Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
68.307 29/1/2009 Απόφαση 2008/852/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου, 2008 για ένα δύκτυο σημείων επαφής κατά της διαφθοράς Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4193, ημερ. 20.3.2009, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 68.307.pdf
68.439 18/2/2009 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4200, ημερ. 13.5.2009, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 68.439.pdf
68.408 18/2/2009 Διορισμός Προέδρου της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου σύμφωνα με τον περί του Ασυμβιβάστου προς της Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμο του 2008 Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4200, ημερ. 13.5.2009, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 68.408.pdf
68.438 18/2/2009 Εφαρμογή των μέτρων της Κοινής Οργάνωσης Αμπελοοινικής Αγοράς. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4200, ημερ. 13.5.2009, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 68.438.pdf
68.359 5/2/2009 Τετραετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης/Αναβίωσης Περιοχών της Πράσινης Γράμμης Λευκωσίας (Δήμοι Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου) για τα έτη 2009-2012. α) Σχέδιο χορηγίας για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. β) Σχέδιο χορηγίας σε καταστηματάρχες για εξωραϊσμό προσόψεων και διαρρύθμιση/ανακαίνιση εσωτερικών χώρων καταστημάτων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4198, ημερ. 6.5.2009, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 68.359.pdf
68.312 29/1/2009 Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Εφορείας Αρμενικών Σχολείων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4193, ημερ. 20.3.2009, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 68.312.pdf
68.365 5/2/2009 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2009 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4198, ημερ. 6.5.2009, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 68.365.pdf
68.304 29/1/2009 Προϋπολογισμοί της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και του Αγγλικού Ινστουτούτου της Αγγλικής Σχολής, Λευκωσίας για τη σχολική χρονιά 2008-2009 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4193, ημερ. 20.3.2009, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 68.304.pdf
68.364 5/2/2009 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4198, ημερ. 6.5.2009, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 68.364.pdf
68.314 29/1/2009 Σχέδιο παροχής επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά άτομα ανεξαρτήτως εισοδημάτων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4193, ημερ. 20.3.2009, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 68.314.pdf
68.313 29/1/2009 Ανανέωση της θητείας των επισήμων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας και του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Αμμοχώστου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4193, ημερ. 20.3.2009, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 68.313.pdf
68.356 5/2/2009 Αύξηση της αξίας των κουπονιών σίτισης σε όλους τους φοιτητές, Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4198, ημερ. 6.5.2009, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 68.356.pdf
68.373 5/2/2009 Επαναπροσδιορισμός της πολιτικής για τα γήπεδα γκολφ Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4198, ημερ. 6.5.2009, αρ. γνωστ. 89, ε.ε. 4201, ημερ. 20.5.2009 (Διόρθωση). Acrobat Reader File 68.373.pdf
68.282 21/1/2009 Επανακαθορισμός των εκπαιδευτικών περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων Α' Έγκωμης, Α' Αγίου Δομετίου, Β' Αγίου Δομετίου, Γ' Αγίου Δομετίου, Α' Αγλαντζιάς, Β' Αγλαντζιάς, Γ' Αγλαντζιάς, Δ' Αγλαντζιάς, Ε' Αγλαντζιάς, Στ' Αγλαντζιάς, Α' Κάτω Πολεμιδιών, Β' Κάτω Πολεμιδιών, Καλογερά Λάρνακας, Αγιών Αναργύρων "Μιχάλης Κακογιάννης" Λάρνακας, Σωτήρος, Προδρόμου, Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, Δροσιάς, Α' Αγίου Λαζάρου, Β' Αγίου Λαζάρου, Αγίου Ιωάννη Λάρνακας, "Καμάρες", Εθνάρχης Μακάριος Γ', Ζήνων, Καθαρής "Δημήτρη Λιπέρτη" και Βεργίνας "Αγίων Αυξεντίου και Ευσταθίου" Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4192, ημερ. 13.3.2009, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 68.282.pdf
68.330 29/1/2009 Διαχωρισμός οικοπέδων στο Δάσος Άχνας Αμμοχώστου για τις στεγαστικές ανάγκες των εκτοπισμένων (Περιοχές Λ και Μ) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4193, ημερ. 20.3.2009, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 68.330.pdf
68.306 29/1/2009 Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή στην Κυπριακή Δημοκρατία των προνοιών του άρθρου 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 689/2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικύνδυνων χημικών προϊόντων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4193, ημερ. 20.3.2009, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 68.306.pdf
68.340 29/1/2009 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 68.340.pdf
68.258 15/1/2009 Διορισμός Προέδρου και μελών του Εφοριακού Συμβουλίου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 68.258.pdf
68.279 21/1/2009 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4192 , ημερ. 13.3.2009, αρ, γνωστ. 66 Acrobat Reader File 68.279.pdf
68.297 21/1/2009 Εφαρμογή από τις Υπηρεσίες της Δημοκρατίας της επίσημης μεταγραφής του ελληνικού αλφαβήτου σε ρομανικό σύστημα γραφής, όπως εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4192, ημερ. 13.3.2009, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 68.297.pdf
68.280 21/1/2009 Σύσταση - Σύνθεση του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου με βάση το άρθρο 3 των περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμων του 1990 μέχρι 2007 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4192, ημερ. 13.3.2009, αρ. γνωστ. 67, ε.ε. 4196, ημερ. 10.4.2009 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 68.280.pdf
