Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
84.086 9/1/2018 Αποστολή και εκπαίδευση σε νοσοκομείο του εξωτερικού τεσσάρων λειτουργών του Υπουργείου Υγείας – Σύνθεση αποστολών για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 350 Acrobat Reader File 84.086.pdf
84.075 9/1/2018 Προϋπολογισμός Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων 2018 σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Λειτουργία ΟΕΔΑ Κόσιης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 339 Acrobat Reader File 84.075.pdf
84.071 9/1/2018 Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (Ν.13(Ι)/2016) – Ενεργοποίηση Νόμου για τη ρύθμιση του ελέγχου της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 335 Acrobat Reader File 84.071.pdf
84.128 9/1/2018 Τριμερής Συμφωνία μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ για αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 362 Acrobat Reader File 84.128.pdf
84.130 9/1/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2018» και Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 364 Acrobat Reader File 84.130.pdf
84.104 9/1/2018 Κατασκευή, βελτίωση, ευθυγράμμιση και ασφαλτόστρωση του Νέου δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού, Κοινότητα Αλάμπρας – Διάταγμα Επίσχεσης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 354 Acrobat Reader File 84.104.pdf
84.101 9/1/2018 Επέκταση των Ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας με την ένταξη του Δήμου Ιδαλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 351 Acrobat Reader File 84.101.pdf
84.085 9/1/2018 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 349 Acrobat Reader File 84.085.pdf
84.073 9/1/2018 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 337 Acrobat Reader File 84.073.pdf
84.074 9/1/2018 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 338 Acrobat Reader File 84.074.pdf
84.082 9/1/2018 Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με το Αιγυπτιακό Φόρουμ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (E.S.D.F) στα θέματα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 346 Acrobat Reader File 84.082.pdf
84.084 9/1/2018 Μετάβαση επτά (7) εκπροσώπων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων στο Λονδίνο με σκοπό τη συμμετοχή στη διοργάνωση «ICE Totally Gaming Show 2018», στις 5-7 Φεβρουαρίου 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 348 Acrobat Reader File 84.084.pdf
84.079 9/1/2018 Κριτήρια Ανέλιξης Αστυνομικών/Πυροσβεστών με κλίμακες Α3-Α5-Α7. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 343 Acrobat Reader File 84.079.pdf
84.069 9/1/2018 Συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σε ατομική προσφυγή που στρεφόταν κατά της Κύπρου και των σχετικών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) για την Κύπρο. α)Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β)Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 333 Acrobat Reader File 84.069.pdf
84.124 9/1/2018 Αναπληρωτικός Διορισμός Γενικού Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 358 Acrobat Reader File 84.124.pdf
84.126 9/1/2018 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 360 Acrobat Reader File 84.126.pdf
84.076 9/1/2018 Αύξηση προϋπολογισμού για παραχώρηση μισθολογικής αύξησης και ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων του προσωπικού του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 340 Acrobat Reader File 84.076.pdf
84.132 9/1/2018 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, για Συνεργασία στην Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων και Πρόδρομων Ουσιών, της Παράνομης Μετανάστευσης και Άλλων Ποινικών Αδικημάτων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 365 Acrobat Reader File 84.132.pdf
84.072 9/1/2018 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Αστυνομίας Κύπρου, Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης), Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας), Υπουργείου Υγείας (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας) για περιπτώσεις γονικών απαγωγών/αρπαγών/κατακρατήσεων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 336 Acrobat Reader File 84.072.pdf
84.080 9/1/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 344 Acrobat Reader File 84.080.pdf
84.107 9/1/2018 Αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 356 Acrobat Reader File 84.107.pdf
84.136 9/1/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμος του 2018». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 368 Acrobat Reader File 84.136.pdf
84.077 9/1/2018 Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άτομα που πάσχουν από ψυχογενή ανορεξία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 341 Acrobat Reader File 84.077.pdf
84.129 9/1/2018 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για οικονομική και τεχνική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ιορδανίας. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 363 Acrobat Reader File 84.129.pdf
84.081 9/1/2018 Μνημόνιο Συναντίληψης για αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας του πλοιάρχου και αξιωματικών εμπορικού ναυτικού που έχουν εκδοθεί από τις κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιορδανίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 345 Acrobat Reader File 84.081.pdf
84.328 8/2/2018 Κήρυξη Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4566, ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 209 Acrobat Reader File 84.328.pdf
84.102 9/1/2018 Κήρυξη ως πλεονάζουσας, ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 352 Acrobat Reader File 84.102.pdf
84.173 17/1/2018 Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 151 Acrobat Reader File 84.173.pdf
84.272 24/1/2018 Διορισμός Συμβουλίου Γεωπόνων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4565, ημερ. 2.2.2018, αρ. γνωστ. 156 Acrobat Reader File 84.272.pdf
84.207 17/1/2018 Σύσταση-Σύνθεση του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμων του 1990 μέχρι 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader File 84.207.pdf
84.181 17/1/2018 Διορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 153 Acrobat Reader File 84.181.pdf
84.235 24/1/2018 Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4565, ημερ. 2.2.2018, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader File 84.235.pdf
84.174 17/1/2018 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 152 Acrobat Reader File 84.174.pdf
84.295 24/1/2018 Διαδικασία Αδειοδότησης Ολοκληρωμένου Τύπου Καζίνου Θέρετρου - Διαδικασίες Δημοσιοποίησης/ Ενημέρωσης του κοινού. ε.ε. 4565, ημερ. 2.2.2018, αρ. γνωστ. 158 Acrobat Reader File 84.295.pdf
84.087 9/1/2018 Διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 115 Acrobat Reader File 84.087.pdf
84.106 9/1/2018 Διορισμός τεσσάρων μελών στο Συμβούλιο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 116, ε.ε. 4571, ημερ. 23.3.2018 Acrobat Reader File 84.106.pdf
84.108 9/1/2018 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 150 Acrobat Reader File 84.108.pdf
84.133 9/1/2018 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 117 Acrobat Reader File 84.133.pdf
84.131 9/1/2018 Αίτηση της Εταιρείας Ruidoso Overseas LTD (AMX/0321/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενη και εγκεκριμένη (με τις πολεοδομικές άδειες με αρ. ΑΜΧ/0388/2009/Β και ΑΜΧ/0529/2016), για στέγαση Γραφείων Κυβερνητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader File 84.131.pdf
84.137 9/1/2018 Αναβαθμίσεις Κλιμάκων των Επαγγελματιών Υγείας. ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 369 Acrobat Reader File 84.137.pdf
84.277 24/1/2018 Διορισμός Συμβουλίου Οδοντοτεχνιτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4565, ημερ. 2.2.2018, αρ. γνωστ. 157 Acrobat Reader File 84.277.pdf
84.230 24/1/2018 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Γεωργίας για Συνεργασία στον Τομέα του Πολιτισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 437 Acrobat Reader File 84.230.pdf
84.220 24/1/2018 Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε αιχμαλώτους πολέμου 1974 και τους εξαρτώμενούς τους. ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 430 Acrobat Reader File 84.220.pdf
84.221 24/1/2018 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στη Μαρωνίτικη Κοινότητα για κοινωφελή έργα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 431 Acrobat Reader File 84.221.pdf
84.215 24/1/2018 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 425 Acrobat Reader File 84.215.pdf
84.285 24/1/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 453 Acrobat Reader File 84.285.pdf
84.225 24/1/2018 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 435 Acrobat Reader File 84.225.pdf
84.233 24/1/2018 Διαπίστευση του κ. Mohd Aznor Bin Mahat ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Μαλαισίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 440 Acrobat Reader File 84.233.pdf
84.234 24/1/2018 Διαπίστευση της κας Maria Manuela Freitas Bairos ως νέα Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 441 Acrobat Reader File 84.234.pdf
84.229 24/1/2018 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Γεωργίας για Συνεργασία στους Τομείς της Εκπαίδευσης και των Επιστημών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 436 Acrobat Reader File 84.229.pdf
84.109 9/1/2018 Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αθλητών (Σ.Ε.Α.) του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 357 Acrobat Reader File 84.109.pdf
84.273 24/1/2018 Αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Φαρμάκων και Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 444 Acrobat Reader File 84.273.pdf
84.160 17/1/2018 Συμφωνία παραχώρησης για την Ανάπτυξη και Διαχείριση των Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου. Ανάπτυξη νέου Εμπορευματικού Σταθμού στον Αερολιμένα Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 385 Acrobat Reader File 84.160.pdf
84.166 17/1/2018 Ετήσιοι εξελεγμένοι λογαριασμοί του Ταμείου για την αποπληρωμή του δανείου για την αποζημίωση των αποχωρούντων Λιμενεργατών και Σημειωτών που καθιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμου του 2008 (Ν.58(Ι)/2008). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 391 Acrobat Reader File 84.166.pdf
84.278 24/1/2018 Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 448 Acrobat Reader File 84.278.pdf
84.205 17/1/2018 Νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμος του 2018». β)«Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 417 Acrobat Reader File 84.205.pdf
84.151 17/1/2018 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 376 Acrobat Reader File 84.151.pdf
84.286 24/1/2018 Ενεργοποίηση Πρόσθετων Άρθρων για τη λειτουργία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 454 Acrobat Reader File 84.286.pdf
84.152 17/1/2018 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 377 Acrobat Reader File 84.152.pdf
84.212 17/1/2018 Συνταξιοδότηση Στρατιωτών που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά την περίοδο του 1974. ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 423 Acrobat Reader File 84.212.pdf
84.197 17/1/2018 Δημοσίευση εκλογικών γνωστοποιήσεων προεδρικών εκλογών και διαφημιστική εκστρατεία Υπουργείου Εσωτερικών για περιορισμό της αποχής στις επικείμενες εκλογές. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 409 Acrobat Reader File 84.197.pdf
84.150 17/1/2018 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 375 Acrobat Reader File 84.150.pdf
84.167 17/1/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 392 Acrobat Reader File 84.167.pdf
84.172 17/1/2018 Όροι Εργασίας Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 397 Acrobat Reader File 84.172.pdf
84.153 17/1/2018 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 378 Acrobat Reader File 84.153.pdf
84.159 17/1/2018 Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 384 Acrobat Reader File 84.159.pdf
84.204 17/1/2018 Προϋπολογισμός Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος για το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 416 Acrobat Reader File 84.204.pdf
84.156 17/1/2018 Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 381 Acrobat Reader File 84.156.pdf
84.177 17/1/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 406, εκτάσεως 3679 τετραγωνικών μέτρων, του Φ/Σχ. 53/61, Τμήμα 0 στην Ερήμη της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 399 Acrobat Reader File 84.177.pdf
84.185 17/1/2018 Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 406 Acrobat Reader File 84.185.pdf
84.210 17/1/2018 Καθορισμός πλαισίου παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων βάσει του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν.203(Ι)/2015) για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 421 Acrobat Reader File 84.210.pdf
84.144 17/1/2018 Συνοδεία συζύγων (Δημόσιων Υπαλλήλων) μελών της Εξωτερικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια μετάθεσής τους στο εξωτερικό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 370 Acrobat Reader File 84.144.pdf
84.184 17/1/2018 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 405 Acrobat Reader File 84.184.pdf
84.148 17/1/2018 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το έτος 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 373 Acrobat Reader File 84.148.pdf
84.163 17/1/2018 Φορολογικά νομοσχέδια για ενθάρρυνση των Επενδυτικών Ταμείων. α)Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος 2018. β)Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. γ)Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 388 Acrobat Reader File 84.163.pdf
84.211 17/1/2018 Τροποποίηση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 66.460, ημερομηνίας 5.12.2007 με την οποία παραχωρήθηκε δικαίωμα διάβασης διαμέσου κρατική δασικής γης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 422 Acrobat Reader File 84.211.pdf
84.178 17/1/2018 α)Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Γενικού Διευθυντή Κανονισμοί του 2018. β)Καθορισμός όρων εργασίας του Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 400 Acrobat Reader File 84.178.pdf
84.203 17/1/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 415 Acrobat Reader File 84.203.pdf
84.165 17/1/2018 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για τον μήνα Ιανουάριο του 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 390 Acrobat Reader File 84.165.pdf
84.168 17/1/2018 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ, το Εκουαδόρ, την Κόστα Ρίκα, την Κολομβία, το Μπελίζ, τη Νικαράγουα, την Ονδούρα και τον Παναμά, με έδρα την πόλη του Μεξικού. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 393 Acrobat Reader File 84.168.pdf
84.175 17/1/2018 Διορισμός νέας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 398 Acrobat Reader File 84.175.pdf
84.206 17/1/2018 Αίτημα της κας Ιωάννας Χατζηκυριάκου για παραχώρηση δικαιώματος διόδου διαμέσου κρατικής δασικής γης, προς όφελος του κτήματος της με αρ. τεμ. 7, του Κ.Χ. Σχεδίου 37/35, της Κοινότητας Πεδουλά, για σκοπούς οικιστικής ανάπτυξης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 418 Acrobat Reader File 84.206.pdf
84.198 17/1/2018 Παραχώρηση στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Πλατρών ενός Διαμερίσματος, περιουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο ευρίσκεται στην Κοινότητα Πάνω Πλατρών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 410 Acrobat Reader File 84.198.pdf
84.208 17/1/2018 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το έτος 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 419 Acrobat Reader File 84.208.pdf
84.179 17/1/2018 Παράταση διάρκειας υπηρεσίας μελών της Διπλωματικής Υπηρεσίας, σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικούς Όρους) Κανονισμούς του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 401 Acrobat Reader File 84.179.pdf
84.161 17/1/2018 Δράσεις για αναβάθμιση της Λαϊκής Γειτονιάς του Δήμου Λευκωσίας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 386 Acrobat Reader File 84.161.pdf
84.170 17/1/2018 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν, με έδρα την Τεχεράνη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 395 Acrobat Reader File 84.170.pdf
84.200 17/1/2018 Μεταφορά της Κύπρου από την Κατηγορία Γ’ στην Κατηγορία Α’ του Διεθνούς Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (International Fund for Agricultural Development - IFAD). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 412 Acrobat Reader File 84.200.pdf
84.169 17/1/2018 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με έδρα τη Βουδαπέστη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 394 Acrobat Reader File 84.169.pdf
84.162 17/1/2018 Βελτίωση του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη για Άτομα με Αναπηρίες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 387 Acrobat Reader File 84.162.pdf
84.199 17/1/2018 Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Α’ Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 411 Acrobat Reader File 84.199.pdf
84.180 17/1/2018 Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 402 Acrobat Reader File 84.180.pdf
84.147 17/1/2018 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 372 Acrobat Reader File 84.147.pdf
84.158 17/1/2018 Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 383 Acrobat Reader File 84.158.pdf
84.157 17/1/2018 Εξαίρεση τελειόφοιτων μαθητών με οικονομικές ανάγκες από την υποχρέωση καταβολής των τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες εξετάσεις και έκδοσης απολυτηρίου και αποδεικτικού απόλυσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 382 Acrobat Reader File 84.157.pdf
84.164 17/1/2018 Δημιουργία λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών της περιοχής Βασιλικού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 389 Acrobat Reader File 84.164.pdf
84.209 17/1/2018 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης για πρόσβαση και συνέχιση σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 420 Acrobat Reader File 84.209.pdf
84.155 17/1/2018 Παραχώρηση κατ’ αποκοπήν επιδόματος στους Εντατικολόγους Ιατρούς, ως κίνητρο για απασχόληση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 380 Acrobat Reader File 84.155.pdf
84.183 17/1/2018 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 404 Acrobat Reader File 84.183.pdf
84.186 17/1/2018 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 407 Acrobat Reader File 84.186.pdf
84.083 9/1/2018 Μετάβαση της ομάδας έργου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Νορβηγία για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 347 Acrobat Reader File 84.083.pdf
84.149 17/1/2018 Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 374 Acrobat Reader File 84.149.pdf
84.187 17/1/2018 Διαγραφή οφειλών της Κυβέρνησης του Καναδά που αφορούν τέλη διαδρομής των στρατιωτικών τους αεροσκαφών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 408 Acrobat Reader File 84.187.pdf
84.171 17/1/2018 Παράταση της τετραετούς υπηρεσίας του κ. Μιχάλη Μιχαηλίδη στο Ναυτιλιακό Γραφείο της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 396 Acrobat Reader File 84.171.pdf
84.182 17/1/2018 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.) για το 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 403 Acrobat Reader File 84.182.pdf
84.214 24/1/2018 Αναβάθμιση Κλιμάκων των Επαγγελματιών Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 424 Acrobat Reader File 84.214.pdf
84.146 17/1/2018 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 371 Acrobat Reader File 84.146.pdf
84.154 17/1/2018 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για τα έτη 2017 και 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 379 Acrobat Reader File 84.154.pdf
84.202 17/1/2018 Δημιουργία Φορέα για την Ευημερία και Προστασία των Ζώων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 414 Acrobat Reader File 84.202.pdf
84.201 17/1/2018 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για το έτος 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 413 Acrobat Reader File 84.201.pdf
84.103 9/1/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 169, εκτάσεως 6174 τετραγωνικών μέτρων, του Φ/Σχ. 2-213-342, Τμήμα 5, στον Άγιο Τύχωνα της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 353 Acrobat Reader File 84.103.pdf
84.070 9/1/2018 Δημιουργία λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών της περιοχής Βασιλικού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 334 Acrobat Reader File 84.070.pdf
84.125 9/1/2018 Ίδρυση Περιφερειακού Ταχυδρομικού Γραφείου στην Ανατολική Περιοχή της Λάρνακας – Δήμου Λιβαδιών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 359 Acrobat Reader File 84.125.pdf
84.068 9/1/2018 Παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση σε μη Κύπριους επενδυτές/επιχειρηματίες στη βάση του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 141(Ι)/2002. Σύσταση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου, εισαγωγή κώδικα συμπεριφοράς και άλλων πρακτικών μέτρων διαχείρισης της προώθησης και εφαρμογής του Σχεδίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 332 Acrobat Reader File 84.068.pdf
84.105 9/1/2018 Οι περί Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 355 Acrobat Reader File 84.105.pdf
84.135 9/1/2018 Εκχώρηση εξουσίας από το Υπουργικό Συμβούλιο προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Σύμφωνα με τον Νόμο 23/1962) για την υπογραφή των δύο συμβάσεων που αφορούν την ανάπτυξη της Μαρίνας Παραλιμνίου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 367 Acrobat Reader File 84.135.pdf
84.078 9/1/2018 Αύξηση της ηλικίας πρώτης εγγραφής στην προδημοτική τάξη και στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 342 Acrobat Reader File 84.078.pdf
84.127 9/1/2018 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου – Ιορδανίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 361 Acrobat Reader File 84.127.pdf
84.134 9/1/2018 Οικονομική στήριξη για την εκστρατεία υποψηφιότητας της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λευκωσίας για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2021. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 366 Acrobat Reader File 84.134.pdf
84.395 20/2/2018 Εκμίσθωση Πρόσθετου Τμήματος Κρατικής Γης του πρώην ΑΤΙ στο Ινστιτούτο Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 517 Acrobat Reader File 84.395.pdf
84.401 20/2/2018 Στρατηγικός σχεδιασμός για τη δημιουργία νέου βιομηχανικού λιμανιού στην περιοχή Λιμένα Λεμεσού - τερματικό 2 (Βασιλικό). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 523 Acrobat Reader File 84.401.pdf
84.402 20/2/2018 Παροχή Οικονομικής Στήριξης για τη Λειτουργία του Αστεροσχολείου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 524 Acrobat Reader File 84.402.pdf
84.403 20/2/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ίδρυσης Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής Νόμος του 2018». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 525 Acrobat Reader File 84.403.pdf
84.422 20/2/2018 Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας – Θέση Αποσπασμένου Εθνικού Εμπειρογνώμονα (SNE). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 543 Acrobat Reader File 84.422.pdf
84.222 24/1/2018 Υποτροφίες Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού επιπέδου σε Κύπριους Σπουδαστές στη Γαλλία μέσω CAMPUS FRANCE. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 432 Acrobat Reader File 84.222.pdf
84.404 20/2/2018 Δημιουργία Ανεξάρτητου Κέντρου Θαλασσαιμίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 526 Acrobat Reader File 84.404.pdf
84.392 20/2/2018 Επιστροφή των τεμαχίων 53 και 77, στο Φ/Σχ. 21/46.61 V στη Λευκωσία ενορία Αγίου Ιωάννη τα οποία απαλλοτριώθηκαν για την επέκταση του κτηρίου και της αυλής του Παγκυπρίου Γυμνασίου και εκ νέου απαλλοτρίωσή τους. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 514 Acrobat Reader File 84.392.pdf
84.397 20/2/2018 Οι περί Τμήματος Περιβάλλοντος (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Λειτουργού Περιβάλλοντος, Ανώτερου Λειτουργού Περιβάλλοντος, Λειτουργού Περιβάλλοντος Α’, Λειτουργού Περιβάλλοντος Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 519 Acrobat Reader File 84.397.pdf
84.410 20/2/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αρμενίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 531 Acrobat Reader File 84.410.pdf
84.366 20/2/2018 Συμβάσεις των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 498 Acrobat Reader File 84.366.pdf
84.407 20/2/2018 Ο περί Λοιμοκάθαρσης Νόμος (Κεφ. 260) – Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 3. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 529 Acrobat Reader File 84.407.pdf
84.414 20/2/2018 Ο περί της Συμφωνίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών της Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, (Κυρωτικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 535 Acrobat Reader File 84.414.pdf
84.377 20/2/2018 Διαπίστευση του κ. Klavs Arnoldi Holm ως νέου Πρέσβη της Δανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 507 Acrobat Reader File 84.377.pdf
84.381 20/2/2018 Αντικατάσταση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και επίσημου μέλους στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 511 Acrobat Reader File 84.381.pdf
84.369 20/2/2018 Πρόταση για την οργάνωση Ανιχνευτικού Προγράμματος για τη διάγνωση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και τη λειτουργία Κέντρου για παιδιά με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές στο Νοσοκομείο ΝΑΜ ΙΙΙ. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 500 Acrobat Reader File 84.369.pdf
84.415 20/2/2018 Υλοποίηση υποδομών από τη Σχολική Εφορεία Καλού Χωριού Λάρνακας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 536 Acrobat Reader File 84.415.pdf
84.424 20/2/2018 Ανάθεση καθηκόντων Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου στον κ. Θεοδόση Α. Τσιόλα, Έπαρχο, Υπουργείο Εσωτερικών. ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 545 Acrobat Reader File 84.424.pdf
84.420 20/2/2018 Εξασφάλιση πιστώσεων για εκπόνηση κατασκευαστικών έργων και μελετών από Τοπικές Αρχές. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 541 Acrobat Reader File 84.420.pdf
84.394 20/2/2018 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της, ακίνητης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 516 Acrobat Reader File 84.394.pdf
84.326 8/2/2018 Εγγραφή Μέρους Θαλάσσιου Χώρου ως Χερσαίου Χώρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 482 Acrobat Reader File 84.326.pdf
84.306 8/2/2018 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 464 Acrobat Reader File 84.306.pdf
84.334 8/2/2018 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας για συνεργασία στον τομέα της Ενέργειας με τίτλο «MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINSITRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM OF THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY OF THE HELLENIC REPUBLIC AND THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN FOR COOPERATION IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY SOURCES». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 488 Acrobat Reader File 84.334.pdf
84.320 8/2/2018 Επίσχεση χώρου που απαλλοτριώθηκε επί Αγγλοκρατίας και στον οποίο ανεγέρθηκαν Αστυνομικές Κατοικίες. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 477 Acrobat Reader File 84.320.pdf
84.307 8/2/2018 Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στους υπαλλήλους διαφόρων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 465 Acrobat Reader File 84.307.pdf
84.322 8/2/2018 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Μαραθούντας, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 479 Acrobat Reader File 84.322.pdf
84.318 8/2/2018 Διαγραφή οφειλών της Κυβέρνησης του Καναδά που αφορούν τέλη διαδρομής των στρατιωτικών και κρατικών τους αεροσκαφών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 476 Acrobat Reader File 84.318.pdf
84.329 8/2/2018 Αύξηση της δυναμικότητας της Μονάδας Αφαλάτωσης στην Επισκοπή Λεμεσού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 484 Acrobat Reader File 84.329.pdf
84.332 8/2/2018 Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης περιοχής Βασιλικού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 486 Acrobat Reader File 84.332.pdf
84.336 8/2/2018 Τροποποίηση των Κανονισμών Επιχορηγήσεων Οργανώσεων από το κονδύλι του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 490 Acrobat Reader File 84.336.pdf
84.313 8/2/2018 Κοινή Διακήρυξη μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπηρεσιών του Ισραήλ στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 471 Acrobat Reader File 84.313.pdf
84.330 8/2/2018 Παγοποίηση του ύψους των ενοικίων στις Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 485 Acrobat Reader File 84.330.pdf
84.352 8/2/2018 Ένταξη του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 492 Acrobat Reader File 84.352.pdf
