Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
92.338 21/12/2021 Επέκταση συμβολαίων εργοδότησης Λειτουργών Ορισμένου Χρόνου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο της υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 320 Acrobat Reader File 92.338.pdf
92.367 21/12/2021 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρηση σε υποψήφιους φοιτητές από τρίτες χώρες. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 345 Acrobat Reader File 92.367.pdf
92.368 21/12/2021 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. β)Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Κέντρων Αριστείας και Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. γ)Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Κέντρα Αριστείας και Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 346 Acrobat Reader File 92.368.pdf
92.337 21/12/2021 Έξοδα κηδείας Δημοσίας Δαπάνης που του αποβιώσαντα Λοχαγού Κυριάκου Ξάνθου της Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 319 Acrobat Reader File 92.337.pdf
92.361 21/12/2021 Χορηγίες προς τη Μαρωνίτικη Κοινότητα στα πλαίσια του Τριετούς Σχεδίου Ανάπτυξης Μαρωνίτικης Κοινότητας 2019-2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 339 Acrobat Reader File 92.361.pdf
92.330 21/12/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 312 Acrobat Reader File 92.330.pdf
92.343 21/12/2021 Προϋπολογισμός του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής για το έτος 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 325 Acrobat Reader File 92.343.pdf
92.369 21/12/2021 Στρατηγική Προσέλκυσης Εταιρειών για δραστηριοποίηση ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο – Μετεξέλιξη Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης σε Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 347 Acrobat Reader File 92.369.pdf
92.344 21/12/2021 Καταβολή ενισχύσεων μέσω του Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου καθώς και ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) μέσω του Κανονισμού 1408/2013, για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες και άλλα αίτια σε γεωργικές καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020-2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 326 Acrobat Reader File 92.344.pdf
92.372 21/12/2021 Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία για την περίοδο 2021-2027. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 350 Acrobat Reader File 92.372.pdf
92.357 21/12/2021 Προειδοποιητική επιστολή – Παράβαση αριθμ. 2021-2093 – Μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που εφαρμόζεται σε κατοικίες που αγοράζονται ή ανεγείρονται στην Κύπρο. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 335 Acrobat Reader File 92.357.pdf
92.348 21/12/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2021». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 330 Acrobat Reader File 92.348.pdf
92.318 21/12/2021 Διαπίστευση της κας Elisabeth Cardoso Jordao, ως νέας Πρέσβειρας του Λουξεμβούργου στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 303 Acrobat Reader File 92.318.pdf
92.382 21/12/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 358 Acrobat Reader File 92.382.pdf
92.331 21/12/2021 Οι περί Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέση Εκτελεστικού Διευθυντή Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 313 Acrobat Reader File 92.331.pdf
92.359 21/12/2021 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για τα έτη 2022-2024. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 337 Acrobat Reader File 92.359.pdf
92.370 21/12/2021 Υποβολή Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 348 Acrobat Reader File 92.370.pdf
92.329 21/12/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 311 Acrobat Reader File 92.329.pdf
92.335 21/12/2021 Παραχώρηση οικοπέδων μέσω του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα στη Κοινότητα Έμπας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 317 Acrobat Reader File 92.335.pdf
92.336 21/12/2021 Έκδοση Διατάγματος για Πρόσκληση των Στρατευσίμων της κλάσης 2022 και συνυπόχρεων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 318 Acrobat Reader File 92.336.pdf
92.332 21/12/2021 Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Πάφου (2019) (επανεξέταση) – Διοικητικές περιοχές Δήμου Πάφου, Δήμου Γεροσκήπου και Κοινοτικών Συμβουλίων Αγίας Μαρινούδας, Αχέλειας, Έμπας, Κισσόνεργας, Κονιών, Λέμπας, Μέσα Χωριού, Τάλας, Τίμης, Τρεμιθούσας και Χλώρακας μετά την εξέταση των ενστάσεων των Επιτροπών Μελέτης Ενστάσεων (ΕΜΕ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 314 Acrobat Reader File 92.332.pdf
92.334 21/12/2021 Παραχώρηση οικοπέδων μέσω του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα στην Κοινότητα Δρύμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 316 Acrobat Reader File 92.334.pdf
92.388 21/12/2021 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς το Κέντρο Φιλοξενίας Ενηλίκων «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Λευκάρων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 363 Acrobat Reader File 92.388.pdf
92.341 21/12/2021 Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 323 Acrobat Reader File 92.341.pdf
92.333 21/12/2021 Τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικού Διατάγματος Ανάπτυξης 2003-2019. Έκδοση Ειδικού Διατάγματος Ανάπτυξης του 2021 για ανέγερση σταθμού ραδιοεπικοινωνιών με δυνατότητα εκπομπής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 315 Acrobat Reader File 92.333.pdf
92.376 21/12/2021 Τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 354 Acrobat Reader File 92.376.pdf
92.347 21/12/2021 Υποβολή Εισηγητικής Έκθεσης της Τεχνικής Επιτροπής για την προώθηση της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 329 Acrobat Reader File 92.347.pdf
92.342 21/12/2021 Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής για το έτος 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 324 Acrobat Reader File 92.342.pdf
92.374 21/12/2021 Δήλωση Πολιτικής για τον Εθνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 352 Acrobat Reader File 92.374.pdf
92.323 21/12/2021 Διορισμός εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών ως μέλους του Ιδρύματος «Μαρίας και Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 307 Acrobat Reader File 92.323.pdf
92.364 21/12/2021 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2024. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 342 Acrobat Reader File 92.364.pdf
92.327 21/12/2021 Μεταστέγαση Δήμου Αμμοχώστου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 309 Acrobat Reader File 92.327.pdf
92.340 21/12/2021 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για σχεδιασμό και κατασκευή ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 322 Acrobat Reader File 92.340.pdf
92.379 21/12/2021 Αμοιβή Προέδρου και μελών της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων που διορίζονται με βάση το άρθρο 4Α του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμο του 2008. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 356 Acrobat Reader File 92.379.pdf
92.349 21/12/2021 Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο Νόμος του 2021. Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμμάτων Αποδικαστικοποίησης – Συμβούλιο Χώρων Κράτησης Παιδιών. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 331 Acrobat Reader File 92.349.pdf
92.380 21/12/2021 Αμοιβή Προέδρου και μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 357 Acrobat Reader File 92.380.pdf
92.389 21/12/2021 Διορισμός μέλους της Πειθαρχικής Επιτροπής σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο Ν53(1)/2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 364 Acrobat Reader File 92.389.pdf
92.386 21/12/2021 Παραχώρηση Χρηματοδότησης στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «IDEA» της Τράπεζας Κύπρου για τη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 361 Acrobat Reader File 92.386.pdf
92.391 29/12/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 365 Acrobat Reader File 92.391.pdf
92.355 21/12/2021 Υλοποίηση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για απόκτηση ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας από τη Δημοκρατία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 334 Acrobat Reader File 92.355.pdf
92.363 21/12/2021 Εκμίσθωση κρατικής γης στην Κυβέρνηση Βατικανού για ανέγερση Πρεσβείας, στη Λευκωσία. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 341 Acrobat Reader File 92.363.pdf
92.362 21/12/2021 Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Ανάκαμψη της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην Κύπρο – Πρόταση για παράταση ισχύος των κινήτρων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 340 Acrobat Reader File 92.362.pdf
92.354 21/12/2021 Πλαίσιο Συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Κρατικού και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την εισαγωγή Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 333 Acrobat Reader File 92.354.pdf
92.339 21/12/2021 Κηδεία δημοσία δαπάνη του Μιχαλάκη Μαραθεύτη. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 321 Acrobat Reader File 92.339.pdf
92.373 21/12/2021 Σχέδιο Συνεργασίας με Οργανωτές Ταξιδίων με σκοπό την αποκατάσταση των αφίξεων τουριστών και κατ΄ επέκταση τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών που επέφερε στην κυπριακή οικονομία η πανδημία του κορωνοϊού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 351 Acrobat Reader File 92.373.pdf
92.358 21/12/2021 Οικονομική συνεισφορά φορέων εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης για έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 336 Acrobat Reader File 92.358.pdf
92.320 21/12/2021 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λειψία της Γερμανίας, κ. Αλέξανδρου Μαλιού. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 305 Acrobat Reader File 92.320.pdf
92.345 21/12/2021 Προσθήκη των περιοχών «Ποταμός Γιαλιάς» και «Μεταλλείο Καλαβασού» στον τελικό κατάλογο περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας της Κύπρου που προτάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 327 Acrobat Reader File 92.345.pdf
92.378 21/12/2021 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το έτος 2021-2022 (1/10/2021-30/09/2022). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 355 Acrobat Reader File 92.378.pdf
92.375 21/12/2021 Προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το έτος 2022. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 353 Acrobat Reader File 92.375.pdf
92.371 21/12/2021 Το μέλλον του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 349 Acrobat Reader File 92.371.pdf
92.385 21/12/2021 Έκδοση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID σε Τουρκοκύπριους Πολίτες. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 360 Acrobat Reader File 92.385.pdf
92.317 21/12/2021 Παράταση υπηρεσιών Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 302 Acrobat Reader File 92.317.pdf
92.365 21/12/2021 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2024. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 343 Acrobat Reader File 92.365.pdf
92.346 21/12/2021 Οι περί της Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμοι του 1977 έως 2019. Το περί της Διάλυσης του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης Διάταγμα του 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 328 Acrobat Reader File 92.346.pdf
92.319 21/12/2021 Διαπίστευση του κ. Guider Ibrahim Guider, ως νέου Πρέσβη της Λιβύης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 304 Acrobat Reader File 92.319.pdf
92.360 21/12/2021 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 338 Acrobat Reader File 92.360.pdf
92.366 21/12/2021 Αξιοποίηση μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά την κρατική φοιτητική μέριμνα μέσω αύξησης του ποσού που θα διατεθεί για φοιτητικά επιδόματα. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 344 Acrobat Reader File 92.366.pdf
92.328 21/12/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.7) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 310 Acrobat Reader File 92.328.pdf
92.350 21/12/2021 Ανανέωση Μνημονίων Συναντίληψης για αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας για υπηρεσία επι του πλοίου, του πλοιάρχου και αξιωματικών εμπορικού ναυτικού που έχουν εκδοθεί από τις Κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 332 Acrobat Reader File 92.350.pdf
62.364 21/12/2021 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2024. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File 92.364.pdf
92.326 21/12/2021 Χρήση Υπηρεσιακού Κινητού τηλεφώνου από Κρατικούς Αξιωματούχους και Κρατικούς Λειτουργούς. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 308 Acrobat Reader File 92.326.pdf
92.387 21/12/2021 Επέκταση του Σχεδίου Κινήτρων προς τις Αεροπορικές Εταιρείες για αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στη συνδεσιμότητα της Κύπρου, στην ανάπτυξη των αερομεταφορών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 362 Acrobat Reader File 92.387.pdf
92.383 21/12/2021 Εξασφάλιση έγκρισης για πεντάμηνη (1.1.2022-31.5.2022) παράταση των συμβολαίων απασχόλησης σαράντα δυο (42) Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και είκοσι τεσσάρων (24) Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου Ιδρυματικών Λειτουργών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου Έργου. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 359 Acrobat Reader File 92.383.pdf
92.321 21/12/2021 Παράταση της υπηρεσίας της κας Μαρίας Μακκούλη, Εργοδοτούμενης Αορίστου Χρόνου για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4759, ημερ. 18.2.2022, αρ. γνωστ. 306 Acrobat Reader File 92.321.pdf
92.301 13/12/2021 Παράταση της ανάθεσης της διαχείρισης του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου "Φιλοξενία" στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 291 Acrobat Reader File 92.301.pdf
92.296 13/12/2021 Οικονομική συνεισφορά φορέων εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης για έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 288 Acrobat Reader File 92.296.pdf
92.272 13/12/2021 Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 267 Acrobat Reader File 92.272.pdf
92.281 13/12/2021 Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (de-minimis) σε επαγγελματίες αλιείς του Αλιευτικού Καταφυγίου Ζυγίου, ως αντισταθμιστικό μέτρο για τις επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία της θαλάσσιας αποβάθρας φορτοεκφόρτωσης καυσίμων στην περιοχή του Βασιλικού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 276 Acrobat Reader File 92.281.pdf
92.297 13/12/2021 Παραχώρηση χορηγιών προς Σχολικές Εφορείες και προς Διαχειριστικό Συμβούλιο Αγγλικής Σχολής για υλοποίηση υποδομών. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 289 Acrobat Reader File 92.297.pdf
92.285 13/12/2021 Συνομολόγηση Συμφωνίας Έκδοσης Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 279 Acrobat Reader File 92.285.pdf
92.303 13/12/2021 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά 2021-2030. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 293 Acrobat Reader File 92.303.pdf
92.302 13/12/2021 Προκήρυξη Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, βάσει του Κανονισμού 360/2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (de minimis). Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 292 Acrobat Reader File 92.302.pdf
92.308 13/12/2021 Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 (Απόσυρση). Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 297 Acrobat Reader File 92.308.pdf
92.282 13/12/2021 Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (de-minimis) σε επαγγελματίες αλιείς, ως αντισταθμιστικό μέτρο για το επιπλέον κόστος που υφίστανται για τον ελλιμενισμό των σκαφών τους, ένεκα των βελτιωτικών έργων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ποταμού του Λιοπετριού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 277 Acrobat Reader File 92.282.pdf
92.277 13/12/2021 Ετήσιοι εξελεγμένοι λογαριασμοί του Ταμείου για την αποπληρωμή του δανείου για την αποζημίωση των αποχωρούντων Λιμενεργατών και Σημειωτών που καθιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμου του 2008 (Ν.58(Ι)/2008). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 272 Acrobat Reader File 92.277.pdf
92.312 13/12/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 299 Acrobat Reader File 92.312.pdf
92.283 13/12/2021 Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (de-minimis) στους επαγγελματίες αλιείς για κάλυψη της απώλειας εισοδήματος τους από ζημιές των δελφινιών κατά την περίοδο 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 278 Acrobat Reader File 92.283.pdf
92.266 13/12/2021 Έκδοση Διατάγματος για μείωση του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών. Το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Πέμπτου και Δωδέκατου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 263 Acrobat Reader File 92.266.pdf
92.307 13/12/2021 Μνημόνιο Συνεργασίας για την Προστασία και Προώθηση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για τα ΛΟΑΤΙ+ άτομα στην Ευρώπη και στην Κοινοπολιτεία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 296 Acrobat Reader File 92.307.pdf
92.274 13/12/2021 Αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών για την παροχή υπηρεσιών (Μελέτη – Επίβλεψη) Συμβούλων Μελετητών Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού και Επιμετρητή Ποσοτήτων για τη Μετατροπή του Ζ’ Δημοτικού Πάφου και του Α’ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Πάφου σε Νέο Γυμνάσιο Πάφου και Νέο Δημοτικό Σχολείο Πάφου. (Αρ. Διαγωνισμού: T.Y.7/2021). Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 269 Acrobat Reader File 92.274.pdf
92.276 13/12/2021 Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 271 Acrobat Reader File 92.276.pdf
92.305 13/12/2021 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Ψηφιακές Δεξιότητες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 294 Acrobat Reader File 92.305.pdf
92.271 13/12/2021 Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 266 Acrobat Reader File 92.271.pdf
92.280 13/12/2021 Κάλυψη μέρους της δαπάνης του οδικού δικτύου της Βιομηχανικής Ζώνης Γερίου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 275 Acrobat Reader File 92.280.pdf
92.298 13/12/2021 Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 290 Acrobat Reader File 92.298.pdf
92.291 13/12/2021 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2024. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 285 Acrobat Reader File 92.291.pdf
92.287 13/12/2021 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με το Ισραήλ για Επιστημονική Συνεργασία. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 281 Acrobat Reader File 92.287.pdf
92.275 13/12/2021 Αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών για την παροχή υπηρεσιών (Μελέτη-Επίβλεψη) Συμβούλων Μελετητών Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού και Επιμετρητή Ποσοτήτων για την Αντισεισμική Αναβάθμιση και τη Γενική Βελτίωση του Γυμνασίου Κωνσταντινουπόλεως στη Λευκωσία. (Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 34/2021). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 270 Acrobat Reader File 92.275.pdf
92.265 13/12/2021 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στην παραχώρηση μασκών στα σχολεία από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 262 Acrobat Reader File 92.265.pdf
92.295 13/12/2021 Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας Hellas Sat Consortium Ltd, για την εξουσιοδότηση χρήσης της γεωστατικής τροχιακής θέσης των 39ο Ανατολικά και των συναφών ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 287 Acrobat Reader File 92.295.pdf
92.286 13/12/2021 Ανανέωση απόσπασης μέλους της Αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol). Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 280 Acrobat Reader File 92.286.pdf
92.290 13/12/2021 Άμεση ή έμμεση άσκηση ιδιωτικής εργασίας από ΣΥ.ΟΠ. που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 284 Acrobat Reader File 92.290.pdf
92.288 13/12/2021 Ανανέωση/Αντικατάσταση μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 282 Acrobat Reader File 92.288.pdf
92.279 13/12/2021 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τέσσερεις (4) μήνες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση και υλοποίηση του Σχεδίου Επικοινωνίας για τη Βιώσιμη Κινητικότητας Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/6/2020/Υ(Α). Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18/6/2021. Ημερομηνία Εκπνοής Ισχύος Προσφορών: 18/12/2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 274 Acrobat Reader File 92.279.pdf
92.273 13/12/2021 Μείωση της δόσης αποπληρωμής διδάκτρων του μεταπτυχιακού προγράμματος «MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems», κατά 10% για το χειμερινό εξάμηνο του 2021-22. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 268 Acrobat Reader File 92.273.pdf
92.289 13/12/2021 Ακύρωση μέρους της Απόφασης με αρ. 92.193 και ημερ. 24.11.2021, που αφορά στην αναπλήρωση της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2021. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 283 Acrobat Reader File 92.289.pdf
92.293 13/12/2021 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. β)Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Κέντρων Αριστείας και Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. γ)Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Κέντρα Αριστείας και Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 286 Acrobat Reader File 92.293.pdf
92.306 13/12/2021 Καθορισμός αντιμισθίας και ωφελημάτων του Προέδρου Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 295 Acrobat Reader File 92.306.pdf
92.268 13/12/2021 Πρόκληση ζημιών λόγω κακοτεχνιών σε κατοικίες του Συνοικισμού Αυτοστέγασης Περβολιών – Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για επιδιόρθωση δύο κατοικιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 265 Acrobat Reader File 92.268.pdf
92.278 13/12/2021 Παράταση της απασχόλησης Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, στα πλαίσια της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη – Connecting Europe Facility» του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 273 Acrobat Reader File 92.278.pdf
92.267 13/12/2021 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για την επιδιόρθωση της ιδιόκτητης κατοικίας του κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους στη Δορά. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 264 Acrobat Reader File 92.267.pdf
92.310 13/12/2021 Παράταση της ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης των εγγράφων των αρχείων Φυσικών Ιατρικών Φακέλων Ασθενών (ΦΙΦΑ) των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας σε ψηφιακό αρχείο με ηλεκτρονικούς Φάκελους Ασθενών (η-ΦΑ) και αποστολή των η-ΦΑ στο σύστημα eOASIS του Υπουργείου Οικονομικών». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 298 Acrobat Reader File 92.310.pdf
92.264 13/12/2021 Μνημόνιο Συναντίληψης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 261 Acrobat Reader File 92.264.pdf
92.262 13/12/2021 Δημιουργία θέσης Γραφέα στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Αμμάν Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 259 Acrobat Reader File 92.262.pdf
92.263 13/12/2021 Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών με το Κολλέγιο της Ευρώπης ((College d’ Europe). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 260 Acrobat Reader File 92.263.pdf
92.261 13/12/2021 Δημιουργία θέσης Γραφέα στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Πράγα Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4758, ημερ. 11.2.2022, αρ. γνωστ. 258 Acrobat Reader File 92.261.pdf
92.255 2/12/2021 Παράταση της ισχύος των προσφορών για τον Διαγωνισμό με Αρ. ΥΚΕ 2/2021 για τη σύναψη «Συμφωνίας Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών για Παροχή Επαγγελματικής Εποπτείας στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου: «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 254 Acrobat Reader File 92.255.pdf
92.253 2/12/2021 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023- 2024. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 252 Acrobat Reader File 92.253.pdf
92.240 2/12/2021 Ανέλιξη Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 240 Acrobat Reader File 92.240.pdf
92.233 2/12/2021 Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Ιατρείων, Κλινικών και Νοσοκομείων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 234 Acrobat Reader File 92.233.pdf
92.229 2/12/2021 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 626, του Φ/Σχ. 51/6010V01, Τμήμα 1, συνολικής εκτάσεως 298 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στο Δήμο Γεροσκήπου, της επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 231 Acrobat Reader File 92.229.pdf
92.238 2/12/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 238 Acrobat Reader File 92.238.pdf
92.248 2/12/2021 Διοργάνωση του Φόρουμ για τη Δημοκρατία στην Κύπρο «Democracy Forum». Πρόεδρο της Δημοκρατίας ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 248 Acrobat Reader File 92.248.pdf
92.245 2/12/2021 Σχέδιο Χορηγιών για Αντικατάσταση Ηλεκτρικών Συσκευών σε Κατοικίες Ευάλωτων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 245 Acrobat Reader File 92.245.pdf
92.225 2/12/2021 Κατ’ εξαίρεση διαχωρισμός οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στη Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 230 Acrobat Reader File 92.225.pdf
92.251 2/12/2021 Ρύθμιση του θέματος της αναπλήρωσης σε περίπτωση κένωσης θέσεων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι τις επόμενες δημοτικές και κοινοτικές εκλογές το 2024. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021». Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 250 Acrobat Reader File 92.251.pdf
92.242 2/12/2021 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) 2021. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 242 Acrobat Reader File 92.242.pdf
92.239 2/12/2021 Σύμβαση για τη φιλοξενία κρουσμάτων COVID-19 στενών επαφών και άλλων ατόμων που τίθενται σε υποχρεωτικό περιορισμό περιλαμβανομένων των αιτητών διεθνούς προστασίας στο ξενοδοχείο Crown Resorts Henipa. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 239 Acrobat Reader File 92.239.pdf
92.230 2/12/2021 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 2298, του Φ/Σχ. 51/110102, Τμήμα 1, συνολικής εκτάσεως 651 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην ενορία Αγίου Θεοδώρου, στο Δήμο Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 232 Acrobat Reader File 92.230.pdf
92.252 2/12/2021 Διορισμός Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 251 Acrobat Reader File 92.252.pdf
92.218 2/12/2021 Διαπίστευση της κας Vanda Maria Dias Stelzer Sequeira ως Πρέσβειρα της Πορτογαλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 223 Acrobat Reader File 92.218.pdf
92.249 2/12/2021 Υλοποίηση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για απόκτηση ακινήτων της πρώην ΣΚΤ από τη Δημοκρατία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 249 Acrobat Reader File 92.249.pdf
92.220 2/12/2021 Διαπίστευση του κ. Martin Bezak, ως Πρέσβη της Σλοβακίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 225 Acrobat Reader File 92.220.pdf
92.257 2/12/2021 Αναθεώρηση του Εβδομαδιαίου και Ετήσιου Ποσού των Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών του έτους 2021. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 256 Acrobat Reader File 92.257.pdf
92.224 2/12/2021 Οι περί Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 229 Acrobat Reader File 92.224.pdf
92.235 2/12/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 236 Acrobat Reader File 92.235.pdf
92.234 2/12/2021 Παραχώρηση χορηγίας που αφορά στο τέλος άδειας κυκλοφορίας των ταχύπλοων σκαφών Κατηγορίας Β, λόγω προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία στον κλάδο των επιχειρήσεων θαλάσσιων αθλημάτων και ψυχαγωγίας. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 235 Acrobat Reader File 92.234.pdf
92.221 2/12/2021 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ιράκ αναφορικά με την εξαίρεση της απαίτησης θεώρησης εισόδου για κατόχους Διπλωματικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 226 Acrobat Reader File 92.221.pdf
92.241 2/12/2021 Οι περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ.3) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 241 Acrobat Reader File 92.241.pdf
92.223 2/12/2021 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στο Δημόσιο Τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 228 Acrobat Reader File 92.223.pdf
92.217 2/12/2021 Διαπίστευση του κ. Muhammad Prakosa, ως Πρέσβη της Ινδονησίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 222 Acrobat Reader File 92.217.pdf
92.247 2/12/2021 Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική 2022-2027. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 247 Acrobat Reader File 92.247.pdf
92.256 2/12/2021 Αξιοποίηση μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά στην κρατική φοιτητική μέριμνα, για λήψη πρόσθετων μέτρων κοινωνικής στήριξης των φοιτητών/τριών – Επιδόματα σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών/τριών και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών/τριών. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 255 Acrobat Reader File 92.256.pdf
92.243 2/12/2021 Αυτονόμηση Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 243 Acrobat Reader File 92.243.pdf
92.232 2/12/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 233 Acrobat Reader File 92.232.pdf
92.236 2/12/2021 Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού 2022 – ΜΔΠ 2022- 2024-Τροποποίηση αρ. 31. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 237 Acrobat Reader File 92.236.pdf
