Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/6/2024 Αίτηση των Χαραλαμπίτσας Καρανίκκη-Θεοφίλου και άλλων (ΛΑΡ/1114/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4873, ημερ. 12.7.2024, αρ. γνωστ. 530
Acrobat Reader File ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΤΣΑ ΚΑΡΑΝΙΚΚΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 3/7/2024 Αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Σχεδίου Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Αίτηση των κ.κ. Θεράποντος Χριστοδούλου και άλλων (ΑΜΧ/0349/2023). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4873, ημερ. 12.7.2024, αρ. γνωστ. 533
Acrobat Reader File ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/6/2024 Αίτηση της Εταιρείας F.N.K. Steel Industries Ltd (ΛΕΥ/77/2023) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4873, ημερ. 12.7.2024, αρ. γνωστ. 532
Acrobat Reader File ΕΤΑΙΡΕΙΑ FNK STEEL INDUSTRIES LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 3/7/2024 Αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Σχεδίου Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Αίτηση της κας Μαρίας Αριστοδήμου (ΛΕΥ/392/2023). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4873, ημερ. 12.7.2024, αρ. γνωστ. 534
Acrobat Reader File ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/6/2024 Αίτηση της κας Στέλλας Άσπρου (ΛΑΡ/0444/2019) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4873, ημερ. 12.7.2024, αρ. γνωστ. 528
Acrobat Reader File ΣΤΕΛΛΑ ΑΣΠΡΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/6/2024 Αίτηση της κας Παναγιώτας Αγαθαγγέλου (ΛΕΥ/1038-1039/2016) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4873, ημερ. 12.7.2024, αρ. γνωστ. 529
Acrobat Reader File ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/6/2024 Αίτηση της Εταιρείας ΧΑΛΙΒΑ ΛΤΔ (ΑΜΧ/0012-0013/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4873, ημερ. 12.7.2024, αρ. γνωστ. 531
Acrobat Reader File ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΙΒΑ ΛΤΔ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 3/7/2024 Διορισμός Προέδρου και μελών του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 526
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 3/7/2024 Διορισμός νέου μέλους στην Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 527
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 3/7/2024 Επέκταση θητείας Κοινοταρχών Δημαρχούμενων Περιοχών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 525
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/6/2024 Έναρξη ισχύος διατάξεων του περί Δήμων Νόμου του 2022 (52(Ι)/2022). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4871, ημερ. 28.6.2024, αρ. γνωστ. 480
Acrobat Reader File ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2022.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/6/2024 Έναρξη ισχύος διατάξεων του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου του 2022 (37(Ι)/2022). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4871, ημερ. 28.6.2024, αρ. γνωστ. 479
Acrobat Reader File ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2022.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 29/5/2024 Διορισμός Μέλους στο Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4871, ημερ. 28.6.2024, αρ.γνωστ. 477
Acrobat Reader File 657Α-2024.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 29/5/2024 Διορισμός Αντιπροέδρου στο Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4871, ημερ. 28.6.2024, αρ.γνωστ. 476
Acrobat Reader File 657-2024.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 19/6/2024 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Φυλακών. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4871, ημερ. 28.6.2024, αρ. γνωστ. 478
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 19/6/2024 Διορισμός Συμβουλίου Οδοντοτεχνιτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4870, ημερ. 21.6.2024, αρ. γνωστ. 474
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 19/6/2024 Αίτηση της Εταιρείας ΧΕΜΠΑ Γεωργοκτηνοτροφικές Εργασίες ΛΤΔ (ΛΑΡ/701/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4870, ημερ. 21.6.2024, αρ. γνωστ. 475
Acrobat Reader File ΧΕΜΠΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΤΔ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 19/6/2024 Διορισμός (αντικατάσταση) μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Φροντιστηρίων. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4870, ημερ. 21.6.2024, αρ. γνωστ. 473
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 12/6/2024 Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4869, ημερ. 14.6.2024, αρ. γνωστ. 471
Acrobat Reader File ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΚΟΔΑΠ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 12/6/2024 Αντικατάσταση μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΒΚΟ). Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4869, ημερ. 14.6.2024, αρ. γνωστ. 470
