Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
64.189 28/7/2006 Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 159 Acrobat Reader FIle 64.189.pdf
64.174 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 145 Acrobat Reader FIle 64.174.pdf
64.240 31/8/2006 Α) Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος (ΕΠΔ), Β) Προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader FIle 64.240.pdf
64.185 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου και μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (Σ.Ε.Δ.Α.Σ) σύμφωνα με τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους του 2002 έως 2006 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 156 Acrobat Reader FIle 64.185.pdf
64.187 28/7/2006 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 157 Acrobat Reader FIle 64.187.pdf
64.402 27/9/2006 Αίτηση της κας Αγνής Παρασκευά για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/2434/2003) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για προσθηκομετατροπές σε καταστήματα στην Έγκωμη με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ.γνωστ. 183 Acrobat Reader FIle 64.402.pdf
64.190 31/8/2006 Διορισμός προεδρεύοντος μέλους του Εφοριακού Συμβουλίου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader FIle 64.190.pdf
64.346 20/9/2006 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Κόρνος της Επαρχίας Λάρνακας (Περιοχή Β) για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 179 Acrobat Reader FIle 64.346.pdf
64.309 7/9/2006 Τροποποίηση του σχεδίου επιχορήγησης διακοπών για τα άτομα με αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 176 Acrobat Reader FIle 64.309.pdf
64.279 31/8/2006 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης του Χώρου Διαθέσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4096, ημερ. 31.8.2006, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader FIle 64.279.pdf
64.178 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικών Συμβουλιών Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών - Υπουργείο Εσωτερικών α) Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, β) Πολεοδομικό Συμβούλιο, γ)Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Υπουργείο Εσωτερικών ε..ε 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 149 Acrobat Reader FIle 64.178.pdf
64.271 31/8/2006 Έκδοση αναμνηστικών κερμάτων Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 170 Acrobat Reader FIle 64.271.pdf
64.181 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 152 Acrobat Reader FIle 64.181.pdf
64.375 20/9/2006 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ.γνωστ. 182 Acrobat Reader FIle 64.375.pdf
64.356 20/9/2006 Διορισμός μέλους στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 161 Acrobat Reader FIle 64.356.pdf
64.173 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 144 Acrobat Reader FIle 64.173.pdf
64.180 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 151 Acrobat Reader FIle 64.180.pdf
64.315 7/9/2006 Διορισμός μελών της Επιτροπής Μνημείων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader FIle 64.315.pdf
64.267 31/8/2006 Αντικατάσταση μελών στο Συμβούλιο Φαρμάκων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 169 Acrobat Reader FIle 64.267.pdf
64.266 31/8/2006 Διορισμός του κ. Πατρίκκιου Κωνσταντίνου ως μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader FIle 64.266.pdf
64.175 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader FIle 64.175.pdf
64.183 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader FIle 64.183.pdf
64.172 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Αδειών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 143 Acrobat Reader FIle 64.172.pdf
64.333 20/9/2006 Διιορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 160 Acrobat Reader FIle 64.333.pdf
64.276 31/8/2006 Εκμίσθωση δασικής γης στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κάμπου για αναστύλωση του ερειπωμένου εξωκλησιού της Αγίας Βαρβάρας Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 171 Acrobat Reader FIle 64.276.pdf
64.176 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 147 Acrobat Reader FIle 64.176.pdf
64.306 7/9/2006 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader FIle 64.306.pdf
64.325 7/9/2006 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 162 Acrobat Reader FIle 64.325.pdf
64.381 27/9/2006 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον κανονισμό 14(1) των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4094, ημερ. 6.10.2006, αρ. γνωστ. 163 Acrobat Reader FIle 64.381.pdf
64.179 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 150 ε.ε. 4095, ημερ. 20.10.2006 (διόρθωση) Acrobat Reader FIle 64.179.pdf
