/5/2020 Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για εξόφληση οικοπέδου που έχει παραχωρηθεί στους κ.κ. Ηρακλή Ηρακλέους και Αντωνία Αντωνίου στην Επισκοπή (Φάση Β), μέσω του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 656 Acrobat Reader File 89.346.pdf
89.371 7/5/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Στήριξης των επιχειρήσεων σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του COVID-19 Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 672 Acrobat Reader File 89.371.pdf
89.341 7/5/2020 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 651 Acrobat Reader File 89.341.pdf
89.321 7/5/2020 Παράταση του δικαιώματος υποβολής της αίτησης για παραχώρηση φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 641 Acrobat Reader File 89.321.pdf
89.347 7/5/2020 Κατ’ εξαίρεση τιτλοποίηση οικοπέδου που παραχωρήθηκε μέσω του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα στην Κοινότητα Λιοπετρίου επ’ ονόματι του αποβιώσαντα δικαιούχου Ιωάννη Γρίβα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 657 Acrobat Reader File 89.347.pdf
89.375 7/5/2020 Διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) στο προσωπικό που εργάζεται στα Κρατικά Ιδρύματα και Κρατικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων, στις Κοινοτικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων και στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Άγιος Στέφανος και σε μετανάστες που θα μεταφερθούν στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4683, ημερ. 24.7.2020, αρ. γνωστ. 676 Acrobat Reader File 89.375.pdf
89.600 17/6/2020 Αίτηση της Εταιρείας A. Tsokkos Hotels Puplic Limited (ΠΑΦ/053/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο εξαώροφο ξενοδοχείο πέντε αστέρων δυναμικότητας 375 δωματίων/768 κλινών, ανέγερση υδροπάρκου, με βοηθητικούς χώρους και εστιατόριο ως μέρος του, στην Κοινότητα Χλώρακας, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4682, ημερ. 17.7.2020, αρ. γνωστ. 615 Acrobat Reader File 89.600.pdf
89.736 8/7/2020 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4682, ημερ. 17.7.2020, αρ. γνωστ. 621 Acrobat Reader File 89.736.pdf
89.767 8/7/2020 Διορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4682, ημερ. 17.7.2020, αρ. γνωστ. 624 Acrobat Reader File 89.767.pdf
89.599 17/6/2020 Αίτηση της Εταιρείας F.W.W. Super Department Stores Ltd (A172/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενη εγκεκριμένη υπεραγορά και αλλαγή χρήσης της σε πολυκατάστημα (Debenhams), στον Δήμο Λάρνακας, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4682, ημερ. 17.7.2020, αρ. γνωστ. 614 Acrobat Reader File 89.599.pdf
89.603 17/6/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4682, ημερ. 17.7.2020, αρ. γνωστ. 618 Acrobat Reader File 89.603.pdf
89.759 8/7/2020 Διορισμός Προέδρου και Μελών του Συμβουλίου Τροφίμων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4682, ημερ. 17.7.2020, αρ. γνωστ. 623 Acrobat Reader File 89.759.pdf
89.602 17/6/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4682, ημερ. 17.7.2020, αρ. γνωστ. 617 Acrobat Reader File 89.602.pdf
89.752 8/7/2020 Διορισμός Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4682, ημερ. 17.7.2020, αρ. γνωστ. 622 Acrobat Reader File 89.752.pdf
89.601 17/6/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4682, ημερ. 17.7.2020, αρ. γνωστ. 616 Acrobat Reader File 89.601.pdf
89.735 8/7/2020 Διορισμός μελών της Επιτροπής Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4682, ημερ. 17.7.2020, αρ. γνωστ. 620 Acrobat Reader File 89.735.pdf
89.604 17/6/2020 Επανεξέταση κατόπιν ακύρωσης του Τοπικού Σχεδίου Τσερίου και Δήλωσης Πολιτικής σε ισχύ, σχετικά με την αίτηση του κ. Αιμίλιου Φραντζή (ΛΕΥ/0002/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Τσερίου, για ανέγερση μονάδας ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων φίλτρων και πλαστικών δοχείων λαδιού οχημάτων, στον Δήμο Τσερίου, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4682, ημερ. 17.7.2020, αρ. γνωστ. 619 Acrobat Reader File 89.604.pdf
89.598 17/6/2020 Αίτηση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (για τον Σύλλογο Ανόρθωσις Αμμοχώστου) (Α167/14), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για δημιουργία δυο γηπέδων ποδοσφαίρου προπονήσεων και χώρων υγιεινής, στην Ενορία Σωτήρος, στο Δήμο Λάρνακας, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4682, ημερ. 17.7.2020, αρ. γνωστ. 613 Acrobat Reader File 89.598.pdf
89.713 1/7/2020 Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4681, ημερ. 10.7.2020, αρ. γνωστ. 612 Acrobat Reader File 89.713.pdf
89.705 1/7/2020 Διορισμός Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4681, ημερ. 10.7.2020, αρ. γνωστ. 610 Acrobat Reader File 89.705.pdf
89.706 1/7/2020 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4681, ημερ. 10.7.2020, αρ. γνωστ. 611 Acrobat Reader File 89.706.pdf
89.298 29/4/2020 Στρατηγική για Σταδιακή Άρση των Περιοριστικών Μέτρων και Επανεκκίνηση της Κυπριακής Οικονομίας (COVID-19). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4681, ημερ. 10.7.2020, αρ. γνωστ. 609 Acrobat Reader File 89.298.pdf
89.297 29/4/2020 Έλεγχος της διαχείρισης της πανδημίας ενόψει της άρσης των περιοριστικών μέτρων και επανεκκίνησης της κυπριακής οικονομίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4681, ημερ. 10.7.2020, αρ. γνωστ. 608 Acrobat Reader File 89.297.pdf
89.296 29/4/2020 Δράσεις για διαχείριση της πανδημίας από τον κορωνοϊό COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4681, ημερ. 10.7.2020, αρ. γνωστ. 607 Acrobat Reader File 89.296.pdf
89.284 29/4/2020 Αναβάθμιση Σχεδίου Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες σε Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ώστε να ικανοποιούνται εξειδικευμένες επιπρόσθετες ανάγκες των ατόμων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4681, ημερ. 10.7.2020, αρ. γνωστ. 606 Acrobat Reader File 89.284.pdf