92.244 2/12/2021 Αλλαγές στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και Επαναλειτουργίας Αερολιμένων. Αλλαγές στο πρωτόκολλο τήρησης υγειονομικών μέτρων για επιβάτες που εξυπηρετούνται από τα Λιμάνια και άλλα σημεία εισόδου δια θαλάσσης της Δημοκρατίας. Εφαρμογή για τους αφιχθέντες επιβάτες στους Αερολιμένες, στα Λιμάνια και άλλα σημεία εισόδου διά θαλάσσης της Δημοκρατίας του επιπρόσθετου προσωρινού μέτρου που αφορά τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου PCR για τη νόσο COVID-19. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 244 Acrobat Reader File 92.244.pdf
92.246 2/12/2021 Οικονομική ενίσχυση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Εφαρμογή Προγραμμάτων Χωριστής Συλλογής Δημοτικών Αποβλήτων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 246 Acrobat Reader File 92.246.pdf
92.219 2/12/2021 Διαπίστευση του κ. Latsamy Keomany ως Πρέσβη του Λάος στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Γενεύη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 224 Acrobat Reader File 92.219.pdf
92.254 2/12/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 253 Acrobat Reader File 92.254.pdf
92.222 2/12/2021 Συμμετοχή της Κύπρου ως Δωρήτρια Χώρα στην 20η Αναπλήρωση των Πόρων του Διεθνούς Οργανισμού Αναπτύξεως (International Development Association – IDA). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4757, ημερ. 4.2.2022, αρ. γνωστ. 227 Acrobat Reader File 92.222.pdf
92.182 24/11/2021 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2024. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 196 Acrobat Reader File 92.182.pdf
92.187 24/11/2021 Οι περί Εθνικής Φρουράς (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 201 Acrobat Reader File 92.187.pdf
92.212 24/11/2021 Πρόσθετη ενίσχυση στην οικονομική βοήθεια που χορηγείται στις Αγροτικές Οργανώσεις. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 220 Acrobat Reader File 92.212.pdf
92.177 24/11/2021 Αναβάθμιση του κ. Γιώργου Λοΐζου από Υποπρόξενο σε Επίτιμο Πρόξενο της Εσθονίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 192 Acrobat Reader File 92.177.pdf
92.197 24/11/2021 Εκμίσθωση κρατικής γης στην Κυβέρνηση Βατικανού για ανέγερση Πρεσβείας, στη Λευκωσία. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 208 Acrobat Reader File 92.197.pdf
92.207 24/11/2021 Διορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 215 Acrobat Reader File 92.207.pdf
92.201 24/11/2021 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 210 Acrobat Reader File 92.201.pdf
92.191 24/11/2021 Απόσπαση μελών της Αστυνομίας στον θεσμό των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αστυνομία (Europol). Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 204 Acrobat Reader File 92.191.pdf
92.181 24/11/2021 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, στο Δήμο Πάφου και στο Τμήμα Δασών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 195 Acrobat Reader File 92.181.pdf
92.204 24/11/2021 Συνέχιση παροχής Υπηρεσιών που αφορούν συντηρήσεις και παρακολούθηση υφιστάμενων και νέων συμβάσεων προς τον ΟΚΥπΥ μέχρι το τέλος 2023 από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 213 Acrobat Reader File 92.204.pdf
92.183 24/11/2021 Εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται από εταιρείες, ιδρύματα και σωματεία για αναγνώριση τους ως φιλανθρωπικά ιδρύματα, για σκοπούς του άρθρου 9(1)(στ) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 197 Acrobat Reader File 92.183.pdf
92.185 24/11/2021 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 199 Acrobat Reader File 92.185.pdf
92.211 24/11/2021 Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς του διαγωνισμού ΤΥΠ2018/015/Α/Α που αφορά στην Προμήθεια, εφαρμογή, συντήρηση και λειτουργία μιας Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαχείρισης Μητρώων για το Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Διανοητικής ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) (πρώην Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 219 Acrobat Reader File 92.211.pdf
92.202 24/11/2021 Καταβολή ενισχύσεων μέσω του Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες σε γεωργικές καλλιέργειες κατά το 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 211 Acrobat Reader File 92.202.pdf
92.209 24/11/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 217 Acrobat Reader File 92.209.pdf
92.203 24/11/2021 α)Ο περί των Προσωρινών Αναστολών Επιχειρήσεων της Τουριστικής Βιομηχανίας Νόμος του 2021. β)Ειδικό Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων για τους εργαζόμενους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 212 Acrobat Reader File 92.203.pdf
92.208 24/11/2021 Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: - Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων - Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 216 Acrobat Reader File 92.208.pdf
92.184 24/11/2021 Απόσυρση των περί Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Τμηματάρχη Εθνικού CSIRT και Αναλυτή Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας CSIRT Κανονισμών του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 198 Acrobat Reader File 92.184.pdf
92.186 24/11/2021 Το περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Προσδιορισμός Στατιστικών Κατωφλιών) Διάταγμα του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 200 Acrobat Reader File 92.186.pdf
92.206 24/11/2021 Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού 2022 – Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2024. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 214 Acrobat Reader File 92.206.pdf
92.188 24/11/2021 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 202 Acrobat Reader File 92.188.pdf
92.179 24/11/2021 Διαπίστευση του κ. Ernesto Torres Pereyra, ως Πρέσβη της Δομινικανής Δημοκρατίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 194 Acrobat Reader File 92.179.pdf
92.195 24/11/2021 Σύστημα αναμονής και κλήσεων στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 206 Acrobat Reader File 92.195.pdf
92.196 24/11/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 207 Acrobat Reader File 92.196.pdf
92.200 24/11/2021 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος 2021. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 209 Acrobat Reader File 92.200.pdf
92.193 24/11/2021 Αναπλήρωση Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την περίοδο από 7 έως 10 Δεκεμβρίου, 2021 και Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως από 8 έως 10 Δεκεμβρίου, 2021. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 205 Acrobat Reader File 92.193.pdf
92.210 24/11/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 218 Acrobat Reader File 92.210.pdf
92.178 24/11/2021 Παύση Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Αλμάτι του Καζακστάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 193 Acrobat Reader File 92.178.pdf
92.189 24/11/2021 Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 203 Acrobat Reader File 92.189.pdf
92.099 4/11/2021 Αναπληρωτικός Διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Άμυνας στις 9.11.2021. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 137 Acrobat Reader File 92.099.pdf
92.105 4/11/2021 Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2024. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 143 Acrobat Reader File 92.105.pdf
92.103 4/11/2021 Δημιουργία Έδρας Κυπριακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 141 Acrobat Reader File 92.103.pdf
92.092 4/11/2021 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο χωριό Πωμός αρ. τεμ. 782 (πρώην τεμ. 16/1 -παλαιό 472) Φ/Σχ. 17/55. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader File 92.092.pdf
92.090 4/11/2021 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ανώτερης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλικής Δημοκρατίας στον τομέα της Εκπαιδευτικής, Γλωσσικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας για τα έτη 2021-2025. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 131 Acrobat Reader File 92.090.pdf
92.086 4/11/2021 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Σταυροκόννου στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με τα εδάφια (γ) και (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 128, ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024 (Διορθ.) Acrobat Reader File 92.086 διορθ.pdf
92.113 4/11/2021 α)Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Τμήματος Φορολογίας Νόμο (Ν.70(Ι)/2014). β)Oι περί Τμήματος Φορολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Εφόρου Φορολογίας και Βοηθού Εφόρου Φορολογίας Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 149 Acrobat Reader File 92.113.pdf
92.082 4/11/2021 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 51/2021), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 124 Acrobat Reader File 92.082.pdf
92.109 4/11/2021 Παράταση της χρονικής διάρκειας του Σχεδίου Ενίσχυσης του Εγχώριου Τουρισμού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader File 92.109.pdf
92.073 4/11/2021 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για το έτος 2022 και το ΜΔΠ 2022-2024. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 121 Acrobat Reader File 92.073.pdf
92.095 4/11/2021 Επίσχεση των τεμαχίων 478, 491, 492 Φ/Σχ. 2-216-385 και 497, 584 Φ/Σχ. 2-216-384, Τμήμα 04 στο Παλαιομέτοχο για αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στο Παλαιομέτοχο της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader File 92.095.pdf
92.114 4/11/2021 Η πρόοδος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, επιπρόσθετες καινοτομίες και αλλαγές στην εκπαίδευση. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 150 Acrobat Reader File 92.114.pdf
92.072 4/11/2021 Μνημόνιο Συναντίληψης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 120 Acrobat Reader File 92.072.pdf
92.112 4/11/2021 Αναπληρώσεις μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και Υφυπουργών κατά την απουσία τους στο εξωτερικό – Αναπλήρωση Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής – Τροποποίηση Απόφασης. ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 148 Acrobat Reader File 92.112.pdf
92.089 4/11/2021 α)Το περί της Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Διάταγμα του 2021. β)Το περί της Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Διάταγμα του 2021. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader File 92.089.pdf
92.084 4/11/2021 Αίτημα για εξασφάλιση έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 63(5)(β) του περί Δήμων Νόμου, για πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας του Δήμου Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader File 92.084.pdf
92.083 4/11/2021 Αίτημα για διαγραφή σημείωσης από τίτλο ιδιοκτησίας, η οποία επηρεάζει την οικοδομική ανάπτυξη του ακινήτου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 125 Acrobat Reader File 92.083.pdf
92.106 4/11/2021 Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2021. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 144 Acrobat Reader File 92.106.pdf
92.088 4/11/2021 Οι περί του Υπουργείου Άμυνας (Σχέδια Υπηρεσίας) θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού και Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή Κανονισμοί 2021. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 129 Acrobat Reader File 92.088.pdf
92.096 4/11/2021 Παραχώρηση χρηματικού ποσού ύψους €35.000 από το «Ταμείο προστίμων και αμοιβών» της Αστυνομίας, με σκοπό την εκτέλεση βελτιωτικών έργων στο Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» της Μ.Μ.Α.Δ. στο Παραλίμνι. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 136 Acrobat Reader File 92.096.pdf
92.104 4/11/2021 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». β)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». γ)Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 142 Acrobat Reader File 92.104.pdf
92.118 4/11/2021 Παραχώρηση Υποτροφιών για Φοίτηση στις αναγνωρισμένες από την Κυπριακή Δημοκρατία Ναυτικές Ακαδημίες. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 153 Acrobat Reader File 92.118.pdf
92.101 4/11/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών που προνοούνται στον περί Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμο (85(Ι)2005) στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 139 Acrobat Reader File 92.101.pdf
92.119 4/11/2021 Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2019-2021 για την αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader File 92.119.pdf
92.117 4/11/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19- Χορήγηση ενισχυτικής δόσης εμβολίου σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω και άτομα με σοβαρή παχυσαρκία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 152 Acrobat Reader File 92.117.pdf
92.116 4/11/2021 Μείωση Συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που Επιβάλλεται στην Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας για Ευάλωτους Καταναλωτές. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 151 Acrobat Reader File 92.116.pdf
92.100 4/11/2021 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/2040 για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) - Ορισμός Συντονιστών και Σύσταση Ομάδων Εργασίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 138 Acrobat Reader File 92.100.pdf
92.110 4/11/2021 Καταβολή κρατικής χορηγίας προς τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για την εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης με σκοπό την εξοικείωση των χρηστών του Συστήματος της Ενδιάμεσης Λύσης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (i-justice). Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 147 Acrobat Reader File 92.110.pdf
92.094 4/11/2021 Έγκριση Δημοσίευσης Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης και Διατάγματος Επίταξης για την «Αποκατάσταση και Μετέπειτα Φροντίδα των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Επαρχία Λευκωσίας (Εκτός του ΧΑΔΑ Κοτσιάτη)». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader File 92.094.pdf
92.080 4/11/2021 Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 92.080.pdf
92.102 4/11/2021 Οι περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 140 Acrobat Reader File 92.102.pdf
92.108 4/11/2021 Νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». β)«Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές Για Τους Σκοπούς της Πρόληψης Διερεύνησης ή Δίωξης Ποινικών Κυρώσεων και Για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων Αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 145 Acrobat Reader File 92.108.pdf
92.085 4/11/2021 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader File 92.085.pdf
92.081 4/11/2021 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου 2020, στον Δήμο Σωτήρας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 123 Acrobat Reader File 92.081.pdf
92.093 4/11/2021 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο χωριό Καλοπαναγιώτης αρ. τεμ. 163 (πρώην τεμ. 151 παλαιό 21/1) Φ/Σχ. 28/50W2. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 92.093.pdf
92.155 15/11/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader File 92.155.pdf
92.170 15/11/2021 Τουριστικά καταλύματα για φιλοξενία ξένων τουριστών που αποτελούν ιχνηλατήσεις επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορωνοΐού, για περιορισμό ατόμων θετικών στη νόσο Covid-19 και για περιορισμό ατόμων προερχόμενοι από χώρες που εμπίπτουν στην Γκρίζα κατηγορία και τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια εργασίας στη Δημοκρατία. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 188 Acrobat Reader File 92.170.pdf
92.165 15/11/2021 Εισήγηση Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας για εμβολιασμό με ενισχυτική/3η δόση του εμβολίου κατά της Covid-19, σε νέες ομάδες πληθυσμού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 183 Acrobat Reader File 92.165.pdf
92.147 15/11/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2021». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 170 Acrobat Reader File 92.147.pdf
92.133 15/11/2021 Παραχώρηση χορηγίας στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας για κάλυψη των αποχετευτικών τελών και των τελών χρήσης που αναλογούν στους Τουρκοκύπριους κατοίκους της Πύλας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 158 Acrobat Reader File 92.133.pdf
92.160 15/11/2021 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». β)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». γ)Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 178 Acrobat Reader File 92.160.pdf
92.137 15/11/2021 Ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών χώρων στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 160 Acrobat Reader File 92.137.pdf
92.166 15/11/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Βιοτραπεζών με στόχο την Έρευνα (Εγκαθίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2021». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 184 Acrobat Reader File 92.166.pdf
92.169 15/11/2021 Χάρτης Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα 2022-2027. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 187 Acrobat Reader File 92.169.pdf
92.139 15/11/2021 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων με αρ. 2340 (μέρος), 2344 (μέρος) του Φ/Σχ. 51/110104 και του τεμαχίου με αρ. 2341 (όλο) του Φ/Σχ. 51/110108, Τμήμα 1, συνολικής εκτάσεως 1127 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην ενορία Αγίου Θεοδώρου, στο Δήμο Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 162 Acrobat Reader File 92.139.pdf
92.156 15/11/2021 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2024. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader File 92.156.pdf
92.150 15/11/2021 Ακύρωση μετάβασης αντιπροσωπείας του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) σε Διάσκεψη στο εξωτερικό: 2020 NGO Global Forum for Women: Beijing +25 [CSW64/Πεκίνο +25 (2020)]. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader File 92.150.pdf
92.148 15/11/2021 α)Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται ή Εκτρέφονται Πουλερικά Κανονισμοί του 2021. β)Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 171 Acrobat Reader File 92.148.pdf
92.162 15/11/2021 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022 - 2024. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 180 Acrobat Reader File 92.162.pdf
92.173 15/11/2021 Νομοσχέδια με τίτλους: α)Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019. β)Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 191 Acrobat Reader File 92.173.pdf
92.168 15/11/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μετονομασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Νόμος του 2021». Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 186 Acrobat Reader File 92.168.pdf
92.158 15/11/2021 Αλλαγές στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και Επαναλειτουργίας Αερολιμένων. Αποδεκτά Πιστοποιητικά Εμβολιασμού των τρίτων κρατών που περιλαμβάνονται στον επικαιροποιημένο κατάλογο της Σύστασης του Συμβουλίου, ημερομηνίας 30.6.2020 για τα οποία αίρονται οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδεκτά Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Πιστοποιητικό Εμβολιασμού/ Πιστοποιητικό ανάρρωσης/ Πιστοποιητικό Εμβολιασμού μίας δόσης και ανάρρωση) των τρίτων κρατών που περιλαμβάνονται στον επικαιροποιημένο κατάλογο ψηφιακών πιστοποιητικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 176 Acrobat Reader File 92.158.pdf
92.167 15/11/2021 Θαλάσσια Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 185 Acrobat Reader File 92.167.pdf
92.143 15/11/2021 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 92.143.pdf
92.140 15/11/2021 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 861 (μέρος), του Φ/Σχ. 0/2-148-348, Τμήμα 3, συνολικής εκτάσεως 216 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην ενορία Αγίου Θεοδώρου, στο Δήμο Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 163 Acrobat Reader File 92.140.pdf
92.138 15/11/2021 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο χωριό Λετύμπου μέρος του τεμαχίου με αρ. 1663 (πρώην τεμ. 509/1) φ/σχ.45/30. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 161 Acrobat Reader File 92.138.pdf
92.172 15/11/2021 α)Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2021. β)Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 190 Acrobat Reader File 92.172.pdf
92.132 15/11/2021 Απαλλοτρίωση τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από το Δρόμο Πρόσβαση προς το Συνοικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στα Κελλιά (Περιοχή Η). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 157 Acrobat Reader File 92.132.pdf
92.163 15/11/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 181 Acrobat Reader File 92.163.pdf
92.159 15/11/2021 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». β)Οι περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader File 92.159.pdf
92.161 15/11/2021 α)Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς κυπριακές επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο. β)Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 179 Acrobat Reader File 92.161.pdf
92.144 15/11/2021 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader File 92.144.pdf
92.164 15/11/2021 Παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2021 στους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος, στους χαμηλοσυνταξιούχους και σε άλλους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 182 Acrobat Reader File 92.164.pdf
92.171 15/11/2021 Σύσταση διυπουργικής επιτροπής και μονάδας διαχείρισης για αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που δημιουργείται σαν αποτέλεσμα της κρίσης λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 189 Acrobat Reader File 92.171.pdf
92.146 15/11/2021 Επίσχεση του τεμαχίου με αρ. 797, του φ/σχ. 30/13Ε1 στον Στρόβολο για κατασκευή νέων υδαταποθηκών, ανέγερση βοηθητικών κτιρίων και εγγραφή δρόμου πρόσβασης – Υδατοπρομήθεια Μείζονος Λευκωσίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 169 Acrobat Reader File 92.146.pdf
92.134 15/11/2021 Επέκταση των Ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας με την ένταξη της Κοινότητας Πύλας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 159 Acrobat Reader File 92.134.pdf
92.142 15/11/2021 Παράταση ισχύος προσφορών για δύο μήνες για την προμήθεια και εγκατάσταση θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1) κατάλληλα συνδεδεμένων με το υφιστάμενο στηθαίο ασφαλείας – Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/4/2019/Ε(Α). Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 31.8.2020. Ημερομηνία Εκπνοής Ισχύος Προσφορών: 28.11.2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 165 Acrobat Reader File 92.142.pdf
92.145 15/11/2021 Οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader File 92.145.pdf
92.154 15/11/2021 Υλοποίηση Αποφάσεων Υπουργικού Συμβουλίου για κάλυψη στεγαστικών αναγκών Υπουργείων/Υπηρεσιών: Αγορά κτιρίου Μετροπόλιταν (γραφειακό συγκρότημα επί του τεμαχίου 1505, Φ./Σχ. 21/540301, τμήμα 3, στην Ενορία Αγίοι Ομολογητές του Δήμου Λευκωσίας). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader File 92.154.pdf
92.129 15/11/2021 Διορισμός μέλους της Πειθαρχικής Επιτροπής σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο Ν53(1)/2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader File 92.129.pdf
92.141 15/11/2021 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για δύο μήνες σχετικά με την προμήθεια «Supply, installation, operational support and five years maintenance of a multifunction system for road survey». – Αρ. Διαγωνισμού: PS/09/2020/G(O). Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26/2/2021. Ημερομηνία Εκπνοής Ισχύος Προσφορών: 25/11/2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader File 92.141.pdf
92.131 15/11/2021 Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση τριών αδιάθετων οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4756, ημερ. 28.1.2022, αρ. γνωστ. 156 Acrobat Reader File 92.131.pdf
92.059 27/10/2021 Οι περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμοι του 2016. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 115 Acrobat Reader File 92.059.pdf
92.062 27/10/2021 Καταβολή έκτακτης κρατικής βοήθειας για στήριξη του τομέα της Κτηνοτροφίας που θα καταβληθεί: α)Ως Μεταβατική Εθνική Ενίσχυση στην αιγοπροβατοτροφία. β)Ως κρατική ενίσχυση με βάση το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 προς τους (α) χοιροτρόφους, (β) πτηνοτρόφους, (γ) αγελαδοτρόφους, (δ) κονικλοτρόφους. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader File 92.062.pdf
92.027 27/10/2021 Κηδεία δημοσία δαπάνη της Γεωργίας Βούργια Νικολάου, που υπηρετούσε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 92.027.pdf
92.047 27/10/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Χώρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader File 92.047.pdf
92.038 27/10/2021 Παράταση ισχύος προσφορών για τρείς μήνες για τη βελτίωση της συμβολής του δρόμου πρόσβασης στην Απεσιά με τον δρόμο Παραμύθας – Κορφής – Τριμίκλινης - Αρ. Διαγωνισμού: PS/C/792. Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14/5/2021. Ημερομηνία Εκπνοής Ισχύος Προσφορών: 14/11/2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 92.038.pdf
92.041 27/10/2021 Ανανέωση απόσπασης μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα στη θέση Αξιωματικού Συνδέσμου της Αστυνομίας. Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 92.041.pdf
92.028 27/10/2021 Σύσταση και Λειτουργία Συμβουλίου Εγγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 92.028.pdf
92.063 27/10/2021 Πρόγραμμα αντικατάστασης των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών οδικού φωτισμού στις κοινότητες με φωτιστικά τύπου LED. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 119 Acrobat Reader File 92.063.pdf
92.057 27/10/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19 – Χορήγηση ενισχυτικής δόσης εμβολίου σε άτομα που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της Janssen (Johnson&Johnson). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader File 92.057.pdf
92.046 27/10/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 92.046.pdf
92.045 27/10/2021 Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) σχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) καθώς και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας σε σχέση με το Σύστημα Πρωτοβάθμιου Ελέγχου για τα Προγράμματα ΕΕΣ για την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2021-2027 στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 92.045.pdf
92.031 27/10/2021 Κατ’ εξαίρεση διαχωρισμός οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στην Κοινότητα Άλασσας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader File 92.031.pdf
92.026 27/10/2021 Το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Λεπτομέρειες Εφαρμογής της Υποχρέωσης Αποδοχής Μέσων Πληρωμής με Κάρτα) Τροποποιητικό Διάταγμα του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 92.026.pdf
92.030 27/10/2021 Διαχωρισμός, κατασκευή και αναδιανομή οικοπέδων αυτοστέγασης που έχουν παραχωρηθεί σε δικαιούχους εκτοπισθέντες και δεν έχουν διαχωριστεί. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 92.030.pdf
92.043 27/10/2021 Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτρόπου Νομοθεσίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 92.043.pdf
92.024 27/10/2021 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για την πραγματοποίηση Διαβουλεύσεων μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικών Κρατών του Κόλπου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 92.024.pdf
92.036 27/10/2021 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του παλαιού δημοτικού σχολείου στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αναφωτίας για τη δημιουργία Κοινοτικού Ιατρείου. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 92.036.pdf
92.039 27/10/2021 Παράταση ισχύος προσφορών Διαγωνισμού αρ. 42/2019, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό, εφαρμογή, συντήρηση ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης αλιείας και την παροχή υποδομής ως υπηρεσία, για το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Provision of Services for the Design, Implementation, Maintenance of an Integrated Fisheries Management Platform and the Provision of Infrastructure as a Service, for the Department of Fisheries and Marine Research). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 92.039.pdf
92.054 27/10/2021 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2022 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΜΔΠ) 2022-2024. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 111 Acrobat Reader File 92.054.pdf
92.037 27/10/2021 Παραχώρηση χορηγίας προς τον Δήμο Λεμεσού για αγορά υπηρεσιών επιτήρησης και καταστολής της θαλάσσιας ρύπανσης στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 92.037.pdf
92.050 27/10/2021 Δημιουργία Λιμενικών Εγκαταστάσεων για την εισαγωγή υγραερίου (LPG) στη Λιμενική Περιοχή Ζυγίου (Βασιλικό). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader File 92.050.pdf
92.060 20/1/2021 Απόσυρση Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 116 Acrobat Reader File 92.060.pdf
92.051 27/10/2021 Αξιοποίηση χώρου Κρατικής Έκθεσης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 92.051.pdf
92.032 27/10/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Επίσημης Οργάνωσης και Εκτέλεσης Χαρτογραφικών Δραστηριοτήτων και της Επίσημης Έκδοσης Χαρτών στη Δημοκρατία, Νόμος του 2021». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 92.032.pdf