68.257 15/1/2009 Διορισμός Επιτρόπων και Αναπληρωτών Επιτρόπων στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4191, ημερ. 27.2009, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 68.257.pdf
68.273 15/1/2009 Διορισμός νέους μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 68.273.pdf
68.252 15/1/2009 Προϋπολογισμός για το 2009 του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Α.Α.) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 61 Acrobat Reader File 68.252.pdf
68.247 7/1/2009 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος 2008 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader File 68.247.pdf
68.272 15/1/2009 Αίτηση της Εταιρείας Γενικών Κατασκευών Λτδ (ΛΕΜ/2579/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για τη δημιουργία βιομηχανικής μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, στα τεμάχια με αρ. 94, 98, 99 και 122, Φ/σχ. LIV/26, στην Παρεκκλισιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4190, ημερ. 13.2.2009, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 68.272.pdf
68.234 7/1/2009 Αναστολή της αύξησης της τιμής πώλησης του νερού άρδευσης για ένα χρόνο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 68.234.pdf
69.109 10/7/2009 Αίτηση της Εταιρείας Αδελφοί Καρσερά Λτδ και άλλοι (ΠΑ 0953/2007), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο κατάστημα και αλλαγή χρήσης σε υπεραγορά, στα τεμάχια με αρ. 419, 420. 743, 744 και 807, φ/σχ LIV.57.3.ΙΙ, Τμήμα D, στην Ενορία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στο Δήμο Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4208, ημερ. 21.8.2014, αρ. γνωστ. 129 Acrobat Reader File 69.109.pdf
68.244 7/1/2009 Αντικατάσταση δυο μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.009, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 68.244.pdf
68.246 7/1/2009 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το 2009 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γωνστ. 59 Acrobat Reader File 68.246.pdf
69.070 1/7/2009 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωμα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4207, ημερ. 5.8.2009, αρ. γνωστ. 128 Acrobat Reader File 69.070.pdf
69.048 1/7/2009 Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Αλληλεγγύη και τη Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών 2007-2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4215, ημερ. 20.11.2009, αρ. γνωστ. 204 Acrobat Reader File 69.048.pdf
69.058 1/7/2009 Επιχορήγηση από τα πλεονάσματα του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, των λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των Συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2009. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4215, ημερ. 20.11.2009, αρ. γνωστ. 205 Acrobat Reader File 69.058.pdf
68.546A 18/3/2009 Σχέδιο Επιχορήγησης Κυπριακών Βιομηχανικών για συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4205, ημερ. 17.7.2009, αρ. γνωστ. 125 Acrobat Reader File 68.546Α.pdf
68.427 18/2/2009 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2009. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4200, ημερ. 13.5.2009, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 68.427.pdf
68.618 31/3/2009 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4197, ημερ. 27.4.2009, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader File 68.618.pdf
68.453 26/2/2009 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Κελλιά Λάρνακας για τις στεγαστικές ανάγκες των εκτοπισμένων (Περιοχή Ε') Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4201, ημερ. 20.5.2009, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 68.453.pdf
68.516 12/3/2009 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2009 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4203, ημερ. 12.6.2009, αρ. γνωστ. 117 Acrobat Reader File 68.516.pdf
68.468 26/2/2009 Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4201, ημερ. 20.5.2009, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader File 68.468.pdf
68.614 31/3/2009 Αίτηση του κ. Σταύρου Τσελεπή (ΠΑΦ/2084/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχέδιου Πάφου, για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, με κολυμβητική δεξαμενή, στο τεμάχιο με αρ. 74, φ/σχ. XLV.50.E1, Τμήμα 2, στην Έμπα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4197, ημερ. 27.4.2009, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 68.614.pdf
68.504 12/3/2009 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4203, ημερ. 12.6.2009, αρ. γνωστ. 112 Acrobat Reader File 68.504.pdf
68.510 12/3/2009 Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4203, ημερ. 12.6.2009, αρ. γνωστ. 115 Acrobat Reader File 68.510.pdf
68.507 12/3/2009 Παραχώρηση έκτακτου πασχαλινού δώρου στους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4203, ημερ. 12.6.2009, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader File 68.507.pdf
68.477 4/3/2009 Ορισμός Εθνικού Εκτελεστικού Φορέα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού (2010) και τη Διαχείριση της Χρηματοδότησης του 'Ετους. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4203, ημερ. 12.6.2009, αρ. γνωστ. 110 Acrobat Reader File 68.477.pdf
68.539 18/3/2009 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4205, ημερ. 17.7.2009, αρ. γνωστ. 124 Acrobat Reader File 68.539.pdf
68.517 12/3/2009 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το έτος 2009 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4203, ημερ. 12.6.2009, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader File 68.517.pdf
68.535 18/3/2009 Αίτηση της Εταιρείας "Ketonis Development Ltd", για εκμίσθωση δασικής γης μέρος του κρατικού δάσους "Αλέξιργος", για σκοπούς δημιουργίας αιολικού πάρκου. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4205, ημερ. 17.7.2009, αρ. γνωστ. 123 Acrobat Reader File 68.535.pdf
