Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Εισαγωγική ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην πρώτη συνεδρία του νέου Υπουργικού ΣυμβουλίουΘα ήθελα για ακόμη μια φορά να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου, να σας καλωσορίσω και να ευχηθώ εις όλους και στους παλαιότερους που συνεχίζουν να υπηρετούν ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και εις όσους αναλαμβάνουν -χωρίς να έχω καμιά αμφιβολία- μέσα από την ομαδικότητα να αποδώσουμε όσα από εμάς ο λαός αναμένει.
Στη συνέχεια θα κληθείτε να υπογράψετε έναν Κώδικα Δεοντολογίας που για πρώτη φορά έχουμε εισαγάγει από την έναρξη της διακυβέρνησης το 2013.
Ένας Κώδικας Δεοντολογίας που θέτει τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να κινείται ο κάθε και η κάθε Υπουργός, ιδιαίτερα έχοντας κατά νου -πριν και πάνω από όλα- την ανάγκη να τηρούνται οι κανόνες της αξιοκρατίας, της ευθυκρισίας, πάντοτε της χρηστής διοίκησης και βεβαίως να αποφεύγεται η οποιαδήποτε εμπλοκή ή συναλλαγή με οποιονδήποτε ο οποίος ενδεχόμενα να έχει συμφέρον από το Υπουργείο από το οποίο υπηρετείτε.
 Γνωρίζετε καλά τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Σας έχει επιδοθεί και σε προηγούμενη μας συνάντηση ο όλος προγραμματισμός αλλά και όλες οι εξαγγελίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από πλευράς Κυβέρνησης.
 Αυτό που αναμένω, σε συνεννόηση και με τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι να καταρτιστεί και ο κατάλογος των έργων που έχουν εξαγγελθεί, γιατί τις επόμενες των εβδομάδων θα περιοδεύσουμε κατά επαρχία για να δούμε πού βρίσκονται τα έργα τα οποία έχουν εξαγγελθεί αλλά και πώς μεθοδεύουμε, έτσι ώστε αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί να γίνουν και πραγματικότητα.
 Ο κάθε ένας στον τομέα του έχει διάφορες δράσεις μέσα από 20 Σχέδια Εθνικών Δράσεων που έχουμε υιοθετήσει στην προηγούμενη πενταετία. Υπάρχει σωρεία εκσυγχρονιστικών νομοσχεδίων στον τομέα του κάθε ενός.
 Σε κάθε Υπουργείο υπάρχουν οι Επιτροπές Ελέγχου, οι οποίες πέρα από το να παρακολουθούν τη νομότυπη αλλά και την ορθή λειτουργία των Υπουργείων στόχο έχουν να παρακολουθούν τις εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος είναι ένας εκ των συνεργατών μας και προς τον οποίο θα πρέπει να τείνουν ευήκοον ους όχι ως προς τις πολιτικές αποφάσεις -αυτές είναι θέμα του Υπουργικού Συμβουλίου- αλλά ως προς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και βεβαίως ως προς τους κανόνες της χρηστής διοίκησης που είναι ένα θέμα σημαντικό και εκ των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης.
 Θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των Υπουργών, η οποιαδήποτε πρόταση κατατίθεται στο Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει προηγουμένως, πέρα από τη συνδιαβούλευση με συναρμόδιους Υπουργούς, να περνάει από το Υπουργείο Οικονομικών, να γίνεται μια διαβούλευση με τον Υπουργό, έτσι ώστε η πρόταση να είναι δικαιολογημένη από πλευράς οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.
 Μέχρι σήμερα λειτουργήσαμε σαν μια οικογένεια, το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόλυτη συνεργασία χωρίς ποτέ να παρατηρηθούν διαφωνίες ουσίας. Μπορεί να γίνεται και θα γίνεται ο διάλογος, αλλά εν πάση περιπτώσει, μέσα από μια αυστηρή διαδικασία που ακολουθούσαμε και ιδιαίτερα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών, κατορθώσαμε να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που επιτύχαμε.
 Κατά τον ίδιο τρόπο θα πολιτευτούμε, έχοντας πάντα κατά νου ότι θα πρέπει οι πολιτικές μας να τείνουν να υλοποιήσουν ένα όραμα.
 Πρώτον, να μετατρέψουμε αυτό το κράτος σε ένα σύγχρονο που να είναι υπηρέτης του λαού και όχι ο λαός να υπηρετεί τους λειτουργούς.
 Δεύτερο, ένα κράτος πρόνοιας και τρίτο, εκσυγχρονισμός, όπως είχα πει απαρχής βεβαίως, της δημόσιας υπηρεσίας, έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, να γίνει πιο δημιουργική, να καταστήσει την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική.
 Όπως έχω πει, ένα κράτος πρόνοιας μέσα από τις πολιτικές που ακολουθήσαμε τα προηγούμενα χρόνια έχει πλέον στοχευμένη στρατηγική, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των ευάλωτων αλλά και όσων με βάση κριτήρια έχουν ανάγκη.
 Ταυτόχρονα, υποχρέωσή μας είναι να υλοποιήσουμε το ΓεΣΥ, κάτι το οποίο δυστυχώς στιγματίζει τη χώρα μας, αφού είναι η μόνη από τις ευρωπαϊκές χώρες και πολλές άλλες που δεν έχει ένα ανάλογο σύστημα.
 Και βεβαίως πολλές άλλες δράσεις που πρέπει με στόχευση και προγραμματισμό να δούμε πώς υλοποιούνται.
