Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Σε Κέντρο Μουσικής Έρευνας, Καινοτομίας και Διεθνούς Δικτύωσης μετεξελίσσεται το Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης
Τη μετονομασία και μετεξέλιξη του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης σε Κέντρο Μουσικής Έρευνας, Καινοτομίας και Διεθνούς Δικτύωσης αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στόχος της μετεξέλιξης του Κέντρου είναι η ενίσχυση και η αποτελεσματικότερη προβολή της κυπριακής μουσικής βιομηχανίας στο εξωτερικό αλλά και η ανάπτυξη των δομών που θα επιτρέψουν στην Κύπρο να έχει ενεργό εμπλοκή, έτσι ώστε να είναι σε θέση να απορροφά ευρωπαϊκά κονδύλια σε τομείς που αφορούν τη μουσική, τη μουσική εκπαίδευση και τη μουσική βιομηχανία ευρύτερα.
Με τη σημερινή απόφαση, στους υφιστάμενους στόχους του Κέντρου προστίθενται η ανάπτυξη στοιχειοθετημένης πολιτικής για τα θέματα της μουσικής, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα για περαιτέρω αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ερευνητικών κονδυλίων, η αναβαθμισμένη παρουσία του Κέντρου σε υφιστάμενα ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η εκπροσώπηση σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, στους στόχους του Κέντρου συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση σε διεθνείς επιχειρηματικές ευκαιρίες, μέσω της ανάπτυξης στοχευμένων προγραμμάτων ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της κυπριακής μουσικής δημιουργίας καθώς και η προώθηση της πολιτιστικής διπλωματίας, μέσω της μουσικής ως παγκόσμιας γλώσσας επικοινωνίας.
Με βάση τη δυναμική που έχει αναπτύξει στα προηγούμενα χρόνια της λειτουργίας του, το Κέντρο θα συνεχίσει να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του σε θέματα σχετικά με τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, την έρευνα σε θέματα μουσικής ανάπτυξης, την προώθηση της μουσικής βιομηχανίας και επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μουσικών.
Στο πλαίσιο της μέχρι σήμερα επιτυχημένης πορείας του, το Κέντρο έχει συμβάλει στην προβολή και τη διάσωση του έργου των Κύπριων δημιουργών, μέσα από την αρχειοθέτηση και φύλαξη Μουσικού Αρχείου, τη δημιουργία ψηφιακής μουσικής βιβλιοθήκης και τη διασύνδεσή του με το Διεθνές Δίκτυο των Κέντρων Μουσικής Πληροφόρησης.

Back To Top