68.459 26/2/2009 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2009 Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4201, ημερ. 20.5.2009, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 68.459.pdf
68.454 26/2/2009 Ανέγερση 402 νέων οικιστικών μονάδων σε κενούς χώρους των κυβερνητικών οικισμών Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4201, ημερ. 20.5.2009, αρ, γνωστ. 104 Acrobat Reader File 68.454.pdf
68.605 31/3/2009 Σύντμηση της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας των στρατευσίμων στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4209, ημερ. 28.8.2009, αρ. γνωστ. 136 Acrobat Reader File 68.605.pdf
68.503 12/3/2009 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγκληματικότητας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4203, ημερ. 12.6.2009, αρ. γνωστ. 111 Acrobat Reader File 68.503.pdf
68.558 23/3/2009 Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4209, ημερ. 28.8.2009, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader File 68.558.pdf
68.508 12/3/2009 Σχέδιο Μετακίνησης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε Καθορισμένες και Κατάλληλες Περιοχές. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4203, ημερ. 12.6.2009, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader File 68.508.pdf
68.511 12/3/2009 Ευρωπαϊκή Ένωση - Συντονισμός θεμάτων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4203, ημερ. 12.6.2009, αρ. γνωστ. 116 Acrobat Reader File 68.511.pdf
68.529 18/3/2009 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Εργοθεραπευτών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4205, ημερ. 17.7.2009, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 68.529.pdf
68.520 12/3/2009 Διορισμός Μελών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4203, ημερ. 12.6.2009, αρ. γνωστ. 119 Acrobat Reader File 68.520.pdf
68.616 31/3/2009 Αίτηση του κ. Μιχάλη Ανδρέου (ΛΑΡ/1572/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση εστιατορίου ταχείας εξυπηρέτησης (Mc Donald' s Drive Through), στο τεμάχιο με αρ. 563, φ/σχ. XLIX.62, στη Χοιροκοιτία, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4197, ημερ. 27.4.2009, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 68.616.pdf
68.492 4/3/2009 Αίτηση της Ιεράς Μονής Κύκκου, της Εταιρείας Marpapol Management Ltd, της Εταιρείας Marpapol Development Ltd και της Εταιρείας Ioannou & Paraskevaides Ltd (ΛΕΥ/1501/2002) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρεκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για επεκτάσεις σε υφιστάμενο τηλεοπτικό σταθμό ("ΣΙΓΜΑ TV"), στο Στρόβολο, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 έως 2006. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4195, ημερ. 3.4.2009, αρ. γνωστ. 79, ε.ε. 4199, ημερ. 8.5.2009 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 68.492.pdf
68.569 23/3/2009 Προϋπολογισμός του Ταμείου για την ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το έτος 2009. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4209, ημερ. 28.8.2009, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 68.569.pdf
68.428 18/2/2009 Προϋπολιγισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2009. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4200, ημερ. 13.5,2009, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 68.428.pdf
68.385 11/2/2009 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμων του 1993-2004. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4198, ημερ. 6.5.2009, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 68.385.pdf
68.470 26/2/2009 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4194, ημερ. 3.4.2009, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader File 68.470.pdf
68.426 18/2/2009 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος 2009 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4200, ημερ. 13.5.2009, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 68.426.pdf
68.414 18/2/2009 Παροχή οικονομικής βοήθειας λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αυστραλία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4200, ημερ. 13.5.2009, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 68.414.pdf
68.391 11/2/2009 Ίδρυση Ταχυδρομικού Γραφείου στο Δήμο Πέγειας Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4198, ημερ. 6.5.2009, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 68.391.pdf
68.395 11/2/2009 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2009 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4198, ημερ. 6.5.2009, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 68.395.pdf
68.396 11/2/2009 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για το 2009 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4198, ημερ. 6.5.2009, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 68.396.pdf
68.441 18/2/2009 Διορισμός κυπριακών μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4206, ημερ. 24.7.2009, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader File 68.441.pdf
68.440 18/2/2009 Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κύπρου (ΕΙΚ). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4200, ημερ. 13.5.2009, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 68.440.pdf
68.818 13/5/2009 Αντικατάσταση δυο μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 178. Acrobat Reader File 68.818.pdf
69.041 24/6/2009 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4207, ημερ. 5.8.2009, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader File 69.041.pdf
68.919 3/6/2009 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4213, ημερ. 16.10.2009, αρ. γνωστ. 186. Acrobat Reader File 68.919.pdf
68.615 31/3/2009 Αίτηση του κ. Παναγιώτη Χρ. Μονιάτη (ΛΕΜ/2672/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση εργοστασίου επεξεργασίας πέτρας, στο τεμάχιο με αρ. 207, φ/σχ. LIII/34, στη Σωτήρα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4197, ημερ. 27.4.2009, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 68.615.pdf
