Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 137 - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 137.PDF


Back To Top