Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Για την πρόσληψη νοσηλευτών και τη μείωση των λιστών αναμονής, μίλησε ο Υπουργός ΥγείαςΓια την πρόσληψη νοσηλευτών και τη μείωση των λιστών αναμονής, μίλησε ο Υπουργός Υγείας

Back To Top