68.982 17/6/2009 Διοικητικό Συμβούλιο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστοτούτου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4214, ημερ. 4.11.2009, αρ. γνωστ. 195. Acrobat Reader File 68.982.pdf
68.948 11/6/2009 Οικονομική συνεισφορά ση Μη Στρατιωτική Αποστολή Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΕΠΑΑ), με την επωνυμία EUPOL COPPS. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4213, ημερ. 16.10.2009, αρ. γνωστ. 188. Acrobat Reader File 68.948.pdf
68.746 13/5/2009 Διορισμός Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 176 Acrobat Reader File 68.746.pdf
68.955 11/6/2009 Αναστολή κατάταξης στρατεύσιμων στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4213, ημερ. 16.10.2009, αρ. γνωστ. 190 Acrobat Reader File 68.955.pdf
68.976 17/6/2009 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε νεοεισαγόμενους προπτυχιακούς φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστημίο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4214, ημερ. 4.11.2009, αρ. γνωστ. 194. Acrobat Reader File 68.976.pdf
68.893 29/5/2009 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Αρ. 1) για το έτος 2009. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4212, ημερ. 9.10.2009, αρ. γνωστ. 185. Acrobat Reader File 68.893.pdf
68.828 20/5/2009 Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4212, ημερ. 9.10.2009, αρ. γνωστ. 180. Acrobat Reader File 68.828.pdf
68.911 29/5/2009 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4204, ημερ. 19.6.2009, αρ. γνωστ. 120. Acrobat Reader File 68.911.pdf
68.745 28/4/2009 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδιμικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4202, ημερ. 27.5.2009, αρ. γνωστ. 109. Acrobat Reader File 68.745.pdf
68.728 28/4/2009 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 173, ε.ε. 4232, ημερ. 30.4.2010 (Διόρθωση). Acrobat Reader File 68.728.pdf
68.830 20/5/2009 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2009. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4212, ημερ. 9.10.2009, αρ. γνωστ. 181. Acrobat Reader File 68.830.pdf
68.761 13/5/2009 Κεφαλική επιδότηση αιγοπροβατοτρόφων για το έτος 2009. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 177. Acrobat Reader File 68.761.pdf
68.886 29/5/2009 Σχέδιο Προήθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4212, ημερ. 9.10.2009, αρ. γνωστ. 184. Acrobat Reader File 68.886.pdf
68.824 20/5/2009 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων και σε κυβερνητικά οικόπεδα αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4212, ημερ. 9.10.2009, αρ. γνωστ. 179. Acrobat Reader File 68.824.pdf
68.874 29/5/2009 Ανάθεση καθηκόντων Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου στον κ. Γιώργο Γεωργίου, Διευθυντή Προγραμματισμού, Γραφείο Προγραμματισμού. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4212, ημερ. 9.10.2009, αρ. γνωστ. 182 Acrobat Reader File 68.874.pdf
68.878 29/5/2009 Διορισμός μελών Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών για τη διετία 25.4.2009 μέχρι 24.4.2011. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4212, ημερ. 9.10.2009, αρ. γνωστ. 183 Acrobat Reader File 68.878.pdf
68.721 28/4/2009 Ίδρυση Ταχυδρομικού Γραφείου στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader File 68.721.pdf
68.645 14/4/2009 Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4209, ημερ. 28.8.2009, αρ. γνωστ. 139 Acrobat Reader File 68.645.pdf
68.727 28/4/2009 Διορισμός νέου μέλους του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader File 68.727.pdf
68.675 22/4/2009 Θεσμός απονομής βραβείων για το περίβάλλον σε εταιρείες. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader File 68.675.pdf
68.674 22/4/2009 Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 68.674.pdf
68.726 28/4/2009 Διορισμός Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου 10(Ι) του 2006. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 171 Acrobat Reader File 68.726.pdf
68.725 28/4/2009 Σύσταση Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 170 Acrobat Reader File 68.725.pdf
68.723 28/4/2009 Ορισμός του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ως Ανώτατη Αρχή Πιστοποίησης (Root Certificate Authority) Ηλεκτρονικών Υπογραφών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 169 Acrobat Reader File 68.723.pdf
68.730 28/4/2009 Διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader File 68.730.pdf
68.738 28/4/2009 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου με αρ. 2/2008 για το έτος 2008 που αφορά δαπάνη για καύσιμα. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 175. Acrobat Reader File 68.738.pdf
68.656 14/4/2009 Ορισμός Αρμόδιας Αρχής για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1272/2008 για την Ταξινόμηση, την Επισήμανση και τη Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4209, ημερ. 28.8.2009, αρ. γνωστ. 141 Acrobat Reader File 68.656.pdf
69.192 31/7/2009 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader File 69.192.pdf
68.654 14/4/2009 Αναθεώρηση εκπαιδευτικών περιφερειών σχολείων μέσης εκπαίδευσης Πόλης Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4209, ημερ. 28.8.2009, αρ. γνωστ. 140 Acrobat Reader File 68.654.pdf
69.197 31/7/2009 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ.γνωστ. 159 Acrobat Reader File 69.197.pdf
69.549 5/11/2009 Διορισμός Προέδρου και μελών του Ιατρικού Συμβουλίου Υπουργείο Υγείας ε.ε 4217, ημερ. 30.11.2009, αρ. γνωστ. 214 Acrobat Reader File 69.549.pdf
69.190 31/7/2009 Διορισμός Προέδρου και μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 152 Acrobat Reader File 69.190.pdf
69.108 10/7/2009 Αίτηση της Εταιρείας Μ.Ε. Ostrich Farm (Akamas) Ltd (ΛΕΥ/1798/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για προσθήκες σε αδειούχο σφαγείο στρουθοκαμήλων και χοίρων και μετατροπή του σε σφαγείο στρουθοκαμήλων, χοίρων και αιγοπροβάτων με εγκαταστάσεις σταβλισμού, σφαγής και συσκευασίας κρεάτων, στο τεμάχιο με αρ. 113, φ/σχ. ΧΧΙΧ.38, στο χωριό Άγιος Ιωάννης (Μαλούντας) με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4208, ημερ. 21.8.2009, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader File 69.108.pdf