64.182 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 153 Acrobat Reader FIle 64.182.pdf
64.280 31/8/2006 Προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α) για το 2007 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader FIle 64.280.pdf
64.207 31/8/2006 Πιστοποιητικό απορίας για Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν στα Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 165 Acrobat Reader FIle 64.207.pdf
64.369 20/9/2006 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το έτος 2007 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 181 Acrobat Reader FIle 64.369.pdf
64.317 7/9/2006 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 178 Acrobat Reader FIle 64.317.pdf
64.307 7/9/2006 Στεγαστική Πολιτική και για μη εκτοπισθέντες: α) Ενιαίο στεγαστικό σχέδιο απο το οποίο μπορούν να τύχουν βοήθειας και μη εκτοπισθέντες, β) Νέο Σχέδιο Παροχής κινήτρων για τη συστέγαση ατόμων με συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader FIle 64.307.pdf
64.122 19/7/2006 Διοικητικό Συμβούλιο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4092, ημερ. 27.9.2006, αρ. γνωστ. 136 Acrobat Reader FIle 64.122.pdf
64.061 13/7/2006 Διορισμός Επιτροπών που προβλέπονται από τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο 113(Ι)/1999 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4091, ημερ. 22.9.2006, αρ. γνωστ. 131 Acrobat Reader FIle 64.061.pdf
64.177 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 148 Acrobat Reader FIle 64.177.pdf
64.184 28/7/2006 Διορισμός Προέδρου και μελών της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader FIle 64.184.pdf
64.249 31/8/2006 Παροχή πρόσθετης οικονομικής βοήθειας για το έτος 2005 στα ενεργά ζευγάρια (μη συνταξιούχοι) και στα παιδιά τους που διαμένουν στις ορεινές περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο 600 μέτρων και ανω Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader FIle 64.249.pdf
64.124 19/7/2006 Διορισμός μελών της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4092, ημερ. 27.9.2006, αρ. γνωστ. 137 Acrobat Reader FIle 64.124.pdf
64.121 19/7/2006 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 για σκοπούς ετοιμασίας του Σχεδίου Περιοχής του Παραδοσιακού Πυρήνα και Βιομηχανικής Ζώνης Έγκωμης Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4092, ημερ. 27.9.2006, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader FIle 64.121.pdf
64.125 19/7/2006 Διορισμός μελών της Κυπριακής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (International Council of Museums (ICOM) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4092, ημερ. 27.9..2006, αρ. γνωστ. 138 Acrobat Reader FIle 64.125.pdf
64.170 27/7/2006 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4092, ημερ. 27.9..2006, αρ. γνωστ. 141 Acrobat Reader FIle 64.170.pdf
64.171 27/7/2006 Διορισμός Προέδρου και μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4092, ημερ. 27.9.2006, αρ. γνωστ. 142 Acrobat Reader FIle 64.171.pdf
64.090 13/7/2006 Αίτηση της Εταιρείας "Med Gof Properties LTd" για ανταλλαγή ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας με ισάξια δασική γη μέρος του Κύριου Κρατικού Δάσους Αλέξιγρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4091, ημερ. 22.9.2006, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader FIle 64.090.pdf
64.107 19/7/2006 Αίτηση για ανταλλαγή ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας με ισάξια δασική γή μέρος του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4092, ημερ. 27.9.2006, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader FIle 64.107.pdf
64.103 13/7/2006 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με βάση τις πρόνοιες των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 και 2005 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4091, ημερ. 22.9.2006, αρ. γνωστ. 133 ε.ε. 4103, ημερ. 20.12.2006 Acrobat Reader FIle 64.103.pdf
64.159 27/7/2006 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4092, ημερ. 27.9.2006, αρ. γνωστ. 140 Acrobat Reader FIle 64.159.pdf
64.134 19/7/2006 Κοινή θέση 2005/69/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2005 για την ανταλλαγή ορισμένων δεδομένων με την Interpol Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4092, ημερ. 27.9.2006, αρ. γνωστ. 139 Acrobat Reader FIle 64.134.pdf
64.533 26/10/2006 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4103, ημερ. 20.12.2006, αρ. γνωστ. 207 Acrobat Reader FIle 64.533.pdf
64.546 26/10/2006 Αίτηση του κ. Θεόφιλου Αναστασίου και της κας Μαριάννας Αναστασίου (ΛΕΜ/0982/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού για δημιουργία υπαίθρου εκθσιακού χώρου αυτοκινήτων και περίφραξης στα Κάτω Πολεμίδια με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις Κανονισμούς) του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4099, ημερ.24.11.2006, αρ. γνωστ. 193 Acrobat Reader FIle 64.546.pdf