84.312 8/2/2018 Χορηγήματα που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για συντήρηση παιδιών τοποθετημένων σε Ανάδοχες Οικογένειες ή σε Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 470 Acrobat Reader File 84.312.pdf
84.316 8/2/2018 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμοι του 1990 έως 2017 – Κανονισμοί σύμφωνα με τα Άρθρα 21Α και 32. [Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018]. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 474 Acrobat Reader File 84.316.pdf
84.305 8/2/2018 Μετονομασία του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης Κύπρου και μετεξέλιξή του σε Κέντρο Μουσικής Έρευνας, Καινοτομίας και Διεθνούς Δικτύωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 463 Acrobat Reader File 84.305.pdf
84.311 8/2/2018 Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 469 Acrobat Reader File 84.311.pdf
84.308 8/2/2018 Επιδότηση φοιτητών – τέκνων εγκλωβισμένων που φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 466 Acrobat Reader File 84.308.pdf
84.335 8/2/2018 Αμοιβή του προσωπικού Δειγματοληψίας της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ (Κ.Α.Α.Ν). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 489 Acrobat Reader File 84.335.pdf
84.355 8/2/2018 Διορισμός/Τοποθέτηση κ. Κυριάκου Κενεβέζου ως Πρέσβη της Δημοκρατίας στην Αθήνα. ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 494 Acrobat Reader File 84.355.pdf
84.321 8/2/2018 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας που βρίσκεται στο χωριό Σαράντι, της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 478 Acrobat Reader File 84.321.pdf
84.314 8/2/2018 Δωρεάν διάθεση πειραματικών οίνων του Τμήματος Γεωργίας για το έτος 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 472 Acrobat Reader File 84.314.pdf
84.309 8/2/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 467 Acrobat Reader File 84.309.pdf
84.333 8/2/2018 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 487 Acrobat Reader File 84.333.pdf
84.354 8/2/2018 Εγκαθίδρυση Πρεσβείας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα τη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 493 Acrobat Reader File 84.354.pdf
84.327 8/2/2018 Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 483 Acrobat Reader File 84.327.pdf
84.323 8/2/2018 Οι περί Γενικού Λογιστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Επιθεωρητή Λογαριασμών Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 480 Acrobat Reader File 84.323.pdf
84.351 8/2/2018 Αναβάθμιση εργοδοτούμενων ορισμένου/αορίστου χρόνου Τεχνολόγων Νοσοκομειακού Εργαστηρίου από τις Κλ. Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i) στις Κλ. Α8, Α10 και Α11. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 491 Acrobat Reader File 84.351.pdf
84.315 8/2/2018 Εναρμονιστικό Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 473 Acrobat Reader File 84.315.pdf
84.290 24/1/2018 Συνοδεία Συζύγων (Δημόσιων Υπαλλήλων) μελών της Εξωτερικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια μετάθεσής τους στο Εξωτερικό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 458 Acrobat Reader File 84.290.pdf
84.271 24/1/2018 Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 443 Acrobat Reader File 84.271.pdf
84.304 8/2/2018 Διαδικασία Αξιολόγησης των αιτήσεων του Σχεδίου Startup Visa και Φορολογικά κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 462 Acrobat Reader File 84.304.pdf
84.284 24/1/2018 Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο 2017/2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 452 Acrobat Reader File 84.284.pdf
84.287 24/1/2018 Νομοσχέδια για Εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου. α)Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Τροποποιητικός Νόμος του 2018. β)Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Τροποποιητικός Νόμος του 2018. γ)Ο περί Γάμου Τροποποιητικός Νόμος του 2018. δ)Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής Τροποποιητικός Νόμος του 2018. ε)Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Τροποποιητικός Νόμος του 2018. στ)Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Τροποποιητικός Νόμος του 2018. ζ)Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Τροποποιητικός Νόμος του 2018. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 455 Acrobat Reader File 84.287.pdf
84.276 24/1/2018 Μεταρρυθμίσεις στον τομέα της παροχής Ογκολογικών Υπηρεσιών στην Κύπρο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 447 Acrobat Reader File 84.276.pdf
84.317 8/2/2018 Επέκταση συμβολαίου Λειτουργού με Εργοδότηση Ορισμένου Χρόνου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών Έργων ATS2020 και ΜΕΝΤΕΡ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 475 Acrobat Reader File 84.317.pdf
84.310 8/2/2018 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β)Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 468 Acrobat Reader File 84.310.pdf
84.405 20/2/2018 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Ποδολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 527 Acrobat Reader File 84.405.pdf
84.231 24/1/2018 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Κέντρου Παραγωγικότητας και Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 438 Acrobat Reader File 84.231.pdf
84.294 24/1/2018 Επιχορήγηση άπορων μαθητών για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 461 Acrobat Reader File 84.294.pdf
84.279 24/1/2018 Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 449 Acrobat Reader File 84.279.pdf
84.275 24/1/2018 Ορισμός Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ (ΝΑΜ ΙΙΙ), στη Λευκωσία, ως εξειδικευμένου Κέντρου για τη Μητέρα και το Παιδί. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 446 Acrobat Reader File 84.275.pdf
84.293 24/1/2018 Συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ελλάδας περί παραχώρησης του πνευματικού δικαιώματος επί του πληροφοριακού συστήματος με τον τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 460 Acrobat Reader File 84.293.pdf
84.325 8/2/2018 Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 481 Acrobat Reader File 84.325.pdf
84.223 24/1/2018 Καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη χρήση χερσαίου χώρου από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου. Καθορισμός νέου αναθεωρημένου ενοικίου για το χώρο που έχει εκμισθωμένο η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 433 Acrobat Reader File 84.223.pdf
84.280 24/1/2018 Ρύθμιση της απασχόλησης των ατόμων που απασχολούνται στα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 450 Acrobat Reader File 84.280.pdf
84.217 24/1/2018 Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 427 Acrobat Reader File 84.217.pdf
84.236 24/1/2018 Εκτελεστικό Συμβούλιο Έργων Παραχώρησης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 442 Acrobat Reader File 84.236.pdf
84.288 24/1/2018 Θεσμοθέτηση των Εξατάξιων Μουσικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 456 Acrobat Reader File 84.288.pdf
84.219 28/2/2018 Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας στα κρατικά νοσηλευτήρια με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 429 Acrobat Reader File 84.219.pdf
84.216 24/1/2018 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου για το 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 426 Acrobat Reader File 84.216.pdf
84.218 24/1/2018 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 428 Acrobat Reader File 84.218.pdf
84.274 24/1/2018 Επέκταση συνταγογράφησης ιδιωτών Ειδικών Ιατρών σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρόνιων ασθενών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 445 Acrobat Reader File 84.274.pdf
84.281 24/1/2018 Οι περί Σχολής Κωφών (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέση Διευθυντή Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 451 Acrobat Reader File 84.281.pdf
84.232 24/1/2018 Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων. Ο περί της Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων (Κυρωτικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 439 Acrobat Reader File 84.232.pdf
84.292 24/1/2018 Σχέδιο επιδόματος που προστίθεται στη θεσμοθετημένη σύνταξη των προσώπων με πρόσθετη διάρκεια θητείας/εφεδρείας στην Εθνική Φρουρά κατά την περίοδο της Τουρκικής Εισβολής του 1974 και των αιχμάλωτων πολέμου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 459, ε.ε 4579, ημερ. 1.6.2018 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 84.292.pdf
84.289 24/1/2018 Θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου και Φωνητικού συνόλου των Μουσικών Σχολείων Κύπρου στην ετήσια «Κυπρίων Συναυλία» που διοργανώνει το Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο στη Βιέννη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 457 Acrobat Reader File 84.289.pdf
84.224 24/1/2018 Παράταση τελευταίας προθεσμίας λήψης απόφασης για αιτήσεις προηγούμενων ετών των Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 434 Acrobat Reader File 84.224.pdf
84.379 20/2/2018 Διορισμός Επίτιμου Προξένου Κυπριακής Δημοκρατίας στο Αλμάτι, Καζακστάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4569, ημερ. 9.3.2018, αρ. γνωστ. 546 Acrobat Reader File 84 379διορθ.pdf
84.442 7/3/2018 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Ινστιτούτου Κύπρου, για τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 576 Acrobat Reader File 84.442.pdf
84.434 7/3/2018 Προϋπολογισμός της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (Πρώην Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου) για το 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 568 Acrobat Reader File 84.434.pdf
84.472 7/3/2018 Παραχώρηση, με «Άδεια Χρήσης», στο Κοινοτικό Συμβούλιο Φοινίου πέντε τεμαχίων για τη δημιουργία εργαστηρίου Αγγειοπλαστικής Τέχνης και εκθεσιακού χώρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 590 Acrobat Reader File 84.472.pdf
84.443 7/3/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Συσκευών Αερολυμάτων (Αεροζόλ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2016/2037/ΕΕ. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 577 Acrobat Reader File 84.443.pdf
84.435 7/3/2018 Αποζημίωση προς παραγωγούς γάλακτος για καταστροφή γάλακτος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 569 Acrobat Reader File 84.435.pdf
84.450 7/3/2018 Υποβολή καταλόγου τριών υποψήφιων εμπειρογνωμόνων για την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Περιφερειακές ή τις Μειονοτικές Γλώσσες (Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 583 Acrobat Reader File 84.450.pdf
84.430 7/3/2018 Στελέχωση Ναυαγοσωστικών Μονάδων για το 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 564 Acrobat Reader File 84.430.pdf
84.436 7/3/2018 Διαφοροποίηση της Απόφασης με αρ. 51.898 για ενίσχυση Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων του εξωτερικού που ασχολούνται με Ελληνικά και Κυπριακά θέματα – Δημιουργία Εδρών Πολιτισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 570 Acrobat Reader File 84.436.pdf
84.448 7/3/2018 Διαπίστευση του κ. John Newton Guiliani Valensuela ως νέου Πρέσβη της Δομινικανής Δημοκρατίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 582 Acrobat Reader File 84.448.pdf
84.454 7/3/2018 Παράταση Ισχύος της Προσφοράς για την προμήθεια Βιολογικών Δεικτών για τις ανάγκες των Τμημάτων Κεντρικής Αποστείρωσης Αρ. Προσφοράς: Σ.Υ. 3/16. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 587 Acrobat Reader File 84.454.pdf
84.482 7/3/2018 Αναπληρώσεις μελών του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την απουσία τους στο εξωτερικό. ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 596 Acrobat Reader File 84.482.pdf
84.432 7/3/2018 Απασχόληση και Όροι Υπηρεσίας του Προσωπικού των Διπλωματικών και άλλων Αποστολών της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό που εκτελούν καθήκοντα που εξομοιώνονται με διπλωματικά. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 566 Acrobat Reader File 84.432.pdf
84.479 7/3/2018 Παράταση ημερομηνίας ισχύος των προσφορών και Εγγύησης Συμμετοχής για το Διαγωνισμό «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Μεταβίβαση της Προτεινομένης Μαρίνας Πάφου» Αρ. Προκήρυξης Προσφοράς: Y.E.B.&T./ΑΜ/1/2006. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 593 Acrobat Reader File 84.479.pdf
84.431 7/3/2018 Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής και Καθοδηγητικής Επιτροπής για Παρακολούθηση της Μετακίνησης των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από τη Λάρνακα στην Περιοχή Βασιλικού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 565 Acrobat Reader File 84.431.pdf
84.481 7/3/2018 Αποπληρωμή Οφειλών των Ποδοσφαιρικών Σωματείων / Εταιρειών Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 595 Acrobat Reader File 84.481.pdf
84.437 7/3/2018 Μέτρα διαχείρισης της αυξανόμενης ροής ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 571 Acrobat Reader File 84.437.pdf
84.480 7/3/2018 α)Σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνων με όρους εντολής (Α) την ανάθεση του διαγωνισμού για την Ανάπτυξη του Έργου της Μαρίνας της Πάφου. β)Τον Γενικό Συντονισμό Διεκπεραίωσης και Παρακολούθησης των Έργων των Μαρίνων Λεμεσού, St. Raphael, Αγίας Νάπας, Παραλιμνίου Και Πάφου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 594 Acrobat Reader File 84.480.pdf
84.453 7/3/2018 Παράταση της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς για έξι μήνες για το Έργο «Κατασκευή, Προμήθεια, Μεταφορά και Τοποθέτηση Προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου» - Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.004/1/2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 586 Acrobat Reader File 84.453.pdf
84.477 7/3/2018 Κανονισμοί με τίτλο: «Οι περί Ίδρυσης Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής (Γενικοί) Κανονισμοί του 2018». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 592 Acrobat Reader File 84.477.pdf
84.438 7/3/2018 Δημοσιοποίηση Αποφάσεων Εφοριακού Συμβουλίου. α)Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β)Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 572 Acrobat Reader File 84.438.pdf
84.719 4/4/2018 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 598 Acrobat Reader File 84.719.pdf
84.722 4/4/2018 Διορισμός μελών Αρμόδιας Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του «περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμος του 2017» (Νόμος 65(Ι)/2017). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 599 Acrobat Reader File 84.722.pdf
84.447 7/3/2018 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 107η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας (Γενεύη, 28.5.2018 – 8.6.2018). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 581 Acrobat Reader File 84.447.pdf
84.455 7/3/2018 Παράταση ισχύος προσφοράς Δ.Ο. 57/2016 – Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης των Πτητικών Μέσων της Αστυνομίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 588 Acrobat Reader File 84.455.pdf
84.441 7/3/2018 Εκπαίδευση Ομάδας Λειτουργών Τμήματος Περιβάλλοντος για το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα LIFE, Μάρτιος 2018. Αποστολή (5) πέντε Λειτουργών στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 575 Acrobat Reader File 84.441.pdf
84.471 7/3/2018 Εγγραφή μέρους θαλάσσιου χώρου ως χερσαίου χώρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 589 Acrobat Reader File 84.471.pdf
84.660 28/3/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2016 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4573, ημερ. 5.4.2018, αρ. γνωστ. 558 Acrobat Reader File 84.660.pdf
84.661 28/3/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2016 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4573, ημερ. 5.4.2018, αρ. γνωστ. 559 Acrobat Reader File 84.661.pdf
84.588 28/3/2018 Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4573, ημερ. 5.4.2018, αρ. γνωστ. 556 Acrobat Reader File 84.588.pdf
84.426 1/3/2018 Έγκαιρη υποβολή Προτάσεων, Σημειωμάτων και Εκθέσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο. ε.ε. 4573, ημερ. 5.4.2018, αρ. γνωστ. 555 Acrobat Reader File 84.426.pdf
84.658 28/3/2018 Αίτηση του κ. Σάββα Γεωργίου Ευαγγέλου (ΛΑΡ/0119/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο βουστάσιο, στην Κοινότητα Τερσεφάνου, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4573, ημερ. 5.4.2018, αρ. γνωστ. 557 Acrobat Reader File 84.658.pdf
84.700 4/4/2018 Διορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 597, ε.ε. 4575, ημερ. 20.4.2018 Acrobat Reader File 84.700.pdf
84.662 28/3/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2016 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4573, ημερ. 5.4.2018, αρ. γνωστ. 560 Acrobat Reader File 84.662.pdf
84.680 28/3/2018 Αιτήσεις με αρ. ΛΕΜ/1382/2017 και ΛΕΜ/172/2018 για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας για τη δημιουργία του Προσωρινού Καζίνου στην Επαρχία Λεμεσού, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4573, ημερ. 5.4.2018, αρ. γνωστ. 563 Acrobat Reader File 84.680.pdf
84.678 28/3/2018 Διορισμός Προέδρου και Μελών του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4573, ημερ. 5.4.2018, αρ. γνωστ. 562 Acrobat Reader File 84.678.pdf
84.363 20/2/2018 Άδειες Ανάπαυσης και Άδειες Ασθενείας Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 495 Acrobat Reader File 84.363.pdf
84.413 20/2/2018 Αύξηση της χορηγίας προς τις Παγκύπριες Συνομοσπονδίες Ομοσπονδιών Γονέων και τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες ανά επαρχία όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 534 Acrobat Reader File 84.413.pdf
84.549 14/3/2018 Αίτηση της κας Κριστιάνας Άννινου (ΠΠΑ122/2016 – ΚΠ4/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για επέκταση δωματίου στο ισόγειο διαμέρισμα εξαώροφης οικοδομής, στο Δήμο Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4572, ημερ. 30.3.2018, αρ. γνωστ. 553 Acrobat Reader File 84.549.pdf
84.550 14/3/2018 Αντικατάσταση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4571, ημερ. 23.3.2018, αρ. γνωστ. 552 Acrobat Reader File 84.550.pdf
84.493 14/3/2018 Ανανέωση της θητείας των επισήμων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4571, ημερ. 23.3.2018, αρ. γνωστ. 551 Acrobat Reader File 84.493.pdf
84.673 28/3/2018 Διορισμός Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4572, ημερ. 30.3.2018, αρ. γνωστ. 554 Acrobat Reader File 84.673.pdf
84.476 7/3/2018 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4569, ημερ. 9.3.2018, αρ. γνωστ. 547 Acrobat Reader File 84.476.pdf
84.492 14/3/2018 Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4571, ημερ. 23.3.2018, αρ. γνωστ. 550 Acrobat Reader File 84.492.pdf
84.478 7/3/2018 Αιτήσεις με αρ. ΛΕΜ/1382/2017 και ΛΕΜ/172/2018 για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας για τη δημιουργία του Προσωρινού Καζίνου στην Επαρχία Λεμεσού, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4571, ημερ. 23.3.2018, αρ. γνωστ. 549 Acrobat Reader File 84.478.pdf
84.473 7/3/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4571, ημερ. 23.3.2018, αρ. γνωστ. 548 Acrobat Reader File 84.473.pdf
84.400 20/2/2018 Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 – «Κέντρο Έρευνας Καρκίνου». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 522 Acrobat Reader File 84.400.pdf
84.371 20/2/2018 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018». β)Οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 502 Acrobat Reader File 84.371.pdf
84.396 20/2/2018 Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Α΄ Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 518 Acrobat Reader File 84.396.pdf
84.393 20/2/2018 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Θελέτρας που απαλλοτριώθηκε για μετακίνηση του χωριού Θελέτρα και την κατασκευή δρόμου προσπέλασης προς το νέο Οικισμό. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 515 Acrobat Reader File 84.393.pdf
84.370 20/2/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 501 Acrobat Reader File 84.370.pdf
84.398 20/2/2018 Οι περί Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Επιθεωρητή Ελέγχου Α΄, Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 520 Acrobat Reader File 84.398.pdf
84.411 20/2/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 532 Acrobat Reader File 84.411.pdf
84.418 20/2/2018 Τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου - Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 539 Acrobat Reader File 84.418.pdf
84.376 20/2/2018 Διαπίστευση του κ. Aleksandar Sunko ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 506 Acrobat Reader File 84.376.pdf
84.421 20/2/2018 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για το 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 542 Acrobat Reader File 84.421.pdf
84.423 20/2/2018 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18 Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας VI της Επαρχίας Λεμεσού). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 544 Acrobat Reader File 84.423.pdf
84.409 20/2/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 530 Acrobat Reader File 84.409.pdf
84.412 20/2/2018 Απονομή Στρατιωτικών Μεταλλίων σε μόνιμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 533 Acrobat Reader File 84.412.pdf
84.375 20/2/2018 Τριμερής Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, για την παρεμπόδιση της κλοπής, των λαθραίων ανασκαφών και της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή μεταβίβασης κυριότητας ή ιδιοκτησίας πολιτιστικών αγαθών ή πολιτιστικής περιουσίας και την προώθηση της αποκατάστασής τους. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 505 Acrobat Reader File 84.375.pdf
84.374 20/2/2018 Υποβολή στις αρμόδιες αρχές των Προτύπων που υιοθετούνται από την Διεθνή Σύνοδο Εργασίας (ILC) (άρθρα 19 και 23 του Καταστατικού του ILO): Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation, 2017 (No. 205). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 504 Acrobat Reader File 84.374.pdf
84.382 20/2/2018 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για δύο (2) μήνες για την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη δημιουργίας εγκαταστάσεων (λιμενικών και χερσαίων) για εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής – Βασιλικού, Αρ. Διαγωνισμού PS/D/358. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 512 Acrobat Reader File 84.382.pdf
84.399 20/2/2018 Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 – Μετονομασία Τμήματος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 521 Acrobat Reader File 84.399.pdf
84.674 28/3/2018 Διορισμός μέλους Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4573, ημερ. 5.4.2018, αρ. γνωστ. 561 Acrobat Reader File 84.674.pdf
84.406 20/2/2018 Έγκριση σύναψης και υπογραφής Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου για την εκπαίδευση φοιτητών στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών στον τομέα της Ιατρικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 528 Acrobat Reader File 84.406.pdf
84.365 20/2/2018 Τιμητικό Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 497 Acrobat Reader File 84.365.pdf
84.419 20/2/2018 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 540 Acrobat Reader File 84.419.pdf
84.383 20/2/2018 Παράταση ισχύος προσφοράς για τον Διαγωνισμό με αρ. Ε.Ν. 02/2017 για την παροχή άδεια χρήσης της καφετέριας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 513 Acrobat Reader File 84.383.pdf
84.373 20/2/2018 Συμμετοχή της Κύπρου στην Έρευνα Συμπεριφορών Υγείας Μαθητών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 503 Acrobat Reader File 84.373.pdf
84.416 20/2/2018 Διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 537 Acrobat Reader File 84.416.pdf
84.380 20/2/2018 Αντικατάσταση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και επίσημου μέλους στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 510 Acrobat Reader File 84.380.pdf
84.378 20/2/2018 Διορισμός Επίτιμου Πρόξενου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τιφλίδα, Γεωργία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 508 Acrobat Reader File 84.378.pdf
84.364 20/2/2018 Άδειες Ασθενείας Ειδικών Αστυνομικών. ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 496 Acrobat Reader File 84.364.pdf
84.417 20/2/2018 Το μέλλον του Δασικού Κολλεγίου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 538 Acrobat Reader File 84.417.pdf
84.368 20/2/2018 Πρόταση για τη σύσταση Πολυθεματικής Ομάδας για την αντιμετώπιση παιδιών με απώλεια ακοής, ηλικίας 0 – 3 ετών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4568, ημερ. 2.3.2018, αρ. γνωστ. 499 Acrobat Reader File 84.368.pdf
84.587 28/3/2018 Διαπίστευση της κας Elizabeth Paula Napeyok ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Ουγκάντα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 647 Acrobat Reader File 84.587.pdf
84.575 28/3/2018 Νόμος περί Δημοσιονομικού Πλαισίου και Δημοσιονομικής Ευθύνης: Καθορισμός κριτηρίων που αφορούν την αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 636 Acrobat Reader File 84.575.pdf
84.590 28/3/2018 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών του Διαγωνισμού με αρ. 2017.006 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων για το Τμήμα Φυλακών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 649 Acrobat Reader File 84.590.pdf
84.433 7/3/2018 Φορολογικό καθεστώς της Ρωσικής Εκκλησίας Αγίου Νικολάου (Ρωσικό Πατριαρχείο) και του Πατριαρχείου Αντιοχείας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 567 Acrobat Reader File 84.433.pdf
84.664 28/3/2018 Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Λογιστικού Λειτουργού Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 656 Acrobat Reader File 84.664.pdf
84.570 28/3/2018 Άδειες Ανάπαυσης και Άδειες Ασθενείας Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 632 Acrobat Reader File 84.570.pdf
84.582 28/3/2018 Κατάρτιση «Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 643 Acrobat Reader File 84.582.pdf
84.679 28/3/2018 Παραχώρηση χορηγίας προς τον Δήμο Λεμεσού για αγορά υπηρεσιών επιτήρησης και καταστολής της θαλάσσιας ρύπανσης στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 664 Acrobat Reader File 84.679.pdf
84.665 28/3/2018 Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας Α’ Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 657 Acrobat Reader File 84.665.pdf
84.675 28/3/2018 Διορισμός Αντιπροέδρου της Επιτροπής Σιτηρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 662 Acrobat Reader File 84.675.pdf
84.579 28/3/2018 Ο περί Θέσπισης, Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμος του 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 640 Acrobat Reader File 84.579.pdf
84.670 28/3/2018 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, δύο θέσεων Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 660 Acrobat Reader File 84.670.pdf
84.671 28/3/2018 Ρύθμιση της απασχόλησης των ατόμων που απασχολούνται στα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 661 Acrobat Reader File 84.671.pdf
84.677 28/3/2018 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής και εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από το έργο: Διαμόρφωση του Αλιευτικού Καταφυγίου και του Ποταμού στο Λιοπέτρι - Φάση Α΄. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 663 Acrobat Reader File 84.677.pdf
84.663 28/3/2018 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Τόχνης, της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 655 Acrobat Reader File 84.663.pdf
84.589 28/3/2018 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, Αρ. Διαγωνισμού Α/11/2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 648 Acrobat Reader File 84.589.pdf
84.669 28/3/2018 Εξασφάλιση αδειών χρήσης κρατικών/τουρκοκυπριακών γαιών που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς – αιτήματα των καλλιεργητών στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για επιδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 659 Acrobat Reader File 84.669.pdf
84.585 28/3/2018 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010 – Έγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 645 Acrobat Reader File 84.585.pdf
84.655 28/3/2018 Αίτημα για τροποποίηση της άδειας χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Πηγαινιών της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 652 Acrobat Reader File 84.655.pdf
84.584 28/3/2018 Σχολικό πρόγραμμα για παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος σε παιδιά που φοιτούν σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 644 Acrobat Reader File 84.584.pdf
84.597 28/3/2018 Διαγραφή χρέους του συνεταιρισμού GEMINI BUILDING MATERIALS CO (άρθρο 59(7) του περί ΦΠΑ Νόμου του 2000 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 651 Acrobat Reader File 84.597.pdf
84.577 28/3/2018 Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 638 Acrobat Reader File 84.577.pdf