68.670 22/4/2009 Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012 - Διορισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ως Ραδιοτηλεοπτικός Οργανισμός Υποδοχής. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4211, ημερ. 2.10.2009, αρ. γνωστ. 165 Acrobat Reader File 68.670.pdf
69.235 5/8/2009 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2010 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4219, ημερ. 18.12.2009, αρ. γνωστ. 235 Acrobat Reader File 69.235.pdf
69.186 31/7/2009 Διορισμός Πολεοδομικού Συμβουλίου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 148 Acrobat Reader File 69.186.pdf
69.185 31/7/2009 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 147 Acrobat Reader File 69.185.pdf
69.170 29/7/2009 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4217, ημερ. 30.11.2009, αρ. γνωστ. 213 Acrobat Reader File 69.170.pdf
69.271 10/9/2009 Αναθεωρήση Εκπαιδευτικών Περιφερειών Γυμνασίων και Λυκείων Σολέας και Αγρού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4223, ημερ. 12.2.2010, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 69.271.pdf
69.262 10/9/2009 Παρακολούθηση και συμμετοχή στα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT II και ESPON 2013 Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε 4223, ημερ. 12.2.2010, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 69.262.pdf
69.196 31/7/2009 Διορισμός Προέδρου και μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (Σ.Ε.Δ.Α.Σ.) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 158 Acrobat Reader File 69.196.pdf
69.189 31/7/2009 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 151 Acrobat Reader File 69.189.pdf
69.110 10/7/2009 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4208, ημερ. 21.8.2009, αρ. γνωστ. 131 Acrobat Reader File 69.110.pdf
69.171 29/7/2009 Διορισμός δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4219, ημερ. 18/12/2009, αρ. γνωστ. 230 Acrobat Reader File 69.171.pdf
69.180 31/7/2009 Λήξη της θητείας του Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Αρχής Αδειών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 142 Acrobat Reader File 69.180.pdf
69.209 5/8/2009 Σχέδιο ενίσχυσης των νοικοκυριών των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4219, ημερ. 18.12.2009, αρ, γνωστ. 232 Acrobat Reader File 69.209.pdf
69.183 31/7/2009 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 145 Acrobat Reader File 69.183.pdf
69.232 5/8/2009 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικές Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4219, ημερ. 18.12.2009, αρ. γνωστ. 234 Acrobat Reader File 69.232.pdf
69.179Α 29/7/2009 Σχέδιο ενίσχυσης των νοικοκυριών των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4219, ημερ. 18.12.2009, αρ.γνωστ. 231 Acrobat Reader File 69.179A.pdf
69.187 31/7/2009 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 149 Acrobat Reader File 69.187.pdf
69.191 31/7/2009 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 153 Acrobat Reader File 69.191.pdf
69.193 31/7/2009 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader File 69.193.pdf
69.202 31/7/2009 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 162 Acrobat Reader File 69.202.pdf
69.203 31/7/2009 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 163 Acrobat Reader File 69.203.pdf
69.184 31/7/2009 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader File 69.184.pdf
69.194 31/7/2009 Λήξη της θητείας του Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 156 Acrobat Reader File 69.194.pdf
69.200 31/7/2009 Διορισμός Εφόρου της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 161 Acrobat Reader File 69.200.pdf
69.231 5/8/2009 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4219, ημερ. 18.12.2009, αρ. γνωστ. 233 Acrobat Reader File 69.231.pdf
69.206 31/7/2009 Διορισμός Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Αγροτικών Πληρώμων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader File 69.206.pdf
69.266 10/9/2009 Καταβολή εκταρικών επιδοτήσεων για το 2009 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4223, ημερ. 12.2.2010, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 69.266.pdf
69.195 31/7/2009 Διορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ.γνωστ. 157 Acrobat Reader File 69.195.pdf
69.261 10/9/2009 Εθνικό Σύστημα Ελέγχου των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - Ορισμός Αρμόδιας Αρχής Εξουσιοδότησης Εξακριβωτών Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε 4223, ημερ. 12.2.2010, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 69.261.pdf
69.182 31/7/2009 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 144 Acrobat Reader File 69.182.pdf
69.199 31/7/2009 Διορισμός μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 160 Acrobat Reader File 69.199.pdf
69.188 31/7/2009 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 150 Acrobat Reader File 69.188.pdf
69.181 31/7/2009 Λήξη της θητείας του Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4210, ημερ. 16.9.2009, αρ. γνωστ. 143 Acrobat Reader File 69.181.pdf
68.469 26/2/2009 Αίτηση της Εταιρείας Rosla Ltd (ΛΕΥ/1164/2007, ΛΕΥ/1165/2007) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτίριο (εργοστάσιο ένδυσης) και αλλαγή της χρήσης του σε μουσικοχορευτικό κέντρο και τρία εργαστήρια, στο τεμάχιο με αρ. 704, φ/σχ. ΧΧΧ.31.W1, στα Λατσιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4194, ημερ. 3.4.2009, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 68.469.pdf
68.523 18/3/2009 Απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου, 2007 σχετικά με τη συνεργασία των Υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα Κράτη-Μέλη προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4205, ημερ. 17.7.2009, αρ. γνωστ. 121 Acrobat Reader File 68.523.pdf
