Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Φύλο

ΗλικίαΕπιθυμώ να λαμβάνω Ηλεκτρονική Ενημέρωση για τα ακόλουθα:Με την παρούσα αίτηση δηλώνω υπεύθυνα το ενδιαφέρον μου να λαμβάνω ηλεκτρονική ενημέρωση από τη Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου και δίνω τη συγκατάθεση μου στη Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου για χρήση των προσωπικών μου στοιχείων. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνετε με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, Ν.138(I)/2001
Back To Top