64.188 28/7/2006 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4093, ημερ. 29.9.2006, αρ. γνωστ. 158 Acrobat Reader FIle 64.188.pdf
63.785 17/5/2006 Επιχορήγηση από τα πλεονάσματα του Κεντρικού Ταμείου Αδειών των θερινών αδειών εργοδοτουμένων και των λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2006 και επιχορήγηση των συντεχνιών για την ίδρυση/επέκταση των αναπαυτηρίων τους για τα έτη 2006-2010. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ, γνωστ. 111 Acrobat Reader File 63.785.PDF
63.772 17/5/2006 Διορισμός αναπληρωματικού μέλους μέλους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader File 63.772.PDF
63.715 3/5/2006 Διορισμός μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4086, ημερ. 5.7.2006, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 63.715.PDF
63.771 17/5/2006 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 63.771.PDF
64.524 26/10/2006 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4103, ημερ. 20.12.2006, αρ. γνωστ. 205 Acrobat Reader FIle 64.524.pdf
63.790 17/5/2006 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4084, ημερ. 16.6.2006, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 63.790.PDF
63.649 12/4/2006 Διορισμός νέου Συμβουλίου του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4084, ημερ. 16.6.2006, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 63.649.PDF
63.775 17/5/2006 Διορισμός αρμοδίων Λειτουργών για σκοπούς του άρθρου 64 των περί Χαρτοσήμων Νόμων του 1963 έως 2004. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ. γνωστ. 110 Acrobat Reader File 63.775.PDF
63.621 5/4/2006 Διορισμός Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4084, ημερ. 16.6.2006, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 63.621.PDF
63.606 5/4/2006 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4084, ημερ. 16.6.2006, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 63.606.PDF
63.687 20/4/2006 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4085, ημερ. 28.6.2006, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 63.687.PDF
63.650 12/4/2006 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4084, ημερ. 16.6.2006, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 63.650.PDF
63.690 20/4/2006 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4085, ημερ. 28.6.2006, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 63.690.PDF
63.773 17/5/2006 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Μελέτης για τη σύσταση Ενιαίας ΑΡχής Πολιτισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ, γνωστ. 108 Acrobat Reader File 63.773.PDF
63.774 17/5/2006 Αντικατάσταση και διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 63.774.PDF
63.732 3/5/2006 Αίτηση του κ. Λάζαρου Χαραλάμπους (ΛΑΡ/1087/2003) για χορήγηση πολεοδμικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, στο τεμάχιο με αρ. 10, φ/σχ. XL/38.W1, Τμήμα ΑΗ, στην Αραδίππου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4082, ημερ. 24.5.2006, αρ. γνωστ. 84, ε.ε. 4098, ημερ. 17.11.2006 (Διορθ.) Acrobat Reader File 63.732.PDF
63.446 2/3/2006 Καθορισμός των εκπαιδευτικών περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων Γερίου Α' και Γερίου Β'. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4083, ημερ. 31.5.2006, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 63.446.PDF
63.473 10/3/2006 Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού - Ορισμός μέλους και αναπληρωματικού μέλους. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4083, ημερ. 31.5.2006, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 63.473.PDF
63.597 30/3/2006 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4084, ημερ. 16.6.2006, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 63.597.PDF
63.691 20/4/2006 Αντικατάσταση μέλους της Αρχής Αδειών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4085, ημερ. 28.6.2006, αρ, γνωστ. 104 Acrobat Reader File 63.691.PDF
63.441 2/3/2006 Τερματισμός διορισμού μέλους και διορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4083, ημερ. 31.5.2006, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 63.441.PDF
63.461 2/3/2006 Ανανέωση του διορισμού της κας Γούλας Φράγκου στη θέση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4083, ημερ. 31.5.2006, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 63.461.PDF
63.495 15/3/2006 Ευρωπαϊκή Ένωση - Απόφαση 2005/876/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου, 2005, για τη συλλογή πληροφοριών που λαμβάνονται από το ποινικό μητρώο. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4083, ημερ. 31.5.2006, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 63.495.PDF