84.574 28/3/2018 Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών κάτω των 15 και 10 αντίστοιχα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 635 Acrobat Reader File 84.574.pdf
84.576 28/3/2018 Νομοσχέδιο που προνοεί για την αναδιάρθρωση του κρατικού μισθολογίου με την ενσωμάτωση γενικών και τιμαριθμικών αυξήσεων στους ετήσιους βασικούς μισθούς. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 2018». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 637 Acrobat Reader File 84.576.pdf
84.657 28/3/2018 Αίτηση για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο δρόμο Πωμός – Παχύαμμος, αρ. τεμ. 764 (πρώην τεμ. 355), Φ/Σχ. 18/41. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 654 Acrobat Reader File 84.657.pdf
84.573 28/3/2018 Καθορισμός συνεισφοράς του Κοινοτικού Συμβουλίου Συνοικισμού Ανθούπολης στην εκτέλεση αναπτυξιακών έργων στην Κοινότητα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 634 Acrobat Reader File 84.573.pdf
84.571 28/3/2018 Παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος σε Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα για το 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 633 Acrobat Reader File 84.571.pdf
84.581 28/3/2018 Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 642 Acrobat Reader File 84.581.pdf
84.586 28/3/2018 Διαπίστευση της κας Irena Lichnerowicz-Augustyn ως νέας Πρέσβειρας της Πολωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 646 Acrobat Reader File 84.586.pdf
84.578 28/3/2018 Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 639 Acrobat Reader File 84.578.pdf
84.547 14/3/2018 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε περιοχή των Κοινοτικών Συμβουλίων Νήσου – Πέρα Χωριού της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 619 Acrobat Reader File 84.547.pdf
84.682 28/3/2018 Μετακινήσεις και αναπληρωτικοί διορισμοί Γενικών Διευθυντών, Υπουργικό Συμβούλιο. ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 666 Acrobat Reader File 84.682.pdf
84.497 14/3/2018 Παράταση ισχύος των Προσφορών για το έργο «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works»-Αρ. Διαγωνισμού ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 614 Acrobat Reader File 84.497.pdf
84.591 28/3/2018 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τον διαγωνισμό αρ. 13.25.020.2017.007.ΗΜΥ – Παροχή Υπηρεσιών Έκδοσης καρτών ταχογράφου στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (οδηγού, επιχείρησης, συνεργείου και ελεγκτή). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 650 Acrobat Reader File 84.591.pdf
84.681 28/3/2018 Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε σιτηρά και ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, εσπεριδοειδή, μέσπιλα, αγκινάρες, πατάτες, αμπέλια και φυλλοβόλα κατά το 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 665 Acrobat Reader File 84.681.pdf
84.559 14/3/2018 Τροποποίηση του υφιστάμενου Σχεδίου με τίτλο: «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Τελική Κατάληξη την Ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 628 Acrobat Reader File 84.559.pdf
84.580 28/3/2018 Ο περί Εμπόρων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 641 Acrobat Reader File 84.580.pdf
84.851 24/4/2018 Διορισμός Προέδρου και ενός μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4576, ημερ. 27 .4.2018, αρ. γνωστ. 630 Acrobat Reader File 84.851.pdf
84.546 14/3/2018 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από τη διεύρυνση/βελτίωση της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στον Ύψωνα (Φάση Α΄). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 618 Acrobat Reader File 84.546.pdf
84.548 14/3/2018 Κατάργηση των Κανονισμών των Κυβερνητικών Υδατικών΄Εργων Λιοπετρίου και Σωτήρας. α)Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης Περιοχής του Χωριού Λιοπέτρι (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2018. β)Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης Περιοχής του Χωριού Σωτήρα Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 620 Acrobat Reader File 84.548.pdf
84.490 14/3/2018 Οι περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 611 Acrobat Reader File 84.490.pdf
84.554 14/3/2018 Διαχείριση Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτητών διεθνούς προστασίας στην Κοφίνου – Σκοπός Λειτουργίας και Υπηρεσίες που παρέχονται. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 624 Acrobat Reader File 84.554.pdf
84.558 14/3/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Χρήσης των Δεδομένων που Περιέχονται στις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR), για την Πρόληψη, Ανίχνευση, Διερεύνηση και Δίωξη Τρομοκρατικών και Σοβαρών Εγκλημάτων Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 627 Acrobat Reader File 84.558.pdf
84.489 14/3/2018 Εγχειρίδιο/Πρωτόκολλο Διενέργειας Ελέγχων στα πλαίσια των περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου και Κανονισμών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 610 Acrobat Reader File 84.489.pdf
84.552 14/3/2018 Παράταση ημερομηνίας ισχύος των προσφορών και Εγγύησης Συμμετοχής για το Διαγωνισμό «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Μεταβίβαση της Προτεινομένης Μαρίνας Πάφου» Αρ. Προκήρυξης Προσφοράς: Y.E.B.&T./ΑΜ/1/2006. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 622 Acrobat Reader File 84.552.pdf
84.488 14/3/2018 Προκήρυξη Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (de minimis) για το 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 609 Acrobat Reader File 84.488.pdf
84.495 14/3/2018 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για δύο μήνες – Διαγωνισμός με αρ. Α/7/2017 για τη Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση του Κέντρου Υγείας Αθηένου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 612 Acrobat Reader File 84.495.pdf
84.561 14/3/2018 Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 629 Acrobat Reader File 84.561.pdf
84.498 14/3/2018 Διαγραφή χρέους του νομικού προσώπου «ILIA, APOSTOLOU & ILIA ENTERTAINMENT SERVICES LTD» (άρθρο 59(7) του περί ΦΠΑ Νόμου του 2000 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 615 Acrobat Reader File 84.498.pdf
84.499 14/3/2018 Διαγραφή χρέους του νομικού προσώπου ST. PAN. PANAYIOTOU TRADING LTD (άρθρο 59(7) του περί ΦΠΑ Νόμου του 2000 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 616 Acrobat Reader File 84.499.pdf
84.496 14/3/2018 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για έξι μήνες για τη βελτίωση του δρόμου που συνδέει το Κέντρο με την Τουριστική περιοχή Γεροσκήπου, Αρ. Διαγωνισμού PS/C/778. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 613 Acrobat Reader File 84.496.pdf
84.551 14/3/2018 Ανασύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση των Σπάνιων Νοσημάτων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 621 Acrobat Reader File 84.551.pdf
84.553 14/3/2018 α)Σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνων με όρους εντολής (Α) την ανάθεση του διαγωνισμού για την Ανάπτυξη του Έργου της Μαρίνας της Πάφου. β)Τον Γενικό Συντονισμό Διεκπεραίωσης και Παρακολούθησης των Έργων των Μαρίνων Λεμεσού, St. Raphael, Αγίας Νάπας, Παραλιμνίου και Πάφου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 623 Acrobat Reader File 84.553.pdf
84.545 14/3/2018 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου και Δεύτερου Πίνακα στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 617 Acrobat Reader File 84.545.pdf
84.557 14/3/2018 Εργοδότηση μέλους της Αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία Ευρωπόλ. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 626 Acrobat Reader File 84.557.pdf
84.713 4/4/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4575, ημερ. 20.4.2018, αρ. γνωστ. 603 Acrobat Reader File 84.713.pdf
84.711 4/4/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4575, ημερ. 20.4.2018, αρ. γνωστ. 601 Acrobat Reader File 84.711.pdf
84.715 4/4/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4575, ημερ. 20.4.2018, αρ. γνωστ. 605 Acrobat Reader File 84.715.pdf
84.710 4/4/2018 Παραχώρηση Κυβερνητικής Εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την παραχώρηση δανείου ύψους 20 εκ. ευρώ προς την AstroBank για τη χρηματοδότηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs) και Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4575, ημερ. 20.4.2018, αρ. γνωστ. 600 Acrobat Reader File 84.710.pdf
84.712 4/4/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4575, ημερ. 20.4.2018, αρ. γνωστ. 602 Acrobat Reader File 84.712.pdf
84.757 16/4/2018 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4575, ημερ. 20.4.2018, αρ. γνωστ. 608 Acrobat Reader File 84.757.pdf
84.569 28/3/2018 Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 631 Acrobat Reader File 84.569.pdf
84.716 4/4/2018 Αίτηση των Εταιρειών Ιnterorient Navigation Co Ltd και S. N. Navigation Holdings Ltd (ΠΑ432/2012), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη εγκεκριμένη οικοδομή γραφείων και οικιστικών διαμερισμάτων και αλλαγή χρήσης των οικιστικών διαμερισμάτων σε ενιαία γραφειακή ανάπτυξη, στο Δήμο Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4575, ημερ. 20.4.2018, αρ. γνωστ. 606 Acrobat Reader File 84.716.pdf
84.556 14/3/2018 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4576, ημερ. 27.4.2018, αρ. γνωστ. 625 Acrobat Reader File 84.556.pdf
84.445 7/3/2018 Οι περί Κλινικών Εργαστηρίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 579 Acrobat Reader File 84.445.pdf
84.446 7/3/2018 Νέο Νομικό Πλαίσιο Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 580 Acrobat Reader File 84.446.pdf
84.440 7/3/2018 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 574 Acrobat Reader File 84.440.pdf
84.444 7/3/2018 Οι περί Μηχανοκινήτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 578 Acrobat Reader File 84.444.pdf
84.474 7/3/2018 Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου και Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου – Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 591 Acrobat Reader File 84.474.pdf
84.714 4/4/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4575, ημερ. 20.4.2018, αρ. γνωστ. 604 Acrobat Reader File 84.714.pdf
84.751 16/4/2018 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Αισθητικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4575, ημερ. 20.4.2018, αρ. γνωστ. 607 Acrobat Reader File 84.751.pdf
84.451 7/3/2018 Διορισμός Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 584 Acrobat Reader File 84.451.pdf
84.439 7/3/2018 α)Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β)Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 573 Acrobat Reader File 84.439.pdf
84.452 7/3/2018 Διορισμός οπλίτη του Στρατού της Δημοκρατίας που αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) της Ελλάδας, ως Αξιωματικού με το βαθμό Ανθυπολοχαγού. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4574, ημερ. 13.4.2018, αρ. γνωστ. 585 Acrobat Reader File 84.452.pdf
84.747 16/4/2018 Οι περί της Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 726 Acrobat Reader File 84.747.pdf
84.656 28/3/2018 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Σπηλιών της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 653 Acrobat Reader File 84.656.pdf
84.740 16/4/2018 Εναρμόνιση της Κυπριακής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 719 Acrobat Reader File 84.740.pdf
84.754 16/4/2018 Αίτημα του Δήμου Λάρνακας για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Συμπληρωματικής Συμφωνίας με την εταιρεία LANOMEX DEVELOPMENT LTD, για αξιοποίηση του δημοτικού τεμαχίου με αρ. 387, Φ/Σχ. 41/57.01.03, Τμήμα 4, με όμορα ιδιωτικά της τεμάχια (τεμ. 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 243, 397, 502) παρά το παραλιακό μέτωπο της Λεωφόρου Αθηνών, ενορία Σκάλα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 731 Acrobat Reader File 84.754.pdf
84.782 24/4/2018 Διαπίστευση του κ. Aliaksandr Lukashevich ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Σόφια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 756 Acrobat Reader File 84.782.pdf
84.735 16/4/2018 Εφαρμογή συστήματος αναμονής και κλήσεων στην Υπηρεσία Ειδήσεων και Διαχείρισης Ιστοτόπου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 714 Acrobat Reader File 84.735.pdf
84.762 16/4/2018 Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 736 Acrobat Reader File 84.762.pdf
84.742 16/4/2018 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου του 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 721 Acrobat Reader File 84.742.pdf
84.737 16/4/2018 Ανάθεση στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας της κατασκευής του Κεντρικού Αποχετευτικού Δικτύου εντός των μη συνδεδεμένων με το Σ.Α.Λ.Α. Κυβερνητικών Οικισμών και Συνοικισμών Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 716 Acrobat Reader File 84.737.pdf
84.756 16/4/2018 Πορεία υλοποίησης των αιτημάτων της Επιτροπής Κοινοτήτων Βασιλικού. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 732 Acrobat Reader File 84.756.pdf
84.764 16/4/2018 Αγορά υπηρεσιών νοσηλευτικού προσωπικού για ενίσχυση της στελέχωσης των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) παγκύπρια, για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 737 Acrobat Reader File 84.764.pdf
84.738 16/4/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά (Κυρωτικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 717 Acrobat Reader File 84.738.pdf
84.739 16/4/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα) Νόμος του 2018» - εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 718 Acrobat Reader File 84.739.pdf
84.733 16/4/2018 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013 έως 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 712 Acrobat Reader File 84.733.pdf
84.743 16/4/2018 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το Σύνδεσμο Δημοκρατικών Αντιστασιακών Λευκωσίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 722 Acrobat Reader File 84.743.pdf
84.744 16/4/2018 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2018». β)Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 723 Acrobat Reader File 84.744.pdf
84.748 16/4/2018 Διαπίστευση του κ. Samuel James Beever ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Αυστραλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 727 Acrobat Reader File 84.748.pdf
84.736 16/4/2018 Υποβολή υποψηφιότητας Κυπριακής Δημοκρατίας για εκλογή ως μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τη διετία 2020-2021. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 715 Acrobat Reader File 84.736.pdf
84.752 16/4/2018 Τερματισμός του διορισμού της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 730 Acrobat Reader File 84.752.pdf
84.746 16/4/2018 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 725 Acrobat Reader File 84.746.pdf
84.758 16/4/2018 Έγκριση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 733 Acrobat Reader File 84.758.pdf
84.749 16/4/2018 Διαπίστευση της κας Hanna Ama Nyarko ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Γκάνας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 728 Acrobat Reader File 84.749.pdf
84.765 16/4/2018 Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για αύξηση της Παραγωγικότητας στα Κρατικά Νοσηλευτήρια με στόχο τη Μείωση των Λιστών Αναμονής. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 738 Acrobat Reader File 84.765.pdf
84.734 16/4/2018 Παραχώρηση Κυβερνητικής Εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την παραχώρηση δανείου ύψους 20 εκ. ευρώ προς την AstroBank για τη χρηματοδότηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs) και Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 713 Acrobat Reader File 84.734.pdf
84.750 16/4/2018 Παράταση της υπηρεσίας του κ. Κυριάκου Πογιατζή, Γραμματέα Β΄, στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βηρυτό, σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμούς του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 729 Acrobat Reader File 84.750.pdf
84.745 16/4/2018 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 724 Acrobat Reader File 84.745.pdf
84.761 16/4/2018 Σχέδιο Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για Πετρέλαιο Κίνησης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 735 Acrobat Reader File 84.761.pdf
84.741 16/4/2018 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 720 Acrobat Reader File 84.741.pdf
85.082 6/6/2018 Επανεξέταση της αίτησης της κας Αθηνάς Ττάππου (ΑΜΧ/0416/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4581, ημερ. 6.6.2018, αρ. γνωστ. 710, ε.ε. 4582, ημερ. 22.6.2018 (διόρθωση) Acrobat Reader File 85 082.pdf
85.073 6/6/2018 Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4581, ημερ. 15.6.2018, αρ. γνωστ. 708 Acrobat Reader File 85 073.pdf
85.083 6/6/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4581, ημερ. 15.6.2018, αρ. γνωστ. 711 Acrobat Reader File 85 083.pdf
85.048 30/5/2018 Πλήρωση δύο κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 705 Acrobat Reader File 85 048.pdf
84.688 4/4/2018 Εξόφληση οφειλής του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου προς τον Σύνδεσμο Φίλων του Ιδρύματος για δάνειο που παρείχε προς το Ίδρυμα για την αντικατάσταση του Βιολογικού Σταθμού του. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 682 Acrobat Reader File 84.688.pdf
85.076 6/6/2018 Διορισμός μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Επιστημονικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4581, ημερ. 15.6.2018, αρ. γνωστ. 709 Acrobat Reader File 85 076.pdf
84.729 4/4/2018 Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας – Επανεξέταση 2016 με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18(7) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 704 Acrobat Reader File 84.729.pdf
84.759 16/4/2018 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς την Επιτροπή Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Απ. Ανδρέα στο Συνοικισμό Φρενάρου και το Αθλητικό Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ Αστρομερίτη. ε.ε 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 734 Acrobat Reader File 84.759.pdf
84.957 21/5/2018 Παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση σε μη Κύπριους επενδυτές/επιχειρηματίες, στη βάση του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α, του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 141(Ι)/2002. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4581, ημερ. 15.6.2018, αρ. γνωστ. 706 Acrobat Reader File 84.957.pdf
84.694 4/4/2018 Εκπαίδευση μελών της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) με την Ειδική Αντιτρομοκρατική Μονάδα ΕΚΑΜ στις 21-26.5.2018 στην Αθήνα – Ελλάδα. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 688 Acrobat Reader File 84.694.pdf
84.721 4/4/2018 Διορισμός Γενικού Διευθυντή στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 698 Acrobat Reader File 84.721.pdf
84.690 4/4/2018 Ο περί της Συμφωνίας για την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 684 Acrobat Reader File 84.690.pdf
84.686 4/4/2018 Προϋπολογισμός Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων 2018 σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Συμπληρωματική συμφωνία σχετική με τη διαχείριση της ΟΕΔΑ Κόσιης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 680 Acrobat Reader File 84.686.pdf
84.693 4/4/2018 Συμμετοχή Λειτουργών και Εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας καθώς και Λειτουργών του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Κρατικού Αρχείου σε διήμερη άσκηση πεδίου, η οποία θα διεξαχθεί στη Ρώμη – Ιταλία, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2018, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος PROMEDHE. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 687 Acrobat Reader File 84.693.pdf
84.723 4/4/2018 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κρατικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας για τον Έλεγχο των Φαρμάκων και των Ναρκωτικών στον Φαρμακευτικό Τομέα. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 699 Acrobat Reader File 84.723.pdf
84.696 4/4/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 690 Acrobat Reader File 84.696.pdf
84.698 4/4/2018 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές με Καύση Αέριων Καυσίμων) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 692 Acrobat Reader File 84.698.pdf
84.724 4/4/2018 Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 700 Acrobat Reader File 84.724.pdf
85.072 6/6/2018 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4581, ημερ. 15.6.2018, αρ. γνωστ. 707 Acrobat Reader File 85.072.pdf
84.725 4/4/2018 Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας – Θέση Επαγγελματία Υγείας Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Σχέδιο Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 701 Acrobat Reader File 84.725.pdf
84.692 4/4/2018 Επέκταση συμβολαίων Λειτουργών με Εργοδότηση Ορισμένου Χρόνου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων ATS2020 και ΜΕΝΤΕΡ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 686 Acrobat Reader File 84.692.pdf
84.701 4/4/2018 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τέσσερις μήνες για Υπηρεσίες “Consultancy services for the development of a sustainable urban mobility plan (sump) for the greater urban area of the city of Larnaca, Αρ. Διαγωνισμού PS/FS/6”. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 694 Acrobat Reader File 84.701.pdf
84.697 4/4/2018 Τροποποίηση Κανονισμών σύμφωνα με το άρθρο 41 των περί ΦΠΑ Νόμων του 2000 μέχρι (αρ.3) του 2017. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 691 Acrobat Reader File 84.697.pdf
84.717 4/4/2018 Επικύρωση Διατάγματος Προστασίας Δένδρων που εκδόθηκε με την Κ.Δ.Π. 148/2017, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 39 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 696 Acrobat Reader File 84.717.pdf
84.699 4/4/2018 Οι περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 693 Acrobat Reader File 84.699.pdf
84.691 4/4/2018 Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 685 Acrobat Reader File 84.691.pdf
84.687 4/4/2018 Ειδικό Σχέδιο Παροχής Κοινωφελούς Εργασίας από δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 681 Acrobat Reader File 84.687.pdf
84.685 4/4/2018 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 679 Acrobat Reader File 84.685.pdf
84.726 4/4/2018 Υλοποίηση Υποδομών για Προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Κύπρο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 702 Acrobat Reader File 84.726.pdf
84.718 4/4/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου 355, εκτάσεως 6423 τετραγωνικών μέτρων, του Φ/Σχ. 45/50.W.2, Τμήμα 2, στη Χλώρακα Παλλούρες της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 697 Acrobat Reader File 84.718.pdf
84.695 4/4/2018 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ/ΚΣ/ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 689 Acrobat Reader File 84.695.pdf
85.001 21/5/2018 Αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4578, ημερ. 25.5.2018, αρ. γνωστ. 675 Acrobat Reader File 85 001.pdf
84.689 4/4/2018 Σύναψη Νέας Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 683 Acrobat Reader File 84.689.pdf
84.702 4/4/2018 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για δυο (2) μήνες για τη βελτίωση της οδού Τσερίου στο Στρόβολο, Αρ. Διαγωνισμού PS/C/662. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 695 Acrobat Reader File 84.702.pdf
85.005 21/5/2018 Διορισμός νέου Προέδρου, αντιπροέδρου και μελών στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4578, ημερ. 25.5.2018, αρ. γνωστ. 677 Acrobat Reader File 85 005.pdf
85.007 21/5/2018 Οι περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι του 2008 έως 2014 – Διορισμός Μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 852 Acrobat Reader File 85 007.pdf
84.728 4/4/2018 Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Δήμου Λάρνακας και των Εταιρειών που Εμπορεύονται Πετρελαϊκά Προϊόντα, ήτοι BP Eastern Mediterranean Ltd, ExxonMobil Cyprus Ltd, Hellenic Petroleum Cyprus Ltd, Intergaz Ltd Petrolina (Holdings) Puplic Ltd και Synergaz Ltd για τη Μετακίνηση των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από την Ακτογραμμή της Λάρνακας στην Περιοχή Βασιλικού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4580, ημερ. 8.6.2018, αρ. γνωστ. 703 Acrobat Reader File 84.728.pdf
84.890 2/5/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4578, ημερ. 25.5.2018, αρ. γνωστ. 670 Acrobat Reader File 84.890.pdf
84.891 2/5/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4578, ημερ. 25.5.2018, αρ. γνωστ. 671 Acrobat Reader File 84.891.pdf
85.030 30/5/2018 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμακευτικής Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4579, ημερ. 1.6.2018, αρ. γνωστ. 678 Acrobat Reader File 85 030.pdf
84.897 2/5/2018 Διορισμός Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.Διορισμός Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 668 Acrobat Reader File 84.897.pdf
84.947 14/5/2018 Λήξη της θητείας του Προέδρου και μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών και διορισμός νέας Αρχής. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4578, ημερ. 25.5.2018, αρ. γνωστ. 674 Acrobat Reader File 84 947.pdf
84.945 14/5/2018 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4578, ημερ. 25.5.2018, αρ. γνωστ. 672 Acrobat Reader File 84 945.pdf
84.667 28/3/2018 Διορισμός Εφόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 658 Acrobat Reader File 84.667.pdf
84.855 24/4/2018 Αίτηση της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Δημόσιας Εταιρείας ΛΤΔ (ΛΑΡ/0352/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για επέκταση υφιστάμενης υπαίθριας αποθήκης ελαστικών και αποθήκη άλλων στερεών αποβλήτων, στις Κοινότητες Μαρί και Καλαβασός, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4577, ημερ. 11.5.2018, αρ. γνωστ. 667 Acrobat Reader File 84.855.pdf
84.676 28/3/2018 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. ε.ε. 4578, ημερ. 25.5.2018, αρ. γνωστ. 669 Acrobat Reader File 84 676.pdf
84.946 14/5/2018 Διορισμός Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4578, ημερ. 25.5.2018, αρ. γνωστ. 673 Acrobat Reader File 84 946.pdf
84.769 24/4/2018 Πρόγραμμα Σταθερότητας 2018 – 2021 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 743 Acrobat Reader File 84.769.pdf
84.948 14/5/2018 Απαλλαγή από την πρόσκληση για κατάταξη των πλοιοκτητών κυπριακής καταγωγής και των τέκνων τους. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 815 Acrobat Reader File 84.948.pdf
84.905 14/5/2018 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) για την Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Στρατιωτική Έρευνα. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 793 Acrobat Reader File 84.905.pdf
84.911 14/5/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 799 Acrobat Reader File 84.911.pdf
84.942 14/5/2018 Αίτημα για παράταση της Άδειας Χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρου Σολέας, της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 813 Acrobat Reader File 84.942.pdf
84.920 14/5/2018 Τροποποίηση των Κανονισμών που διέπουν τη διαχείριση του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 807 Acrobat Reader File 84.920.pdf
84.952 14/5/2018 Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Εταιρειών που εμπορεύονται πετρελαϊκά προϊόντα, ήτοι BP Eastern Mediterranean Ltd, ExxonMobil Cyprus Ltd, Hellenic Petroleum Cyprus Ltd, Intergaz Ltd, Petrolina (Holdings) Puplic Ltd και Synergaz Ltd για την Μετακίνηση των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από την Ακτογραμμή της Λάρνακας στην Περιοχή Βασιλικού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 819 Acrobat Reader File 84.952.pdf
84.921 14/5/2018 Τροποποίηση του Κανονισμού 22(1) και του Παραρτήματος Α’ των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 έως (Αρ. 3) του 2018. (Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 808 Acrobat Reader File 84.921.pdf
84.924 14/5/2018 Ανανέωση μίσθωσης υπηρεσιών ενός Νομικού Συμβούλου, στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 810 Acrobat Reader File 84.924.pdf
84.922 14/5/2018 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 809 Acrobat Reader File 84.922.pdf
84.943 14/5/2018 Αναβάθμιση των Κόμβων Πολεμιδιών και Λιμανιού Συμβόλαιο PS/C/317 – Επίσχεση Προστατευτικής Λωρίδας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 814 Acrobat Reader File 84.943.pdf
84.954 14/5/2018 Θάνατος του μαθητή Σταύρου Γιωργαλλή. ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 820 Acrobat Reader File 84.954.pdf
84.910 14/5/2018 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμος του 2018. β)Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 798 Acrobat Reader File 84.910.pdf
84.919 14/5/2018 Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της Οξίνισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 806 Acrobat Reader File 84.919.pdf
