Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
71.982 4/10/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμωντου 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 185 Acrobat Reader File 71.982.pdf
71.705 1/10/2011 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2011. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 178. Acrobat Reader File 71.705.pdf
71.695 1/10/2011 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το έτος 2011. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 176. Acrobat Reader File 71.695.pdf
71.629 1/10/2011 Διορισμοί Μελών και ορισμός Αντιπροέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε αρ. 4269, ημερ. 8.4.2011, αρ. γνωστ. 84. Acrobat Reader File 71.629.pdf
72.848 11/10/2011 Αίτημα Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας για ανταλλαγή σχολικής περιουσίας με εκκλησιαστική. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4299, ημερ. 16.12.2011, αρ, γνωστ. 291 Acrobat Reader File 72.848.pdf
71.632 1/10/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ.4267, ημερ. 24.3.2011, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 71.632.pdf
72.400 8/10/2011 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 259 Acrobat Reader File 72.400.pdf
71.911 3/10/2011 Διορισμός Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. αρ.4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 71.911.pdf
72.176 6/9/2011 Αίτηση του κ. Ανδρέα Λάμπρου Μανώλη (ΛΕΥ/2666/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την επέκταση κατοικίας, στον Παχύαμμο, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 17.1.2008. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 215 Acrobat Reader File 72.176.pdf
71.904 3/10/2011 Διορισμός μέλους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4288, ημερ. 9.9.2011, αρ. γνωστ. 224 Acrobat Reader File 71.904.pdf
71.603 1/4/2011 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το έτος 2011. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 158 Acrobat Reader File 71.603.pdf
71.712 2/8/2011 Αντικατάσταση μέλους του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4266, ημερ. 18.3.2011, αρ. γνωστ. 59. Acrobat Reader File 71.712.pdf
72.569 9/9/2011 Αίτηση της κας Κυριακής Χριστοφή και άλλων (ΛΕΥ/1348/2005), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες σε υφιστάμενα πτηνοτροφικά υποστατικά στα τεμάχια με αρ. 462, 463, 464, 465, 11 και 12, φ/σχ. XXXVIII.52, στον Ασκά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4298, ημερ. 2.12.2011, αρ. γνωστ. 275 Acrobat Reader File 72.569.pdf
71.762 2/10/2011 Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 71.762.pdf
71.792 3/2/2011 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή νότια της Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4281. ημερ.8.7.2011, αρ. γνωστ. 196 Acrobat Reader File 71.792.pdf
71.773 2/10/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4267, ημερ. 24.3.2011, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 71.773.pdf
71.585 1/4/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 71.585.pdf
71.811 3/2/2011 Αίτηση των Μάρθας και Λουκά Βαρνάβα (ΛΑΡ/0593/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου, για εκτεταμένες προσθήκες σε υφιστάμενο κέντρο αναψυχής/αίθουσας δεξιώσεων στο τεμάχιο με αρ. 720, φ/σχ. ΧΧΧΙ.45, στην Αθηένου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4273 και ημερ. 6.5.2011, αρ. γνωστ. 112 Acrobat Reader File 71.811.pdf
71.847 3/10/2011 Συμμετοχή της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προώθησης Ευρωπαϊκής Ταινίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 204 Acrobat Reader File 71.847.pdf
71.544 1/4/2011 Διορισμός νέου μέλους στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστ. 144 Acrobat Reader File 71.544.pdf
72.061 5/10/2011 Παραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥ.Π.Ε.) και διορισμός νέου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 251 Acrobat Reader File 72.061.pdf
72.199 6/10/2011 Παύση υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και διορισμός νέου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4294, ημερ. 21.10.2011, αρ. γνωστ. 261 Acrobat Reader File 72.199.pdf
71.852 3/10/2011 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2010. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 207 Acrobat Reader File 71.852.pdf
71.886 3/10/2011 Παραίτηση υφιστάμενου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και διορισμός νέου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4272, ημερ. 29.4.2011, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 71.886.pdf
71.885 3/10/2011 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4272, ημερ. 29.4.2011, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 71.885.pdf
72.572 9/9/2011 Συμβουλευτική Επιτροπή του Ταμείου του Λαχείου Πρόνοιας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 253 Acrobat Reader File 72.572.pdf
72.738 11/4/2011 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4299, ημερ. 16.12.2011, αρ. γνωστ. 286 Acrobat Reader File 72.738.pdf
71.612 1/4/2011 Αίτηση του κ. Σάββα Χατζηχριστοφή και άλλων ΛΕΥ/1925/2002), για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής άδειας διάρκειας πέντε ετών, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες χοιροτροφικών υποστατικών σε αδειούχα χοιροτροφική μονάδα στο τεμάχιο με αρ. 1301, φ/σχ. ΧΧ.62, στο Ακάκι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 71.612.pdf
71.746 2/10/2011 Απόδοση τιμών στους ανάπηρους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. αρ. 4281, ημερ. 8.7.2011, αρ. γνωστ. 192 Acrobat Reader File 71.746.pdf
72.550 9/9/2011 Αντικατάσταση του μέλους του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία κ. Άνδρου Καπαρδή. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. αρ. 4294, ημερ. 21.10.2011, αρ. γνωστ. 264 Acrobat Reader File 72.550.pdf
71.624 1/10/2011 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2011. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader File 71.624.pdf
72.305 7/10/2011 Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 256 Acrobat Reader File 72.305.pdf
71.981 4/10/2011 Αίτηση της Εταιρείας Meneou Plantations Ltd (Α-200/2005), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης και γραφείου στο τεμάχιο με αρ. 299, φ/σχ. L.31, στη Λάρνακα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 184 Acrobat Reader File 71.981.pdf
72.301 7/10/2011 Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4291, ημερ. 30.9.2011, αρ. γνωστ. 231 Acrobat Reader File 72.301.pdf
71.622 1/10/2011 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2011. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 162. Acrobat Reader File 71.622.pdf
72.357 8/10/2011 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Σιτηρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 250 Acrobat Reader File 72.357.pdf
71.872 3/10/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4273, ημερ. 6.5.2011, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader File 71.872.pdf
72.090 5/10/2011 Διορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4291, ημερ. 30.9.2011, αρ. γνωστ. 234 Acrobat Reader File 72.090.pdf
71.707 1/10/2011 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2011. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 180. Acrobat Reader File 71.707.pdf
71.714 2/8/2011 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2006 – Έγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4281, ημερ. 8.7.2011, αρ. γνωστ. 189. Acrobat Reader File 71.714.pdf