63.622 5/4/2006 Καθορισμός Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λυκείου Λειβαδιών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4084, ημερ. 16.6.2006, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 63.622.PDF
63.476 10/3/2006 Στεγαστικό Σχέδιο για το Διαχωρισμό και Διάθεση Κρατικών Οικοπέδων για Πτωχές Οικογένειες σε Κοινότητες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4083, ημερ. 31.5.2006, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 63.476.PDF
63.651 12/4/2006 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4080, ημερ. 12.5.2006, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 63.651.PDF
63.355 16/2/2006 Ανανέωση της θητείας των μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4081, ημερ. 17.5.52006, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 63.355.PDF
63.391 23/2/2006 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2006. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4081, ημερ. 17.5.2006, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 63.391.PDF
63.513 21/3/2006 Παραχώρηση έκτακτου πασχαλινού δώρου στους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4084, ημερ. 16.6.2006, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader File 63.513.PDF
63.598 30/3/2006 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4078, ημερ. 28.4.2006, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 63.598.PDF
63.438 2/3/2006 Διορισμός Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4083, ημερ. 31.5.2006, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 63.438.PDF
63.401 23/2/2006 Διορισμός Αντιπροσώπου της Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ. Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4081, ημερ. 17.5.2006, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 63.401.PDF
63.366 16/2/2006 Αναστολή κατάταξης του στρατεύσιμου Παγδατή Μάρκου του Χρίστου, ΣΑ: 5/1489/03 για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4081, ημερ. 17.5.2006, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 63.366.PDF
63.445 2/3/2006 Αναθεώρηση των εκπαιδευτικών περιφερειών Σχολείων Μ¨εσης Εκπαίδευσης της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4083, ημερ. 31.5.2006, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 63.445.PDF
63.425 23/2/2006 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4073, ημερ. 17.3.2006, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 63.425.PDF
63.447 2/3/2006 Εκπαιδευτικές περιφέρειες των νέων Δημοτικών Σχολείων ΚΗ' Λεμεσού, Γ' Ιδαλίου και Καθαρής. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4083, ημερ. 31.5.2006, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 63.447.PDF
63.253 1/2/2006 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για το 2005. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4079, ημερ. 3.5.2006, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 63.253.PDF
63.322 8/2/2006 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2006. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4081, ημερ. 17.5.2006, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 63.322.PDF
63.328 8/2/2006 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2006. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4081, ημερ. 17.5.2006, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader File 63.328.PDF
63.292 8/2/2006 Διορισμός του Δρα Ανδρέα Μολέσκη, Γενικού Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, ως νέου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4081, ημερ. 17.5.2006, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 63.292.PDF
63.270 1/2/2006 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4072, ημερ. 23.2.2006, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 63.270.PDF
63.329 8/2/2006 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2006. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4081, ημερ. 17.5.2006, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 63.329.PDF
63.326 8/2/2006 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4073, ημερ. 17.3.2006, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 63.326.PDF
63.249 1/2/2006 Καθορισμός του εθνικού φυτού και του εθνικού δέντρου της Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε 4079, ημερ. 3.5.2006, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 63.249.PDF
63.324 8/2/2006 Διορισμός κυπριακών μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4081, ημερ. 17.5.2006, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 63.324.PDF
63.327 8/2/2006 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2006. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4081, ημερ. 17.5.2006, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 63.327.PDF