84.918 14/5/2018 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για Τεχνολογική και Επιστημονική Συνεργασία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 805 Acrobat Reader File 84.918.pdf
84.909 14/5/2018 Σύναψη Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και για την Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους πάνω στο εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 797 Acrobat Reader File 84.909.pdf
84.913 14/5/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 801 Acrobat Reader File 84.913.pdf
84.951 14/5/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Τουρισμού και Υφυπουργείου Τουρισμού Νόμος του 2018». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 818 Acrobat Reader File 84.951.pdf
85.219 20/6/2018 Διορισμός κ. Ανδρέα Χαρίτου στη θέση του μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 789 Acrobat Reader File 85.219.pdf
84.949 14/5/2018 Ρύθμιση της απασχόλησης των ατόμων που απασχολούνται στα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 816 Acrobat Reader File 84.949.pdf
85.140 20/6/2018 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Οδοντοτεχνιτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 788 Acrobat Reader File 85.140.pdf
84.912 14/5/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 800 Acrobat Reader File 84.912.pdf
85.248 26/6/2018 Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως - Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 790 Acrobat Reader File 85.248.pdf
85.223 20/6/2018 Κήρυξη Τμήματος Εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρου Ελλιμενισμού και Εξυπηρέτησης Σκαφών Αναψυχής σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου (Ν.46(Ι)/2007). - Αίτηση Εταιρείας «M. AFXENTIOU & A. STYLIANOU DEVELOPERS LTD». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4584, ημερ. 6.7.2018, αρ. γνωστ. 791 Acrobat Reader File 85.223.pdf
84.950 14/5/2018 Γραπτές εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 817 Acrobat Reader File 84.950.pdf
84.908 14/5/2018 Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης πρώην Παιδιών υπό τη Νομική Φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μετά τα 18 τους χρόνια για σκοπούς Αποκατάστασής τους. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 796 Acrobat Reader File 84.908.pdf
85.249 26/6/2018 Διορισμός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4584, ημερ. 6.7.2018, αρ. γνωστ. 792 Acrobat Reader File 85.249.pdf
84.885 2/5/2018 Μελέτη για τη Βελτίωση των Κόμβων του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού «Κόμβος Αγ. Φύλας» - Επίσχεση Προστατευτικής Λωρίδας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 779 Acrobat Reader File 84.885.pdf
84.859 2/5/2018 Κάλυψη στεγαστικών αναγκών Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 768 Acrobat Reader File 84.859.pdf
84.887 2/5/2018 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε στις Κάτω Πλάτρες, αρ. τεμ. 747 (πρώην τεμ. 205), 749 (πρώην τεμ. 206) και 750 (πρώην τεμ. 207), Φ/Σχ. 47/11. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 781 Acrobat Reader File 84.887.pdf
84.886 2/5/2018 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε στην Κοινότητα Νικόκλειας στους πρώην ιδιοκτήτες της, αρ. τεμ. 136, 166 (νέα τεμάχια 358, 360), Φ/Σχ. 51/40. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 780 Acrobat Reader File 84.886.pdf
84.888 2/5/2018 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της, ακίνητης ιδιοκτησίας στο Δήμο Πάφου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 782 Acrobat Reader File 84.888.pdf
84.900 2/5/2018 Εγγραφή μέρους θαλάσσιου χώρου ως χερσαίου χώρου ο οποίος έχει επιχωθεί για τη δημιουργία ξηράς για τη Μαρίνα ST. RAPHAEL - Αντικατάσταση Ειδικού Χωρομετρικού Σχεδίου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 785 Acrobat Reader File 84.900.pdf
84.863 2/5/2018 Κύρωση της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 772 Acrobat Reader File 84.863.pdf
84.901 2/5/2018 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 786 Acrobat Reader File 84.901.pdf
84.884 2/5/2018 Έγκριση Δημοσίευσης Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης για την υλοποίηση του Έργου «Αντιπλημμυρικά Φράγματα Αραδίππου». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 778 Acrobat Reader File 84.884.pdf
84.858 2/5/2018 Αποδοχή της Συμφωνίας Εγκαθίδρυσης της Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων (Articles of Agreement of Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 767 Acrobat Reader File 84.858.pdf
84.864 2/5/2018 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 773 Acrobat Reader File 84.864.pdf
84.860 2/5/2018 Συμμετοχή της Κύπρου στην Έκθεση «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018». Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 769 Acrobat Reader File 84.860.pdf
84.889 2/5/2018 Αναπροσαρμογή διοικητικών ορίων των Δήμων Αγίου Αθανασίου (Ενορία Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη) και Γερμασόγειας (Ενορία Ποταμού Γερμασόγειας). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 783 Acrobat Reader File 84.889.pdf
84.892 2/5/2018 Εξασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης της Λεμεσού - Αύξηση της δυναμικότητας της Μονάδας Αφαλάτωσης Βασιλικού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 784 Acrobat Reader File 84.892.pdf
84.902 2/5/2018 Αιτήσεις με αρ. ΛΕΥ/0349/2018 και ΛΕΥ/0350/2018, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τη δημιουργία δορυφορικού καζίνο στην Επαρχία Λευκωσίας, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 787 Acrobat Reader File 84.902.pdf
84.867 2/5/2018 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για την παραχώρηση άδειας χρήσης πέντε (5) περιπτέρων στην Πλατεία Τροόδους, Αρ. Διαγωνισμού: ΤΔ 41/2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 776 Acrobat Reader File 84.867.pdf
84.862 2/5/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 771 Acrobat Reader File 84.862.pdf
84.865 2/5/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Αναθεωρημένης Διεθνούς Συμφωνίας περί Ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (Κυρωτικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 774 Acrobat Reader File 84.865.pdf
84.861 2/5/2018 Ανακήρυξη του 2019 ως Έτους Μνήμης του Σόλωνα Μιχαηλίδη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 770 Acrobat Reader File 84.861.pdf
84.866 2/5/2018 Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2016. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 775 Acrobat Reader File 84.866.pdf
84.868 2/5/2018 Χορηγία προς το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 777 Acrobat Reader File 84.868.pdf
85.106 13/6/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 741 Acrobat Reader File 85.106.pdf
84.777 24/4/2018 Σύνθεση αποστολών του ΥΠΠ για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 751 Acrobat Reader File 84.777.pdf
84.845 24/4/2018 Παραχώρηση ενός διαθέσιμου οικοπέδου σε νεαρό ζευγάρι μέσω του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στο Γούρρι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 760 Acrobat Reader File 84.845.pdf
84.852 24/4/2018 Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Οι περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 764 Acrobat Reader File 84.852.pdf
84.771 24/4/2018 Διαδικασία υπόδειξης υποψήφιων της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέσεις σε Διεθνή Νομικά Σώματα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 745 Acrobat Reader File 84.771.pdf
85.108 13/6/2018 Σύσταση Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 742 Acrobat Reader File 85 108.pdf
85.102 13/6/2018 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Οπτικών Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 739 Acrobat Reader File 85.102.pdf
84.773 24/4/2018 Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης περί Καταστολής Παράνομων Καταλήψεων Αεροσκαφών το οποίο ανοίχθηκε για υπογραφή στο Πεκίνο στις 10 Σεπτεμβρίου, 2010. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί Καταστολής Παράνομων Καταλήψεων Αεροσκαφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 747 Acrobat Reader File 84.773μέρος.pdf
85.107 13/6/2018 Διορισμοί μελών του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε αντικατάσταση μελών που έχουν παραιτηθεί. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4582, ημερ. 22.6.2018, αρ. γνωστ. 740 Acrobat Reader File 85 107.pdf
84.775 24/4/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Τιτλοποιήσεων Νόμος του 2018». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 749 Acrobat Reader File 84.775.pdf
84.770 24/4/2018 Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 744 Acrobat Reader File 84.770.pdf
84.779 24/4/2018 Σύναψη Συμφωνιών Ασφαλείας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών. Υπουργείο Άμυνας ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 753 Acrobat Reader File 84.779.pdf
84.844 24/4/2018 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Κάτω Δρυ, σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 759 Acrobat Reader File 84.844.pdf
84.778 24/4/2018 Σύναψη Συμφωνίας για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου – Βιετνάμ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 752 Acrobat Reader File 84.778.pdf
84.850 24/4/2018 Παράταση Ισχύος της προσφοράς για την αγορά αντιδραστηρίων για τη διεκπεραίωση ανοσολογικών αναλύσεων με τη μέθοδο της νεφελομετρίας με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Βιοχημικών Εργαστηρίων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 763 Acrobat Reader File 84.850.pdf
84.772 24/4/2018 Υλοποίηση Υποδομών για Προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Κύπρο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 746 Acrobat Reader File 84.772.pdf
84.849 24/4/2018 Τροποποιητικά Νομοσχέδια που Διέπουν το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας. Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β)Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. γ)Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 762 Acrobat Reader File 84.849.pdf
84.781 24/4/2018 Διαπίστευση του κ. Frank R. Cimafranca ως νέου Πρέσβη των Φιλιππινών στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 755 Acrobat Reader File 84.781.pdf
84.853 24/4/2018 Παραχώρηση κρατικής δασικής γης στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για σκοπούς ανέγερσης Μεταλυκειακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στον Δήμο Γερμασόγειας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 765 Acrobat Reader File 84.853.pdf
84.774 24/4/2018 Σύμβαση περί Καταστολής Παράνομων Πράξεων σχετικά με τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία ανοίχθηκε για υπογραφή στο Πεκίνο στις 10 Σεπτεμβρίου, 2010. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης περί Καταστολής Παράνομων Πράξεων σχετικά με τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Κυρωτικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 748 Acrobat Reader File 84.774μέρος.pdf
84.847 24/4/2018 Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 761 Acrobat Reader File 84.847.pdf
84.784 24/4/2018 Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς για την προμήθεια και μεταφορά σκυροδέματος C25 και C30 σε διάφορες περιοχές της Επαρχίας Πάφου – Αρ. Προσφοράς Ε.Δ. ΠΑΦΟΥ Τ.Σ. 26/2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 758 Acrobat Reader File 84.784.pdf
84.776 24/4/2018 Εναρμόνιση της Κυπριακής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης. α)Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β)Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του 2018. γ)Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 750 Acrobat Reader File 84.776.pdf
84.780 24/4/2018 Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 754 Acrobat Reader File 84.780.pdf
84.783 24/4/2018 Διαπίστευση του κ. Enoch Pear Duchi ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 757 Acrobat Reader File 84.783.pdf
84.854 24/4/2018 Ολοκληρωμένη Πολιτική Ανάπτυξης Ορεινής Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.. 4583, ημερ. 29.6.2018, αρ. γνωστ. 766 Acrobat Reader File 84.854.pdf
85.067 6/6/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 905 Acrobat Reader File 85.067.pdf
85.018 30/5/2018 Κατανομή των αποθεμάτων νερού κατά περιοχή και χρήση για το 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 863 Acrobat Reader File 85.018.pdf
85.079 6/6/2018 Αποστολή πενταμελούς αντιπροσωπείας στην Αθήνα για συζήτηση του θέματος της Κοινής Διαπραγμάτευσης των Τιμών Αποζημίωσης των Καινοτόμων Φαρμάκων μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και Φαρμακοβιομηχανίας, με τις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας και για την προετοιμασία των όρων Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για το θέμα αυτό. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 912 Acrobat Reader File 85.079.pdf
85.025 30/5/2018 Προμήθεια εξοπλισμού γυμναστηρίου Μ.Μ.Α.Δ. και Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 870 Acrobat Reader File 85.025.pdf
85.037 30/5/2018 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της, ακίνητης ιδιοκτησίας στο Δήμο Αραδίππου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 880 Acrobat Reader File 85.037.pdf
85.017 30/5/2018 Προσφορά μαθημάτων εκμάθησης της κινέζικης γλώσσας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 862 Acrobat Reader File 85.017.pdf
85.022 30/5/2018 Ετήσια Έκθεση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 867 Acrobat Reader File 85.022.pdf
85.042 30/5/2018 Διορισμός μέλους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 885 Acrobat Reader File 85.042.pdf
84.907 14/5/2018 Σχέδιο επιδόματος που προστίθεται στη θεσμοθετημένη σύνταξη των προσώπων με πρόσθετη διάρκεια θητείας/εφεδρείας στην Εθνική Φρουρά κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974 και των αιχμαλώτων και παθόντων πολέμου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 795 Acrobat Reader File 84.907.pdf
85.034 30/5/2018 Παράταση ισχύος προσφοράς σχετικά με το διαγωνισμό για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για κατασκευή όρχων οχημάτων και αρμάτων, σε διάφορα Στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΥ380/2017). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 877 Acrobat Reader File 85.034.pdf
85.027 30/5/2018 Το περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Ελεγχόμενα Φάρμακα) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 872 Acrobat Reader File 85.027.pdf
85.068 6/6/2018 Διοργάνωση στην Κύπρο της 23ης Βαλκανικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας για μαθητές κάτω των 15,5 ετών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 906 Acrobat Reader File 85.068.pdf
85.085 6/6/2018 Αποζημίωση προς τους πληγέντες γεωργούς λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 913 Acrobat Reader File 85.085.pdf
85.070 6/6/2018 Τροποποίηση των Κανονισμών Επιχορηγήσεων για Προγράμματα/Δράσεις από το κονδύλι του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 908 Acrobat Reader File 85.070.pdf
85.039 30/5/2018 Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 882 Acrobat Reader File 85.039.pdf
85.071 6/6/2018 Κανονισμοί που αφορούν στην προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου. α)Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Μεταπτυχιακές Σπουδές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. β)Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. γ)Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 909 Acrobat Reader File 85.071.pdf
85.074 6/6/2018 Παράταση Ισχύος Προσφοράς για τον Διαγωνισμό με Αρ. Ε.Ν.03/2015 για την παροχή άδειας χρήσης της καφετέριας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 910 Acrobat Reader File 85.074.pdf
85.046 30/5/2018 Κηδεία δημόσια δαπάνη του Σταύρου Γιωργαλλή. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 888 Acrobat Reader File 85.046.pdf
85.051 30/5/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 891 Acrobat Reader File 85.051.pdf
85.059 6/6/2018 Μείωση των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 897 Acrobat Reader File 85.059.pdf
85.029 30/5/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Ενισχυμένης Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καζακστάν (Κυρωτικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 874 Acrobat Reader File 85.029.pdf
85.063 6/6/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018, όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών Αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 901 Acrobat Reader File 85.063.pdf
85.056 30/5/2018 Παράταση ισχύος προσφοράς για τον διαγωνισμό με αρ. Ε.Ν. 02/2017 για την παροχή άδειας χρήσης της καφετέριας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 895 Acrobat Reader File 85.056.pdf
85.077 6/6/2018 Όροι Εργασίας των: α)Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. β)Οικονομικού Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. γ)Επιχειρησιακού Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 911 Acrobat Reader File 85.077.pdf
85.387 12/7/2018 Διορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ, γνωστ. 859 Acrobat Reader File 85.387.pdf
85.060 6/6/2018 Έλεγχος Μηχανογραφικών Συστημάτων από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 898 Acrobat Reader File 85.060.pdf
85.020 30/5/2018 α)Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β)Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 865 Acrobat Reader File 85.020.pdf
85.332 12/7/2018 Διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 858 Acrobat Reader File 85.332.pdf
85.302 4/7/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) - Αίτηση της Εταιρείας Kennedy Hotels Ltd κ.α. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 825 Acrobat Reader File 85.302.pdf
85.299 4/7/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Αίτηση της Αρχής Λιμένων Κύπρου κ.α. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 822 Acrobat Reader File 85.299.pdf
85.304 4/7/2018 Αίτηση της Εταιρείας Strana Ltd (ΠΠΑ343/2016- ΚΠ2/2017, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για τροποποιήσεις/ επεκτάσεις και προσθήκη δύο ορόφων σε πολυώροφη αδειούχα οικοδομή καταστήματος και γραφείων και αλλαγή χρήσης της σε κέντρο φιλοξενίας και αποκατάστασης ηλικιωμένων 95 κλινών, στην Ενορία Αγίων Ομολογητών, στο Δήμο Λευκωσίας, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 827 Acrobat Reader File 85.304.pdf
85.307 4/7/2018 Αίτηση των Παναγιώτας Δημοσθένους και Παναγιώτη Χατζήμιχαηλ (ΛΕΥ/1262/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή, στο Δήμο Λακατάμειας, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 830 Acrobat Reader File 85.307.pdf
85.306 4/7/2018 Αίτηση των κ.κ. Νίκου και Κυριάκου Κουτσού (ΑΜΧ/0013/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Βιομηχανική Ανάπτυξη Κατηγορίας Α’), στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 829 Acrobat Reader File 85.306.pdf
85.390 12/7/2018 Διορισμός Μελών Συμβουλίου Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 860 Acrobat Reader File 85.390.pdf
85.280 4/7/2018 Διορισμός τεσσάρων νέων μελών στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 821 Acrobat Reader File 85.280.pdf
85.300 4/7/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) - Αίτηση των κ.κ. Λούκα, Θέκλας, Μηνά και Γιώργου Καφατάρη κ.α. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 823 Acrobat Reader File 85.300.pdf
85.011 21/5/2018 Αιτήσεις με αρ. ΠΑΦ/190/2018 και ΠΑΦ/191/2018, για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας για τη δημιουργία του Δορυφορικού Καζίνο στον Δήμο Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 855 Acrobat Reader File 85.011.pdf
84.973 21/5/2018 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Ασκά της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 846 Acrobat Reader File 84.973.pdf
84.962 21/5/2018 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 835 Acrobat Reader File 84.962.pdf
85.303 4/7/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) - Αίτηση της Εταιρείας GPM Ioannou Estates Ltd κ.α. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4585, ημερ. 4.7.2018, αρ. γνωστ. 826 Acrobat Reader File 85.303.pdf
85.301 4/7/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) - Αίτηση της Εταιρείας Ν. Thrasivoulou Tourist Enterprices LTD κ.α. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 824 Acrobat Reader File 85.301.pdf
85.305 4/7/2018 Αίτηση της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Κοντού και του Μοναστηρίου Αγίου Γεωργίου Κοντού Λάρνακος (Α227/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για ανέγερση εμπορικού κέντρου (Metropolis Mall), στην Ενορία Αγίου Νικολάου, στο Δήμο Λάρνακας στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 828 Acrobat Reader File 85.305.pdf
85.000 21/5/2018 Τροποποίηση των Σχεδίων Υπηρεσίας για τους Χειριστές Πτητικών Μέσων και Μηχανικών Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών. Οι περί Τμήματος Δασών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Χειριστή Πτητικών Μέσων και Μηχανικού Πτητικών Μέσων Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 849 Acrobat Reader File 85.000.pdf
85.008 21/5/2018 Προβλήματα αρδευτικών Τμημάτων – Μαύρες Συκιές, Τσακίστρας, Ξερός Ποταμός, Γερακιών και Ποταμός Καλόγηρου Κάμπου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 853 Acrobat Reader File 85.008.pdf
84.963 21/5/2018 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 836 Acrobat Reader File 84.963.pdf
84.968 21/5/2018 Δημιουργία μίας νέας θέσης Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλ.Α13(ii)) στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, έναντι κατάργησης μίας κενής θέσης Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Κλ.Α12(ii)) μέχρι €10,442.47)). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 841 Acrobat Reader File 84.968.pdf
84.967 21/5/2018 Συμμετοχή της Κύπρου στη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Plenipotentiary Conference of the International Telecommunications Union, ITU) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (HAE), 29.10.2018 – 16.11.2018 (PP 18). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 840 Acrobat Reader File 84.967.pdf
85.013 21/5/2018 Αιτήσεις με αρ. ΛΕΥ/0349/2018 και ΛΕΥ/0350/2018, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τη δημιουργία δορυφορικού καζίνο στην Επαρχία Λευκωσίας, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 857 Acrobat Reader File 85.013.pdf
84.999 21/5/2018 Κήρυξη ως πλεονάζουσας, ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 848 Acrobat Reader File 84.999.pdf
84.970 21/5/2018 Παράταση της περιόδου αξιολόγησης των προσφορών μέχρι τις 31 Μαΐου 2018 για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Οκταετή Συντήρηση Κυβερνητικού Ενοποιημένου Δικτύου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 843 Acrobat Reader File 84.970.pdf
84.964 21/5/2018 Δημοσιοποίηση δεδομένων διαθέσιμων τουρκοκυπριακών περιουσιών και αρχείου χρηστών τουρκοκυπριακών περιουσιών στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 837 Acrobat Reader File 84.964.pdf
85.002 21/5/2018 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας. ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 850 Acrobat Reader File 85.002.pdf
84.965 21/5/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 838 Acrobat Reader File 84.965.pdf
85.009 21/5/2018 Προσχέδια Κανονισμών με τίτλο: α)Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Γενικού Διευθυντή Κανονισμοί του 2018. β)Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Οικονομικού Διευθυντή Κανονισμοί του 2018. γ)Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Επιχειρησιακού Διευθυντή Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 854 Acrobat Reader File 85.009.pdf
84.971 21/5/2018 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από δεκατέσσερις σε δεκαοκτώ μήνες για το διαγωνισμό αρ. 2017.006 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων για το Τμήμα Φυλακών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 844 Acrobat Reader File 84.971.pdf
84.966 21/5/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 839 Acrobat Reader File 84.966.pdf
84.959 21/5/2018 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) (Αρ.1) για το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 832 Acrobat Reader File 84.959.pdf
84.960 21/5/2018 Υπογραφή Συμφωνίας Χρηματοδότησης για Υλοποίηση των Υποδομών για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Κύπρο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 833 Acrobat Reader File 84.960.pdf
84.969 21/5/2018 α)Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Γενικού Διευθυντή Κανονισμοί του 2018. β)Έγκριση Όρων Εργασίας του Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 842 Acrobat Reader File 84.969.pdf
85.012 21/5/2018 Αίτηση με αρ. ΛΕΜ/1347/2017, για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας για οικοπεδοποίηση τεμαχίου με σκοπό την ανέγερση του Καζίνο Θερέτρου στο τεμάχιο με αρ. 287, Φ/Σχ. 58/160603, 58/160602 στο Δήμο Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 856 Acrobat Reader File 85.012.pdf
85.006 21/5/2018 Κόστος αεροπορικών εισιτηρίων των μελών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 851 Acrobat Reader File 85.006.pdf
84.917 14/5/2018 Μεταβάσεις στελεχών της Εθνικής Φρουράς στο εξωτερικό. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 804 Acrobat Reader File 84.917.pdf
84.915 14/5/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 803 Acrobat Reader File 84.915.pdf
84.941 14/5/2018 Παραχώρηση με άδεια χρήσης στο Κοινοτικό Συμβούλιο Σωτήρας Λεμεσού του τεμαχίου 345 Φ/Σχ. 53/43 Αρ. Εγγραφής 0/8155, Τμήμα 0 της Επαρχίας Λεμεσού, για την ανέγερση Κοινοτικού Κτηρίου και Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 812 Acrobat Reader File 84.941.pdf
84.961 21/5/2018 Παροχή Τιμητικού Επιδόματος Μάνας σε Εγκλωβισμένες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 834 Acrobat Reader File 84.961.pdf
84.914 14/5/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 802 Acrobat Reader File 84.914.pdf
84.906 14/5/2018 Αναδιοργάνωση της Αστυνομίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 794 Acrobat Reader File 84.906.pdf
84.972 21/5/2018 Εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Υπουργικού Συμβουλίου που απορρέουν από τον περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμο. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 845 Acrobat Reader File 84.972.pdf
84.958 21/5/2018 Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2019 – 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 831 Acrobat Reader File 84.958.pdf
84.974 21/5/2018 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του τεμαχίου 286 Φ/Σχ. 52/40 του χωριού Πραστειού – Αυδήμου της Επαρχίας Λεμεσού στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πραστειού – Αυδήμου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4586, ημερ. 20.7.2018, αρ. γνωστ. 847 Acrobat Reader File 84.974.pdf
84.926 14/5/2018 Ανανέωση της απόσπασης στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της κας Χριστιάνας Βωβίδου, Λειτουργού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4585, ημερ. 13.7.2018, αρ. γνωστ. 811 Acrobat Reader File 84.926.pdf
85.123 20/6/2018 Διατάξεις για τη διαδικασία διορισμού, αξιολόγησης, παύσης των Επίτιμων Προξένων της Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 944 Acrobat Reader File 85.123.pdf
85.230 26/6/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 970 Acrobat Reader File 85.230.pdf
85.217 20/6/2018 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχές των Τοπικών Αρχών Πάνω και Κάτω Λευκάρων, της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 961 Acrobat Reader File 85.217.pdf
85.236 26/6/2018 Διαγραφή χρέους του νομικού προσώπου ANDREAS ELLINAS (TEXTILES) LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 975 Acrobat Reader File 85.236.pdf
85.222 20/6/2018 Κήρυξη Τμήματος Εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρου Ελλιμενισμού και Εξυπηρέτησης Σκαφών Αναψυχής σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου (Ν.46(Ι)/2007). - Αίτηση Εταιρείας «ALPHA PANARETI PUBLIC LTD». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 964 Acrobat Reader File 85.222.pdf
85.033 30/5/2018 Παράταση της περιόδου δανεισμού αρχαιότητας για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (House of European History). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 876 Acrobat Reader File 85.033.pdf
85.235 26/6/2018 Προμήθεια, Εγκατάσταση και Οκταετή Συντήρηση Κυβερνητικού Ενοποιημένου Δικτύου - Αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από 12 μήνες σε 21 μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 974 Acrobat Reader File 85.235.pdf
85.251 26/6/2018 Ανανέωση των συμφωνιών μίσθωσης υπηρεσιών πέντε (5) Νομικών Συμβούλων, Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 981 Acrobat Reader File 85.251.pdf
