Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Τη δημιουργία Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών στο Μακάρειο Νοσοκομείο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο
Τη δημιουργία Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης που υπέβαλε ο Υπουργός Υγείας Δρ Γιώργος Παμπορίδης.
Το Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ λειτούργησε το 1984, παρέχοντας αρχικά ιατρική περίθαλψη στις μέλλουσες μητέρες και στα παιδιά, και έχει εδραιωθεί ως Κέντρο Αναφοράς σε αριθμό εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει. Σήμερα προσφέρει υπηρεσίες Γυναικολογίας/Μαιευτικής και Παιδιατρικής και εξειδικευμένες υπηρεσίες υπο-ειδικοτήτων/ ειδικεύσεις της Παιδιατρικής. Στο παρόν στάδιο, οι ανάγκες σε υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών και ατυχημάτων καλύπτονται από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
Ωστόσο, οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας σε εθνικό επίπεδο αλλά και η ανάγκη για προώθηση του Νοσοκομείου ως Κέντρου Αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχει στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εφαρμογή των Δικαιωμάτων των Ασθενών στη Διασυνοριακή Περίθαλψη, με την οποία η Κύπρος είναι πλήρως εναρμονισμένη, καθιστούν απαραίτητη τόσο την επικέντρωσή του στην προσφορά υπηρεσιών για τη μητέρα και το παιδί όσο και την αυτόνομη λειτουργία του.
Μετά τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ληφθούν όλες εκείνες οι ενέργειες, ώστε το Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ να μετατραπεί σε εξειδικευμένο Κέντρο για τη Μητέρα και το Παιδί, αναβαθμίζοντας έτσι τις υπηρεσίες του προς τα παιδιά και τις μέλλουσες μητέρες.
Ενόψει της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων που δρομολογήθηκε μετά και την ίδρυση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο στόχος είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια να καταστούν ανταγωνιστικά, διασφαλίζοντας κατ’ αρχάς την οικονομική βιωσιμότητά τους σε περιβάλλον ΓεΣΥ και στη συνέχεια αναδεικνύοντάς τα σε πρωταγωνιστή στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. Η διασφάλιση της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας από το Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ θα του εξασφαλίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στο οποίο ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας θα μπορεί να επενδύσει στο πλαίσιο της συμμετοχής των υπηρεσιών που προσφέρει σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς.
Παράλληλα, με τη δημιουργία ΤΑΕΠ εντός του Μακάρειου Νοσοκομείου, τα επείγοντα περιστατικά που αφορούν σε παιδιά θα τυγχάνουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης, ενώ θα αποφορτιστούν τα ΤΑΕΠ των Γενικών Νοσοκομείων που χειρίζονταν μέχρι τώρα τα συγκεκριμένα περιστατικά.
Ο Υπουργός Υγείας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον κοινωφελή οργανισμό «Γκολ στη Ζωή» για την πρωτοβουλία του να επιχορηγήσει μερικώς το έργο, αποδεικνύοντας έμπρακτα το φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας.

Back To Top