92.025 27/10/2021 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στην Οργάνωση «Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας (πρώην «Διαφάνεια – Κύπρος Λτδ»)». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 92.025.pdf
92.055 27/10/2021 Προϋπολογισμός για το 2022 του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α.). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 112 Acrobat Reader File 92.055.pdf
92.044 27/10/2021 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρ.1) για το έτος 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 92.044.pdf
92.033 27/10/2021 Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 92.033.pdf
92.035 27/10/2021 Συμμετοχή της Κύπρου στην 41η Γενική Διάσκεψη της UNESCO Παρίσι, 9-24 Νοεμβρίου 2021. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 92.035.pdf
92.061 27/10/2021 Λήψη μέτρων για αποζημίωση των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3/7/2021 σε ορεινές περιοχές των επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 117 Acrobat Reader File 92.061.pdf
92.058 27/10/2021 Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 5/2021). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader File 92.058.pdf
92.052 27/10/2021 Τροποποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ)». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4755, ημερ. 21.1.2022, αρ. γνωστ. 110 Acrobat Reader File 92.052.pdf
92.270 13/12/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π.309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader File 92.270.pdf
92.269 13/12/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π.309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 92.269.pdf
91.997 15/10/2021 Αλλαγές στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και Επαναλειτουργίας Αερολιμένων. Τροποποίηση Καταλόγου Κρατών με αποδεκτά από την Κυπριακή Δημοκρατία πιστοποιητικά εμβολιασμού με την προσθήκη του Ομάν. Δυνατότητα Κατηγοριοποίησης του Ομάν μέχρι και την Κόκκινη Κατηγορία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 91.997.pdf
91.992 15/10/2021 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με την Πορτογαλία για Συνεργασία στον Τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 91.992.pdf
92.010 15/10/2021 Καταβολή ενισχύσεων μέσω του Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου καθώς και ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) μέσω του Κανονισμού 1408/2013 για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες και άλλα αίτια σε γεωργικές καλλιέργειες κατά έτη 2019, 2020 και 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 92.010.pdf
92.015 15/10/2021 Διορισμός Προέδρου Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 92.015.pdf
91.995 15/10/2021 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2024. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 91.995.pdf
91.999 15/10/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Απονομής Κυπριακού Σήματος Νόμος του 2021». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 91.999.pdf
92.003 15/10/2021 «Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος 2022» της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 92.003.pdf
92.011 15/10/2021 Λειτουργία χώρου καραντίνας σε ξενοδοχειακή μονάδα για απομόνωση αιτητών διεθνούς προστασίας από τα Κέντρα Υποδοχής/Φιλοξενίας Πουρνάρα και Κοφίνου, που διαπιστώνονται στενές επαφές θετικών κρουσμάτων COVID-19. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader File 92.011.pdf
91.993 15/10/2021 Εθνική Στρατηγική για Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 91.993.pdf
92.004 15/10/2021 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας για ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 92.004.pdf
91.983 15/10/2021 Επιστροφή υπερπληρωμής επιδότησης ενοικίου στους κ.κ. Αναστάση Μανώλη και Κωστάκη Μιχαήλ που αποκόπηκε από το εγκριθέν ποσό της στεγαστικής βοήθειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 91.983.pdf
92.018 15/10/2021 Σχέδιο Δράσης για την Προσέλκυση Εταιρειών για Δραστηριοποίηση ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 92.018.pdf
92.005 15/10/2021 Παροχή οικονομικής στήριξης στους/ις φοιτητές/ριες, οι κοινότητες των οποίων πλήγηκαν από την πυρκαγιά της 3ης Ιουλίου 2021,στις Επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 92.005.pdf
91.990 15/10/2021 Εκμίσθωση επιπλέον έκτασης γης 300τ.μ. περίπου στο Ίδρυμα Ronald McDonald House Charities of Cyprus με σκοπό τη δημιουργία Ξενώνων Φιλοξενίας γονέων και παιδιών που νοσηλεύονται στο Μακάριο Νοσοκομείο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader File 91.990.pdf
91.987 15/10/2021 Οι περί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Κτηνιατρικού Λειτουργού, Κτηνιατρικού Λειτουργού, Ανώτερου Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού και Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 91.987.pdf
91.988 15/10/2021 Γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη ισχύος του «περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 91.988.pdf
92.014 15/10/2021 Χορήγηση ενισχυτικής/3ης δόσης εμβολίου κατά της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 92.014.pdf
91.982 15/10/2021 Κατ’ εξαίρεση δωρεάν παραχώρησης αδιάθετου οικοπέδου για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στη Κοινότητα Απλικίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 91.982.pdf
92.001 15/10/2021 Τροποποίηση Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Διακίνησης σε άτομα με Θαλασσαιμία και Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Διακίνησης σε Αιμοκαθαιρόμενους Νεφροπαθείς. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 92.001.pdf
92.000 15/10/2021 Απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του «Σχεδίου Εστία», στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος 2022. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 92.000.pdf
91.996 15/10/2021 Απόσυρση Νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2021». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 91.996.pdf
91.994 15/10/2021 (Τροποποίηση των περί Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμων του 2006-2013 και Τροποποίηση των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 208/2007). α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». β)Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 91.994.pdf
92.017 15/10/2021 Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης Επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και με παρεμφερείς υποστηρικτικές δραστηριότητες των τεχνών του θεάματος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 92.017.pdf
91.991 15/10/2021 Οι περί του Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Πρώτης Επισκέπτριας Υγείας Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 61 Acrobat Reader File 91.991.pdf
92.002 15/10/2021 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. β)Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2021. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 92.002.pdf
91.981 15/10/2021 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Κυπερούντας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου 15/1962. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 91.981.pdf
91.986 15/10/2021 Παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία για την κάλυψη όλων των περιοχών οι οποίες τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφορά έξι διακριτές Συμβάσεις Παραχώρησης που προκηρύσσονται μέσω της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1370/2007. – Αρ. Διαγωνισμού – MTCW/PT Concession Contracts/1/2019 – Παράταση περιόδου ισχύος των Προσφορών για 12 μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 91.986.pdf
92.006 15/10/2021 Σχέδιο κινήτρων για αγορά ποδηλάτου για την περίοδο 2021-2023. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 92.006.pdf
92.007 15/10/2021 Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών και Δραστηριοτήτων (Είδη Διπλής Χρήσης) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4754, ημερ. 14.1.2022, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 92.007.pdf
92.353 21/12/2021 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕΠ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1287 Acrobat Reader File 92.353.pdf
92.227 2/12/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π.309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ, γνωστ. 1286 Acrobat Reader File 92.227.pdf
92.226 2/12/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π.309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1285 Acrobat Reader File 92.226.pdf
92.381 21/12/2021 Διορισμός νέων μελών στην Εθνική Επιτροπή Καρκίνου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1288 Acrobat Reader File 92.381.pdf
91.966 8/10/2021 Εκμίσθωση γης και κτιρίων στο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας που ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, στον Δήμο Λάρνακας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 44 Acrobat Reader File 91.966.pdf
91.950 8/10/2021 Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου-Συνεργάτη στο Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργού/ Υφυπουργού/ Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader File 91.950.pdf
91.961 8/10/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 39 Acrobat Reader File 91.961.pdf
91.923 8/10/2021 Παράταση εκπόνησης 2ης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας Κύπρου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 91.923.pdf
91.916 8/10/2021 Διορισμός κ. Λουκά Λοΐζου ως Επίτιμου Υποπροξένου της Εσθονίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 91.916.pdf
91.927 8/10/2021 Αίτημα της κας Δέσποινας Φεσά, για παραχώρηση τίτλου ιδιοκτησίας για την κατοικία που διαμένει στην οδό Νίκης 3, του Κυβερνητικού Οικισμού Ανθούπολης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 91.927.pdf
91.921 8/10/2021 Προϋπολογισμός της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) για το έτος 2022 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2024. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 91.921.pdf
91.968 8/10/2021 Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στο Σχέδιο Επιδότησης Νεαρών Εγκλωβισμένων Ζευγαριών για Ανέγερση/Επέκταση Κατοικίας. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 91.968.pdf
91.944 8/10/2021 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader File 91.944.pdf
91.940 8/10/2021 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και της Υπηρεσίας Συνεργασίας και Πολιτιστικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Κύπρο/Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή των εξετάσεων DELF SCOLAIRE κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 91.940.pdf
91.978 8/10/2021 Παρελάσεις 28ης Οκτωβρίου 2021. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 91.978.pdf
91.919 8/10/2021 Παραχώρηση επίπλων, σκευών, καθώς και ηλεκτρικών ειδών των γραφείων και κατοικίας της πρώην Ύπατης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ναϊρόμπι ως δωρεά προς την Ιερά Μητρόπολη Ναϊρόμπι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 7 Acrobat Reader File 91.919.pdf
91.969 8/10/2021 Στρατηγική Οικονομικής Διπλωματίας 2021-2023. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 91.969.pdf
91.957 8/10/2021 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2024. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader File 91.957.pdf
91.941 8/10/2021 Πιλοτικό Σχέδιο Στήριξης Τεχνιτών Κεντητικής της Κύπρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 91.941.pdf
91.954 8/10/2021 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2024. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 91.954.pdf
91.951 8/10/2021 Υπογραφή Συμφωνίας Δανείου, ύψους €65,5 εκ., μεταξύ της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την χρηματοδότηση του έργου που αφορά την ανέγερση, βελτίωση και επέκταση σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 91.951.pdf
91.627 8/10/2021 Κήρυξη ως πλεονάζουσας, ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 91.927.pdf
91.915 8/10/2021 Διορισμός κ. Παύλου Φωτιάδη ως Επίτιμου Προξένου της Δομινικανής Δημοκρατίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 91.915.pdf
91.965 8/10/2021 Εθνική Στρατηγική για τη Θαλασσαιμία και Λοιπών Αιμοσφαιρινοπαθειών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 43 Acrobat Reader File 91.965.pdf
91.913 8/10/2021 Διορισμός μελών της Ανώτερης Διοίκησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 91.913.pdf
91.918 8/10/2021 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασίλειου του Μπαχρέιν για την Κατάργηση Θεωρήσεων επί Διπλωματικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 91.918.pdf
91.948 8/10/2021 Παράταση Ισχύος προσφοράς για το διαγωνισμό με θέμα «Διαγωνισμός για την αγορά Υπηρεσιών για παραμετροποίηση του υφιστάμενου λογισμικού συστήματος SAP του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό τη δημιουργία καινούριας Μονάδας Αγορών και Προμηθειών στον ΟΚΥπΥ και για την αγορά Αδειών Χρήσης του Λογισμικού, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(β)(III) του Ν.73(I)2016. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 28 Acrobat Reader File 91.948.pdf
91.917 8/10/2021 Διορισμός κ. Κυριάκου Κυριακίδη ως Επιτίμου Προξένου του Πριγκιπάτου του Μονακό στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 91.917.pdf
91.945 8/10/2021 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010. – Έγκριση του καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 91.945.pdf
91.925 8/10/2021 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 91.925.pdf
91.947 8/10/2021 Εθνική Επιτροπή για την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 27 Acrobat Reader File 91.947.pdf
91.960 8/10/2021 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». β)Οι περί Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για Συναφή Θέματα (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και στους Εξαρτώμενους τους Όμοιο προς το Σχέδιο Συντάξεως της Κυβέρνησης (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 91.960.pdf
91.937 8/10/2021 Απονομή Στρατιωτικών Μεταλλίων σε μόνιμους Αξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 91.937.pdf
91.932 8/10/2021 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κάθικα, Πάνω Αρόδων, Κάτω Αρόδων, Ίνειας, Δρούσειας, Φάσλι, Ανδρολύκου και Νέου Χωριού, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ.17 Acrobat Reader File 91.932.pdf
91.959 8/10/2021 Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 91.959.pdf
91.922 8/10/2021 Σχέδιο καταβολής Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για στήριξη του Έντυπου Τύπου (Εφημερίδων). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 91.922.pdf
91.963 8/10/2021 Μέτρα Στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 όσον αφορά την απασχόληση και τις επιχειρήσεις. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 41 Acrobat Reader File 91.963.pdf
91.920 8/10/2021 Προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2022 και το ΜΔΠ 2022-2024. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 91.920.pdf
91.952 8/10/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 91.952.pdf
91.977 8/10/2021 Προκήρυξη νέων Σχεδίων Επιδοτούμενης απασχόλησης που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 91.977.pdf
91.964 8/10/2021 α)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2021. β)Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικοί (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 91.964.pdf
91.926 8/10/2021 Κήρυξη ως πλεονάζουσας, ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 91.926.pdf
91.967 8/10/2021 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με την Πολωνία για Συνεργασία στον Τομέα της Κυβερνο-ασφάλειας και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 45 Acrobat Reader File 91.967.pdf
91.974 8/10/2021 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ)/ European Space Agency (ESA)) - Ανανέωση της Συμφωνίας ECS (European Cooperating State). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 91.974.pdf
91.956 8/10/2021 Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT IV (2021-2027). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 91.956.pdf
91.943 8/10/2021 Επίσχεση των τεμαχίων 220, 221, 224 και 231, Φ/Σχ. 28/30, στην Κοινότητα Κάτω Κουτραφά για αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 24 Acrobat Reader File 91.943.pdf
91.924 8/10/2021 Κατ’ εξαίρεση διαχωρισμός οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στη Κοινότητα Μενόγιας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 91.924.pdf
91.938 8/10/2021 Αίτημα για παράταση της διάρκειας της Άδειας Χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Κάθηκα από το Κοινοτικό Συμβούλιο μέχρι το 2050. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 91.938.pdf
91.939 8/10/2021 Αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών για την παροχή υπηρεσιών (Μελέτη - Επίβλεψη) Συμβούλων Μελετητών Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού και Επιμετρητή Ποσοτήτων για την Αντικατάσταση – Ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς. – (Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 2/2021). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 91.939.pdf
91.953 8/10/2021 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για τα έτη 2022-2024. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 91.953.pdf
91.975 8/10/2021 Επέκταση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 91.975.pdf
91.955 8/10/2021 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2024. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 91.955.pdf
91.928 8/10/2021 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στην κα Αστέρω Κωνσταντίνου, για συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών στην κατοικία της στην Κοινότητα Μαθιάτη. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 91.928.pdf
91.942 8/10/2021 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ των Υπουργείων Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, για συνεργασία αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων των δύο χωρών με τίτλο: «MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE MINISTRY OF ELECTRICITY AND RENEWABLE ENERGY OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON COOPERATION IN RELATION TO ELECTRICITY CROSS BOARDER INTERCONNECTION BETWEEN CYPRUS AND EGYPT TRANSMISSION NETWORKS» Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 23 Acrobat Reader File 91.942.pdf
91.962 8/10/2021 Σύσταση Ομάδας Ειδικών (Expert Group) με σκοπό την αξιολόγηση της Δομής Διακυβέρνησης της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών για την περίοδο 2018-2028. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 91.962.pdf
91.914 8/10/2021 Απόσπαση Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ) στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 91.914.pdf
91.973 8/10/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου Covid-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 91.973.pdf
91.976 8/10/2021 Τριετές Σχέδιο Δράσης (2021-2023) στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4753, ημερ. 7.1.2022, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 91.976.pdf
91.897 21/9/2021 Τελικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου (ΣΑΑ) – Αναθεωρημένο Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου (ΣΠΕ). Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1276 Acrobat Reader File 91.897.pdf
91.895 21/9/2021 Χρήση Υπηρεσιακού Κινητού τηλεφώνου από Κρατικούς Αξιωματούχους και Κρατικούς Λειτουργούς. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1274 Acrobat Reader File 91.895.pdf
91.902 21/9/2021 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το 2022 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2024. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1281 Acrobat Reader File 91.902.pdf
91.903 21/9/2021 Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – Μνημόνιο Ερευνητικής Συνεργασίας για την Επιστημονική Υποστήριξη για την Πράσινη Μετάβαση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Κύπρο. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1282 Acrobat Reader File 91.903.pdf
91.885 21/9/2021 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στο Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1266 Acrobat Reader File 91.885.pdf
91.905 21/9/2021 Εξασφάλιση έγκρισης για τρίμηνη (10-12/2021) επέκταση των συμβολαίων απασχόλησης 42 Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στα πλαίσια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου Έργου. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1284 Acrobat Reader File 91.905.pdf
91.888 21/9/2021 Κατ’ εξαίρεση τιτλοποίηση κρατικού οικοπέδου στην Επισκοπή που παραχωρήθηκε μέσω του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1269 Acrobat Reader File 91.888.pdf
91.890 21/9/2021 Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη, Συσκευών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε διάφορα σημεία του Οδικού Δικτύου της Κύπρου – Αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από σαράντα μήνες σε σαράντα έξι μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ.1270 Acrobat Reader File 91.890.pdf
91.886 21/9/2021 Ανάπλαση του χώρου του παλαιού ΓΣΠ στη Λευκωσία (Εκμίσθωση του χώρου του παλαιού ΓΣΠ στο Δήμο Λευκωσίας). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1267 Acrobat Reader File 91.886.pdf
91.893 21/9/2021 Οι περί Κρατικού Αρχείου (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέση Τεχνικού 1ης Τάξεως Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1272 Acrobat Reader File 91.893.pdf
91.900 21/9/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1279 Acrobat Reader File 91.900.pdf
91.896 21/9/2021 Εκκαθάριση Λαϊκής Τράπεζας και Φορολογικές Υποχρεώσεις. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1275 Acrobat Reader File 91.896.pdf
91.904 21/9/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1283 Acrobat Reader File 91.904.pdf
91.891 21/9/2021 Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1271 Acrobat Reader File 91.891.pdf
91.894 21/9/2021 Μισθοδοτική τοποθέτηση προσωπικού με προηγούμενη απασχόληση στον κρατικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1273 Acrobat Reader File 91.894.pdf
91.898 21/9/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (Κυρωτικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1277 Acrobat Reader File 91.898.pdf
91.901 21/9/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1280 Acrobat Reader File 91.901.pdf
91.887 21/9/2021 Τιτλοποίηση κατοικίας που ανεγέρθηκε εντός οικοπέδου με αρ. 39 στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Μάμμαρι (Φάση Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1268 Acrobat Reader File 91.887.pdf
91.899 21/9/2021 Απαλλαγή Κοινοτικών Συμβουλίων από την υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς για την εκτέλεση μικρών ώριμων αναπτυξιακών έργων που δεν περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2021 ή/και συνέχιση/ολοκλήρωση αναπτυξιακών έργων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4752, ημερ. 31.12.2021, αρ. γνωστ. 1278 Acrobat Reader File 91.899.pdf
92.322 21/12/2021 Διορισμός Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ. γνωστ. 1265 Acrobat Reader File 92.322.pdf
92.311 13/12/2021 Διορισμός μέλους του Οδοντιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ. γνωστ. 1264 Acrobat Reader File 92.311.pdf
91.850 15/9/2021 Διαφοροποίηση χρήσης μέρους από το χώρο ανάπτυξης της Μαρίνας Λάρνακας για δημιουργία Κεντρικού Σταθμού Λεωφορείων – Διάταγμα Επίσχεσης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1241 Acrobat Reader File 91.850.pdf
91.881 15/9/2021 Πειθαρχική Δίωξη του κ. Γιώργου Γαβριήλ, Διευθυντή Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1263 Acrobat Reader File 91.881.pdf
91.869 15/9/2021 Αντικατάσταση μέλους της Ανεξάρτητης Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 113 των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2021. – Επαναβεβαίωση Απόφασης. ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1253 Acrobat Reader File 91.869.pdf
91.848 15/9/2021 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής Ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από την Κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου Αρ. Συμβολαίου PS/D/299. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1239 Acrobat Reader File 91.848.pdf
91.859 15/9/2021 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος 2022 και το ΜΔΠ 2022-2024. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1248 Acrobat Reader File 91.859.pdf
91.880 15/9/2021 Παράταση της θητείας των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μελών Σχολικών Εφορειών, από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι εκλογές για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το 2024. Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021. β)Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. γ)Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1262 Acrobat Reader File 91.880.pdf
91.872 15/9/2021 Διορισμός Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1256 Acrobat Reader File 91.872.pdf
91.845 15/9/2021 Ανανέωση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης σε περιοχές του Δήμου Δερύνειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1237 Acrobat Reader File 91.845.pdf
91.839 15/9/2021 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Κυπριακή Δημοκρατία κ. Martiros Minasyan. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1233 Acrobat Reader File 91.839.pdf
91.860 15/9/2021 Σύνθεση Υπουργικής Επιτροπής για την εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και χαλαρώσεων με βάση τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1249 Acrobat Reader File 91.860.pdf
91.864 15/9/2021 Ανάγκη για εργοδότηση πρόσθετου αριθμού σχολικών βοηθών Δημόσιων Νηπιαγωγείων, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων στα Δημόσια Νηπιαγωγεία. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1251 Acrobat Reader File 91.864.pdf
91.879 15/9/2021 Μακροχρόνια Εθνική Στρατηγική για την Κυπριακή Ναυτιλία. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1261 Acrobat Reader File 91.879.pdf
91.858 15/9/2021 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1247 Acrobat Reader File 91.858.pdf
91.841 15/9/2021 Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής Δράσης) Κανονισμοί του 2021. Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμοι του 2012 έως 2016 – Κανονισμοί σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 29. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1234 Acrobat Reader File 91.841.pdf
91.857 15/9/2021 Υλοποίηση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για απόκτηση ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας από τη Δημοκρατία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1246 Acrobat Reader File 91.857.pdf
91.863 15/9/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2021». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1250 Acrobat Reader File 91.863.pdf
91.842 15/9/2021 Οι περί Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Τμηματάρχη Εθνικού CSIRT και Αναλυτή Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας CSIRT Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1235 Acrobat Reader File 91.842.pdf
91.856 15/9/2021 Έκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφορικά με επισημάνσεις της σχετικά με υποχρεώσεις και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας, για την περίοδο από 1.4.2021 έως 30.6.2021. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1245 Acrobat Reader File 91.856.pdf
91.876 15/9/2021 Υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1258 Acrobat Reader File 91.876.pdf
91.867 15/9/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1252 Acrobat Reader File 91.867.pdf
91.870 15/9/2021 Λειτουργία χώρου καραντίνας σε ξενοδοχειακή μονάδα για απομόνωση αιτητών διεθνούς προστασίας από τα Κέντρα Υποδοχής / Φιλοξενίας Πουρνάρα και Κοφίνου, που διαπιστώνονται στενές επαφές θετικών κρουσμάτων COVID-19. -Τροποποίηση Απόφασης. ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1254 Acrobat Reader File 91.870.pdf
91.838 15/9/2021 Διαπίστευση της κ. Fiona McKergow, ως νέας Υπάτης Αρμοστού της Αυστραλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1232 Acrobat Reader File 91.838.pdf
91.843 15/9/2021 Δωρεά ακινήτου στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1236 Acrobat Reader File 91.843.pdf
91.847 15/9/2021 Απαλλοτρίωση και ενοποίηση τεμαχίων Φ/Σχ. 49/47, αρ. τεμαχίων 453, 455 και 458 για δημιουργία Περιφερειακού Σταθμού Λεωφορείων στην Κοφίνου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1238 Acrobat Reader File 91.847.pdf
91.853 15/9/2021 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1243 Acrobat Reader File 91.853.pdf
91.878 15/9/2021 Σχέδιο Υπηρεσίας Οικονομολόγου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1260 Acrobat Reader File 91.878.pdf
91.855 15/9/2021 Οι περί Οδοντιατρικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Οδοντιατρικού Λειτουργού, Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού και Οδοντιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1244 Acrobat Reader File 91.855.pdf
91.871 15/9/2021 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων Προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». β)Διάταγμα με τίτλο: «Το περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για τη Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους Διάταγμα του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1255 Acrobat Reader File 91.871.pdf
91.873 15/9/2021 Προϋπολογισμός 2022 - Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2024. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1257 Acrobat Reader File 91.873.pdf