 Πιστεύω πως είναι όλων επιθυμία να δούμε αυτό το κράτος όχι απλά να εκσυγχρονίζεται, αλλά να γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματικό αλλά και ακόμα πιο δημιουργικό.
 Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αποτρεπτική δύναμη της Εθνικής Φρουράς. Με κανένα τρόπο δεν υπονοώ πολιτικές που θα δίνουν έστω και το στίγμα της επιθετικότητας.  Είμαστε ένα μικρό κράτος, το οποίο μέσα από τις 21 τόσες διακρατικές συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας έχουμε κατορθώσει να γίνουμε ένας πυλώνας σταθερότητας αλλά και παροχής ασφάλειας στην περιοχή, κάτι το οποίο οπωσδήποτε μετρά και στην ΕΕ, αφού πλείστες όσες των διακρατικών συμφωνιών συνεργασίας είναι και με ευρωπαϊκά κράτη, όπως και με πλείστα των Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.
 Είναι μέσα στα ίδια πλαίσια που βεβαίως η εξωτερική μας πολιτική θα συνεχίσει να είναι πολυεπίπεδη, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μας με τα γειτονικά κράτη, τα κράτη του Κόλπου, τα πέντε Μόνιμα Μέλη. Επίσης, πρέπει να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο μέσα στην ΕΕ, έτσι ώστε να είμαστε παρόντες εκεί και όπου επιβάλλεται και να συνεχίσουμε να συντηρούμε το κύρος που η χώρα μας διαθέτει.
Ταυτόχρονα βεβαίως εκείνο που προέχει και επιβάλλεται μια πολιτική μηδενικής ανοχής στη διαφθορά.
 Τα όσα έχω εξαγγείλει χθες στη Βουλή και πολλά άλλα είμαι βέβαιος ότι πλείστα όσα ήδη έχουν κατατεθεί υπό μορφή νομοσχεδίων, κάποια άλλα βρίσκονται υπό επεξεργασία στη Νομική Υπηρεσία. Εν πάση όμως περιπτώσει θα πρέπει και σε συνεργασία με τις πολιτικές δυνάμεις να δούμε πώς αυτό το «μηδενική» στην ουσία και την πράξη υλοποιείται.
 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι μια εκ των προτεραιοτήτων μας -και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε στη γραμμή που έχει χαράξει ο προκάτοχος σας κ. Χαμπιαούρη- όπως και η γεωργική πολιτική που είναι ένας τομέας σημαντικός, όπου θα δούμε μια πολιτική που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των γεωργοκτηνοτρόφων, νέους τομείς γεωργίας, προστασία της βιοποικιλότητας. Είναι εξάλλου μέσα στα πλαίσια και των επιστημονικών σας γνώσεων, αλλά και μιας πολιτικής για τις ορεινές κοινότητες που θέλω να είναι τέτοια που επιτέλους να αφήσουμε το στίγμα μας ότι αναζωογονούνται.
Την ίδια ώρα, όσον αφορά στις δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομής, θα είμαστε πάντοτε σε συνεννόηση και είμαι βέβαιος ότι με αποφασιστικότητα θα παρακολουθείτε τα όσα τεκταίνονται, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να δώσουμε μια άλλη μορφή στην πατρίδα μας από πλευράς υποδομών.
 Προέχουν τα θέματα της ολοκληρωμένης προσφυγικής πολιτικής -πέραν βεβαίως των πολλαπλών δράσεων που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών- τα οποία δεν θα παραλείψουμε να παρακολουθούμε με δικές σας εισηγήσεις. Εξάλλου, έχετε και την ευθύνη, κληρονομικώ δικαιώματι από τότε που ήσασταν Υφυπουργός, για τα θέματα της μεταρρύθμισης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του εκσυγχρονισμού του κράτους, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ.λπ.
 Θα πρέπει επίσης να δούμε πώς συνεχίζουμε να υλοποιούμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς, αλλά και πώς ακόμα περισσότερο προωθούμε και υλοποιούμε εθνικούς σχεδιασμούς είτε που αφορούν τα ενεργειακά είτε τον τουριστικό τομέα είτε τις υπηρεσίες είτε βεβαίως τα νέα μοντέλα ανάπτυξης που έχουμε κατά νου.
 Από τους Υφυπουργούς αναμένω να εγκύψουν στη χάραξη νέων πολιτικών, ιδιαίτερα όσον αφορά την εμπορική ναυτιλία, έτσι ώστε να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερες εταιρείες ή ενδιαφερόμενους, είτε πλοιοδιαχειρίστριες είτε αναβάθμιση της κυπριακής σημαίας κ.λπ.
 Ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω έχει την ευθύνη, μαζί μου, να παρακολουθεί τα όσα τεκταίνονται όχι στο Προεδρικό αλλά σε τομείς πολιτικής που χρειάζεται ο συντονισμός.
 Από επικοινωνιακής πλευράς στόχος δεν είναι η όξυνση του πολιτικού κλίματος, είναι η με ηπίους τόνους και με επιχειρήματα αντιμετώπιση της όποιας καλοδεχούμενης κριτικής που καθηκόντως η αντιπολίτευση θα ασκεί.
 Δεν είναι η πρόθεσή μας να συγκρουστούμε. Η πρόθεση μας είναι απλά να θέτουμε τις πραγματικότητες ή τα πραγματικά γεγονότα στις σωστές τους διαστάσεις.

Back To Top