Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή για την αδειοδότηση μικρών μονάδων αφαλάτωσηςΔηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή για την αδειοδότηση μικρών μονάδων αφαλάτωσης

Back To Top