72.350 8/10/2011 Ανανέωση της θητείας των επισήμων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 247 Acrobat Reader File 72.350.pdf
71.748 2/10/2011 Εθνικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε αρ. 4281, ημερ. 8.7.2011, αρ. γνωστ. 193 Acrobat Reader File 71.748.pdf
71.774 2/10/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4267, ημερ. 24.3.2011, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 71.774.pdf
71.739 2/10/2011 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4266, ημερ. 18.3.2011, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 71.739.pdf
71.775 2/10/2011 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2011. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4281, ημερ. 8.7.2011, αρ. γνωστ. 195 Acrobat Reader File 71.775.pdf
72.338 7/10/2011 Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 246 Acrobat Reader File 72.338.pdf
72.349 8/10/2011 Ανανέωση της θητείας των επισήμων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 248 Acrobat Reader File 72.349.pdf
71.602 1/4/2011 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2011. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 157 Acrobat Reader File 71.602.pdf
71.569 1/4/2011 Ίδρυση Ταχυδρομικού Γραφείου στην Κοινότητα Ύψωνα. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader File 71.569.pdf
72.475 8/10/2011 Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4294, ημερ. 21.10.2011, αρ. γνωστ. 263 Acrobat Reader File 72.475.pdf
72.055 5/3/2011 Διορισμός των εκ Κύπρου μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. αρ. 4274, ημερ. 13.5.2011, αρ. γνωστ. 116 Acrobat Reader File 72.055.pdf
72.658 10/5/2011 Αίτηση της Εταιρείας Polycast Panels Ltd (ΠΑ 291/94), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για την ανέγερση πολυώροφης οικοδομής αποτελούμενης από καταστήματα και γραφεία στο τεμάχιο με αρ. 641, φ/σχ. LIV.58.6.II, στην Ενορία Αγίας Τριάδος, στο Δήμο Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4298, ημερ. 2.12.2011, αρ. γνωστ. 280 Acrobat Reader File 72.658.pdf
72.261 6/10/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 218 Acrobat Reader File 72.261.pdf
71.653 1/10/2011 Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου για το 2011. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε αρ.4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 71.653.pdf
72.356 8/10/2011 Τερματισμός του διορισμού του Αντιστράτηγου Σάββα Αργυρού στη θέση του Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. αρ. 4295, ημερ. 4.11.2011, αρ. γνωστ. 265 Acrobat Reader File 72.356.pdf
72.595 9/10/2011 Αίτηση της Εταιρείας Wadnic Trading Ltd και του κ. Moustafa Moustafa (ΛΑΡ/0162/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για την ανέγερση γραφειακής ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας (τέσσερα ανεξάρτητα τριώροφα συγκροτήματα) στο τεμάχιο με αρ. 31 (πρώην 367 και 568, φ/σχ. 1-2540-3600, Τμήμα 3, στη Δρομολαξιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4298, ημερ. 27.9.2011, αρ. γνωστ. 277 Acrobat Reader File 72.595.pdf
71.860 3/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Αγροκηπιά (Περιοχή Γ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 210 Acrobat Reader File 71.860.pdf
72.575 9/10/2011 Διορισμός Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4291, ημερ. 30.9.2011, αρ. γνωστ. 233 Acrobat Reader File 72.575.pdf
71.927 3/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης εκτοπισθέντων στην Αχέλεια (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ.4288, ημερ. 9.9.2011, αρ. γνωστ. 226 Acrobat Reader File 71.927.pdf
71.903 3/10/2011 Παύση μέλους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4288, ημερ. 9.9.2011, αρ. γνωστ. 223 Acrobat Reader File 71.903.pdf
72.397 8/10/2011 Διορισμός Προέδρου και μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. αρ. 4298, ημερ. 2.12.2011, αρ. γνωστ. 283 Acrobat Reader File 72.397.pdf
72.656 10/5/2011 Αίτηση του κ. Ανδρέα Καϊσή και της Εταιρείας The Amazon Enterprises Ltd (ΛΕΥ/2698/2008 & ΛΕΥ/2699/2008), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης από κέντρο χονδρικού εμπορίου σε σύνθετου τύπου εμπορική ανάπτυξη και ανάπτυξη αναψυχής/ψυχαγωγίας σε υπό δημιουργία οικόπεδο στο τεμάχιο με αρ. 160, φ/σχ. ΧΧΧ.6.Ε2, στο Στρόβολο, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4298, ημερ. 2.12.2011, αρ. γνωστ. 278 Acrobat Reader File 72.656.pdf
71.655 1/10/2011 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το έτος 2011. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader File 71.655.pdf
72.563 9/9/2011 Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία – Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4292, ημερ. 7.10.2011, αρ. γνωστ. 235 Acrobat Reader File 72.563.pdf
71.912 3/10/2011 Διορισμός Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε αρ. 4271, ημερ. 21.4.2011, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 71.912.pdf
72.050 5/3/2011 Διορισμός δύο μελών στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστ. 148 Acrobat Reader File 72.050.pdf
72.304 7/10/2011 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 255 Acrobat Reader File 72.304.pdf
71.682 1/10/2011 Εγγραφή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στη Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων «International Federation of Surveyors». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 169. Acrobat Reader File 71.682.pdf
71.650 1/10/2011 Πολιτική για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο – Προθεσμία για συμμόρφωση για την υδροδότηση των υφιστάμενα αδειοδοτημένων αναπτύξεων για γήπεδα γκολφ. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε αρ.4279, ημερ. 1.7.2011, αρ, γνωστ. 165 Acrobat Reader File 71.650.pdf
72.200 6/10/2011 Διορισμός Συμβουλίου Οδοντοτεχνιτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4294, ημερ. 21.10.2011, αρ. γνωστ. 260 Acrobat Reader File 72.200.pdf
72.027 4/10/2011 Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Δημόσιας Εποπτείας, για τους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε αρ. 4292, ημερ. 7.10.2011, αρ. γνωστ. 239 Acrobat Reader File 72.027.pdf
72.470 8/10/2011 Αντικατάσταση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας και επίσημου Μέλους στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 249 Acrobat Reader File 72.470.pdf
71.948 4/7/2011 Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων για το έτος 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ.4289, ημερ. 16.9.2011, αρ. γνωστ. 227 Acrobat Reader File 71.948.pdf
71.648 1/10/2011 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4266, ημερ. 18.3.2011, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 71.648.pdf
72.246 6/10/2011 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, ΄Οπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. αρ. 4280, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 188 Acrobat Reader File 72.246.pdf
71.604 1/4/2011 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για το 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 159 Acrobat Reader File 71.604.pdf
72.028 4/10/2011 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Τσερίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4292, ημερ. 7.10.2011, αρ. γνωστ. 240 Acrobat Reader File 72.028.pdf
71.559 1/4/2011 Πλήρωση κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4269, ημερ. 8.4.2011, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 71.559.pdf