63.227 25/1/2006 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Αγία Βαρβάρα της Επαρχίας Λευκωσίας (Περιοχή Α) για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4078, ημερ. 28.4.2006, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 63.227.PDF
63.223 25/1/2006 Διορισμός μελών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4078, ημερ. 28.4.2006, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 63.223.PDF
63.248 1/2/2006 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4079, ημερ. 3.5.2006, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 63.248.PDF
63.254 1/2/2006 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για το 2006. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4079, ημερ. 3.5.2006, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 63.254.PDF
63.146 4/1/2006 Συμπληρωματικός Προύπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2005. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4076, ημερ. 31.3.2006, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader FIle 63.146.pdf
63.156 11/1/2006 Διαχωρισμός οικοπέδων στην Αχερίτου - Βρυσούλλες (Περιοχή Κ) της Επαρχίας Αμμοχώστου για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4077, ημερ. 5.4.2006, αρ. γνωστ. 61 Acrobat Reader File 63.156.PDF
63.171 11/1/2006 Αίτηση της κας Ευδοκίας Θεοχαρίδη (ΠΠΑ 101/01), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για αλλαγή χρήσης των διαμερισμάτων στον 2ο και 3ο όροφο πολυκατοικίας σε γραφεία, στην Ενορία Αγίων Ομολογητών στο Δήμο Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 39 Acrobat Reader File 63.171.PDF
63.170 11/1/2006 Αίτηση της Εταιρείας Sigan Management Ltd, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΑΡ/0526/2005), κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση υποστατικών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης ζωικών αποβλήτων, στο τεμάχιο με αρ. 481 (μέρος), φ/σχ. XL/28, στην Κόσιη, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 63.170.PDF
63.163 11/1/2006 Διορισμός αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4077, ημερ. 5.4.2006, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 63.163.PDF
63.225 25/1/2006 Διορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4078, ημερ. 28.4.2006, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 63.225.PDF
64.491 18/10/2006 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2007 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4103, ημερ. 20.12.2006, αρ. γνωστ. 203 Acrobat Reader FIle 64.491.pdf
64.422 4/10/2006 Προσωρινή απόλυση απο την Εθνική Φρουρά των στρατευσίμων που πρόκειται να φοιτήσουν στο πρόγραμμα Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής Διεύθυνσης του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4098, ημερ. 17.11.2006, αρ. γνωστ. 190 Acrobat Reader FIle 64.422.pdf
63.218 25/1/2006 Προϋπολογισμοί της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και του Ινστιτούτου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για τις σχολικές χρονιές 2004-2005 και 2005-2006. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4078, ημερ. 28.4.2006, αρ, γνωστ. 64 Acrobat Reader File 63.218.PDF
63.224 25/1/2006 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Αρμενικών Σχολείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4078, ημερ. 28.4.2006, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 63.224.PDF
63.230 25/1/2006 Αίτηση της Εταιρείας Π. & Γ. Χατζηδημητρίου Λτδ, για χορήγηση πολεοδομίκής άδειας (ΑΜΧ/0263/2002), κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση πτηνοσφαγείου στο τεμάχιο με αρ. 93, φ/σχ. ΧΧΧΙΙ.48.Ε1, στο χωριό Αυγόρου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4071, ημερ. 17.2.2006, αρ. γνωστ. 45 Acrobat Reader File 63.230.PDF
64.481 18/10/2006 Τίτλοι ιδιοκτησίας οικιστικών μονάδων στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου που είχαν παραχωρηθεί σε εκτοπισθέντες δικαιούχους με τις Αποφάσεις του Υπουργικου Συμβουλίου με αρ. 46.586 και 63.925 με ημερ. 3.9.97 και 22.6.06 αντίστοιχα. Μερική ανάκληση/τροποποίηση Αποφάσεων και λήψη νέας Απόφασης με αναδρομική ισχύ Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4103, ημερ. 20.12.2006, αρ. γνωστ. 199 Acrobat Reader FIle 64.481.pdf
64.499 18/10/2006 Αίτηση της εταιρείας "Κυπριακό Διυλιστήριο Πετρελαίου Λτδ" για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (Α-129/04) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας για μετατροπή του Διυλιστηρίου σε προσωρινό τερματικό σταθμό αποθήκευσης και διανομής πετρελαιοειδών στα τεμάχια με αρ. 743, 279Β, 216Α, 217Α και 7Β φ/σχ ΧI/41.W2 στη Λάρνακα με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4098, ημερ. 17.11.2006, αρ. γνωστ. 185 Acrobat Reader FIle 64.499.pdf
