Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ "ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ" ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ Κ. ROBERT MENENDEZ

30/08/2021

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ "ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ" ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ Κ. ROBERT MENENDEZ


Back To Top