Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού ΣυμβουλίουO Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

Back To Top