Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Θεσμοθετούνται τα Μουσικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Εξαετούς φοίτησης
Τη θεσμοθέτηση των Μουσικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς φοίτησης, αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας το ποιοτικό και αξιόλογο έργο, αλλά και την πολύπλευρη προσφορά των Μουσικών Σχολείων. Η επέκταση των Μουσικών Λυκείων στον γυμνασιακό κύκλο, το 2015, αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα πετυχημένη πολιτική, η οποία έδωσε τη δυνατότητα παρακολούθησης μιας σφαιρικής, ποιοτικής και σύγχρονης δημόσιας μουσικής εκπαίδευσης, εξαετούς διάρκειας στους μαθητές που επιθυμούν να αναπτύξουν τις μουσικές τους γνώσεις και δεξιότητες.
Με βάση τη σημερινή απόφαση, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση των αναλυτικών προγραμμάτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Μουσικά Σχολεία. Παράλληλα, θα συστήσει Επιτροπή, η οποία θα ασχοληθεί με την τελική επιλογή των σχολείων, στα οποία θα στεγάζονται τα Μουσικά Σχολεία καθώς και με τη διαμόρφωση των χώρων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία ενός σύγχρονου Μουσικού Σχολείου. Επιπρόσθετα, θα προχωρήσει στην τελική διαμόρφωση των κανονισμών λειτουργίας και φοίτησης των Μουσικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Εξαετούς Φοίτησης, οι οποίοι θα είναι συμβατοί με τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
Τα Μουσικά Σχολεία, μέσα από τη συμμετοχή τους σε εμβληματικές εκδηλώσεις, κονσέρτα και συναυλίες, εφοδιάζουν τους μαθητές τους με πολύτιμες εμπειρίες, προετοιμάζοντάς τους, παράλληλα, ως αυριανοί πολίτες, να συμβάλουν στη μουσική και πολιτισμική ανάπτυξη της χώρας μας. Τα Μουσικά Λύκεια λειτούργησαν πιλοτικά, για πρώτη φορά, το 2006 σε Λευκωσία και Λεμεσό, ενώ το 2012 επεκτάθηκαν σε Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο, καλύπτοντας έτσι όλες τις ελεύθερες επαρχίες της Κύπρου. Το ΥΠΠ προχώρησε το 2015 στην επέκταση του θεσμού στον Γυμνασιακό Κύκλο, αρχικά στις Επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, και το 2016 στις Επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου.
Σύντομα θα ακολουθήσει ανάλογη πρόταση από το ΥΠΠ, για θεσμοθέτηση των Αθλητικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Back To Top