89.506 3/6/2020 Αίτηση της Εταιρείας T. G. Kythreotis LTD (ΑΜΧ/0022/2011 και ΑΜΧ/0391/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης από δυο καταστήματα και 13 οικιστικά διαμερίσματα σε ενιαία γραφειακή ανάπτυξη και ένα κατάστημα, στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 602 Acrobat Reader File 89 506.pdf
89.486 27/5/2020 Διαχείριση αυξημένων μεταναστευτικών ροών – Τροποποίηση του Κώδικα Εφαρμογής του Κανονισμού 866/2004, για το καθεστώς βάση του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου 10 της Πράξης προσχώρησης (Πράσινη Γραμμή – Διακίνηση Προσώπων). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 601 Acrobat Reader File 89 486.pdf
89.507 3/6/2020 Αίτηση των Γεώργιος Ν. Κιττήρας Λτδ και Michael Yiallourides & Son Ltd (ΛΕΥ/0029/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση οικοδομής αποτελούμενης από γραφεία και υπαίθριο χώρο αποθήκευσης κυλίνδρων υγραερίου, στον Δήμο Στροβόλου, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 603 Acrobat Reader File 89 507.pdf
89.643 24/6/2020 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 605 Acrobat Reader File 89.643.pdf
89.642 24/6/2020 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 604 Acrobat Reader File 89.642.pdf
89.234 23/4/2020 Συμμετοχή στο Συγκρότημα Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, HELBROC, με κράτος πλαίσιο την Ελλάδα. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 592 Acrobat Reader File 89.234.pdf
89.249 23/4/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 599 Acrobat Reader File 89.249.pdf
89.233 23/4/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 591 Acrobat Reader File 89.233.pdf
89.247 23/4/2020 Εργαζόμενοι σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα που λειτουργούν για σκοπούς προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 597 Acrobat Reader File 89.247.pdf
89.244 23/4/2020 α)Σχέδιο Καταβολής Ενίσχυσης ΄Ησσονος Σημασίας (De Minimis) για Στήριξη του Έντυπου Τύπου (Εφημερίδων). β)Σχέδιo Άμεσης Επιχορήγησης του Έντυπου Τύπου για Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Πανδημίας του Κορωνοΐου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 595 Acrobat Reader File 89.244.pdf
89.235 23/4/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για πέντε (5) μήνες για την προμήθεια συστημάτων/εξαρτημάτων στηθαίων ασφαλείας – Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/21/2019/Π(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 593 Acrobat Reader File 89.235.pdf
89.232 23/4/2020 Δημιουργία Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας για Αιτητές Διεθνούς Προστασίας στην Περιοχή Μενόγειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 590 Acrobat Reader File 89.232.pdf
89.248 23/4/2020 Έκδοση διατάγματος επίσχεσης για αλλαγή σκοπού απαλλοτριωμένων ακινήτων στη Μενόγεια με σκοπό να καθοριστεί η χρήση ως Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 598 Acrobat Reader File 89.248.pdf
89.246 23/4/2020 Επέκταση μέτρων στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 596 Acrobat Reader File 89.246.pdf
89.231 23/4/2020 Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες με Τελική Κατάληξη την Ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού – Επέκταση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 589 Acrobat Reader File 89.231.pdf
89.251 23/4/2020 Παράταση απαγόρευσης διενέργειας των πτήσεων. ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 600 Acrobat Reader File 89.251.pdf
89.242 23/4/2020 Διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4680, ημερ. 3.7.2020, αρ. γνωστ. 594 Acrobat Reader File 89.242.pdf
89.472 27/5/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ. γνωστ. 587 Acrobat Reader File 89 472.pdf
89.620 17/6/2020 Διορισμός Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ. γνωστ. 588 Acrobat Reader File 89.620.pdf
89.201 15/4/2020 Προμήθεια Ειδών Πρώτης Ανάγκης στους Επαναπατρισθέντες Κύπριους που πρέπει να Παραμείνουν σε Υποχρεωτική Απομόνωση στο πλαίσιο της Αντιμετώπισης της Έκτακτης Κατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δημοκρατία λόγω του ιού COVID – 19. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 563 Acrobat Reader File 89.201.pdf
89.227 15/4/2020 Το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απόδοση Φόρου από Ορισμένες Κατηγορίες Προσώπων) Διάταγμα του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 585 Acrobat Reader File 89.227.pdf
89.215 15/4/2020 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων στον Κυπριακό Στρατό, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013-2017, για το διορισμό οπλιτών αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 576 Acrobat Reader File 89.215.pdf
89.218 15/4/2020 Αναδρομικότητα δικαιώματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Αναπηρικού Επιδόματος και Επιδομάτων του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες μετά από τερματισμούς επιδομάτων, ένσταση και επανέγκρισή τους. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 578 Acrobat Reader File 89.218.pdf
89.209 15/4/2020 Διορισμός Μελών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 571 Acrobat Reader File 89.209.pdf
89.224 15/4/2020 Μέτρα για στήριξη των Αεροδρομίων και μετριασμό των επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημία COVID-19 στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 582 Acrobat Reader File 89.224.pdf
89.222 15/4/2020 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 580 Acrobat Reader File 89.222.pdf
89.225 15/4/2020 Διεκπεραίωση της επιχείρησης επαναπατρισμού μέσω ναυλωμένων πτήσεων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 583 Acrobat Reader File 89.225.pdf
89.216 15/4/2020 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών ωρομίσθιων θέσεων συστήματος βάρδιας στο Τμήμα Δασών για τις ανάγκες της Δασοπυρόσβεσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 577 Acrobat Reader File 89.216.pdf