91.849 15/9/2021 Κήρυξη αρχαίων μνημείων Πρώτου Πίνακα – Κτίριο του πρώην Αστυνομικού Σταθμού της Πύλης Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1240 Acrobat Reader File 91.849.pdf
91.852 15/9/2021 Παράταση ισχύος προσφορών για τρεις μήνες για την σταθεροποίηση κατολίσθησης και ανακατασκευή τμήματος του δρόμου Πάφου – Πόλη Χρυσοχούς (Β7) παρά το χωριό Γιόλου της Επαρχίας Πάφου, Χ.Θ. 19+110 – Χ.Θ. 19+220. Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/40/2020/Ε(Α). Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18.12.2020. Ημερομηνία Εκπνοής Ισχύος Προσφορών: 17.6.2021. Ημερομηνία Εκπνοής Ισχύος 1ης Παράτασης Προσφορών: 17.9.2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1242 Acrobat Reader File 91.852.pdf
91.877 15/9/2021 Κρατική χορηγία για τη διοργάνωση του Διεθνούς Ράλλυ Κύπρος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1259 Acrobat Reader File 91.877.pdf
91.830 7/9/2021 α)Μεταφορά αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εξέταση επιδομάτων στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. β)Μεταφορά αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εφαρμογή του Αναθεωρημένου Σχεδίου Επανεγκατάστασης στα Κατεχόμενα και του Σχεδίου Εγκατάστασης Νεαρών Ζευγαριών στα Κατεχόμενα Χωριά τους στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1230 Acrobat Reader File 91.830.pdf
91.829 7/9/2021 Διαπίστευση του κ. Ιωάννη Παπαμελετίου, ως Πρέσβη της Ελλάδος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1229 Acrobat Reader File 91.829.pdf
91.831 7/9/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου Covid-19 – Λειτουργία ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και νοσηλευτηρίων ΟΚΥπΥ. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4751, ημερ. 23.12.2021, αρ, γνωστ. 1231 Acrobat Reader File 91.831.pdf
92.199 24/11/2021 Διορισμός Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1227 Acrobat Reader File 92.199.pdf
92.180 24/11/2021 Παράταση θητείας μέλους του Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1223 Acrobat Reader File 92.180.pdf
92.190 24/11/2021 Αντικατάσταση μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1224 Acrobat Reader File 92.190.pdf
92.192 24/11/2021 Αντικατάσταση μέλους του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1225 Acrobat Reader File 92.192.pdf
92.205 24/11/2021 Διορισμός Εθνικής Επιτροπής Καρκίνου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1228 Acrobat Reader File 92.205.pdf
91.958 8/10/2021 Χορήγηση Αρχικής Άδειας Λειτουργίας Πανεπιστημίου στο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πανεπιστημίων Ίδρυμα με την επωνυμία «American University of Cyprus (AUCY)». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1222 Acrobat Reader File 91.958.pdf
92.194 24/11/2021 Διορισμός Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου και καθορισμός αντιμισθίας και όρων υπηρεσίας του. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1226 Acrobat Reader File 92.194.pdf
91.795 2/9/2021 Εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό μελών της Ad Hoc Επιτροπής Αξιολόγησης Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, καθώς και λειτουργών άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ήτοι του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, για το 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1196 Acrobat Reader File 91.795.pdf
91.823 2/9/2021 Αντικατάσταση Γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την κατάθεση αίτησης για παραχώρηση άδειας παραγωγού φαρμακευτικής κάνναβης στην Κύπρο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1218 Acrobat Reader File 91.823.pdf
91.809 2/9/2021 Καταβολή Μερίσματος από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1207 Acrobat Reader File 91.809.pdf
91.780 2/9/2021 Διαγραφή οφειλής της ένωσης προσώπων ΣΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1185 Acrobat Reader File 91.780.pdf
91.797 2/9/2021 Κήρυξη έκτασης γης που απαλλοτριώθηκε ως πλεονάζουσας και μη αναγκαίας για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1198 Acrobat Reader File 91.797.pdf
91.804 2/9/2021 Αναθεώρηση Σχεδίου Επιδότησης για την Αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1202 Acrobat Reader File 91.804.pdf
91.774 2/9/2021 Παράταση της τοποθέτησης του κ. Μάριου Ψαρά, Δάσκαλου, ως Μορφωτικού Σύμβουλου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1180 Acrobat Reader File 91.774.pdf
91.781 2/9/2021 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΠΟΥΛΛΟΣ ΛΤΔ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1186 Acrobat Reader File 91.781.pdf
91.827 2/9/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου Covid-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1220 Acrobat Reader File 91.827.pdf
91.820 2/9/2021 Ενέργειες και μέτρα διαχείρισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19. ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1216 Acrobat Reader File 91.820.pdf
91.818 2/9/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1214 Acrobat Reader File 91.818.pdf
91.790 2/9/2021 Διορισμός (Αντικατάσταση) νέου μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Φροντιστηρίων (ΣΕΙΦ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1191 Acrobat Reader File 91.790.pdf
91.819 2/9/2021 Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1215 Acrobat Reader File 91.819.pdf
91.805 2/9/2021 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». β)Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1203 Acrobat Reader File 91.805.pdf
91.798 2/9/2021 Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης σε συνδέσμους, ενώσεις εκτροφέων/ οργανώσεις αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων για την περίοδο 2021-2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1199 Acrobat Reader File 91.798.pdf
91.814 2/9/2021 Αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων – Δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων στη Δημοκρατία. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1210 Acrobat Reader File 91.814.pdf
91.775 2/9/2021 Δημιουργία θέσης Βοηθού Διοικητικού Λειτουργού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ.1181 Acrobat Reader File 91.775.pdf
91.794 2/9/2021 Κήρυξη αρχαίων μνημείων Πρώτου και Δεύτερου Πίνακα – Υπόγειο τμήμα υδραγωγείου (λαγούμι) στο Δήμο Δερύνειας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1195 Acrobat Reader File 91.794.pdf
91.810 2/9/2021 Κηδείες Δημοσία Δαπάνη. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1208 Acrobat Reader File 91.810.pdf
91.817 2/9/2021 Αποδέσμευση ακίνητης περιουσίας πρώην ληπτών δημοσίου βοηθήματος, των οποίων η ακίνητη περιουσία είχε δεσμευτεί βάσει των προνοιών των περί Δημοσίων Βοηθημάτων Νόμων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1213 Acrobat Reader File 91.817.pdf
91.828 2/9/2021 Στήριξη Γαλλοκυπριακού Σχολείου Λευκωσίας λόγω μαζικής άφιξης προσφύγων μαθητών από τον Λίβανο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1221 Acrobat Reader File 91.828.pdf
91.791 2/9/2021 Διδασκαλία Αρμένικης Γλώσσας σε Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1192 Acrobat Reader File 91.791.pdf
91.822 2/9/2021 Χορήγηση ενισχυτικής/3ης δόσης εμβολίου κατά της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1217 Acrobat Reader File 91.822.pdf
91.811 2/9/2021 Δημιουργία περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού μονοπατιού για άτομα με αναπηρίες και ένταξή του στο Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1209 Acrobat Reader File 91.811.pdf
91.770 2/9/2021 Απόσπαση μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες (Μ.Α.Ε.Ε.). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1177 Acrobat Reader File 91.770.pdf
91.776 2/9/2021 Δημιουργία θέσης Γραφέα για λογιστικά θέματα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1182 Acrobat Reader File 91.776.pdf
91.786 2/9/2021 Ανανέωση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κάθικα, Πάνω Αρόδων, Κάτω Αρόδων, Ίνειας, Δρούσειας, Φάσλι, Ανδρολύκου και Νέου Χωριού, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1189 Acrobat Reader File 91.786.pdf
91.784 2/9/2021 Χορηγία προς το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1188 Acrobat Reader File 91.784.pdf
91.826 2/9/2021 Προϋπολογισμός 2021 – Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ.4/2021). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1219 Acrobat Reader File 91.826.pdf
91.815 2/9/2021 Ειδικό Σχέδιο Παροχής Κοινωφελούς Εργασίας από δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1211 Acrobat Reader File 91.815.pdf
91.778 2/9/2021 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια για επιστροφή ΦΠΑ για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού Αγίου Σάββα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1184 Acrobat Reader File 91.778.pdf
91.799 2/9/2021 2η Τροποποίηση Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την Αντιστάθμιση Ζημιών στον Τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020 (SA.56658). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1200 Acrobat Reader File 91.799.pdf
91.808 2/9/2021 Παραχώρηση υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου σε Κρατικούς Αξιωματούχους και Κρατικούς Λειτουργούς. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1206 Acrobat Reader File 91.808.pdf
91.783 2/9/2021 Έγκριση δαπανών για έξοδα του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων για διαχείριση του Σχεδίου Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1187 Acrobat Reader File 91.783.pdf
91.787 2/9/2021 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε για κατασκευή του οδικού δικτύου πρόσβασης στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Πάνω Πολεμιδιών (Φάση Λ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1190 Acrobat Reader File 91.787.pdf
91.816 2/9/2021 Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας για την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως 22 Δεκεμβρίου 2021. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1212 Acrobat Reader File 91.816.pdf
91.792 2/9/2021 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλιού της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1193 Acrobat Reader File 91.792.pdf
91.806 2/9/2021 Προϋπολογισμός Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2022 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2024. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1204 Acrobat Reader File 91.806.pdf
91.777 2/9/2021 Υπογραφή αναθεωρημένης Συμφωνίας Μετόχων της εταιρείας Gesellschaftervereinbarung der PD – Berater der offentlichen Hand GmbH, στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία κατέχει μετοχικό κεφάλαιο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1183 Acrobat Reader File 91.777.pdf
91.771 2/9/2021 Παραχώρηση χρηματικού ποσού ύψους €2.500 από το «Ταμείο προστίμων και αμοιβών» της Αστυνομίας, με σκοπό την ολοκλήρωση του χώρου εκγύμνασης και άθλησης των Μελών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1178 Acrobat Reader File 91.771.pdf
91.800 2/9/2021 Σχέδια Κανονισμών για εναρμόνιση της περί Σπόρων Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. α)Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. β)Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. γ)Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. δ)Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. ε)Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1201 Acrobat Reader File 91.800.pdf
91.773 2/9/2021 Διαπίστευση του κ. Azri Mat Yacob ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Μαλαισίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1179 Acrobat Reader File 91.773.pdf
91.807 2/9/2021 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος το 2021. β)Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1205 Acrobat Reader File 91.807.pdf
91.793 2/9/2021 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τέσσερεις (4) μήνες για την κατασκευή, προμήθεια, παράδοση και εκφόρτωση: (Α) Πινακίδων από αλουμίνιο, (Β) Στύλλων (από σωλήνα γαλβανιζέ Class Β), (Γ) Ψαλιδιών και (Δ) Σφικτήρων (clamps) για στερέωση πινακίδων, για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Πάφου) – Αρ. Διαγωνισμού: 05/2021/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1194 Acrobat Reader File 91.793.pdf
91.796 2/9/2021 Έγκριση αποστολής δημοσίων υπαλλήλων στο εξωτερικό για σκοπούς συμμετοχής σε συνάντηση των αρμόδιων εθνικών αρχών και εκπαιδευτικό εργαστήριο για την εφαρμογή του Υπο-περιφερειακού Έκτακτου Σχεδίου αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, στη βάση σχετικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και του κράτους του Ισραήλ. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4750, ημερ. 3.12.2021, αρ. γνωστ. 1197 Acrobat Reader File 91.796.pdf
92.153 15/11/2021 Αντικατάσταση Μέλους στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων. Υπουργείο Υγείας ε,ε, 4749, ημερ. 26.11.2021, αρ. γνωστ. 1175 Acrobat Reader File 92.153.pdf
92.130 15/11/2021 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε,ε, 4749, ημερ. 26.11.2021, αρ. γνωστ. 1172 Acrobat Reader File 92.130.pdf
92.136 15/11/2021 Διορισμός Επιτροπών που προβλέπονται από τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 έως 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4749, ημερ. 26.11.2021, αρ. γνωστ. 1173 Acrobat Reader File 92.136.pdf
92.149 15/11/2021 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4749, ημερ. 26.11.2021, αρ. γνωστ. 1174 Acrobat Reader File 92.149.pdf
92.029 27/10/2021 Αίτηση της Εταιρείας Lanomex Development Ltd [Α148/18 (A36/20)], για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για ξενοδοχείο 4 αστέρων (263 δωμάτια), στην Ενορία Σκάλας, στον Δήμο Λάρνακας, στην Επαρχία Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4749, ημερ. 26.11.2021, αρ. γνωστ. 1171 Acrobat Reader File 92.029.pdf
92.157 15/11/2021 Παραίτηση Προέδρου της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών και διορισμός νέου Προέδρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4749, ημερ. 26.11.2021, αρ.γνωστ. 1176 Acrobat Reader File 92.157.pdf
92.115 4/11/2021 Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μουσείου Κώστα Αργυρού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1169 Acrobat Reader File 92.115.pdf
92.098 4/11/2021 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε.4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1168 Acrobat Reader File 92.098.pdf
91.984 15/10/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1166 Acrobat Reader File 91.984.pdf
92.097 4/11/2021 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1167 Acrobat Reader File 92.097.pdf
92.120 4/11/2021 Διορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1170 Acrobat Reader File 92.120.pdf
91.757 23/8/2021 Λειτουργία χώρου καραντίνας σε ξενοδοχειακή μονάδα για απομόνωση αιτητών διεθνούς προστασίας από τα Κέντρα Υποδοχής/Φιλοξενίας Πουρνάρα και Κοφίνου, που διαπιστώνονται στενές επαφές θετικών κρουσμάτων COVID-19. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1160 Acrobat Reader File 91.757.pdf
91.766 23/8/2021 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας για την υποβολή υποψηφιότητας φιλοξενίας στο Ευρωμπάσκετ 2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1164 Acrobat Reader File 91.766.pdf
91.767 23/8/2021 Καταχώρηση 5ης διακρατικής προσφυγής εναντίον της Τουρκίας. ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1165 Acrobat Reader File 91.767.pdf
91.748 23/8/2021 Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 2021». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ.1153 Acrobat Reader File 91.748.pdf
91.762 23/8/2021 Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 όσον αφορά την απασχόληση και τις επιχειρήσεις. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1162 Acrobat Reader File 91.762.pdf
91.758 23/8/2021 Ανάπτυξη Κτιριακού Συμπλέγματος για την στέγαση των τριών Υπουργείων Εσωτερικών, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στον Ευρύτερο Χώρο της Αρχιγραμματείας στο Αστικό Κέντρο της Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1161 Acrobat Reader File 91.758.pdf
91.747 23/8/2021 Δημιουργία θέσης Γραφέα για θέματα Τύπου και Επικοινωνίας στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1152 Acrobat Reader File 91.747.pdf
91.755 23/8/2021 Συνομολόγηση Συμφωνίας Δανείου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάληψη δανείου από το «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1158 Acrobat Reader File 91.755.pdf
91.756 23/8/2021 Συνομολόγηση Συμφωνίας Χρηματοδότησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1159 Acrobat Reader File 91.756.pdf
91.763 23/8/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου Covid-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1163 Acrobat Reader File 91.763.pdf
91.752 23/8/2021 Εργοδότηση μέλους της Αστυνομίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1156 Acrobat Reader File 91.752.pdf
91.753 23/8/2021 Συμπερίληψη του Ευρωπαίου Εισαγγελέα ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της Απόφασης πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1157 Acrobat Reader File 91.753.pdf
91.749 23/8/2021 Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων και λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών/τριών κάτω των δεκαπέντε (15) και δέκα (10), αντίστοιχα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1154 Acrobat Reader File 91.749.pdf
91.750 23/8/2021 Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4748, ημερ. 12.11.2021, αρ. γνωστ. 1155 Acrobat Reader File 91.750.pdf
91.934 8/10/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4747, ημερ. 5.11.2021, αρ. γνωστ. 1145 Acrobat Reader File 91.934.pdf
92.034 27/10/2021 Διορισμός Προέδρου και μέλους στο Συμβούλιο του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4747, ημερ. 5.11.2021, αρ. γνωστ. 1148 Acrobat Reader File 92.034.pdf
91.935 8/10/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4747, ημερ. 5.11.2021, αρ. γνωστ. 1146 Acrobat Reader File 91.935.pdf
91.933 8/10/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) - Αίτηση των κ.κ. Cyprus Airways Employees Trade Union. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4747, ημερ. 5.11.2021, αρ. γνωστ. 1144 Acrobat Reader File 91.933.pdf
92.040 27/10/2021 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4747, ημερ. 5.11.2021, αρ. γνωστ. 1149 Acrobat Reader File 92.040.pdf
92.049 27/10/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4747, ημερ. 5.11.2021, αρ. γνωστ. 1151 Acrobat Reader File 92.049.pdf
92.042 27/10/2021 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4747, ημερ. 5.11.2021, αρ. γνωστ. 1150 Acrobat Reader File 92.042.pdf
91.936 8/10/2021 Αίτηση των Παναγιώτη Στέφεν Νικολάου, Κορνήλιου Νικολάου, Έμμας Ελένης Νικολάου και Μιχαήλ Νικολάου (για Α/φούς Ιακώβου Λτδ) (ΑΜΧ/589/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4747, ημερ. 5.11.2021, αρ. γνωστ. 1147 Acrobat Reader File 91.936.pdf
91.734 3/8/2021 Διενέργεια εξέτασης PCR για την ασθένεια του COVID-19 σε εργαζόμενους σε οίκους ευγηρίας και άλλες κλειστές δομές φροντίδας ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4747, ημερ. 5.11.2021, αρ. γνωστ. 1142 Acrobat Reader File 91.734.pdf
91.735 3/8/2021 Τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία για τη φιλοξενία θετικών κρουσμάτων της ασθένειας COVID-19.-Τροποποίηση Απόφασης. ε.ε. 4747, ημερ. 5.11.2021, αρ. γνωστ. 1143 Acrobat Reader File 91.735.pdf
91.733 3/8/2021 Επιπρόσθετα μέτρα για ενίσχυση του Συστήματος Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών για προστασία των δασών και των παραδασόβιων κοινοτήτων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4747, ημερ. 5.11.2021, αρ. γνωστ. 1141 Acrobat Reader File 91.733.pdf
91.704 30/7/2021 Αμοιβή εργαστηριακών εξετάσεων για το νέο κορωνοϊό (SARS COV-2) που διενεργούνται από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής στα πλαίσια της ιχνηλάτισης. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1137 Acrobat Reader File 91.704.pdf
91.651 30/7/2021 Διαπίστευση της κας Federica Ferrari Bravo, ως νέας Πρέσβειρας της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1114 Acrobat Reader File 91.651.pdf
91.674 30/7/2021 Επίσχεση των τεμαχίων με αρ. 562, 1543, 2259 και 2175, του Φ/Σχ. 30/13Ε1 στο Στρόβολο για κατασκευή νέων υδαταποθηκών, ανέγερση βοηθητικών κτηρίων και εγγραφή δρόμου πρόσβασης – Υδατοπρομήθεια Μείζονος Λευκωσίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1118 Acrobat Reader File 91.674.pdf
91.698 30/7/2021 Επιλογή διορισμού ενός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1131 Acrobat Reader File 91.698.pdf
91.690 30/7/2021 Επιλογή προσώπου για διορισμό στη θέση του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1129 Acrobat Reader File 91.690.pdf
91.681 30/7/2021 Εθνικό Σχέδιο «ΣΑΛΑΜΙΣ», Ασφάλεια Οργανωμένων Παραλιών – Ένταξη επαρχίας ελεύθερης Αμμοχώστου και επαρχίας Λευκωσίας στο Εθνικό Σχέδιο «ΣΑΛΑΜΙΣ» και κάλυψη πρόσθετων αναγκών των επαρχιών Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1123 Acrobat Reader File 91.681.pdf
91.700 30/7/2021 Τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία για τη φιλοξενία θετικών κρουσμάτων της ασθένειας COVID-19. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1133 Acrobat Reader File 91.700.pdf
91.648 30/7/2021 Διαπίστευση του κ. Conor Long, ως νέου Πρέσβη της Ιρλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1111 Acrobat Reader File 91.648.pdf
91.702 30/7/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1135 Acrobat Reader File 91.702.pdf
91.727 30/7/2021 Λήξη της θητείας του Προέδρου και μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1139 Acrobat Reader File 91.727.pdf
91.728 30/7/2021 Επιλογή νέου προσώπου για διορισμό στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1140 Acrobat Reader File 91.728.pdf
91.699 30/7/2021 Αλλαγές στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και Επαναλειτουργίας Αερολιμένων. Συμπερίληψη των εμβολίων AstraZeneca-COVISHIELD (Serum Institute of India) και AstraZeneca-SKBio (Republic of Korea) στα αποδεκτά από την Κυπριακή Δημοκρατία εμβόλια και χρήση του Cyprus Flight Pass σαν Safe Pass. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1132 Acrobat Reader File 91.699.pdf
91.669 30/7/2021 Αίτημα του κ. Κώστα Καρεκλά για παραχώρηση της κατοικίας που διαμένει στην οδό Αγιάσματος Αρ.38 στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Παύλου και στην έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1116 Acrobat Reader File 91.669.pdf
91.682 30/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: O περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1124 Acrobat Reader File 91.682.pdf
91.703 30/7/2021 Χώρος Κράτησης Παιδιών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1136 Acrobat Reader File 91.703.pdf
91.650 30/7/2021 Διαπίστευση του κ. Nart Augustine Kolo, ως νέου Πρέσβη της Νιγηρίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1113 Acrobat Reader File 91.650.pdf
91.705 30/7/2021 Υπογραφή Γενικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1138 Acrobat Reader File 91.705.pdf
91.680 30/7/2021 Υπερπληρωμές Επιδότησης Ενοικίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1122 Acrobat Reader File 91.680.pdf
91.647 30/7/2021 Διαπίστευση του κ. Ali Yousuf A. Almulla, ως νέου Πρέσβη του Κράτους του Κατάρ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1110 Acrobat Reader File 91.647.pdf
91.701 30/7/2021 Σχέδιο στήριξης του αμπελοοινικού τομέα λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από την πανδημία Covid-19. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1134 Acrobat Reader File 91.701.pdf
91.649 30/7/2021 Διαπίστευση του κ. Oren Anolik, ως νέου Πρέσβη του Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1112 Acrobat Reader File 91.649.pdf
91.676 30/7/2021 Καταβολή ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) μέσω του Κανονισμού 1408/2013 για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες σε καλλιέργειες φυλλοβόλων το 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1120 Acrobat Reader File 91.676.pdf
91.668 30/7/2021 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης για την περιοχή του υπό τροποποίηση Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1115 Acrobat Reader File 91.668.pdf
91.684 30/7/2021 Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις Εργασίες Λιμένων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». Μερική μεταφορά αρμοδιότητας στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Σύμβασης αρ. 152 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για τον Ανυψωτικό Εξοπλισμό Πλοίων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1126 Acrobat Reader File 91.684.pdf
91.675 30/7/2021 Καταβολή ενίσχυσης μέσω του Κανονισμού 1408/2013 Ήσσονος Σημασίας (De minimis) για τις ζημιές που προκλήθηκαν στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο συσκευαστήριο πατατών στο Λιοπέτρι. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1119 Acrobat Reader File 91.675.pdf
91.686 30/7/2021 Ανάπτυξη Ναυτικού Τουρισμού. Τροποποίηση πολιτικής για την αδειοδότηση για τη διαχείριση χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου 2007 - 2013. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1128 Acrobat Reader File 91.686.pdf
91.691 30/7/2021 Επιλογή διορισμού ενός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1130 Acrobat Reader File 91.691.pdf
91.683 30/7/2021 Ανάγκες σε εξοπλισμό και προσωπικό στο Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1125 Acrobat Reader File 91.683.pdf
91.685 30/7/2021 Ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1127 Acrobat Reader File 91.685.pdf
91.672 30/7/2021 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τρεις μήνες, σχετικά με την «Κατασκευή εννέα παράλληλων κυματοθραυστών στο Κόλπο Περβολιών». Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/38/2020/Ε(Α). Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19/02/2021. Ημερομηνία Εκπνοής Ισχύος Προσφορών:19/08/2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1117 Acrobat Reader File 91.672.pdf
91.678 30/7/2021 Διορισμός Επιτροπής Αναγνώρισης Φυσικών Μεταλλικών Νερών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1121 Acrobat Reader File 91.678.pdf
91.646 30/7/2021 Διαπίστευση του κ. Jung-Il Lee, ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4746, ημερ. 29.10.2021, αρ. γνωστ. 1109 Acrobat Reader File 91.646.pdf
92.013 15/10/2021 Διορισμός Επικεφαλής Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1106 Acrobat Reader File 92.013.pdf
91.971 8/10/2021 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1101 Acrobat Reader File 91.971.pdf
91.972 8/10/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1102 Acrobat Reader File 91.972.pdf
91.998 15/10/2021 Διορισμός μελών της Ανώτερης Διοίκησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1104 Acrobat Reader File 91.998.pdf
91.889 21/9/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1099 Acrobat Reader File 91.889.pdf
91.970 8/10/2021 Διορισμός Προέδρου και μέλους της Πειθαρχικής Επιτροπής της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1100 Acrobat Reader File 91.970.pdf
92.009 15/10/2021 Διορισμός Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.201, αρ. γνωστ. 1108 Acrobat Reader File 92.009.pdf
92.016 15/10/2021 Διορισμός Μη-Εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1107 Acrobat Reader File 92.016.pdf
91.989 15/10/2021 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1103 Acrobat Reader File 91.989.pdf
91.844 15/9/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1098 Acrobat Reader File 91.844.pdf
92.012 15/10/2021 Αντικατάσταση μέλους της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1105 Acrobat Reader File 92.012.pdf
91.607 22/7/2021 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Αρχής Αδειών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1085 Acrobat Reader File 91.607.pdf
91.583 22/7/2021 Έγκριση νέας δομής θέσεων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1064 Acrobat Reader File 91.583.pdf
91.589 22/7/2021 Νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». β)«Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1069 Acrobat Reader File 91.589.pdf
91.581 22/7/2021 Αναθεώρηση του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (de minimis) για το 2021. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1062 Acrobat Reader File 91.581.pdf
91.611 22/7/2021 Διορισμός Προέδρου και μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1089 Acrobat Reader File 91.611.pdf
91.602 22/7/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Κ.Ο.Α.Γ.). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1080 Acrobat Reader File 91.602.pdf
91.608 22/7/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1086 Acrobat Reader File 91.608.pdf
91.632 22/7/2021 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στο Συγκρότημα ΔΙΑΣ για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στις 18.7.2021. ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1097 Acrobat Reader File 91.632.pdf
91.566 22/7/2021 Διορισμός Επιτίμου Προξένου Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ, κας Joanne Mantis. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1051 Acrobat Reader File 91.566.pdf
91.586 22/7/2021 Έκτακτα Μέτρα για στήριξη του Πολιτιστικού Τομέα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1067 Acrobat Reader File 91.586.pdf
91.596 22/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1074 Acrobat Reader File 91.596.pdf
91.605 22/7/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1083 Acrobat Reader File 91.605.pdf
91.630 22/7/2021 Λήψη άμεσων μέτρων για αποζημίωση και επαναδραστηριοποίηση των πληγέντων αγροτών από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3/7/2021 σε ορεινές περιοχές των επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1096 Acrobat Reader File 91.630.pdf