85.216 20/6/2018 Απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην είσοδο της Γεροσκήπου από τον αυτοκινητόδρομο παρά το παλαιό ΚΕΝ (Βόρειος Παρακαμπτήριος Γεροσκήπου – Φάση Β΄). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 960 Acrobat Reader File 85.216.pdf
85.470 25/7/2018 Αίτηση της Εταιρείας Σάββας Πετρίδης ΛΤΔ (ΛΕΥ/0956/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα και θεματικό πάρκο, στην Κοινότητα Μαρκί, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4589, ημερ. 17.8.2018, αρ. γνωστ. 939 Acrobat Reader File 85.470.pdf
85.234 26/6/2018 Έγκριση Συμφωνίας Όρων Εργοδότησης Διευθυντή Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 973 Acrobat Reader File 85.234.pdf
85.218 20/6/2018 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 εδάφιο (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 962 Acrobat Reader File 85.218.pdf
85.135 20/6/2018 Ετοιμασία Κανονισμών για Αναθεώρηση Τελών Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών. Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 954 Acrobat Reader File 85.135.pdf
85.233 26/6/2018 Συμμετοχή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε Αγώνες – Πρωταθλήματα στο Εξωτερικό για το έτος 2018. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 972 Acrobat Reader File 85.233.pdf
85.489 25/7/2018 Αίτηση των κ.κ. Γλαύκου Χατζηπέτρου και Κωστάκη Παναγή (ΑΜΧ 136/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας (2η μονάδα εντός του ιδίου τεμαχίου) με κολυμβητική δεξαμενή στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4589, ημερ. 17.8.2018, αρ. γνωστ. 940 Acrobat Reader File 85.489.pdf
85.224 20/6/2018 Κήρυξη Τμήματος Εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρου Ελλιμενισμού και Εξυπηρέτησης Σκαφών Αναψυχής σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου (Ν.46(Ι)/2007). - Αίτηση Εταιρείας «THE SUNSET BOULEVARD TOURIST & ESTATE COMPANY LTD». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 965 Acrobat Reader File 85.224.pdf
85.129 20/6/2018 Διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 949 Acrobat Reader File 85.129.pdf
85.382 12/7/2018 Αίτηση των Εταιρειών A.C.A. Enterprises Ltd V.K.C.A. Quality Ltd (Α-109/16), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε εγκεκριμένη ημιτελή οικοδομή και αλλαγή χρήσης της από μεικτή εμπορική και γραφειακή ανάπτυξη σε ξενοδοχείο δυναμικότητας 90 δωματίων και 16 σουιτών και εμπορικό κέντρο, στο Δήμο Λάρνακας, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 934 Acrobat Reader File 85.382.pdf
85.393 12/7/2018 Αίτηση των Αδάμου και Μιράντας Τρίγγη (ΑΜΧ/0102/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για θεματικό πάρκο βοτάνων (βοτανόκηπος). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 936 Acrobat Reader File 85.393.pdf
85.474 25/7/2018 Διορισμός αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε αντικατάσταση του αντιπροέδρου που έχει παραιτηθεί. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 937 Acrobat Reader File 85.474.pdf
85.539 31/7/2018 Διορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4589, ημερ. 17.8.2018, αρ. γνωστ. 941 Acrobat Reader File 85.539.pdf
85.484 25/7/2018 Διορισμός Εκπροσώπου των Φοιτητών στο Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης προς αντικατάσταση του κ. Μιχάλη Κατσούρη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 938 Acrobat Reader File 85.484.pdf
85.383 12/7/2018 Επανεξέταση της αίτησης του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (για κ. Παναγιώτη Παπαϊωάννου – ΠΑΦ/0498/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για υπεραγορά (νομιμοποίηση υφιστάμενης ανάπτυξης), στην Επαρχία Πάφου, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 935 Acrobat Reader File 85.383.pdf
85.545 31/7/2018 Επανεξέταση της αίτησης του Γιώργου Παπανδρέα Παραδεισιώτη και της Εταιρείας Παραδεισιώτης Λτδ (ΛΑΡ/1565/2005), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την προσθήκη πτηνοτροφικού υποστατικού, υποδυτηρίων προσωπικού και δωματίου φροντιστή, σε εγκεκριμένο πτηνοτροφείο, στην Επαρχία Λάρνακας, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4589, ημερ. 17.8.2018, αρ, γνωστ. 943 Acrobat Reader File 85.545.pdf
85.536 31/7/2018 Διορισμός Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, με βάση το άρθρο 4 των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων του 2006 έως 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4589, ημερ. 17.8.2018, αρ. γνωστ. 942 Acrobat Reader File 85.536.pdf
85.116 13/6/2018 Μνημόνιο Τεχνικής και Επιχειρησιακής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργού Επικρατείας – Υπουργού Εσωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη Συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και της Ναυτικής Χωροφυλακής της Γαλλίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 932 Acrobat Reader File 85.116.pdf
85.093 13/6/2018 Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου για το έτος 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 918 Acrobat Reader File 85.093.pdf
85.103 13/6/2018 Διορισμός των Οπλιτών του Στρατού της Δημοκρατίας, που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) της Ελλάδας το έτος 2018, ως Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, με το βαθμό Ανθυπολοχαγού και Λοχία, αντίστοιχα. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 926 Acrobat Reader File 85.103.pdf
85.096 13/6/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 921 Acrobat Reader File 85.096.pdf
85.091 13/6/2018 Κατοχύρωση εκπαιδευτικών ως υπαλλήλων αορίστου χρόνου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 916 Acrobat Reader File 85.091.pdf
85.110 13/6/2018 Kαταβολή κρατικών ενισχύσεων για ζημιές που προκλήθηκαν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε σιτηρά και ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, εσπεριδοειδή, μέσπιλα, αγκινάρες, πατάτες, αμπέλια, φυλλοβόλα, ακρόδρυα, ελαιόδεντρα και ανοικτές καλλιέργειες οπωροκηπευτικών και φυλλωδών λαχανικών, για το έτος 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 930 Acrobat Reader File 85.110.pdf
85.111 13/6/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 931 Acrobat Reader File 85.111.pdf
85.104 13/6/2018 Έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής Μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σε μέρος γης που ανήκει σε Τουρκοκύπριους και δεν έχει απαλλοτριωθεί και σε μέρος Κρατικής γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 927 Acrobat Reader File 85.104.pdf
85.101 13/6/2018 Διαπίστευση της κας Katja Johanna Saha Savarimuthu ως νέας Αντιπροσώπου του Ύπατου Εκπροσώπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 925 Acrobat Reader File 85.101.pdf
85.092 13/6/2018 Προϋπολογισμός της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ (ΕΥΚ) για το 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 917 Acrobat Reader File 85.092.pdf
85.094 13/6/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 919 Acrobat Reader File 85.094.pdf
85.118 13/6/2018 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για σκοπούς έκδοσης πρακτικών συνεδρίου. ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 933 Acrobat Reader File 85.118.pdf
85.100 13/6/2018 Διαπίστευση του κ. Mariano Caucino ως νέου Πρέσβη της Αργεντινής στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ- Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 924 Acrobat Reader File 85.100.pdf
85.109 13/6/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 929 Acrobat Reader File 85.109.pdf
85.090 13/6/2018 Σύνθεση αποστολών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς σκοπούς (Συνέδρια, Διαπραγματεύσεις, Εκπαιδεύσεις και άλλους υπηρεσιακούς λόγους). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 915 Acrobat Reader File 85.090.pdf
85.105 13/6/2018 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Αγίου Δημητριανού στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητριανού και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 928 Acrobat Reader File 85.105.pdf
85.098 13/6/2018 Πρόγραμμα Πρόληψης της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου σε μαθητές των σχολείων του Ριζοκαρπάσου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 922 Acrobat Reader File 85.098.pdf
85.095 13/6/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 920 Acrobat Reader File 85.095.pdf
85.061 6/6/2018 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στη Δημόσια Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 899 Acrobat Reader File 85.061.pdf
85.021 30/5/2018 Εκδηλώσεις για τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 866 Acrobat Reader File 85.021.pdf
85.035 30/5/2018 Αναδρομικός διορισμός Αξιωματικού του Στρατού της Δημοκρατίας κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 878 Acrobat Reader File 85.035.pdf
85.087 6/6/2018 Προγράμματα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 914 Acrobat Reader File 85.087.pdf
85.023 30/5/2018 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για τον μήνα Ιούνιο του 2018 – Συμπληρωματικός κατάλογος. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 868 Acrobat Reader File 85.023.pdf
85.038 30/5/2018 Αίτηση των Λάμπρου Λάμπρου, Μαρίας Οικονόμου και Άννας Μιχαήλ (ΑΜΧ/0042/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για ανέγερση ξενοδοχείου 3 αστέρων, δυναμικότητας 98 υπνοδωματίων/186 κλινών, στο τεμάχιο με αρ. 179, φ/σχ. 2-292-373, Τμήμα 8, στο Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 881 Acrobat Reader File 85.038.pdf
85.041 30/5/2018 Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 884 Acrobat Reader File 85.041.pdf
85.016 30/5/2018 Νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων σε Οροθετικά Άτομα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 861 Acrobat Reader File 85.016.pdf
85.099 13/6/2018 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4588, ημερ. 3.8.2018, αρ. γνωστ. 923 Acrobat Reader File 85.099.pdf
85.043 30/5/2018 Οικονομική αποζημίωση του Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 886 Acrobat Reader File 85.043.pdf
85.040 30/5/2018 Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 883 Acrobat Reader File 85.040.pdf
85.036 30/5/2018 Αναπροσαρμογή διοικητικών ορίων Κοινότητας Παλιομετόχου και Δήμου Λακατάμιας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 879 Acrobat Reader File 85.036.pdf
85.062 6/6/2018 Εγχειρίδιο Επιθεωρητή για σκοπούς εφαρμογής του περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 900 Acrobat Reader File 85.062.pdf
85.055 30/5/2018 Αίτηση για χορήγηση άδειας οικοδομής, για τη θεμελίωση του κτιρίου Καζίνο Θερέτρου στο τεμάχιο με αρ. 287, Φ/Σχ. 58/160603 στον Δήμο Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 894 Acrobat Reader File 85.055.pdf
85.050 30/5/2018 Καταμερισμός αρμοδιοτήτων Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 890 Acrobat Reader File 85.050.pdf
85.066 6/6/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 904 Acrobat Reader File 85.066.pdf
85.019 30/5/2018 Εθνικό Σχέδιο «ΣΑΛΑΜΙΣ» Ασφάλεια Οργανωμένων Παραλιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 864 Acrobat Reader File 85.019.pdf
85.049 30/5/2018 Τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση» και εισαγωγή της κατηγορίας του Συμψηφισμού Λογαριασμών (net-billing). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 889 Acrobat Reader File 85.049.pdf
85.031 30/5/2018 Χορηγία του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στο Μεσογειακό Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 875 Acrobat Reader File 85.031.pdf
85.064 6/6/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018» Δικαίωμα δημοσίων υπαλλήλων για ελευθερία έκφρασης γνώμης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 902 Acrobat Reader File 85.064.pdf
85.026 30/5/2018 Μνημόνιο Συναντίληψης για Συνεργασία στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Επικοινωνιών του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με τη Συνεργασία στον Τομέα των Διαστημικών Τεχνολογιών, Δορυφορικών Επιχειρήσεων και Εφαρμογών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 871 Acrobat Reader File 85.026.pdf
85.069 6/6/2018 Υπογραφή Συμφώνου με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 907 Acrobat Reader File 85.069.pdf
85.024 30/5/2018 Εκπαίδευση τεσσάρων μελών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στη Γαλλική Ναυτική Χωροφυλακή. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 869 Acrobat Reader File 85.024.pdf
85.028 30/5/2018 Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 873 Acrobat Reader File 85.028.pdf
85.053 30/5/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 893 Acrobat Reader File 85.053.pdf
85.065 6/6/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 903 Acrobat Reader File 85.065.pdf
85.052 30/5/2018 Ανανέωση απόσπασης μέλους της Αστυνομίας στην αποστολή της Ε.Ε. (Ε.U.M.M.) στη Γεωργία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 892 Acrobat Reader File 85.052.pdf
85.058 30/5/2018 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς τον ΛΟΑΤ Κύπρου. ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 896 Acrobat Reader File 85.058.pdf
85.045 30/5/2018 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης Υποψηφίων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4587, ημερ. 27.7.2018, αρ. γνωστ. 887 Acrobat Reader File 85.045.pdf
85.264 4/7/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που κυρώνει τη Συμφωνία για την ΄Ιδρυση του Διεθνούς Ιδρύματος Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης – Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (EU-LAC International Foundation)». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1005 Acrobat Reader File 85.264.pdf
85.309 4/7/2018 Υλοποίηση υποδομών για προμήθεια φυσικού αερίου στην Κύπρο – Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης ΄Εργου (Project Steering Committee) και όροι εντολής της. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1027 Acrobat Reader File 85.309.pdf
85.132 20/6/2018 Εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Περιοδικής ΄Εκθεσης της Κύπρου σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης Εναντίον των Γυναικών (CEDAW), Γενεύη, 4 Ιουλίου 2018. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 952 Acrobat Reader File 85.132.pdf
85.282 4/7/2018 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το Πολιτικό Κόμμα Ενωμένοι Δημοκράτες για κάλυψη της συνδρομής τους στο ALDE Party. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1020 Acrobat Reader File 85.282.pdf
85.297 4/7/2018 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του παλιού κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αμαργέτης της Επαρχίας Πάφου στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αμαργέτης για τη δημιουργία «Κέντρου Ιστορικών Μελετών και Ερευνών – Απόλλωνας Μελάνθιος» (Τεμ. 580, Αρ. Εγγραφής 0/9375, Φ/Σχ. 46/41, Τμήμα Ο, του χωριού Αμαργέτη, Επαρχία Πάφου). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1025 Acrobat Reader File 85.297.pdf
85.263 4/7/2018 Ο περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1004 Acrobat Reader File 85.263.pdf
85.287 4/7/2018 Διαγραφή χρέους του νομικού προσώπου Θεόδωρος Α. Γεωργίου (Κατασκευές Αλουμινίων) Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1021 Acrobat Reader File 85.287.pdf
85.745 13/9/2018 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1038 Acrobat Reader File 85.745.pdf
85.311 4/7/2018 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1029 Acrobat Reader File 85.311.pdf
85.260 4/7/2018 Μετονομασία της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των Τεχνικών Σχολών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1001 Acrobat Reader File 85.260.pdf
85.266 4/7/2018 Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1007 Acrobat Reader File 85.266.pdf
85.750 13/9/2018 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1040 Acrobat Reader File 85.750.pdf
85.275 4/7/2018 Οι περί Τμήματος Δημοσίων Έργων (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Τεχνικού Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018. αρ. γνωστ. 1014 Acrobat Reader File 85.275.pdf
85.268 4/7/2018 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1009 Acrobat Reader File 85.268.pdf
85.310 4/7/2018 Αποτεφρωτήρας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και διαχείριση των κλινικών αποβλήτων Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1028 Acrobat Reader File 85.310.pdf
85.315 4/7/2018 Εξαίρεση από την διαδικασία ετοιμασίας μελέτης Βιωσιμότητας και Μελέτης Τεχνοοικονομικής Ανταποδοτικότητας για το έργο που αφορά την νέα αφαλάτωση Πάφου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1032 Acrobat Reader File 85.315.pdf
85.281 4/7/2018 Προμήθεια από το εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος (premix) για ασφαλτικές εργασίες στην Επαρχία Λευκωσίας – Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τρείς μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1019 Acrobat Reader File 85.281.pdf
85.273 4/7/2018 Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1012 Acrobat Reader File 85.273.pdf
85.272 4/7/2018 Παραχώρηση εξοπλισμού του πρώην Κρατικού Παιδοκομικού Σταθμού Ορμήδειας στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1011 Acrobat Reader File 85.272.pdf
85.267 4/7/2018 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1008 Acrobat Reader File 85.267.pdf
85.258 4/7/2018 Ανάγκες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε εκπαιδευτικό προσωπικό για τη σχολική χρονιά 2018-2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 999 Acrobat Reader File 85.258.pdf
85.314 4/7/2018 Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργία Συστήματος Φωτοεπισήμανσης στο Οδικό Δίκτυο. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1031 Acrobat Reader File 85.314.pdf
85.294 4/7/2018 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Μοσφιλωτής, της Επαρχίας Λάρνακας, στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1022 Acrobat Reader File 85.294.pdf
85.296 4/7/2018 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του παλιού μονοδιδάσκαλου κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Πηγαινιών Επαρχίας Λευκωσίας στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πηγαινιών για τη στέγαση Κοινοτικών Γραφείων (Τεμ. 137, Αρ. Εγγραφής 0/4132, Φ/Σχ. 18/44, Τμήμα Ο, Τεμ. 572, Αρ. Εγγραφής 0/3105, Φ/Σχ. 18/44, Τμήμα Ο, του χωριού Πηγαίνια, Επαρχία Λευκωσίας). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1024 Acrobat Reader File 85.296.pdf
85.312 4/7/2018 Αναπλήρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την περίοδο από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου, 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1030 Acrobat Reader File 85.312.pdf
85.262 4/7/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1003 Acrobat Reader File 85.262.pdf
85.749 13/9/2018 Διορισμός Μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1039 Acrobat Reader File 85.749.pdf
85.317 4/7/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1034 Acrobat Reader File 85.317.pdf
85.259 4/7/2018 Σχέδιο Δράσης για την αναζωογόνηση και τον εξωραϊσμό της Λαϊκής Γειτονιάς του Δήμου Λευκωσίας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1000 Acrobat Reader File 85.259.pdf
85.320 4/7/2018 Μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων ελαστικών από τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1038 Acrobat Reader File 85.320.pdf
85.277 4/7/2018 Διαπίστευση του κ. Abdullah Abdulkarim Hasan Alduais ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Υεμένης στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1016 Acrobat Reader File 85.277.pdf
85.657 5/9/2018 Διορισμός Προέδρου και μελών της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4592, ημερ. 14.9.2018, αρ. γνωστ. 998 Acrobat Reader File 85.657.pdf
85.265 4/7/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1006 Acrobat Reader File 85.265.pdf
85.316 4/7/2018 Προϋπολογισμός 2018 - Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1033 Acrobat Reader File 85.316.pdf
85.632 30/8/2018 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, με βάση τις πρόνοιες των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 και 2005. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4592, ημερ. 14.9.2018, αρ. γνωστ. 992 Acrobat Reader File 85.632.pdf
85.319 4/7/2018 Αίτηση για χορήγηση άδειας κατεδάφισης υφιστάμενης οικοδομής στο τεμάχιο με αρ. 770, φ/σχ: 21/53W1, Τμήμα 4, στην Έγκωμη για το οποίο χορηγήθηκαν οι πολεοδομικές άδειες με αρ. ΛΕΥ/0349/2018 και ΛΕΥ/0350/2018 για τη δημιουργία δορυφορικού καζίνο στην Επαρχία Λευκωσίας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1036 Acrobat Reader File 85.319.pdf
85.607 30/8/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4592, ημερ. 14.9.2018, αρ. γνωστ. 993 Acrobat Reader File 85.607.pdf
85.609 30/8/2018 Αίτηση της Εταιρείας Storikon Ltd (ΛΕΥ/0392-0393/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή (ΛΕΥ/0392/2016) και αλλαγή χρήσης του 2ου, 3ου, 4ου και 5ου ορόφου της οικοδομής από διαμερίσματα σε γραφεία (ΛΕΥ/0393/2016) (πενταώροφη οικοδομή με καταστήματα στο ισόγειο, που για σκοπούς πολεοδομικής ρύθμισης λογίζεται ως 1ος όροφος), με χωροθέτηση των χώρων στάθμευσης που απαιτούνται για την ανάπτυξη σε όμορο οικιστικό τεμάχιο, στο Δήμο Στροβόλου, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4592, ημερ. 14.9.2018, αρ. γνωστ. 995 Acrobat Reader File 85.609.pdf
85.252 28/6/2018 Ενδυνάμωση του νομικού πλαισίου με σκοπό τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. α)Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β)Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. γ)Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018. δ)Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018. ε)Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4591, ημερ. 7.9.2018, αρ. γνωστ. 984 Acrobat Reader File 85.252.pdf
85.654 5/9/2018 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4592, ημερ. 14.9.2018, αρ. γνωστ. 997 Acrobat Reader File 85.654.pdf
85.630 30/8/2018 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4591, ημερ. 7.9.2018, αρ. γνωστ. 989 Acrobat Reader File 85.630.pdf
85.626 30/8/2018 Επανεξέταση της αίτησης της κας Έλλης Θεοδώρου (ΛΑΡ/0301/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων, στον Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4592, ημερ. 14.9.2018, αρ. γνωστ. 996 Acrobat Reader File 85.626.pdf
85.631 30/8/2018 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥ.Π.Ε.). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4592, ημερ. 14.9.2018, αρ. γνωστ. 991 Acrobat Reader File 85.631.pdf
85.255 3/7/2018 Τροποποίηση νομοθεσιών που αφορούν το πλαίσιο αφερεγγυότητας. ε.ε. 4591, ημερ. 7.9.2018, αρ. γνωστ. 987 Acrobat Reader File 85.255.pdf
85.628 30/8/2018 Διορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4591, ημερ. 7.9.2018, αρ. γνωστ. 988 Acrobat Reader File 85.628.pdf
85.635 4/9/2018 Ανάγκες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε εκπαιδευτικό προσωπικό για τη σχολική χρονιά 2018 –2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4591, ημερ. 7.9.2018, αρ. γνωστ. 990 Acrobat Reader File 85.635.pdf
85.608 30/8/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4592, ημερ. 14.9.2018, αρ. γνωστ. 994 Acrobat Reader File 85.608.pdf
85.253 3/7/2018 Σύσταση και Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων – Εναπομένουσα Οντότητα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4591, ημερ. 7.9.2018, αρ. γνωστ. 985 Acrobat Reader File 85.253.pdf
85.220 20/6/2018 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς την Εξαρχία Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής εν Κύπρω. ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 963, ε.ε 4603, ημερ. 21.12.2018 (Διορθ.) Acrobat Reader File 85.220 διορθ.pdf
85.226 26/6/2018 Έγκριση Σχεδίου Δράσης για Εκσυγχρονισμό και Αναδιοργάνωση του Κλάδου Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 967 Acrobat Reader File 85.226.pdf
85.524 31/7/2018 Αίτηση του κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών (για κ. Παναγιώτη Γεωργίου) (ΠΑΦ/0720/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο κατάστημα, στην Κοινότητα Μανδριών, στην Επαρχία Πάφου. (Επειδή το κατάστημα κτίστηκε σύμφωνα με τα σχέδια της παρούσας αίτησης που είναι διαφορετικά, η αίτηση θεωρήθηκε ως νέα). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 982 Acrobat Reader File 85.524.pdf
85.254 3/7/2018 Σχέδιο Εστία για αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4591, ημερ. 7.9.2018, αρ. γνωστ. 986 Acrobat Reader File 85.254.pdf
85.141 20/6/2018 Σχέδια Υπηρεσίας Προσωπικού του Γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 958 Acrobat Reader File 85.141.pdf
85.525 31/7/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 983 Acrobat Reader File 85.525.pdf
85.229 26/6/2018 Σύσταση Φορέα της Τρίτης Ηλικίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 969 Acrobat Reader File 85.229.pdf
85.245 26/6/2018 Εξασφάλιση Τεμαχίου Γης για την Ανάπτυξη των Δημόσιων Συγκοινωνιών στη Λεμεσό. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 978 Acrobat Reader File 85.245.pdf
85.228 26/6/2018 Επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2018 από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 968 Acrobat Reader File 85.228.pdf
85.134 20/6/2018 Μνημόνιο Συναντίληψης που αφορά στην αμοιβαία αναγνώριση αδειών οδήγησης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 953 Acrobat Reader File 85.134.pdf
85.237 26/6/2018 Διαγραφή χρέους του νομικού προσώπου VERA JOANNOU DESIGNERS SUPPLIERS LTD (Αρ. Μητρ. ΦΠΑ 10102159C). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 976 Acrobat Reader File 85.237.pdf
85.130 20/6/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 950 Acrobat Reader File 85.130.pdf
85.247 26/6/2018 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 979 Acrobat Reader File 85.247.pdf
85.244 26/6/2018 Ανάπτυξη Γηπέδων Γκολφ στην Κύπρο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 977 Acrobat Reader File 85.244.pdf
85.138 20/6/2018 Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και ΄Αμυνας – Θέση Αποσπασμένου Εθνικού Εμπειρογνώμονα (SNE). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 957 Acrobat Reader File 85.138.pdf
85.232 26/6/2018 Συμμετοχή δώδεκα μελών της Μ.Μ.Α.Δ. σε άσκηση Ειδικών Αντιτρομοκρατικών Μονάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 971 Acrobat Reader File 85.232.pdf
85.125 20/6/2018 Κρατική χορηγία προς τις Οργανώσεις Προστασίας Ζώων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 946 Acrobat Reader File 85.125.pdf
85.124 20/6/2018 Παρακολούθηση της μετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα στην Περιοχή Βασιλικού – Αρμοδιότητες Υπουργικής Επιτροπής και Καθοδηγητικής Επιτροπής. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 945 Acrobat Reader File 85.124.pdf
85.250 26/6/2018 Έγκριση παροχής εγγύησης στα πλαίσια της συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και Ελληνικής Τράπεζας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 980 Acrobat Reader File 85.250.pdf
85.225 20/6/2018 α)Αιτήσεις για χορήγηση αδειών οικοδομής για την αλλαγή της χρήσης υπεραγοράς σε προσωρινό καζίνο και δημιουργία χώρων στάθμευσης στα τεμάχια με αρ. 61-70, Φ/Σχ. 58/160302 και τεμάχια με αρ. 144-147, Φ/Σχ. 58/160302 και 58/160301 αντίστοιχα στο Δήμο Λεμεσού. β)Διευκρίνιση όσον αφορά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.512 ημερομηνίας 25.10.2017 σε σχέση με την διαδικασία που καθορίστηκε για αδειοδότηση καζίνο θερέτρου, προσωρινό Καζίνο και Δορυφορικά Καζίνο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 966 Acrobat Reader File 85.225.pdf
85.126 20/6/2018 Παραχώρηση κατ’ αποκοπή επιδόματος στους Εντατικολόγους Παίδων του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπος Μακάριος Γ’, Λευκωσία ως κίνητρο για απασχόληση στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 947 Acrobat Reader File 85.126.pdf
85.142 20/6/2018 Παράταση ισχύος περιόδου αξιολόγησης της προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια αιματολογικών αναλύσεων με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Αιματολογικών Εργαστηρίων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 959 Acrobat Reader File 85.142.pdf
85.136 20/6/2018 α)Οι περί Βιοκτόνων (Εκτέλεση Επαγγελματικών Εργασιών) Κανονισμοί του 2018. β)Οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 955 Acrobat Reader File 85.136.pdf
85.128 20/6/2018 Φιλοξενία συνεδρίας της Επιτροπής Lanzarote του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κύπρο. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 948 Acrobat Reader File 85.128.pdf
85.137 20/6/2018 Τερματισμός της άδειας απουσίας άνευ απολαβών του κ. Παύλου Χρ. Κόμπου, Σύμβουλου ή Γενικού Πρόξενου Α΄, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο οποίος υπηρετεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 956 Acrobat Reader File 85.137.pdf
