Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Hide details for [<font class="simpletext">] 2022[</font>] 2022
• 13/09/2022 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 140 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 
Hide details for [<font class="simpletext">] 2019[</font>] 2019
• 06/09/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 139 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ)
 
• 17/04/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 136 - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
 
• 17/04/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 138 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ)
 
• 17/04/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 137 - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
 
• 17/04/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 135 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 
• 17/04/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 132 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
 
• 17/04/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 134 - ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 
• 17/04/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 133 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
• 17/04/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 128 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - 11/06/2014
 
• 17/04/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 131 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 05.02.2015
 
• 17/04/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 129 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ - 18.8.2014
 
• 17/04/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 9.12.2014
 
• 17/04/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 125 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 
• 17/04/2019 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 124 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
 
Hide details for [<font class="simpletext">] 2014[</font>] 2014
• 30/01/2014 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 127 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ - 30/01/2014
 
Hide details for [<font class="simpletext">] 2013[</font>] 2013
• 29/07/2013 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 126 - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 29/07/2013
 

Back To Top