91.626 22/7/2021 Υλοποίηση Αποφάσεων Υπουργικού Συμβουλίου για κάλυψη στεγαστικών αναγκών Υπουργείων / Υπηρεσιών: Αγορά κτηρίου Nicosia City Centre (NCC). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1094 Acrobat Reader File 91.626.pdf
91.629 22/7/2021 Κατανομή της Οικονομικής Βοήθειας που χορηγείται στις Αγροτικές Οργανώσεις για το τρέχον έτος και για τα επόμενα έτη. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1095 Acrobat Reader File 91.629.pdf
91.579 22/7/2021 Καταβολή Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας στην Πατατοκαλλιέργεια. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1060 Acrobat Reader File 91.579.pdf
91.565 22/7/2021 Παράλληλη διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Υεμένης, με έδρα το Ριάντ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1050 Acrobat Reader File 91.565.pdf
91.564 22/7/2021 Παράλληλη διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία του Ιράκ, με έδρα το Αμμάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1049 Acrobat Reader File 91.564.pdf
91.604 22/7/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1082 Acrobat Reader File 91.604.pdf
91.597 22/7/2021 Ανάπτυξη Ορεινών Αθλητικών Θερέτρων. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1075 Acrobat Reader File 91.597.pdf
91.569 22/7/2021 Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος του 2016 – Κανονισμοί σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13. (Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου και Τέλη) Κανονισμοί του 2021). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1053 Acrobat Reader File 91.569.pdf
91.585 22/7/2021 Καθεστώς Πανεπιστημιούπολης Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1066 Acrobat Reader File 91.585.pdf
91.578 22/7/2021 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τρεις μήνες σχετικά με την προμήθεια «Supply, installation, operational support and five years maintenance of a multifunction system for road survey». Αρ. Διαγωνισμού: PS/09/2020/G(O). Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26.2.2021. Ημερομηνία Εκπνοής Ισχύος Προσφορών: 25.8.2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1059 Acrobat Reader File 91.578.pdf
91.575 22/7/2021 Διορισμός Εμπειρογνωμόνων για τη Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1057 Acrobat Reader File 91.575.pdf
91.609 22/7/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1087 Acrobat Reader File 91.609.pdf
91.600 22/7/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1078 Acrobat Reader File 91.600.pdf
91.598 22/7/2021 Σχέδιο Επιδότησης Νεαρών Εγκλωβισμένων Ζευγαριών για Ανέγερση/Επέκταση Κατοικίας. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1076 Acrobat Reader File 91.598.pdf
91.584 22/7/2021 Νομοσχέδιο με Τίτλο: «Ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2021». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1065 Acrobat Reader File 91.584.pdf
91.580 22/7/2021 Καταβολή Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης στην μπανανοκαλλιέργεια ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μπανανοπαραγωγοί. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1061 Acrobat Reader File 91.580.pdf
91.599 22/7/2021 Αναπληρώσεις μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και Υφυπουργών κατά την απουσία τους στο εξωτερικό- Αναπλήρωση Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας. ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1077 Acrobat Reader File 91.599.pdf
91.572 22/7/2021 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του πρώην σχολικού κτηρίου της Κοινότητας Κανναβιούς στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κανναβιούς της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1054 Acrobat Reader File 91.572.pdf
91.594 22/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της Ελευθερίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1072 Acrobat Reader File 91.594.pdf
91.595 22/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμος (Τροποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1073 Acrobat Reader File 91.595.pdf
91.624 22/7/2021 Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα σε ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας για την περίοδο από 1.9.2021 έως 22.12.2021. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1092 Acrobat Reader File 91.624.pdf
91.613 22/7/2021 Διορισμός Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1090 Acrobat Reader File 91.613.pdf
91.574 22/7/2021 Κηδεία δημοσία δαπάνη του Πάνου Ιωαννίδη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1056 Acrobat Reader File 91.574.pdf
91.573 22/7/2021 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου της κοινότητας Γουρρίου στο Κοινοτικό Συμβούλιο Γουρρίου της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1055 Acrobat Reader File 91.573.pdf
91.582 22/7/2021 Οι περί Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Υγειονομικού Λειτουργού – Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1063 Acrobat Reader File 91.582.pdf
91.588 22/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1068 Acrobat Reader File 91.588.pdf
91.625 22/7/2021 Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 όσον αφορά την απασχόληση και τις επιχειρήσεις. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1093 Acrobat Reader File 91.625.pdf
91.610 22/7/2021 Επιλογή Προσώπων για διορισμό στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1088 Acrobat Reader File 91.610.pdf
91.591 22/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «O περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1071 Acrobat Reader File 91.591.pdf
91.567 22/7/2021 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων για το 2021. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1052 Acrobat Reader File 91.567.pdf
91.606 22/7/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1084 Acrobat Reader File 91.606.pdf
91.619 22/7/2021 Λήξη θητείας του Προέδρου και μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1091 Acrobat Reader File 91.619.pdf
91.577 22/7/2021 Παραχώρηση Χορηγίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) προς τον Δήμο Λιβαδιών, αντί στη Σχολική Εφορεία υπό μορφή δανείου. - Τροποποίηση Απόφασης με αρ. 83.695 και ημερ. 8.11.2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1058 Acrobat Reader File 91.577.pdf
91.590 22/7/2021 Τροποποίηση του Σχεδίου για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Σχολικά Κτήρια. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1070 Acrobat Reader File 91.590.pdf
91.603 22/7/2021 Διορισμός Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1081 Acrobat Reader File 91.603.pdf
91.601 22/7/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4745, ημερ. 25.10.2021, αρ. γνωστ. 1079 Acrobat Reader File 91.601.pdf
91.557 16/7/2021 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων, μίας θέσης Τροχονόμου στο Δήμο Λευκωσίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1048 Acrobat Reader File 91.557.pdf
91.556 16/7/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1047 Acrobat Reader File 91.556.pdf
91.539 16/7/2021 Προσθήκη των περιοχών «Μούττη του Ζιού» και «Κοκκινόκρεμμος» στον τελικό κατάλογο περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας της Κύπρου που προτάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1032 Acrobat Reader File 91.539.pdf
91.530 16/7/2021 Αίτημα ΣΚΕ Τσιακκιλερού για άμεση καταβολή ποσού επιχορήγησης για την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης υποστατικού για τη στέγαση προγράμματος Παιδοκομικού Σταθμού. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1023 Acrobat Reader File 91.530.pdf
91.526 16/7/2021 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για έξι μήνες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Λευκωσίας. Αρ. Διαγωνισμού: PS/21/2020/S(O). Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 5.2.2021. Ημερομηνία Εκπνοής ισχύος Προσφορών: 5.8.2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1021 Acrobat Reader File 91.526.pdf
91.533 16/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εμπορικής Αλιείας (Υλοποίηση της Συμφωνίας μεταξύ COGECA, ETF και Europȇche για την Εφαρμογή της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την Εργασία στο Τομέα της Αλιείας) Νόμος του 2021». Εναρμόνιση με την Οδηγία 2017/159/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την υλοποίηση της συμφωνίας για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 για την εργασία στον τομέα της αλιείας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1026 Acrobat Reader File 91.533.pdf
91.535 16/7/2021 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». β)Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1028 Acrobat Reader File 91.535.pdf
91.517 16/7/2021 Διορισμός του κ. Ορέστη Φιντικλή ως Επιτίμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Παναμά. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1018 Acrobat Reader File 91.517.pdf
91.544 16/7/2021 Κηδεία δημοσία δαπάνη του Πάνου Ιωαννίδη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1037 Acrobat Reader File 91.544.pdf
91.548 16/7/2021 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1040 Acrobat Reader File 91.548.pdf
91.516 16/7/2021 Διορισμός Επιτίμου Προξένου Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιφέρεια της Πομερανίας (Pomorskie) της Πολωνίας, με έδρα την Γκντίνια, κ. Slawomir Michalewski. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1017 Acrobat Reader File 91.516.pdf
91.537 16/7/2021 Σχέδιο Επιδότησης Νεαρών Εγκλωβισμένων Ζευγαριών για Ανέγερση/Επέκταση Κατοικίας. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1030 Acrobat Reader File 91.537.pdf
91.541 16/7/2021 Παράλληλη διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία του Ιράκ, με έδρα το Αμμάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1034 Acrobat Reader File 91.541.pdf
91.525 16/7/2021 Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς της Επιστήμης, της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νεολαίας για τα έτη 2021-2025. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1020 Acrobat Reader File 91.525.pdf
91.555 16/7/2021 Έκδοση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού από την Κυπριακή Δημοκρατία σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί/ αναρρώσει σε τρίτες χώρες ή στις περιοχές που δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία ή στις Βρετανικές Βάσεις. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1046 Acrobat Reader File 91.555.pdf
91.543 16/7/2021 Καθεστώς Πανεπιστημιούπολης Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1036 Acrobat Reader File 91.543.pdf
91.550 16/7/2021 Καταβολή Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης στην μπανανοκαλλιέργεια ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μπανανοπαραγωγοί. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1042 Acrobat Reader File 91.550.pdf
91.534 16/7/2021 α)Το περί της Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών Εγγραφών και Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2021. β) Το περί της Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2021. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1027 Acrobat Reader File 91.534.pdf
91.531 16/7/2021 Σχέδιο Υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Οικονομικών Υπηρεσιών Α’ της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1024 Acrobat Reader File 91.531.pdf
91.554 16/7/2021 Παροχή υπηρεσιών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για COVID-19 (antigen rapid test) μετά την 1η Αυγούστου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1045 Acrobat Reader File 91.554.pdf
91.540 16/7/2021 Περαιτέρω χρήση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, είτε αυτό εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, είτε από οποιαδήποτε Αρχή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αποδεκτό αποδεικτικό πιστοποιητικό για έλεγχο στους χώρους που έχουν καθοριστεί στο Διάταγμα Κ.Δ.Π.286/21 (Αρ.28), ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2021 μαζί με τα άλλα αποδεκτά πιστοποιητικά που αναφέρονται στο ίδιο Διάταγμα, που εκδόθηκε από τον Υπουργό Υγείας δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, (Κεφ. 260), όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1033 Acrobat Reader File 91.540.pdf
91.545 16/7/2021 Διορισμός Εμπειρογνωμόνων για τη Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1038 Acrobat Reader File 91.545.pdf
91.547 16/7/2021 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών «Supply, installation, operational support and five years maintenance of a multifunction system for road survey», για τρεις μήνες. Αρ. Διαγωνισμού: PS/09/2020/G(O). Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26.2.2021. Ημερομηνία Εκπνοής Ισχύος Προσφορών: 25.8.2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1039 Acrobat Reader File 91.547.pdf
91.532 16/7/2021 Έναρξη ισχύος του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1025 Acrobat Reader File 91.532.pdf
91.551 16/7/2021 Έκτακτα Μέτρα για στήριξη του Πολιτιστικού Τομέα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1043 Acrobat Reader File 91.551.pdf
91.524 16/7/2021 Απαλλοτρίωση γης για σκοπούς του Λυκείου Αραδίππου στο Δήμο Αραδίππου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1019 Acrobat Reader File 91.524.pdf
91.542 16/7/2021 Παράλληλη διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Υεμένης, με έδρα το Ριάντ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1035 Acrobat Reader File 91.542.pdf
91.538 16/7/2021 Αναπληρωτικός Διορισμός στη θέση Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1031 Acrobat Reader File 91.538.pdf
91.529 16/7/2021 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για την παραχώρηση Άδειας Χρήσης των Περιπτέρων Αρ. 2, 3, 4, και 6 της Πλατείας Τροόδους. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1022 Acrobat Reader File 91.529.pdf
91.553 16/7/2021 Αμοιβές μελών Ιατρικών Συμβουλίων που συστήνονται με βάση τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1044 Acrobat Reader File 91.553.pdf
91.549 16/7/2021 Καταβολή Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας στην Πατατοκαλλιέργεια. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1041 Acrobat Reader File 91.549.pdf
91.536 16/7/2021 Ανάπτυξη Ορεινών Αθλητικών Θερέτρων. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1029 Acrobat Reader File 91.536.pdf
91.480 7/7/2021 Δανεισμός αρχαιοτήτων σε έκθεση στα Βασιλικά Μουσεία του Τορίνο (Musei Reali Torino), με τίτλο “Cyprus, Crossroads of Civilization”. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 988 Acrobat Reader File 91.480.pdf
91.471 7/7/2021 Οικονομικές καταστάσεις Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Π.Ε.Π) για το έτος 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 982 Acrobat Reader File 91.471.pdf
91.491 7/7/2021 Επέκταση του θεσμού των Ολοήμερων Σχολείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 999 Acrobat Reader File 91.491.pdf
91.470 7/7/2021 Oι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 981 Acrobat Reader File 91.470.pdf
91.488 7/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 996 Acrobat Reader File 91.488.pdf
91.481 7/7/2021 Τοπιοτέχνηση Κυκλικού Κόμβου Λιβαδιών στο δρόμο (πρωταρχικής σημασίας) Αλέξανδρου Παναγούλη στη Λάρνακα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 989 Acrobat Reader File 91.481.pdf
91.489 7/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 997 Acrobat Reader File 91.489.pdf
91.474 7/7/2021 Τοποθέτηση Στρατιωτικού Προσωπικού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 984 Acrobat Reader File 91.474.pdf
91.497 7/7/2021 Νομοσχέδια με τίτλο: α) «Ο Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών Νόμος του 2021». β) «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος τους 2021». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1003 Acrobat Reader File 91.497.pdf
91.508 7/7/2021 Λήψη άμεσων μέτρων για αποζημίωση και επαναδραστηριοποίηση των πληγέντων αγροτών από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3.7.2021 σε ορεινές περιοχές των επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1013 Acrobat Reader File 91.508.pdf
91.473 7/7/2021 Έκθεση αναφορικά με την προβολή και διανομή Ευρωπαϊκών Έργων και ανεξάρτητων παραγωγών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 983 Acrobat Reader File 91.473.pdf
91.460 7/7/2021 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπαχρέιν και στην Ουγκάντα, με έδρα το Αμπού Ντάμπι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 976 Acrobat Reader File 91.460.pdf
91.487 7/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 995 Acrobat Reader File 91.487.pdf
91.490 7/7/2021 Πλήρωση θέσης Διευθυντή στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα ακολουθώντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες για την ικανοποίηση της ανάγκης (α) με προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (β) με το μηχανισμό της Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας και (γ) με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 998 Acrobat Reader File 91.490.pdf
91.461 7/7/2021 Διαπίστευση της κας Demitu Hambisa Bonsa, ως νέας Πρέσβειρας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 977 Acrobat Reader File 91.461.pdf
91.505 7/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1010 Acrobat Reader File 91.505.pdf
91.507 7/7/2021 Πολιτική που διέπει την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που πλήττονται από θεομηνίες. Ζημιές από την τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ορεινές περιοχές της Επαρχίας Λάρνακας και Λεμεσού στις 3 και 4 Ιουλίου 2021 και την πυρκαγιά που έπληξε την Κοινότητα Τάλας στην Επαρχία Πάφου στις 26.6.2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1012, ε.ε 4748, ημερ. 12.11.2021 (Διόρθωση). Acrobat Reader File 91.507 Διορθ.pdf
91.509 7/7/2021 Καθορισμός μέγιστου αριθμού προσώπων σε χώρους συγχρωτισμού με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1014 Acrobat Reader File 91.509.pdf
91.510 7/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1015 Acrobat Reader File 91.510.pdf
91.464 7/7/2021 Παράταση της απασχόλησης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στη Δικαστική Υπηρεσία για το έργο της εκκαθάρισης του όγκου καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν στα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 979 Acrobat Reader File 91.464.pdf
91.496 7/7/2021 Έναρξη ισχύος των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1002 Acrobat Reader File 91.496.pdf
91.500 7/7/2021 Παροχή οικονομικής στήριξης στους μαθητές/τριες, οι κοινότητες των οποίων πλήγηκαν από την πυρκαγιά της 3ης Ιουλίου 2021 στις Επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού και ενίσχυση των σχολείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1005 Acrobat Reader File 91.500.pdf
91.486 7/7/2021 Διορισμός Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 994 Acrobat Reader File 91.486.pdf
91.502 7/7/2021 Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής για την προώθηση της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1007 Acrobat Reader File 91.502.pdf
91.469 7/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 980 Acrobat Reader File 91.469.pdf
91.503 7/7/2021 Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Αποθήκευσης και Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων σχετικά με το λειτουργικό διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1008 Acrobat Reader File 91.503.pdf
91.494 7/7/2021 Αλλαγές στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και Επαναλειτουργίας Αερολιμένων – Τροποποίηση Καταλόγου Κρατών με αποδεκτά από την Κυπριακή Δημοκρατία πιστοποιητικά εμβολιασμού με την προσθήκη της Κίνας (συμπεριλαμβανομένου Χονγκ Κονγκ και Μακάο). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1000 Acrobat Reader File 91.494.pdf
91.482 7/7/2021 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για πέντε μήνες για την προμήθεια: α) Θερμοπλαστικής μπογιάς, β) Υαλοψηφίδας (Glass Beads) – Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/32/2018/Π(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 990 Acrobat Reader File 91.482.pdf
91.511 7/7/2021 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στα τέσσερα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3.7.2021 σε ορεινές περιοχές των Επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού. ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1016 Acrobat Reader File 91.511.pdf
91.495 7/7/2021 Αναθεωρημένο Σχέδιο Επανεγκατάστασης στα Κατεχόμενα και Σχέδιο Εγκατάστασης Νεαρών Ζευγαριών στα Κατεχόμενα Χωριά τους – Βεβαιώσεις Εξαμήνου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1001 Acrobat Reader File 91.495.pdf
91.478 7/7/2021 Λειτουργία νέου τμήματος στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ιαματικής. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 987 Acrobat Reader File 91.478.pdf
91.484 7/7/2021 Επεμβάσεις εντός Κρατικής Δασικής Γης, στην περιοχή Δελικήπου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 992 Acrobat Reader File 91.484.pdf
91.499 7/7/2021 Νομοσχέδια με τίτλο: α) «Ο περί της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2021» β) «Ο περί Συμμετοχής Ορισμένων Αξιωματούχων στις Συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου Νόμος του 2021» Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1004 Acrobat Reader File 91.499.pdf
91.476 7/7/2021 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του τεμαχίου (Τεμ. 209, Αρ. Εγγραφής 1/1494, Φ/Σχ. 35/6333V01, Τμήμα 1) στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μηλιού, επαρχία Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 986 Acrobat Reader File 91.476.pdf
91.485 7/7/2021 Παράρταση ισχύος των προσφορών για το διαγωνισμό 6/2020 – ‘Competition for the provision of services for a comprehensive feasibility study of a combined marine development (marina and infrastructure that can accommodate cruise ships) in Kissonerga area, Pafos’. Παράταση Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 993 Acrobat Reader File 91.485.pdf
91.504 7/7/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1009 Acrobat Reader File 91.504.pdf
91.483 7/7/2021 Παράταση ισχύος της ενίσχυσης DE MINIMIS για κάλυψη της διαφοράς του αγοραίου/συμβατικού ενοικίου με το ονομαστικό ενοίκιο για το χώρο που εκμισθώθηκε στο ΕΒΕ Λευκωσίας στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 991 Acrobat Reader File 91.483.pdf
91.475 7/7/2021 Απονομή Τιμών και Μεταλλίων σε μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 985 Acrobat Reader File 91.475.pdf
91.462 7/7/2021 Ανάκληση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό του κ. Vladimir Strycek, ως Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας στη Σλοβακία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 978 Acrobat Reader File 91.462.pdf
91.501 7/7/2021 Σύνθεση Εκτελεστικού Συμβουλίου Έργων Παραχώρησης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1006 Acrobat Reader File 91.501.pdf
91.506 7/7/2021 Σχέδιο Ετήσιων Χορηγιών Οργανώσεων - Μελών και Μη-Μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 1011 Acrobat Reader File 91.506.pdf
91.785 2/9/2021 Αίτηση της Εταιρείας Alendoro Ltd (ΑΜΧ/0072-0073/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενα οργανωμένα διαμερίσματα και αλλαγή χρήσης τους σε ξενοδοχείο (158 υπνοδωματίων / 316 κλινών), στον Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου (τεμάχια με αρ. 371 και 372, Φ/Σχ. -/2-296-375, Τμήμα 16), με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4743, ημερ. 30.9.2021, αρ. γνωστ. 966 Acrobat Reader File 91.785.pdf
91.449 2/7/2021 Εφαρμογή «Προγράμματος Επιχορηγημένων Καλοκαιρινών Διακοπών». Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 975 Acrobat Reader File 91.449.pdf
91.442 2/7/2021 Συμπλεγματοποίηση Κοινοτήτων και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών/τριών κάτω των δεκαπέντε (15) και δέκα (10) αντίστοιχα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 968 Acrobat Reader File 91.442.pdf
91.441 2/7/2021 Κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 967 Acrobat Reader File 91.441.pdf
91.445 2/7/2021 Σύναψη συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Ιταλικής Δημοκρατίας (Ente Nazionale per l’ Aviazione Civile). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 971 Acrobat Reader File 91.445.pdf
91.446 2/7/2021 Αλλαγές στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και Επαναλειτουργίας Αερολιμένων. Συνέχιση εφαρμογής της δυνατότητας πραγματοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων κατά την άφιξη σε συγκεκριμένη κατηγορία επιβατών υπό προϋποθέσεις. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 972 Acrobat Reader File 91.446.pdf
91.447 2/7/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 973 Acrobat Reader File 91.447.pdf
91.443 2/7/2021 Αναθεώρηση της αμοιβής των απασχολουμένων στα Προγράμματα Αγοράς Υπηρεσιών (ΠΑΥ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 969 Acrobat Reader File 91.443.pdf
91.444 2/7/2021 Εμβολιαστικό Πρόγραμμα σε Πανεπιστήμια που διαθέτουν Ιατρικές και Νοσηλευτικές Σχολές. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 970 Acrobat Reader File 91.444.pdf
91.448 2/7/2021 Πιστώσεις στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ασφαλιστικούς λογαριασμούς εργαζομένων που στηρίχθηκαν με βάση τα Ειδικά Σχέδια για αντιμετώπιση της Πανδημίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4744, ημερ. 8.10.2021, αρ. γνωστ. 974 Acrobat Reader File 91.448.pdf
91.862 15/9/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥ.Π.Ε.). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4742, ημερ. 24.9.2021, αρ. γνωστ. 961 Acrobat Reader File 91.862.pdf
91.861 15/9/2021 Διορισμός Προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4742, ημερ. 24.9.2021, αρ. γνωστ. 960 Acrobat Reader File 91.861.pdf
91.874 15/9/2021 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4742, ημερ. 24.9.2021, αρ. γνωστ. 963 Acrobat Reader File 91.874.pdf
91.875 15/9/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4742, ημερ. 24.9.2021, αρ. γνωστ. 964 Acrobat Reader File 91.875.pdf
91.892 21/9/2021 Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4742, ημερ. 24.9.2021, αρ. γνωστ. 965 Acrobat Reader File 91.892.pdf
91.866 15/9/2021 Διορισμός Προέδρου, Aντιπροέδρου και Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4742, ημερ. 24.9.2021, αρ. γνωστ. 962 Acrobat Reader File 91.866.pdf
91.854 15/9/2021 Αντικατάσταση μελών του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4742, ημερ. 24.9.2021, αρ. γνωστ. 959 Acrobat Reader File 91.854.pdf
91.618 22/7/2021 Διορισμός δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 958 Acrobat Reader File 91.618.pdf
91.439 24/6/2021 Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021 - Έναρξη ισχύος. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4730, ημερ. 28.6.2021, αρ. γνωστ. 712 Acrobat Reader File 91.439.pdf
91.423 24/6/2021 Τροποποίηση της συμφωνίας για τη μεταφορά και αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 944 Acrobat Reader File 91.423.pdf
91.422 24/6/2021 Επέκταση του «Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ)». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 943 Acrobat Reader File 91.422.pdf
91.410 24/6/2021 Γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από το έργο του Οδικού Δικτύου στην Περιοχή του Νέου Σταδίου Ποδοσφαίρου στο Κολόσσι και του Οδικού Δικτύου Σύνδεσης με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο Αρ. Συμβολαίου ΚΠΣ/10/2018/Υ(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 933 Acrobat Reader File 91.410.pdf
91.431 24/6/2021 Καταβολή απολαβών άδειας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το έτος 2020 σε εργοδοτούμενους δικαιούχους ειδικών επιδομάτων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 951 Acrobat Reader File 91.431.pdf
91.438 24/6/2021 Προώθηση ρυθμίσεων για μετονομασία του τίτλου της θέσης Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε Επίτροπο του Πολίτη. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 957 Acrobat Reader File 91.438.pdf
91.435 24/6/2021 Συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017, για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για την χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 954 Acrobat Reader File 91.435.pdf
91.412 24/6/2021 Κατανομή των αποθεμάτων νερού κατά περιοχή και κατά χρήση για το 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 935 Acrobat Reader File 91.412.pdf
91.424 24/6/2021 Διάταγμα με τίτλο: «Το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Απαλλαγή από την Υποχρέωση Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης για Φυσικά Πρόσωπα για το έτος 2020) Διάταγμα του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 945 Acrobat Reader File 91.424.pdf
91.402 24/6/2021 Έκδοση Διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 69(1) του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ.224, αναφορικά με τη διενέργεια Γενικής Εκτίμησης Ακίνητης Ιδιοκτησίας σε τιμές 01.01.2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 929 Acrobat Reader File 91.402.pdf
91.432 24/6/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διευκόλυνσης του Μηχανισμού Παράδοσης Καταζητούμενων Προσώπων βάσει Εντάλματος Σύλληψης Μεταξύ της Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 952 Acrobat Reader File 91.432.pdf
91.436 24/6/2021 Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και Δημοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τομέα της προστασίας από καταστροφές. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 955 Acrobat Reader File 91.436.pdf
91.404 24/6/2021 Διάθεση Οικοπέδων σε δικαιούχους εκτοπισθέντων για αυτοστέγαση στο Μάμμαρι από τα οικόπεδα που έχουν διαχωριστεί στη Κοκκινοτριμιθιά για παραχώρηση ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Τ/Κ κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 931 Acrobat Reader File 91.404.pdf