68.458 26/2/2009 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος 2009 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4201, ημερ. 20.5.2009, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 68.458.pdf
68.617 31/3/2009 Αίτηση της Εταιρείας G. Gregory Real Estates Co. Ltd (ΛΕΜ/2586/2003), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκη κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών και εργαστηρίων σε υφιστάμενο σχολικό κτίριο (Grammar School), στο τεμάχιο με αρ. 284, φ/σχ. LIV/42-5-II, στη Μέσα Γειτονιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4197, ημερ. 27.4.2009, αρ. γωνστ. 83 Acrobat Reader File 68.617.pdf
68.460 26/2/2009 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2009 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4201, ημερ. 20.5.2009, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader File 68.460.pdf
68.606 31/3/2009 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το έτος 2009. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4209, ημερ. 28.8.2009, αρ. γνωστ. 137 Acrobat Reader File 68.606.pdf
68.592 31/3/2009 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2006- Έγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4209, ημερ. 28.8.2009, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader File 68.592.pdf
68.619 31/3/2009 Παραχώρηση πασχαλινού επιδόματος στους Συνταξιούχους και στους λήπτες κοινωνικής σύνταξης. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4209, ημερ. 28.8.2009, αρ. γνωστ. 138 Acrobat Reader File 68.619.pdf
68.583 31/3/2009 Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμος του 2008 - Διορισμός μέλους της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4209, ημερ. 28.8.2009, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader File 68.583.pdf
69.298 23/9/2009 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Οπτικών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 220 Acrobat Reader File 69.298.pdf
69.299 23/9/2009 Διορισμός Προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων (ΠΕΠ) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 221 Acrobat Reader File 69.299.pdf
69.367 6/10/2009 Προϋπολογισμοί της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και του Αγγλικού Ινστιτούτου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για τη σχολική χρονιά 200-2010 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4224, ημερ. 19.2.2010, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 69.367.pdf
69.614 26/11/2009 Παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου στους βοηθούμενους απο τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 44 Acrobat Reader File 69.614.pdf
69.017 24/6/2009 Διορισμός Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Φυλακών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4214, ημερ. 4.11.2009, αρ. γνωστ. 198. Acrobat Reader File 69.017.pdf
69.501 27/10/2009 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κρατικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4228, ημερ. 24/3/2010, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 69.501.pdf
69.723 16/12/2009 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγκληματικότητας Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 69.723.pdf
69.452 13/10/2009 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4218, ημερ. 4/12/2009, αρ. γνωστ. 225 Acrobat Reader File 69.452.pdf
69.673 16/12/2009 Αίτηση του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς (ΠΑΦ/1572/2007) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Πόλης Χρυσοχούς για την ανέγερση δημοτικού σφαγείου στο τεμάχιο με αρ. 55 φ/σχ 26/60 στην Πόλη Χρυσοχούς με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4221, ημερ. 22/1/2010, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 69.763.pdf
69.455 13/10/2009 Διορισμός Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου και καθορισμός της αντιμισθίας και των όρων υπηρεσίας του Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 227 Acrobat Reader File 69.455.pdf
69.554 13/10/2009 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων σε αντικατάσταση μέλους που υπέβαλε την παραίτησή του Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 228 Acrobat Reader File 69.554.pdf
69.438 13/10/2009 Προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α) για το 2010 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4225, ημερ. 26.2.2010, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 69.438.pdf
69.564 18/11/2009 Αναπροσαρμογή των διδάκτρων και του τέλους εγγραφής που ισχύουν στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 41 Acrobat Reader File 69.564.pdf
69.621 26/11/2009 Ίδρυση Ταχυδρομικού Γραφείου στην Κοινότητα και Συνοικισμό Κιτίου Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 45 Acrobat Reader File 69.621.pdf
69.144 22/7/2009 Αντικατάσταση του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας Αρμενικών Σχολείων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 216 Acrobat Reader File 69.144.pdf
69.664 3/12/2009 Ετήσια συνδρομή για τη συμμετοχή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στο Δίκτυο Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμών Διαχείρισης Ακινήτων του Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση "PURE-net" εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 69.664.pdf
69.766 16/12/2009 Προσωρινή απόλυση οπλιτών απο την Εθνική Φρουρά Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 69.766.pdf
69.542 5/11/2009 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2010 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4229, ημερ. 31/3/2010, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 69.542.pdf
69.726 16/12/2009 Επιχορήγηση μαθητών της Β΄Γυμνασίου για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 69.726.pdf
69.133 16/7/2009 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4216, ημερ. 27.11.2009, αρ. γνωστ. 211 Acrobat Reader File 69.133.pdf