85.131 20/6/2018 α)Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018. β)Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποιητικός) Νόμος του 2018. γ)Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. δ)Οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. ε)Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4590, ημερ. 31.8.2018, αρ. γνωστ. 951 Acrobat Reader File 85.131.pdf
85.544 31/7/2018 Πολυετή Προγράμματα Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων και Κατάλογος Επιπρόσθετων Έργων για χρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1123 Acrobat Reader File 85.544.pdf
85.559 21/8/2018 Παράταση ισχύος των προσφορών για το έργο «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» - Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1129 Acrobat Reader File 85.559.pdf
85.501 31/7/2018 Τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής και κριτήρια κατανομής των ΣΥΟΠ σε Κλάδους, Κοινά Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ), ως χειριστών μηχανημάτων ΜΧ, οδηγών αρμοτοφορέων και ειδικοποιημένων οχημάτων ΜΧ-ΤΧ-ΕΜ, στη Κυβερνοάμυνα (ΓΕΕΦ/ΔΕΠ), στο Κέντρο Συντονισμού ΄Ερευνας Διάσωσης (ΚΣΕΔ), τοποθέτησης σε Μονάδες, απονομής πρώτης ειδικότητας, καθορισμός συναφών θεμάτων και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1102 Acrobat Reader File 85.501.pdf
85.534 31/7/2018 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών στους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Στροβόλου, Αραδίππου και Αθηένου και σε Κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας (Κ.Δ.Π. 298/2017), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1117, ε.ε 4598, ημερ. 9.11.2018 (διορθ.) Acrobat Reader File 85.534διορθ.pdf
85.579 21/8/2018 Μνημόνιο Συναντήληψης σε θέματα περιφερειακής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της Ελλάδας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1131 Acrobat Reader File 85.579.pdf
85.261 4/7/2018 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Αρ. 1) για το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1002 Acrobat Reader File 85.261.pdf
85.504 31/7/2018 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Νοτίου Αφρικής στην Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1105 Acrobat Reader File 85.504.pdf
85.946 9/10/2018 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1134 Acrobat Reader File 85.946.pdf
85.583 21/8/2018 Προώθηση εμπορικών, τουριστικών και ναυτιλιακών συμφερόντων με την Ιαπωνία. ε.ε. 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1132 Acrobat Reader File 85.583.pdf
85.776 26/9/2018 Αντικατάσταση μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κρατικού Αρχείου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.10.2018, αρ. γνωστ. 1095 Acrobat Reader File 85.776.pdf
85.404 25/7/2018 Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1060 Acrobat Reader File 85.404.pdf
85.429 25/7/2018 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στην κα Μαρίτσα Χριστοφόρου για κάλυψη των ενοικίων που προκύπτουν από τη μεταστέγασή της σε άλλη οικία, λόγω επηρεασμού της από τις κατασκευαστικές εργασίες του πολεοδομικού έργου «Διεύρυνση/βελτίωση της οδού Παναγίας Ευαγγελίστριας στα Κάτω Πολεμίδια». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1078 Acrobat Reader File 85.429.pdf
85.471 25/7/2018 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της, ακίνητης ιδιοκτησίας στο Δήμο Λατσιών σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1080 Acrobat Reader File 85.471.pdf
85.739 13/9/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.10.2018, αρ. γνωστ. 1094 Acrobat Reader File 85.739.pdf
85.777 26/9/2018 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4594, ημερ. 12.10.2018, αρ. γνωστ. 1096 Acrobat Reader File 85.777.pdf
85.815 26/9/2018 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.10.2018, αρ. γνωστ. 1097 Acrobat Reader File 85.815.pdf
85.423 25/7/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προσβασιμότητας των Ιστοτόπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2018». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1072 Acrobat Reader File 85.423.pdf
85.944 9/10/2018 Διορισμός Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.10.2018, αρ. γνωστ. 1098, ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018 (διορθωση) Acrobat Reader File 85.944.pdf
85.428 25/7/2018 Επαναξιολόγηση Παγκόσμιου Γεωπάρκου Τροόδους της UNESCO. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1077 Acrobat Reader File 85.428.pdf
85.420 25/7/2018 Μισθοί των αγνοούμενων μελών του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για το 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1070 Acrobat Reader File 85.420.pdf
85.409 25/7/2018 Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ίδια Κατανάλωση Μεγίστης Ισχύος 5MW. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1065 Acrobat Reader File 85.409.pdf
85.427 25/7/2018 Παράταση της περιόδου αξιολόγησης των προσφορών για το διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση εξοπλισμού βυθιζόμενων κάδων για σκοπούς χωριστής συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Λάρνακας στα πλαίσια συγχρηματοδότησης σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής – Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Π. 13/2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1076 Acrobat Reader File 85.427.pdf
85.425 25/7/2018 Παράταση της υπηρεσίας του κ. Πέτρου Πέτρου, Λειτουργού Οδικών Μεταφορών, στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1074 Acrobat Reader File 85.425.pdf
85.486 25/7/2018 Διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1090 Acrobat Reader File 85.486.pdf
85.424 25/7/2018 Διαπίστευση του κ. Hossein Aminian Tousi ως νέου Πρέσβη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1073 Acrobat Reader File 85.424.pdf
85.413 25/7/2018 Συνομολόγηση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιαπωνίας για την υποδοχή, παροχή βοήθειας και αναχώρηση εκκενωμένων πολιτών της Ιαπωνίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκκένωσης από περιοχή κρίσης μέσω Κύπρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1068 Acrobat Reader File 85.413.pdf
85.481 25/7/2018 Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργία Συστήματος Φωτοεπισήμανσης στο Οδικό Δίκτυο. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1087 Acrobat Reader File 85.481.pdf
85.479 25/7/2018 Εκμίσθωση του κτηρίου του πρώην Κέντρου Αποκατάστασης Παραπληγικών και Τμήματος κρατικής γης στο Ίδρυμα Ronald House Charities of Cyprus με σκοπό τη δημιουργία Ξενώνων Φιλοξενίας γονέων και παιδιών που νοσηλεύονται στο Μακάριο Νοσοκομείο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1085 Acrobat Reader File 85.479.pdf
85.488 25/7/2018 Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1092 Acrobat Reader File 85.488.pdf
85.430 25/7/2018 Επιτροπή για την παρακολούθηση των τιμών των πετρελαιοειδών. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1079 Acrobat Reader File 85.430.pdf
85.421 25/7/2018 Συμφωνία για τη Συμπαραγωγή Ταινιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1071 Acrobat Reader File 85.421.pdf
85.405 25/7/2018 Αποπληρωμή Εγγυημένων Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1061 Acrobat Reader File 85.405.pdf
85.487 25/7/2018 Παραχώρηση χορηγίας προς τις Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων Προδημοτικής Εκπαίδευσης ανά επαρχία. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4605, ημερ. 11.1.2019, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 85.487 ΔΙΟΡΘ.pdf
85.483 25/7/2018 Άρση της αναστολής λειτουργίας του δημόσιου νηπιαγωγείου Κάμπου για τη σχολική χρονιά 2018-2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1089 Acrobat Reader File 85.483.pdf
85.494 25/7/2018 Παροχή βοήθειας προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην περιοχή Αττικής στην Ελλάδα. ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1093 Acrobat Reader File 85.494.pdf
85.410 25/7/2018 Αποσαφήνιση και Διαχωρισμός Ορισμένων Αρμοδιοτήτων μεταξύ του νεοσυσταθέντος Υφυπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1066 Acrobat Reader File 85.410.pdf
85.411 25/7/2018 Υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1067 Acrobat Reader File 85.411.pdf
85.482 25/7/2018 Έκθεση πεπραγμένων αναφορικά με τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1088 Acrobat Reader File 85.482.pdf
85.408 25/7/2018 Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1064 Acrobat Reader File 85.408.pdf
85.406 25/7/2018 Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1062 Acrobat Reader File 85.406.pdf
85.472 25/7/2018 Οι περί Τυπογραφείου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Επιθεωρητή, Ανώτερου Επιθεωρητή, Επιθεωρητή, Τυπογράφου 1ης Τάξεως Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1081 Acrobat Reader File 85.472.pdf
85.426 25/7/2018 Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισμού με αρ. ΓΛ 14/2016 που αφορά την Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning System [ERP]) το οποίο να καλύπτει τις λειτουργικές περιοχές του Προϋπολογισμού, της Λογιστικής, των Μισθολογίων και Συντάξεων και της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1075 Acrobat Reader File 85.426.pdf
85.414 25/7/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1069 Acrobat Reader File 85.414.pdf
85.476 25/7/2018 Σχέδιο παροχής αναπηρικού επιδόματος σε παιδιά που πιστοποιούνται ως πρόσωπα με μέτρια αναπηρία και έχουν ανάγκες υπηρεσιών έγκαιρης παιδικής παρέμβασης. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1083 Acrobat Reader File 85.476.pdf
85.475 25/7/2018 Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle, SPV) για Υλοποίηση των Υποδομών για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Κύπρο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1082 Acrobat Reader File 85.475.pdf
85.407 25/7/2018 Καθορισμός διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που προσφέρονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1063 Acrobat Reader File 85.407.pdf
85.478 25/7/2018 Συμπλεγματοποίηση και παράταση του ωραρίου λειτουργίας Κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1084 Acrobat Reader File 85.478.pdf
85.397 12/7/2018 Μετονομασία Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα σε Επίτροπο Προεδρίας. ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1059 Acrobat Reader File 85.397.pdf
85.334 12/7/2018 Οικονομική στήριξη της συμμετοχής του Πολιτιστικού Ομίλου Διάσταση στην παράσταση αφιέρωμα στον Κύπριο Μουσικοσυνθέτη Κώστα Κακογιάννη που διοργάνωσε στο Παρίσι η αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΟΥΝΕΣΚΟ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1049 Acrobat Reader File 85.334.pdf
85.892 9/10/2018 Αντικατάσταση δύο μελών του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1133 Acrobat Reader File 85.892.pdf
85.330 12/7/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1046 Acrobat Reader File 85.330.pdf
85.392 12/7/2018 Αίτηση για χορήγηση άδειας οικοδομής για επίγειο υποσταθμό διανομής (προσωρινή παροχή) στο τεμάχιο με αρ. 287, Φ/Σχ. 58/160603 στο Ζακάκι στο Δήμο Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1056 Acrobat Reader File 85.392.pdf
85.480 25/7/2018 Εκμίσθωση κρατικής δασικής γης, μέρους του κρατικού δάσους «Κελιά», στην εταιρεία «KEL SOROKOS Windfarm Ltd» για σκοπούς δημιουργίας αιολικού πάρκου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1086 Acrobat Reader File 85.480.pdf
85.395 12/7/2018 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β)Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1058 Acrobat Reader File 85.395.pdf
85.394 12/7/2018 Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1057 Acrobat Reader File 85.394.pdf
85.329 12/7/2018 Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1045 Acrobat Reader File 85.329.pdf
85.381 12/7/2018 Παραχώρηση εξουσιοδότησης για υλοποίηση κατασκευών εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας – Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Περβολιών, Φάση Β’, Λάρνακα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1051 Acrobat Reader File 85.381.pdf
85.388 12/7/2018 Αμοιβή Προέδρου και μελών της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4Α του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου του 2008. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1055 Acrobat Reader File 85.388.pdf
85.385 12/7/2018 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε περιοχή του πυρήνα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1053 Acrobat Reader File 85.385.pdf
85.327 12/7/2018 Αστάθεια εδάφους στην περιοχή «Λίμνες» στο Πισσούρι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1043 Acrobat Reader File 85.327.pdf
85.325 12/7/2018 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στη Δημόσια Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1042 Acrobat Reader File 85.325.pdf
85.384 12/7/2018 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Οίκου, Μουτουλλά, Πεδουλά, Γερακιών, Κάμπου, Τσακκίστρας και Μυλικουρίου της Επαρχίας Λευκωσίας και των Κοινοτικών Συμβουλίων Προδρόμου, Λεμύθου, Παλαιόμυλου, Τριών Ελιών, Αγίου Δημητρίου και Καμιναριών της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1052 Acrobat Reader File 85.384.pdf
85.386 12/7/2018 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε τμήμα της Δημοτικής περιοχής Πέγειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1054 Acrobat Reader File 85.386.pdf
85.333 12/7/2018 Παραχώρηση χορηγίας προς τη Μαρωνιτική Κοινότητα για το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1048 Acrobat Reader File 85.333.pdf
85.331 12/7/2018 α)Οι περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Εταιρειών και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών Θερμότητας και Μονάδες Ψύξης σε Φορτηγά και Ρυμουλκούμενα Ψυγεία) Κανονισμοί του 2018. β)Οι περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Προσωπικού όσον αφορά Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Μεταγωγής και Στατικό Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Μεταγωγής) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1047 Acrobat Reader File 85.331.pdf
85.328 12/7/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1044 Acrobat Reader File 85.328.pdf
85.308 4/7/2018 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας, πάροδος της οδού Παναγιώτη Αναγνωστοπούλου Τεμάχιο 417 (πρώην τεμ. 143) Φ/Σχ. 53/64, στα Κάτω Πολεμίδια. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1026 Acrobat Reader File 85.308.pdf
85.274 4/7/2018 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1013 Acrobat Reader File 85.274.pdf
85.752 13/9/2018 Διορισμός Προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, με βάση τις πρόνοιες των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 και 2005. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1041 Acrobat Reader File 85.752.pdf
85.276 4/7/2018 Διαπίστευση του κ. Lim Soo-suk ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4593. ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1015 Acrobat Reader File 85.276.pdf
85.380 12/7/2018 Τροποποίηση της Απόφασης με αρ. 82.726 και ημερ. 31.5.2017 που αφορά την κατασκευή Τροχιοδρόμου-Διαύλου στην Περιοχή Μάμμαρι Κοκκινοτριμιθιάς. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4594, ημερ. 12.1.02018, αρ. γνωστ. 1050 Acrobat Reader File 85.380.pdf
85.279 4/7/2018 Παράταση της υπηρεσίας του κ. Μιχάλη Χατζηκύρου, Ακόλουθου, στην Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί, σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμούς του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1018 Acrobat Reader File 85.279.pdf
85.278 4/7/2018 Διαπίστευση του κ. Alvaro Castillo Aguilar ως νέου Πρέσβη της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1017 Acrobat Reader File 85.278.pdf
85.270 4/7/2018 Συμμετοχή λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου του 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1010 Acrobat Reader File 85.270.pdf
85.318 4/7/2018 Μετάβαση οκτώ μελών της Αστυνομίας Κύπρου στην Αίγυπτο στο πλαίσιο εκπαίδευσης με θέμα «VIP Security and Protection Course». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4539, ημερ. 4.7.2018, αρ. γνωστ. 1035 Acrobat Reader File 85.318.pdf
85.295 4/7/2018 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Στατού της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4593, ημερ. 21.9.2018, αρ. γνωστ. 1023 Acrobat Reader File 85.295.pdf
85.641 5/9/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018» - Δικαίωμα δημοσίων υπαλλήλων για ελευθερία έκφρασης γνώμης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1175 Acrobat Reader File 85.641.pdf
85.653 5/9/2018 Παραχώρηση Οικονομικής βοηθείας προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Κατεχόμενου Δήμου Λύσης. ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1185 Acrobat Reader File 85.653.pdf
85.661 5/9/2018 Τερματισμός Εμπορικών Διαφημίσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1189 Acrobat Reader File 85.661.pdf
85.638 5/9/2018 Στήριξη της Ιδιωτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1172 Acrobat Reader File 85.638.pdf
85.537 31/7/2018 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε στην Κοινότητας Σούνι Ζανατζιά για την κατασκευή του δρόμου της γέφυρας Ερήμης-Μανδριών και δεν χρησιμοποιήθηκε παλαιό τεμάχιο 192 (νέα τεμάχια 1526, 1533, 1534), Φ/Σχ 53/28. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1119 Acrobat Reader File 85.537.pdf
85.640 5/9/2018 Πενταετές Πρόγραμμα Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών 2018- 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1174 Acrobat Reader File 85.640.pdf
85.660 5/9/2018 Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1188 Acrobat Reader File 85.660.pdf
85.645 5/9/2018 Διαπίστευση Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπαγκλαντές, στη Μαλαισία, στη Σρι Λάνκα και Πρέσβη στο Νεπάλ, στην Ταϊλάνδη, στις Μαλδίβες, στο Μιανμάρ και στο Βιετνάμ, με έδρα το Νέο Δελχί. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1179 Acrobat Reader File 85.645.pdf
85.646 5/9/2018 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μογγολία, Δημοκρατία της Κορέας, Καμποτία, Λάος και Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας με έδρα το Πεκίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ.1180 Acrobat Reader File 85.646.pdf
85.649 5/9/2018 Διαγραφή χρέους των νομικών προσώπων Α.Σ. ΣΠΙΤΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΛΤΔ, CHRYGEOLA CORNER LAND LTD, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ & ΧΥΤΗΡΙΟ Ο ΦΑΡΟΣ ΛΤΔ, Γ. ΒΑΚΑΝΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, MARIOS & MARIA KOUNNA FLEURS LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1181 Acrobat Reader File 85.649.pdf
85.605 30/8/2018 Δανεισμός αρχαιότητας για την έκθεση «Idols: The Power of Images», στο Palazzo Loredan, στη Βενετία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1152 Acrobat Reader File 85.605.pdf
85.612 30/8/2018 Οι περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Γενικού Διευθυντή Κανονισμοί του 2018 και Όροι Εργασίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1156 Acrobat Reader File 85.612.pdf
85.598 30/8/2018 Διορισμός του κ. Olimjon Kosimov ως Γενικού Προξένου του Ουζμπεκιστάν στην Κύπρο, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1146 Acrobat Reader File 85.598.pdf
85.619 30/8/2018 Εφαρμογή Σχεδίου Ιατρικής κάλυψης των μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1161 Acrobat Reader File 85.619.pdf
85.624 30/8/2018 Αίτηση της Εταιρείας «VENUS ROCK ESTATES LTD» για κήρυξη τμήματος εδάφους της δημοκρατίας ως χώρου ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου (N.46(I)/2007). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1166 Acrobat Reader File 85.624.pdf
85.996 16/10/2018 Διορισμός Νέου Μέλους του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης σε Αντικατάσταση Παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1169 Acrobat Reader File 85.996.pdf
85.658 5/9/2018 Εξουσιοδότηση Συντονιστικής Επιτροπής για διαχείριση της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου για χορήγηση σε αυτόν άδειας κατ’ αποκλειστικότητα με σκοπό την οργάνωση, λειτουργία και παροχή ορισμένων τυχερών παιχνιδιών σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμο του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1187 Acrobat Reader File 85.658.pdf
86.069 24/10/2018 Διορισμός μη εκτελεστικών Συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1170 Acrobat Reader File 86.069.pdf
85.604 30/8/2018 Διαγραφή χρέους του νομικού προσώπου SPIVAKON CONSTRUCTION CO LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1151 Acrobat Reader File 85.604.pdf
85.622 30/8/2018 Ανανέωση της Άδειας της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Λτδ, 1966. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1164 Acrobat Reader File 85.622.pdf
85.611 30/8/2018 Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Υγειονομικού Λειτουργού Α’ Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1155 Acrobat Reader File 85.611.pdf
85.629 30/8/2018 Ανάπτυξη της Τεχνολογίας BLOCKCHAIN στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1168 Acrobat Reader File 85.629.pdf
85.614 30/8/2018 Αίτημα για τοποθέτηση του κ. Μάριου Ψαρά, Δάσκαλου, ως Μορφωτικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) στην Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1158 Acrobat Reader File 85.614.pdf
85.617 30/8/2018 Κατά χάριν παραχώρηση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στους κληρονόμους του θανόντος Αστυφύλακα Ανδρέα Παπαϊωάννου στον βαθμό του Λοχία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1160 Acrobat Reader File 85.617.pdf
85.613 30/8/2018 α)Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Διευθυντή Κανονισμοί του 2018. β)Καθορισμός όρων εργασίας του Διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1157 Acrobat Reader File 85.613.pdf
85.606 30/8/2018 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε στην Κοινότητα Αληθινού για την κατασκευή του δρόμου Πολυστύπου-Αληθινού-Λειβάδια και δεν χρησιμοποιήθηκε αρ. τεμ. 1148 (πρώην 437, 432/1), Τμήμα 1, Φ/Σχ. 38/1308V02. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1153 Acrobat Reader File 85.606.pdf
85.620 30/8/2018 Αποζημίωση Κοινοταρχών κατεχόμενων περιοχών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1162 Acrobat Reader File 85.620.pdf
85.623 30/8/2018 Αίτηση Εταιρείας «MUSKITA HOLDINGS LTD» για κήρυξη τμήματος εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρου ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του περί διαχείρισης χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής νόμου (Ν.46(Ι)/2007). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1165 Acrobat Reader File 85.623.pdf
85.599 30/8/2018 Διορισμός του κ. J.M.C. Rohana K. Ambagolla, ως Γενικού Προξένου της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1147 Acrobat Reader File 85.599.pdf
85.594 30/8/2018 Πολυετή Προγράμματα Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων και Κατάλογος Επιπρόσθετων Έργων για χρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1142 Acrobat Reader File 85.594.pdf
85.610 30/8/2018 Οι περί Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Διοίκηση) – Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Προϊστάμενου Υπηρεσίας Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων και Διερευνητή Υπηρεσίας Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1154 Acrobat Reader File 85.610.pdf
85.627 30/8/2018 Παράταση του Ωραρίου Λειτουργίας των Φαρμακείων των Αστικών Κέντρων Υγείας Έγκωμης, Αγλαντζιάς και Στροβόλου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1167 Acrobat Reader File 85.627.pdf
85.601 30/8/2018 Διορισμός μελών της Εθνικής Επιτροπής για την Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1148 Acrobat Reader File 85.601.pdf
85.591 30/8/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1139 Acrobat Reader File 85.591.pdf
85.603 30/8/2018 Διαγωνισμός Υ.Ο.2017/05/Π για την πρόσληψη ανεξάρτητου συμβούλου με εκτενή εμπειρογνωμοσύνη, ο οποίος θα ετοιμάσει μελέτη για τον εντοπισμό, ανάλυση και αξιολόγηση των εφικτών στρατηγικών επιλογών για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1150 Acrobat Reader File 85.603.pdf
85.593 30/8/2018 α)Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β)Ο περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. γ)Ο περί Ομαδικών Απολύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. δ)Ο περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1141 Acrobat Reader File 85.593.pdf
85.596 30/8/2018 Εκπαίδευση ομάδας Λειτουργών Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε θέματα Ασφάλειας Υδρογονανθράκων για το 2018 – Αποστολή τεσσάρων Λειτουργών στη Λιθουανία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1144 Acrobat Reader File 85.596.pdf
85.588 30/8/2018 Συνδρομή της Κύπρου στην λειτουργία της ομάδας που συστάθηκε για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1137 Acrobat Reader File 85.588.pdf
85.592 30/8/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1140 Acrobat Reader File 85.592.pdf
85.602 30/8/2018 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1149 Acrobat Reader File 85.602.pdf
85.597 30/8/2018 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 – Σύσταση των πιο κάτω Επιτροπών: α)Συμβουλευτική Επιτροπή Προσβασιμότητας. β)Συμβουλευτική Επιτροπή Πυροπροστασίας. γ)Τεχνική Επιτροπή. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1145 Acrobat Reader File 85.597.pdf
85.595 30/8/2018 Αποστολή της Εθνικής Ομάδας Δεξιοτήτων της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό EuroSkills 2018 Βουδαπέστη, Ουγγαρία, 26-28 Σεπτεμβρίου, 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1143 Acrobat Reader File 85.595.pdf
85.615 30/8/2018 Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Σχεδίου Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1159 Acrobat Reader File 85.615.pdf
85.586 30/8/2018 Προϋπολογισμός της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, του Αγγλικού Ινστιτούτου και του Ταμείου Αναπτύξεώς της για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1135 Acrobat Reader File 85.586.pdf
85.587 30/8/2018 Οικονομική ενίσχυση των Κυπριακών Φοιτητικών Οργανώσεων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού μέσω της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1136 Acrobat Reader File 85.587.pdf
85.498 31/7/2018 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1099 Acrobat Reader File 85.498.pdf
85.590 30/8/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1138 Acrobat Reader File 85.590.pdf
85.527 31/7/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς μέρους του τεμαχίου με αρ. 75, εκτάσεως 8418 τετραγωνικών μέτρων περίπου, του Φ/Σχ. 50/53, Τμήμα 0, στην Κοινότητα Σοφτάδες, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1110, ε.ε 4616, ημερ. 22.3.2019 (Διορθ.). Acrobat Reader File 85.527διορθ.pdf
85.532 31/7/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων με αρ. 319, τμήμα 0, του Φ/Σχ. 53/62 και αρ. 47, τμήμα 2, του Φ/Σχ/53/62W2, συνολικής εκτάσεως 20.871 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην κοινότητα Ερήμη, της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1115 Acrobat Reader File 85.532.pdf
85.502 31/7/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1103 Acrobat Reader File 85.502.pdf
85.543 31/7/2018 Διαχείριση Εθελοντών σε καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης ή / και Πολιτικής Άμυνας ή / και Αντιμετώπισης Συμφορών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1122 Acrobat Reader File 85.543.pdf
85.526 31/7/2018 Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 60.692, ημερ. 8.9.2004 που αφορά την κήρυξη μέρους του Κοινοτικού Δάσους Τρεμιθούσας, σε δημόσιο δρόμο. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1109 Acrobat Reader File 85.526.pdf
85.506 31/7/2018 Παράταση ισχύος περιόδου Αξιολόγησης της προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια μοριακών εξετάσεων/ανίχνευση μεταλλάξεων των γονιδίων KRAS, NRAS, EGFR και BRAF με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν. Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1107 Acrobat Reader File 85.506.pdf
85.555 21/8/2018 Ίδρυση Διπλωματικών Αποστολών στο Τόκυο και Ναϊρόμπι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1125 Acrobat Reader File 85.555.pdf
85.621 30/8/2018 Χορηγία για το Διεθνές Ράλι Κύπρος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4596, ημερ. 26.10.2018, αρ. γνωστ. 1163 Acrobat Reader File 85.621.pdf
85.507 31/7/2018 Διαγωνισμός αρ.: 13.25.020.2017.007.ΗΜΥ – Παροχή υπηρεσιών έκδοσης καρτών ταχογράφου στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (οδηγού, επιχείρησης, συνεργείου και ελεγκτή) – Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από δώδεκα (12) μήνες σε δεκαοχτώ (18) μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1108 Acrobat Reader File 85.507.pdf