64.429 4/10/2006 Αίτηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (58/2003) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου για ανέγερση περιφερειακών γραφείων, υποσταθμού κλειστού τύπου και υπέργειας διάβασης πάνω απο δημόσιο δρόμο στα τεμάχια με αρ. 211, 243, 244, 245, 246, 1132 και 1133, φ/σχ. LI/3 στην ενορία Αναβαργός στην Πάφο με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4097, ημερ. 3.11.2006, αρ. γνωστ. 184 Acrobat Reader FIle 64.429.pdf
64.347 20/9/2006 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Επισκοπή της Επαρχίας Λεμεσού (Περιοχή Μ), για τις στεγαστικές ανάγκες των Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4096, ημερ. 27.10.2006, αρ. γνωστ. 180 Acrobat Reader FIle 64.347.pdf
64.467 11/10/2006 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4101, ημερ. 8.12.2006, αρ. γνωστ. 197 Acrobat Reader FIle 64.467.pdf
64.419 4/10/2006 Διορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστήμιων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4098, ημερ. 17.11.2006, αρ. γνωστ. 189 Acrobat Reader FIle 64.419.pdf
64.454 11/10/2006 Διορισμός Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4101, ημερ. 8.12.2006, αρ. γνωστ. 196 Acrobat Reader FIle 64.454.pdf
64.490 18/10/2006 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2006 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4103, ημερ. 20.12.2006, αρ. γνωστ. 202 Acrobat Reader FIle 64.490.pdf
64.417 4/10/2006 Επαναδιορισμός του κ. Άρη Γεωργίου ως μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4098, ημερ. 17.11.2006, αρ. γνωστ. 187 Acrobat Reader FIle 64.417.pdf
64.418 4/10/2006 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης/ Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.ΕΚ.Α.Π) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4098, ημερ. 17.11.2006, αρ. γνωστ. 188 Acrobat Reader FIle 64.418.pdf
64.487 18/10/2006 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4103, ημερ. 20.12.2006, αρ. γνωστ. 200, ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007 (διόρθωση) Acrobat Reader FIle 64.487.pdf
64.489 18/10/2006 Προϋπολογισμός του Ταμείου για την ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το έτος 2007 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4103, ημερ. 20.12.2006, αρ. γνωστ. 201 Acrobat Reader FIle 64.489.pdf
64.526 26/10/2006 Διορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4103, ημερ. 20.12.2006, αρ. γνωστ. 206 Acrobat Reader FIle 64.526.pdf
64.714 12/12/2006 Αντικατάσταση Επιτρόπου και Αναπληρωτή Επιτρόπου για το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου ε.ε. 4108, ημερ. 24.1.2007, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader FIle 64.714.pdf
64.759 12/12/2006 Αίτηση της Εταιρείας Sigan Management Ltd για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΑΡ/0386/2006) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για ανέγερση υποστατικών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης ζωικών αποβλήτων στο τεμάχιο με αρ. 92 (μέρος) φ/σχ. XLIX.32 στη Μεννόγια με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4106, ημερ. 10.1.2007, αρ. γνωστ. 7 Acrobat Reader FIle 64.759.pdf
64.770 20/12/2006 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Λτδ Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4109, ημερ. 31.1.2007, αρ. γνωστ. 28 Acrobat Reader FIle 64.770.pdf
64.744 12/12/2006 Σχέδιο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας προς τους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κατά τη γεωργική τους απασχόληση Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4108, ημερ. 24.1.2007, αρ. γνωστ. 23 Acrobat Reader FIle 64.744.pdf
64.746 12/12/2006 Αναθεώρηση του ύψους των επιδομάτων σε εγκλωβισμένους Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4108, ημερ. 24.1.2007, αρ. γνωστ. 24 Acrobat Reader FIle 64.746.pdf
64.761 12/12/2006 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2007 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4108, ημερ. 24.1.2007, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader FIle 64.761.pdf
64.698 29/11/2006 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2007 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 64.698.PDF
64.700 29/11/2006 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 64.700.PDF
64.614 15/11/2006 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2007 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4106, ημερ. 10.1.2007, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 64.614.PDF
64.662 22/11/2006 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομκό έτος 2007 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 64.662.PDF
64.689 29/11/2006 Παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου στους βοηθούμενους απο τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4107, ημερ. 19,1,2007, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 64.689.PDF