69.089 10/7/2009 Ορισμός Αρμόδιας Αρχής προς έγκριση ερευνητικών οργανισμών σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2009 (Ν.29(Ι)/2009) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4216, ημερ. 27.11.2009, αρ. γνωστ. 207 Acrobat Reader File 69.089.pdf
69.456 13/10/2009 Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) - Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχωση της ΔΕΦΑ Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4225, ημερ. 26/2/2010, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 69.456.pdf
69.636 26/11/2009 Προϋπολογισμός Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2010 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 69.636.pdf
69.728 16/12/2009 Χορηγία ύψους 35.000 ευρώ προς την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (Π.Ο.Π) Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 69.728.pdf
68.985 17/6/2009 "Κατά χάριν" παραχώρηση τεσσάρων μεταχειρισμένων πυροσχεστικών οχημάτων (ανά ένα στα χωριά Μάμμαρι, Περιστερώνα (Πάφου), Σπήλια και Πυργά). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4214, ημερ. 4.11.2009, αρ. γνωστ. 196. Acrobat Reader File 68.985.pdf
69.096 10/7/2009 Αναθεώρηση εκπαιδευτικής περιφέρειας Λυκείου Αραδίππου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4216, ημερ. 27.11.2009, αρ. γνωστ. 210 Acrobat Reader File 69.096.pdf
69.091 10/7/2009 Αναστολή κατάταξης του στρατεύσιμου Πελαγία Γεωργίου του Δαμιανού, ΣΑ 30218/09 Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4216, ημερ. 27.11.2009, αρ. γνωστ. 208 Acrobat Reader File 69.091.pdf
69.095 10/7/2009 Διορισμός μελών του Στατιστικού Συμβουλίου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4216, ημερ. 27.11.2009, αρ. γνωστ. 209 Acrobat Reader File 69.095.pdf
69.085 10/7/2009 Σχέδιο Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2009 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4216, ημερ. 27.11.2009, αρ. γνωστ. 206 Acrobat Reader File 69.085.pdf
68.958 11/6/2009 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2009. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4213, ημερ. 16.10.2009, αρ. γνωστ. 191. Acrobat Reader File 68.958.pdf
69.016 24/6/2009 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4214, ημερ. 4.11.2009, αρ. γνωστ. 197 Acrobat Reader File 69.016.pdf
68.945 11/6/2009 Αντικατάσταση μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4213, ημερ. 16.10.2009, αρ. γνωστ. 187. Acrobat Reader File 68.945.pdf
69.032 24/6/2009 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4214, ημερ. 4.11.2009, αρ. γνωστ. 202. Acrobat Reader File 69.032.pdf
69.030 24/6/2009 Αναθεώρηση εκπαιδευτικών περιφερειών Γυμνασίου και Λυκείου Σολέας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4214, ημερ. 4.11.2009, αρ. γνωστ. 201 Acrobat Reader File 69.030.pdf
69.018 24/6/2009 Διορισμός Συμβουλίου Αποφυλάισης επ' αδεία Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4214, ημερ. 4.11.2009, αρ. γνωστ. 199 Acrobat Reader File 69.018.pdf
69.037 24/6/2009 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το 2009. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4214, ημερ. 4.11.2009, αρ. γνωστ. 203. Acrobat Reader File 69.037.pdf
69.019 24/6/2009 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2006- Έγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4214, ημερ. 4.11.2009, αρ. γνωστ. 200 Acrobat Reader File 69.019.pdf
68.950 11/6/2009 Σχέδιο Στήριξης των Τοπικών Αρχών για τη Δημιουργία Έργων Πολιτιστικής Υποδομής. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4213, ημερ. 16.10.2009, αρ. γνωστ. 189. Acrobat Reader File 68.950.pdf
68.935 3/6/2009 Επαναπροσδιορισμός της πολιτικής για τα γήπεδα γκολφ. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4214, ημερ. 4.11.2009, αρ. γνωστ. 193 Acrobat Reader File 68.935.pdf
69.439 13/10/2009 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2009 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4225, ημερ. 26/2/2010, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 69.439.pdf
69.634 26/11/2009 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2010 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 69.634.pdf
69.708 16/12/2009 Παραχώρηση 13ου επιδόματος στις οικογένειες πολυτέκνων Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 69.708.pdf
69.743 16/12/2009 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2010 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 69.743.pdf
69.598 18/11/2009 Έγκριση διορισμού Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου απο το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4217, ημερ. 30/11/2009, αρ. γνωστ.212 Acrobat Reader File 69.598.pdf
69.581 18/11/2009 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2009 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 69.581.pdf
69.493 27/10/2009 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4228, ημερ. 24/3/2010, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader FIle 69.493.PDF
69.654 26/11/2009 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4220, ημερ. 31/12/2009, αρ. γνωστ. 237 Acrobat Reader File 69.654.pdf
69.562 18/11/2009 Υποβολή παραίτησης απο τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 69.562.pdf
69.599 18/11/2009 Διορισμός Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 43, ε.ε 4241, ημερ. 23/7/2010 (διόρθωση) Acrobat Reader File 69.599.pdf
69.764 16/12/2009 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4221, ημερ. 22/1/2010, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 69.764.pdf
69.528 5/11/2009 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Σολέας Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4229, ημερ. 31/3/2010 αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 69.528.pdf
69.653 26/11/2009 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4220, ημερ. 31/12/2009, αρ. γνωστ. 236 Acrobat Reader File 69.653.pdf
