Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ ΛΟΥΚΙΑΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΖΑΧΑΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΕΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΓΟΡΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

04/07/2021

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ ΛΟΥΚΙΑΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΖΑΧΑΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΕΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΓΟΡΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ


Back To Top