72.307 7/10/2011 Αντικατάσταση της εξουσιοδοτημένης αντιπροσώπου της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας και επίσημου Μέλους στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 245 Acrobat Reader File 72.307.pdf
71.863 3/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης εκτοπισθέντων στην Τερσεφάνου (Περιοχή Θ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 213 Acrobat Reader File 71.863.pdf
72.358 8/10/2011 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολής Κωφών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 252 Acrobat Reader File 72.358.pdf
71.691 1/10/2011 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2011. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 172. Acrobat Reader File 71.691.pdf
71.693 1/10/2011 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2011. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 174. Acrobat Reader File 71.693.pdf
71.589 1/4/2011 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Κεφαλαίου «Τουριστική Ανάπτυξη» του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου (μερική/θεματική τροποποίηση). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 156 Acrobat Reader File 71.589.pdf
71.862 3/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Παραλίμνι (Περιοχή Κ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 212 Acrobat Reader File 71.862.pdf
72.803 11/11/2011 Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4299, ημερ. 16.12.2011, αρ. γνωστ. 288 Acrobat Reader File 72.803.pdf
71.980 4/10/2011 Αίτηση της Εταιρείας Meneou Plantations Ltd (Α-82/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης και γραφείου στο τεμάχιο με αρ. 409, φ/σχ. L.31, στη Λάρνακα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 183 Acrobat Reader File 71.980.pdf
71.692 1/10/2011 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το Οικονομικό Έτος 2011. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 173. Acrobat Reader File 71.692.pdf
71.552 1/4/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στον ΄Υψωνα (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 152 Acrobat Reader File 71.552.pdf
71.810 3/2/2011 Αίτηση του κ. Ηλία Φυλακτού (ΠΑΦ/1288/2007), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για τη δημιουργία μονάδας παρασκευής έτοιμου σουβά στο τεμάχιο με αρ. 533, φ/σχ. XXXV.44, στη Μηλιού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4273, ημερ. 6.5.2011, αρ. γνωστ. 111 Acrobat Reader File 71.810.pdf
71.823 3/8/2011 Διορισμός δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4270, ημερ. 15.4.2011, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 71.823.pdf
71.770 2/10/2011 Έγκριση Προϋπολογισμού Ειδικού Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2011. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε αρ. 4281, ημερ. 8.7.2011, αρ. γνωστ. 194 Acrobat Reader File 71.770.pdf
71.889 3/10/2011 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το 2010-2011 (1.10.2010 – 30.9.2011). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4288, ημερ. 9.9.2011, αρ. γνωστ. 221 Acrobat Reader File 71.889.pdf
71.654 1/10/2011 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2011. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader File 71.654.pdf
72.567 9/9/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4289, ημερ. 2.12.2011, αρ. γνωστ. 273 Acrobat Reader File 72.567.pdf
71.605 1/4/2011 Προϋπολογισμός για το 2011 του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α.). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 160 Acrobat Reader File 71.605.pdf
71.858 3/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Αυδήμου (Περιοχή Ε). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 208 Acrobat Reader File 71.858.pdf
71.701 1/10/2011 Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 177. Acrobat Reader File 71.701.pdf
72.260 6/10/2011 Αίτηση του κ. Τάσου Τσίγκη (ΛΕΥ/1292/2001), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες χοιροτροφικών υποστατικών σε αδειούχα χοιροτροφική μονάδα στα τεμάχια με αρ. 966 (παλαιός αρ. 675), 674, 967 και 836, φ/σχ. ΧΧ.54, στο Ακάκι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 217 Acrobat Reader File 72.260.pdf
72.688 10/10/2011 Διορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4297, ημερ. 25.11.2011, αρ. γνωστ. 269 Acrobat Reader File 72.688.pdf
72.337 7/10/2011 Διορισμός Αρχηγού Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. αρ. 4289, ημερ. 16.9.2011, αρ. γνωστ. 228 Acrobat Reader File 72.337.pdf
72.676 10/10/2011 Αναθεώρηση κριτηρίων και όρων για κατ΄ εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/επιχειρηματιών, με βάση την παράγραφο 2(στ) του Τρίτου Πίνακα των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2011. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4296, ημερ. 11.11.2011, αρ. γνωστ. 268 Acrobat Reader File 72.676.pdf
71.708 1/10/2011 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2011. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 181. Acrobat Reader File 71.708.pdf
71.722 2/8/2011 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κρατικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4281, ημερ. 8.7.2011, αρ. γνωστ. 190. Acrobat Reader File 71.722.pdf
72.696 10/10/2011 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4297, ημερ. 25.11.2011, αρ. γνωστ. 270 Acrobat Reader File 72.696.pdf
72.306 7/10/2011 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 257 Acrobat Reader File 72.306.pdf
71.882 3/10/2011 Παραχώρηση πασχαλινού επιδόματος σε συνταξιούχους το 2011. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4288, ημερ. 9.9.2011, αρ. γνωστ. 219 Acrobat Reader File 71.882.pdf
71.745 2/10/2011 Τροποποίηση του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για την Αγορά Τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4281, ημερ. 8.7.2011, αρ. γνωστ. 191. Acrobat Reader File 71.745.pdf
71.732 2/8/2011 Αίτηση της Εταιρείας D.N.C Landways Property Ventures Ltd (ΛΑΡ/0496/2008), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο, εγκριμένο με άδεια εκθεσιακό χώρο/γκαράζ αυτοκινήτων και αλλαγή χρήσης της εγκριμένης οικοδομής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Intercollege) στο τεμάχιο με αρ. 742, φ/σχ. 41/42.W2, στη Λάρνακα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4267, ημερ. 24.3.2011, αρ. γνωστ. 65. Acrobat Reader File 71.732.pdf
72.836 11/10/2011 Διορισμός Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4298, ημερ. 2.12.2011, αρ. γνωστ. 284 Acrobat Reader File 72.836.pdf
71.996 4/10/2011 Διορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας σε αντικατάσταση της κας Καίτης Κληρίδου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4276 ημερ. 27.5.2011, αρ. γνωστ. 119. Acrobat Reader File 71.996.pdf
72.014 4/10/2011 Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά τη γεωργική τους απασχόληση. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ. 4292, ημερ. 7.10.2011, αρ. γνωστ. 238 Acrobat Reader File 72.014.pdf
72.802 11/11/2011 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4299, ημερ. 16.12.2011, αρ. γνωστ. 287 Acrobat Reader File 72.802.pdf
72.568 9/9/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4298, ημερ. 2.12.2011, αρ. γνωστ. 274 Acrobat Reader File 72.568.pdf
72.612 10/5/2011 Διορισμός Προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4297, ημερ. 25.11.2011, αρ. γνωστ. 271 Acrobat Reader File 72.612.pdf
71.888 3/10/2011 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4288, ημερ. 9.9.2011, αρ. γνωστ. 220 Acrobat Reader File 71.888.pdf