Acrobat Reader File ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΠΒΚΟ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 5/6/2024 Τοποθετήσεις/ μετακινήσεις Γενικών Διευθυντών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4868, ημερ. 7.6.2024, αρ, γνωστ. 469
Acrobat Reader File ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 29/5/2024 Αίτηση των Σολωμονής Παναγή, Χρίστου Φυλακτή και Παναγιώτη Παναγή (ΠΑΦ/0281/2020/Α) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4868, ημερ. 7.6.2024, αρ, γνωστ. 465
Acrobat Reader File ΣΟΛΩΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΗ, ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΥΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 29/5/2024 Αίτηση της κας Μαρίας Μεϊβατζή (ΛΕΥ/1844/2016/Γ) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε,ε, 4868, ημερ. 7.6.2024, αρ. γνωστ. 463
Acrobat Reader File ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΙΒΑΤΖΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 29/5/2024 Αίτηση της Εταιρείας Nicos P. Zenonos General Motors Ltd (ΛEY/2581/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4868, ημερ. 7.6.2024, αρ. γνωστ. 467
Acrobat Reader File ΕΤΑΙΡΕΙΑ NICOS P ZENONOS GENERAL MOTORS LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 29/5/2024 Αίτηση της Εταιρείας ΥΝΚ Innovation Ltd (ΛΕΥ/1902/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4868, ημερ. 7.6.2024, αρ. γνωστ. 468
Acrobat Reader File ΕΤΑΙΡΕΙΑ YNK INNOVATION LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 29/5/2024 Αίτηση της Εταιρείας Ramaco Cyprus Development Ltd (A289-290/2018) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4868, ημερ. 7.6.2024, αρ. γνωστ. 466
Acrobat Reader File ΕΤΑΙΡΕΙΑ RAMACO CYPRUS DEVELOPMENT LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 30/4/2024 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4868, ημερ. 7.6.2024, αρ.γνωστ. 462
Acrobat Reader File ΑΠ534Α-2024.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 29/5/2024 Αίτηση του Δήμου Πέγειας (ΠΑΦ/0741/2014) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4868, ημερ. 7.6.2024, αρ.γνωστ. 465
Acrobat Reader File ΔΗΜΟ ΠΕΓΕΙΑΣ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 30/4/2024 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Ανάπτυξης. Υπουργείο Οικονομικών ε,ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 451
Acrobat Reader File ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 29/5/2024 Διορισμός Επιτρόπων και Αναπληρωτών Επιτρόπων στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 459
Acrobat Reader File 631-2024.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 22/5/2024 Αίτηση της Εταιρείας Karma Almaria Ltd και άλλου (ΑΜΧ/0395/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 457
Acrobat Reader File ΕΤΑΙΡΕΙΑ KARMA ALMARIA LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 22/5/2024 Αίτηση του κ. Παντελή Χαρή (Α273/22) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 456
Acrobat Reader File ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΑΡΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 29/5/2024 Σύσταση Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων και έγκριση προτύπου Μνημονίου Συνεργασίας στο πλαίσιο του περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμου του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 461
Acrobat Reader File 646-2024.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 22/5/2024 Διορισμός Δύο Εκτελεστικών Συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ .458
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 22/5/2024 Αντικατάσταση Μη-Εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 452
Acrobat Reader File ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΚΤΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 22/5/2024 Αίτηση της κας Μαργαρίτας Χρίστου (ΑΜΧ/130/2023) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 454
Acrobat Reader File ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 22/5/2024 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2019. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 453
Acrobat Reader File ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 22/5/2024 Αίτηση του κ. Μάριου Παναγιώτου (ΠΑΦ/0977/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 455
Acrobat Reader File ΜΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 29/5/2024 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 460
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/5/2024 Αίτηση της κας Άντριας Φωκά (ΛΕΥ/1712-1713/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4866, ημερ. 24.5.2024, αρ, γνωστ. 422
Acrobat Reader File ΑΝΤΡΙΑΣ ΦΩΚΑ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/5/2024 Αίτηση των Nikolay και Olga Gorbacheva (ΛΕΜ/1649/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής και του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4866, ημερ. 24.5.2024, αρ. γνωστ. 421
Acrobat Reader File NIKOLAY KAI OLGA GORBACHEVA.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/5/2024 Αίτηση του κ. Θεόδωρου Στυλιανού (ΛΑΡ/0029/2023) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκάρων, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4866, ημερ. 24.5.2024, αρ. γνωστ. 420
