Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδια και μέτρα κοινωνικής πολιτικής του Υπουργείoυ Εργασίας
Κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με τα ακόλουθα Νομοσχέδια και μέτρα πολιτικής:
 


Σύνταξη Χηρείας Ανδρών: Εγκρίθηκε και προωθείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νομοσχέδιο, βάσει του οποίου προνοείται η παροχή σύνταξης χηρείας στους άνδρες κάτω από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και στις γυναίκες. Με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο αποκαθίσταται μία διαχρονική αδικία και ανισότητα εις βάρος τόσο των ανδρών αλλά και εις βάρος των γυναικών, οι οποίες, παρόλο που εισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση θανάτου τους δεν δικαιούται ο σύζυγος τους τη σύνταξη χηρείας. Το Νομοσχέδιο, το οποίο έχει συζητηθεί τους προηγούμενους μήνες και με τους Κοινωνικούς Εταίρους, προνοεί την άμεση εφαρμογή της σύνταξης χηρείας στους άνδρες από 1/1/2018.


 


Αναγνώριση Προσφοράς Αγωνισθέντων του 1974: Η Κυβέρνηση αποφάσισε την έγκριση Σχεδίου, με το οποίο αναγνωρίζεται η προσφορά περίπου 17.000 εθνοφρουρών, εφέδρων αλλά και αιχμαλώτων του πολέμου που αγωνίστηκαν για την προάσπιση της πατρίδας κατά τη διάρκεια αλλά και αμέσως μετά από την τουρκική εισβολή. Σημειώνεται ότι το Σχέδιο καταρτίστηκε μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των αγωνισθέντων κατά τους προηγούμενους μήνες. Βάσει του Σχεδίου που ενέκρινε η Κυβέρνηση, θα παρέχεται συμπληρωματικό ποσό στη σύνταξη όσων υπηρέτησαν πέραν της κανονικής θητείας στην Εθνική Φρουρά, λόγω της τουρκικής εισβολής. Το ύψος του επιδόματος θα είναι ανάλογο με τους επιπρόσθετους μήνες θητείας αλλά και με το ύψος της σύνταξης έκαστου δικαιούχου. Για παράδειγμα, αγωνιστές με επιπρόσθετη θητεία 17 μήνες και σύνταξη μέχρι €700 θα λαμβάνουν επιπλέον τιμητικό επίδομα ύψους €1.083.


 


Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Φροντίδας σε Αιχμάλωτους Πολέμου: Βάσει του Σχεδίου που εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση, πρόσωπα που υπήρξαν αιχμάλωτοι πολέμου ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής θα μπορούν να λαμβάνουν επιδότηση για υπηρεσίες φροντίδας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ύψους μέχρι δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ (€19.000) και χρηματοοικονομικά στοιχεία (καταθέσεις) μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000). Σημειώνεται ότι το Σχέδιο καταρτίστηκε μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των αιχμαλώτων πολέμου.


 


Σχέδιο Επιχορηγημένων Διακοπών για Χαμηλοσυνταξιούχους: Η Κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει μέχρι τις 30/4/2018 την περίοδο εφαρμογής του Σχεδίου Επιχορηγημένων Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων σε Ορεινά Θέρετρα, βάσει του οποίου επιχορηγείται πλήρως η διαμονή με διατροφή για δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, για διακοπές σε θέρετρα των ορεινών περιοχών και του Πύργου Τυλληρίας. Το Σχέδιο, το οποίο καλύπτει 4ήμερη διαμονή με πλήρη διατροφή, λειτούργησε κατά τη χειμερινή περίοδο και μετά από αίτημα της Επιτροπής Ορεινών Θέρετρων ΠΑΣΥΞΕ, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράτασή του. Στόχος του Σχεδίου είναι αφενός οι ποιοτικές υπηρεσίες και παροχές προς τις ευάλωτες ομάδες αλλά επίσης και η στήριξη των ορεινών θέρετρων του τόπου μας, τα οποία με τη λειτουργία τους προσφέρουν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας σε περιοχές εκτός των  αστικών και τουριστικών κέντρων.


 
Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία των ανωτέρω νομοσχεδίων και μέτρων κοινωνικής πολιτικής έχει προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες σημαντική προεργασία, διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους και επηρεαζόμενους καθώς και σχετικές αναλογιστικές μελέτες ή και νομοτεχνική επεξεργασία.
_____________

Back To Top