71.623 1/10/2011 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2011. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ.4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 163 Acrobat Reader File 71.623.pdf
72.025 4/10/2011 Διορισμός Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμων του 1993 και 2004. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader File 72.025.pdf
72.476 8/10/2011 Αντικατάσταση μελών Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4293, ημερ.14.10.2011, αρ. γνωστ. 254 Acrobat Reader File 72.476.pdf
71.851 3/10/2011 Παραχώρηση Αντισταθμιστικών Μέτρων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 206 Acrobat Reader File 71.851.pdf
72.331 7/10/2011 Διορισμός Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.7.2011, αρ. γνωστ. 244 Acrobat Reader File 72.331.pdf
72.024 4/10/2011 Διορισμός Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστ. 145 Acrobat Reader File 72.024.pdf
72.035 4/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στα Μαμώνια (Περιοχή Α) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4292, ημερ. 7.10.2011, αρ. γνωστ. 243 Acrobat Reader File 72.035.pdf
72.566 9/9/2011 Αίτηση της Εταιρείας Finoland Properties Ltd (ΛΕΜ/1039/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για τη δημιουργία ανάπτυξης σύνθετου τύπου, η οποία περιλαμβάνει Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοιτητικές Εστίες, Συνεδριακό Κέντρο, Ιατρικό Κέντρο και εμπορική ανάπτυξη στα τεμάχια με αρ. 492 και 10, φ/σχ. LΙΙΙ.32 και LΙΙΙ.40, στην Παλώδια και στα τεμάχια με αρ. 250 και 251, φ/σχ. LΙΙΙ.32, στην Ενορία Αγίας Φύλας, στο Δήμο Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4298, ημερ. 2.12.2011, αρ. γνωστ. 272 Acrobat Reader File 72.566.pdf
71.763 2/10/2011 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 71.763.pdf
71.687 1/10/2011 Ανανέωση της θητείας της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4266, ημερ. 18.3.2011, αρ. γνωστ. 58. Acrobat Reader File 71.687.pdf
71.694 1/10/2011 Προϋπολογισμός του Ταμείου για την ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το έτος 2011. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 175. Acrobat Reader File 71.694.pdf
72.522 9/9/2011 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4290, ημερ. 23.9.2011, αρ. γνωστ. 229 Acrobat Reader File 72.522.pdf
71.833 3/2/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στη Δεκέλεια (ΑΗΚ) (Περιοχή Ε). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4282, ημερ. 15.7.2011, αρ. γνωστ. 197 Acrobat Reader File 71.833.pdf
71.895 3/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Επισκοπή (Περιοχή Π). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4288, ημερ. 9.9.2011, αρ. γνωστ. 222 Acrobat Reader File 71.895.pdf
71.713 2/8/2011 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4266, ημερ. 18.3.2011, αρ. γνωστ. 60. Acrobat Reader File 71.713.pdf
71.994 4/10/2011 Συμμετοχή της Κύπρου στη Διεθνή Έρευνα του Οργανισμού για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.) «TALIS 2013» (Teaching and Learning International Survey). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε αρ. 4290, ημερ. 23.9.2011, αρ. γνωστ. 230 Acrobat Reader File 71.994 new.pdf
71.553 1/4/2011 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2011. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 153 Acrobat Reader File 71.553.pdf
71.738 2/10/2011 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4266, ημερ. 18.3.2011, αρ. γνωστ. 61. Acrobat Reader File 71.738.pdf
71.689 1/10/2011 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το 2011. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 170. Acrobat Reader File 71.689.pdf
71.907 3/10/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.αρ. 4273, ημερ. 6.5.2011, αρ. γνωστ. 115 Acrobat Reader File 71.907.pdf
72.026 4/10/2011 Σύσταση – Σύνθεση του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου με βάση το άρθρο 3 των περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμων του 1990 μέχρι 2008. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστ. 147 Acrobat Reader File 72.026.pdf
72.049 5/3/2011 Διορισμός μελών Συμβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε αρ. 4285, ημερ. 12.8.2011, αρ. γνωστ. 201 Acrobat Reader File 72.049.pdf
72.570 9/9/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4298, ημερ. 2.12.2011, αρ. γνωστ. 276 Acrobat Reader File 72.570.pdf
72.044 4/10/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 186 Acrobat Reader File 72.044.pdf
71.667 1/10/2011 Διοικητικό Συμβούλιο Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4266, ημερ. 18.3.2011, αρ. γνωστ. 55. Acrobat Reader File 71.667.pdf
72.177 6/9/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 216 Acrobat Reader File 72.177.pdf
72.512 8/10/2011 Διορισμός Υπαρχηγού Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. αρ. 4295, ημερ. 4.11.2011, αρ. γνωστ. 266 Acrobat Reader File 72.512.pdf
72.034 4/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στο Κιβισίλι (Περιοχή Α) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ.4292, ημερ. 7.10.2011, αρ. γνωστ. 242 Acrobat Reader File 72.034.pdf
72.088 5/10/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4285, ημερ. 12.8.2011, αρ. γνωστ. 202 Acrobat Reader File 72.088.pdf
72.577 9/10/2011 Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμος του 2008. Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου ε.ε. αρ. 4292, ημερ. 7.10.2011, αρ. γνωστ. 236 Acrobat Reader File 72.577.pdf
72.302 7/10/2011 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε αρ. 4292, ημερ. 7.10.2011, αρ. γνωστ. 237 Acrobat Reader File 72.302.pdf
72.837 11/10/2011 Διορισμός Προέδρου και μελών του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας α) ε.ε. αρ. 4299, ημερ. 16.12.2011, αρ. γνωστ. 289 β) ε.ε. αρ. 4302, ημερ. 13.1.2012, αρ. γνωστ. 2. Acrobat Reader File 72.837 test.pdf
71.871 3/10/2011 Αίτηση του κ. Mettin Mehmet Moustafa (ΛΑΡ/1319/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα στα τεμάχια με αρ. 519 και 372, φ/σχ. XLI.3 και XLI.11, στην Πύλα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4273, ημερ. 6.5.2011, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader File 71.871.pdf
72.043 4/10/2011 Αίτηση της Εταιρείας Grand Futur Holdings Ltd (ΠΑ 364/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για την ανέγερση ενιαίου συγκροτήματος γραφείων στο τεμάχιο με αρ. 661 (μέρος) (υπό διαχωρισμό οικόπεδο), στην Ενορία Άγιος Σπυρίδωνας, στο Δήμο Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 187 Acrobat Reader File 72.043.pdf
71.709 1/10/2011 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γραφείου της ΡΑΕΚ για το έτος 2011. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 182. Acrobat Reader File 71.709.pdf
71.923 3/10/2011 Κήρυξη του 2012 ως Διεθνούς Έτους Συνεργατισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4288, ημερ. 9.9.2011, αρ. γνωστ. 225 Acrobat Reader File 71.923.pdf
71.584 1/4/2011 Αίτηση της Εταιρείας Salmary Ltd (ΑΜΧ/0504/2007 και ΑΜΧ/505/2007), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αγίας Νάπας, για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης υπόγειου χώρου συγκροτήματος οργανωμένων διαμερισμάτων σε μουσικοχορευτικό κέντρο, στο τεμάχιο με αρ. 404, φ/σχ. XLII.22.2.I, XLII.22.2.II και XLII.22.2.III, στην Αγία Νάπα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 71.584.pdf
72.736 11/4/2011 Ορισμός Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4299, ημερ. 16.12.2011, αρ. γνωστ. 285 Acrobat Reader File 72.736.pdf