64.709 29/11/2006 Αναθεώρηση εκταρικών επιδοτήσεων για τις αροτραίες καλλιέργειες, το σκληρό σιτάρι και τα καπνά για το 2006 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 64.709.PDF
64.597 9/11/2006 Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4105, ημερ. 5.1.2007, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 64.597.PDF
64.699 29/11/2006 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2007 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 64.699.PDF
64.697 29/11/2006 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2007 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 64.697.PDF
64.650 22/11/2006 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγκληματικότητας Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 64.650.PDF
64.599 9/11/2006 Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2007 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4105, ημερ. 5.1.2007, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 64.599.PDF
64.753 12/12/2006 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το έτος 2007 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4108, ημερ. 24.1.2007, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader FIle 64.753.pdf
64.567 1/11/2006 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4104, ημερ. 29.12.2006, αρ. γνωστ. 210 Acrobat Reader FIle 64.567.pdf
64.664 22/11/2006 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 64.664.PDF
64.661 22/11/2006 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2007 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4107, ημερ. 19,1,2007, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 64.661.PDF
64.652 22/11/2006 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 64.652.PDF
64.571 1/11/2006 Αίτηση της Εταιρείας GAP Vassilopoulos Ltd (ΠΠΑ 340/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για προδθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο ξενοδοχείο (Classic) στο τεμάχιο με αρ. 125 φ/σχ.ΧΧΙ/46.5.ΙΙ.ΙΙΙ και ΙV, Τμήμα Ε, στο Δήμο Λευκωσίας με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4100, ημερ. 1.12.2006, αρ. γνωστ. 195 Acrobat Reader FIle 64.571.pdf
64.590 9/11/2006 Μετονομασία της Β' Τεχνικής Σχολής Λεμεσού σε Β΄Τεχνική Σχολή Λεμεσού "Γρηγόρης Αυξεντίου" Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4105, ημερ. 5.1.2007, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 64.590.PDF
64.663 22/11/2006 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2007 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 64.663.PDF
64.616 15/11/2006 Διορισμός Πολεοδομικού Συμβουλίου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4106, ημερ. 10.1.2007, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 64.616.PDF
64.651 22/11/2006 Διορισμός του πρώτου Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader FIle 64.651.pdf
64.630 15/11/2006 Αίτηση του κ. Ανδρέα Παρίσση (ΛΕΥ/1211/2006) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για την ανέγερση πέντε κατοικιών και ενός εστιατορίου στο τεμάχιο με αρ. 892 φ/σχ. ΧVIII.35 στο χωριό Πηγαίνεια με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας κα Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4102, ημερ. 15.12.2006, αρ. γνωστ. 198 Acrobat Reader File 64.630.PDF
64.598 9/11/2006 Προύπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2007 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4105, ημερ. 5.1.2007, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 64.598.PDF
64.562 1/11/2006 Διεξαγωγή δημοτικών/κοινοτικών εκλογών ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών των Σχολικών Εφορειών Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4104, ημερ.29.12.2006, αρ. γνωστ. 209 Acrobat Reader FIle 64.562.pdf
63.909 22/6/2006 Αίτηση του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (για εταιρεία Vouros Healthcare Ltd) (ΛΑΡ/0154/2005) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μονάδας επεξεργασίας υπολειμμάτων σφαγείου (ζωικών αποβλήτων) στο τεμάχιο με αρ. 104, φ/σχ. XLIX/32, στην Κοφίνου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ. γνωστ. 115. Acrobat Reader File 63.909.PDF
63.884 22/6/2006 Διορισμός Προέδρου και δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 120 Acrobat Reader File 63.884.PDF
63.854 1/6/2006 Ορισμός του έτους 2007 ως Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους, για μια δίκαιη κοινωνία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4088, ημερ. 26.7.2006, αρ. γνωστ. 119 Acrobat Reader File 63.854.PDF