89.200 15/4/2020 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων για το 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 562 Acrobat Reader File 89.200.pdf
89.206 15/4/2020 Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στα πλαίσια στήριξης των κατοίκων κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 568 Acrobat Reader File 89.206.pdf
89.205 15/4/2020 Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 88.814 ημερομηνίας 15.1.2020 – Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 567 Acrobat Reader File 89.205.pdf
89.213 15/4/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τέσσερις (4) μήνες για την προμήθεια και τοποθέτηση κινητής επίπλωσης στην επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 574 Acrobat Reader File 89.213.pdf
89.207 15/4/2020 Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 569 Acrobat Reader File 89.207.pdf
89.204 15/4/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 566 Acrobat Reader File 89.204.pdf
89.208 15/4/2020 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγκληματικότητας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 570 Acrobat Reader File 89.208.pdf
89.544 10/6/2020 Διορισμός Επιτρόπων και Αναπληρωτών Επιτρόπων στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4678, ημερ. 19.6.2020, αρ. γνωστ. 561 Acrobat Reader File 89 544.pdf
89.219 15/4/2020 Αναπληρωτικός Διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας. ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 579 Acrobat Reader File 89.219.pdf
89.431 19/5/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4678, ημερ. 19.6.2020, αρ. γνωστ. 560 Acrobat Reader File 89.431.pdf
89.214 15/4/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για πέντε (5) μήνες για την κατασκευή της Φάσης Α1 του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Σαϊττά (Τμήμα ΧΘ 4+835 – 8+400) – Διαγωνισμός με αρ. PS/C/769(A1). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 575 Acrobat Reader File 89.214.pdf
89.202 15/4/2020 Παραχώρηση χορηγίας προς το Δήμο Λεμεσού για αγορά υπηρεσιών επιτήρησης και καταστολής της θαλάσσιας ρύπανσης στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 564 Acrobat Reader File 89.202.pdf
89.223 15/4/2020 Επαναπατρισμός Κυπρίων Πολιτών και Νόμιμα Διαμενόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 581 Acrobat Reader File 89.223.pdf
89.212 15/4/2020 Παράταση της Περιόδου Ισχύος των Προσφορών για έξι (6) μήνες για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1 - Φάση Α, Αρ. Διαγωνισμού PS/DB/16. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 573 Acrobat Reader File 89.212.pdf
89.229 15/4/2020 Μέτρα διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 586 Acrobat Reader File 89.229.pdf
89.226 15/4/2020 Στρατηγική για σταδιακή άρση των Περιοριστικών Μέτρων και Επανεκκίνηση της Κυπριακής Οικονομίας μετά την πανδημία του COVID-19. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 584 Acrobat Reader File 89.226.pdf
89.211 15/4/2020 Οι περί Υπουργείου Υγείας – Διοίκηση, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών – (α) Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτή/τριας, Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτή/τριας, Πρώτου/ης Νοσηλευτή/τριας, Ανώτερου Νοσηλευτή, (β) Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος – Θέση Νοσοκόμου (Τροποποιητικοί) και (γ) Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτή και Πρώτου/ης Νοσηλευτή. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 572 Acrobat Reader File 89.211.pdf
89.203 15/4/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4679, ημερ. 26.6.2020, αρ, γνωστ. 565 Acrobat Reader File 89.203.pdf
89.400 13/5/2020 Αίτηση της Εταιρείας Evpalia Trading Ltd (ΛΕΜ/514/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για Βιομηχανία Κατηγορίας Α’ – Εργοστάσιο Επεξεργασίας Μαρμάρων (επέκταση εγκεκριμένης με άδεια βιομηχανίας επεξεργασίας, μαρμάρων), στο Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 554 Acrobat Reader File 89 400.pdf
89.509 3/6/2020 Επαναδιορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 557 Acrobat Reader File 89 509.pdf
89.510 3/6/2020 Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ (Κ.Ετ.Α.Π.). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 558 Acrobat Reader File 89 510.pdf
89.511 3/6/2020 Διορισμός Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 559 Acrobat Reader File 89 511.pdf
89.399 13/5/2020 Αίτηση της Εταιρείας Α & Α Σφαγεία Λτδ (ΛΕΥ/1136/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές και επέκταση σε υφιστάμενο σφαγείο, στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 553 Acrobat Reader File 89 399.pdf
89.402 13/5/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 556 Acrobat Reader File 89 402.pdf
89.401 13/5/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 555 Acrobat Reader File 89 401.pdf
89.397 13/5/2020 Αίτηση της κας Ελένης Νικολάου (ΛΕΥ/0474/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, στην Κοινότητα Περιστερώνας, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 551 Acrobat Reader File 89 397.pdf
89.398 13/5/2020 Αίτηση των Kirzis Stefanou Container Terminal & Bonded Warehousing (ΠΑ 355/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση δύο νέων αποθηκών και επέκταση υφιστάμενης, στο Δήμο Λεμεσού, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 552 Acrobat Reader File 89 398.pdf
89.164 8/4/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 535 Acrobat Reader File 89.164.pdf
89.196 8/4/2020 Μέτρα διαχείρισης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19. ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 549 Acrobat Reader File 89.196.pdf
89.194 8/4/2020 Μέτρα στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 547 Acrobat Reader File 89.194.pdf
