Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τροποποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο, λόγω αύξησης θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτωνΤο Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τροποποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο, λόγω αύξησης θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων

Back To Top