85.557 21/8/2018 Δέσμευση για οικονομική στήριξη της πρωτοβουλίας GREATER NICOSIA 2021 σε περίπτωση ανάθεσης του τίτλου Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1127 Acrobat Reader File 85.557.pdf
85.503 31/7/2018 Αίτημα για τροποποίηση της άδειας χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας που βρίσκεται στο χωριό Ποταμιού, της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1104 Acrobat Reader File 85.503.pdf
85.533 31/7/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς μέρους του τεμαχίου με αρ. 425, εκτάσεως 5402 τετραγωνικών μέτρων περίπου, του Φ/Σχ. 56/03, Τμήμα 0, στην περιοχή Πετούντα, της κοινότητας Μαζωτού, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1116, ε.ε 4616, ημερ. 22.3.2019 (Διορθ.). Acrobat Reader File 85.533διορθ.pdf
85.531 31/7/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων με αρ. 135 και αρ. 136, τμήμα 0, του Φ/Σχ.51/48, συνολικής εκτάσεως 3.680 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην Κοινότητα Κουκλιών, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1114 Acrobat Reader File 85.531.pdf
85.528 31/7/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 93, Τμήμα 4, του Φ/Σχ.51/10Ε1, εκτάσεως 521 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην ενορία Κάτω Πάφου, του Δήμου Πάφου, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1111 Acrobat Reader File 85.528.pdf
85.505 31/7/2018 Διαπίστευση της κας Judith Gail Garber ως νέας Πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1106 Acrobat Reader File 85.505.pdf
85.556 21/8/2018 Εργοδότηση Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της εφαρμογής των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1126 Acrobat Reader File 85.556.pdf
85.541 31/7/2018 Ενιαία Ανάπτυξη Περιοχής Λιμανιού και Μαρίνας Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1121 Acrobat Reader File 85.541.pdf
85.549 31/7/2018 Αίτηση για χορήγηση άδειας οικοδομής για προσθήκες/μετατροπές σε εγκριμένο εκθεσιακό χώρο και αλλαγή χρήσης του σε Δορυφορικό Καζίνο στο τεμάχιο με αρ. 770, φ/σχ. 21/53W1 στην Έγκωμη. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1124 Acrobat Reader File 85.549.pdf
85.530 31/7/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 2286, εκτάσεως 779 τετραγωνικών μέτρων περίπου, του Φ/Σχ.51/110102, Τμήμα 1, της ενορίας Αγίου Θεοδώρου, στο Δήμο Πάφου, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1113 Acrobat Reader File 85.530.pdf
85.529 31/7/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 211, εκτάσεως 12.375 τετραγωνικών μέτρων περίπου, του Φ/Σχ.51/48, Τμήμα 0, στην Κοινότητα Κουκλιών, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1112 Acrobat Reader File 85.529.pdf
85.578 21/8/2018 Προώθηση της κατασκευής μικρών ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης σε συγκεκριμένους τομείς προκειμένου να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1130 Acrobat Reader File 85.578.pdf
85.558 21/8/2018 Παράταση της περιόδου αξιολόγησης των προσφορών από εξήντα (60) ημέρες σε εκατό είκοσι (120) ημέρες για το Διαγωνισμό αρ. 2017.016.Σ.Σ.ΗΜΥ για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των Εξειδικευμένων Συστημάτων και Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1128 Acrobat Reader File 85.558.pdf
85.500 31/7/2018 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απώλεια εισοδήματος ιδιοκτητών πολυδύναμων σκαφών που δραστηριοποιούνται στην αλιεία του Μεσογειακού ξιφία (Xiphias gladius), λόγω της κλειστής περιόδου που εφαρμόστηκε από τη Διεθνή Σύμβαση για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1101 Acrobat Reader File 85.500.pdf
85.538 31/7/2018 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε στην Κοινότητα Πολέμι για την κατασκευή του δρόμου Πολέμι-Κανναβιού και δεν χρησιμοποιήθηκε αρ. τεμ. 1052 (πρώην 681-132/1, 136/1 και 137/1), Φ/Σχ. 45/06 Πολέμι. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1120 Acrobat Reader File 85.538.pdf
85.499 31/7/2018 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας σε αλιείς παράκτιας αλιείας, που για λόγους υγείας δεν υπέβαλαν έγκαιρα αίτηση για ένταξή τους στο Σχέδιο Χορηγιών για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020, για τα έτη 2015-2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1100 Acrobat Reader File 85.499.pdf
85.535 31/7/2018 Αναπληρωτικός Διορισμός Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4595, ημερ. 19.10.2018, αρ. γνωστ. 1118 Acrobat Reader File 85.535μέρος.pdf
86.170 13/11/2018 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1250 Acrobat Reader File 86.170.pdf
85.819 26/9/2018 Οι περί Φυλακών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Αρχιδεσμοφύλακα Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1246 Acrobat Reader File 85.819.pdf
85.652 5/9/2018 Παραχώρηση Οικονομικής βοηθείας προς την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1184 Acrobat Reader File 85.652.pdf
85.850 3/10/2018 Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1272 Acrobat Reader File 85.850.pdf
86.172 13/11/2018 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1251 Acrobat Reader File 86.172.pdf
85.876 3/10/2018 Μέτρα Ασφαλείας για τους μαθητές προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1295 Acrobat Reader File 85.876.pdf
86.004 16/10/2018 Αίτηση με αρ. Α-109/2016 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας για προσθήκες / μετατροπές σε μεικτή οικιστική, εμπορική και γραφειακή ανάπτυξη και αλλαγή χρήσης σε ξενοδοχείο και εμπορικό κέντρο, στο τεμάχιο με αρ. 953, φ/σχ: 41/49W1, στη Λάρνακα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1248 Acrobat Reader File 86.004.pdf
85.868 3/10/2018 Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Είσπραξης, Καταβολής και Παρακράτησης Εισφορών) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1289 Acrobat Reader File 85.868.pdf
86.125 1/11/2018 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1249 Acrobat Reader File 86 125.pdf
85.774 26/9/2018 Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1239 Acrobat Reader File 85.774.pdf
85.772 26/9/2018 Μνημόνιο Συναντίληψης με τίτλο «MOU on Cooperation and Bilateral Political Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1237 Acrobat Reader File 85.772.pdf
85.763 26/9/2018 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το έτος 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1232 Acrobat Reader File 85.763.pdf
85.820 26/9/2018 Εργοδότηση σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της εφαρμογής των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1247 Acrobat Reader File 85.820.pdf
85.766 26/9/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1233 Acrobat Reader File 85.766.pdf
85.760 26/9/2018 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου για το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1229 Acrobat Reader File 85.760.pdf
85.818 26/9/2018 Οι περί Υπουργείου Άμυνας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Τεχνικού Επιθεωρητή και Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1245 Acrobat Reader File 85.818.pdf
85.767 26/9/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1234 Acrobat Reader File 85.767.pdf
85.762 26/9/2018 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το έτος 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1231 Acrobat Reader File 85.762.pdf
85.770 26/9/2018 Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υδρογονανθράκων για το 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1236 Acrobat Reader File 85.770.pdf
85.778 26/9/2018 Παράταση περιόδου υπηρεσίας δύο λειτουργών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας που υπηρετούν σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1241 Acrobat Reader File 85.778.pdf
85.761 26/9/2018 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1230 Acrobat Reader File 85.761.pdf
85.817 26/9/2018 Αίτημα για αναπροσαρμογή των συνόρων μεταξύ των τεμαχίων με αρ. 546, 724 και 725 Φ/Σχ. 41/14W2, του χωριού Ορμήδεια, Επαρχία Λάρνακας). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1244 Acrobat Reader File 85.817.pdf
85.941 9/10/2018 Αίτηση της κας Μαριλένας Λεωνίδου (ΠΑΦ/0138/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με υπόστεγο χώρο στάθμευσης, αποθήκη και περίφραξη, στην Κοινότητα Έμπας, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε,ε, 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1226 Acrobat Reader File 85.941.pdf
85.773 26/9/2018 Εμπλεκόμενα Μέσα – Προσωπικό σε Επιχειρήσεις ΄Ερευνας – Διάσωσης – Το περί Μονάδων ΄Ερευνας και Διάσωσης Διάταγμα του 2018. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1238 Acrobat Reader File 85.773.pdf
85.780 26/9/2018 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς την Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1242 Acrobat Reader File 85.780.pdf
85.768 26/9/2018 α)Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018. β)Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. γ)Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. δ)Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διαχωρισμός Ακίνητης Ιδιοκτησίας που κατέχεται κατ’ εξ Αδιαιρέτου Ιδανικές Μερίδες) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1235 Acrobat Reader File 85.768.pdf
85.816 26/9/2018 Παραχώρηση με άδεια χρήσης της Κλειστής Αίθουσας Σωτήρης Μέσσιος στα Λατσιά στο Δήμο Λατσιών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1243 Acrobat Reader File 85.816.pdf
85.775 26/9/2018 Διαπίστευση του κ. Mark Allen ως ΄Υπατου Αρμοστή του Καναδά στην Κύπρο, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018, αρ. γνωστ. 1240 Acrobat Reader File 85.775.pdf
85.747 13/9/2018 Διαφύλαξη της θέσης Διευθυντή Γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για Κύπριους Πολίτες μόνο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1213 Acrobat Reader File 85.747.pdf
86.124 1/11/2018 Διορισμός μέλους της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1227 Acrobat Reader File 86 124.pdf
85.940 9/10/2018 Αίτηση της Εταιρείας SUNNYMALL Ltd (ΛΑΡ/0565/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για ανέγερση οργανωμένου εμπορικού κέντρου (Shopping Mall), στον Δήμο Λιβαδιών, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1225 Acrobat Reader File 85.940.pdf
85.756 13/9/2018 Μίσθωση υπηρεσιών δύο νέων Νομικών Συμβούλων, Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1219 Acrobat Reader File 85.756.pdf
85.937 9/10/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1222 Acrobat Reader File 85.937.pdf
85.938 9/10/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1223 Acrobat Reader File 85.938.pdf
85.936 9/10/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1221 Acrobat Reader File 85.936.pdf
86.133 1/11/2018 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1228 Acrobat Reader File 86 133.pdf
85.939 9/10/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, μεβάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε, 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1224 Acrobat Reader File 85.939.pdf
85.740 13/9/2018 Έκδοση Γνωστοποίησης του Υπουργικού Συμβουλίου για την έναρξη ισχύος του περί της Διεθνούς Συμβάσεως για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση Θαλασσέρματος και Ιζημάτων του Προέρχονται από Πλοία και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικoύ) Νόμου του 2018, Ν. 5(ΙΙΙ)/2018. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1207 Acrobat Reader File 85.740.pdf
85.674 13/9/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών, Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1201 Acrobat Reader File 85.674.pdf
85.744 13/9/2018 Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Θέση Αποσπασμένου Εθνικού Εμπειρογνώμονα (SΝΕ). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1211 Acrobat Reader File 85.744.pdf
85.673 13/9/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1200 Acrobat Reader File 85.673.pdf
85.669 13/9/2018 Παροχή επιδόματος τέκνου και επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας σε εγκλωβισμένους. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1196 Acrobat Reader File 85.669.pdf
85.670 13/9/2018 Πολιτική που διέπει την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που πλήττονται από θεομηνίες. Ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Επαρχία Λεμεσού στις 17.2.2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1197 Acrobat Reader File 85.670.pdf
85.671 13/9/2018 Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1198 Acrobat Reader File 85.671.pdf
85.677 13/9/2018 Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Μέτρα Προστασίας Ταμιευτήρων, των οποίων το Νερό Προορίζεται και για Ανθρώπινη Κατανάλωση) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1204 Acrobat Reader File 85.677.pdf
85.751 13/9/2018 Εκρίζωση της Ηπατίτιδας Γ’ στην Κύπρο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1215 Acrobat Reader File 85.751.pdf
85.668 13/9/2018 Προϋπολογισμός 2019 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2019-2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1195 Acrobat Reader File 85.668.pdf
85.678 13/9/2018 Παράταση Ημερομηνίας Ισχύος των Προσφορών και Εγγύησης Συμμετοχής για το Διαγωνισμό «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Μεταβίβαση της Προτεινόμενης Μαρίνας Πάφου» - Αρ. προκήρυξης προσφοράς ΥΕΕΒΤ/ΑΜ/1/2006. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1205 Acrobat Reader File 85.678.pdf
85.741 13/9/2018 α)Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Σχέδια Υπηρεσίας) – (Θέση Γενικού Διευθυντή) Κανονισμοί του 2018. β)Καθορισμός όρων εργασίας του Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1208 Acrobat Reader File 85.741.pdf
85.672 13/9/2018 Προσωρινή και Μόνιμη Στέγαση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1199 Acrobat Reader File 85.672.pdf
85.676 13/9/2018 Υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία της Συμφωνίας Προστασίας των Επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1203 Acrobat Reader File 85.676.pdf
85.746 13/9/2018 Επιτροπή Σιτηρών - Τροποποίηση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.919 και αρ. 82.954. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1212 Acrobat Reader File 85.746.pdf
85.738 13/9/2018 Αναπροσαρμογή διοικητικών ορίων των Δήμων Αγίου Δομετίου (Ενορία Αγίου Γεωργίου) και Έγκωμης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1206 Acrobat Reader File 85.738.pdf
85.743 13/9/2018 Οι περί Τμήματος Οδικών Μεταφορών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Ελεγκτή Μεταφορών, 2ης Τάξης Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1210 Acrobat Reader File 85.743.pdf
85.755 13/9/2018 Καθορισμός διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου μάστερ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που δεν προσφέρονται στις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1218 Acrobat Reader File 85.755.pdf
85.675 13/9/2018 Εκπαίδευση μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας (ΜΑΕΠ) με θέμα τη διαφυγή από βυθιζόμενο ελικόπτερο στη Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1202 Acrobat Reader File 85.675.pdf
85.754 13/9/2018 Τοποθέτηση συνοδών κατά τη μεταφορά μαθητών που φοιτούν σε Δημόσια Περιφερειακά Νηπιαγωγεία και Δημόσια Περιφερειακά Δημοτικά Σχολεία. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1217 Acrobat Reader File 85.754.pdf
85.742 13/9/2018 α)Οι περί Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (Σχέδια Υπηρεσίας) Θέση Γενικού Διευθυντή Κανονισμοί του 2018. β)Όροι Εργασίας Γενικού Διευθυντή Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1209 Acrobat Reader File 85.742.pdf
86.063 24/10/2018 Σύσταση και Λειτουργία Συμβουλίου Εγγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1194 Acrobat Reader File 86.063.pdf
86.030 24/10/2018 Διορισμός νέων μελών του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1192 Acrobat Reader File 86.030.pdf
85.753 13/9/2018 Παραχώρηση κατ’ αποκοπήν επιδόματος στους ιατρούς ως κίνητρο για εργοδότηση στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και στους Εντατικολόγους ιατρούς, ως κίνητρο για απασχόληση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1216 Acrobat Reader File 85.753.pdf
85.748 13/9/2018 Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού – Ανάγκη για επιπρόσθετη απαλλοτρίωση ενόψει λεπτομερούς σχεδιασμού του οδικού δικτύου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1214 Acrobat Reader File 85.748.pdf
85.757 13/9/2018 Παράταση ισχύος προσφορών του διαγωνισμού με θέμα: «Προσφορά για την προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4598, ημερ. 9.11.2018, αρ. γνωστ. 1220 Acrobat Reader File 85.757.pdf
85.644 5/9/2018 Εκπαίδευση μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ολλανδία Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg – V – A2014-2020 Ελλάδα – Κύπρος – Ακρωνύμιο «ΗΡΩΝ». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1178 Acrobat Reader File 85.644.pdf
85.637 5/9/2018 Διορισμός κ. Χάρη Γεωργιάδη, Υπουργού Οικονομικών, ως Διοικητή της Διεθνούς Τράπεζας, για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1171 Acrobat Reader File 85.637.pdf
85.656 5/9/2018 Ναυαγοσωστική Κάλυψη – Ελλιμενισμός Διασωστικών Σκαφών. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1186 Acrobat Reader File 85.656.pdf
85.651 5/9/2018 α)Οι περί Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Κτηνιατρικού Επιθεωρητή, 1ης Τάξης Κανονισμοί του 2018. β)Οι περί Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Χημείου Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και Δειγματολήπτη Α’ Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1183 Acrobat Reader File 85.651.pdf
85.642 5/9/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1176 Acrobat Reader File 85.642.pdf
85.643 5/9/2018 Εκπαίδευση μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg – V – A2014–2020 Ελλάδα – Κύπρος – Ακρωνύμιο «ΗΡΩΝ». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1177 Acrobat Reader File 85.643.pdf
85.663 5/9/2018 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε σχέση με το διάδρομο όδευσης του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1191 Acrobat Reader File 85.663.pdf
85.639 5/9/2018 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1173 Acrobat Reader File 85.639.pdf
85.650 5/9/2018 Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του Οικονομικού Λειτουργού Α’ στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1182 Acrobat Reader File 85.650.pdf
85.662 5/9/2018 Αίτηση με αρ. ΛΕΜ/124/2018 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού για τη δημιουργία του Καζίνο Θέρετρο στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1190 Acrobat Reader File 85.662.pdf
86.031 24/10/2018 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4597, ημερ. 2.11.2018, αρ. γνωστ. 1193 Acrobat Reader File 86.031.pdf
85.880 9/10/2018 Τροποποίηση των Κανονισμών Ετήσιων Χορηγιών Οργανώσεων Μη-Μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και μετονομασία των Κανονισμών σε «Σχέδιο Ετήσιων Χορηγιών προς Οργανώσεις Μη - Μέλη του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1299 Acrobat Reader File 85.880.pdf
85.885 9/10/2018 Θέματα ασφάλειας και υγείας των μαθητών με προτεραιότητα την περίφραξη των σχολικών κτηρίων και εγκατάσταση θυροτηλεφώνων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1304 Acrobat Reader File 85.885.pdf
85.887 9/10/2018 Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος 2019 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1306 Acrobat Reader File 85.887.pdf
85.951 9/10/2018 Μίσθωση Υπηρεσιών ενός Νομικού Συμβούλου, Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1323 Acrobat Reader File 85.951.pdf
85.949 9/10/2018 Προώθηση της κατασκευής μικρών ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης σε συγκεκριμένους τομείς προκειμένου να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1321 Acrobat Reader File 85.949.pdf
86.121 1/11/2018 Αίτηση της Εταιρείας Perimord Holdings LTD (ΠΑ294/15), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για τροποποιήσεις σε υφιστάμενη αδειούχα τετραώροφη οικοδομή και προσθήκη 2 ορόφων με γραφεία (στον 5ο όροφο) και κατοικία (στον 6ο όροφο), στην Ενορία Αγίας Τριάδας, στο Δήμο Λεμεσού, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1325 Acrobat Reader File 86 121.pdf
85.930 9/10/2018 Εισήγηση για δωρεά κυπριακού έργου τέχνης προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1312 Acrobat Reader File 85.930.pdf
85.846 3/10/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την Παρεμπόδιση της Κλοπής, των Λαθραίων Ανασκαφών και της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης Κυριότητας ή Ιδιοκτησίας Πολιτιστικών Αγαθών ή Πολιτιστικής Περιουσίας και την Προώθηση της Αποκατάστασής τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1268 Acrobat Reader File 85.846.pdf
85.931 9/10/2018 Δανεισμός αρχαιοτήτων σε έκθεση του Βρετανικού Μουσείου με τίτλο «I am Ashurbanipal, king of the world, king of the Assyria». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1313 Acrobat Reader File 85.931.pdf
85.942 9/10/2018 Τροποποίηση της σύνθεσης της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στην περιοχή της Μεσογείου και του Βόρειου Ατλαντικού (NEAMTWS). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1317 Acrobat Reader File 85.942.pdf
85.890 9/10/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2018». Εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2016/1164 και 2017/952 του Συμβουλίου ημερομηνίας 12ης Ιουλίου 2016 και 29ης Μαΐου 2017 γνωστές ως ATAD I και ATAD II αντίστοιχα για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1309 Acrobat Reader File 85.890.pdf
85.888 9/10/2018 α)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β)«Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1307 Acrobat Reader File 85.888.pdf
85.948 9/10/2018 Διορισμός μελών της Επιτροπής Μουσείων που έχει εγκαθιδρυθεί σύμφωνα με το Άρθρο 11 του περί της Αναγνώρισης των Ιδιωτικών Μουσείων και των Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1320 Acrobat Reader File 85.948.pdf
85.891 9/10/2018 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1310 Acrobat Reader File 85.891.pdf
85.886 9/10/2018 Μέτρα ασφάλειας για τους μαθητές των δημόσιων σχολείων- Κάρτα εισόδου-εξόδου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1305 Acrobat Reader File 85.886.pdf
85.950 9/10/2018 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1322 Acrobat Reader File 85.950.pdf
85.934 9/10/2018 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010 – Έγκριση του καταλόγου για σύσταση Ιατρικών Συμβουλίων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1316 Acrobat Reader File 85.934.pdf
85.879 9/10/2018 Προϋπολογισμός Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος για το έτος 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1298 Acrobat Reader File 85.879.pdf
85.945 9/10/2018 Εκκρεμότητες στην Υιοθέτηση Κοινοτικών Οδηγιών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1318 Acrobat Reader File 85.945.pdf
85.881 9/10/2018 Ενίσχυση με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των Κυπριακών Προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της Ανταγωνιστικής Δράσης «Teaming» - 2η Φάση του «Ορίζοντα 2020». Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1300 Acrobat Reader File 85.881.pdf
85.932 9/10/2018 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών στους Δήμους Λευκωσίας και Σωτήρας και σε Κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού (Κ.Δ.Π. 416/2017), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1314 Acrobat Reader File 85.932.pdf
85.882 9/10/2018 Τροποποίηση του νομικού πλαισίου των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου και δημιουργία ενός Πλαισίου Αρχών που θα διέπει τη μετατροπή της επιστημονικής τεχνογνωσίας και επινοήσεων σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες με τη συμμετοχή των Δημόσιων Πανεπιστημίων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1301 Acrobat Reader File 85.882.pdf
85.889 9/10/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1308 Acrobat Reader File 85.889.pdf
85.883 9/10/2018 Νέο Σύστημα Διακυβέρνησης για Έρευνα και Καινοτομία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1302, ε.ε. 4603, ημερ. 21.12.2018 (Διορθ.) Acrobat Reader File 85.883 διορθ.pdf
85.933 9/10/2018 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Λέμπας της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1315 Acrobat Reader File 85.933.pdf
85.893 9/10/2018 Αίτημα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω υλοποίησης της Γενικής Συνέλευσης FIBA Europe 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1311 Acrobat Reader File 85.893.pdf
85.874 3/10/2018 Χορήγηση άδειας διαίρεσης τριών οικοπέδων στο Ζακάκι για σκοπούς Καζίνο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1294 Acrobat Reader File 85.874.pdf
85.884 9/10/2018 Μέτρα ασφάλειας για τους μαθητές προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1303 Acrobat Reader File 85.884.pdf
85.849 3/10/2018 Οι περί της Λειτουργίας Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1271 Acrobat Reader File 85.849.pdf
85.861 3/10/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 26, εκτάσεως 13.713 τετραγωνικών μέτρων περίπου, του Φ/Σχ. 52/41, Τμήμα 0, στην κοινότητα Κουκλιών, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1283 Acrobat Reader File 85.861.pdf
85.947 9/10/2018 Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του «Ιδρύματος Μουσείου Κώστα Αργυρού». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1319 Acrobat Reader File 85.947.pdf
85.872 3/10/2018 Ανάγκες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε εκπαιδευτικό προσωπικό για τη σχολική χρονιά 2018 -2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1292 Acrobat Reader File 85.872.pdf
85.869 3/10/2018 Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστη Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1290 Acrobat Reader File 85.869.pdf
85.860 3/10/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 568, εκτάσεως 5.562 τετραγωνικών μέτρων περίπου, του Φ/Σχ. 45/50W2, Τμήμα 2, στην κοινότητα Χλώρακας, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1282 Acrobat Reader File 85.860.pdf
85.854 3/10/2018 Παράταση περιόδου ισχύος προσφορών για τέσσερις μήνες για βελτίωση του δρόμου που συνδέει το Κέντρο με την Τουριστική περιοχή Γεροσκήπου – Αρ. Διαγωνισμού PS/C/778. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1276 Acrobat Reader File 85.854.pdf
85.878 3/10/2018 Παράταση της απόσπασης της κας Λεώνης Θεοδωρίδου Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’ από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1297 Acrobat Reader File 85.878.pdf
85.866 3/10/2018 α)Τροποποίηση προνοιών του Σχεδίου Παραχώρησης Ενίσχυσης στους Δικαιούχους «Χρωματισμένου» Γεωργικού Πετρελαίου για το Πετρέλαιο Κίνησης που χρησιμοποιείται στα Οχήματα για Γεωργικούς Σκοπούς. β)Τροποποίηση προνοιών του Σχεδίου Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για Πετρέλαιο Κίνησης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1287 Acrobat Reader File 85.866.pdf
85.828 3/10/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που Προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1252 Acrobat Reader File 85.828.pdf
85.867 3/10/2018 Προσφυγές υπ’ αριθμό 203/15 – Κατίνα Ζωνιά και 204/15 – Καιτούλλα Χ¨ Ρούσου, που σχετίζονται με το Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης, για το έτος 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1288 Acrobat Reader File 85.867.pdf
85.842 3/10/2018 Αύξηση του ανώτατου αριθμού μαθητών/τριών προδημοτικής ηλικίας ανά τμήμα, στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δροσιάς. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1264 Acrobat Reader File 85.842.pdf
85.848 3/10/2018 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1270 Acrobat Reader File 85.848.pdf
85.847 3/10/2018 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμος του 2018». β)Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Καθορισμός Βασικών Προτύπων Ασφαλείας για την Προστασία από τους Κινδύνους που προκύπτουν από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1269 Acrobat Reader File 85.847.pdf
85.843 3/10/2018 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1265 Acrobat Reader File 85.843.pdf
85.840 3/10/2018 Ένταξη ενός Πρεσβυτέρου και ενός Διακόνου του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στον Κατάλογο των Κληρικών της Υπαίθρου – Εξαρχία Πανάγιου Τάφου εν Κύπρω. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1262 Acrobat Reader File 85.840.pdf
85.863 3/10/2018 Διάταγμα Υπουργικού Συμβουλίου με βάση το άρθρο 10 του περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα Αλιείας Νόμου 2006 έως 2013 [Ν.134(Ι)/2006 και Ν.183(Ι)/2013]. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1285 Acrobat Reader File 85.863.pdf