89.169 8/4/2020 Αίτημα για Τροποποίηση και Παράταση της Άδειας Χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Άρσους. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 539 Acrobat Reader File 89.169.pdf
89.170 8/4/2020 Κατεδάφιση Δημοτικού Σχολείου Αγίου Θεράποντος, Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 540 Acrobat Reader File 89.170.pdf
89.195 8/4/2020 Λήψη έκτακτων μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 3(1) και 4(1) του περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς Νόμου Του 2020 [Ν.33(Ι)20]. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 548 Acrobat Reader File 89.195.pdf
89.167 8/4/2020 Οι περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 538 Acrobat Reader File 89.167.pdf
89.177 8/4/2020 Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων ως ειδικό μέτρο για μετριασμό των επιπτώσεων στην αλιεία από την εξάπλωση του COVID-19. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 544 Acrobat Reader File 89.177.pdf
89.163 8/4/2020 Έκτακτο Βοήθημα στους Εγκλωβισμένους και Επανεγκατεσταθέντες. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 534 Acrobat Reader File 89.163.pdf
89.166 8/4/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 537 Acrobat Reader File 89.166.pdf
89.172 8/4/2020 Παύση του Επιτίμου Προξένου Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βομβάη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 541 Acrobat Reader File 89.172.pdf
89.165 8/4/2020 α)Νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2020 για συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/475 του Συμβουλίου. β)'Εκδοση του περί Τελωνειακών Λιμανιών Διάταγμα του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 536 Acrobat Reader File 89.165.pdf
89.197 8/4/2020 Επίδομα παραμονής φοιτητών στο εξωτερικό. ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 550 Acrobat Reader File 89.197.pdf
89.193 8/4/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 546 Acrobat Reader File 89.193.pdf
89.178 8/4/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Συνεργασίας των Πανεπιστημίων και Οργανισμού/Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμος του 2020». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 545 Acrobat Reader File 89.178.pdf
89.174 8/4/2020 Καταβολή εισφορών στα ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 542 Acrobat Reader File 89.174.pdf
89.175 8/4/2020 Παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων για την καταβολή έκτακτης χορηγίας προς τα ΜΜΕ λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω του κορωνοϊού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4677, ημερ. 12.6.2020, αρ. γνωστ. 543 Acrobat Reader File 89.175.pdf
89.352 7/5/2020 Επανεξέταση της αίτησης του Δήμου Λεμεσού (για Αθλητική Ένωση Λεμεσού) (ΠΑ427/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές σε κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών και αλλαγή χρήσης αποθήκης σε αίθουσα δεξιώσεων και γραφείων σε κυλικείο, στο κτίριο του κλειστού γηπέδου της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού, στην Ενορία Αγίου Ιωάννη, στο Δήμο Λεμεσού, στην Επαρχία Λεμεσού, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 532 Acrobat Reader File 89 352.pdf
89.338 7/5/2020 Αίτηση του Κορνήλιου Νικόλα και άλλων (για Α/φοι Ιακώβου Λτδ) (ΑΜΧ/512/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για δημιουργία εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, στην Αγία Νάπα, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 533 Acrobat Reader File 89 338.pdf
89.262 29/4/2020 Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάπτυξης της Τουριστικής Βιομηχανίας 2020-2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 530 Acrobat Reader File 89.262.pdf
89.351 7/5/2020 Αίτηση της κας Μερόπης Μιχαηλίδου (ΠΑΦ/0138/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για περίπτερο, κατοικία και γεωργική αποθήκη, στην Κοινότητα Χλώρακας, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 531 Acrobat Reader File 89 351.pdf
89.136 31/3/2020 Σχέδια Ενισχύσεων σε Αρδευτικά Τμήματα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 514 Acrobat Reader File 89.136.pdf
89.137 31/3/2020 Καταβολή κρατικών ενισχύσεων για την απώλεια εισοδήματος μετά από την επέμβαση εντός της Νεκρής Ζώνης από Τούρκους και θερισμός σπαρτών που έχουν σπείρει Ελληνοκύπριοι γεωργοί. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 515 Acrobat Reader File 89.137.pdf
89.143 31/3/2020 Παράταση περιόδου δανεισμού αρχαιοτήτων για την έκθεση «Cyprus: A Dynamic Island», που πραγματοποιήθηκε 11.10.2019 – 15.3.2020, από το Rijkmuseum Van Oudheden, National Museum of Antiquities Leiden, Netherlands. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 521 Acrobat Reader File 89.143.pdf
89.157 31/3/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 527 Acrobat Reader File 89.157.pdf
89.134 31/3/2020 Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικίες. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 512 Acrobat Reader File 89.134.pdf
89.140 31/3/2020 Ενίσχυση Μονάδας διαχείρισης ύποπτων περιστατικών σε νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ με ειδικευόμενους ιατρούς. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 518 Acrobat Reader File 89.140.pdf
89.142 31/3/2020 Παράταση προθεσμίας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στα πλαίσια της Κατηγορίας 3Β του «Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Κατοικίες» (2019) του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 520 Acrobat Reader File 89.142.pdf
89.158 31/3/2020 Οι περί Φυλακών (Γενικοί) (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 528 Acrobat Reader File 89.158.pdf
89.152 31/3/2020 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της, ακίνητης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου – Δήμος Γερίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 524 Acrobat Reader File 89.152.pdf