63.910 22/6/2006 Αίτηση της Εταιρείας Frosco Enterprises Ltd, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/0402/2001) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχέδιου Λευκωσίας, για ανέγερση εκθεσιακού χώρου και γραφείων στα τεμάχια με αρ. 537 και 612, φ/σχ. ΧΧΧ/22.Ε1, Τμήμα C, στα Λατσιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ. γνωστ. 116 Acrobat Reader File 63.910.PDF
63.988 28/6/2006 Διορισμός Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Φυλακών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4090, ημερ. 18.8.2006, αρ. γνωστ. 129 Acrobat Reader File 63.988.PDF
63.906 22/6/2006 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ. γνωστ. 112. Acrobat Reader File 63.906.PDF
64.561 1/11/2006 Διορισμός κυπριακών μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fullbright) Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4104, ημερ. 29.12.2006, αρ. γνωστ. 208 Acrobat Reader FIle 64.561.pdf
63.963 22/6/2006 Διορισμός Διοικητικού ΣΥμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader File 63.963.PDF
63.950 22/6/2006 Τροποποίηση εκαπιδευτικών περιφερειών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 125 Acrobat Reader File 63.950.PDF
63.951 22/6/2006 Καθορισμός της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ως Αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού 1/2003 και του Κανονισμού 139/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader File 63.951.PDF
63.908 22/6/2006 Αίτηση του κ. Μαρίνου Χρυσοστόμου (ΛΕΥ/1056/2002) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση χοιροτροφικής μονάδας και διαχωριστήρα χοιρολυμάτων στο τεμάχιο με αρ. 923 και δεξαμενών φύλαξης χοιρολυμάτων στα τεμάχια με αρ. 302 και 348, γ/σχ. XXIX.43, στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ, γνωστ. 114. Acrobat Reader File 63.908.PDF
63.825 1/6/2006 Διορισμός Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου 10 (Ι) του 2006. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4088, ημερ. 26.7.2006, αρ. γνωστ. 117 Acrobat Reader File 63.825.PDF
63.942 22/6/2006 Διορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 123 Acrobat Reader File 63.942.PDF
63.895 22/6/2006 Ευρωπαϊκή Ένωση - Εφαρμογή των Άρθρων 39, 40 και 46 της Συνθήκης του Σιένγκεν στην Κύπρο. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 121 Acrobat Reader File 63.895.PDF
63.994 28/6/2006 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών για το έτος 2006. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4090, ημερ. 18.8.2006, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader File 63.994.PDF
63.827 1/6/2006 Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4088, ημερ. 26.7.2006, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader File 63.827.PDF
64.552 1/11/2006 Κλήση στρατευσίμων για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4099, ημερ. 24.11.2006, αρ. γνωστ. 194 Acrobat Reader FIle 64.552.pdf
64.523 26/10/2006 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών που προέκυψαν απο την Τουρκική Εισβολή Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4103, ημερ. 20.12.2006, αρ. γνωστ. 204 Acrobat Reader FIle 64.523.pdf
63.949 22/6/2006 Επανακαθορισμός των εκπαιδευτικών περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων Λυκαβητού, Ελένειου, Αγίου Αντωνίου και Αγίων Ομολογητών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 124 Acrobat Reader File 63.949.PDF
64.545 26/10/2006 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των σχεδίων ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ. Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4099, ημερ. 24.11.2006, αρ. γνωστ. 192 Acrobat Reader FIle 64.545.pdf
63.925 22/6/2006 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4089, ημερ. 11.8.2006, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 63.925.PDF
63.987 28/6/2006 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4090, ημερ. 18.8.2006, αρ. γνωστ. 128 Acrobat Reader File 63.987.PDF
63.907 22/6/2006 Αίτηση του κ. Γεώργιου Βασίλη Αδάμου (ΛΑΡ/0594/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών στο τεμάχιο με αρ. 282, φ/σχ. XL/8, στους Τρούλλους, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2005 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4087, ημερ. 19.7.2006, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader File 63.907.PDF
64.544 26/10/2006 Αίτηση της Εταιρείας Κρεοπωλείο Α/φοί Κούντουρου Λτδ (ΛΕΥ/0623/2004, ΛΕΥ/0624/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για προσθήκες/μετατροπές στο ισόγειο και υπόγειο υφιστάμενης οικοδομής και αλλαγή χρήσης του υπογείου σε εργαστήριο αποστέωσης και μεταποίησης κρεάτων στα τεμάχια με αρ. 2606 και 2603 (1/2 μερίδιο) φ/σχ ΧΧΧ/60.Ε1, Τμήμα D, στην Έγκωμη με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4099, ημερ. 24.11.2006, αρ. γνωστ. 191 Acrobat Reader FIle 64.544.pdf

Back To Top