71.861 3/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης εκτοπισθέντων στην Αλάμπρα (Περιοχή Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 211 Acrobat Reader File 71.861.pdf
72.659 10/5/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4298, ημερ.2.12.2011, αρ. γνωστ. 281 Acrobat Reader File 72.659.pdf
72.734 11/4/2011 Διορισμός Επιτροπής Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4298, ημερ.2.12.2011, αρ. γνωστ. 282 Acrobat Reader File 72.734.pdf
71.621 1/10/2011 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 161. Acrobat Reader File 71.621.pdf
71.850 3/10/2011 Παραχώρηση έκτακτου πασχαλινού δώρου στους βοηθούμενους από το δημόσιο βοήθημα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 205 Acrobat Reader File 71.850.pdf
72.591 9/10/2011 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Οπτικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4295, ημερ. 4.11.2011, αρ, γνωστ. 267 Acrobat Reader File 72.591.pdf
71.686 1/10/2011 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4266, ημερ. 18.3.2011, αρ. γνωστ. 57. Acrobat Reader File 71.686.pdf
71.765 2/10/2011 Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Μνημείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 71.765.pdf
71.690 1/10/2011 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2011. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 171. Acrobat Reader File 71.690.pdf
72.785 11/4/2011 Αίτηση της κας Σοφούλας Ανδρέου (ΛΕΥ/0872/2001), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για νομιμοποίηση αυθαίρετων προσθηκομετατροπών (τέσσερις ορνιθώνες, επέκταση υφιστάμενων ορνιθώνων, μύλος ζωοτροφών και κατοικία) σε υφιστάμενο αδειούχο ορνιθοτροφείο/πτηνοσφαγείο, στο χωριό Άγιος Επιφάνειος Ορεινής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4306, ημερ. 10.2.2012, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 72.785.pdf
72.879 11/10/2011 Αίτηση του κ. Χρίστου Χρίστου ΤΙΤΑΝ Μεταφορές Λτδ (ΠΑΦ/1464/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για βιομηχανία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη Δρούσια. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4306, ημερ. 10.2.2012, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 72.879.pdf
72.880 11/10/2011 Αίτηση της Εταιρείας Πολυκλινική Υγεία Λτδ (ΠΑ 491/2010), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη Πολυκλινική, στην Ενορία Αγίας Ζώνης, στο Δήμο Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4306, ημερ. 10.2.2012, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 72.880.pdf
72.784 11/4/2011 Αίτηση της κας Σοφίας Γιώργουρου (Αβραάμ Μιχαήλ) (ΛΕΥ/1640/2002), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/μετατροπές στο ξενοδοχείο «Πυργιάνα», στον Κάτω Πύργο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4306, ημερ. 10.2.2012, αρ. γνωστ. 7 Acrobat Reader File 72.784.pdf
72.825 11/11/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4306, ημερ. 10.2.2012, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 72.825.pdf
73.005 12/10/2011 Διορισμός του Προέδρου, των μελών και των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε αρ. 4304, ημερ. 27.1.2012, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 73.005.pdf
72.881 11/10/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4306, ημερ. 10.2.2012, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 72.881.pdf
72.737 11/4/2011 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 308 Acrobat Reader File 72.737.pdf
72.735 11/4/2011 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Πολιτισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4301, ημερ. 30.12.2011, αρ. γνωστ. 314 Acrobat Reader File 72.735.pdf
72.732 11/4/2011 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.ΕΚ.Α.Π.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4301, ημερ. 30.12.2011, αρ. γνωστ. 313 Acrobat Reader File 72.732.pdf
72.670 10/10/2011 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4301, ημερ. 30.12.2011, αρ. γνωστ. 311 Acrobat Reader File 72.670.pdf
72.858 11/10/2011 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4302, ημερ. 13.1.2012, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 72.858.pdf
72.120 6/9/2011 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος 2011. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 292. Acrobat Reader File 72.120.pdf
72.249 6/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στην Παρεκκλησιά (Περιοχή Α) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 303. Acrobat Reader File 72.249.pdf
72.209 6/10/2011 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης και σε Οικόπεδα Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 297. Acrobat Reader File 72.209.pdf
72.223 6/10/2011 Καθιέρωση δύο ετήσιων βραβείων για τους καλύτερους στο ήθος και στην επίδοση πτυχιούχους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 298. Acrobat Reader File 72.223.pdf
72.238 6/10/2011 Ορισμός του Εθνικού Συντονιστή για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ Γενεών (2012). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 301. Acrobat Reader File 72.238.pdf
72.252 6/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Αναρίτα (Περιοχή Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 305. Acrobat Reader File 72.252.pdf
72.578 9/10/2011 Διορισμός Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4301, ημερ. 30.12.2011, αρ. γνωστ. 312 Acrobat Reader File 72.578.pdf
72.251 6/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Τρεμιθούσα (Περιοχή Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 305. Acrobat Reader File 72.251.pdf
72.221 6/10/2011 Σχέδιο επιχορήγησης αδειών εργοδοτουμένων και επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2011 από τα πλεονάσματα του Κεντρικού Ταμείου Αδειών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 299. Acrobat Reader File 72.221.pdf
72.232 6/10/2011 Προϋπολογισμοί της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και του Αγγλικού Ινστιτούτου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για τη σχολική χρονιά 2010-2011. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 300. Acrobat Reader File 72.232.pdf
72.248 6/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στη Μονή (Περιοχή Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 302. Acrobat Reader File 72.248.pdf
72.207 6/10/2011 Παράταση για το σχολικό έτος 2011-2012 της διδασκαλίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης μαθημάτων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 296. Acrobat Reader File 72.207.pdf
72.303 7/10/2011 Αντικατάσταση μέλους (Προέδρου) στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 307 Acrobat Reader File 72.303.pdf
72.657 10/5/2011 Αίτηση του κ. Matossian Haroutioun (ΛΕΥ/2126/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για την ανέγερση μεικτής οικιστικής/εμπορικής και αναψυχής/ψυχαγωγίας οικοδομής (καταστήματα, γραφεία, έξι διαμερίσματα, εστιατόριο και καφετέρια) στο τεμάχιο με αρ. 1371, φ/σχ. XXI.61.W1, στο Στρόβολο, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4298, ημερ. 2.12.2011, αρ. γνωστ. 279 Acrobat Reader File 72.657.pdf
72.123 6/9/2011 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 295. Acrobat Reader File 72.123.pdf
72.250 6/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στη Μοσφιλωτή (Περιοχή Δ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 304. Acrobat Reader File 72.250.pdf