Acrobat Reader File ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/5/2024 Αίτηση του κ. Ανδρέα Κυριάκου (ΛΕΥ/536/2020) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4866, ημερ. 24.5.2024, αρ. γνωστ. 419
Acrobat Reader File ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/5/2024 Αίτηση του κ. Μιχάλη Ανδρέου (ΛΕΥ/474/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4866, ημερ. 24.5.2024, αρ. γνωστ. 423
Acrobat Reader File ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΔΡΕΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 22/5/2024 Διορισμός Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε .4866, ημερ. 24.5.2024, αρ. γνωστ. 427
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΟΙΝΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/5/2024 Αίτηση της Εταιρείας Vassimolia Ltd και της κας Ευανθίας Φιλιππίδου Χάρη (ΛΕΥ/148/2020/Β) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4866, ημερ. 24.5.2024, αρ. γνωστ. 426
Acrobat Reader File VASSIMOLIA LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/5/2024 Αίτηση της κας Φυτούλας Αντωνίου και άλλων (ΛΕΜ/2037/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4866, ημερ. 24.5.2024, αρ. γνωστ. 424
Acrobat Reader File ΦΥΤΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/5/2024 Αίτηση των Χαράλαμπου, Κωνσταντίας και Ελένης Αντωνιάδη και Εύας Νεοφύτου (για STAROIL LTD) (ΛΕΥ/1004/2020) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4866, ημερ. 24.5.2024, αρ. γνωστ. 425
Acrobat Reader File ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑ ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 22/5/2024 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4866, ημερ. 24.5.2024, αρ. γνωστ. 428
Acrobat Reader File 607-2024.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/5/2024 Αίτηση της κας Αναστασίας Σεντιούκ (ΛΑΡ/168/2023) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4866, ημερ. 24.5.2024, αρ. γνωστ. 418
Acrobat Reader File ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕΝΤΙΟΥΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/5/2024 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 414
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/5/2024 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 415
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 15/5/2024 Έναρξη ισχύος διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (86(Ι)/1999). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 416
Acrobat Reader File ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 199.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 24/4/2024 Αίτηση του κ. Γιώργου Γκούντη (ΠΑΦ/0638/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4863, ημερ. 2.5.2024, αρ. γνωστ. 313
Acrobat Reader File κ. Γιώργου Γκούντη.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 24/4/2024 Σχέδια Υπηρεσίας θέσεων της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε.4863, ημερ. 2.5.2024, αρ. γνωστ. 309
Acrobat Reader File Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου..pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 30/4/2024 Αντικατάσταση Προέδρου του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε.4863, ημερ. 2.5.2024, αρ. γνωστ. 320
Acrobat Reader File Συμβουλίο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 24/4/2024 Αίτηση των Μαριάννας και Σωκράτη Σωκράτους (ΛΕΥ/1677/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4863, ημερ. 2.5.2024, αρ. γνωστ. 315
Acrobat Reader File Μαριάννας και Σωκράτη Σωκράτους.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 24/4/2024 Αίτηση της Εταιρείας Napoleon Sarris Estate Ltd (ΠΠΑ124/23-ΚΠ3/23) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4863, ημερ. 2.5.2024, αρ. γνωστ. 319
Acrobat Reader File Εταιρείας Napoleon Sarris Estate Ltd.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 24/4/2024 Αίτηση των κ.κ. Ανδρέα και Χριστόφορου Πέτσα (ΛΕΥ/1959-1960/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4863, ημερ. 2.5.2024, αρ. γνωστ. 316
Acrobat Reader File κ.κ. Ανδρέα και Χριστόφορου Πέτσα.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 24/4/2024 Αίτηση της Εταιρείας Givolo Properties Ltd (Α172/17, A173/17) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4863, ημερ. 2.5.2024, αρ. γνωστ. 317
Acrobat Reader File Givolo Properties Ltd.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 24/4/2024 Αίτηση της κας Βαρβαρίτσας Νικοδήμου (ΠΑΦ/0853/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4863, ημερ. 2.5.2024, αρ. γνωστ. 311
Acrobat Reader File κας Βαρβαρίτσας Νικοδήμου.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 24/4/2024 Αίτηση των Εταιρειών Paphos Stone C Estates Ltd και King’s Head Development Company Ltd (ΠΑΦ/0526/2018) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4863, ημερ. 2.5.2024, αρ. γνωστ. 318
Acrobat Reader File Paphos Stone C Estates Ltd.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 24/4/2024 Αίτηση του κ. Κώστα Σάββα (ΠΑΦ/0744-0745/2020) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4863, ημερ. 2.5.2024, αρ. γνωστ. 314
