Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου - Αποφάσεις που λήφθησανO Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου - Αποφάσεις που λήφθησαν

Back To Top