72.121 6/9/2011 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2011. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 293. Acrobat Reader File 72.121.pdf
72.031 4/10/2011 Βραβεία από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για την αρίστευση φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε αρ. 4292, ημερ.7.10.2011, αρ. γνωστ. 241 Acrobat Reader File 72.031.pdf
71.859 3/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Παρεκκλησιά (Περιοχή Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 209 Acrobat Reader File 71.859.pdf
71.631 1/10/2011 Αίτηση της Εταιρείας Grand Futur IV Holdings Ltd (ΛΕΜ/1879/2008, ΛΕΜ/1880/2008), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για αλλαγή χρήσης υφιστάμενου ξενοδοχείου σε γραφεία στο τεμάχιο με αρ. 58, φ/σχ. 2-208-340, Τμήμα 6, στο Δήμο Γερμασόγειας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίαςκαι Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ.4267, ημερ. 24.3.2011, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 71.631.pdf
72.122 6/9/2011 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 294 Acrobat Reader File 72.122.pdf
72.852 11/10/2011 Διορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4299, ημερ. 16.12.2011, αρ. γνωστ. 290 Acrobat Reader File 72.852.pdf
72.571 9/9/2011 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. αρ. 4291, ημερ. 30.9.2011, αρ. γνωστ. 232 Acrobat Reader File 72.571.pdf
72.399 8/10/2011 Διορισμός Συμβουλίου Καλλυντικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4293, ημερ. 14.10.2011, αρ. γνωστ. 258 Acrobat Reader File 72.399.pdf
71.706 1/10/2011 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2011. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 179. Acrobat Reader File 71.706.pdf
71.588 1/4/2011 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Κεφαλαίου «Τουριστική Ανάπτυξη» του Τοπικού Σχεδίου Αγίας Νάπας (μερική/θεματική τροποποίηση). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4279, ημερ. 1.7.2011, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader File 71.588.pdf
72.669 10/10/2011 Διορισμός Επιτροπής Αναγνώρισης Φυσικών Μεταλλικών Νερών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 310 Acrobat Reader File 72.669.pdf
71.864 3/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες στην Επισκοπή (Περιοχές Α, Β και Γ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 214 Acrobat Reader File 71.864.pdf
72.695 10/10/2011 Διορισμός της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Κοινό Εποπτικό Όργανο της EUROJUST. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4317, ημερ, 25.5.2012, αρ. γνωστ. 68. Acrobat Reader File 72.695.pdf
72.760 11/4/2011 Διεξαγωγή Δημοτικών/Κοινοτικών εκλογών ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών των Σχολικών Εφορειών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4317, ημερ. 25.5.2012, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 72.760.pdf
72.788 11/4/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4306, ημερ. 10.2.2012, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 72.788.pdf
72.746 11/4/2011 Καταβολή εκταρικών επιδοτήσεων για το 2011 και επιδοτήσεων για τα βοοειδή, τα πουλερικά και αυγά, το χοιρινό κρέας καθώς και για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4317, ημερ, 25.5.2012, αρ. γνωστ. 72. Acrobat Reader File 72.746.pdf
72.770 11/4/2011 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης και σε Οικόπεδα Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4317, ημερ. 25.5.2012, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 72.770.pdf
72.666 10/10/2011 Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου για το 2012. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4314, ημερ. 4.5.2012, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 72.666.pdf
72.689 10/10/2011 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2011. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4314, ημερ. 4.5.2012, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 72.689.pdf
72.665 10/10/2011 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2012. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4314, ημερ. 4.5.2012, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 72.665.pdf
72.635 10/5/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Παραλίμνι (Περιοχή Λ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4313, ημερ. 27.4.2012, αρ. γνωστ. 41 Acrobat Reader File 72.635.pdf
72.694 10/10/2011 Προϋπολογισμός Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2012. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4317, ημερ. 25.5.2012, αρ. γνωστ. 67. Acrobat Reader File 72.694.pdf
72.667 10/10/2011 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2012. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4314, ημερ. 4.5.2012, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 72.667.pdf
72.979 12/10/2011 Αίτηση των Παπά Ανδρέα Παραδεισιώτη, Μαρίας Ζήνωνος Βαρέλλα και Εταιρείας Παραδεισιώτης Λτδ (ΛΑΡ/0190/2007), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενο με άδεια οικοδομής πτηνοσφαγείο στα τεμάχια με αρ. 241, 242, 284, 286 και 1228, φ/σχ. XLVIII.32, στην Ορά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4313, ημερ. 27.4.2012, αρ. γνωστοπ. 43 Acrobat Reader File 72.979.pdf
72.982 12/10/2011 Αίτηση της Εταιρείας Α/φοι Παναγίδη (Νησί) Λτδ (ΑΜΧ/0505/2005), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο ξενοδοχείο τριών αστέρων στο τεμάχιο με αρ. 393, φ/σχ. 2-288-373, Τμήμα 5, στην Αγία Νάπα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4313, ημερ. 27.4.2012, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 72.982.pdf
72.981 12/10/2011 Αίτηση της Εταιρείας M.C.C. Metro Cash & Carry Ltd (ΠΑ 144/2008), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για την ανέγερση οικοδομής αποτελούμενης από υπεραγορά, γραφεία και διαμερίσματα στο τεμάχιο με αρ. 973, φ/σχ. 59/010301, στο Δήμο Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4313, ημερ. 27.4.2012, αρ.γνωστ. 45 Acrobat Reader File 72.981.pdf
72.733 11/4/2011 Διορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4313, ημερ. 27.4.2012, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 72.733.pdf
72.980 12/10/2011 Αίτηση της κας Νίκης Οικονόμου και άλλων (ΛΕΥ/0481/2002), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για νομιμοποίηση αυθαίρετων προσθηκών και επεκτάσεων σε υφιστάμενη αδειούχα χοιροτροφική μονάδα στα τεμάχια με αρ. 40, 41, 44, 50, 316 και 317, φ/σχ. ΧΧΙΧ.31, στο Μένοικο, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4313, ημερ. 27.4.2012, αρ. γνωστοπ. 44 Acrobat Reader File 72.980.pdf
72.983 12/10/2011 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4313, ημερ. 27.4.2012, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 72.983.pdf
72.634 10/5/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στη Σωτήρα Αμμοχώστου (Περιοχή Η). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4313, ημερ. 27.4.2012, αρ. γνωστ. 40. Acrobat Reader File 72.634.pdf
72.627 10/5/2011 Προϋπολογισμός του Ταμείου Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων για το 2012. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4313, ημερ. 27.4.2012, αρ. γνωστ. 39 Acrobat Reader File 72.627.pdf
72.531 9/9/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στην Ασγάτα (Περιοχή Α) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών αρ. ε.ε. 4311, ημερ. 12.4.2012, αρ. γνωστ. 28 Acrobat Reader File 72.531.pdf