Acrobat Reader File κ. Κώστα Σάββα.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 24/4/2024 Αίτηση της κας Χριστίνας Κυπριανίδη (ΠΑΦ/0778/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4863, ημερ. 2.5.2024, αρ. γνωστ. 312
Acrobat Reader File κας Χριστίνας Κυπριανίδη.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 24/4/2024 Αίτηση της κας Χαράς Ιωάννου (ΛΑΡ/589/2023) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4863, ημερ. 2.5.2024, αρ. γνωστ. 310
Acrobat Reader File κας Χαράς Ιωάννου.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 24/4/2024 Έναρξη ισχύος διατάξεων του περί Δήμων Νόμου του 2022 (Ν.52(Ι)/2022) που αφορούν στην Ένωση Δήμων Κύπρου και σε θέματα προσωπικού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ. γνωστ. 308, ε.ε. 4864, ημερ. 10.5.2024, αρ. γνωστ. 321
Acrobat Reader File ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2022 ΔΙΟΡΘ..pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/4/2024 Διορισμός Διευθυντή στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥ.Π.Ε.). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 248
Acrobat Reader File ΚΥΠΕ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 3/4/2024 Αίτηση των κ.κ. Κώστα και Γρηγόρη Μονογιού (ΛΕΥ/1300/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4860, ημερ. 12.4.2024, αρ. γνωστ. 245
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΚ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΟΝΟΓΙΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/4/2024 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4860, ημερ. 12.4.2024, αρ. γνωστ. 249
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΙΚΥΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 3/4/2024 Αίτηση της κας Χριστίνας Ανδρέου (ΛΕΥ/0775/2023) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4860, ημερ. 12.4.2024, αρ. γνωστ. 246
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/4/2024 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4860, ημερ. 12.4.2024, αρ. γνωστ. 250
Acrobat Reader File ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΡΑΓ..pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 10/4/2024 Έναρξη ισχύος διατάξεων του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου του 2022 (37(Ι)/2022) που αφορούν στις Εκλογές. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4860, ημερ. 12.4.2024, αρ. γνωστ. 251
Acrobat Reader File ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2022.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 3/4/2024 Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4860, ημερ. 12.4.2024, αρ. γνωστ. 247
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 3/4/2024 Διορισμός Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4859, ημερ. 5.4.2024, αρ. γνωστ. 244
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ...ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 13/3/2024 Σύμβαση Απασχόλησης Συμβούλου-Συνεργάτη. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4859, ημερ. 5.4.2024, αρ. γνωστ. 243
Acrobat Reader File 366-2024.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/3/2024 O περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Xρήση Νόμος του 2021, Ν.39(Ι)/2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4858, ημερ. 29.3.2024, αρ. γνωστ. 242
Acrobat Reader File Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΙΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡ. ΧΡΗΣΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/3/2024 Αίτηση της κας Ελένης Τρίζα Χατζησωτηρίου (ΑΜΧ/0356/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4858, ημερ. 29.3.2024, αρ. γνωστ. 241
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΡΙΖΑ ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/3/2024 Αίτηση της Λαϊκής Υπεραγοράς Τρεμετουσιώτης Λτδ και του κ. Ανδρέα Νικολάου (Α13/2023), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4858, ημερ. 29.3.2024, αρ. γνωστ. 239
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗΣ ΛΤΔ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/3/2024 Αίτηση της κας Γιαννούλας Κοτσιώνη (ΑΜΧ/0440/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4858, ημερ. 29.3.2024, αρ. γνωστ. 236
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΚΟΤΣΙΩΝΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/3/2024 Αίτηση των κ.κ. Αναστάσιου και Νικόλα Νικολάου (ΛΕΥ/2486/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4858, ημερ. 29.3.2024, αρ. γνωστ. 237
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/3/2024 Αίτηση του κ. Άλκη Λαπίθη (ΛΕΥ/0331/2019/Α) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4858, ημερ. 29.3.2024, αρ. γνωστ. 238
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΚΗ ΛΑΠΙΘΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 26/3/2024 Αίτηση του κ. Δημήτρη Δημητρίου (ΛΕΥ/2252/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4858, ημερ. 29.3.2024, αρ .γνωστ. 240
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 6/3/2024 Αίτηση της Εταιρείας Kokomix Ltd (ΛΕΜ/1728/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4857, ημερ. 22.3.2024, αρ. γνωστ. 230