89.139 31/3/2020 Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 517 Acrobat Reader File 89.139.pdf
89.151 31/3/2020 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της, ακίνητης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου – Δήμος Λακατάμιας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 523 Acrobat Reader File 89.151.pdf
89.153 31/3/2020 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς προστασίας των σπηλαίων αναπαραγωγής στην περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 525 Acrobat Reader File 89.153.pdf
89.159 31/3/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τρεις μήνες για την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη βελτίωσης του παραλιακού μετώπου της Κοινότητας Επισκοπής Λεμεσού Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/17/2019/Υ(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 529 Acrobat Reader File 89.159.pdf
89.144 31/3/2020 Παράταση ισχύος των προσφορών για το έργο «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 522 Acrobat Reader File 89.144.pdf
89.156 31/3/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 526 Acrobat Reader File 89.156.pdf
89.135 31/3/2020 Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε Κατοικίες 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 513 Acrobat Reader File 89.135.pdf
89.138 31/3/2020 Καταβολή κρατικών ενισχύσεων για τις δράσεις προστασίας των καλλιεργειών από τα αγρινά και για τις ζημιές που προκαλούν στις γεωργικές καλλιέργειες. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 516 Acrobat Reader File 89.138.pdf
89.141 31/3/2020 Διορισμός του νέου Υπουργού Οικονομικών, ως Διοικητή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4676, ημερ. 5.6.2020, αρ. γνωστ. 519 Acrobat Reader File 89.141.pdf
89.433 19/5/2020 Διορισμός Μελών Συμβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ, γνωστ. 511 Acrobat Reader File 89.433.pdf
89.385 13/5/2020 Διορισμός Συμβουλίου Κλινικών Εργαστηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4674, ημερ. 22.5.2020, αρ. γνωστ. 442 Acrobat Reader File 89 385.pdf
89.384 13/5/2020 Διορισμός Προέδρου και Μελών του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4674, ημερ. 22.5.2020, αρ. γνωστ. 441 Acrobat Reader File 89 384.pdf
89.128 26/3/2020 Σχέδιο για Αντιμετώπιση των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και Προστασία της Κύριας Κατοικίας («Σχέδιο Εστία»). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 506 Acrobat Reader File 89.128.pdf
89.108 26/3/2020 Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη, Συσκευών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε διάφορα σημεία του Οδικού Δικτύου της Κύπρου – Αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από 19 μήνες σε 25 μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 490 Acrobat Reader File 89.108.pdf
89.100 26/3/2020 Πρωτόκολλο Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήμων του Κράτους της Παλαιστίνης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 483 Acrobat Reader File 89.100.pdf
89.102 26/3/2020 Κήρυξη έκτασης γης που απαλλοτριώθηκε ως μη αναγκαίας για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 485 Acrobat Reader File 89.102.pdf
89.123 26/3/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Λοιμοκάθαρσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 502 Acrobat Reader File 89.123.pdf
89.092 26/6/2020 Παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 476 Acrobat Reader File 89.092.pdf
89.118 26/3/2020 Ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 497 Acrobat Reader File 89.118.pdf
89.126 26/3/2020 Αναστολή εργασιών σε εργοτάξια. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 504 Acrobat Reader File 89.126.pdf
89.113 26/3/2020 Τεχνική βοήθεια από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη Σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής για τη Διακυβέρνηση του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 492 Acrobat Reader File 89.113.pdf
89.114 26/3/2020 Ενίσχυση Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων του εξωτερικού που ασχολούνται με θέματα Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών – Αναθεωρημένο Έντυπο Αίτησης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 493 Acrobat Reader File 89.114.pdf
89.117 26/3/2020 Νομοσχέδια και Διατάγματα του Υπουργείου Οικονομικών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοΐου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 496 Acrobat Reader File 89.117.pdf
89.131 26/3/2020 Συνδρομή της Εθνικής Φρουράς στην εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 509 Acrobat Reader File 89.131.pdf
89.124 26/3/2020 Παραχώρηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας σε εγγεγραμμένες φιλοζωικές οργανώσεις, για σκοπούς σίτισης αδέσποτων ζώων κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων, λόγω κορωνοϊού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 503 Acrobat Reader File 89.124.pdf
89.115 26/3/2020 α)Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες πατατών κατά το 2018 και το πρώτο δίμηνο του 2019. β)Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν κατά το 2019 σε σιτηρά από την προσβολή τους από κίτρινη σκωρίαση. γ)Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν κατά το 2019 σε καλλιέργειες φυλλοβόλων. δ)Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν κατά το 2019 σε καλλιέργειες αγκινάρας, φασολιών, μεσπίλων, αμπελιών και εσπεριδοειδών (λοιπές καλλιέργειες). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 494 Acrobat Reader File 89.115.pdf
89.122 26/3/2020 Καταβολή τρέχουσων εισφορών στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για μισθούς Φεβρουαρίου 2020 μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής/Ιστοσελίδας JCC Smart. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 501 Acrobat Reader File 89.122.pdf