72.533 9/9/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στην Παρεκκλησιά (Περιοχή Β) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών αρ. ε.ε. 4311, ημερ. 12.4.2012, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 72.533.pdf
72.564 9/9/2011 Διορισμός Διευθυντή του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ). Υπουργείο Εσωτερικών αρ ε.ε. 4311, ημερ. 12.4.2012, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 72.564.pdf
72.592 9/10/2011 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το έτος 2011. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αρ. ε.ε. 4312, ημερ. 20.4.2012, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 72.592.pdf
72.538 9/9/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στον ΄Υψωνα (Περιοχή Γ). Υπουργείο Εσωτερικών αρ. ε.ε. 4311, ημερ. 12.4.2012, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 72.538.pdf
72.535 9/9/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Παρεκκλησιά (Περιοχή Γ). Υπουργείο Εσωτερικών αρ. ε.ε. 4311, ημερ. 12.4.2012, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 72.535.pdf
72.596 9/10/2011 Διορισμός Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4310, ημερ. 23.3.2012, αρ.γνωστ. 27 Acrobat Reader File 27.9.2011.923.pdf
72.539 9/9/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Κολόσσι (Περιοχή Ν). Υπουργείο Εσωτερικών αρ. ε.ε. 4311, ημερ. 12.4.2012, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader File 72.539.pdf
72.532 9/9/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στο Μαρκί (Περιοχή Α) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών αρ. ε.ε. 4311, ημερ. 12.4.2012, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader File 72.532.pdf
72.536 9/9/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Παρεκκλησιά (Περιοχή Δ). Υπουργείο Εσωτερικών αρ. ε.ε. 4311, ημερ. 12.4.2012, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 72.536.pdf
72.537 9/9/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στη Μονή (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών αρ. ε.ε. 4311, ημερ. 12.4.2012, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 72.537.pdf
72.534 9/9/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Παρεκκλησιά (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών αρ. ε.ε. 4311, ημερ. 12.4.2012, αρ. γνωστ. 31. Acrobat Reader File 72.534.pdf
72.614 10/5/2011 Αντικατάσταση του Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ως μέλους στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4307, ημερ. 17.2.2012, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 72.614.pdf
72.613 10/5/2011 Αντικατάσταση του Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ως μέλους στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Αμμοχώστου από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4307, ημερ. 17.2.2012, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 72.613.pdf
72.786 11/4/2011 Αίτηση της Εταιρείας Oryktaco Ltd (ΛΕΥ/0967/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχα βιομηχανική οικοδομή επεξεργασίας φαιοχώματος και νομιμοποίηση υφιστάμενης αυθαίρετης μονάδας επεξεργασίας μπετονίτη, στη Μαλούντα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4306, ημερ. 10.2.2012, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 72.786.pdf
72.276 7/10/2011 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4307, ημερ. 17.2.2012, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 72.276.pdf
72.309 7/10/2011 Διορισμός Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4307, ημερ. 17.2.2012, αρ. γνωστ. 19. Acrobat Reader File 72.309.pdf
72.824 11/11/2011 Αίτηση της Εταιρείας The Scanner Unithome Office Center Ltd (ΛΑΡ/1530-1531/2005), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης υφιστάμενης πολυκατοικίας (αποτελούμενης από κατάστημα, διαμέρισμα και γραφεία) σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κολλέγιο) στη Λάρνακα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4306, ημερ. 10.2.2012, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 72.824.pdf
72.783 11/4/2011 Αίτηση του κ. Γιώργου Νικολάου (διαχειριστή περιουσίας της κας Ζωής Πετρίδη, ιδιοκτήτριας τεμαχίου, για κ. Κωνσταντίνο Δημητρίου, διαχειριστή μουσικοχορευτικού κέντρου) (ΠΑ12/07-ΚΠ3/08), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες/μετατροπές σε εγκριμένο εστιατόριο και σε εφαπτόμενο με αυτό εγκριμένο κατάστημα, ενοποίηση και αλλαγή χρήσης τους σε μουσικοχορευτικό κέντρο, στο Καϊμακλί. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4306, ημερ. 10.2.2012, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 72.783.pdf
72.787 11/4/2011 Αίτηση της Εταιρείας Πελέτικο Πέντα (ΛΕΥ/1294/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση εργοστασίου επεξεργασίας λατομικών υλικών (πεντονίτη), στο Πεντάκωμο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4306, ημερ. 10.2.2012, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 72.787.pdf
72.280 7/10/2011 Έγκριση του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) της Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4307, ημερ. 17.2.2012, αρ. γνωστ. 18. Acrobat Reader File 72.280.pdf
71.763 (Διόρθωση) 2/10/2011 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. (Διόρθωση) Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4283, ημερ. 22.7.2011 Acrobat Reader File 71.763 (διόρθωση).pdf
72.176 6/9/2011 Αίτηση του κ. Ανδρέα Λάμπρου Μανώλη (ΛΕΥ/2666/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την επέκταση κατοικίας, στον Παχύαμμο, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 17.1.2008. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4287, ημερ. 5.9.2011, αρ. γνωστ. 215 Acrobat Reader File 72.176.pdf
72.207 6/10/2011 Παράταση για το σχολικό έτος 2011-2012 της διδασκαλίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης μαθημάτων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 296. Acrobat Reader File 72.207.pdf
72.176 (Διόρθωση) 6/9/2011 Αίτηση του κ. Ανδρέα Λάμπρου Μανώλη (ΛΕΥ/2666/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την επέκταση κατοικίας, στον Παχύαμμο, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 17.1.2008. (Διόρθωση) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4305, ημερ. 3.2.2011 Acrobat Reader File 72.176.d.pdf
72.207 (Διόρθωση) 6/10/2011 Παράταση για το σχολικό έτος 2011-2012 της διδασκαλίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης μαθημάτων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. (Διόρθωση) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4316, ημερ. 18.5.2012 Acrobat Reader File 72.207diorthosi.pdf
72.710 10/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Τερσεφάνου (Περιοχή Κ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4317, ημερ. 25.5.2012, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 72.710.pdf
72.962 12/10/2011 Αντικατάσταση του κ. Γιώργου Στυλιανού, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ γνωστ. 159 Acrobat Reader File 72.962.pdf
72.991 12/10/2011 Διεύρυνση του Συμβουλίου Γεωργικής Έρευνας και Ανάπτυξης. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 165 Acrobat Reader File 72.991.pdf
71.763 2/10/2011 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστ. 76. Acrobat Reader File 71.763.pdf
72.984 12/10/2011 Καθιέρωση δύο ετήσιων βραβείων για τον πρώτο και δεύτερο καλύτερο σε ήθος και επίδοση πτυχιούχο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader File 72.984doc.pdf
72.974 12/10/2011 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2012. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 162 Acrobat Reader File 72.974.pdf
