Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου - Αποφάσεις που λήφθησανΟ Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου - Αποφάσεις που λήφθησαν

Back To Top