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KOKOMIX LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 6/3/2024 Αίτηση των Vesta Solar Heaters Ltd, EL&D Christou Electromechanical Services Ltd και S.G. Investments Ltd (ΛΕΥ/1787/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4857, ημερ. 22.3.2024, αρ. γνωστ. 233
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ VESTA SOLAR HEATERS LTD, EL&D CHRISTOU ELECTROMCHANICAL SERVICE LTD, SG INVESTMENTS LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 6/3/2024 Αίτηση της Εταιρείας Kizopa Developments Ltd (AMX/0199-0200/2017) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4857, ημερ. 22.3.2024, αρ. γνωστ. 232
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KIZOPA DEVELOPMENTS LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 19/3/2024 Έναρξη ισχύος διατάξεων του περί Δήμων Νόμου του 2022 (52(Ι)/2022) που αφορούν στις Εκλογές 2024. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4857, ημερ. 22.3.2024, αρ. γνωστ. 234
Acrobat Reader File ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 6/3/2024 Αίτηση του κ. Μάριου Ματαίου (ΛΕΜ/1273/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4857, ημερ. 22.3.2024, αρ. γνωστ. 231
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΤΑΙΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 19/3/2024 Διορισμός Εφόρου για σκοπούς άσκησης των εξουσιών που προβλέπονται στους περί Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2024 (Ν.75(Ι)/2013). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4857, ημερ. 22.3.2024, αρ. γνωστ. 235
Acrobat Reader File 377-2024.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 13/3/2024 Αντικατάσταση μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΒΚΟ). Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4853, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 229
Acrobat Reader File ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠ. ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓ..pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 27/2/2024 Αίτηση της κας Ζωίτσας Χατζησπύρου και άλλων (ΑΜΧ/0663/2018) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 152
Acrobat Reader File Ζωίτσας Χατζησπύρου.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 13/3/2024 Διορισμός Εφόρου για σκοπούς των περί Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Νόμων του 2002 έως (Αρ.2) του 2004. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 228
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 27/2/2024 Διορισμός Προέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 226
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 15/3/2024 Διορισμός Εφόρου για σκοπούς των περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμων του 1995 έως 2014 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 227
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 6/3/2024 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 156
Acrobat Reader File Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 8/3/2024 Αίτηση της κας Ζωίτσας Χατζησπύρου και άλλων (ΑΜΧ/0663/2018) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 152
Acrobat Reader File Ζωίτσας Χατζησπύρου.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 27/2/2024 Αίτηση του κ. Νεοκλή Ιταλού (ΛΕΥ/1826/2018) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 151
Acrobat Reader File Νεοκλή Ιταλού.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 6/3/2024 Διορισμός Εφόρου για σκοπούς άσκησης των εξουσιών που προβλέπονται στους περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμους του 1989 έως 2021 (Ν.140/1989). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 155
Acrobat Reader File Εφόρου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 27/2/2024 Αίτηση της κας Αθηνάς Παπαμιχαήλ και άλλου (ΛΑΡ/277/2023), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 153
Acrobat Reader File Αθηνάς Παπαμιχαήλ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 6/3/2024 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 157
Acrobat Reader File Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 6/3/2024 Διορισμός Εφόρου για σκοπούς των περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόμων του 2008 και 2011. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 154
Acrobat Reader File Εφόρου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/2/2024 Αντικατάσταση του εκπροσώπου της ΔΕΟΚ στην Επιτροπή Αναπροσαρμογής Κατώτατου Μισθού Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ. 91
Acrobat Reader File ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΕΟΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/2/2024 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Οστεοπαθητικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ. 93
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/2/2024 Αίτηση του κ. Γιώργου Κουλά (ΠΑ 231/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ. 96