91.413 24/6/2021 Έγκριση Δημοσίευσης Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης και Διατάγματος Επίταξης για την «Αποκατάσταση και Μετέπειτα Φροντίδα του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στον Κοτσιάτη». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 936 Acrobat Reader File 91.413.pdf
91.405 24/6/2021 Εκδηλώσεις για τη Μαύρη Επέτειο της Τουρκικής Εισβολής του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 932 Acrobat Reader File 91.405.pdf
91.425 24/6/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 946 Acrobat Reader File 91.425.pdf
91.428 24/6/2021 Θεσμοθέτηση «Πολυλειτουργικού – Επισκέψιμου Αγροκτήματος». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 949 Acrobat Reader File 91.428.pdf
91.401 24/6/2021 Εθνικό Σχέδιο «ΣΑΛΑΜΙΣ», Ασφάλεια Οργανωμένων Παραλιών – Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 928 Acrobat Reader File 91.401.pdf
91.420 24/6/2021 Συμφωνητικό Τροποποίησης και Επαναδιατύπωσης της Συμφωνίας Εξουσιοδότησης (Mandate Agreement) με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου του 2014 για τη Διαχείριση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 941 Acrobat Reader File 91.420.pdf
91.414 24/6/2021 Μετακίνηση της Κτηνοτροφικής Περιοχής Κάτω Πολεμιδιών - Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ιδιοκτησίας για τη δημιουργία δρόμου πρόσβασης για την Κτηνοτροφική ζώνη Κάτω Πολεμιδιών – Ύψωνα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 937 Acrobat Reader File 91.414.pdf
91.421 24/6/2021 Παραχώρηση πρόσθετης Κυβερνητικής Εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους €47.250.000, για υφιστάμενες Συμφωνίες Εγγύησης συνολικού ύψους €315 εκ., που αφορούν στο Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ για χρηματοδότηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs) και Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 942 Acrobat Reader File 91.421.pdf
91.429 24/6/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 950 Acrobat Reader File 91.429.pdf
91.437 24/6/2021 Διενέργεια των Εργαστηριακών Ελέγχων Covid-19 στους Αερολιμένες της Δημοκρατίας - Εξουσιοδότηση Διαχειριστή Αερολιμένα για Επιλογή Κλινικού Εργαστηρίου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 956 Acrobat Reader File 91.437.pdf
91.433 24/6/2021 Εξαίρεση από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων Πρώτου Διορισμού στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και Εργατικού Προσωπικού στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 953 Acrobat Reader File 91.433.pdf
91.418 24/6/2021 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 940 Acrobat Reader File 91.418.pdf
91.426 24/6/2021 Τέλος Ασφαλείας για το Έτος 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 947 Acrobat Reader File 91.426.pdf
91.415 24/6/2021 Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 938 Acrobat Reader File 91.415.pdf
91.399 24/6/2021 Παράλληλη διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία του Ιράκ, με έδρα το Αμμάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 927 Acrobat Reader File 91.399.pdf
91.411 24/6/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 934 Acrobat Reader File 91.411.pdf
91.427 24/6/2021 Αλλαγές στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και επαναλειτουργίας Αερολιμένων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 948 Acrobat Reader File 91.427.pdf
91.417 24/6/2021 Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) για την περίοδο 1.1.2015 – 31.12.2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 939 Acrobat Reader File 91.417.pdf
91.403 24/6/2021 Μεταστέγαση της εκτοπισθείσας Αναστασίας Βασιλείου, λόγω πώλησης της οικίας (λυόμενης) που διαμένει εντός του τεμ. 136, Φ/Σχ. 60/01w1 που έχει ανεγερθεί σε Τ/Κ γη στη Λάρνακα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021, αρ. γνωστ. 930 Acrobat Reader File 91.403.pdf
91.801 2/9/2021 Διορισμός Μελών Συμβουλίου Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 923 Acrobat Reader File 91.801.pdf
91.802 2/9/2021 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Δερματοστικτοποιών, Διαπερνητών Σώματος και Εργαστηρίων Δερματοστιξίας και Διαπέρνησης Σώματος. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 924 Acrobat Reader File 91.802.pdf
91.803 2/9/2021 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Ποδολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 925 Acrobat Reader File 91.803.pdf
91.813 2/9/2021 Διορισμός Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Αγροτικών Πληρωμών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 926 Acrobat Reader File 91.813.pdf
91.359 16/6/2021 Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 και 31.12.2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 892 Acrobat Reader File 91.359.pdf
91.360 16/6/2021 Εναρμόνιση με Κοινοτικές Οδηγίες για ΦΠΑ όσον αφορά πωλήσεις αγαθών εκ αποστάσεως, ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσίων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 893 Acrobat Reader File 91.360.pdf
91.367 16/6/2021 Απόσπαση μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες (Μ.Α.Ε.Ε.). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 899 Acrobat Reader File 91.367.pdf
91.395 16/6/2021 Ετήσιο βραβείο για τον καλύτερο στην επίδοση και ήθος πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 921 Acrobat Reader File 91.395.pdf
91.389 16/6/2021 Τροποποίηση σκοπού απαλλοτρίωσης - Διάταγμα Επίσχεσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 917 Acrobat Reader File 91.389.pdf
91.374 16/6/2021 Διάταγμα με βάση των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο. Το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Λεπτομέρειες Εφαρμογής της Υποχρέωσης Αποδοχής Μέσων Πληρωμής με Κάρτα) Διάταγμα του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 905 Acrobat Reader File 91.374.pdf
91.373 16/6/2021 Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Τμήματος Φορολογίας Νόμο (Ν.70(Ι)/2014). Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021". Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 904 Acrobat Reader File 91.373.pdf
91.361 16/6/2021 Οι περί της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέση Πρώτου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου Κανονισμοί του 2021 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 894 Acrobat Reader File 91.361.pdf
91.362 16/6/2021 Οι περί της Νομικής Υπηρεσίας (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέση Ανώτερου Ανακριτή Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 895 Acrobat Reader File 91.362.pdf
91.371 16/6/2021 Τροποποίηση του Σχεδίου Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 902 Acrobat Reader File 91.371.pdf
91.364 16/6/2021 Γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από το έργο του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Φάσης Β3 που αφορά στο τμήμα του Έργου από τους Οικισμούς Ανθούπολης μέχρι τον δρόμο Λακατάμειας - Δευτεράς. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 896 Acrobat Reader File 91.364.pdf
91.387 16/6/2021 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρησης σε υποψήφιους φοιτητές σπό Τρίτες Χώρες οι οποίοι πρόκειται να φοιτήσουν σε Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων (αποδεικτικά κατοχής της αγγλικής γλώσσας). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 915 Acrobat Reader File 91.387.pdf
91.384 16/6/2021 Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ.2/2021). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 913 Acrobat Reader File 91.384.pdf
91.378 16/6/2021 Προσωπικό για την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων στους Αερολιμένες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 907 Acrobat Reader File 91.378.pdf
91.365 16/6/2021 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς μέρους του τεμαχίου με αρ. 680, του Φ/Σχ. 53/61, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 816 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην Κοινότητα Ερήμη, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 897 Acrobat Reader File 91.365.pdf
91.369 16/6/2021 Παράταση της ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού με θέμα: "Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης των εγγράφων των αρχείων φυσικών ιατρικών φακέλων ασθενών (ΦΙΦΑ) των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας σε ψηφιακό αρχείο με ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών (η-ΦΑ) και αποστολή των η-ΦΑ στη σύστημα eOasis του Υπουργείου Οικονομικών". Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 900 Acrobat Reader File 91.369.pdf
91.391 16/6/2021 Παράταση ισχύος προσφοράς Δ.Ο.2/2020 για τη ναυπήγηση και προμήθεια τριών (3) Ταχύπλοων Περιπολικών Ακάτων Εξολοκλήρου από Αλουμίνιο καθώς και η Εκπαίδευση στη χρήση/συντήρηση των Συστημάτων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 919 Acrobat Reader File 91.391.pdf
91.381 16/6/2021 Απασχόληση εργοδουμένων ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του "Σχεδίου Εστία", στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 910 Acrobat Reader File 91.381.pdf
91.370 16/6/2021 Τροποποίηση Διατάξεων για παραχώρηση άδεια απουσίας χωρίς απολαβές στους δημόσιους υπαλλήλους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 901 Acrobat Reader File 91.370.pdf
91.386 16/6/2021 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρηση σε υποψήφιους φοιτητές από Τρίτες Χώρες οι οποίοι πρόκειται να φοιτήσουν σε Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αποδεικτικά κατοχής της αγλλικής γλώσσας). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 914 Acrobat Reader File 91.386.pdf
91.372 16/6/2021 Παραχώρηση Υπηρεσιακού Κινητού τηλεφώνου σε Κρατικούς Αξιωματούχους και Κρατικούς Λειτουργούς. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 903 Acrobat Reader File 91.372.pdf
91.393 16/6/2021 Έκδοση Διατάγματος για εξαίρεση από την επιβολή ΦΠΑ υπηρεσιών που συνδέονται στενά με τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 920 Acrobat Reader File 91.393.pdf
91.376 16/6/2021 Λειτουργία χώρου καραντίνας σε ξενοδοχειακή μονάδα για απομόνωση αιτητών διεθνούς προστασίας από τα Κέντρα Υποδοχής/Φιλοξενίας Πουρνάρα και Κοφίνου, που διαπίστώνονται στενές επαφές θετικών κρουσμάτων COVID-19. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 906 Acrobat Reader File 91.376.pdf
91.379 16/6/2021 Αλλαγές στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και Επαναλειτουργίας Αερολιμένων. Ψηφιακά Πιστοποιητικά (EU Digital COVID Certificates (EUDCC) που είναι αποδεκτά από την Κυπριακή Δημοκρατία). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 908 Acrobat Reader File 91.379.pdf
91.366 16/6/2021 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο χωριό Λαγουδερά της Επαρχίας Λευκωσίας αρ. τεμ. 1203 (παλαιό 394-395) Φ/Σχ. 38/25 που απαλλοτριώθηκε για τον δρόμο Λαγουδερά - Ξυλιάτο. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 898 Acrobat Reader File 91.366.pdf
91,359 16/6/2021 Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου Πρόνοιας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 και 31.12.2019. Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 91.359.pdf
91.396 16/6/2021 Μέτρα Στήριξης του Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 για τον Ιούνιο του 2021. ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 922 Acrobat Reader File 91.396.pdf
91.383 16/6/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσίων Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021". Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 912 Acrobat Reader File 91.383.pdf
91.382 16/6/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο περί του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021". Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 911 Acrobat Reader File 91.382.pdf
91.380 16/6/2021 Λειτουργία Κέντρου Υποδοχής Ασυνόδευτων Ανηλικών στο Ζύγι. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 909 Acrobat Reader File 91.380.pdf
91.388 16/6/2021 Νέο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πρόγραμμα "Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης - ΔΡΑ.Σ.Ε.". Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 916 Acrobat Reader File 91.388.pdf
91.390 16/6/2021 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 918 Acrobat Reader File 91.390.pdf
91.343 9/6/2021 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Κούβας, στη Δημόσια Υγεία και Ιατρική Επιστήμη. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 882 Acrobat Reader File 91.343.pdf
91.352 9/6/2021 Επαναπροκήρυξη Σχεδίου στήριξης γεωργών που αρδεύουν τεμάχια σε περιοχές εκτός Κυβερνητικών Υδατικών Έργων λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 889 Acrobat Reader File 91.352.pdf
91.347 9/6/2021 Επανακατάθεση Νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 884 Acrobat Reader File 91.347.pdf
91.344 9/6/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την παραποίηση ιατρικών προϊόντων και παρόμοιες παραβάσεις που αποτελούν απειλή για τη Δημόσια Υγεία (Κυρωτικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 883 Acrobat Reader File 91.344.pdf
91.350 9/6/2021 Επέκταση του Σχεδίου Κινήτρων προς Αεροπορικές Εταιρείες για αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στη συνδεσιμότητα της Κύπρου, στην ανάπτυξη των αερομεταφορών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 887 Acrobat Reader File 91.350.pdf
91.349 9/6/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 886 Acrobat Reader File 91.349.pdf
91.342 9/6/2021 Παράταση ισχύος προσφορών για τρεις μήνες για την σταθεροποίηση κατολίσθησης και ανακατασκευή τμήματος του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (Β7) παρά το χωριό Γιόλου της Επαρχίας Πάφου, Χ.Θ. 19+110 – Χ.Θ. 19+220, Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/40/2020/Ε(Α). Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18.12.2020. Ημερομηνία Εκπνοής ισχύος προσφορών: 17.6.2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 881 Acrobat Reader File 91.342.pdf
91.340 9/6/2021 Κηδεία δημοσία δαπάνη της κας Ρήνα Κατσελλή. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 879 Acrobat Reader File 91.340.pdf
91.339 9/6/2021 Διορισμός των Οπλιτών του Στρατού της Δημοκρατίας, που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) της Ελλάδας το έτος 2021, ως Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, με το βαθμό Ανθυπολοχαγού και Λοχία, αντίστοιχα. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 878 Acrobat Reader File 91.339.pdf
91.348 9/6/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 885 Acrobat Reader File 91.348.pdf
ΕΜ91.335 9/6/2021 Αντικατάσταση μέλους της Ανεξάρτητης Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 113 των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 877 Acrobat Reader File ΕΜ91.335μέρος.pdf
91.351 9/6/2021 Έκτακτο σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους και επανεγκατεσταθέντες γεωργοκτητρόφους και αλιείς, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των σχετικών τους δραστηριοτήτων, κατά το 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 888 Acrobat Reader File 91.351.pdf
91.353 9/6/2021 Κανονισμοί Τελών Νερού σύμφωνα με τους περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμους. Αναθεώρηση Τελών Νερού Ύδρευσης από το Κυβερνητικό Σύστημα Υδατοπρομήθειας Πάφου. Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη ή Άλλα Χρηματικά Ανταλλάγματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 890 Acrobat Reader File 91.353.pdf
91.341 9/6/2021 Προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Διευρυμένη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 880 Acrobat Reader File 91.341.pdf
91.354 9/6/2021 Ανασχεδιασμός του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία στη Δημοτική Εκπαίδευση. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4740, ημερ. 10.9.2021, αρ. γνωστ. 891 Acrobat Reader File 91.354.pdf
91.667 30/7/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 872 Acrobat Reader File 91.667.pdf
91.664 30/7/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 869 Acrobat Reader File 91.664.pdf
91.761 23/8/2021 Διορισμός Προέδρου και μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 875 Acrobat Reader File 91.761.pdf
91.663 30/7/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 868 Acrobat Reader File 91.663.pdf
91.666 30/7/2021 Αίτηση των Ελένης Σκορδή και άλλων (για την Εταιρεία Τ.Ρ. Mediterranean Adventures Ltd) (ΛΕΥ/0724/2020), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για θεματικό Πάρκο – Εξειδικευμένη Ανάπτυξη Εγκαταστάσεων Αναψυχής/Ψυχαγωγίας – Κέντρο Πολλαπλού Αθλητικού/Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα, με υποστηρικτική χρήση ξενοδοχείου 200 κλινών, αεροδρόμιο κ.λ.π, στις Κοινότητες Αγίου Ιωάννη Μαλούντας και Μενοίκου, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 871 Acrobat Reader File 91.666.pdf
91.659 30/7/2021 Αίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα (ΛΕΜ/0116/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο αδειούχο περίπτερο και αλλαγή χρήσης του σε εστιατόριο, στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 864 Acrobat Reader File 91.659.pdf
91.751 23/8/2021 Έγκριση διορισμού Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 876 Acrobat Reader File 91.751.pdf
91.655 30/7/2021 Αίτηση της Εταιρείας Goldshire Holdings Ltd (ΠΑΦ/0348/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για επέκταση ξενοδοχείου (140 πρόσθετες κλίνες), στον Δήμο Γεροσκήπου, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 860 Acrobat Reader File 91.655.pdf
91.754 23/8/2021 Διορισμός Μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 873 Acrobat Reader File 91.754.pdf
91.656 30/7/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 861 Acrobat Reader File 91.656.pdf
91.657 30/7/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ.γνωστ. 862 Acrobat Reader File 91.657.pdf
91.662 30/7/2021 Αίτηση της Εταιρείας Neotours Ltd (ΑΜΧ/0211-0212/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικιστική ανάπτυξη και αλλαγή χρήσης της σε ξενοδοχείο 2 αστέρων (53 υπνοδωματίων/110 κλινών) με κολυμβητική δεξαμενή, στο Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 867 Acrobat Reader File 91.662.pdf
91.759 23/8/2021 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, βάσει των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 874 Acrobat Reader File 91.759.pdf
91.660 30/7/2021 Αίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα (ΛΕΜ/0575/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο αδειούχο περίπτερο και αλλαγή χρήσης του σε εστιατόριο, στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 865 Acrobat Reader File 91.660.pdf
91.658 30/7/2021 Αίτηση της Εταιρείας Lazaros Hadjiforados & Sons Ltd (ΛΑΡ/0155-0156/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενες εγκεκριμένες με πολεοδομική άδεια αποθήκες και αλλαγή χρήσης μέρους τους σε υπεραγορά, στο Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 863 Acrobat Reader File 91.658.pdf
91.661 30/7/2021 Αίτηση του Αθλητικού Σωματείου Ομόνοια Λευκωσίας (ΛΕΥ/0446/2019), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για Αθλητικό Κέντρο με υπαίθριες και κλειστές εγκαταστάσεις, στο Δήμο Γερίου, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 866 Acrobat Reader File 91.661.pdf
91.665 30/7/2021 Αίτηση του κ. Θεόδωρου Θεοδώρου (ΛΑΡ/0574/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για πτηνοσφαγείο και δύο βοηθητικές αποθήκες, στον Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4739, ημερ. 3.9.2021, αρ. γνωστ. 870 Acrobat Reader File 91.665.pdf
91.673 30/7/2021 Έκδοση Διατάγματος με τίτλο «το Περί της Μεταβίβασης της Κυριότητας των Εμπορικών Σημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού στο Υφυπουργείο Τουρισμού Διάταγμα του 2021». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 858 Acrobat Reader File 91.673.pdf
91.679 30/7/2021 Εγγραφή/ανανέωση/ακύρωση εμπορικών σημάτων και εμπορικών επωνυμιών επ' ονόματι του Υφυπουργείου Τουρισμού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 859 Acrobat Reader File 91.679.pdf
91.295 27/5/2021 Οι περί Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ, Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ, Λειτουργού ΕΑΣ και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 833 Acrobat Reader File 91.295.pdf
91.324 2/6/2021 Επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2021 απο το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 851 Acrobat Reader File 91.324.pdf
91.303 27/5/2021 Αριθμός προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 840 Acrobat Reader File 91.303.pdf
91.299 27/5/2021 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων με αρ. 121, 126 και 25, του Φ/Σχ. 52/41, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 31703 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην Κοινότητα Κούκλια, στην επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 837 Acrobat Reader File 91.299.pdf
91.328 2/6/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 853 Acrobat Reader File 91.328.pdf
91.322 2/6/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά το Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2021 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 850 Acrobat Reader File 91.322.pdf
91.300 27/5/2021 Ανανέωση της Συμφωνίας για Παραχώρηση Άδειας για Χρήση Χώρου στο Λιμάνι Λεμεσού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 838 Acrobat Reader File 91.300.pdf
91.307 27/5/2021 Έκδοση Διατάγματος για εξαίρεση από την επιβολή ΦΠΑ για Σχολές Συντήρησης αεροσκαφών, πιλότων και αεροσυνοδών. Το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Έβδομου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 844 Acrobat Reader File 91.307.pdf
91.317 2/6/2021 Οι περί του Υπουργείου Εξωτερικών, Διοίκηση - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών, Ανώτερου Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών και Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 848 Acrobat Reader File 91.317.pdf
91.330 2/6/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 855 Acrobat Reader File 91.330.pdf
91.298 27/5/2021 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 250, του Φ/Σχ. 51/180301, Τμήμα 2, συνολικής εκτάσεως 297 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στο Δήμο Πάφου (Κάτω Πάφος), στην επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 836 Acrobat Reader File 91.298.pdf
91.308 27/5/2021 Σταδιακή Αποκλιμάκωση Περιοριστικών Μέτρων και Επανεκκίνηση της Κυπριακής Οικονομίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 845 Acrobat Reader File 91.308.pdf
91.297 27/5/2021 'Εγκριση σύνθεσης αποστολής Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2021 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 835 Acrobat Reader File 91.297.pdf
91.304 27/5/2021 Επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2021 από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 841 Acrobat Reader File 91.304.pdf
91.309 27/5/2021 Κατά χάριν χορηγία για αναστήλωση/ανέγερση έργων ιστορικής μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 για το έτος 2019 - Τροποποίηση Απόφασης με αρ. 87.245 και ημερ. 9.4.2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 846 Acrobat Reader File 91.309.pdf
91.332 2/6/2021 Περαιτέρω ρυθμίσεις εν όψη της βελτιωμένης επιδημιολογικής εικόνας Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 857 Acrobat Reader File 91.332.pdf
91.316 2/6/2021 Πρόταση για σύσταση ετήσιου Βραβείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων "Στέλλα Σουλιώτη" του Υπουργείου Εξωτερικών Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 847 Acrobat Reader File 91.316.pdf
91.296 27/5/2021 Έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής Μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σε μέρος γης που ανήκει σε Τουρκοκύπριους και δεν έχει απαλλοτριωθεί και σε μέρος Κρατικής γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 834 Acrobat Reader File 91.296.pdf
91.318 2/6/2021 Συμφωνία Ερευνητικής Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Υπουργείου Οικονομικών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 849 Acrobat Reader File 91.318.pdf
91.331 2/6/2021 Αναθεώρηση Πολιτικής για την Έκδοση και Ανανέωση Αδειών Προσωρινής Διαμονής και Απασχόλησης του Προσωπικού από Τρίτες Χώρες που εργοδοτείται απο Εταιρείες/Επιχειρήσεις Ξένων Συμφερόντων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 856 Acrobat Reader File 91.331.pdf
91.305 26/8/2021 Σχέδιο Επιχορήγησης Ακουστικών Βαρηκοΐας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 842 Acrobat Reader File 91.305.pdf
91.301 27/5/2021 α)Παραχώρηση Χορηγίας προς το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής για την Ολοκλήρωση του Έργου «Αγγλική Σχολή Λευκωσίας – Masterplan και Αντικατάσταση Πτέρυγας Newham. β)Αλλαγή χρήσης ποσού χορηγίας €200.000,00 που έχει παραχωρηθεί προς τη Σχολική Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας. γ)Παραχώρηση χορηγίας στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ), ύψους €25.000,00, για την αγορά προκατασκευασμένης αίθουσας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 839 Acrobat Reader File 91.301.pdf
91.329 2/6/2021 Εκσυγχρονισμός και Εξορθολογισμός της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 854 Acrobat Reader File 91.329.pdf
91.327 2/6/2021 Εθνική Στρατηγική για την Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 852 Acrobat Reader File 91.327.pdf
91.306 27/5/2021 Κηδεία δημοσία δαπάνη αποβιώσαντα αξιωματικού της Εθνικής Φρουράς Λοχαγού (ΜΧ) Κυριάκου Ξάνθου. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4738, ημερ. 27.8.2021, αρ. γνωστ. 843 Acrobat Reader File 91.306.pdf
91.620 22/7/2021 Αντικατάσταση Μέλους Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4737, ημερ. 20.8.2021, αρ. γνωστ. 832 Acrobat Reader File 91.620.pdf
91.522 16/7/2021 Αίτηση της Εταιρείας Hadjikyriakos (Industries) (ΛΕΥ/1808/2012, ΛΕΥ/1754/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες/μετατροπές σε εγκριμένη Βιομηχανική Ανάπτυξη Κατηγορίας Α και αλλαγή χρήσης τμήματός της σε Αποθηκευτική Ανάπτυξη Κατηγορίας Β, στον Δήμο Στροβόλου, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4736, ημερ. 13.8.2021, αρ. γνωστ. 831 Acrobat Reader File 91.522.pdf
91.521 16/7/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4736, ημερ. 13.8.2021, αρ. γνωστ. 830 Acrobat Reader File 91.521.pdf
91.520 16/7/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4736, ημερ. 13.8.2021, αρ. γνωστ. 829 Acrobat Reader File 91.520.pdf
91.614 22/7/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Λτδ. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 813 Acrobat Reader File 91.614.pdf
91.726 30/7/2021 Διορισμός Προέδρου και Αντιπρόεδρου στο Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 824 Acrobat Reader File 91.726.pdf
91.695 30/7/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 821 Acrobat Reader File 91.695.pdf
91.731 3/8/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 827 Acrobat Reader File 91.731.pdf
91.693 30/7/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 819 Acrobat Reader File 91.693.pdf
91.612 22/7/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 812 Acrobat Reader File 91.612.pdf
91.617 22/7/2021 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 816 Acrobat Reader File 91.617.pdf
91.730 3/8/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Κ.Ο.Α.Γ.). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 826 Acrobat Reader File 91.730.pdf
91.616 22/7/2021 Διορισμός επτά (7) μελών στο Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 815 Acrobat Reader File 91.616.pdf
91.472 7/7/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 810 Acrobat Reader File 91.472.pdf
91.689 30/7/2021 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 817 Acrobat Reader File 91.689.pdf
91.697 30/7/2021 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 823 Acrobat Reader File 91.697.pdf
91.692 30/7/2021 Διορισμός Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 818, ε.ε. 4741, ημερ. 17.9.2021 (ΔΙΟΡΘΩΣΗ) Acrobat Reader File 91.692.pdf
91.696 30/7/2021 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Αρχής Αδειών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 822 Acrobat Reader File 91.696.pdf
91.576 22/7/2021 Διορισμός Προέδρου και μελών της Σχολικής Εφορείας Αρμενικών Σχολείων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 811 Acrobat Reader File 91.576.pdf
91.732 3/8/2021 Διορισμός Προέδρου στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 828 Acrobat Reader File 91.732.pdf
91.615 22/7/2021 Διορισμός τεσσάρων (4) μελών στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 814 Acrobat Reader File 91.615.pdf
91.694 30/7/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 820 Acrobat Reader File 91.694.pdf
91.729 3/8/2021 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4735, ημερ. 6.8.2021, αρ. γνωστ. 825 Acrobat Reader File 91.729.pdf
91.277 20/5/2021 Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2022 – 2024. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 802 Acrobat Reader File 91.277.pdf
91.255 14/5/2021 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 783 Acrobat Reader File 91.255.pdf
91.274 20/5/2021 Ανανέωση της Συμφωνίας για Παραχώρηση Άδειας για Χρήση Χώρου στο Λιμάνι Λεμεσού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 799 Acrobat Reader File 91.274.pdf
91.260 14/5/2021 Καταβολή Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης στην αιγοπροβατοτροφία ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αιγοπροβατοτρόφοι. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 787 Acrobat Reader File 91.260.pdf
