Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Απόφαση Υπ. Συμβουλίου
Απόσπασμα από Δημοσίευση στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας
κ Νεόφυτος Παπαδόπουλος 17/6/2024 - μέχρι σήμερα Ημερ. Συνεδρίας 5.6.2024
Back To Top