Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ AUB MEDITERRANEO ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ, ΜΑΡΚΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΦΟΥ

08/04/2022

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ AUB MEDITERRANEO ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ, ΜΑΡΚΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΦΟΥ


Back To Top