91.242 14/5/2021 Παράταση ισχύος προσφορών για έξι (6) μήνες για την προμήθεια και εγκατάσταση θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού (Α1) κατάλληλα συνδεδεμένων με το υφιστάμενο στηθαίο ασφαλείας - Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/4/2019/Ε(Α). Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 31.8.2020. Ημερομηνία Εκπνοής Ισχύος Προσφορών: 28.5.2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 772 Acrobat Reader File 91.242.pdf
91.282 20/5/2021 Επέκταση περιόδου άδειας μητρότητας για απόκτηση δεύτερου, τρίτου ή και περισσότερων τέκνων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 807 Acrobat Reader File 91.282.pdf
91.251 14/5/2021 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια για την ανέγερση της Γαστρονομικής Σχολής Μονιάτη. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 779 Acrobat Reader File 91.251.pdf
91.266 20/5/2021 Οι περί Υφυπουργείου Ναυτιλίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Επιθεωρητή Πλοίων και Επιθεωρητή Πλοίων Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 791 Acrobat Reader File 91.266.pdf
91.275 20/5/2021 Μεταφορά Εργατικού (Ωρομίσθιου) Προσωπικού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στη Δημόσια Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 800 Acrobat Reader File 91.275.pdf
91.257 14/5/2021 Παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β – Τροποποίηση καταβληθέντος ποσού από εργοδότες οικιακών βοηθών και εργατών γεωργοκτηνοτροφίας για πληρωμή κόστους φιλοξενίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 785 Acrobat Reader File 91.257.pdf
91.250 14/5/2021 Συμφωνίες Κράτους με Ιερά Μητρόπολη Κιτίου και Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού για θέματα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 778 Acrobat Reader File 91.250.pdf
91.267 20/5/2021 Αίτημα για παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τον Διαγωνισμό Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού Αντισεισμική Αναβάθμιση – Γενική Βελτίωση (Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 81/2020). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 792 Acrobat Reader File 91.267.pdf
91.268 20/5/2021 Αίτημα για παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τον Διαγωνισμό Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού Αντισεισμική Αναβάθμιση – Γενική Βελτίωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 94/2020). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 793 Acrobat Reader File 91.268.pdf
91.258 14/5/2021 Κηδεία δημοσία δαπάνη του Μιχάλη Πασιαρδή. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 786 Acrobat Reader File 91.258.pdf
91.283 20/5/2021 Μέτρα Στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 όσον αφορά την απασχόληση και τις επιχειρήσεις. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 808 Acrobat Reader File 91.283.pdf
91.244 14/5/2021 Διορισμός Υπεύθυνου Έργου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Παρακολούθηση της Υλοποίησης Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος με την ονομασία EuroAsia interconnector. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 774 Acrobat Reader File 91.244.pdf
91.270 20/5/2021 α)Αντικατάσταση μέλους Αρμόδιας Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. β)Υποβολή Δήλωσης μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων από τα Μέλη της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6(6) του Ν.65(Ι)/2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 795 Acrobat Reader File 91.270.pdf
91.253 14/5/2021 Διενέργεια Ελέγχων Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου σε Αίθουσες Πολλαπλής Χρήσης Δημόσιων Εκπαιδευτηρίων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 781 Acrobat Reader File 91.253.pdf
91.234 14/5/2021 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π 96/2017), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 767 Acrobat Reader File 91.234.pdf
91.233 14/5/2021 Έγκριση Όρων Εργασίας του Γενικού Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 766 Acrobat Reader File 91.233.pdf
91.249 14/5/2021 Παράταση χρονικής διάρκειας υπηρεσίας Διπλωματικών Λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμοί του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 777 Acrobat Reader File 91.249.pdf
91.254 14/5/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 782 Acrobat Reader File 91.254.pdf
91.252 14/5/2021 Επιχορήγηση του Διεθνούς Ράλλυ Κύπρος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 780 Acrobat Reader File 91.252.pdf
91.281 20/5/2021 Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016 όπως έχει τροποποιηθεί. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 806 Acrobat Reader File 91.281.pdf
91.263 14/5/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας του κορωνοϊού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 790 Acrobat Reader File 91.263.pdf
91.269 20/5/2021 Αίτημα για παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τον Διαγωνισμό Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού Αντισεισμική Αναβάθμιση – Γενική Βελτίωση Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις (Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 95/2020). ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 794 Acrobat Reader File 91.269.pdf
91.256 14/5/2021 Προσχέδιο Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, - Κατάλογος προτεινόμενων μέτρων και διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και καθοδήγησης για την υλοποίηση του Σχεδίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 784 Acrobat Reader File 91.256.pdf
91.241 14/5/2021 Προώθηση συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Γαλλική Δημοκρατία για την Πιστοποίηση της Γαλλικής Γλώσσας στο Δημόσιο σχολείο από το Διεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Σπουδών (France Education International) της Γαλλίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 771 Acrobat Reader File 91.241.pdf
91.272 20/5/2021 Υπογραφή Συμφωνίας Δανείου ύψους μέχρι €112 εκ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του έργου National Roads III. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 797 Acrobat Reader File 91.272.pdf
91.239 14/5/2021 Παράταση του δικαιώματος υποβολής της αίτησης για παραχώρηση φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 769 Acrobat Reader File 91.239.pdf
91.273 20/5/2021 Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στο Κράτος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 798 Acrobat Reader File 91.273.pdf
91.246 14/5/2021 Οι περί του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 776 Acrobat Reader File 91.246.pdf
91.261 14/5/2021 Καταβολή ενισχύσεων μέσω του Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου καθώς και ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) μέσω του Κανονισμού 1408/2013 για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες σε γεωργικές καλλιέργειες κατά τις καλλιεργητικές περιόδους 2019 – 2020 και 2020 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 788 Acrobat Reader File 91.261.pdf
91.278 20/5/2021 Δημοσίευση Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας για την τοποθέτηση αγωγών ομβρίων υδάτων και την κατασκευή Λιμνών κατακράτησης σε συνάρτηση με το Έργο για τη Βελτίωση του Δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα (οδός Σταδίου στη Δερύνεια και οδός Αμμοχώστου στη Σωτήρα). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 803 Acrobat Reader File 91.278.pdf
91.238 14/5/2021 Αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας του στρατεύσιμου ΜΠΑΦΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΑ: 50786/2013. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 768 Acrobat Reader File 91.238.pdf
91.280 20/5/2021 Αλλαγές στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και Επαναλειτουργίας Αερολιμένων. Συμπερίληψη του εμβολίου Sinopharm (BBIBP COVID-19) στα αποδεκτά από την Κυπριακή Δημοκρατία εμβόλια. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 805 Acrobat Reader File 91.280.pdf
91.271 20/5/2021 Αντικατάσταση μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πρόληψη και καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 796 Acrobat Reader File 91.271.pdf
91.240 14/5/2021 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης των πρώην Σχολικών Κτηρίων της κοινότητας Ποταμιού στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιούς της επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 770 Acrobat Reader File 91.240.pdf
91.245 14/5/2021 Παράταση ισχύος προσφοράς διαγωνισμού αρ. 42/2019 με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό, εφαρμογή, συντήρηση ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης αλιείας και την παροχή υποδομής ως υπηρεσία, για το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Provision of Services for the Design, Implementation, Maintenance of an Integrated Fisheries Management Platform and the Provision of Infrastructure as a Service, for the Department of Fisheries and Marine Research). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 775 Acrobat Reader File 91.245.pdf
91.276 20/5/2021 Επανάληψη Έκτακτης Κρατικής Χορηγίας προς Οργανώσεις Προστασίας Ζώων που λειτουργούν καταφύγια αδέσποτων ζώων για το 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 801 Acrobat Reader File 91.276.pdf
91.243 14/5/2021 Επιτροπή για την Παρακολούθηση των τιμών των Πετρελαιοειδών – Αντικατάσταση μελών. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 773 Acrobat Reader File 91.243.pdf
91.232 14/5/2021 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στον Παγκύπριο Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο μια Ευχή». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 765 Acrobat Reader File 91.232.pdf
91.279 20/5/2021 Επέκταση της εφαρμογής του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος στη Δημοτική Εκπαίδευση, στη βάση των αποφάσεων της Μ.Ε.Π.Ε.Υ. ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 804 Acrobat Reader File 91.279.pdf
91.262 14/5/2021 Σχέδιο προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ως ειδικό μέτρο για μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID – 19 στην αλιεία. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 789 Acrobat Reader File 91.262.pdf
91.527 16/7/2021 Διορισμός Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων του 2006 έως 2011. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4734, ημερ. 23.7.2021, αρ. γνωστ. 809 Acrobat Reader File 91.527.pdf
91.492 7/7/2021 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4733, ημερ. 16.7.2021, αρ. γνωστ. 764 Acrobat Reader File 91.492.pdf
91.338 9/6/2021 Αίτηση της Εταιρείας Neapolis Development Properties LTD και άλλης (ΠΑΦ/2922/2004/Θ), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου 2019, για τροποποίηση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου Ενοποιημένης Ανάπτυξης Μεγάλων και Σύνθετων Αστικών Χρήσεων (ΝΕΑΠΟΛΗ), στον Δήμο Γεροσκήπου, στην Επαρχία Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 763 Acrobat Reader File 91.338.pdf
91.220 5/5/2021 Παράταση της χρονικής διάρκειας του Σχεδίου Ενίσχυσης του Εγχώριου Τουρισμού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 758 Acrobat Reader File 91.220.pdf
91.190 5/5/2021 Διαπίστευση νέου Αποστολικού Νούντσιου, Αρχιεπισκόπου Adolfo Tito Yllana στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 742 Acrobat Reader File 91.190.pdf
91.212 5/5/2021 Διασύνδεση Μνημείων UNESCO στο Κεντροποιημένο Σύστημα Συναγερμών της Αστυνομίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 751 Acrobat Reader File 91.212.pdf
91.216 5/5/2021 Διεξαγωγή των Παγκυπρίων Εξετάσεων και των Εξετάσεων Τετραμήνων Α' και Β΄ Λυκείου/Τεχνικών Σχολών σε συνθήκες πανδημίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 755 Acrobat Reader File 91.216.pdf
91.219 5/5/2021 Προϋπολογισμός της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ (ΕΥΚ) για το 2021. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 757 Acrobat Reader File 91.219.pdf
91.224 5/5/2021 Μέτρα καταπολέμησης της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19. ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 762 Acrobat Reader File 91.224.pdf
91.213 5/5/2021 Αριθμός Προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 22. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 752 Acrobat Reader File 91.213.pdf
91.222 5/5/2021 Λειτουργία χώρου καραντίνας σε ξενοδοχειακή μονάδα για απομόνωση αιτητών διεθνούς προστασίας από τα Κέντρα υποδοχής/φιλοξενίας Πουρνάρα και Κοφίνου, που διαπιστώνονται στενές επαφές θετικών κρουσμάτων COVID-19. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 760 Acrobat Reader File 91.222.pdf
91.206 5/5/2021 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για δύο (2) μήνες για την προμήθεια: α)θερμοπλαστικής μπογιάς και β)υαλοψηφίδας (Glass Beads) – Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/32/2018/Π(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 747 Acrobat Reader File 91.206.pdf
91.215 5/5/2021 Μείωση της δόσης αποπληρωμής των μεταπτυχιακών διδάκτρων στα συμβατικά μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά 10%, για το εαρινό εξάμηνο του 2020-21 και για το χειμερινό εξάμηνο του 2021-22. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 754 Acrobat Reader File 91.215.pdf
91.218 5/5/2021 Αλλαγές στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και Επαναλειτουργίας Αερολιμένων. Τροποποιημένος κατάλογος κρατών με αποδεκτά από την Κυπριακή Δημοκρατία Πιστοποιητικά Εμβολιασμού με εγκεκριμένα εμβόλια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή με το εμβόλιο Sputnik V. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 756 Acrobat Reader File 91.218.pdf
91.204 5/5/2021 Εμπλεκόμενα Μέσα – Προσωπικό σε Επιχειρήσεις Έρευνας - Διάσωσης. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 745 Acrobat Reader File 91.204.pdf
91.210 5/5/2021 Πρόσβαση της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 749 Acrobat Reader File 91.210.pdf
91.214 5/5/2021 Αριθμός των Προσφερόμενων Θέσεων σε Εισακτέους Προπτυχιακούς Φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 753 Acrobat Reader File 91.214.pdf
91.211 5/5/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 750 Acrobat Reader File 91.211.pdf
91.188 23/4/2021 Περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας του κορωνοϊού. ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 741 Acrobat Reader File 91.188.pdf
91.208 5/5/2021 Κατ’ εξαίρεση εμβολιασμός κατά του COVID-19 για σκοπούς συμμετοχής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο 2021. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 748 Acrobat Reader File 91.208.pdf
91.223 5/5/2021 Νέα Μέτρα Στήριξης του Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 761 Acrobat Reader File 91.223.pdf
91.187 23/4/2021 Συμφωνία Δανείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του ευρωπαϊκού προγράμματος SURE λόγω COVID-19. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 740 Acrobat Reader File 91.187.pdf
91.192 5/5/2021 Βελτίωση του Δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα (οδός Σταδίου στη Δερύνεια και οδός Αμμοχώστου στη Σωτήρα). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 744 Acrobat Reader File 91.192.pdf
91.191 5/5/2021 Αίτημα για παράταση της υπηρεσίας της κας Ανδριανής Αργυροπούλου, Εργοδοτούμενης Αορίστου Χρόνου για εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων, Υπουργείο Εσωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 743 Acrobat Reader File 91.191.pdf
91.221 5/5/2021 Κηδεία δημοσία δαπάνη του Βάσου Λυσσαρίδη, πρώην Βουλευτή και πρώην Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 759 Acrobat Reader File 91.221.pdf
91.205 5/5/2021 Παράταση Ισχύος των προσφορών για την παροχή υπηρεσιών δεξαμενισμού και συντήρησης 3 παράκτιων πλοίων της Ε.Φ. (Αρ. Διαγωνισμού ΔΙΔΜ/11/2020). Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4732, ημερ. 9.7.2021, αρ. γνωστ. 746 Acrobat Reader File 91.205.pdf
91.325 2/6/2021 Αίτηση των Αθανασίου Θανάση και Ziverte Liene (ΛΕΜ/0517/2020), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 737 Acrobat Reader File 91.325.pdf
91.419 24/6/2021 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Αισθητικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 739 Acrobat Reader File 91.419.pdf
91.319 2/6/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 735 Acrobat Reader File 91.319.pdf
91.320 2/6/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 736 Acrobat Reader File 91.320.pdf
91.416 24/6/2021 Αντικατάσταση μέλους του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 738 Acrobat Reader File 91.416.pdf
91.178 22/4/2021 Εκμίσθωση Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας στο Δήμο Λάρνακας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 728 Acrobat Reader File 91.178.pdf
91.184 22/4/2021 Εξασφάλιση χώρου για μόνιμη και αισθητή παρουσία της Αστυνομίας στην Οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 733 Acrobat Reader File 91.184.pdf
91.159 22/4/2021 Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για εξόφληση οικοπέδου που έχει παραχωρηθεί στους κ.κ. Ηρακλή Ηρακλέους και Αντωνία Αντωνίου στην Επισκοπή (Φάση Β), μέσω του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 717 Acrobat Reader File 91.159.pdf
91.175 22/4/2021 Σύσταση «Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 725 Acrobat Reader File 91.175.pdf
91.174 22/4/2021 Σχέδιο Οικία – Σχέδιο Διαχείρισης Δανείων που παραχωρήθηκαν στα Πλαίσια Κυβερνητικών Σχεδίων Στέγασης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 724 Acrobat Reader File 91.174.pdf
91.165 22/4/2021 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Τόχνης, της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 718 Acrobat Reader File 91.165.pdf
91.179 22/4/2021 Σχέδιο αποπληρωμής φορολογικών οφειλών των Ποδοσφαιρικών Σωματείων/Εταιρειών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 729 Acrobat Reader File 91.179.pdf
91.176 22/4/2021 Αλλαγές στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και επαναλειτουργίας Αερολιμένων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 726 Acrobat Reader File 91.176.pdf
91.167 22/4/2021 Δωρεάν προσφορά μαθημάτων που προσφέρονται από προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε παιδιά που τελούν υπό τη νομική φροντίδα του κράτους. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 720 Acrobat Reader File 91.167.pdf
91.186 22/4/2021 Μέτρα Στήριξης για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19 σε Μη Κερδοσκοπικούς Αθλητικούς Οργανισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Αθλητικό Μητρώο του ΚΟΑ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 734 Acrobat Reader File 91.186.pdf
91.170 22/4/2021 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 138, του Φ/Σχ. 45/42W1, Τμήμα 2, συνολικής εκτάσεως 2.843 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην Κοινότητα Κισσόνεργας, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 723 Acrobat Reader File 91.170.pdf
91.180 22/4/2021 Πρόγραμμα σταθερότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας 2021 - 2024. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 730 Acrobat Reader File 91.180.pdf
91.158 22/4/2021 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 298/2016), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 716 Acrobat Reader File 91.158.pdf
91.157 22/4/2021 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 124/2016), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 715 Acrobat Reader File 91.157.pdf
91.169 22/4/2021 Αίτημα για παράταση και τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Αγίου Θεοδώρου Αγρού της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 722 Acrobat Reader File 91.169.pdf
91.168 22/4/2021 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αλαμινού στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού, επαρχία Λάρνακας (Τεμ. 179, Αρ. Εγγραφής 0/8557, Φ/Σχ. 50/4121V01, Τμήμα 1). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 721 Acrobat Reader File 91.168.pdf
91.155 22/4/2021 Τροποποίηση της Συμφωνίας για τη μεταφορά και αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 713 Acrobat Reader File 91.155.pdf
91.177 22/4/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Τροποποίηση του Παραρτήματος IV «Μεθόδοι αξιολόγησης για τις επιβλαβείς επιδράσεις» των περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμων του 2004 έως 2019. Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/367 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό μεθόδων αξιολόγησης των επιβλαβών επιδράσεων του περιβαλλοντικού θορύβου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 727 Acrobat Reader File 91.177.pdf
91.182 22/4/2021 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021. β)Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021. γ)Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 731 Acrobat Reader File 91.182.pdf
91.156 22/4/2021 Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας (Φάση Γ’) (από το Ναυτικό Όμιλο μέχρι τον κόμβο προς Πύλα). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 714 Acrobat Reader File 91.156.pdf
91.166 22/4/2021 Κατασκευή Δρόμου στο σκυβαλότοπο «ΒΑΤΙ» - Επίσχεση μέρους τεμαχιών 128 (πρώην 10/1) και 146 (πρώην 9/1) του Φ/Σχ. 53/31 στον Δήμο Ύψωνα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 719 Acrobat Reader File 91.166.pdf
91.183 22/4/2021 Πρωτόκολλο τήρησης υγειονομικών μέτρων για επιβάτες που εξυπηρετούνται από τα Λιμάνια και άλλα σημεία εισόδου δια θαλάσσης της Δημοκρατίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4731, ημερ. 2.7.2021, αρ. γνωστ. 732 Acrobat Reader File 91.183.pdf
91.377 16/6/2021 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 711 Acrobat Reader File 91.377.pdf
91.368 16/6/2021 Αντικατάσταση προέδρου και μέλους του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 710 Acrobat Reader File 91.368.pdf
91.147 14/4/2021 Ανάπλαση της εντός των τειχών Λευκωσίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 707 Acrobat Reader File 91.147.pdf
91.117 14/4/2021 Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 684 Acrobat Reader File 91.117.pdf
91.119 14/4/2021 Προώθηση συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 685 Acrobat Reader File 91.119.pdf
91.145 14/4/2021 Εξαίρεση επιπρόσθετων συγκεκριμένων ομάδων τελειόφοιτων μαθητών/ριών και αποφοίτων από την υποχρέωση καταβολής των τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις για τη σχολική χρονιά 2020-2021. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 705 Acrobat Reader File 91.145.pdf
91.121 14/4/2021 Οι περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 687 Acrobat Reader File 91.121.pdf
91.113 14/4/2021 Υποβολή αιτήματος από την Κυπριακή Δημοκρατία για απόκτηση καθεστώτος παρατηρητή στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 683 Acrobat Reader File 91.113.pdf
91.124 14/4/2021 Πλήρωση κενής θέσης Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 690 Acrobat Reader File 91.124.pdf
91.146 14/4/2021 Διαπίστευση του κ. Abdallah H. A. Attari, ως Πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 706 Acrobat Reader File 91.146.pdf
91.120 14/4/2021 Προσωρινή αναστολή πρόνοιας του Σχεδίου Ετήσιων Χορηγιών Οργανώσεων Μελών και Μη-Μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 686 Acrobat Reader File 91.120.pdf
91.138 14/4/2021 Παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος σε Συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα για το 2021. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 699 Acrobat Reader File 91.138.pdf
91.122 14/4/2021 Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 688 Acrobat Reader File 91.122.pdf
91.141 14/4/2021 Σχέδιο συνεργασίας με Οργανωτές Ταξιδίων με σκοπό την αποκατάσταση των αφίξεων τουριστών και κατ΄ επέκταση τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών που επέφερε στην κυπριακή οικονομία η πανδημία του κορωνοϊού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 701 Acrobat Reader File 91.141.pdf
91.132 14/4/2021 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στα αδέλφια Γεώργιο Κουτσού και Σπύρο Ιωάννου, για αποκατάσταση των ζημιών της κατοικίας τους στο Νικητάρι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 694 Acrobat Reader File 91.132.pdf
91.143 14/4/2021 Αναθεώρηση Καταλόγου Εκκαθαριστριών Εταιρειών Τηλεπικοινωνιακών Λογαριασμών Πλοίων (Accounting Authorities). Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 703 Acrobat Reader File 91.143.pdf
91.136 14/4/2021 Παραχώρηση της Κυβερνητικής Κατοικίας με αρ. 51 στο Τρόοδος στο Σώμα Προσκόπων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 697 Acrobat Reader File 91.136.pdf
91.142 14/4/2021 Τουριστικά καταλύματα για φιλοξενία ξένων τουριστών που αποτελούν ιχνηλατήσεις επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορωνοϊού, για περιορισμό ατόμων μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων και για περιορισμό ατόμων προερχόμενοι από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες πράσινη, πορτοκαλί και κόκκινη και τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια εργασίας στη Δημοκρατία. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 702 Acrobat Reader File 91.142.pdf
91.123 14/4/2021 Κατ’ εξαίρεση εμβολιασμός κατά του COVID-19 για σκοπούς συμμετοχής σε επαγγελματικές υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 689 Acrobat Reader File 91.123.pdf
91.126 14/4/2021 Τροποποίηση κριτηρίων του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίου Επαγγελματικών Δανείων και του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίου Στεγαστικών Δανείων, που εφαρμόζει ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 692 Acrobat Reader File 91.126.pdf
91.148 14/4/2021 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στο Δημόσιο Τομέα, εργατικού προσωπικού στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 708 Acrobat Reader File 91.148.pdf
91.149 19/4/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021». Κανονισμοί με τίτλο: «Οι περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 709 Acrobat Reader File 91.149.pdf
91.139 14/4/2021 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «O περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». β)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» γ)Κανονισμοί με τίτλο: «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη και Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Αμίαντο) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 700 Acrobat Reader File 91.139.pdf
91.133 14/4/2021 Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 695 Acrobat Reader File 91.133.pdf
91.144 14/4/2021 Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 704 Acrobat Reader File 91.144.pdf
91.137 14/4/2021 Αξιοποίηση του χώρου της Κρατικής Έκθεσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 698 Acrobat Reader File 91.137.pdf
91.135 14/4/2021 Ανανέωση της Σύμβασης Απασχόλησης των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥ.ΟΠ.) που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 696. Acrobat Reader File 91.135.pdf
91.125 14/4/2021 Σχέδιο Οικία – Σχέδιο Διαχείρισης Δανείων που παραχωρήθηκαν στα Πλαίσια Κυβερνητικών Σχεδίων Στέγασης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 691 Acrobat Reader File 91.125.pdf
91.127 14/4/2021 α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021». β)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». γ)Κανονισμοί με τίτλο: «Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4729, ημερ. 25.6.2021, αρ. γνωστ. 693 Acrobat Reader File 91.127.pdf
91.346 9/6/2021 Αναπληρωτικός διορισμός του κ. Νίκου Τρυπάτσα, Πρώτου Λειτουργού, Κλ.Α14(II) στη θέση Γενικού Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 682 Acrobat Reader File 91.346.pdf
91.076 6/4/2021 Διαπίστευση της κας Anke Schlimm, ως νέας Πρέσβειρας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 656 Acrobat Reader File 91.076.pdf
91.098 6/4/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 674 Acrobat Reader File 91.098.pdf
91.102 6/4/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 678 Acrobat Reader File 91.102.pdf
91.093 6/4/2021 Νομοσχέδια με τίτλο: α)O περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. β)Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. γ)Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη και Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Αμίαντο) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 669 Acrobat Reader File 91.093.pdf
91.103 6/4/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 679 Acrobat Reader File 91.103.pdf
91.090 6/4/2021 Παραχώρηση «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή Ένωση Συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες (ΚΕΣΟΑ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 666 Acrobat Reader File 91.090.pdf
91.095 6/4/2021 Κηδεία δημόσια δαπάνη της πρώην Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κλαίρης Αγγελίδου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 671 Acrobat Reader File 91.095.pdf
91.084 6/4/2021 Σύσταση και Σύμβαση για τους Οικιακούς Βοηθούς της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Domestic Workers Convention (No. 189). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 661 Acrobat Reader File 91.084.pdf
91.091 6/4/2021 Έναρξη διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα των αερομεταφορών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 667 Acrobat Reader File 91.091.pdf
91.104 6/4/2021 Απόδοση Τιμών στο εκλιπόντα πρώην Υπουργό Άμυνας και Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 680 Acrobat Reader File 91.104.pdf
91.106 6/4/2021 Κηδεία δημοσία δαπάνη του Σωκράτη Χάσικου, πρώην Βουλευτή, πρώην Υπουργού Άμυνας και πρώην Υπουργού Εσωτερικών. ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 681 Acrobat Reader File 91.106.pdf