85.877 3/10/2018 Διαγωνισμός για την Υλοποίηση των Απαραίτητων Υποδομών για Έλευση Φυσικού Αερίου στην Κύπρο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1296 Acrobat Reader File 85.877.pdf
85.873 3/10/2018 Διορισμός μελών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1293 Acrobat Reader File 85.873.pdf
85.857 3/10/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων με αρ. 426 (μέρος), 573 (μέρος), 743 και 745 (μέρος), συνολικής εκτάσεως 15.498 τετραγωνικών μέτρων περίπου, του Φ/Σχ. 31/49 στην κοινότητα Ποταμιάς, της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1279 Acrobat Reader File 85.857.pdf
85.845 3/10/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελέγχου Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών Νόμος του 2018». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1267 Acrobat Reader File 85.845.pdf
85.844 3/10/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1266 Acrobat Reader File 85.844.pdf
85.837 3/10/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1260 Acrobat Reader File 85.837.pdf
85.862 3/10/2018 Δημιουργία και Κατασκευή του Παρακαμπτηρίου Δρόμου Παρεκκλησιάς – Κελλακίου (Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης: Δ.Π.119/25.01.1985) (Διάταγμα Απαλλοτρίωσης: Δ.Π. 1652.25.11.1985) Επίσχεση για μετατροπή μέρους δρόμου σε προστατευτική λωρίδα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1284 Acrobat Reader File 85.862.pdf
85.871 3/10/2018 Νόμος που τροποποιεί τον περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμο του 2016 Ν26(Ι)/2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1291 Acrobat Reader File 85.871.pdf
85.834 3/10/2018 Εθνική Στρατηγική για την Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σχετικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1257 Acrobat Reader File 85.834.pdf
85.836 3/10/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Καταργητικός Νόμος του 2018». Κατάργηση του Νόμου 40/1983. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1259 Acrobat Reader File 85.836.pdf
85.833 3/10/2018 Έγκριση Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1256 Acrobat Reader File 85.833.pdf
85.841 3/10/2018 Συμμετοχή στο Συγκρότημα Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, HELBROC, με κράτος πλαίσιο την Ελλάδα. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1263 Acrobat Reader File 85.841.pdf
85.859 3/10/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 298, εκτάσεως 2.797 τετραγωνικών μέτρων περίπου, του Φ/Σχ. 47/09, Τμήμα 0, της κοινότητας Κάτω Πλατρών, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1281 Acrobat Reader File 85.859.pdf
85.856 3/10/2018 Διορισμός Οπλίτη του Στρατού της Δημοκρατίας που αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) της Ελλάδας, ως Αξιωματικού με το βαθμό Ανθυπολοχαγού. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1278 Acrobat Reader File 85.856.pdf
85.830 3/10/2018 Παροχή βοήθειας προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της Αττικής στην Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1254 Acrobat Reader File 85.830.pdf
85.853 3/10/2018 Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς για έξι μήνες για το Έργο «Κατασκευή, Προμήθεια, Μεταφορά και Τοποθέτηση Προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου» - Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.004/1/2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1275 Acrobat Reader File 85.853.pdf
85.831 3/10/2018 Παροχή Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1255 Acrobat Reader File 85.831.pdf
85.855 3/10/2018 2η Παράταση της περιόδου αξιολόγησης των προσφορών για το Διαγωνισμό: «Προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση εξοπλισμού βυθιζόμενων κάδων για σκοπούς χωριστής συλλογής απορριμμάτων στον Δήμο Λάρνακας στα πλαίσια συγχρηματοδότησης σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής» - Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Π. 13/2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1277 Acrobat Reader File 85.855.pdf
85.838 3/10/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Καταδολίευσης των εκ Δικαστικής Αποφάσεως Πιστωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1261 Acrobat Reader File 85.838.pdf
85.851 3/10/2018 α)Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. β)Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. γ)Οι περί Καταλόγου Ποικιλιών της Πατάτας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1273 Acrobat Reader File 85.851.pdf
85.829 3/10/2018 Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και Νορβηγίας για τη Προγραμματική Περίοδο 2014- 2021. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1253 Acrobat Reader File 85.829.pdf
85.835 3/10/2018 Έγκριση εθνικού σχεδίου δράσης επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1258 Acrobat Reader File 85.835.pdf
85.864 3/10/2018 Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 – Λειτουργός Λογιστηρίου Α’. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1286 Acrobat Reader File 85.864.pdf
85.858 3/10/2018 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων με αρ. 720 (μέρος), 983 (μέρος), 985 (μέρος) και 986 (μέρος), συνολικής εκτάσεως 3.200 τετραγωνικών μέτρων περίπου, του Φ/Σχ. 53/28, Τμήμα 0, της κοινότητας Σούνι-Ζανακιά, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1280 Acrobat Reader File 85.858.pdf
85.852 3/10/2018 Οι περί Θεσπίσεως Εθνικών Μέτρων για την Υγιεινή Παραγωγή και Διάθεση στην Αγορά Ορισμένων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1274 Acrobat Reader File 85.852.pdf
86.145 1/11/2018 Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 2018 για τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4605, ημερ. 11.1.2019, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 86.145.pdf
86.141 1/11/2018 Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού Β’ (Χωρομετρίας/Χαρτογραφίας), Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού Χωρομετρίας, Βοηθού Κτηματολογικού Λειτουργού και Κτηματολογικού Γραφέα Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4605, ημερ. 11.1.2019, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 86.141.pdf
86.035 24/10/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018 ,αρ. γνωστ. 1324 Acrobat Reader File 86.035.pdf
86.464 18/12/2018 Διορισμός μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4604, ημερ. 4.1.2019, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 86.464.pdf
86.150 1/11/2018 Αξιοποίηση μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά την κρατική φοιτητική μέριμνα, για λήψη πρόσθετων μέτρων κοινωνικής στήριξης των φοιτητών – Επίδομα σίτισης στους δικαιούχους. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4605, ημερ. 11.1.2019, αρ. γνωστ. 45 Acrobat Reader File 86.150.pdf
86.100 1/11/2018 Απόσπαση μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες (Μ.Α.Ε.Ε.). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4605, ημερ. 11.1.2019, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 86.100.pdf
86.090 1/11/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4605, ημερ. 11.1.2019, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 86.090.pdf
86.139 1/11/2018 Αξιοποίηση μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά στην κρατική φοιτητική μέριμνα, για λήψη πρόσθετου μέτρου κοινωνικής στήριξης των φοιτητών – Χριστουγεννιάτικο Επίδομα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4605, ημερ. 11.1.2019, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader File 86.139.pdf
86.465 18/12/2018 Διορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4604, ημερ. 4.1.2019, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 86 465.pdf
86.071 24/10/2018 Αναθεώρηση της Συμφωνίας του 2015 μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της ΠΑΣΥΚΙ και αναθεώρηση του συστήματος υπερωριακής αποζημίωσης ιατρικού προσωπικού κατά τις μη εργάσιμες ώρες. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1388 Acrobat Reader File 86.071.pdf
86.011 24/10/2018 Νέες Διατάξεις για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1359 Acrobat Reader File 86.011.pdf
86.067 24/10/2018 Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία σε Θέματα Ενέργειας μεταξύ του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου και του Υπουργείου Ενέργειας της Ρουμανίας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1385 Acrobat Reader File 86.067.pdf
86.481 18/12/2018 Πλήρωση Κενής Θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4604, ημερ. 4.1.2019, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 86 481.pdf
86.068 24/10/2018 Ανάγκες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τη Σχολική Χρονιά 2018-2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1386 Acrobat Reader File 86.068.pdf
86.022 24/10/2018 Ορισμός Αρμοδίων Αρχών για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/852 για τον Υδράργυρο. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1369 Acrobat Reader File 86.022.pdf
86.015 24/10/2018 Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου για το έτος 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1363 Acrobat Reader File 86.015.pdf
86.074 24/10/2018 Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Οι περί Λειτουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1391 Acrobat Reader File 86.074.pdf
86.037 24/10/2018 Δωρεά δύο πινάκων στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1381 Acrobat Reader File 86.037.pdf
86.013 24/12/2018 Αποτελεσματική διαχείριση κρατικών χορηγιών που παραχωρούνται σε νομικά/ή και φυσικά πρόσωπα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1361 Acrobat Reader File 86.013.pdf
86.025 24/10/2018 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1372 Acrobat Reader File 86.025.pdf
86.073 24/10/2018 Καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1390 Acrobat Reader File 86.073.pdf
86.028 24/10/2018 Ανανέωση Απόσπασης μέλους της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUBAM στη Μολδαβία – Ουκρανία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1375 Acrobat Reader File 86.028.pdf
86.012 24/10/2018 Αξιοποίηση του Κυπριακού Δικτύου του Climate – KIC και των δράσεών του. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1360 Acrobat Reader File 86.012.pdf
86.026 24/10/2018 Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλωπιστικών Φυτών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1373 Acrobat Reader File 86.026.pdf
86.072 24/10/2018 Το περί Ρυθμίσεως της Απασχόλησης Λιμενεργατών (Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λεμεσού) Διάταγμα του 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1389 Acrobat Reader File 86.072.pdf
86.066 24/10/2018 Αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1384 Acrobat Reader File 86.066.pdf
86.070 24/10/2018 Διορισμός Οικονομικού Διευθυντή Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1387 Acrobat Reader File 86.070.pdf
86.036 24/10/2018 Κήρυξη Αρχαίου Μνημείου Πρώτου Πίνακα στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1380 Acrobat Reader File 86.036.pdf
86.021 24/12/2018 Εκπαίδευση τεσσάρων Λειτουργών του Τμήματος Περιβάλλοντος για το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα LIFE, στην Ισπανία, 22-26 Οκτωβρίου, 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1368 Acrobat Reader File 86.021.pdf
86.032 24/10/2018 Αποζημίωση Προέδρου και μελών Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1377 Acrobat Reader File 86.032.pdf
86.029 24/10/2018 Όροι Εργασίας Διευθυντή Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1376 Acrobat Reader File 86.029.pdf
86.014 24/10/2018 Προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1362 Acrobat Reader File 86.014.pdf
86.065 24/10/2018 Προϋπολογισμός 2018 - Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 2). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1383 Acrobat Reader File 86.065.pdf
86.018 24/10/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1366 Acrobat Reader File 86.018.pdf
86.064 24/10/2018 α)Σχέδιο Κρατικών ενισχύσεων για περίφραξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται από τα Αγρινά. β)Σχέδιο αποζημιώσεων για ζημιές που προκαλούνται στις γεωργικές καλλιέργειες από τα Αγρινά. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1382 Acrobat Reader File 86.064.pdf
86.033 24/10/2018 Παράταση περιόδου ισχύος των προσφορών για τρείς (3) μήνες για την προμήθεια από το εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος (premix) για ασφαλτικές εργασίες στην Επαρχία Λευκωσίας Αρ. Διαγωνισμού Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σίας): 1/2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1378 Acrobat Reader File 86.033.pdf
86.024 24/10/2018 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1371 Acrobat Reader File 86.024.pdf
86.023 24/10/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας στο Νομικό Τομέα μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ (Κυρωτικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1370 Acrobat Reader File 86.023.pdf
86.307 28/11/2018 Διορισμός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1357 Acrobat Reader File 86 307.pdf
85.990 16/10/2018 Διορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) προς αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μέλους. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1344 Acrobat Reader File 85.990.pdf
86.019 24/10/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1367 Acrobat Reader File 86.019.pdf
86.300 28/11/2018 Διορισμός Προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1356 Acrobat Reader File 86 300.pdf
86.330 5/12/2018 Διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4602, ημερ. 14.12.2018, αρ. γνωστ. 1358 Acrobat Reader File 86.330.pdf
86.027 24/10/2018 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1374 Acrobat Reader File 86.027.pdf
86.016 24/10/2018 Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφορικά με νομοθετικές αποφάσεις που συζητούνται σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών και Ομάδων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1364 Acrobat Reader File 86.016.pdf
85.989 16/10/2018 Οι περί Δικαστικής Υπηρεσίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Στενογράφου Δικαστηρίου Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1343 Acrobat Reader File 85.989.pdf
86.034 24/10/2018 Παράταση ισχύος προσφοράς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για κατασκευή υποστέγων στο Στρατόπεδο «Μ. ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ» στον Μαθιάτη (Διαγωνισμός ΤΥ401/2018). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1379 Acrobat Reader File 86.034.pdf
86.017 24/10/2018 Εισηγήσεις του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για βελτιώσεις στον τομέα των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 1359, ημερ. 21.12.2018, αρ, γνωστ. 1365 Acrobat Reader File 86.017.pdf
85.964 16/10/2018 Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1336 Acrobat Reader File 85.964.pdf
86.003 16/10/2018 Ανανέωση Απόσπασης Μελών της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUΜM στη Γεωργία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1355 Acrobat Reader File 86.003.pdf
85.963 16/10/2018 Θεσμοθέτηση επιχορήγησης προς το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών για κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1335 Acrobat Reader File 85.963.pdf
85.968 16/10/2018 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς τον Αθλητικό Πνευματικό Όμιλο Κυράς για την Ανέγερση Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων Κυράς 1974. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1340 Acrobat Reader File 85.968.pdf
85.994 16/10/2018 Στέγαση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1348 Acrobat Reader File 85.994.pdf
85.997 16/10/2018 Διορισμός Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1350 Acrobat Reader File 85.997.pdf
85.956 16/10/2018 Προϋπολογισμός του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για την περίοδο 1ην Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1328 Acrobat Reader File 85.956.pdf
86.001 16/10/2018 Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1354 Acrobat Reader File 86.001.pdf
85.987 16/10/2018 Γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου για την ένωση γειτονικών κοινοτήτων σε σύμπλεγμα για σκοπούς διορισμού δύο Αγροφυλάκων, με βάση τα άρθρα 3(1) και 3(2) του περί Αγροφυλάκων Νόμου (ΚΕΦ.287). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1341 Acrobat Reader File 85.987.pdf
86.000 16/10/2018 Εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας στην Αστυνομική Ακαδημία της Αιγύπτου 04-15 Νοεμβρίου 2018. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1353 Acrobat Reader File 86.000.pdf
85.991 16/10/2018 Αντικατάσταση της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1345 Acrobat Reader File 85.991.pdf
85.999 16/10/2018 Εκπαίδευση μελών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας (Λ&NA) στην Κρήτη σε θέματα ταχείας Επέμβασης, νηοψιών σε σκάφη και έρευνας και διάσωσης. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1352 Acrobat Reader File 85.999.pdf
85.961 16/10/2018 Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό – Εκπαίδευση δύο Λειτουργών Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λειτουργού του ΚΟΔΑΠ και δύο μελών του ΔΣ του ΚΟΔΑΠ. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1333 Acrobat Reader File 85.961.pdf
85.958 16/10/2018 α)Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β)Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1330 Acrobat Reader File 85.958.pdf
85.992 16/10/2018 Καθορισμός ύψους διδάκτρων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1346 Acrobat Reader File 85.992.pdf
85.962 16/10/2018 Συνδρομή στον Οργανισμό «Complendium of Cultural Policies in Europe» που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1334 Acrobat Reader File 85.962.pdf
85.966 16/10/2018 Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας για την «Αναβάθμιση και Εξωραϊσμό του Πυρήνα της Κοινότητας Κοράκου (Φάση Α) στην Επαρχία Λευκωσίας» - Αρ. Διαγ.: Ε.ΛΕΥ.31/2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1338 Acrobat Reader File 85.966.pdf
85.965 16/10/2018 Σύναψη Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) και την Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1337 Acrobat Reader File 85.965.pdf
85.988 16/10/2018 Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμος του 2004 (Αριθμός 38(Ι)/2004) - Διάταγμα με βάση το άρθρο 6. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1342 Acrobat Reader File 85.988.pdf
85.998 16/10/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: O περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός και άλλες Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1351 Acrobat Reader File 85.998.pdf
86.255 21/11/2018 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1327 Acrobat Reader File 86.255.pdf
86.122 1/11/2018 Αίτηση της Εταιρείας Χριστάκης Λ. Αγαθαγγέλου ΛΤΔ και των Έλενας Αγαθαγγέλου και Γεωργίας Δημητρίου (87/2012), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης από μεικτή ανάπτυξη (κατάστημα, γραφεία και οικιστικά διαμερίσματα) σε πολυκατάστημα ειδών ένδυσης και υπόδησης και καφετέρια, στην ενορία Αγίου Θεοδώρου, στο Δήμο Πάφου, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4600, ημερ. 30.11.2018, αρ. γνωστ. 1326 Acrobat Reader File 86 122.pdf
86.151 1/11/2018 Κηδεία δημόσια δαπάνη της πρεσβυτέρας Αγαθονίκης Παπαλαζάρου. ε.ε 4605, ημερ. 11.1.2019, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 86.151.pdf
85.960 16/10/2018 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για το τρίμηνο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1332 Acrobat Reader File 85.960.pdf
85.959 16/10/2018 Έγκριση εθνικού σχεδίου δράσης επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1331 Acrobat Reader File 85.959.pdf
85.995 16/10/2018 Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Δημόσιων Σχολείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1349 Acrobat Reader File 85.995.pdf
85.993 16/10/2018 Νέο Σύστημα Διακυβέρνησης για Έρευνα και Καινοτομία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1347, ε.ε. 4603, ημερ. 21.12.2018 (Διορθ.) Acrobat Reader File 85.993διορθ.pdf
85.957 16/10/2018 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) με αρ. 1/2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1329 Acrobat Reader File 85.957.pdf
85.967 16/10/2018 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στην «Οργάνωση Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας (πρώην «Διαφάνεια – Κύπρος Λτδ»)». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4601, ημερ. 7.12.2018, αρ. γνωστ. 1339 Acrobat Reader File 85.967.pdf
86.276 21/11/2018 Μνημόνιο Συναντίληψης με τίτλο: MoU between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia on Cooperation and Bilateral Political Consultations. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4607, ημερ. 25.1.2019, αρ. γνωστ. 116 Acrobat Reader File 86.276.pdf
86.246 21/11/2018 Καταβολή οικονομικής βοήθειας για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4607, ημερ. 25.1.2019, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 86.246.pdf
86.459 18/12/2018 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 86 459.pdf
86.126 1/11/2018 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4605, ημερ. 11.1.2019, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 86.126.pdf
86.273 21/11/2018 Προώθηση Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας στο Δημόσιο Σχολείο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4607, ημερ. 25.1.2019, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader File 86.273.pdf
86.237 21/11/2018 Συνεισφορά της Κύπρου για διευκόλυνση των Σύρων προσφύγων σε Ιορδανία και Λίβανο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4607, ημερ. 25.1.2019, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 86.237.pdf
86.261 21/11/2018 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Απαλλοτριώσεις και παραχώρηση κυβερνητικού κτιρίου – Τροποποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 65.270 ημερομηνίας 4 Απριλίου 2007. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4607, ημερ. 25.1.2019, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 86.261.pdf
86.175 13/11/2018 Διαγωνισμός αρ. ΓΛ 1/2018 για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων. Αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών της Ομάδας 29 – Χυμοί από έξι (6) μήνες σε δώδεκα (12) μήνες. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 86.175.pdf
86.260 21/11/2018 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του παλιού κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Κελλακίου Επαρχίας Λεμεσού στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κελλακίου για χρήση του ως Πολιτιστικό Κέντρο (Τεμ. 275, Αρ. Εγγραφής 0/6162, Φ/Σχ. 48/5136V01, Τμήμα 1). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4607, ημερ. 25.1.2019, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader File 86.260.pdf
86.499 18/12/2018 Διορισμός Διευθυντή Λαχείων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 86 499 (1).pdf
86.225 13/11/2018 Καταβολή κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης Ιατρών του Δημοσίου Τομέα καθώς και Ιατρών του Ιδιωτικού Τομέα, που διορίστηκαν μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας (ΕΕΨΙ), με βάση τα Άρθρα (30) και (33Α) του Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011 έως 2018. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 86.225.pdf
86.167 13/11/2018 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού) για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 86.167.pdf
86.221 13/11/2018 Αναθεώρηση σύστασης Εθνικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση των Ρευματικών Παθήσεων. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 86.221.pdf
86.223 13/11/2018 Προσωρινή Στέγαση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 86.223.pdf
86.216 13/11/2018 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης – Επαρχία Λευκωσίας και Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 86.216.pdf
86.227 13/11/2018 Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 86.227.pdf
86.226 13/11/2018 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 86.226.pdf
86.178 13/11/2018 Επέκταση της διάρκειας εφαρμογής για τα έτη 2019 και 2020 του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών περιόδου 2015-2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 86.178.pdf
86.174 13/11/2018 Παράταση χρονικής διάρκειας υπηρεσίας υπαλλήλου σε διπλωματική αποστολή, σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικούς Όρους) Κανονισμούς του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 86.174.pdf
86.215 13/11/2018 Αιτήσεις με αρ. ΑΜΧ/0338/2018 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τη δημιουργία δορυφορικού καζίνο στην Επαρχία Αμμοχώστου, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 86.215.pdf
86.219 13/11/2018 Παράταση Αναπληρωτικού Διορισμού Γενικού Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 86.219μέρος.pdf
86.217 13/11/2018 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης – Επαρχία Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 86.217.pdf
86.171 13/11/2018 Αντικατάσταση μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader File 86.171.pdf
86.218 13/11/2018 Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 86.218.pdf
86.169 13/11/2018 Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 86.169.pdf
86.163 13/11/2018 Εκπαίδευση ομάδας προσωπικού της Ναυτικής Υπηρεσίας του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών σε Θέματα Υδρογονανθράκων (Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης) – Αποστολή επτά (7) ατόμων στην Ελλάδα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 86.163.pdf
86.228 13/11/2018 Αποζημίωση ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση που έγινε για τη δημιουργία του Περιφερειακού Νηπιαγωγείου Παλαιχωρίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader File 86.228.pdf
86.229 13/11/2018 Τοποθέτηση δύο Γενικών Διευθυντών και διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 86.229.pdf
86.230 13/11/2018 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 86.230.pdf
86.158 13/11/2018 Παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2018 στους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος, στους χαμηλοσυνταξιούχους και σε άλλους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 86.158.pdf
86.160 13/11/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 86.160.pdf
86.220 13/11/2018 Όροι εργασίας Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 86.220.pdf
86.157 13/11/2018 Ορισμός της αρμόδιας Εθνικής Αρχής και της αρμόδιας Εθνικής Υπηρεσίας για το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» (European Solidarity Corps). Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 86.157.pdf
86.162 13/11/2018 Εκπαίδευση ομάδας Λειτουργών Τμήματος Φορολογίας και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών, σε θέματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας – Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης για το 2018 – Αποστολή 24 Λειτουργών στην Κρήτη. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 86.162.pdf
86.159 13/11/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 86.159.pdf
86.176 13/11/2018 Παράταση ισχύος της προσφοράς για την αγορά αντιδραστηρίων για τη διεκπεραίωση ανοσολογικών αναλύσεων με τη μέθοδο της νεφελομετρίας με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Βιοχημικών Εργαστηρίων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων – Αρ. Προσφοράς: Σ.Υ. 13/16. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 86.176.pdf
86.222 13/11/2018 Αναθεώρηση του Εβδομαδιαίου και Ετήσιου Ποσού των Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών του έτους 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 86.222.pdf
86.161 13/11/2018 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 86.161.pdf
86.085 1/11/2018 Παροχή Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας σε Δικαιούχους του Σχεδίου Επανεγκατάστασης στα Κατεχόμενα και του Σχεδίου Εγκατάστασης Νεαρών Ζευγαριών στα Κατεχόμενα Χωριά του. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4605, ημερ. 11.1.2019, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 86.085.pdf
86.168 13/11/2018 Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 86.168.pdf
86.147 1/10/2018 α)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. β)Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικίνδυνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4605, ημερ. 11.1.2019, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 86.147.pdf
86.165 13/11/2018 Συμμετοχή τριών φοιτητών του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ), οι οποίοι θα συνοδεύονται από μια Εκπαιδεύτρια Μαγειρικής στο διαγωνισμό Black Box University of Derby. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4606, ημερ. 18.1.2019, αρ. γνωστ. 55