89.130 26/3/2020 Διαχείριση των οφειλών στην Κεντρική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) με την υλοποίηση του Σχεδίου Εστία ή/και του Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ ληγμένων/ μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 508 Acrobat Reader File 89.130.pdf
89.097 26/3/2020 Συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις διαδικασίες κράτησης και μεταφοράς υποδίκων και καταδίκων από τις Βρετανικές Βάσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντίστροφα, στο πλαίσιο της παραγράφου 8(e) της Συμφωνίας για τη μη Στρατιωτική Ανάπτυξη στις Βρετανικές Βάσεις. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 481 Acrobat Reader File 89.097.pdf
89.119 26/3/2020 Δημιουργία κινητών συνεργείων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοΐου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 498 Acrobat Reader File 89.119.pdf
89.129 26/3/2020 Παράταση για 3 μήνες της υποχρέωσης υποβολής αίτησης για ένταξη στο «Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ ληγμένων/ μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ)». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 507 Acrobat Reader File 89.129.pdf
89.107 26/3/2020 Αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών για την παροχή υπηρεσιών (Μελέτη – Επίβλεψη) Συμβούλων Μελετητών Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Επιμετρητή Ποσοτήτων για την αντικατάσταση - ανέγερση της Ειδικής Σχολής Αποστόλου Λουκά Ερυθρού Σταυρού στη Λεμεσό. (Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 32/2019). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 489 Acrobat Reader File 89.107.pdf
89.121 26/3/2020 Ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοΐου Νόμος του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 500 Acrobat Reader File 89.121.pdf
89.101 26/3/2020 Εισαγωγή ειδικοτήτων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους Έμπας και μετονομασία του σε «Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Χαραλάμπους Έμπας». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 484 Acrobat Reader File 89.101.pdf
89.103 26/3/2020 Παράταση χρονικής διάρκειας υπηρεσίας διπλωματικών λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικούς ΄Ορους) Κανονισμούς του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 486 Acrobat Reader File 89.103.pdf
89.095 26/3/2020 Παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα για το 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 479 Acrobat Reader File 89.095.pdf
89.094 26/3/2020 Παροχή οικονομικής αρωγής σε Κυπρίους που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να επαναπατρισθούν λόγω των μέτρων που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση για αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 478 Acrobat Reader File 89.094.pdf
89.104 26/3/2020 Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης – Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 487 Acrobat Reader File 89.104.pdf
89.096 26/3/2020 Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα NER300 για ΄Εργα Επίδειξης Καινοτόμων Τεχνολογιών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΄Εργο “CY CSPC EOS Green Energy” της εταιρείας Alfa Mediterranean Enterprises Ltd – Σύναψη Συμφωνίας (Νομικά Δεσμευτικής Πράξης). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 480 Acrobat Reader File 89.096.pdf
89.116 26/3/2020 Πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοΐου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 495 Acrobat Reader File 89.116.pdf
89.106 26/3/2020 Αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών για την παροχή υπηρεσιών (Μελέτη – Επίβλεψη) Συμβούλων Μελετητών Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Επιμετρητή Ποσοτήτων για την Ανέγερση της Νέας Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου Επαρχίας Λάρνακας (Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 107/2019). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 488 Acrobat Reader File 89.106.pdf
89.109 26/3/2020 Εγγραφή μέρους του θαλάσσιου χώρου ως χερσαίου χώρου για τη Μαρίνα Παραλιμνίου. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 491 Acrobat Reader File 89.109.pdf
89.098 26/3/2020 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 482 Acrobat Reader File 89.098.pdf
89.093 26/3/2020 Μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 477 Acrobat Reader File 89.093.pdf
89.127 26/3/2020 Προϋπολογισμός 2020- Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 1/2020). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 505 Acrobat Reader File 89.127.pdf
89.120 26/3/2020 Ο περί Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 499 Acrobat Reader File 89.120.pdf
89.132 26/3/2020 Αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 510 Acrobat Reader File 89.132.pdf
89.075 18/3/2020 Αξιοποίηση Εθελοντών για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δημοκρατία λόγω του ιού COVID-19. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 465 Acrobat Reader File 89.075.pdf
89.050 18/3/2020 Δέσμη Νομοσχεδίων με τίτλους: α)Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. β)Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020. γ)Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 448 Acrobat Reader File 89.050.pdf
89.051 18/3/2020 Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 449 Acrobat Reader File 89.051.pdf
89.046 18/3/2020 Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 444 Acrobat Reader File 89.046.pdf
89.053 18/3/2020 Υιοθέτηση ενιαίας Πολιτικής για την Τοπιοτέχνηση και Συντήρηση του Πρασίνου στο Οδικό Δίκτυο. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 451 Acrobat Reader File 89.053.pdf
89.048 18/3/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 446 Acrobat Reader File 89.048.pdf
89.071 18/3/2020 Αναθεώρηση της Εκπαιδευτικής Αμοιβής των Ειδικευόμενων/ Εξειδικευόμενων Ιατρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 462 Acrobat Reader File 89.071.pdf