91.100 6/4/2021 Αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 676 Acrobat Reader File 91.100.pdf
91.075 6/4/2021 Διαπίστευση της κας Dorothea Auer, ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Αυστρίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 655 Acrobat Reader File 91.075.pdf
91.086 6/4/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ των Κρατών Μελών (τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 663 Acrobat Reader File 91.086.pdf
91.079 6/4/2021 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων στον Κυπριακό Στρατό σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013-2017 για το διορισμό αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών και την ανέλιξη Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς και πρόσληψη Ειδικών Αστυφυλάκων στην Αστυνομία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 658 Acrobat Reader File 91.079.pdf
91.083 6/4/2021 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 142, του Φ/Σχ. 51/48, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 381 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην Κοινότητα Κούκλια, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 660 Acrobat Reader File 91.083.pdf
90.076 6/4/2021 Διαπίστευση της κας Anke Schlimm, ως νέας Πρέσβειρας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών Acrobat Reader File 91.076.pdf
91.097 6/4/2021 Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Κατοικίες 2021. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 673 Acrobat Reader File 91.097.pdf
91.085 6/4/2021 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 662 Acrobat Reader File 91.085.pdf
91.087 6/4/2021 Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – Διεύρυνση νέου Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης (προσθήκη Υπουργείου Εξωτερικών). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 664 Acrobat Reader File 91.087.pdf
91.082 6/4/2021 Ανάθεση στην Επίτροπο Νομοθεσίας της σύνταξης Νομοσχεδίου για την αναγνώριση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης του καλλιτέχνη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 659 Acrobat Reader File 91.082.pdf
91.088 6/4/2021 Κανονισμοί με τίτλο: «Οι περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 665 Acrobat Reader File 91.088.pdf
91.096 6/4/2021 Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες 2021. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 672 Acrobat Reader File 91.096.pdf
91.077 6/4/2021 Διαπίστευση της κας Olga Julissa Anzueto Aguilar, ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Γουατεμάλας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 657 Acrobat Reader File 91.077.pdf
91.101 6/4/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελέγχων Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 677 Acrobat Reader File 91.101.pdf
91.094 6/4/2021 Παράταση της απασχόλησης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, Υπουργείο Εσωτερικών για το έργο της «Διεκπεραίωση Συσσωρευμένων Αιτήσεων παραχώρηση Στεγαστικής Βοήθειας». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 670 Acrobat Reader File 91.094.pdf
91.099 6/4/2021 Νομοσχέδια για την Αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου με τίτλους: α)«Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Τροποποιητικός Νόμος του 2018». β)«Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμος του 2018». γ)«Ο περί Γάμου Τροποποιητικός Νόμος του 2018». δ)«Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής Τροποποιητικός Νόμος του 2018». ε)«Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Τροποποιητικός Νόμος του 2018». στ)«Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Τροποποιητικός Νόμος του 2018». ζ)«Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Τροποποιητικός Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 675 Acrobat Reader File 91.099.pdf
91.092 6/4/2021 Παραχώρηση της Κυβερνητικής Κατοικίας με αρ. 51 στο Τρόοδος στο Σώμα Προσκόπων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 668 Acrobat Reader File 91.092.pdf
91.063 31/3/2021 Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης σε χρήμα για το έτος 2021 για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) και την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 650 Acrobat Reader File 91.063.pdf
91.237 14/5/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 623 Acrobat Reader File 91.237.pdf
91.235 14/5/2021 Αίτηση της Εταιρείας Petrolina (Holdings) Public Ltd, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 621 Acrobat Reader File 91.235.pdf
91.236 14/5/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 622 Acrobat Reader File 91.236.pdf
91.302 27/5/2021 Εγγραφή στο Μητρώο Πανεπιστημίων Ιδρύματος με την επωνυμία «American University of Cyprus (AUCY)». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4727, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 624 Acrobat Reader File 91.302.pdf
91.040 31/3/2021 Απαλλοτρίωση γης για την επέκταση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου στην Δροσιά - τεμ.694, Φ/Σχ 40/64W2, Τμήμα 8, Ενορία Αγίου Νικολάου, Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 628 Acrobat Reader File 91.040.pdf
91.052 31/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 639 Acrobat Reader File 91.052.pdf
91.053 31/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 640 Acrobat Reader File 91.053.pdf
91.058 31/3/2021 Διορισμός εκπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Γαλλο-Κυπριακού Σχολείου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 645 Acrobat Reader File 91.058.pdf
91.036 31/3/2021 Διορισμός Επιτίμου Προξένου Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ελ Σαλβαδόρ, κ. Oscar Antonio Safie Hasbun. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 625 Acrobat Reader File 91.036.pdf
91.043 31/3/2021 Όροι Εργασίας του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 631 Acrobat Reader File 91.043.pdf
91.050 31/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμος του 2021». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 637 Acrobat Reader File 91.050.pdf
91.038 31/3/2021 Καθορισμός των θέσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας οι οποίες συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 627 Acrobat Reader File 91.038.pdf
91.047 31/3/2021 Προϋπολογισμός 2021. Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 1/2021). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 634 Acrobat Reader File 91.047.pdf
91.062 31/3/2021 Σχέδιο επιχορήγησης αδειών εργοδοτουμένων για το έτος 2021. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 649 Acrobat Reader File 91.062.pdf
91.067 31/3/2021 Σταδιακή Αποκλιμάκωση Περιοριστικών Μέτρων και Επανεκκίνηση της Κυπριακής Οικονομίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 654 Acrobat Reader File 91.067.pdf
91.041 31/3/2021 Προμήθεια, Εγκατάσταση Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη, Συσκευών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε διάφορα σημεία του Οδικού Δικτύου της Κύπρου - Αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από τριάντα τέσσερις μήνες σε σαράντα μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 629 Acrobat Reader File 91.041.pdf
91.065 31/3/2021 Αλλαγές στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και Επαναλειτουργίας Αερολιμένων, αναφορικά με πολίτες που έχουν εμβολιαστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 652 Acrobat Reader File 91.065.pdf
91.049 31/3/2021 Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα Τριδιδάσκαλα Ενισχυμένα Δημοτικά Σχολεία. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 636 Acrobat Reader File 91.049.pdf
91.056 31/3/2021 Επισκέψεις Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή/και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων σε Κυβερνητικά Τμήματα, ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών, που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Μαΐου 2021. ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 643 Acrobat Reader File 91.056.pdf
91.066 31/3/2021 Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος Ορισμένων Κατηγοριών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΦΠΑ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 653 Acrobat Reader File 91.066.pdf
91.054 31/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 641 Acrobat Reader File 91.054.pdf
91.042 31/3/2021 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 εδάφιο (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 630 Acrobat Reader File 91.042.pdf
91.055 31/3/2021 Σχέδιο Επιχορήγησης Επισκέψιμων Εργαστηρίων Χειροτεχνίας και Οινογαστρονομίας σε Ορεινές, Ακριτικές και περιοχές της Υπαίθρου μέσω του Προγράμματος Ενισχύσεως Ήσσονος Σημασίας (de minimis). Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 642 Acrobat Reader File 91.055.pdf
91.059 31/3/2021 Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση-Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Προϊστάμενης Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 646 Acrobat Reader File 91.059.pdf
91.046 31/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 633 Acrobat Reader File 91.046.pdf
91.045 31/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 632 Acrobat Reader File 91.045.pdf
91.048 31/3/2021 α)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων Προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους Νόμος του 2021». β)Διάταγμα με τίτλο «Το περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων Προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους Διάταγμα του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 635 Acrobat Reader File 91.048.pdf
91.057 31/3/2021 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στο Δημόσιο, στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 644 Acrobat Reader File 91.057.pdf
91.051 31/3/2021 Οι περί Εvoικιoστασίoυ Νόμοι του 1983 έως 2020. α)Καθορισμός ανωτάτου ορίου αύξησης ενοικίου για κατοικίες ή καταστήματα σε ελεγχόμενες περιοχές. β)Καθορισμός ποσοστού αύξησης ενοικίων για καταστήματα σε δυσπραγoύσες περιοχές. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 638 Acrobat Reader File 91.051.pdf
91.064 31/3/2021 Αναβάθμιση της Λειτουργίας του Παγκυπρίου Γυμνασίου και άλλων σχολείων του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 651 Acrobat Reader File 91.064.pdf
91.060 31/3/2021 Κατ΄ εξαίρεση εμβολιασμός κατά του COVID-19 για σκοπούς συμμετοχής σε επαγγελματικές υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 647 Acrobat Reader File 91.060.pdf
91.061 31/3/2021 Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 όσον αφορά την απασχόληση και τις επιχειρήσεις. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 648 Acrobat Reader File 91.061.pdf
91.037 31/3/2021 Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών) (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Αποθηκάριου Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4728, ημερ. 18.6.2021, αρ. γνωστ. 626 Acrobat Reader File 91.037.pdf
91.026 23/3/2021 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς το Σωματείο Κοινωνική Μέριμνα Αγίων Ομολογητών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 619 Acrobat Reader File 91.026.pdf
91.021 23/3/2021 Ενίσχυση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στα Υπουργεία/Υφυπουργεία καθώς και ενίσχυση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 616 Acrobat Reader File 91.021.pdf
91.017 23/3/2021 Προκήρυξη Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (de minimis) για το 2021. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 612 Acrobat Reader File 91.017.pdf
91.024 23/3/2021 Προώθηση και παροχή κινήτρων στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα για εφαρμογή του προτύπου ISO 37001. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 618 Acrobat Reader File 91.024.pdf
91.015 23/3/2021 Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 610 Acrobat Reader File 91.015.pdf
91.016 23/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 611 Acrobat Reader File 91.016.pdf
91.020 23/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 615 Acrobat Reader File 91.020.pdf
91.007 23/3/2021 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο χωριό Κυπερούντας, Επαρχία Λεμεσού, αρ. τεμ. 1138 (παλαιό 950) (πρώην 275/1, 275/2) και 1146 (παλαιό 951) (πρώην 275/2/1, 1358/2) Φ/Σχ. 37/39. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 603 Acrobat Reader File 91.007.pdf
91.019 23/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 614 Acrobat Reader File 91.019.pdf
91.009 23/3/2021 Καταβολή ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) μέσω του Κανονισμού 1408/2013 για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες σε γεωργικές καλλιέργειες κατά τις καλλιεργητικές περιόδους 2019-2020 και 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 605 Acrobat Reader File 91.009.pdf
91.018 23/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Ελέγχου της Αναλογικότητας πριν από τη Θέσπιση Νέας Νομοθετικής Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων Νόμος του 2021». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 613 Acrobat Reader File 91.018.pdf
91.010 23/3/2021 Καταβολή ενισχύσεων για ζημιές που προκάλεσαν οι αντίξοες καιρικές συνθήκες σε γεωργικές καλλιέργειες και πάγιο κεφάλαιο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω του Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου κατά τις καλλιεργητικές περιόδους 2019 -2020 και 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 606 Acrobat Reader File 91.010.pdf
91.003 23/3/2021 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 1028, του Φ/Σχ. 29/20, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 3373 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην Κοινότητα Ορούντα, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 599 Acrobat Reader File 91.003.pdf
91.011 23/3/2021 Παράταση Σχεδίου Μελισσοκομικού Προγράμματος. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 607 Acrobat Reader File 91.011.pdf
91.029 23/3/2021 Έκτακτα Μέτρα για στήριξη το πολιτιστικού τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 620 Acrobat Reader File 91.029.pdf
91.004 23/3/2021 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 22, του Φ/Σχ. 44/07, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 4683 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στο Δήμο Πέγειας, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 600 Acrobat Reader File 91.004.pdf
91.013 23/3/2021 Ανανέωση Σχεδίου Ενθαρρυντικής Αμοιβής σε Δημόσιους Υπαλλήλους, που συμμετέχουν σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 609 Acrobat Reader File 91.013.pdf
91.012 23/3/2021 Οι περί Κρατικού Αρχείου (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέσεις Λειτουργού Κρατικού Αρχείου Α’, Συντηρητή Εγγράφων Α’, Λειτουργού Κρατικού Αρχείου, Συντηρητή Εγγράφων Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 608 Acrobat Reader File 91.012.pdf
91.001 23/3/2021 Παραχώρηση χορηγίας προς τη Μαρωνιτική Κοινότητα για το έτος 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 598 Acrobat Reader File 91.001.pdf
91.006 23/3/2021 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο χωριό Παναγιά, Επαρχία Πάφου, αρ. τεμ. 741 (παλαιό 393) Φ/Σχ. 36/50. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 602 Acrobat Reader File 91.006.pdf
91.023 23/3/2021 Διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε σχέση με την προωθούμενη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 617 Acrobat Reader File 91.023.pdf
91.005 23/3/2021 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 199 (μέρος), του Φ/Σχ. 45/42W2, Τμήμα 2, συνολικής εκτάσεως 2514 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην Κοινότητα Κισσόνεργας, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 601 Acrobat Reader File 91.005.pdf
91.008 23/3/2021 Αίτημα για επιστροφή Πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο χωριό Κυπερούντας, Επαρχία Λεμεσού, αρ. τεμ. 1148 (παλαιό 274) Φ/Σχ. 37/39. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4726, ημερ. 11.6.2021, αρ. γνωστ. 604 Acrobat Reader File 91.008.pdf
91.194 5/5/2021 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 591 Acrobat Reader File 91.194.pdf
91.200 5/5/2021 Αίτηση των Μάρως Ευαγγέλου, Χρυστάλλας Κιαφκιουλλή, Λουκά Κουντούρη, Παναγιώτη Ντουρή και Χρήστου και Μάριου Κόκκινου (ΛΑΡ/0390/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 595 Acrobat Reader File 91.200.pdf
91.202 5/5/2021 Αιτήσεις των Αντρέα Φυλακτού και εταιρείας Δομικά Υλικά Λήδρα Λτδ (ΠΑΦ/0395/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 597 Acrobat Reader File 91.202.pdf
91.195 5/5/2021 Αίτηση της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου (για Athinodorou Super Beton Ltd) (ΠΑΦ/00867/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 592 Acrobat Reader File 91.195.pdf
91.197 5/5/2021 Αίτηση της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου (για Λήδρα Μπετόν Λτδ) (ΠΑΦ/0694/2018) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 594 Acrobat Reader File 91.197.pdf
91.196 5/5/2021 Αίτηση του κ. Μάριου Βασιλείου (ΛΕΜ/246/2011) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης πολιτικής (2014), με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 593 Acrobat Reader File 91.196.pdf
91.193 5/5/2021 Αίτηση της Εταιρείας C.A.C. Papantoniou LTD (89/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.201, αρ. γνωστ. 590 Acrobat Reader File 91.193.pdf
91.201 5/5/2021 Αίτηση της Εταιρείας BG Waywin Developments Ltd (ΛΕΥ/0773/2016/Α), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 596 Acrobat Reader File 91.201.pdf
90.982 17/3/2021 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου DOLCEZZA PIZZA CAFÉ LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 573 Acrobat Reader File 90.982.pdf
90.991 17/3/2021 Διοργάνωση εκστρατείας καθαριότητας της Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 581 Acrobat Reader File 90.991.pdf
90.998 17/3/2021 Μη καταβολή μισθίων και τελών χρήσης για τουρκοκυπριακούς κλήρους, κρατική και δασική γη, που έχουν μισθωθεί για γεωργικούς σκοπούς, που αφορούν το 2020 και το 2021, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 588 Acrobat Reader File 90.998.pdf
90.983 17/3/2021 Διαγραφή οφειλής του ομόρρυθμου συνεταιρισμού VINI TAKE AWAY. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 574 Acrobat Reader File 90.983.pdf
90.996 17/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 586 Acrobat Reader File 90.996.pdf
90.986 17/3/2021 Εργοδότηση μέλους της Αστυνομίας υπό το καθεστώς απόσπασης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 576 Acrobat Reader File 90.986.pdf
90.990 17/3/2021 Σχέδια Χορηγιών σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων: α)«Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων». β)«Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες που βρίσκονται σε Περιοχές των Βρετανικών Βάσεων». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 580 Acrobat Reader File 90.990.pdf
90.987 17/3/2021 Αύξηση της Κυβερνητικής Εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κατά €30 εκ., από €150 εκ. σε €180 εκ., για τη σύναψη δανείου ύψους μέχρι 150 εκ. ευρώ από την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) για χρηματοδότηση του ενεργειακού έργου «CyprusGas2EU» για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 577 Acrobat Reader File 90.987.pdf
90.992 17/3/2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για επιστημονική υποστήριξη για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 582 Acrobat Reader File 90.992.pdf
90.994 17/3/2021 Μέτρα Στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 όσον αφορά την απασχόληση και τις επιχειρήσεις. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 584 Acrobat Reader File 90.994.pdf
90.989 17/3/2021 Προώθηση του Έργου του Αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη – Ευρύχου, ως Έργου σημαντικού δημοσίου συμφέροντος. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 579 Acrobat Reader File 90.989.pdf
90.993 17/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 583 Acrobat Reader File 90.993.pdf
90.981 17/3/2021 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου CHARALAMBOS CONSTANTINOU ACCESSORIES LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 572 Acrobat Reader File 90.981.pdf
90.988 17/3/2021 Ορισμός του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ενδιάμεσου φορέα έργων που εντάσσονται στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων χορηγιών από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 578 Acrobat Reader File 90.988.pdf
90.999 17/3/2021 Παράταση της ισχύος των προσφορών για τους Διαγωνισμούς: α)Με Αρ. 2/2020 «Εξασφάλιση Υπηρεσιών Ομάδας Διαχείρισης Έργου Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας». β)Με αρ. ΥΚΕ 3/2020 «Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών για Παροχή Επαγγελματικής Εποπτείας στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας». γ)Με αρ. ΥΚΕ 4/2020 «Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών από Επαγγελματίες στους τομείς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας». δ)Με αρ. ΥΚΕ 5/2020 «Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών από Συνοδούς/ Μέντορες για παιδιά και συνοδούς για άτομα με αναπηρίες». στο πλαίσιο του Έργου: «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 589 Acrobat Reader File 90.999.pdf
90.997 17/3/2021 Κανονισμοί με τίτλο: α)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. β)Oι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. γ)Οι περί Ελέγχου της Ατμοσφαίρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 587 Acrobat Reader File 90.997.pdf
90.985 17/3/2021 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 45, του Φ/Σχ. 53/63, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 6355 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στο Δήμο Ύψωνα, στην επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 575 Acrobat Reader File 90.985.pdf
90.980 17/3/2021 Σύναψη Διπλωματικών Σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και Νοτίου Σουδάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 571 Acrobat Reader File 90.980.pdf
90.995 17/3/2021 Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021-Κριτήρια πρόσληψης και οι αθλητικές δοκιμασίες. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4725, ημερ. 4.6.2021, αρ. γνωστ. 585 Acrobat Reader File 90.995.pdf
90.965 10/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 557 Acrobat Reader File 90.965.pdf
90.930 3/3/2021 Εκτελεστικό Συμβούλιο Έργων Παραχώρησης – Διεύρυνση αρμοδιοτήτων με την συμπερίληψη της εποπτείας της Συμφωνίας της Ανάπτυξης της περιοχής του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 530 Acrobat Reader File 90.930.pdf
90.964 10/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών με σκοπό της Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 556 Acrobat Reader File 90.964.pdf
90.974 10/3/2021 Προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για το 2021 και ΜΔΠ 2021-2023. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 566 Acrobat Reader File 90.974.pdf
90.950 10/3/2021 Διορισμός της κας Charmagne Garcia-Laconico ως νέας Επίτιμης Προξένου των Φιλιππινών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 542 Acrobat Reader File 90.950.pdf
90.960 10/3/2021 Απόσπαση μέλους της Αστυνομίας ως εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Αστυνομία (Europol). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 552 Acrobat Reader File 90.960.pdf
90.976 10/3/2021 Τροποποίηση πρόνοιας για την άδεια ασθενείας στις Συμβάσεις Απασχόλησης Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 567 Acrobat Reader File 90.976.pdf
90.933 3/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού της Υπηρεσίας Εποπτείας Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 532 Acrobat Reader File 90.933.pdf
90.936 3/3/2021 Δεύτερη παράταση της χρονικής διάρκειας του Σχεδίου Ενίσχυσης του Εγχώριου Τουρισμού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 535 Acrobat Reader File 90.936.pdf
90.973 10/3/2021 Σύσταση Επιτροπής Φαρμάκων Σχεδίου Συμπληρωμής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 565 Acrobat Reader File 90.973.pdf
90.954 10/3/2021 Διαπίστευση της κας Geraldine R. Bass-Golokeh, ως νέας Πρέσβειρας της Λιβερίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Παρίσι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 546 Acrobat Reader File 90.954.pdf
90.929 3/3/2021 Παράταση ισχύος των προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης χημικών αναλύσεων καυσίμων (Αρ. Διαγωνισμού ΔΙΔΜ/06/2020). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 529 Acrobat Reader File 90.929.pdf
90.967 10/3/2021 Σχέδιο Χορηγιών για Προγράμματα/Δράσεις - Πιστοποιητικά Εγγραφής με βάση την Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών ημερ. 12.6.2020. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 559 Acrobat Reader File 90.967.pdf
90.940 3/3/2021 Προσφορά για την εκτέλεση του έργου: Θεματική Διαδρομή «Αφροδίτη» στην Κοινότητα Ίνειας της Επαρχίας Πάφου, Προσφορά Αρ.: Ε.Δ.ΠΑΦΟΥ Τ.Σ 21/2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 538 Acrobat Reader File 90.940.pdf
90.970 10/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών θεμάτων Νόμος του 2021». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 562 Acrobat Reader File 90.970.pdf
90.932 3/3/2021 Παραχώρηση Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Πισσουρίου για δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 531 Acrobat Reader File 90.932.pdf
90.968 10/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας Νόμος του 2021». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 560 Acrobat Reader File 90.968.pdf
90.949 10/3/2021 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τυνησία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 541 Acrobat Reader File 90.949.pdf
90.957 10/3/2021 Παράταση της υπηρεσίας της κας Ξένιας Χριστοδούλου, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 549 Acrobat Reader File 90.957.pdf
90.952 10/3/2021 Διαπίστευση του κ. Peteris Karlis Elferts, ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Λετονίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 544 Acrobat Reader File 90.952.pdf
90.935 3/3/2021 Σχέδιο Επιχορήγησης Μέρους του Κόστους της Δαπάνης για Έργα Αναβάθμισης των Προσφερομένων Υπηρεσιών σε Κέντρα Αναψυχής. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 534 Acrobat Reader File 90.935.pdf
90.961 10/3/2021 Το περί Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών (ελεγχόμενα φάρμακα) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2021. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 553 Acrobat Reader File 90.961.pdf
90.934 3/3/2021 Καταβολή επιδομάτων στους εκπαιδευτές/τριες που απασχολούνται με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών στα Επιμορφωτικά Προγράμματα και στους Συνεργάτες της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού Covid-19. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 533 Acrobat Reader File 90.934.pdf
90.963 10/3/2021 Υλοποίηση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για απόκτηση ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας από τη Δημοκρατία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 555 Acrobat Reader File 90.963.pdf
90.924 3/3/2021 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π.276/2020), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 527 Acrobat Reader File 90.924.pdf
90.962 10/3/2021 Παραχώρηση Υπηρεσιακού Κινητού τηλεφώνου σε Κρατικούς Αξιωματούχους και Κρατικούς Λειτουργούς. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 554 Acrobat Reader File 90.962.pdf
90.958 10/3/2021 Παράταση της υπηρεσίας της κας Μαρίας Μακκούλη, Εργοδοτούμενης Αορίστου Χρόνου για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 550 Acrobat Reader File 90.958.pdf
90.943 3/3/2021 Αίτημα για παράταση της τετραετούς υπηρεσίας του κ. Ζαννετή Κωνσταντίνου, Λειτουργού Προγραμματισμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 540 Acrobat Reader File 90.943.pdf
90.938 3/3/2021 Διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε σχέση με την προωθούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 536 Acrobat Reader File 90.938.pdf
90.972 10/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ίδρυσης Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής Νόμος του 2021». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 564 Acrobat Reader File 90.972.pdf
90.951 10/3/2021 Διορισμός του κ. Γιώργου Ξιναρή ως νέου Επίτιμου Γενικού Προξένου της Δημοκρατίας της Κορέας (Ν. Κορέα) στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 543 Acrobat Reader File 90.951.pdf
90.941 3/3/2021 Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 539 Acrobat Reader File 90.941.pdf
90.953 10/3/2021 Διαπίστευση της κας Luela Hajdaraga, ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 545 Acrobat Reader File 90.953.pdf
90.977 10/3/2021 Υλοποίηση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για δημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πώληση κατάλληλων ακινήτων προς την Δημοκρατία για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπουργείων/Υπηρεσιών τους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 568 Acrobat Reader File 90.977.pdf
90.969 10/3/2021 Τοποθέτηση ενός νεοδιορισθέντα Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 561 Acrobat Reader File 90.969.pdf
90.956 10/3/2021 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μολδαβία, με έδρα το Βουκουρέστι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4724, ημερ. 28.5.2021, αρ. γνωστ. 548 Acrobat Reader File 90.956.pdf
90.922 3/3/2021 Εκπόνηση 2ης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας Κύπρου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης