Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό Γραμματέα Υπουργικού ΣυμβουλίουΤο Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του Συνεδρία, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, αποφάσισε όπως αναθέσει, εκ νέου, στον κ. Θεοδόση Α. Τσιόλα, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 60 του Συντάγματος, καθήκοντα Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιπλέον, του ανατέθηκαν καθήκοντα Προϊστάμενου Διοίκησης Προεδρίας της Δημοκρατίας καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης του κυβερνητικού έργου και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την πολιτική εποπτεία του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω.
Ο κ. Τσιόλας, κατάγεται και κατοικεί στο χωριό Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου, κατέχει Bachelor of Arts in Accounting and Finance with Computing, από το Πανεπιστήμιο Kent στη Βρετανία και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master, με Διάκριση, από το Πανεπιστημίου Cardiff Metropolitan, στην κατεύθυνση Business Administration in Human Resources και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Κύπρο στον ιδιωτικό τομέα ως Λογιστής/Ελεγκτής και μετέπειτα ως Οικονομικός Διευθυντής. Στη συνέχεια, διορίστηκε στη Δημόσια Υπηρεσία, αρχικά, ως Λογιστής 1ης Τάξης, στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, προάχθηκε στη θέση Ανώτερου Λογιστή και ακολούθως στη θέση Επάρχου. Του ανατέθηκαν, κατά καιρούς, καθήκοντα Προϊστάμενου του Τομέα Καθορισμού Πολιτικής και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου και Προϊσταμένου του Τομέα Προσφορών του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στο Υπουργείο Υγείας. Τον Μάρτιο του 2013, του ανατέθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο τα καθήκοντα Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία εκτελούσε μέχρι και σήμερα. Ο κ. Τσιόλας είναι νυμφευμένος με την κα Φωτεινή Φωτίου Τσιόλα και έχει τρία παιδιά

Back To Top