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΥΛΑ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/2/2024 Αίτηση της Εταιρείας Strana Ltd (ΛΕΥ/356-357/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ. 95
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ STRANA LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/2/2024 Αίτηση της κας Μαρούλας Χριστοδούλου και άλλων (ΛΕΥ/2899/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ. 100
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 27/2/2024 Διορισμός Εφόρου για σκοπούς του περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2022. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ. 104
Acrobat Reader File 275-2024.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/1/2024 Αίτηση του κ. Παντελή Ποταμάρη (ΠΑΦ/0316/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ. 102
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΟΤΑΜΑΡΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/2/2024 Αίτηση του κ. Χριστόδουλου Γεωργίου [Βιοτεχνική Ζώνη Κοιν. Συμβουλίου Κυπερούντας, Αλλαντικά (Πιτσιλιά) Γεωργίου Λτδ, (ΛΕΜ/2453/2021)], για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ. 98
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/2/2024 Αίτηση του κ. Δημήτριου Χατζημιλτή (ΠΑΦ/0744/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ. 97
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΗΜΙΛΤΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 2/2/2024 Κανονισμός (Ε.Ε) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες – Digital Services Act) – Ορισμός Εθνικού Συντονιστή Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ. 90
Acrobat Reader File 169-2024.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/2/2024 Αίτηση των Παυλίνας και Ελένης Μαυρή (ΛΕΜ/847/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ. 94
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/2/2024 Αίτηση του κ. Γεώργιου Πολυκάρπου (ΛΕΥ/0366/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ. 101
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/2/2024 Αίτηση του κ. Αντώνιου Κόκκινου (ΛΕΥ/2389/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4854, ημερ. 21.2.2024, αρ. γνωστ. 99
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/2/2024 Αντικατάσταση Εφόρου του Συμβουλίου Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ. 92
Acrobat Reader File 239-2024.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 27/2/2024 Διορισμός Εφόρου για σκοπούς του περί Εγγραφής Οστεοπαθητικών και Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4854, ημερ. 1.3.2024, αρ. γνωστ, 103
Acrobat Reader File 274-2024.pdf
95.740 4/1/2024 Αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την Παροχή Κινήτρων για την προώθηση των Εξαγορών και των Συγχωνεύσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4853, ημερ. 23.2.2024 ,αρ. γνωστ. 89
Acrobat Reader File 95.740.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 7/2/2024 Αίτηση της Εταιρείας Armonia Estates Ltd (ΠΑΦ/671/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4852, ημερ. 16.2.2024, αρ. γνωστ. 84
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ARMONIA ESTATES LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 14/2/2024 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4852, ημερ. 16.2.2024, αρ. γνωστ. 86
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΚΦΙΚΒ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 19/2/2024 Αίτηση του κ. Χαράλαμπου Στυλιανού (ΛΕΥ/1990/2019) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4852, ημερ. 16.2.2024, αρ. γνωστ. 83
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 7/2/2024 Αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Μηνά (ΛΕΥ/1164/2019/Α), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4852, ημερ. 16.2.2024, αρ. γνωστ. 85
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 2/2/2024 Διοικητικό Συμβούλιο Ιδρύματος «Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για την UNESCO». Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε. 4852, ημερ. 16.2.2024, αρ. γνωστ. 81
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ UNESCO.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 7/2/2024 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4852, ημερ. 16.2.2024, αρ. γνωστ. 82
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΤΕΠΑΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση του κ. Στέλιου Λεωνίδου (ΛΕΥ/0114/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή Νότια της Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ.γνωστ. 64
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση της Εταιρείας Multigrain Bakery Cafe LTD (ΛΕΥ/1817/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 68
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MULTIGRAIN BAKERY CAFE LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση της Εταιρείας Kokomix Concrete Ltd (ΛΑΡ/0716/2020), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου (2022), με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 61
