Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΕΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

16/09/2022

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΕΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ


Back To Top