Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου σχετικά με την παραπομπή ασθενών στον ιδιωτικό τομέαΓραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου σχετικά με την παραπομπή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα

Back To Top