72.976 12/10/2011 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2012. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 163 Acrobat Reader File 72.976.pdf
72.989 12/10/2011 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4326, ημερ. 27.7.2012, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 72.989.pdf
72.963 12/10/2011 Αντικατάσταση του κ. Γιάννη Ιωάννου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 160 Acrobat Reader File 72.963.pdf
72.964 12/10/2011 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 161 Acrobat Reader File 72.964.pdf
73.016 12/10/2011 Συνέχιση του προγράμματος επιχορήγησης μαθητών της Β΄ τάξης των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνασίου), καθώς και της προπαρασκευαστικής τάξης των Εσπερινών Γυμνασίων για αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader File 73.016.pdf
72.998 12/10/2011 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για το 2012. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 72.998.pdf
73.011 12/10/2011 Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4326, ημερ. 27.7.2012, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 73.011.pdf
72.801 11/11/2011 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2012. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 72.801.pdf
72.843 11/10/2011 Τροποποίηση Εθνικού Συστήματος Ελέγχου των Έργων που Υλοποιούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) και Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 107. Acrobat Reader File 72.843.pdf
72.863 11/10/2011 Σχέδιο «Επιδότηση Φροντίδας σε Οικονομικά Αδρανές και Άνεργο Γυναικείο Δυναμικό για τα Εξαρτώμενα Μέλη των Οικογενειών τους». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 109. Acrobat Reader File 72.863.pdf
72.908 12/2/2011 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για το 2012. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 118. Acrobat Reader File 72.908.pdf
72.865 11/10/2011 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2012. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 111. Acrobat Reader File 72.865.pdf
72.930 12/2/2011 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2012. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 72.930.pdf
72.799 11/11/2011 Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4327. ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 72.799.pdf
72.905 12/2/2011 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2012. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 115 Acrobat Reader File 72.905.pdf
72.894 12/2/2011 Μεταφορά του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανένταξη πρώην Εξαρτημένων Ατόμων στις αρμοδιότητες του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 113. Acrobat Reader File 72.894.pdf
72.800 11/11/2011 Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2012. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 72.800.pdf
72.907 12/2/2011 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το 2011/2012 (1.10.2011 - 30.9.2012). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 117. Acrobat Reader File 72.907.pdf
72.906 12/2/2011 Προϋπολογισμός Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2012. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 116. Acrobat Reader File 72.906.pdf
72.909 12/2/2011 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για το 2012. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 119 Acrobat Reader File 72.909.pdf
72.864 11/10/2011 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2012. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 110 Acrobat Reader File 72.864.pdf
72.910 12/2/2011 Προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α.) για το 2012. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 120 Acrobat Reader File 72.910.pdf
72.901 12/2/2011 Διορισμός Διευθυντή του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 114. Acrobat Reader File 72.901.pdf
72.951 12/2/2011 Ίδρυση Εσπερινής Τεχνικής Σχολής στη Λεμεσό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 124 Acrobat Reader File 72.951.pdf
72.838 11/10/2011 Διορισμός νέου Εθνικού Αξιωματικού Συνδέσμου στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 72.838.pdf
72.911 12/2/2011 Έγκριση Προϋπολογισμού Ειδικού Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 2012. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 121 Acrobat Reader File 72.911.pdf
72.862 11/10/2011 Παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου στους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 108. Acrobat Reader File 72.862.pdf
72.892 12/2/2011 Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 112. Acrobat Reader File 72.892.pdf
72.859 11/10/2011 Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Πολιτισμού Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4324, ημερ. 13.7.2012, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 72.859.pdf
73.010 12/10/2011 Αντικατάσταση Επιτρόπου και δύο Αναπληρωτών των Επιτρόπων στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4324, ημερ. 13.7.2012, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 73.010.pdf
72.943 12/2/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Παρεκκλησιά (Περιοχή Ε). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 123 Acrobat Reader File 72.943.pdf
72.904 12/2/2011 Διορισμός του Djemal Nedjat σε αντικατάσταση του Οζτεμίρ Οζκιούρ στην Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4324, ημερ. 13.7.2012, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 72.904.pdf
72.903 12/2/2011 Αντικατάσταση μέλους του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου με βάση το άρθρο 3 των περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμων του 1990 μέχρι 2007. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4320, ημερ. 15.6.2012, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 72.903.pdf
72.709 10/10/2011 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Παραλίμνι (Περιοχή Μ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4317, ημερ. 25.5.2012, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 72.709.pdf
72.747 11/4/2011 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2012. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4317, ημερ. 25.5.2012, αρ. γνωστ.73 Acrobat Reader File 72.747.pdf
72.714 10/10/2011 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2012. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4317, ημερ. 25.5.2012, αρ. γνωστ. 71. Acrobat Reader File 72.714.pdf
72.990 12/10/2011 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4319, ημερ. 8.6.2012, αρ. γνωστοπ. 81 Acrobat Reader File 72.990.pdf
72.748 11/4/2011 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2012. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4317, ημερ. 25.5.2012, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 72.748.pdf
72.749 11/4/2011 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2012. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4317, ημερ. 25.5.2012, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 72.749.pdf
72.902 12/2/2011 Διορισμός μελών της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4319, ημερ. 8.6.2012, αρ. γνωστοπ. 80 Acrobat Reader File 72.902.pdf
72.298 7/10/2011 Διορισμός Προέδρου και μελών της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Υπουργείο Υγείας α) ε.ε. 4294, ημερ. 21.10.2011, αρ. γνωστ. 262, β) ε.ε. 4300, ημερ. 23.12.2011, αρ. γνωστ. 309 Acrobat Reader File 72.298 test.pdf

Back To Top