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KOKOMIX CONCRETE LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση της κας Μαρίας Γερμανού (ΛΕΥ/2263/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 74
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΜΑΝΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση της Εταιρείας C & G Kyriakoudis Developments LTD (ΛΑΡ/0900/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκάρων, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 76
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ C & G KYRIAKIDES DEVELOPMENTS LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση του κ. Παναγιώτη Αρέστη (ΛΕΜ/1071/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 65
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΕΣΤΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 13/2/2024 Αίτηση της Εταιρείας C & G Kyriakoudis Developments LTD (ΛΑΡ/0900/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκάρων, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ.γνωστ. 76
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ C & G KYRIAKIDES DEVELOPMENTS LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση της Εταιρείας Γ. Ττάκκας Εστέιτς ΛΤΔ (ΑΜΧ/0521-0523/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ .γνωστ. 78
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ ΤΤΑΚΚΑΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΤΔ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Επανεξέταση της αίτησης του κ. Ευάγγελου Ευαγγέλου (ΠΑΦ/0477/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 66
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση του κ. Ανδρέα Κρασσά (ΛΑΡ/0313-0314/2020), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικών) Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ.γνωστ. 60
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΡΑΣΑ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 7/2/2024 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ.γνωστ. 79
Acrobat Reader File 163-2024.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση των Παναγιώτας Ζουβάνη και Θεόδωρου Φωτίου (ΑΜΧ/0340/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 75
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΖΟΥΒΑΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΙΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση της Εταιρείας Kitsos General Construction LTD (ΛΑΡ/0239/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου (2022), με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ.γνωστ. 62
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΤSOS GENERAL CONSTRUCTION LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση της κας Ελένης Ερωτοκρίτου (ΛΑΡ/126/2023), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 73
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση της Εταιρείας Filios Estates LTD (Α226/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 77
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FILIOS ESTATES LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση των Α. Chacholis Developers και άλλων (για κ. Geoff Greenwood) (ΑΜΧ/0442/2020), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 69
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ Α CHACHOLIS DEVELOPERS.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση της Εταιρείας Δ & Μ Ευσταθίου και Υιοί ΛΤΔ (ΠΑΦ/0628/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 70
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ&Μ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση της Εταιρείας Dimokritos Properties LTD (ΑΜΧ/0582/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 72
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIMOKRITOS PROPERTIES LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση των Duncan Ian Alexander James και Duncan Janice Lydia (ΑΜΧ/0299/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 71
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ DUNCAN IAN ALEXANDER JAMES KAI DUNCAN JANICE LYDIA.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση των Ανδρέα Πέππου και Σταυρούλας Παναγιώτου (ΛΕΥ/0562/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ.γνωστ. 63
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΠΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/2/2024 Αίτηση του Δήμου Αγίας Νάπας (ΑΜΧ/0563/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 67
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Αίτηση της Εταιρείας Μηχανουργεία Τηλέμαχος Ευσταθίου και Υιός ΛΤΔ (ΛΕΥ/95/2020), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4851, ημερ. 9.2.2024, αρ. γνωστ. 59
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 30/1/2024 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ.γνωστ. 49
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/1/2024 Διορισμός Μέλους της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 46
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 30/1/2024 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Α.ΤΗ.Κ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 48
ε.ε. 4857, ημερ. 22.3.2024