89.078 18/3/2020 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Υφυπουργείου και Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 468 Acrobat Reader File 89.078.pdf
89.085 18/3/2020 Εξαίρεση από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το κλείσιμο ξενοδοχείων/τουριστικών καταλυμάτων λόγω του κορωνοϊού. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 473 Acrobat Reader File 89.085.pdf
89.055 18/3/2020 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία στους τομείς της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 453 Acrobat Reader File 89.055.pdf
89.084 18/3/2020 Παράταση του δικαιώματος υποβολής της αίτησης για παραχώρηση φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 472 Acrobat Reader File 89.084.pdf
89.068 18/3/2020 Κάλυψη υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών διεθνούς προστασίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 461 Acrobat Reader File 89.068.pdf
89.065 18/3/2020 Ανανέωση της Σύμβασης Απασχόλησης των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥ.ΟΠ.) που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 458 Acrobat Reader File 89.065.pdf
89.049 18/3/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός Νόμος του 2020)». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 447 Acrobat Reader File 89.049.pdf
89.080 18/3/2020 Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ.1/2020). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 470 Acrobat Reader File 89.080.pdf
89.064 18/3/2020 Συμπληρωματική/Τροποποιητική Σύμβαση Μίσθωσης Κρατικής Δασικής Γης, μέρους του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο, στην Αγία Νάπα, για σκοπούς παροχής διευκολύνσεων για εξυπηρέτηση των λουομένων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 457 Acrobat Reader File 89.064.pdf
89.074 18/3/2020 Κατά Χάριν οικονομική βοήθεια στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 464 Acrobat Reader File 89.074.pdf
89.045 18/3/2020 Διάθεση μέρους του βραδυκίνητου αποθέματος της Επαρχιακής Αποθήκης Λεμεσού των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομικών στον Επίτροπο Εθελοντισμού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 443 Acrobat Reader File 89.045.pdf
89.063 18/3/2020 Αίτημα για επιστροφή απαλλοτριωμένης γης που δεν χρησιμοποιήθηκε (πλεονάζουσα) στην Ενορία Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά, τεμάχιο με αρ. 580 (πρώην τεμ. 166), Φ/ΣΧ.30/23W1, Τμήμα 3. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 456 Acrobat Reader File 89.063.pdf
89.047 18/3/2020 Εκθέσεις Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 445 Acrobat Reader File 89.047.pdf
89.054 18/3/2020 Μετάβαση Στελεχών της Εθνικής Φρουράς στην Ελλάδα για υπηρεσιακούς σκοπούς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 452 Acrobat Reader File 89.054.pdf
89.052 18/3/2020 α)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» β)Οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 450 Acrobat Reader File 89.052.pdf
89.087 18/3/2020 Αναστολή εκποιήσεων από Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΚΕΔΙΠΕΣ. ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 475 Acrobat Reader File 89.087.pdf
89.061 18/3/2020 Αντικατάσταση αξιωματικού συνδέσμου της Αστυνομίας στην έδρα της Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ) στη Λυών της Γαλλίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 455 Acrobat Reader File 89.061.pdf
89.077 18/3/2020 Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 467 Acrobat Reader File 89.077.pdf
89.067 18/3/2020 α)Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στους Εγκλωβισμένους Γεωργοκτηνοτρόφους, λόγω Ειδικών Δυσκολιών κατά την Άσκηση της Γεωργικής τους Απασχόλησης (ΣΕΓ). β)Σχέδιο Παροχής Ειδικής Ενίσχυσης σε Εγκλωβισμένους Νέους Γεωργούς και Οικονομικής Βοήθειας σε Εγκλωβισμένους Αλιείς, Αγροβιοτέχνες και Επανεγκατασταθέντες Γεωργούς, λόγω Ειδικών Δυσκολιών κατά την Άσκηση των Σχετικών τους Δραστηριοτήτων (ΣΕΝΓΑΑΕ). γ)Παραχώρηση δωρεάν ποσότητας τρωκτικοκτόνου δολώματος στα Κοινοτικά Συμβούλια των εγκλωβισμένων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 460 Acrobat Reader File 89.067.pdf
89.081 18/3/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 471 Acrobat Reader File 89.081.pdf
89.076 18/3/2020 Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 466 Acrobat Reader File 89.076.pdf
89.056 18/3/2020 Κανονισμοί με τίτλο: α)Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. β)Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 454 Acrobat Reader File 89.056.pdf
89.072 18/3/2020 Τροποποίηση του Σχεδίου Επιχορήγησης Υπογόνιμων Ζευγαριών που καταφεύγουν σε Εξωσωματική Γονιμοποίηση και μετονομασία του σε «Σχέδιο Επιδότησης για την Αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 463 Acrobat Reader File 89.072.pdf
89.079 18/3/2020 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας Κορωνοϊού Νόμος του 2020». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 469 Acrobat Reader File 89.079.pdf
89.066 18/3/2020 Κρατική Αρωγή προς τους Ιερείς της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 459 Acrobat Reader File 89.066.pdf
89.086 18/3/2020 Μερική απόσπαση του κ. Ανδρέα Γρηγορίου, Διευθυντή Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων. ε.ε. 4675, ημερ. 29.5.2020, αρ. γνωστ. 474 Acrobat Reader File 89.086.pdf
89.357 7/5/2020 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων - Εκχώρηση Εξουσιών. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4673, ημερ. 15.5.2020, αρ. γνωστ. 439 Acrobat Reader File 89 357.pdf
89.171 8/4/2020 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, μεβάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 438 Acrobat Reader File 89.171.pdf
89.034 10/3/2020 Συμφωνία Συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΤΥΦΑ μεταξύ ΔΕΦΑ και ΑΗΚ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 434 Acrobat Reader File 89.034.pdf