69.492 27/10/2009 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Μαραθάσσας Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4228, ημερ. 24/3/2010, αρ. γνωστ. 28 Acrobat Reader File 69.492.pdf
69.667 3/12/2009 Δημιουργία και λειτουργία Κρατικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 69.667.pdf
69.779 23/12/2009 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4227, ημερ. 12/3/2010, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 69.779.pdf
69.368 6/10/2009 Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 223 Acrobat Reader File 69.368.pdf
69.373 6/10/2009 Υποτροφίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε Κύπριους σπουδαστές στη Γαλλία μέσω CNOUS (Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4224, ημερ. 19.2.2010, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 69.373.pdf
69.784 23/12/2009 Καταβολή ειδικής εκταρικής επιδότησης ποιότητας για οινοποιήσιμα σταφύλια στις περιοχές παραγωγής οίνων ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης για το έτος 2009 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 69.784.pdf
69.734 16/12/2009 Διαχωρισμός οικοπέδων αυτοστέγασης στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Δάσος Άχνας (Περιοχή Κ) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 69.734.pdf
69.143 22/7/2009 Διορισμός νέου μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 215 Acrobat Reader File 69.143.pdf
69.633 26/11/2009 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2010 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 69.633.pdf
69.475 21/10/2009 Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο, που θα χορηγείται απο το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με βάση τον Κανόνα "de minimis" (Κανονισμός ΕΚ Αρ. 1998/2006) Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4227, ημερ. 12/3/2010, αρ. γνωστ. 24 Acrobat Reader File 69.475.pdf
69.746 16/12/2009 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 69.746.pdf
69.300 23/9/2009 Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 222 Acrobat Reader File 69.300.pdf
69.454 13/10/2009 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων απο Πολύτιμα Μέταλλα Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4218, ημερ. 4/12/2009, αρ. γνωστ. 226 Acrobat Reader File 69.454.pdf
69.428 13/10/2009 Διορισμός νέου μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 224 Acrobat Reader File 69.428.pdf
69.433 13/10/2009 Αύξηση στο ύψος των χορηγημάτων (τροφείων, μικροέξοδα και έκτακτα) που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για συντήρηση παιδιών τοποθετημένων σε ανάδοχες οικογένειες Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4225, ημερ. 26/2/2010, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 69.433.pdf
69.744 16/12/2009 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2010 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 69.744.pdf
69.478 21/10/2009 Διορισμός μελών της Επιτροπής Μουσείων που καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί της Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμου του 2009 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4227, ημερ. 12/3/2010, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader FIle 69.478.PDF
69.555 5/11/2009 Οικονομική βοήθεια σε κατοίκους ορεινών περιοχών με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4229, ημερ. 31/3/2010, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 69.555.pdf
69.770 16/12/2009 α) Διορισμός Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές (Δημόσια) Λτδ β) Διορισμός μέλους του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 58 ε.ε. 4241, ημερ. 23/7/2010 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 69.770.pdf
69.745 16/12/2009 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2010 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 69.745.pdf
69.157 22/7/2009 Ιεραρχική προσφυγή, που υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τις απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με βάση το άρθρο 36 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, να επικυρώσει Διάταγμα Ανάκλησης πολεοδομικής άδειας Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 218 Acrobat Reader File 69.157.pdf
69.697 8/12/2009 Αντικατάσταση μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 69.697.pdf
69.635 26/11/2009 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2010 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 69.635.pdf
69.632 26/11/2009 Προϋπολογισμός Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για τα έτη 2009 και 2010 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 69.632.pdf
69.661 3/12/2009 Καθιέρωση Εθνικών Βραβείων Υγείας Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 69.661.pdf
69.514 27/10/2009 Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4228, ημερ. 24/3/2010, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 69.514.pdf
66.649 3/1/2009 Διορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader FIle 66.649.PDF
69.260 10/9/2009 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 219 Acrobat Reader File 69.260.pdf
69.557 18/11/2009 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Αρμενικών Σχολείων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 39 Acrobat Reader File 69.557.pdf
69.672 3/12/2009 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές (Δημόσια) Λτδ Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 69.672.pdf
69.595 18/11/2009 Διορισμός Επιτροπών που προβλέπονται απο τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο 113(Ι)/1999 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4218, ημερ. 4/12/2009, αρ. γνωστ. 229 Acrobat Reader File 69.595.pdf
69.722 16/12/2009 Έγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμούς του 2009 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 69.722.pdf
69.152 22/7/2009 Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη: α) Ατόμων με Αναπηρία, β) Ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 217 Acrobat Reader File 69.152.pdf

Back To Top