Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Επιχορήγηση αγοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για μαθητές Β΄ Γυμνασίου και Προπαρασκευαστικής τάξης Εσπερινών Γυμνασίων-ΛυκείωνΑναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εισαγωγής και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στη στήριξη των άπορων μαθητών, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χορηγίας €400 για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) σε μαθητές που φοιτούν στη Β΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (εγκεκριμένων από το Υπουργείo Παιδείας και Πολιτισμού) και σε μαθητές που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, οι οικογένειες των οποίων λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα, σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο ή το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή οι ίδιοι λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα, σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο. Από την επιχορήγηση αυτή αναμένεται ότι θα επωφεληθούν 550 μαθητές περίπου.
 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) παραμένει προσηλωμένο στον βασικό στόχο της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος και τους παροχής ποιοτικής παιδείας τους νέους.  Ο στόχος αυτός αποτελεί και µία από τους βασικότερες και συνεχείς προκλήσεις, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν και να δώσουν λύσεις οι σύγχρονες κοινωνίες, καθώς οι νέοι καλούνται να προετοιμαστούν για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.   Στο πλαίσιο αυτού του στόχου αλλά και τους εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, το ΥΠΠ αναλαμβάνει ποικίλες πρωτοβουλίες, υποβάλλει εισηγήσεις και προτάσεις και υιοθετεί νέα εκσυγχρονιστικά μέτρα, στα οποία συγκαταλέγεται και η εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης Η/Υ, καθώς και η αξιοποίηση των Η/Υ ως εργαλείου μάθησης και στήριξης τους διδακτικής διαδικασίας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για τις τεχνικές προδιαγραφές του υπολογιστή στο τηλέφωνο 22306030 και για τη διαδικασία στον Λειτουργό της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης κ. Ιωάννου Ιωάννη στο τηλέφωνο 22800667. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση registry@moec.gov.cy.  Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντομα και στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ http://www.moec.gov.cy. 

Back To Top