89.015 10/3/2020 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 424 Acrobat Reader File 89.015.pdf
89.021 10/3/2020 Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Πολιτικού Μηχανικού Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 426 Acrobat Reader File 89.021.pdf
89.006 10/3/2020 Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Φροντίδας στους Αιχμαλώτους και Ομήρους Πολέμου του 1974 και τους Εξαρτώμενούς τους. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 416 Acrobat Reader File 89.006.pdf
89.005 10/3/2020 Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας για την περίοδο από 1η Απριλίου έως 5 Ιουλίου 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 415 Acrobat Reader File 89.005.pdf
89.028 10/3/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τέσσερις μήνες για την βελτίωση του Παρακαμπτήριου Δρόμου Γερμασόγειας (Φάση Α) - Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/6/2019/Ε(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 431 Acrobat Reader File 89.028.pdf
89.007 10/3/2020 Σχέδιο επιδόματος που προστίθεται στη θεσμοθετημένη σύνταξη, στη σύνταξη αναπηρίας και στην κοινωνική σύνταξη των προσώπων με πρόσθετη διάρκεια θητείας/ εφεδρείας στην Εθνική Φρουρά κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974 και των αιχμάλωτων, ομήρων και παθόντων πολέμου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 417 Acrobat Reader File 89.007.pdf
89.039 15/3/2020 Πρόγραμμα Στήριξης Δημοσιονομικής Φύσεως για Αντιμετώπιση της επιδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19. ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 437 Acrobat Reader File 89.039.pdf
89.038 15/3/2020 Μέτρα διαχείρισης της επιδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19. Έκδοση Διατάγματος. ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 436 Acrobat Reader File 89.038.pdf
89.027 10/3/2020 Επιστροφή Πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Παχύαμμου, τεμάχια με αρ. 394 (πρώην τεμ. 357), 395 (πρώην τεμ. 356), Φ/Σχ. 17/48. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 430 Acrobat Reader File 89.027.pdf
89.023 10/3/2020 Παράταση της περιόδου ισχύος της Προσφοράς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για «τη διαμόρφωση του Αλιευτικού Καταφυγίου και Ποταμού στο Λιοπέτρι (Φάση Α), Αρ. Προσφοράς 55/2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 428 Acrobat Reader File 89.023.pdf
89.014 10/3/2020 Σύναψη Συμφωνίας Μίσθωσης Υπηρεσιών με ένα Νομικό Σύμβουλο για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 423 Acrobat Reader File 89.014.pdf
89.035 10/3/2020 Μετάβαση αποστολής μελών της Αστυνομίας στην Ελλάδα για σκοπούς παροχής συνδρομής στις Ελληνικές αρχές για επιτήρηση των συνόρων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 435 Acrobat Reader File 89.035.pdf
89.020 10/3/2020 Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Α΄, Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 425 Acrobat Reader File 89.020.pdf
89.009 10/3/2020 Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 419 Acrobat Reader File 89.009.pdf
89.012 10/3/2020 Διαπίστευση Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Λεσότο και Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη), με έδρα την Πραιτόρια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 421 Acrobat Reader File 89.012.pdf
89.033 10/3/2020 Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020». β)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 433 Acrobat Reader File 89.033.pdf
89.011 10/3/2020 Διορισμός Επιτίμου Προξένου Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λιθουανία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 420 Acrobat Reader File 89.011.pdf
89.032 10/3/2020 Εκδρομές μαθητών/τριών Α΄ Λυκείου και Τεχνικών Σχολών στο Εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 432 Acrobat Reader File 89.032.pdf
89.008 10/3/2020 Απόσυρση Νομοσχέδιου με τίτλο: «Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 418 Acrobat Reader File 89.008.pdf
89.022 10/3/2020 Αναθεώρηση της Εκπαιδευτικής Αμοιβής των Ειδικευόμενων/ Εξειδικευόμενων Ιατρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 427 Acrobat Reader File 89.022.pdf
89.026 10/3/2020 Κατάργηση μέρους απομονωτικής λωρίδας (τεμ. 1279, Τμήμα 3, Φ/Σχ. 30/04W2, Λακατάμεια/ Ανθούπολη) – Διάταγμα Επίσχεσης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 429 Acrobat Reader File 89.026.pdf
89.013 10/3/2020 Τοποθέτηση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κας ΄Εφης Αργυρίδου – Μυλωνά, υπάλληλου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4672, ημερ. 8.5.2020, αρ. γνωστ. 422 Acrobat Reader File 89.013.pdf
89.221 15/4/2020 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4671, ημερ. 30.4.2020, αρ. γνωστ. 414 Acrobat Reader File 89.221.pdf
89.155 31/3/2020 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4671, ημερ. 30.4.2020, αρ. γνωστ. 413 Acrobat Reader File 89.155.pdf
89.168 8/4/2020 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4670, ημερ. 24.4.2020, αρ.γνωστ. 412 Acrobat Reader File 89.168.pdf
88.993 27/2/2020 α)Σχέδιο για την κατεδάφιση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. β)Σχέδιο για την κατεδάφιση με σκοπό τη μετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε.4670, ημερ. 24.4.2020, αρ. γνωστ. 409 Acrobat Reader File 88.993.pdf
88.981 27/2/2020 Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλής χρήσης στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ξυλοτύμπου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε.4670, ημερ. 24.4.2020, αρ. γνωστ. 403 Acrobat Reader File 88.981.pdf
89.000 28/2/2020 Ενέργειες Υπουργείου Υγείας για τα μέτρα διαχείρισης της επιδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε.4670, ημερ. 24.4.2020, αρ. γνωστ. 411 Acrobat Reader File 89.000.pdf
88.975