Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, NAVA SEASIDE LOUNGE – ΠΡΩΤΑΡΑΣ

14/07/2022

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, NAVA SEASIDE LOUNGE – ΠΡΩΤΑΡΑΣ


Back To Top