Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Show details for [<font class="simpletext">]2024[</font>]2024
Show details for [<font class="simpletext">]2023[</font>]2023
Show details for [<font class="simpletext">]2022[</font>]2022
Show details for [<font class="simpletext">]2021[</font>]2021
Show details for [<font class="simpletext">]2020[</font>]2020
Show details for [<font class="simpletext">]2019[</font>]2019
Show details for [<font class="simpletext">]2018[</font>]2018
Show details for [<font class="simpletext">]2017[</font>]2017
Show details for [<font class="simpletext">]2016[</font>]2016
Show details for [<font class="simpletext">]2015[</font>]2015
Show details for [<font class="simpletext">]2014[</font>]2014
Hide details for [<font class="simpletext">]2013[</font>]2013
• 31/12/2013 - Κατάλογος των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών

• 31/12/2013 - Δηλώσεις του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου μετά τη λήξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

• 19/12/2013 - Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

• 11/12/2013 - Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

• 05/12/2013 - Δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου

• 21/11/2013 - Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον διορισμό μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

• 21/11/2013 - Δηλώσεις του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου

• 21/11/2013 - Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τους διορισμούς των μελών του Συμβουλίου Φαρμάκων

• 21/11/2013 - Εγκρίθηκε ο διορισμός δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

• 21/11/2013 - Εγκρίθηκε η νέα σύνθεση του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων

• 21/11/2013 - Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικοινωνιακή στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

• 16/11/2013 - Αναφορά του Προεδρεύοντος της Δημοκρατίας στον Γλαύκο Κληρίδη κατά την έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου

• 16/11/2013 - Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως σχετικά με την απόδοση τιμών στον αποβιώσαντα πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη

• 06/11/2013 - Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση και λειτουργία Μονάδων/Ομάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία

• 06/11/2013 - Το Υπουργικό Συμβούλιο παρέτεινε τον διορισμό της Ερευνητικής Επιτροπής για τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών

• 30/10/2013 - Δηλώσεις του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου

• 23/10/2013 - Δηλώσεις του Αν. Κυβερνητικού Εκπροσώπου μετά τη λήξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

• 18/10/2013 - Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Χρήστου Στυλιανίδη αναφορικά με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

• 16/10/2013 - Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

• 10/10/2013 - Εγκρίθηκε πρόταση για τροποποίηση διαδικασιών στην Εθνική Φρουρά

• 10/10/2013 - Δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου

• 10/10/2013 - Εγκρίθηκε νομοσχέδιο για τροποποίηση νόμων σχετικά με απολαβές και συντάξεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

• 10/10/2013 - Άλλες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

• 10/10/2013 - Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θεσμοθέτηση και την ετήσια παραχώρηση χορηγιών για προώθηση της επιχειρηματικότητας

• 10/10/2013 - Δηλώσεις του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου

• 03/10/2013 - Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

• 03/10/2013 - Aποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

• 18/09/2013 - Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

• 11/09/2013 - Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

• 11/09/2013 - Απόφαση του Υπουργικού για διορισμό Εκτελεστικών Συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

• 11/09/2013 - Δηλώσεις του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλου μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου

• 04/09/2013 - Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη λειτουργία συστήματος διοίκησης των δικαστηρίων

• 04/09/2013 - Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παροχή αποζημίωσης για ζημιές από την ψευδοπανώλη των πτηνών

• 04/09/2013 - Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

• 04/09/2013 - Δήλωση του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Β. Παπαδόπουλου μετά τη λήξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

• 28/08/2013 - Δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου μετά τη λήξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίο

• 28/08/2013 - Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

• 28/08/2013 - Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Ογκολογικό Κέντρο

• 02/08/2013 - Ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη λειτουργία του ιστοχώρου της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου

• 02/08/2013 - Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

• 30/07/2013 - Λειτουργία του καινούργιου ιστοχώρου της Γραμματείας του Υπουργικού ΣυμβουλίουBack To Top