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΑΤΗΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 30/1/2024 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Αδειών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 52
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 19/1/2024 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 42
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 2/2/2024 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 58
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΡΙΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 2/2/2024 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 57
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΚΟΑΓ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 19/1/2024 Διορισμός επτά Μελών στο Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 40
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΠΑΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 2/2/2024 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 55
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 30/1/2024 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 50
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΚΟΑ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 30/1/2024 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Α.Λ.Κ.). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 51
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΑΛΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 19/1/2024 Διορισμός μελών του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 38
Acrobat Reader File 92-2024.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/1/2024 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 45
Acrobat Reader File ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 2/2/2024 Διορισμός Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 54
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΔΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 19/1/2024 Διορισμός Προέδρου και οκτώ Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (Ι.Σ.Ο.Κ.). Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 43
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ (ΙΣΟΚ).pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 19/1/2024 Διορισμός τεσσάρων Μελών στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 41
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/1/2024 Επικύρωση διορισμού μέλους στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 44
Acrobat Reader File ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΟΧΣ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 2/2/2024 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 56
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΗΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 7/2/2024 Διορισμός Μέλους του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε αντικατάσταση Μέλους που έχει παραιτηθεί. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 47
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 19/1/2024 Διορισμός Προέδρου και τεσσάρων Μελών στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών - Καθορισμός αντιμισθίας και λοιπών όρων υπηρεσίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 39
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 30/1/2024 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 53
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΘΟΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 17/1/2024 Διορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.4848, ημερ. 19.1.2024, αρ. γνωστ. 15
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 17/1/2024 Αντικατάσταση μέλους της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4848, ημερ. 19.1.2024, αρ. γνωστ. 17
Acrobat Reader File ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠ. ΚΑΤΑ ΑΣΤΥ..pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 17/1/2024 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4848, ημερ. 19.1.2024, αρ. γνωστ. 16
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 17/1/2024 Διορισμός Συμβουλίου Οπτικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4848, ημερ. 19.1.2024, αρ. γνωστ. 14
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΥΟΥΛΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 11/1/2024 Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2023. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4847, ημερ. 12.1.2024, αρ. γνωστ. 10
Acrobat Reader File ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 4/1/2024 Έγκριση Διορισμού Διευθυντή στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4846, ημερ. 5.1.2024. αρ. γνωστ. 6
Acrobat Reader File Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 4/1/2024 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4846, ημερ. 5.1.2024, αρ. γνωστ. 8
Acrobat Reader File ΔΕΦΑ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 4/1/2024 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4846, ημερ. 5.1.2024. αρ. γνωστ. 7
Acrobat Reader File Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών.pdf

Back To Top